Page 1

Til samtlige husstande

info 2007 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HUSSTANDSOMDELT INFORMATIONSHÆFTE FRA RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE


2

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Vi og vores kommune Vi og vores kommune

Kære medborgere Nu har vi det sort på hvidt - fra forskere på Cambridge Universitet: Vi er de lykkeligste mennesker i hele Europa. Det at være en lykkelig borger tror jeg - hænger sammen med, at vi er gode ved hinanden, og at vi passer godt på hinanden. At vi kan snakke med hinanden om, f.eks. hvordan vi opbygger en ny kommune - at vi kan være uenige om dette og hint, men uden at vi af den grund bliver uvenner. Det er noget af en opgave for os 29 medlemmer af det nye byråd - og vore mange medarbejdere i de kommunale forvaltninger og stabe at få den nye Ringkøbing-Skjern Kommune til at fungere ordentligt, så borgerne får en god og tilfredsstillende behandling; det er bl.a. derfor, at telefonerne for tiden så ofte melder optaget. De fem gamle kommuner var på mange måde forskellige, og det er en bunden opgave for os at få skabt de bedste gennemsnit og kompromisser, uden at nogen føler sig uretfærdigt behandlet. Samtidig må vi bruge megen tid på at få alle de nye tiltag og opgaver til at fungere bedst muligt. Det meste af 2007 vil gå med at få alle disse ting på plads, og jeg er sikker på, at vi alle vil opleve, at vores nye kommune efterhånden kommer til at fungere godt og fornuftigt. I alle de processer vi skal igennem, lytter vi nøje til, hvad borgerne mener - på de forskellige debatmøder og i de mange høringer, der er iværksat - sådan skal dansk demokrati være, at vi uden frygt kan prøve at tale os til rette. I dette informationshæfte, som nu udsendes til alle borgere og til tilflyttere, fortælles en del om det, vi allerede har nået - og det, som vi stadig snakker om, og som vi skal træffe beslutning om. Vi kan alle glæde os over, at den nye kommune er kommet til verden med en stab af dygtige og velmotiverede medarbejdere, som i høj grad har forstået treklangen i vores idé om at skabe en god kommune - med drivkraft, dialog og dynamik. Og er borgerne med på den, så vil Ringkøbing-Skjern Kommune ikke alene være Danmarks største, men også den lykkeligste og blandt de bedste. Venlig hilsen

Indhold: 4 6 8-9 10 12-13 14-17 18 19 20 21 22-26 27 28 29 31-38 39-40 41 42-43 44 45 46-48 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60 61 62-63 64-65 67

Ringkøbing-Skjern Byråd Sådan blev vores kommune til Europas lykkeligste … En flad kommune Direktørerne, stabs- og fagcheferne Borgerservice – genvejen til kommunen Ekstern udvikling og Erhverv Den gode historie Idéer med udsigt Ferietid hele året Vores fantastiske natur En bog pr. fingeraftrykl Bibliotek med bus Genvej til kulturen Hvad budgettet fortæller Skjern-Tarm byen Den røde tråd – det fælles sprog Verdens bedste skole Forældrenes egen skole Efterskoler med indhold På vej ud i livet Ældreservice med høje mål Ministeren var imponeret En kommune med 25 museer Sommerens udstillinger Sundhed for alle – i tide Flere opgaver for Ringkøbing Sygehus Mad ud af huset Vores eget egnsteater Plads til idræt og kultur Telefonnøgle

Torben Nørregaard borgmester RINGKØBING-SKJERN INFO 2007 Udgivet af:

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset 6950 Ringkøbing Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk

Redaktion:

Borgmester Torben Nørregaard (ansv.) Sven Hersbøll

Tilrettelæggelse og annoncer: Svend Anker tlf.: 9626 3749 Konceptas · Reklame og Marketing Østergade 25, 7400 Herning Tlf.: 96 26 37 00 · Fax.: 97 21 38 04

Tryk:

Strandbygaard Grafisk A/S, Skjern

Oplag:

30.000

Distribution:

Post Danmark

Ringkøbing-Skjern Info 2007 omdeles til samtlige husstande i Ringkøbing-Skjern Kommune og tilsendes alle tilflyttere.


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Velkommen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Du er naturligvis også velkommen i Skjern Bank Skjern Bank har gennem mere end 100 år været områdets bank – og det vil vi også være fremover. Vi lægger nemlig vægt på individuelle løsninger, handlekraft og konkurrencedygtighed. Det er værdier, du vil opleve ved enhver kontakt med Skjern Bank. Så kig indenfor – vi glæder os til at byde dig velkommen i Skjern Bank.

3


4

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Ringkøbing-Skjern Kommunes første byråd blev valgt allerede 15. november 2005 - og fungerede som sammenlægningsudvalg, indtil den nye kommune ”sprang ud” den 1. januar 2007. Kommunens politiske geografi er ikke ændret synderligt ved sammenlægningen - Venstre har den største gruppe og absolut flertal med 17 af de 29 pladser i byrådssalen i Ringkøbing Rådhus, socialdemokraterne har 5, kristendemokraterne 3, de konservative 2 og Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti hver 1. Det politiske klima er præget af den forsonlighed og samarbejdsvilje, som RingkøbingSkjern har arvet fra de fem gamle byråd - den gamle vestjyske tradition for, at man snakker sig til rette.

Ringkøbing-Skjern Ringkøbing-Skjern byråd BYRÅD

Socialdemokraterne: Niels Rasmussen, Tarm . . . . . . . . . . . . . . 2140 1333 - tlf.: 9737 2093 2. viceborgmester, Social- og Sundhedsudvalget (formand) Marianne Kamp, Ringkøbing. . . . . . . . . . tlf. 4014 8173 Økonomi- og Erhvervsudvalget, Beskæftigelsesudvalget Lene D. Nørlund, Skjern . . . . . . . . . . . . . . 2326 1643 - tlf.: 9735 2018 Børne- og Familieudvalget (næstformand) Karsten Sørensen, Vorgod . . . . . . . . . . . . 2513 7293 - tlf.: 9717 5675 Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget Linda Nielsen, Videbæk . . . . . . . . . . . . . . 3035 0173 - tlf.: 9717 2512 Kultur- og fritidsudvalget, børne- og ungeudvalget Det konservative Folkeparti: Ole Iversen, Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2142 5920 - tlf.: 9735 3427 Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget Claus Meiner, Tarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2946 9118 - tlf.: 9737 2884 Teknik- og Miljøudvalget Socialistisk Folkeparti: Peder Sørensen, Ringkøbing . . . . . . . . . . 2362 4622 - tlf.: 9733 7916 Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget Kristendemokraterne: Jørgen Andersen, Videbæk . . . . . . . . . . . 4088 2997 - tlf.: 9717 2998 Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget Kristian Ahle Jensen, Faster . . . . . . . . . . 2175 4374 - tlf.: 9736 4374 Kultur- og fritidsudvalget (formand) Erik Nielsen, Tarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf.: 9737 2126 Beskæftigelsesudvalget Venstre: Torben Nørregaard, Videbæk . . . . . . . . . 4054 1012 - tlf.: 9717 1012 Borgmester, Økonomi- og Erhvervsudvalget (formand) Niels Chr. Poulsen, No . . . . . . . . . . . . . . . tlf.: 9733 0101 Beskæftigelsesudvalget (formand)

På rådhuset i Ringkøbing holder byrådet sine møder i Danmarks smukkeste mødesal. Her er også hjemsted for byrådssekretariatet, direktionen og stabsfunktionerne.

Iver Enevoldsen, Hvide Sande. . . . . . . . . 2147 3865 - tlf.: 9731 1406 Teknik- og Miljøudvalget (formand) Hans Østergaard, Spjald . . . . . . . . . . . . . 2030 6710 - tlf.: 9738 1445 Økonomi- og Erhvervsudv., Social- og Sundhedsudv. (næstformand) Bent Dyrvig, Finderup . . . . . . . . . . . . . . . . 2143 0376 - tlf.: 9736 1175 Børne- og Familieudvalget (formand) Kent Skaaning, Sdr. Vium. . . . . . . . . . . . . 2022 2016 - tlf.: 9737 5216 1. viceborgmester, Økonomi- og Erhvervsudvalget (næstformand) Bertel Jensen, Troldhede. . . . . . . . . . . . . . 2027 7990 - tlf.: 9719 4137 Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget Ole Kamp, Stadil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlf.: 9733 1424 Børne- og Ungdomsudvalget (formand), Teknik- og Miljøudvalget Iver Poulsen, Holmsland . . . . . . . . . . . . . . 4035 9808 - tlf.: 9733 7034 Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand), Børne- og Familieudvalget Esben Lunde Larsen, Stauning. . . . . . . . 3052 5362 - tlf.: 3337 5453 Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Ungeudvalget (næstformand) Jens Jørgen ”Sjak” Jensen, Hvide Sande 2348 5846 - tlf.: 9731 1676 Social- og Sundhedsudvalget Peder Christensen, Fjelstervang . . . . . . . 2252 6501 - tlf.: 9716 6123 Teknik- og Miljøudvalget Jytte Møgelgaard, Hemmet . . . . . . . . . . 3034 6650 - tlf.: 9737 5131 Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget Gitte Kjeldsen, Velling. . . . . . . . . . . . . . . . 2070 7098 - tlf.: 9732 3563 Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget Anne Mette Kæseler, Videbæk. . . . . . . . 2843 2627 - tlf.: 9717 3849 Børne- og Familieudvalget (sygeorlov, stedfortræder: Ernst Korshøj, Videbæk. . . . . . . . . . . . . tlf.: 9717 5420) Erling Gaasdal, Videbæk. . . . . . . . . . . . . . 2368 2216 - tlf.: 9717 3760 Beskæftigelsesudvalget (næstformand), Kultur- og Fritidsudvalget Villy Lundsgaard, Borris. . . . . . . . . . . . . . 2073 6015 - tlf.: 9736 6015 Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalget

Dansk Folkeparti:

Ejner Højmark, Tarm . . . . . . . . . . . . . . . 2896 5511 - tlf.: 9737 2070 Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Det handler om mennesker - menneskers drømme og tryghed

- mød os på www.riba.dk

Vi er den lokale bank Med indførelsen af den nye storkommune er alting pludselig blevet meget større. Vi er nu flere borgere under samme hat, og de kommunale kontorer er flyttet til nye adresser. Heldigvis kan du regne med, at din lokale bank altid findes dér, hvor du bor. Vi findes i syv byer i den nye Ringkøbing-Skjern Kommune, og her bliver vi! Vi er nemlig den lokale bank, og vi sætter fokus på dit liv og dine behov. Vel mødt i Ringkjøbing Bank - også i fremtiden

5


6

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Det kom vist bag på mange, at de fem kommuner skulle slås sammen. Det gik jo da ellers meget godt med Ringkøbing, Skjern, Egvad, Videbæk og Holmsland - sådan som de havde fungeret siden 1966 eller 1970. Gjorde det ikke? Sandt at sige har der ikke været nogen større offentlig debat om disse sammenlægninger de var ikke udtryk for folkevilje. Det som startede diskussionen, var en artikel i en københavneravis for nogle få år siden. Først da blev befolkningen klar over, at der måske i den administrative del af kommunerne var blevet et behov for større og mere velfungerende enheder, hvis man skulle magte opgaverne ordentligt - ikke mindst med de nye, krævende opgaver i fremtiden. Underforstået: Hvis kommunerne ikke magtede opgaverne, ville de bare blive placeret hos staten eller i amterne/regionerne. I den følgende debat var der blandt vestjyderne mest interesse for mindre sammenlægninger, og kun få troede på en ”fjordkommune”. I den lille Holmsland Kommune med landets laveste skatteprocent ville man helst fortsætte alene - og kunne det ikke lade sig gøre, tænkte mange på klitten på idéen med en ”hav-kommune” helt fra Ho Bugt til Thyborøn. Skjern og Egvad var ved en byfest blevet ringforlovet hen over åen, uden dog nogen troede på, at det ville ende med bryllup. Alligevel enedes de to borgmestre og deres byråd om

Sådan blev vores kommune til Sådan blev vores kommune til

at bilægge gammel nabostrid nu var tiden inde til fælles bo, men kun for de to kommuner. Ringkøbing regnede med, at man som amtskommunens hovedstad ville komme til at spille en central rolle i en større sammenlægning. I Videbæk ventede man og tyggede på flere muligheder i alle retninger. Så kom det signal fra indenrigsministeriet, at 20-25.000 indbyggere var for lidt - og straks sendte Skjern og Egvad

Skjern Radio-TV

Jernbanegade 8, 6900 Skjern, Tlf.: 97 35 18 33 www.2tal.dk/skjern.radio

det signal ud, at så ville man godt snakke med Videbæk. Endelig kom det officielle bud fra ministeriet: Mindst 30.000 indbyggere. Så dukkede fjordkommunen op som en naturlig løsning - med Holmsland: Kongerigets største kommune med fjorden som Danmarks største gadekær. Holmsland prøvede endnu engang at undgå det, men de opgav modstanden, da ministeren insisterede på, at de skulle med, og da de fire andre

kommuner sagde klart nej til hjælpe Holmsland med opgaver, man ikke dér selv kunne løse. Holmsland tiltrådte de fire andre byråds plan om en ligeværdig udvikling af de fire bycentre Ringkøbing, Hvide Sande, Videbæk og Skjern/Tarm. Alle fem byer skulle have en borgerservice og deles om forvaltningerne, og de to byer ved Skjern Å skulle udvikles som èt bycenter.

Kommunens uddannelsessted for uddannelsessøgende i alle aldre


K U R S U S C E N T E R

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Laugesens Have er et moderne og veludstyret kursuscenter, der tilbyder velindrettede mødelokaler fra 10-100 personer. Alle mødelokaler har komplet AV-udstyr. Vi har 64 komfortable værelser – alle med bad og toilet, TV, telefon og internetadgang. Kursuscentret er placeret i en 10 tdr. land stor park, hvor der er mulighed for en forfriskende spadseretur. I parken findes desuden bålplads, tennisbane og en overdækket friluftsscene. På centret findes svømmesal, sauna og solarium. I øvrigt er der billard, dart, pool og bordtennis samt flere velindrettede og hyggelige opholdslokaler. Mere end 16.000 mennesker gæster hvert år Laugesens Have, for at deltage i kurser af kortere eller længere varighed. Laugesens Have udlejes til alle former for organisationer, foreninger, institutioner, kommuner og private virksomheder. På Laugesens Have anstrenger vi os for, at du som kursist eller kursusleder skal føle dig godt tilpas i pæne og rene omgivelser. Vi accepterer ikke, at du skal bruge unødig tid på ting, der ikke fungerer eller ting, der mangler.

‘‘

’’

...og vi gør os umage!

L A U G E S E N S

H AV E

A S

KNIVSBÆKVEJ 13 · 6920 VIDEBÆK · TLF 97 17 20 00 · FAX 97 17 28 50 www.laugesenshave.dk · laugesenshave@3f.dk

VISDOM,

VILJE

OG

VESTENVIND

7


8

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Eu

Europas lyk

Også i Lykkeby nord for Skjern skilter man med det …

De lykkeligste mennesker i Europa bor – i Ringkøbingregionen. Det anedes os vist i forvejen, men nu er det dokumenteret af et forskerhold på det højt ansete Cambridge Universitet i England. De har gennemført en videnskabelig undersøgelse i 180 regioner i Europa, baseret på en

række nøje udformede spørgsmål om livstil og levevilkår. Den blev offentliggjort i april: På en skala op til 10 nåede borgerne i Ringkøbing-regionen op på 8,7. De adspurgte kvinder nåede endda højere op. Ingen andre steder i hele Europa bor der lykkeligere mennesker end her. Det skulle da være i Lykkeby!

Tarm Boligselskab

Hvor er så det – jo, en liden by i Ringkøbing-Skjern Kommune – en lille klynge huse og gårde i nabolaget til Bundsbæk Mølle mellem Hanning og Dejbjerg. Den gamle Skjern Kommune prøvede for nogle år siden at fjerne Lykkebys byskilte – byen var for lille til noget som helst – men de lykkelige indbyggere førte med held en heroisk kamp mod kommunen og fik den overtalt til at sætte nye byskilte op, så alle kunne se, at nu kørte de ind og ud af Lykkeby. En sejr som naturligvis blev fejret med fælles kaffebord. Ringkøbing-regionen, som er nævnt i den engelske undersøgelse, kendes ikke som noget officielt begreb – så i Ringkøbing-Skjern kommune kan man ikke tolke begrebet anderledes, end at det lykkelige sted er hele den nye kommune omkring Ringkøbing Fjord. Inclusiv Lykkeby.

Købstadchef Torben Dahl har straks købt nye skilte til Ringkøbings fire byporte med teksten ”Velkommen til Europas lykkeligste by” – og forsynet alle interesserede med et særligt markedsføringsbånd til at sætte om håndledet – med det glade budskab. Torben Dahl betragter signalet fra Cambridge som en appelsin i turbanen efter den megen negative omtale; for blot et år siden vidste hele Danmark, at 150 skattefolk hellere ville fyres end forflyttes til Ringkøbing. Nu er bøtten vendt! - Vi har i mange år haft ry for at være det mørke Vestjylland, men nu har vi chancen til at fortælle alle, at det altså er her, at Europas gladeste befolkning bor, sagde han til Dagbladet, da den gode nyhed dukkede op på skærmen. Den følges nu op med en kampagne i samarbejde med Ring-

Nygade 4, 6880 Tarm

Flügger Farver

Administration: Tlf. 9737 1090 Viceværtkontor: Tlf. 9737 2314

Malerfirmaet Arne Husted aps.

Boliger i en aktiv by, tæt på naturen Se mere på www.tarmbolig.dk

Hovedgaden 30, 6971 Spjald Tlf. 97 38 15 26


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

uropas lykkeligste …

kkeligste …

Lykken er f.eks. at sejle ud på fjorden en times tid, lige inden solen går ned.

købing-Skjern Kommune, hvis mål er øget bosætning og især tilflytning af arbejdskraft til kommunen. Fredag 20. juli følges den glade nyhed om Europas lykkeligste by op med en hel times festlig underholdning i DR 1-fjernsyn ”Sommersol på Ringkøbing Torv”.

a^aaZWVc`ÄHIDG:[dgYZaZ Oledd[Ä

CedWÄ BW_bW~

J_dW~

>[bb[~

K6A<:I:G9>I >WddWÄ

?d][h7]d[j[Ä

8[dj[Ä

;VhiZg6cYZah`VhhZ =³_ZkZ_&-!6higjeÕ+.%%H`_Zgc Ia[#.+)-,%%%Õlll#[VhiZg"VcYZah`VhhZ#Y`

Fekb~

@[diF[Z[h~

B_i[Ä

<Wij[h7dZ[biaWii[

9


10

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

En flad En flad kommune kommune Forestiller man sig en virksomheds organisation som en pyramide med en klassisk hakkeorden - så er RingkøbingSkjern Kommunes organisation helt anderledes. Her træffes beslutningerne ikke fra oven og nedefter - men på tværs af organisationen. En klar ledelsesstruktur, der er så flad som muligt - hvor beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt. Det havde de gamle kommuner allerede øvet sig på - med decentral økonomi og kompetence. F.eks. fik hver skole en pose penge om året, og så måtte de - populært sagt - selv bestemme, om de ville købe viskelæder eller tavlekridt for pengene. Beslutningerne blev truffet dér, hvor det var mest naturligt - så tæt på borgerne som muligt, og uden at man hver gang skulle spørge nogen længere oppe i systemet. Og man havde udviklet en klar kompetenceplan, der sagde, hvem der skulle bestemme hvad. Det har fungeret godt og fornuftigt, og det var sjældent der blev klaget. I den nye kommune videreudvikles dette kompetencesystem

- og det meste af 2007 går med at færdiggøre det i alle detaljer. I den nye kommune er der 622 ansatte i sekretariater og forvaltninger etc. Skrivebordene står ikke èt men otte steder - det var en politisk beslutning, at de gamle rådhuse skulle have hver sin forvaltning, og i alle fem hovedbyer skulle der være en borgerservice med tilsammen 49 ansatte. I Ringkøbing er byrådet placeret i rådhuset - sammen med direktionen og stabsfunktionerne. Desuden er en del af børn- og familieforvaltningen placeret i Rødkløvervej 4, ligesom den nye store miljø- og naturafdeling (30 ansatte) har fået sit eget hus Kjærgaardsvej 8. I Skjern, Finderupsvej 9, holder den store beskæftigelsesafdeling og jobcenter til (95 medarbejdere) foruden teknik og forsyning (74 ansatte). I Hvide Sande, Kirkevej 4, holder økonomisk forvaltning til foruden kultur og fritid, voksenhandicap og socialpsykiatri. I Videbæk, Dyrvigsvej 9, administreres undervisning, børn & familie samt dagtilbud.

Og i Tarm, Toften 6, er placeret forvaltningen for sundhed og omsorg samt ydelseskontoret og i Tarm er desuden det nye sundhedscenter placeret i det tidligere sygehus.

Niels Sønderskov, medarbejder i kommunens IT-afdeling, åbner lågen til det specielle computeranlæg, der holder administrationens 622 medarbejdere i forbindelse med hinanden og omverdenen. Uden dette anlæg ville kommunen simpelthen gå i stå.

DYRE- OG HAVECENTER ... under samme tag ...!

• Alt til haven og hobbydrivhuset • Blomster sendes ud • Beplantning + anlæg samt pasning og pleje af industriarealer og private haver

VESTJYDSK PLANTECENTER Nygade 59 · Skjern · Tlf. 9735 0766 · Fax 9735 4149

• Salg af dyrefoder til hund, kat, marsvin, fugle og fisk samt artikler hertil • Stor afdeling med akvariefisk og planter

SKJERN DYREHANDEL

Nygade 59 · Skjern · Tlf. 9735 0766 · Faxx 9735 4149


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

INSPIRATION Til gode oplevelser finder du hos

Videbæk Idræts- og Fritidscenter

• Festmiddag • Take away • Bowling • Værelser • Oktoberfest • Træningslejr • Børnefødselsdag • Kursus faciliteter • Konference faciliteter - og meget meget mere.

Videbæk Idræts- og Fritidscenter Tlf. 97171322 www.vifc.dk

11


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Direktørerne

12

Direktørerne Ringkøbing-Skjern Kommunes administration er bygget op med en lille direktion på 5 medlemmer og 16 stabs- og fagchefer med hver sin stab og ansvarsområde. Direktionen har ansvaret for den overordnede strategi og ledelse - det er:

Flemming Juel-Nielsen, direktør for Miljø og Natur, Planlægning, Teknik og Forsyning. Har tidligere været direktør i Skjern Kommune.

Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard, der foruden at være kommunens øverste embedsmand har den nye afdeling Ekstern udvikling og Erhverv som sit særlige overordnede ansvarsområde. Niels Erik Kjærgaard har i mange år været Skjerns kommunaldirektør.

Anette Ørbæk Andersen, direktør for Børn og Familie, Dagtilbud, Undervisning og Intern udvikling og Kommunikation. Hun kommer fra jobbet som vicekommunaldirektør i Videbæk.

Mogens Pedersen, direktør for Kultur og Fritid, Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg og Voksenhandicap og Socialpsykiatri. Har hidtil været direktør for teknisk forvaltning i Ringkøbing Kommune.

Jens Chr. Bruun, direktør for Borgerservice, IT og Byrådssekretariatet. Han har tidligere været Ringkøbings kommunaldirektør.

Vestjysk Gymnasium Tarm - en god skole i den sydlige ende af kommunen - gymnasium, 2-årigt hf, VUC-hf

H. Lindquist Arkitekter

Se mere på www.vgt.dk

H. Lindquist aps. Arkitekt m.ada. Nygade 26 6950 Ringkøbing

Skolegade 15, Tarm Tlf. 97 37 18 33

Tlf. 97320211 mail@h-lindquist.dk.


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Stabs- og fagcheferne

Peter Donslund stabschef for Ekstern udvikling og Erhverv, tidligere chefkonsulent for Den regionale Udviklingsenhed under Ringkjøbing Amt.

Jens Ole Koch stabschef for Intern udvikling og Kommunikation, tidligere børne- og kulturchef i Holmsland.

Peter Jørgensen fagchef for Børnepasning, tidligere områdekonsulent i børne-, unge og familieområdet i Videbæk.

Inge Marie Nordahl Vestergaard fagchef for Voksenhandicap og Socialpsykiatri, tidligere afdelingsleder i ældre- og handicapafdelingen i Ringkøbing.

Jette Delfs Clausen stabschef for Byrådssekretariatet, tidligere socialchef i Egvad.

Hans Holt Poulsen stabschef for Planlægning, tidligere teknik- og miljøchef i Skjern.

Jørn Nielsen fagchef for Børn og Familie, tidligere centerleder for Børne- og familiecentret i Ringkøbing.

Paul Lönneker fagchef for Kultur og Fritid, tidligere børne- og kulturchef i Ringkøbing.

Ove Petersen stabschef for IT, tidligere økonomidirektør i Egvad.

Carsten Spang fagchef for Borgerservice, tidligere borgerservicechef i Skjern.

Lillian Kristensen fagchef for Teknik og Forsyning (nyansat).

John Christensen fagchef for Sundhed ogOmsorg, tidligere direktør i Skjern.

Jan Aas Christensen stabschef for Økonomi, tidligere økonomileder i Videbæk.

Flemming Lauritsen fagchef for Undervisning, tidligere områdekonsulent i børne-, unge og familieområdet i Videbæk.

Jakob Bisgaard fagchef for Miljø og Natur, tidligere chef for Ringkøbing Amts natur- og miljøovervågning.

Lars Gormsen fagchef for Beskæftigelse, tidligere arbejdsmarkedsog socialchef i Skjern.

StabsS tabs- og fagcheferne

16 stabs- og fagchefer har ansvar for driften af hver sin stab og sit fagområder:

13


14

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Borgerservice Borgerservice - genvej til Selvom kommunen er blevet Danmarks største - i hvert fald på landkortet - så er det altså blevet nemmere at snakke med kommunen. Borgerservicen er nemlig ikke blevet fjernet fra det lokale rådhus - den findes stadig lige ved døren, både i Hvide Sande, Ringkøbing, Skjern, Tarm og i Videbæk.

Den der har opfundet borgerservice, bør have et ridderkors! For pludselig afskaffede han eller var det en hun ? - det berygtede hækkeløb mellem Herodes og Pilatus, indtil man endelig fandt den, man skulle snakke med. Idéen i borgerservice er nemlig, at mere end 90 procent af alle henvendelser til kommunen

I Ringkøbing holder borgerservice til i rådhuset Ved Fjorden 6 her ved skranken får en borger assistance fra Peter Bruun og Jytte Holm.

Borgerservice i Ringkøbing Undertiden skal man have fat på en kollega i en af forvaltningerne - det ordner Ulla Mikkelsen måske nemmest via sin computer.

Boligselskabet Lejerbo

Regionskontort i Herning Bryggergade 3 B · 400 Herning Telefon 7012 1310 Telefax 9626 1030 E-mail: Herning@lejerbo.dk www.lejerbo.dk

Vi arbejder også lokalt ... Entreprenørfirmaet Villy Poulsen udfører opgaver over hele landet.Vi kombinerer det nyeste maskineri med BÅDE OVER OG avanceret elektronik og har på UNDER JORDEN alle opgaver erfarne medarbejdere med mange års erfaring. Det giver dig en 100% professionel løsning hver gang.

Brug os f.eks. til:

RING OG FÅ EN REEL PRIS

Afdelinger i: Brande – Herning/Karup – Holstebro Skjern/Tarm – Struer/Lemvig Trehøje – Galten

Holstebrovej 5 6900 Skjern

• • • • • •

Underføringer - med el. uden styrbart bor TV-inspektion af kloakrør Kabelarbejder - også på vanskelige steder Gravearbejde - også specialopgaver Belægningssten - salg og nedlægning Svejsning af PE rør

Tlf.: 97 35 22 99 Fax: 97 35 36 61

vp@villypoulsen.dk www.villypoulsen.dk


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

l kommunen

Borgerservice Kirkevej 4 i Hvide Sande. Her afleverer Olav Andersen dagens post til Helga Mølgaard. Olav har været ved Ringkøbing Kommune i 36 år, og i den nye kommune tager han sig af al intern post mellem de fem rådhuse.

kan ordnes på èt sted i hver af kommunens hovedbyer - og gerne ved hoveddøren i det gamle rådhus. Her sidder ca. 50 medarbejdere (fordelt på de fem steder), som kender alle genvejene tværs

G A R D I N E R

over alle gammeldags kommunale skranker. Her kan man få ordnet flyttepapirer, boligstøtte, pensioner, børneydelser, pas og kørekort og en masse andre ting. Uden at bestille tid til en samtale.

G U L V E

TIL PRIVATE OG ERHVERV

Borgerservice Toften 6 i Tarm - borgerne bliver mødt med et venligt smil, her af Birthe Larsen. Det har kommunen nemlig lovet borgerne - og det er ikke noget man har svært ved at indfri i Tarm. Og skal borgerne vente lidt på svar, er der kaffe på kanden.

M Ø B L E R

15


16

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Borgerservice Man kommer bare og får ordnet sagerne. Skulle èns ønske være så specielt, at Borgerservice ikke kan klare det umiddelbart, finder medarbejderne ud af, hvordan det skal løses - eller hvem man skal snakke med. Og skal man

- fortsat

vente lidt på dét svar, får man en kop kaffe imens. Et særligt team på 15 medarbejdere har specielt sat sig ind i, hvordan man bedst hjælper børnefamilierne med f.eks. barselsdagpenge, børnefamilieydelser, børnetilskud, under-

Borgerservice i Skjern - hvis ikke Christel Graversen lige ved det, så ved kollega Bent Sørensen det nok - eller også er det omvendt.

Kør til Videbæk og se det store udvalg i nye og brugte Citroën’er ...!!

eller klik ind på www.citroen-videbak.dk

Borgerservice i Skjern kommunen har oprettet et særligt team på 15 medarbejdere - fordelt på alle fem steder - som ved særlig god besked med, hvordan de bedst hjælper børnefamilierne.


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Borgerservice

holdsbidrag og økonomiske fripladser til børnene etc. Andre ved alt om pension, delpension og personlige tillæg til pensionister - eller boligydelse, boligsikring, beboerindskudslån etc. - eller hvordan man får hjælpemidler, hvis man er generet af handicap, eller hvordan man får ordnet skatteproblemer, sygesikring, pas eller kørekort. Og en masse andet.

- fortsat

Også en borgerlig vielse kan man aftale med Borgerservice - men selve den højtidelige vielse foregår nu ikke dér, men i rådhuset i Ringkøbing. De meget populære lørdagsbryllupper kan dog holdes i det særlige bryllupsværelse i Ringkøbings gamle rådhus ved Torvet, dér hvor det gamle amtsråd holdt sine møder. Hvis man da ikke foretrækker at løse problemerne selv - for

Ringkøbing-Skjern Kommune har oprettet en omfattende selvbetjening via computeren derhjemme. Måske kan man sidde derhjemme og ordne problemerne via www.rksk.dk. Eller gå ind i Borgerservice, hvor de har en computer stående til brug for borgerne. Kniber det med at hitte ud af, hvilke knapper man skal trykke på, kan personalet hjælpe èn på vej.

Borgerservice Dyrvigvej 9 i Videbæk - efter lukningen af politikontoret er det kommunens borgerservice, der udsteder kørekort og pas - her hjælper Gerda Kristensen Jonas Pedersen med hans nye pas.

Aage Jacobsen A/S Murer- & aut. kloakmester Vennelystvej 8 · 6880 Tarm · Tlf. 97 37 16 90 Fax 97 37 18 71 · mail@aage-jacobsen.dk

Stenbjergvej 18, Lønborg, 6880 Tarm · www.danielsenloenborg.dk Biltlf. 4027 4002 · Fax 9737 4419

www.byg.dk · Murer-, beton- og aut. kloakarbejde · Jord- og anlægsarbejde · Brolægger- og belægningsarbejde · Erhvervs- og industribyggeri, landbrug, parcelhuse · Renovering, tilbygning/ombygning · Fagentrepriser og hovedentrepriser

– et godt tilbud til dine børn...! Skjern Kristne Friskole Fasanvej 18 . Postboks 56 6900 Skjern . Tlf. 97 35 13 60 skf@skrif.dk . www.skrif.dk

17


18

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Ekstern udvikling og Erhverv

Ekstern udvikling og Erhverv En nyskabelse i Ringkøbing-Skjern Kommune er afdelingen ”Ekstern udvikling og Erhverv”, placeret i rådhuset i Ringkøbing med Peter Donslund som stabschef - med direkte linjer til kommunaldirektøren og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Alle nye kommuner kan lave en sådan afdeling - med det overordnede mål at gavne kommunen med vækst og fremgang, herunder også at bane vej for statens og EU`s landdistriktsmillioner til Ringkøbing-Skjern Kommune - i direkte frugtbart samarbejde med det eksisterende erhvervsliv og alle kommunens ”ildsjæle”, og naturligvis i snævert samarbejde med alle kommunens afdelinger.

”Ekstern udvikling og Erhverv” arbejder med politikker og strategier indenfor fire hovedområder: Erhvervsudvikling, turismeudvikling, landdistriktsudvikling og bosætning. Der er ansat en sekretær og fire akademiske konsulenter til disse opgaver, måske suppleret af tidsbegrænset ansatte projektledere og praktikanter fra universiteter. I praksis skal konsulenterne igangsætte og koordinere en række projekter, ofte i samarbejde med Erhvervs- og turismecenteret eller andre partnere i eller udefor kommunen. Den nye afdeling har det erklærede mål at tænke på nye måder end i gamle stivnede kommunale traditioner - med-

arbejderne er parate til at tage medansvar selvom sagerne måske ligger i andre afdelinger af kommunen, og at tage ansvar for, at nye initiativer bliver igangsat og at eksisterende initiativer bliver fulgt til dørs - alt i den hensigt at sikre fremdrift i de initiativer, som virkelig betyder noget for kommunens udvikling. Stabschef Peter Donslund udtrykker det således: Vi vil gerne være forskellige, men vores fællesnævner skal være, at vi er gode til at arbejde sammen med andre typer end os selv, at vi har en fleksibel indstilling til arbejdstid, at vi er i stand til at tænke tværgående, selv om nogle af os uddannelses- og erfaringsmæssigt

Peter Donslund, stabschef: Vi vil være gode til at samarbejde med andre typer end os selv …

har en lidt mere specialiseret baggrund, og at vi ikke venter på opgaverne, men tager fat sammen med vores samarbejdspartnere.

Lyne Friskole et godt alternativ . . .

Kontakt: Glibstrupvej 4a, Lyne, 6880 Tarm www.lyne-friskole.dk

www.nordea.dk

e-mail: adm@lyfs.dk

Bork Maskinstation ApS v/Esther & Gert Olesen Midtbyvej 28 · Nr. Bork · 6893 Hemmet

Aut. kloakfirma & Entreprenør- og landbrugsarbejde

Telefon 7528 0328

Skjern afdeling Bredgade 36 6900 Skjern Tlf. 9680 2548

Ringkøbing afdeling Torvet 8 6950 Ringkøbing Tlf. 9674 2648

Tarm afdeling Storegade 27 6880 Tarm Tlf. 9948 2198

Videbæk afdeling Bredgade 23 6920 Videbæk Tlf. 9694 9258


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Faldende indbyggertal i landsbyer og landsogne er baggrund for, at RingkøbingSkjern Kommune sammen med to andre - Skive og Norddjurs Kommuner - indleder et større undersøgelsesprojekt i samarbejde med indenrigsministeriet, der bidrager med halvdelen af den million, projektet koster. Undersøgelsen skal gerne give svar på følgende: Hvordan hindrer vi yderligere fraflytning fra vore landdistrikter - og hvordan får vi folk til at flytte derud? De tre kommuner er ikke valgt tilfældigt, men meget relevant, idet de geografisk og befolkningssmæssigt udgør størstedelen af udkants- og landområderne i den nye Region Midtjylland. Hensigten er at udvikle de værktøjer, der kan bruges til at vende den negative udvikling - forhåbentlig til glæde for vores egen kommune, men også for alle andre kommuner med de samme problemer. Ringkøbing-Skjern Kommune er velforberedt på denne opgave, der er et led i hele landdistriktsstrategien - og det er især en opgave for kommunens nye afdeling for Ekstern udvikling og Erhverv. Et andet eksempel på områdets indsats indsats var en stor konference, holdt i Rækker Mølle i samarbejde med RingkøbingSkjern Museum og Landdistrikternes Fællesråd - om ”Identitet og kulturarv som ressource i landdistrikterne - og om oplevelsesøkonomi og de gode historier i landsbyerne”. Rosinen i pølseenden var stiftelsen 19. april af en Lokal AktionsGruppe (LAG) for Ringkøbing-Skjern Kommune - med forventning om nye visioner for alle kommunens landdistrikter og de dertil hørende strategier og udviklingsplaner. I forvejen er der på privat basis oprettet et lokalt Landdistriktsråd i kommunen med forstander Finn Tarpgaard, Vedersø, som formand - og mange steder er der allerede lokale initiativer, som har slået rod.

Bryggeriet er indrettet i den gamle Rækker Mølle.

Den gode historie

Den GODE historie Man hygger sig med et glas og ingen er i tvivl: Man befinder sig midt i bryggeriet med dets glansfulde nypudsede kobberkar. Her skåler brygmester Tim Groeger og bryggeriets formand Ejnar Tylvad.

Rækker Mølle Bryghus er en ”god historie” - ikke bare om velsmagende øl, men også om hvordan et vågent landsbysamfund etablerer et spændende kulturcenter og holder liv i landsbyens gamle mølle.

Alene mødestedet for konferencen - Rækker Mølle - gav eksempler på gode lokale ”historier”, bl.a. etableringen af den gamle Rækker Møllegaard som landsbyens kulturcenter og grundlæggelsen af Rækker Mølle Bryghus i den gamle mølle.

19


20

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Idéer Idéer med udsigt

Idéer med udsigt

I de fem gamle kommuner har der været stærke traditioner for, at de succesrige og veletablerede erhvervsledere har været gode til at bane vej for nye initiativer - med ny vækst og nye job - alt sammen i et frugtbart samarbejde med kommunerne. Det er fulgt op i RingkøbingSkjern Kommune - senest med dannelsen af et nyt netværk ”Vestjysk Lederforum” på initiativ af Erhvervsrådet med flere. Det skete under festlige former den 19. april i restauranten på Stauning Havn, hvor 60-70 virksomhedsledere og repræsentanter for kommunen havde sat hinanden stævne. Det kunne ligne en hyggelig diskussionsklub, hvor man har lovet hinanden at mødes i hvert fald fem gange om året - men der er en undertone i løftet: Hensigten er ikke bare at snakke - målet er at udvikle Lederforum til et velfungerende netværk, hvor man på et højt professionelt niveau og med al den erfaring og indsigt, man har oparbejdet i det økonomiske liv omkring Ringkøbing Fjord, kan hjælpe nye initiativer i gang og holde dem på sporet. Også andre spændende planer er på spil - f.eks. et stort innovationscenter for den nye Ringkøbing-Skjern Kommune. Det

blev stiftet i Skjern sidste år af en gruppe på 17 fagfolk under motto`et ”Stedet hvor gode idéer møder kloge hoveder.” Med en arbejdskapital på 40 mio. kr. lancerede de et utraditionelt bygningskompleks, hvor Georg Gearløs`er og Ole Opfindere, Mads Skjern`er og erhvervsvirksomheder kan leje sig ind og få professionel hjælp og udstyr til at udvikle deres idéer og planer. Man lejer populært sagt et af centrets ca. 80 skriveborde (og de fleste af dem er allerede reserveret), udvikler et konkret projekt, der så kan sættes i værk et andet sted - f.eks. i nyetablerede eller eksisterende erhvervsvirksomheder. Men der er også plads til firmaer, der arbejder med udviklingsprojekter til uddannelsesinstitutioner eller lignende. Centret, der er skitseret af arkitekt Bo Christensen, Skjern, skal med sit 2500-3000 kvm etageareal, tekniske faciliteter, hotel, restaurant etc. opføres ved Skjernbro - inklusiv et kæmpestort tårn i 15-16 etagers højde, formet som noget, naturen har designet - et blad, en fjer, en fisk. Det kan ikke undgå at blive et nyt vartegn for Skjern-Tarm byen - med en fantastisk udsigt over hele den nye nationalpark Skjern Å.

Der forhandles stadig med Skov- og naturstyrelsen om, hvor højt innovationscentrets tårn skal være højst 50 meter, mindst 35 meter.


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

21

Ferietid hele året

Ferietid hele året

Det evigt rullende Vesterhav har gjort RingkøbingSkjern til en af de vigtigste danske turist-kommuner - med milliard-omsætning. Tæller vi ferieovernatninger, er vi nr. 2 eller 3 på danmarkskortet, og alene i Region Midtjylland overnatter flere end en tredjedel i Ringkøbing-Skjern Kommune. Strategien er, at feriemulighederne skal udnyttes fuldt ud og det er målet for den nye turistdirektør Ole Tormod Bøndergaard og hans projektleder Marianne Bach Jeppesen. 1. januar blev Udviklingsrådet under Ringkøbing Fjord Samarbejdet nedlagt - og samtidig oprettedes Erhvervsrådet og Turistrådet som to selvstændige foreninger. Bøndergaard er ansat af Ringkøbing Fjord Handels- og Turistråd, og 1. juni indrettes turismecentret i nye lokaler i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Opskriften er dels sæsonforlængelse - med ferietilbud tidligere og senere i ferieperioden, dels at gøre Ringkøbing-Skjern Kommune til en ”helårs-destination”.

Hav, strand og frisk luft er ikke længere nok - turisterne vil have oplevelser, og det skal de få, ikke alene ved stranden, men også inde i landet. Derfor arbejdes der målbevidst med begrebet oplevelsesøkonomi i alle fornuftige retninger. Et af projekterne er et kæmpestort feriecenter, der planlægges i Søndervig med vandland og det hele - det kan godt udvikle sig til en ”super-destination” for turister på alle årstider. I turismecentret arbejder Ole Bøndergaard nært sammen med Frank Juel Rahn i kommunens nye afdeling for Ekstern udvikling og Erhverv på en projektbeskrivelse, som gerne skal gøre ”helårs-destinationen” til en succes. Student campus

Endnu et eksempel på Ringkøbing-Skjern Kommunes satsninger: Student campus! Idéen er at lette vejen for unge studerende til praktikpladser i erhvervsvirksomheder - som led i deres uddannelse på de højere læreanstalter og universiteter i Århus, Ålborg og andre

Ny turistdirektør Ole Bøndergaard - i Ringkøbing-Skjern er der ferietid året rundt

relevante steder uden for almindelig pendlingsafstand området. Student Campus bliver et tilbud om et eller flere fælles bosteder i Ringkøbing-Skjern Kommune for ca. 30 studerende med indlagte fritidsaktiviteter og oplevelser, og en tilknyttet projekt-

leder, som hjælper med at sikre et godt fagligt og socialt ophold i området. Med den ikke særlig skjulte hensigt at give de unge en så positiv, oplevelsesrig praktiktid, at de måske får lyst til at slå sig ned i Vestjylland efter eksamen. En god genvej til den højt kvalificerede arbejdskraft, som vi ikke kan undvære i Vestjylland.

Uddannelse for unge og voksne Højsagervej 2 · 6920 Videbæk · Tlf. 97 17 17 09 Vi opmåler og giver tilbud gratis Åbingstider: Mandag-fredag kl. 9.30-17.30 · Lørdag kl. 9.30-12.00

VUC i Ringkøbing: Vasevej 24 • 9627 5870 VUC i Skjern: Skolebyen 5 • 9627 5850 VUC i Tarm: Skolegade 15 • 9737 1833 www.vucrifjord.dk


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Vores fantastiske Vores natur fantastiske natur Statsminister Anders Fogh Rasmussens besøg i Skjern Å-dalen den 13. april var et signal om den både nationale og internationale interesse, der knytter sig til den fantastiske natur, som er en af RingkøbingSkjern Kommunes vigtigste ressourcer. Efter amtets nedlæggelse har

Ringkøbing-Skjern Kommune fået medansvar for naturforvaltningen - og har oprettet en særlig enhed med Jacob Bisgaard som miljø- og naturchef. Samtidig har staten placeret et af sine miljøcentre i Ringkøbing - også et tegn på, at staten har opgradueret den vestjyske natur.

Endnu en spændende nyhed: Skjern Å og Ringkøbing Fjord er udvalgt af Miljøministeriet som ét af de 11 indsatsområder, som får tildelt yderligere en halv milliard i 2007-2009 til en forstærket vand- og naturindsats. Bl.a. til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet og til styrkelse af

friluftslivet. Ringkøbing-Skjern Kommune prioriterer her højest, at man bruger pengene til reduktion af næringsstoftilførslen til Skjern Å, da langt hovedparten af tilstrømningen til fjorden sker fra Skjern Å. En national perle

Statsministeren kaldte under

Byrådet og Friluftsrådet m.fl. satser på, at Skjern Å-dalen skal være en af Danmarks første nationalparker - i alt 24.870 kvm af landskaberne omkring Skjern Å, Vorgod Å og Omme Å samt hedestrækninger i Borris og Lønborg og plantagen i Dejbjerg.

½ Forslag til afgrænsning

Dato: 29. juni 2005

Styregruppen Areal 24.870 ha Forvaltningsområder 1

Natur-kerneområder

2

Natur-udviklingsområder

3

Kulturlandskabsområder intensive og ekstensive landbrugsområder med plads til fortsat husdyrproduktion

4

By- og byudviklingsområder

KMS copyright @ Kort- og Matrikelstyrelsen 1992/KD.86.1033

S:\Sek\tst\_ts\Layout\Nationalpark\Afgræ nsning\A4_A3_Afgræ ns_Styregruppen_Juni05.WOR

22


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

sit besøg Skjern Å-dalen en perle i det vestjyske landskab. Og han glædede sig over de 300 mill. kr., som staten foreløbig har investeret i genoprettelsen af naturen omkring Danmarks vandrigeste å, efter at folketinget sagde stop for 40 års korndyrkning. Måske også et signal om, at Skjern Å-dalen bliver en af de første danske nationalparker, som skal udpeges i sommer. Det

er en af Ringkøbing-Skjern kommunes satsninger sammen med en lang række organisationer. Alle de lokale betingelser er blevet opfyldt i loven om nationalparker, så formanden for styregruppen, borgmester Torben Nørregaard, kunne i marts fremhæve, at ”alle sten er ryddet af vejen” for den nye nationalpark. Det bliver i så fald en både natur- og kulturhistorisk natio-

nalpark på 24.870 kvm. Dels med kerneområder af natur, der allerede er inddraget i den europæiske naturbeskyttelse, dels tilstødende arealer, hvor det fortsat vil være muligt at drive landbrug, men som samtidig er karakteristiske eksempler på det enestående, smukke vestjyske landskab. Kernen i nationalparken vil være statens godt 2000 ha. store genoprettede del af selve

Den 9. maj åbnede Skov- og Naturstyrelsen i Albæk det andet af to naturcentre i Skjern Å-dalen med en spændende informativ udstilling om livet i åen og mosen.

Svinget 8 · 6900 Skjern · Tlf. 97 35 18 72 www.arteglasbyg.dk

23


24

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Skjern Å-dalen og forsvarets 4750 ha. store skydeterræn i Borris (Statens hede). Men den vil også omfatte landskabet omkring de største vandløb Skjern Å helt op til Arnborg, Vorgod Å og Omme Å samt den velbevarede autentiske Lønborg Hede og Dejbjerg Plantage, der er et eksempel på den skovrejsning, der var karakteristisk for Vestjylland i tiden ef-

ter de sønderjyske krige, da vi trodset det barske vejr og hen”indadtil” skulle vinde, hvad vi tet det daglige udkomme på ”udadtil” tabte. havet og i fjordene. Og samtidig det vidunderlige klitlandBekkasiner i ferieparadiset skab, som er blevet Danmarks Ringkøbing-Skjern Kommunes største ferieparadis for millionatur strækker sig i hele kom- ner af sommergæster fra nær munens længde - allervigtigst og fjern - og en af kommunens er det aldrig hvilende Vesterhav helt store økonomiske aktiver. og den vestjyske kyst, hjemste- Men der er voksende opmærkdet for de mange fiskerfamilier, somhed på naturen bag klitder gennem generationer har terne, omkring fjordene og

Vores fantastiske natur - fortsat

I overjægerens lille jagthytte kan besøgende naturelskere dels finde læ for blæst og regn, dels finde oplysninger om den fantastiske vestjyske natur.

Herningvej 3-5 • 6950 Ringkøbing Tlf. 9680 1200 • Fax 9681 4210 www.vjl.dk • E-mail: vjl@vjl.dk

vandløbene. Store dele af den er omfattet af det europæiske Natura 2000-program, der løber foreløbigt til 2010 - med beskyttelse af plantelivet, dyr og fugle efter habitat-direktivet, EF-fuglebeskyttelsen og Ramsar-konventionens aftaler. Alle beskyttelsesforanstaltninger overvåges af statskovdistrikterne - således det 7000 ha. store område Stadil Fjord


RINGKĂ&#x2DC;BING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

og Vest Stadil Fjord af Klosterhedens Statsskovdistrikt, som i det sidste ĂĽrs tid har foretaget sin største satsning netop i Vest Stadil Fjord, hvor der i forbindelse med en hĂŚvelse af vandstanden er foretaget 65 bekkasin-skrab, dvs. etableret smĂĽ lavvandede søer, der er specielt velegnede for vadefugle. Der er gravet 13 loer, dvs. 4 km brede lavvandede render, og der er oprettet tre holme og genskabt 5 ha. strandeng ved rydning af rørsump og pilekrat. Ringkøbing Fjord og Skjern Ă&#x2026;systemet hører under Oxbøl Statsskovdistrikt, der er ved at lĂŚgge sidste hĂĽnd pĂĽ det 2000 ha. store Skjern Ă&#x2026;-Naturprojekt. Det er allerede blevet et stort velindrettet turistmĂĽl, samtidig med at det er et oplagt naturbeskyttelsesomrĂĽde. Fuglene stortrives

De vilde planter og dyr, fugle og fisk stortrives i Skjern Ă&#x2026;-dalen, efter at staten i 1999 stoppede den ellers sĂĽ succesrige korndyrkning. Hvad enten Skjern Ă&#x2026;-dalen bliver ophøjet til nationalpark eller ej, er der allerede en masse spĂŚndende genskabt natur at se pĂĽ omkring Skjern Ă&#x2026; med dens nye snoninger og pĂĽ de nye naturligt oversvømmede enge. De fleste søndagsture har fugleomrĂĽdet som hovedmĂĽl - omkring vejen mellem Skjern og Lønborg, der gĂĽr lige mellem Hestholm Sø og Vesterenge. Her er holdepladser og overdĂŚkkede â&#x20AC;?fugletĂĽrneâ&#x20AC;?, hvorfra

man med kikkerter og langt rĂŚkkende kameraer studerer ca. 250 forskellige fuglearter dobbelt sĂĽ mange som før omrĂĽdets oprindelige natur blev genoprettet og inddraget i EFfuglebeskyttelsen. Deriblandt sjĂŚldne, rødlistede trĂŚk- og ynglefugle - men ogsĂĽ mange fugle, som egentlig ikke hører hjemme i â&#x20AC;?vores naturâ&#x20AC;?, men som alligevel har fundet vej og har slĂĽet sig ned i Skjern Enge. Naturprojektet hviler pĂĽ Folketingets beslutning i 1987 om at stoppe korndyrkningen. Herefter har staten investeret 300 mio. kr. i et nyt snoet løb for Skjern Ă&#x2026; et par kilometer lĂŚngere mod syd, og ved at vĂŚlte digerne og stoppe flere af pumpestationerne har staten genskabt de gamle naturligt oversvømmede enge pĂĽ strĂŚkningen fra Borris til Ringkøbing Fjord. Danmarks Miljøundersøgelser har dokumenteret, at Skjern Ă&#x2026; Naturprojekt er lykkedes, idet der er ved at danne sig en dynamisk og sammenhĂŚngende natur med et fantastisk fugleliv. Og der er sket en stor udskiftning i plantelivet, hvor kun 14 procent af arterne var til stede for 5-7 ĂĽr siden. Undersøgelser har imidlertid ogsĂĽ vist, at vildfiskene ikke har haft det for godt, isĂŚr megen yngel af de berømte kĂŚmpestore Skjern Ă&#x2026;-laks var havnet i gabet pĂĽ de fredede skarver og de lige sĂĽ grĂĽdige gedder. De nyeste mĂĽlinger viser dog, at antallet af fangster af de store laks igen er stigende - takket

3MEDEVEJ 3KJERN 4ELF &AX MAIL CARL CDK

vĂŚre de store udsĂŚtninger af yngel og smĂĽfisk, opdrĂŚttet i Dansk Center for Vildfisk i AlbĂŚk.

Dansk Center for Vildlaks i AlbĂŚk - Søren Larsen med en elektrofisket moderlaks der skal stryges for tusinde af ĂŚg, en ny generation til udsĂŚtning i Skjern Ă&#x2026;.

Mennesker er velkomne

Størstedelen af Ringkøbing

Vi er klar til sport, kultur og fest Lem hallen er bedst LĂ&#x2DC;RDAG D. 22. SEP. KL. 18.00

Fest med Jacob HaugĂĽrd og orkesteret ÂťKom onÂŤ Køb af billet tlf.: 9734 1992 eller email@lem-hallen.dk Billetpris: kr. 248,- incl. menu â&#x20AC;&#x201C; ved bestilling inden 1. juni derefter kr. 295,-

Centerleder Erling Thrane ¡ Køkkenleder Katrine Pallesen

25


26

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Vores fantastiske natur - fortsat

Fjord - næsten 27.540 ha. er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde, og de danske fredningsmyndigheder vil gerne have hele Skjern Å-dalen med i det, hvorimod Ringkjøbing-Skjern Kommune vil insistere på, at naturbeskyttelsen ikke må hindre udviklingen af Skjern-Tarm byen som èt bycenter. Der forhandles fortsat herom, og Oxbøl Statsskovdistrikt er forlods indstillet på, at offentligheden skal have gode muligheder for at komme den enestående natur på nært hold - og også dyrke fiskeri og jagt.

Der er etableret gode cykle- og vandrestier, bygget flere nye broer og oprettet trækfærger, så gående og cyklende kan komme over åløbene ved Pumpestation Nord i Stauning. Der er bygget to velbesøgte ”fugletårne”, hvorfra man i tørvejr kan betragte det fantastiske fugleliv på nært hold - og de 650 privatejede kødkvæg, der græsser på engene og holder uønsket plantevækst nede. Blandt de sidste nye initiativer er etableringen af to naturcentre, det første er allerede åbnet nord for Vostrup med en flot udstilling om de fugle, man kan

se lige uden for vinduerne - og i maj åbnedes det andet i Albæk øst for Skjern, hvor naturen er helt anderledes, og hvor man især vil fortælle om dyreog plantelivet, inden man tager ud på vandrestien gennem Albæk mose for bl.a. at studere hugorme, rådyr og kronvildt, kødædende planter som soldug, blærerod etc. - og f.eks. pors, som gerne må plukkes til den hjemlige brændevin. Udstillingen fortæller også om odderne og laksene. Det nyeste initiativ er en hundeskov ved Skjern Bådehavn og to primitive overnatningssteder,

dels ved Pumpestation Nord i Stauning og dels i Borris, her kan man slå teltet op og tænde bål. Andre steder opretter man læ-steder, hvor man kan spise sin madpakke i tørvejr.

Skjern Å-dalen skal være kernen i den nye nationalpark - her et blik over deltaet med åens nye snoede forløb og de oversvømmede enge.


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

27

En bog pr. En bogfingeraftryk pr. fingeraftryk

På fremtidens bibliotek kan man godt glemme alt om lånerkortet - man skal bare stikke fingeren frem: Et fingeraftryk er nok! Det er ikke engang løgn, for fremtiden er begyndt èt sted i Kommunen - i Ringkøbing Bibliotek, hvor man - som et forsøg, foreløbigt det eneste sted i kongeriget - har indført det såkaldte biometriske lånerkort. Det fungerer sådan: Man stikker en finger ind i en scanner, som aflæser èns fingeraftryk. Ikke to fingeraftryk i hele verden er ens, så maskinen kan på stedet genkende det - og kan dermed attestere, at det er den rigtige låner, der får bogen, CDrommen eller hvad man nu vil låne. Så man behøver hverken lånerkort eller CPR-nummer for at blive identificeret. Til gengæld ved scanneren også, hvem regningen skal sendes til, hvis man ikke afleverer bogen til tiden. Forsøget på Ringkøbing Bibliotek er finansieret af den nye

Når den biometriske scanner har læst dit fingeraftryk, ved bibliotekets personale, at du er dig og ingen anden.

Sådan - bare fingeren ind i maskinen, så aflæser den dit helt unike fingeraftryk - ikke to i hele verden er ens.

kommunes udviklingspulje på 30.000 kr. Udviklingschef Peter Donslund følger forsøget meget nøje, for bliver det en succes, er der masser andre muligheder. Vi skal ikke blive forbavset, hvis vi en skønne dag kan nøjes med at række kommunen hånden, ja, blot en enkelt finger, i alle situationer, hvor man skal identificere sig - når man skal have kørekort eller pas, boligydelse eller børnepenge, byggetilladelse eller når man uden nøgle

skal gennem en låset dør - ja kun fantasien sætter grænser. Biometri er ikke mere en scene i en Hollywoodfilm, det er virkelighed for al mindelige mennesker. Og Peter Donslund ser store perspektiver - også for Ringkøbing-Skjern Kommune, som gerne vil være i førersædet i denne udvikling. Bibliotekschef Per Høgh Sørensen er naturligvis spændt på forsøget med biometrisk lånerkort - børn og unge, som er dem der hyppigst glemmer lå-

nerkortet, vænner sig hurtigt til det, for de er allerede meget modtagelig for ny teknologi. Men er man lidt skeptisk, kan man stadig også bruge det almindelige lånerkort.


28

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Bibliotek med bus

Bibliotek med bus

Med den nye kommune er de fem hidtidige biblioteker slået sammen til èt fælles biblioteksvæsen. Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne er det nye navn - med fem biblioteker i Hvide Sande, Ringkøbing, Skjern, Tarm og Videbæk. Og indtil 1. juli også de syv filialer i Troldhede, Grønbjerg, Spjald, Tim, Lem, Faster og Kloster. De mange små sognebiblioteker er efterhånden blevet nedlagt i de gamle kommuner - de syv, der nu ophører, er de sidste. Dermed er endnu et stykke kulturhistorie indskrevet i danmarkshistorien. De afløses af en bogbus. Denne service er allerede afprøvet med succes i Egvad Kommune, og det er Egvads bogbus der nu skal køre overalt i den nye kommune. Fremtidig får den 28 stoppesteder, nemlig i alle landsbyer undtagen de allermindste. De 28 landsbyer får besøg af bogbussen èn gang hver uge.

Bibliotekar Per Høgh, Ringkøbing, er blevet udnævnt til chef for alle RingkøbingSkjern Biblioteker.

og udlån af bøger og CD-musik - men også materialer på alle de nye elektroniske medier. Derudover vil borgerne snart opdage, at bibliotekerne også vil spille en central rolle i kommunens kulturliv - som en slags genvej til alle mulige kulturoplevelser. Dels er bibliotekerne selv arrangør af kulturelle oplevelser, som naturligt hører hjemme på bibKultur ud af huset Bibliotekerne er nu som før, lioteket, både for børn og vokshvad de plejer at være - læsesal ne - og det er ret så mange.

Det kan være forfatteraftner, koncerter og lignende for voksne - højtlæsning og musikalske legestuer for børn - og sjove familiearrangementer, lige fra en syng-med-dag for børn og bedsteforældre til slangetæmmershow og sørøverparty. Kulturbus for børn

Noget nyt er også en særlig kulturbus for børn, som fra september skal køre rundt i Ringkøbing-Skjern Kommune -

som et forsøg, som kulturministeriet har betalt 350.000 kr. til. Det er en kæmpestor bus, på størrelse med ”Rejseholdet”s rullende politistation - ca. 50 kvm gulvareal, når den er parkeret og gjort klar til at modtage børnene. Børnekulturbussen skal besøge dagplejen, børnehaver, skoler mv. Under opholdet kan børnene tegne og male, få læst historier, se dukketeater, høre musik og selv synge med.

Alt i

PA R T N E R

REVISION

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bredgade 67, DK-6900 Skjern, Tel. +45 97 35 18 11 Hugborgvej 18, 6950 Ringkøbing, Tel. +45 97 32 10 55 Nygade 2, DK-6880 Tarm,Tel. +45 97 37 32 11

TÆKKEARBEJDE · Nyt tag · Renovering samt tømrerog snedkerarbejde i forbindelse hermed

7¦NNHPDQGHQ IUD6SMDOGDSV v/Sigfred Husted Skovbakken 28 · 6971 Spjald · Tlf. 9738 1423 eller 4062 1423


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

29

Genvej til kulturen Genvej til kulturen Ringkøbing-Skjern Biblioteker vil også være en slags elektronisk indgangsportal til alt offentligt tilgængeligt kulturliv med alle de oplevelser, som arrangeres af forskellige foreninger og institutioner, dels i Ringkøbing-Skjern Kommune, dels i hele Vestjylland - ja, i hele kongeriget. Det sker alt sammen via internet-adressen www.kulturspot. dk - med link til f.eks. den største og mest anvendte landsdækkende kulturkalender www. kultunaut.dk så alle arrangementer i Kulturspot også vil være at finde i KultuNaut. Kulturspot.dk er den nye kulturkalender for Midt- og Vestjylland - og den har afløst det

tidligere Ringkøbing Amts kulturkalender KultuRing. Kulturspot drives af den nye forening, der startede 1. januar 2007 - Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Det er et samarbejde mellem de 6 kommuner Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande og ca. 50 kultursteder, hjemmehørende i de 6 kommuner. Her får man en samlet oversigt over arrangementer, foreninger og steder i de 6 kommuner musik, teater, udstillinger, sport, foredrag, ekskursioner m.m. Man kan søge i hele regionen, eller begrænse søgningen til en enkelt kommune. Kultursamarbejdets overordne-

de formål er at bidrage til områdets strategiske udvikling, skabe rammer for et rigt kulturliv, synliggøre de kulturelle tilbud over for borgerne og placere området på det nationale og internationale landkort. Kultursamarbejdets konkrete mål er at støtte og rådgive kulturstederne, at informere om og markedsføre regionens kulturtilbud, at forene de kulturelle kræfter i regionale netværk at inspirere og udvikle tværgående kulturprojekter, at koordinere større strategiske satsninger.

Tiden går godt på biblioteket - selv for de unge, blot der er en ledig computer til rådighed - eller nogle spændende tegneseriebøger.

Konkret får medlemmerne tilbudt kurser og temadage, sekretariatsbistand til netværksdannelse, den fælles elektroniske kulturkalender www.kulturspot.dk, en ugentlig husstandsomdelt papirbaseret aktivitetskalender, hjemmeside og intranet for Kultursamarbejdet.

SKROT

JERN OG METAL KØBES OG AFHENTES BRUGSJERN SÆLGES Skal din bil skrottes, så kan vi udstede skrotningsattest og udbetale skrotningspræmie kontant!

SKJERN PRODUKTFORRETNING ApS RINGKØBINGVEJ 17 · TLF. 9735 0905

ISO 14001 certificeret


30

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Barnet har jo ret. Det er ikke nok at kalde sig “fagforening”. Man skal bl.a. have en overenskomst for at kunne kalde sig en rigtig fagforening. Overenskomster er det stærke bolværk, der sikrer dine rettigheder som lønmodtager. Det kræver et stærkt, fagligt fællesskab at forhandle, forny og forbedre overenskomsterne.

Ringkøbing Fjord

Tilsluttede fagforeninger: Dansk Elforbund Midt Vest · TIB · 3F · Dansk Metal Skjern Ringkøbing SL Ringkøbing Amt · TL Herning · HKKF · FOA · HK Midt Vest · Ejendomsfunktionærerne · NNF


RINGKØBING/SKJERN KOMMUNE BUDGET 2007

31

budget 2007 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BUDGET INF0 07


32

RINGKØBING/SKJERN KOMMUNE BUDGET 2007

I foregående spalte vises fordelingen af i alt 1.912.889.000 kr. i nettoserviceudgifterne for 2007 i procent.

Budget inf0 07

Finansieringsbudget i pct. 13,7%

1,3%

16,1%

11,6%

Anlægsbudget

BUDGETFORUDSÆTNINGER Budgetindhold Driftsbudget

Det vedtagne driftsbudget er generelt kendetegnet ved at: • Ringkøbing-Skjern Kommune lever op til Regeringens henstilling om en maksimal realvækst i serviceudgifterne på 0,50% fra 2006 til 2007. Ringkøbing-Skjern Kommunes serviceudgifter stiger med 0,20% fra 2006 til 2007. • Konsekvenserne af kommunalreformen er indarbejdet. • Der er indarbejdet effektiviseringsrammer på 106 mio. kr. med en 3-4 årig indfasningsperiode. Effektiviseringsrammen er fordelt mellem fagområderne med et mål om, at 50 % skal indfases i 2007. Serviceudgifter i pct. 6,9%

4,8% 22,8%

6,1%

11,7%

3,8%

7,8% 12,2%

23,8%

Skoleområdet 22,8% Fritidsområdet 3,8% Ældreområdet 23,8% Børnepasning 12,2% Handicapområdet 7,8% Administration 11,7% Trafik, veje, miljø, natur 6,1% Børn med særlige behov 6,9% Øvrige Serviceydelser 4,8%

Kilde: Budget 2007

I perioden 2007-2010 udgør den samlede anlægsaktivitet i alt 336,5 mio. kr. I 2007 udgør anlægsbudgettet i alt 116,3 mio. kr. fordelt med 21,2 mio. kr. på brugerfinansieret område og 95,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Anlægsbudgettet indeholder blandt andet: • Overtagne anlægsudgifter fra amtet til færdiggørelse af handicapboliger ved Holmelunzen og Bakkehuset (25,9 mio. kr.). • Omfartsvej ved Ringkøbing (ca. 40 mio. kr. i alt i 2007 og 2008). • Renovering af Tarm skole (13,5 mio. kr.). • Anlægsramme til tidligere Holmsland Kommune (30,0 mio. kr.). • Renoveringer af kloaksystemer (17,9 mio. kr.).

1,2%

56,0% Driftsindtægter 16,1% Lån 1,2% Generelle tilskud 13,7%

Statsrefusioner 11,6% Skatter 56,0% Kasseforbrug 1,3%

Kilde: Budget 2007

Driftsindtægterne er i år 2007 budgetteret til 534,9 mio. kr., og statsrefusioner og tilskud er budgetteret til 386,6 mio. kr. Skatteindtægterne er budgetteret til 1.858,3 mio. kr. og de generelle tilskud til 454,7 mio. kr. I år 2007 budgetteres der med et kasseforbrug på 44,3 mio. kr., og en samlet låneoptagelse på 41,4 mio. kr. Beskatningsprocent

Der er som følge af kommunesammenlægningen lavet et skattemix, der betyder, at skatteprocenten i den tidligere Holmsland Kommune i 2007 er på 20,14%, og i de øvrige tidligere kommuner er skatteprocenten på 23,59%. I 2011 vil kommuneskatten Finansieringsbudget Sammen med driftsindtægterne og være harmoniseret mellem Holmsland statsrefusioner/tilskud er kommunens og de øvrige kommuner så den samlet vigtigste finansieringskilder skatter og vil udgøre 23,22%. generelle tilskud. Den gennemsnitlige skatteprocent er I næste spalte vises procentfordelin- på 23,26% i 2007, hvilket er lavere end både regionsgennemsnittet på gen af finansieringsbudgettet. 24,63% og landsgennemsnittet på 24,58%. I overslagsårene 2008-2010 er der budgetteret med anlægsudgifter på i alt 220,2 mio. kr. netto, svarende til ca. 73,4 mio kr. pr. år i gennemsnit.

Grundskyldspromillen er i 2007 generelt 29,86 for hele kommunen, hvilket er højere end både regionsgennemsnittet på 23,99 og landsgennemsnittet på 24,64.


RINGKØBING/SKJERN KOMMUNE BUDGET 2007

33

Grundskyldspromillen for landbrugs- likvidtet 126,4 mio. kr. ved udgangen Først og fremmest behøver borgeren jord er i 2007 13,00 for hele kommu- af 2011, hvoraf 11,7 mio. kr. tilhører kun henvende sig et sted - uanset om man skal have ændret skattekort, få forsyningsvirksomhederne. nen. skrevet sit barn op i daginstitution elKirkeskatteprocenten er i 2007 på Nedenfor vises den budgetterede ud- ler har brug for hjælp i forbindelse 1,07%, hvilket er højere end både re- vikling i kassebeholdningen ultimo med f.eks. sygesikring eller boligstøtte. gionsgennemsnittet på 0,93% og året. landsgennemsnittet på 0,88%. Idéen er, at Borgerservice tager udUdvikling i kassebeholdningen ultimo gangspunkt i borgerens behov - her året 2006 - 2010 (mio. kr.) og nu. 148,9 160 Langfristet gæld 127,8 126,4 140 117,2 111,3 I 2007 budgetteres der med lånopta- 120 Borgerservice kan hjælpe inden for 100 gelse på 36,4 mio. kr. til handicapboli- 80 følgende områder: 60 ger ved Holmelunden og 5,0 mio. kr. til 40 Børnefamilie 20 skolerenoveringer. I 2008 budgetteres • Barseldagpenge 0 2006 2007 2008 2009 2010 med en låneoptagelse på 44,1 mio. kr. • Børnefamilieydelse til handicapboliger ved Bakkehuset. Kilde: Budget 2007 • Børnetilskud Den beregnede langfristede gæld ud• Underholdsbidrag • Økonomisk Friplads gør ved udgangen af 2007 487,0 mio Pensionist og ældre kr. og ved udgangen af 2010 udgør • Delpension gælden 430,0 mio. kr. • Pension ØKONOMI- OG ERHVERVS• Personlige tillæg Nedenfor vises udviklingen i kommuUDVALGET Bolig nens langfristede gæld. • Beboerindskudslån Økonomi- og Erhvervsudvalget Driftsudgifter i pct. Udvikling i langfristet gæld ultimo året • Boligsikring 2006 - 2010 (mio. kr.) • Boligydelse 520,0 • Lån til betaling af ejendomsskat 497,2 500,0 487,0 38,2% 473,7 Service 480,0 463,6 460,0 • Folkeregister 430,0 440,0 420,0 • Kropsbårne hjælpemidler 61,8% 400,0 • Kørekort 380,0 2006 2007 2008 2009 2010 • Opkrævning Borgerservice 38,2% • Pas Kilde: Budget 2007 Administration 61,8% • Skatteservice • Sygesikring Likviditetsudvikling • Vielse Budgettet for 2007 indebærer et likvi- Borgerservice Selvbetjening ditetsforbrug på 44,3 mio. kr. Den be- - et ekstra tilbud Borgerservice vejleder gerne med at regnede likviditet udgør i alt 111,3 Borgerservice er borgerens nye ind- gennemskue det efterhånden store mio. kr. ved udgangen af 2007, hvoraf gang til kommunen, hvor vi har sam4,8 mio. kr. tilhører det brugerfinan- let de serviceydelser ét sted. Borgersierede område (forsyningsvirksom- service er et ekstra tilbud - et tilbud hederne). Ud af deponerede midler på der på mange måder gør det nemmei alt 84,2 mio. kr. forventes det at ca. re at få ordnet dine ærinder med kom80 mio. kr. frigøres pr. 1. januar 2008 i munen. henhold til regeringsaftalen. Du kan altid henvende dig til BorgerMed de indlagte forudsætninger i service. Hvis ikke Borgerservice kan overslagsårene, udgør den beregnede hjælpe dig, kan medarbejderne i BorBudget gerservice fortælle dig, hvem der kan.

inf0 07


34

RINGKØBING/SKJERN KOMMUNE BUDGET 2007

Budget inf0 07

udbud af selvbetjeningsløsninger for eksempel på borger.dk. Ekstern udvikling og Erhverv

Erhverv og udvikling er for næsten alle kommuner et nyt strategisk arbejdsområde. Således også for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Arbejdsområderne omfatter: • at have øje for de behov og forventninger, som det eksisterende erhvervsliv har til kommunen • fokus på kommunens bidrag og medvirken til, at området fremstår som et attraktivt sted for mennesker og virksomheder • at have øje for at skabe innovation i kommunen • at have øje for de udfordringer og muligheder, globaliseringen giver for kommunen • fokus på kommunens bidrag og medvirken til en fortsat videreudvikling af turismen • indgå i tæt samarbejde med relevante eksterne aktører på området • fokus på fremme af en fortsat udvikling af landdistrikterne • sætte erhvervsliv, turisme og bosætning på dagsordenen i hele den kommunale organisation • sikre koordinering med stabs- og fagområder, så der bliver helhed i opgave-løsningen.

Der er meget få eksterne bindinger på området, ud over at kommunerne i fremtiden og fuldt ud fra 2010 skal stå for hele erhvervsservicen – en opgave der tidligere var delt mellem staten, amterne og større fælleskommu- Politikker nale erhvervsservicecentre som Ring- Ekstern udvikling og Erhverv udarbejder og gennemfører en ”Overordnet købing Fjord Samarbejdet.

ud­viklingspolitik” for kommunen, som indeholder politikker/strategier for: • Erhvervsudvikling • Turismeudvikling • Landdistriktsudvikling • Bosætning.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Social- og Sundhedsudvalget Driftsudgifter i pct. 24,4%

75,6%

Sundhed og Omsorg 75,6% Voksenhandicap og Socialpsykiatri 24,4%

Sundhed og Omsorg

Vision for Ringkøbing-Skjern Kommunes sundhedspolitik: Ringkøbing-Skjern Kommune er en kommune med sunde og livsglade borgere, der tager medansvar for egen sundhed

Brejninggaard

Ringkøbing-Skjern Kommunes overordnede mål med sundhedspolitikken: • at fremme mulighederne for de sunde valg • at fremme samarbejdet om sundhed • at gøre sundhedsbegrebet folkeligt, begribeligt og anvendeligt • at motivere borgerne til at tage medansvar for egen sundhed • at hjælpe borgere, der er ramt af sygdom, til at opnå et bedre liv. Vedrørende borgerne: • At den enkelte borger støttes i at tage ansvar for og mestre egen tilværelse.


RINGKØBING/SKJERN KOMMUNE BUDGET 2007

• At den enkelte borger oplever en god hverdag, hvor tryghed, tillid og respekt er nøgleord. • At den enkelte borger er bekendt med det kommunale serviceniveau. • At den kommunale service tager udgangspunkt i den enkelte borgers udviklingsmuligheder, ressourcer og begrænsninger. • At den kommunale service har fokus på sundhed og trivsel.

BESKÆFTIGELSESUDVALGET Beskæftigelsesudvalget Driftsudgifter i pct.

100,0%

Voksenhandicap og Socialpsykiatri

Fagområdet Voksenhandicap og Socialpsykiatri omfatter myndighedsopgaver, service og tilbud til voksne handicappede og sindslidende, som er pensionister. Brugergruppen omfatter ikke personer, hvor misbrug er hovedproblemet eller subsistensløse. I forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 overtog RingkøbingSkjern Kommune de amtskommunale tilbud, som er beliggende i kommunen.

Beskæftigelsesområdet 100 %

35

Rådighed og opfølgning Jobcentret følger op på, om du møder op til de forskellige samtaler og tilbud, og står til rådighed for arbejdsmarkedet.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Teknik- og Miljøudvalget Driftsudgifter i pct. 13,5%

Beskæftigelse

Beskæftigelsesområdet har som kerneydelse: • Servicering af borgere og virksomheder i forhold til arbejdsmarkedet • Samspil med arbejdsmarkedets parter om det rummelige arbejdsmarked • Forsørgelseskontor for ydelser til borgere på midlertidige overførselsindkomster inden for arbejdsmarkedslovgivningen. Det betyder, at tilbud til udviklings- • Socialrådgivning til borgere melhæmmede og sindslidende, som hidtil lem 16-64 år har været drevet af Ringkjøbing Amt, • Tilkendelse af førtidspension er en del af fagområdet Voksenhandicap og Socialpsykiatri og drives i sam- Jobcenter Ringkøbing-Skjern er én menhæng med de kommunale tilbud. indgang til ét fælles system for alle leTilsvarende overføres personale med dige og sygemeldte. specialviden fra forvaltningen i Ringkjøbing Amt til Ringkøbing-Skjern Matcher virksomhed og ledig Kommune. Alt i alt er 60% af perso- Jobcentret er dér, hvor virksomhedernalet inden for Voksenhandicap og ne kan søge arbejdskraft. Socialpsykiatri medarbejdere fra det tidligere Ringkjøbing Amt. Det fælles system gør det nemmere og hurtigere at matche virksomheder Området er organiseret i et Special- og ledige. Bedre og mere målrettet. team samt syv Centre. Jobsøgning og samtaler Jobcentret følger løbende op på jobsøgning i samtaler, og at vi i fællesskab finder ud af, om du skal i praktik, uddannelse, revalidering, fleksjob eller lignende.

86,5%

Miljø og Natur 13,5% Teknik og Forsyningsvirksomheder 86,5%

Teknik og Forsyning

Teknik og Forsyning varetager opgaver relateret til Vej & Park, kommunale bygninger og byggerier, byggesagsbehandling, forsyning med vand, spildevand og affald. Der er en fælles Teknisk Stab som understøtter forvaltningens arbejde mht. økonomi, sekretariat, post og journalisering samt opkrævning af ejendomsskat og forbrugsafgifter. Vej & Park-afdelingen har ansvaret for at kommunens infrastruktur fungerer

Budget inf0 07


36

RINGKØBING/SKJERN KOMMUNE BUDGET 2007

Budget inf0 07

ninger og er ”teknisk bygherre” på alle nye byggerier. Også udlejning af offentlige bygninger, grunde mv. hånd­ teres her.

Virksomhedsteamet har ansvaret for miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder og dambrug, jordforurening, råstofindvinding, erhvervsaffald m.m.

Den fælles stabsfunktion, Teknisk Stab rummer et Opkrævningskontor samt en fælles sekretariatsgruppen, som giver faglig økonomisk support, håndterer post og journalisering, personaleadministration og fungerer som sekretariat for fagchefen.

Landbrugsteamet forestår miljøvurdering, miljøgodkendelse og tilsyn med landbrug. Desuden har teamet ansvaret for vandindvindingstilladelser til drikkevand, markvanding og haveboringer.

og at de grønne arealer vedligeholdes. Opkrævningskontoret sørger for opkrævning af ejendomsskat og vedligeAfdelingen arbejder med: holder ejendomsregistrene. Herudover • Vejdrift sørger man for opkrævning af afgifter • Anlæg af nye veje og pladser for blandt andet vand, spildevand, • Trafiksikkerhed dagrenovation, miljøafgift, skorstens• Gravetilladelser fejning osv. – så borgerne får én reg• Cykel- og gangstier ning fra kommunen for forbrugsafgif• Vintervedligeholdelse ter. Endvidere sørger kontoret for at • Trafikplanlægning. besvare ejendomsforespørgsler fra ejendomsmæglere og påtegner skøder Desuden er ansvaret for de fire kom- og lignende. munale havne i Ringkøbing, Bork, Stau­ ning og Skjern placeret her sammen Under Teknik og Forsyningsområdet med kollektiv trafik. er der en række institutioner og driftsområder: Forsyningsafdelingen har ansvaret for • 3 driftscentre for genbrugspladserat spildevandet kan afledes og renses ne i på de kommunale renseanlæg, at de • 4 driftscentre for spildevand kommunale vandværker leverer godt • 2 kommunale driftscentre for vand­ drikkevand til forbrugerne - og at man forsyning som borger /virksomhed har mulighed • 3 havnefogeder for at afhænde sit affald på den mest • 3 driftscentre for Vej & Park. optimale måde, dagrenovation til forbrænding og øvrigt affald i stor udstrækning til genbrug – heraf en del Miljø og Natur via de kommunale genbrugspladser. Afdelingen varetager en lang række opgaver inden for miljøområdet og I Ringkøbing og Skjern er der herud- inden for benyttelse og beskyttelse af over to vand- og elforsyninger organi­ naturen. seret som kommunale aktieselskaber. Hele vand, spildevands- og elforsynin- I afdelingen er der 28 medarbejdere gen i kommunen er under omlægning organiseret i 3 teams: til aktieselskab. • Virksomhedsteam • Landbrugsteam BYG-afdelingen håndterer byggetilla- • Grundvand, Vandløb og Naturdelser til ca. 2000 byggerier årligt. Afteam delingen har endvidere ansvaret for vedligeholdelse af alle kommunale byg­

Grundvand, Vandløb og Naturteamet har bl.a. ansvaret for vandløbsvedligeholdelse, administration af na­ turbeskyttelsesloven, naturpleje, vandløbsrestaurering, naturgenopretning, projekter for næringsstoffjernelse og grundvandsbeskyttelse. Afdelingen arbejder desuden med naturformidling, landdistriktsprojekter og varetager driften af Momhøje Naturcenter.

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Børne- og Familieudvalget Driftsudgifter i pct. 17,1%

58,1%

24,8%

Børn og Familieområdet 17,1% Dagtilbudsområdet 24,8% Undervisningsområdet 58,1%

Børn og Familie

Børn og Familieområdet i RingkøbingSkjern Kommune varetager indsatsen overfor børn og unge mellem 0-18 år. Indsatsområderne er: • udredning og behandling af børn og unge mellem 0-18 år


RINGKØBING/SKJERN KOMMUNE BUDGET 2007

• råd og vejledning til familier med børn og unge mellem 0-18 år eller • konsultativt arbejde med råd og vejledning til dagpleje, institutioner og skoler for at styrke arbejdet for større rummelighed

Alle institutionerne udarbejder læreplaner og virksomhedsplaner, så forældre altid kan læse hvilke mål de enkelte institutioner har for deres pædagogiske arbejde med børnene.

Børn og Familieområdet består af følgende faggrupper: • Anonym rådgivning • Hvad gør jeg, hvis jeg er bekymret for et barn eller en ung? • Sundhedsplejen • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning • Børne- og Familieafdeling • Familiebehandling • Støttepædagoger • Tandplejen • Behandlingshjemmet Schuberts Minde

Undervisning

Dagtilbud

Dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune, bortset fra klubber, dækker aldersgruppen 24 uger – 10 år (til og med 3. klasse). Ringkøbing-Skjern Kommune har som udgangspunkt pasningsgaranti, men Byrådet accepterer, at der i perioder kan opstå ventelister. Den Kommunale Dagpleje står for pasningen af kommunens yngste beboere. Dagplejerne bor rundt i hele kommunen. Faktisk er der ikke noget lokalområde, hvor der ikke er børnepasning. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der aldersintegrerede institutioner for børn i alderen 24 uger til 3 år, børnehaver for børn i alderen 2½/3 år til børnehaveklassestart og aldersintegrerede institutioner for børn i alderen 2½/3 år til og med 3. klasse. Endvidere er der en puljeinstitution, som Ringkøbing-Skjern Kommune har en samarbejdsaftale med.

Undervisning Området har 28 folkeskoler og 4 specialskoler med samlet ca. 7.000 elever.

37

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kultur- og Fritidsudvalget Driftsudgifter i pct.

100,0%

Kultur og Fritid 100 %

Der er 9 folkeskoler, der er overbygningsskoler og underviser 8.-9. klasses Kultur og Fritid beskæftiger sig blandt elever. andet med følgende opgaver: • Musikskole Skolestrukturen og skoledistrikterne • Bibliotek er i høring til 24. august 2007. • Museum • Teater Ringkøbing-Skjern Kommunes Ung• Egnsteater domsskole har hovedsæde i Videbæk. • Teaterforening Ungdomsskolen er geografisk opdelt i • Vostrup Musikteater 3 afdelinger: Ringkøbing/Hvide Sande, • Børne -og Ungdomsteater Skjern/Tarm og Videbæk. • Forsamlingshuse • Lokalhistoriske arkiver Der er ca. 4.800 elever i alderen 13-18 • Medborgerhus år. • Biograf • Radio- og TV-nævn ? Ungdommens uddannelsesvejledning • Kulturelt Samråd (UU) skal varetage vejledning for unge • Naturvejleder i folkeskolens 6.-10. klasse, unge un• Bogservice der 19 år, som ikke er i uddannelse og • Øvrige kulturelle aktiviteter unge mellem 19-25 år. • Kulturcenter • Kulturaftaler I kommunen er vejledningen placeret • Spillested decentralt og varetages af UU-vejle• Kunstforening dere, som har kontor på overbyg• Kunstindkøb ningsskolerne. • Planlægge og gennemføre kulturelle aktiviteter Der er tilbud om SFO til folkeskolens elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. SFO kan være organiseret som en integreret institution, som også har børnehavebørn blandt målgruppen. Læs mere information om den enkelte skole ved at benytte kommunens hjemmeside www.rksk.dk.

Budget inf0 07


38

RINGKØBING/SKJERN KOMMUNE BUDGET 2007

BUDGET INF0 07

Vuggestuebørn (25 %) 30 timer - halvdagsplads kr. 2.111 40 timer - trekvartsplads kr. 2.815 50 timer - heldagsplads kr. 3.519 Børnehavebørn (25 %) 30 timer - halvdagsplads kr. 984 40 timer - trekvartsplads kr. 1.313 50 timer - heldagsplads kr. 1.641

• • • • • • • •

Børnekultur Øvrig Kultur Udbetaling af div. Tilskud Folkeuniversitetet Folkeoplysningsområdet Aftenskoler Foreninger Haller og idrætsanlæg

BØRNEPASNINGSTAKSTER Dagplejen (25 %) 32 timer 48 timer Bundsbæk Mølle

kr. 1.581 kr. 2.071

Skolebørn (30 %) Morgenplads Eftermiddagsplads Fuldtidsplads

kr. kr. kr.

248 620 942

Skolefritidsordninger (49 %) Morgenplads kr. 382 Eftermiddagsplads kr. 954 Fuldtidsplads kr. 1.451 SFO-klubber (49 %) Tarm, Tim, Lem og Rindum SFO-klubber kr. Juniorklub Kærnehuset kr. Juniorklub Bæktoften (6. og 7. kl.) - eftermiddag kr. - aften kr.

418 190

Klubber Ungdomsgården - Fritidsklub eftermiddag - Fritidsklub aften - Ungdomsklub

kr. kr. kr.

264 116 58

Klub 30, Børnenes Hus

kr.

124

INDBYGGERTAL Pr. 1.1.2007:

58.112

BESKATNINGSPROCENTER Kommunal udskrivnings pct. 23,59 Kommunal udskrivningspct. for Tidligere Holmsland Kommune 20,14 Kirkeskat 1,07 Grundskyldspromille–generel 29,86 Grundskyldspromille–landbrug 13,00

80 41


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

39

byen Skjern-Tarmbyen Skjern-Tarm Ved dannelsen af den nye kommune er det besluttet, at Skjern og Tarm skal være èn by - èt af de fire ligeværdige bycentre i kommunen ved siden af Ringkøbing, Videbæk og Hvide Sande. I foråret 2007 er planen for Skjern-Tarm byen sendt til høring hos borgerne, og i maj ventes holdt borgermøder om den masterplan, som de to gamle kommuner har fået firmaet NIRAS-konsulenterne til at udføre i samarbejde med landskabsarkitektfirmaet Birk Nielsen. De 7000 borgere i Skjern og 4000 i Tarm tog imod signalet med let forundring, for de to kommuner har ikke været gode til samarbejde, og de to byer har udviklet sig hver sin vej -

altid med ryggen til hinanden. Historisk set har der altid blandt borgerne været et tålt naboskab, en vis gensidig skepsis, venlig mistro og konkurrencelyst. Alt med den baggrund, at Skjern Å i historisk tid har været en grænseflod - et afgørende skel mellem forskellige kulturer, sprog og identitet. Alligevel har områdets foreningsliv fundet sammen tværs over åen - i telefonbogen nævnes ca. 50 foreninger, som med deres navn har markeret sig som foreninger for Skjern-Tarm egnen. Politikerne har imidlertid hellere villet konkurrere end samarbejde med hinanden - men i 2007 kan ingen af de to byer alene magte opgaverne som by-

center, men i fællesskab er de en by på 11.000 indbyggere og sammenlagt har de alt det, der skal til. Masterplanen er i virkeligheden en udvidelse af Skjerns allerede godkendte masterplan mod syd, så den omfatter begge byer. Idéen heri er ikke, at de to byer skal vokse sammen, for man vil bevare ådalen som den typiske eng omkring en stor å. Alligevel skal den ved et gunstigt kompromis med naturinteresserne også være verdens største og flotteste bypark. Planen bygger desuden på, at der er plads til nye boligområder dels i området mellem Skjern by og Skjern Å - og dels i området nord for Tarm i Nørremarken og omkring Tarm Kær. Boliger som skal bygges i

kvarterer formet som fingre i ”grønne kiler” i landskabet, som rækker ud til selve åen. Skjern-Tarm byen skal efter planen have to handelscentre - i Skjerns bymidte et overordnet detailhandelscenter - med et aflastningscenter omkring Ringvejen/Arnborgvej - og i Tarm bymidte et udbygget bydelscenter - med et aflastningscenter nord for ringvejen, øst for hovedvej A 11. De to bydele skal hænge sammen med en 4-sporet hovedvej A 11 - med det nye navn Åboulevarden - mellem Tarm Bybæk og i Skjern Kirkeå. Og desuden med en ”grøn linje” vest for jernbanen langs Kirkeåen fra Skjern by ned til Skjern Å - og fortsat langs Tarm Bybæk ind til Tarm by.

Bundsbæk Mølle

Bundsbækvej 27, Skjern

Vestjyllands eneste fungerende vandmølle

Vi hjælper din virksomhed på vej: • • • • • • •

Arbejdskraft Ægtefællejob Virksomhedsudvikling og service Generationsskifte Hjælp til opstart af nye virksomheder Markedsføring og eksporthjælp Erhvervsarrangementer og kurser

ERHVERVSCENTRET • Bredgade 77 • 6940 Lem Tlf. 9975 2600 • Fax 9975 2601 ec@erhvervscentret.dk • www.erhvervscentret.dk

Bundsbæk Mølle er smukt beliggende op til Dejbjerg Hede. Her vil man bl.a. kunne opleve vandmøllen, den gamle smedje, landbageri, høkerbutik og skiftende udstillinger. I stuehuset er indrettet en hyggelig kaffestue. Værkstederne er levendegjorte i juli og august. Åbent fra 5. april til 16. dec. 2007 på skiftende dage.

Dejbjerg Jernalder · Bundsbækvej 4A, Skjern Jernaldermuseet – Dejbjergvognen

* Udstillinger * Biograf * Jernalderlandsby * Levendegørelse. I Jernalderlandsbyen kan du i sommerferien opleve, hvordan moderne familier klarer sig, når de skal leve, som vore forfædre gjorde det omkring år 0. Skiftende aktiviteter. Åbent fra 27. maj til 21. oktober 2007 på skiftende dage.

Danhostel Bundsbæk Mølle Vandrerhjem

Bundsbækvej 25, Skjern Vandrerhjemmet ligger tæt ved Bundsbæk Mølle og Dejbjerg Jernalder. 2, 4 og 6-sengs værelser/hytter med gode opholdsrum. Vandrerhjemmet er et godt udgangspunkt for trave- og cykelture, golf samt museumsbesøg. Velegnet for familier, golfspillere, kurser og lejrskoler. Åbent hele året. Cykler kan lejes. Materiale kan rekvireres.

SKJERN-EGVAD MUSEUM

TELF. 97 36 23 43 . FAX 97 36 24 80 Homepage: www.skjern-egvad-museum.dk E-mail: museum@skjern-egvad-museum.dk


40

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Masterplanen har i det store hele fået en god modtagelse i befolkningerne - der er udbredt tilslutning til, at vi skal løfte i flok og begrave alle stridsøkser. Med masterplanen har vi omridset af fremtidens SkjernTarm by, og den fortsatte diskussion gælder dels den psykiske sammensmeltning af de to byer, dels alle de idéer der nu popper op, og som kan virkeliggøres indenfor rammerne af masterplanen. Begyndelsen er gjort med genoplivningen af Skjern Bådehavn, hvor der allerede er stiftet tre nye foreninger for motorbådejere, kano- og kajaksejlads samt for vinterbadere (Kong

Hans` Hul) - og med tilladelse til begrænset genoptagelse af sejladsen, som ellers har været stoppet af statens naturmyndigheder i forbindelsen med Skjern Å Naturpark. Andre idéer er tur- og udflugtssejlads på Skjern Å mellem Skjern Bådehavn - Lønborg Pumpestation Nord, skabelse af et kulturhistorisk landskab omkring de gamle overgangssteder (broer), måske med genskabelsen af den gamle brogård som traktørsted, udstillingsog besøgscenter, og etablering af et naturhistorisk landskab i området syd for Skjern by mellem ringvejen og Skjern Å, øst for hovedvej A 11, omkring et udstillings- og besøgscenter.

Og der er udkastet idéer til udvikling af områder med fritidsliv, om genskabelse af søer som den gamle Damsø og Tarm Kær, fælles idrætsanlæg, festpladser og andet, der peger hen imod et fornøjeligt folkeliv ved Skjern Å`s bredder.

Skjern Bådehavn er blevet restaureret og taget i brug igen, for selvom naturen med dens planter og dyr er beskyttet, må der gerne sejles, fiskes og jages i Skjern Å Naturpark.

Fåpersonlig en personlig synsprøve Få en synsprøve - gratis

BENT BRODERSEN

RINGKØBING V. Strandgade Tlf. 9732 0602

SKJERN Østergade 2 Tlf. 9735 4676

HVIDE SANDE Stormgade 3 Tlf. 9731 1238


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

41

Dagplejer Karin Nielsen spiller en vigtig rolle for udviklingen af det fælles sprog, der skal være den røde tråd i børnenes liv lige til de bliver 18 år.

Rasmus, Mathias, Anna Sofie og Johanne er i dagpleje på en gård i Barde, hvor de lærer at omgås dyrene - de snakker både med hestene, hundene og hønsene.

Børne- og Familieudvalget har godkendt, at der sættes et projekt igang, der fokuserer på et fælles børne- og ungesyn. Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling lige fra fødslen til det 18. år.

Den røde tråd Den røde trådfælles sprog det - det fælles sprog Der skal være en rød tråd i det liv, børnene er med i. Forudsætningen for at dette kan ske er, at alle, der har med børn og unge at gøre i kommunen, samarbejder om opgaven og har et fælles pædagogisk sprog. Vi skal bruge de samme ord om

de samme begreber - og i øvrigt mene det samme med dem. Et fælles syn på børnene og de unges liv må hvile på fælles holdninger og værdier. Det er vigtigt, at den enkelte sundhedsplejerske, sagsbehandler, dagplejer, pædagog, lærer, PPR-medarbejder m. fl.

Bredgade 82 · 6900 Skjern Tlf. 97 35 13 00 - 8.00-17.00 Telefon 9735 4044 . www.dhe.dk

sætter deres daglige praksis i forhold dertil. Der er sat en frist for projektet - det er startet, og det forventes implementeret ved begyndelsen af skoleåret 2008/2009.

Konsultation og besøg efter tidsbestilling Altid mulighed for akutte konsultationer Døgnvagt på tlf. 97 35 13 00

MEDICINSK OG KIRURGISK BEHANDLING AF HOBBYDYR


42

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Verdens BEDSTE Verdens bedste skole Den nye kommune er begyndt med 28 kommuneskoler - men da byrådet har besluttet at spare 24 mio. kr. i forhold til, hvad skolernes drift hidtil har kostet, traf byrådets medlemmer den 17. april den tunge beslutning at nedlægge fem skoler: Nr. Vium, Grønbjerg, Herborg, Hoven og Ringkøbing. Beslutningen er nu til høring hos borgerne inden beslutningen bliver endelig. Sjældent har nogen politisk sag vakt så megen debat som netop skolestrukturen, især med voldsomme protester i de landsogne, hvis skoler var i farezonen - og især med den begrundelse, at med lukningen af skolen vil udviklingsmulighederne i

landsbyen være alvorligt forringede. Byrådets medlemmer har været under tre-dobbelt ild - dels

skulle de overbevise borgerne om, at det er nødvendigt, dels skal der spares penge, og dels skulle man opfylde en række

Videbæk Skole er en af kommunens nyeste skoler efter nyordningen skal den også modtage eleverne fra Herborg Skole og alle 7. klasse-elever fra Vorgod og Fjelstervang

 





Vi har kontorer i Hvide Sande, Ringkøbing og Videbæk Derudover har vi kontorer i Aulum, Brande, Give, Herning, Ikast Thorsminde og Vildbjerg www.advodan.dk Tlf.: 46 14 65 00

 

ANNIES & JENSENS RENGØRING Stålvej 10 · Tlf. 9735 4040 rengoering@jensen.mail.dk

FRIT VALG

hjemmeservice, vinduespolering, persiennevask, erhvervsrengøring og butik med salg til private og erhverv Åbningstider: mandag til torsdag 8.00-16.00 fredag 8.00-13.00

Advokatfirmaet

BJARNE E. BØ DTKER (H) Bredgade 67 . 6900 Skjern . Tlf. 97 35 22 66 FINN BUR ANDERSEN Parkalle 4 . 6800 Tarm . Tlf. 97 37 15 66 www.bblaw.dk


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

43

skole

Skolen i Hoven skal nedlægges og eleverne flyttes til Ådum eller Tarm

nye krav til undervisningen for at opfylde regeringens plan om, at de danske skoler skal være verdens bedste. Politikerne valgte at lade embedsmændene udarbejde en plan for skolestrukturen på de nævnte vilkår - og sende deres forslag ud til offentlig debat. Deriblandt forslaget om at nedlægge syvotte kommuneskoler. Den endelige beslutning blev dog, at kun fem skoler skal nedlægges - mens skolerne i Troldhede, Højmark og Stadil/

Vedersø slap med skrækken. Grønbjerg lukkes skolen, og skoledistriktet lægges sammen med Spjald. Beslutningen medfører, at en kreds af forældre vil oprette en friskole. I Nr. Vium nedlægges skolen, og børnene flyttes til Troldhede Skole. I Herborg lukkes skolen, og eleverne flyttes til Videbæk Skole. I Hoven lukkes skolen, og eleverne flyttes til Ådum eller Tarm Skole. En væsentlig nyhed er også, at

7. klasserne de fleste steder samles i overbygningsskolerne - og på to af dem oprettes et 10. klasse-center - med ungdomsskole - nemlig i Ringkøbing, hvor der oprettes en helt ny overbygningsskole, og på Amagerskolen i Skjern. Ringkøbing Skole nedlægges dermed som grundskole, idet eleverne til og med 6. klasse flyttes til Alkjær og Rindum skoler. Derudover overvejer kommunen at samle alle elever i spe-

cialklassecentre i to skoler mod hidtil syv. Og det overvejes også at samle ressourcerne for de to-sprogede elever i et kompetencecenter, hvorfra personalet så skal tage ud til de enkelte skoler og hjælpe med at etablere undervisningen af tosprogede elever.

G

R

E

N

- så er du i trygge hænder Grene Koncernen, som er en del af A/S Schouw & Co., består af selskaber i Sverige, Norge, Finland og Polen samt virksomhederne Chr. C. Grene A/S, Grene Industri-service A/S og Hydra-Grene A/S.

Se alle Grenes 100.000 varer på www.greneonline.com - så er du i trygge hænder

E


44

RINGKĂ&#x2DC;BING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

ForĂŚldrenes egen skole

ForÌldrenes egen skole 28 af folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern drives af kommunen - men derudover er der 8 friskoler, müske snart 9, som forÌldrene har oprettet for deres børn. Friskolen er et velkendt begreb i Vestjylland med dybe historiske rødder og traditioner. Ofte er det grundtvig-koldske friskoler oprettet i sogne, hvor en kommunal skole er blevet nedlagt, men der er ogsü holdningsprÌgede friskoler, som forÌldre f.eks. har oprettet som et sÌrlig kristent alternativ til folkeskolen. Trods deres eventuelt sÌrlige profil er alle friskoler forpligtet pü at give børnene det samme obligatoriske undervisningstilbud som folkeskolerne, og de fleste har ogsü skolefritidsordninger pü samme müde som folkeskolerne. NB Oplysninger pü skolernes hjemmesider - links via kommunens hjemmeside: www.rksk.dk

Det er: HOVER-TORSTED FRISKOLE

Torsted, ca. 100 elever, underviser børn i 0.-7. klasse. LYNE FRISKOLE Lyne, ca. 87 elever i 0.-10. klasse. NO FRISKOLE No, ca. 80 elever i 0.-7. klasse. SKJERN KRISTNE FRISKOLE Skjern, ca. 270 elever i 0.-9. klasse. SDR. VIUM FRISKOLE Sdr. Vium, ca. 110 børn i 0.-9. klasse. VELLING FRISKOLE Velling, 95 elever i 0.-8. klasse. VIDEBĂ&#x2020;K KRISTNE FRISKOLE VidebĂŚk, ca. 200 børn i 0.-9. klasse. Ă&#x2DC;LSTRUP FRISKOLE Ă&#x2DC;lstrup, 64 børn i 0.-7. klasse. Netop nu forberedes yderligere en ny friskole, nemlig:

Ă&#x2DC;lstrup Friskole er en gammel kommuneskole, som forĂŚldrene overtog, da den blev for lille. Med sine 64 elever er den kommunens mindste friskole med et gennemsnit pĂĽ 8 elever pr. ĂĽrgang. Undervisningen er derfor i høj grad prĂŚget af samlĂŚsning i tre grupper. Alligevel har skolen en sĂĽ solid økonomi, at den med en egenkapital pĂĽ 1 mio. kr. er gĂĽet igang med en større udvidelse, hvor forĂŚldre bidrager med egen arbejdsindsats for en halv mio. kr.

GRĂ&#x2DC;NBJERG FRISKOLE Grønbjerg. MĂĽlet er at overtage kommunens skole, nĂĽr den nedlĂŚgges, og fortsĂŚtte den som friskole med 0.-7. klasse og samtidig ogsĂĽ driften af Børnehuset i Grønbjerg med børnehave og SFO.

  

Â?Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x2C6;Ă&#x160;>Ă&#x2022;Ă&#x152;Â&#x153;Â?>Â&#x17D;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;Ă&#x2022;`vŠĂ&#x20AC;iĂ&#x192;

"/ 

"/ 

6 - /6 9

9 -/  

HYGGE ¡ OPLEVELSE ¡ HELHED

Ă&#x203A;Ă&#x2030;ŠĂ&#x20AC;}iÂ&#x2DC;Ă&#x160; Â?iĂ&#x20AC;}Ă&#x160;ÂąĂ&#x160;-Ă&#x152;FÂ?Ă&#x203A;iÂ?Ă&#x160;Ă&#x201C;Ă&#x160;ÂąĂ&#x160;Ă&#x2C6;Â&#x2122;ääĂ&#x160;-Â&#x17D;Â?iĂ&#x20AC;Â&#x2DC;Ă&#x160;ÂąĂ&#x160;Â&#x2122;Ă&#x2021;Ă&#x17D;xĂ&#x160;{nn{

· Selskaber · Mad ud af huset · Moderne og komfortable værelser ! ' !   ' 

 %%%#$"#&' "##$"#&


45

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

45

Efterskoler med indhold

Efterskoler med indhold I Ringkøbing-Skjern Kommune er der stærke traditioner for at slutte skolegangen med et år eller to på efterskole. I det store hele er det ca. hver anden elev i 15-16 års alderen, dels fordi hjemmene mener, at de unge har godt af at komme hjemmefra for en tid, inden de går videre på gymnasiet eller med en erhvervsuddannelse dels fordi forældrene ønsker, at deres børn kommer under en særlig påvirkning i deres sidste skoleår. Mange af vore unge søger på efterskole i nærheden - især en af de 12 efterskoler, der er oprettet indenfor kommunens grænser. Disse skoler har tilsammen ca 1100 elever. Typisk har efterskolerne hver sin særlige holdning eller særlige bagland og mål, men langt de fleste tilbyder primært de almindelige undervisningsfag med den statskontrollerede afgangsprøve. Efterskolerne er:

BLAAKILDE UNGDOMSSKOLE Tarm. Oprettet af Indre Mission, ca. 100 elever i 9. og 10. kl.

BORK HAVN EFTERSKOLE Nr. Bork. 83 elever - skolen er for normalt begavede unge med læse- og stavevanskeligheder. Der tilbydes windsurfing, jollesejlads, friluftsliv, klatring, jagt mm. BREJNINGGAARD EFTERSKOLE Spjald. Bygger på Grundtvigs livs- og menneskesyn. 126 elever i 8.-10. kl. Gymnastik, boldspil, værksteder, musik. DEJBJERGLUND EFTERSKOLE Dejbjerg. Har baggrund i det folkelige foreningsliv og har udgangspunkt i et grundtvigsk livssyn. 96 elever i 9. og 10. kl. Idrætslederuddannelse. DEN DANSKE HUSFLIDSEFTERSKOLE Skjern. Grundtvig-koldsk efterskole oprettet af Dansk Husflidsselskab. 140 elever i 9. og 10. kl. Særlig vægt på husflid, gymnastik og idræt. EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN Tarm. Oprettet af Luthersk Mission. 75 elever i 9. og 10. kl. Særlige tilbud: Kreativlinie, sport, musik, håndværk, medie- & design, bibellinie. FINDERUP EFTERSKOLE En kristen skole specielt for unge med særlige boglige og indlæringsmæssige behov,

Autoudlejning Tarm · Ringkøbing Tlf. 7022 4622

res prøver de unge de På efterskolen af r de at løfte i flok re kræfter - her læ f.eks. tage en idrætslemen de kan også deruddannelse Der er stærke traditioner i Vestjylland for at tage det sidste skoleår på efterskole og de unge oplever her et kammeratskab, der ofte bliver til livsvarige venskaber.

oprettet af Y`s Mens Club, KFUM og KFUK. 45 elever. FJORDVANG EFTERSKOLE Velling. Boglig efterskole med det grundtvigske livsog menneskesyn som grundlag. 110 elever i 8.-10. kl. SDR. BORK EFTERSKOLE Eksamensfri efterskole for unge med behov for en anderledes undervisning. 68 elever. SÆDDING EFTERSKOLE Kristen efterskole med stærke rødder i Luthersk Mission. 84 elever i 8. - 10. kl. VEDERSØ IDRÆTSEFTERSKOLE Grundtvig-Koldsk efterskole,

Fitness Center Skjern Centret Tlf. 96 48 00 96 ✔ Fysisk træning og velvære ✔ Styrketræning ✔ Kredsløbstræning ✔ Aerobic ✔ Spinning ✔ Boldtræning HUSK AT BESTILLE TID TIL EN PRØVETIME

96 elever i 9. og 10. kl. Idrætslederuddannelse. VOSTRUP EFTERSKOLE Musik- og teaterskole for 1418 årige. 72 elever i 9. kl. med afgangsprøve og 10. kl. med musisk eller kreativ linie uden prøve, men med afsluttende projektopgave.

TANDLÆGE

Hans Jørn Gade Hovedgaden 64,1 6971 Spjald Tlf. 97 38 11 14 Konsultaion efter aftale


46

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

46

ud i På vej ud uPå d vej i livet

livet

For de unge - og voksne der er færdig med børneskolen, er der i RingkøbingSkjern Kommune hele 7 skoler med et bredt erhvervsmæssigt uddannelsestilbud - og også med afsæt til en videregående akademisk uddannelse. Skolerne ligger i Ringkøbing, Skjern og Tarm. Handelsskoler og -gymnasier

Dels HH Højere Handelseksamen med 3 års skolegang og 2 års praktik eller videregående uddannelse på universiteterne eller andre højere læreanstalter. Dels HHX, den nye 3-årige gymnasiale uddannelse, hvor man sammenstykker sin uddannelse med fag på tre niveauer - 1. år til c-niveau, 2. år til b-niveau og 3. år til a-niveau. I begge handelsgymnasier satses der målbevidst på en kompetencegivende uddannelse af unge til en international karriere i den studieretning, de vælger, med uddannelsesophold rundt om i Europa, USA, Australien og Kina.

De to handelsskoler og handelsgymnasier i Ringkøbing og Skjern har begge tre overordnede uddannelsestilbud: Dels HG Handelsskolens Grunduddannelse, hvor man kan vælge to veje - enten 1 års HG + 3 års praktik eller 2 års HG + 2 års praktik - specielt med henblik på handels- og kontorfa- Nyt uddannelsescenter gene. De tekniske uddannelser i kom-

Handelsskolerne i Ringkøbing og Skjern er også gymnasiale skoler med HH og HHX eksamen og uddannelser til en international karriere.

munen er samlet i Skjern Tekniske Skole - og det hedder det ikke mere. Ved amtskommunens nedlæggelse 1. januar 2007 blev teknisk skole i Skjern lagt sammen med Voksenuddannelsescentret VUC Ringkøbing Fjord. Samtidig skiftede stedet navn til ”Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern”, hvis 90 lærere nu underviser ca. 600 årselever. Bag denne hoveddør lever Skjern Tekniske Skole spillevende videre med sit eget navn og sine egne uddannelsestilbud jævnsides med de ”nye”, der er flyttet ind. Skjern Tekniske Skole er en specialskole for mekanikeruddannelserne: Personvogne, lastvogne, traktorer og landbrugsmaskiner. Desuden er den skole

for smedeuddannelsen, HTX (teknisk gymnasium), levnedsmiddeluddannelserne, frisør, jern & metal samt bygge & anlæg. HTX-afdelingen har ca. 150 årselever og de forskellige erhvervsuddannelser ca. 200 årselever. Desuden har Skjern Tekniske Skole et stort program for efteruddannelser og kurser med ca. 100 årselever - således efteruddannelse af faglærte på mekanikerområdet med erhvervelse af svejsepas og svejsecertifikater - og i øvrigt en række ”bløde” kurser, f.eks. data-kursus med erhvervelse af pc-kørekort samt hele virksomhedskoncepter bl.a. om kvalitet. Bag samme hoveddør finder man nu også RingkøbingSkjern Voksenuddannelses-


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

center VUC, som hidtil har haft hjemsteder både i den gamle Skjern Byskole og i Ringkøbing Gymnasium. VUC har specialiseret sig i enkeltfagsundervisning på flere niveauer, men over et flere års forløb kan de voksne elever sammenstykke de enkelte fag til en hel eksamen. VUC har dog samtidig splittet sig op i tre afdelinger - dels i det nye Uddannelsescenter, hvor man finder AVU (Almen voksenuddannelse - svarende til folkeskolens 8., 9. og 10. klasser), FVU (Forberedende voksenuddannelse - med særlig vægt på dansk, regning og skrivning) samt Ordblindeundervisningen for voksne. VUC har overtaget en af teknisk skoles bygninger med egen indgang, og her undervises ca. 45 elever - og samtidig ca. 40 i Ringkøbing. Dels er VUC`s HF-undervisning samlet i Vestjysk Gymnasium i Tarm med ca. 40 årselever. Her kan voksne, der i sin tid måske havde lidt for travlt med at komme ud af skolen, indhente det forsømte - og endog bane sig vej til en akademisk uddannelse med en samlet HF-eksamen. Vestjysk Gymnasium har i øvrigt sin egen HF-afdeling, og tanken er, at de to afdelinger efterhånden skal samarbejde, så de unge og voksne kan undervises sammen i nogle fag. Et led i Uddannelsescentret er også Sprogcenter Syd, som foreløbig forbliver i den gamle Skjern Byskole i Voldgade. Centret underviser ca. 130 voksne indvandrere i dansk.

Skjern Tekniske Skole er blevet fusioneret med Voksenuddannelsescentret VUC - følgen er dannelsen af det nye Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern.

47


48

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Tre gymnasier

Tre gymnasier

Ringkjøbing Gymnasium har 330 elever, som undervises af 36 lærere. Efter amtets nedlæggelse er gymnasiet fra 1. januar 2007 en selvejende institution under staten, og fra 1. januar 2008 finansieres gymnasiets drift efter ”taksameterprincippet”, dvs. efter elevtal. Ringkjøbing Gymnasium tilbyder 9 kompetencegivende studieretninger indenfor de 4 hovedområder: Naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og musik, der hver især kan tones lidt i den retning, som den enkelte elev ønsker det. Desuden tilbyder gymnasiet også en lang række valgfag

som f.eks. erhvervsøkonomi, samfundsfag, kunstnerisk studesign, billedkunst, filosofi, la- dieretning med engelsk, samtin, idræt, osv. fundsfag og musik, naturvidenskabelig studieretning med Vestjysk Gymnasium i Tarm har matematik, kemi og fysik/bio344 elever, som undervises af logi, samt samfundsvidenska41 lærere. Det er på samme beligstudieretning med sammåde som i Ringkøbing blevet fundsfag, matematik og eren selvejende institution under hvervsøkonomi. staten. Eleverne fordeler sig i Tarm dels Det kristne Gymnasium i Ringpå det klassiske gymnasium, købing er et privat gymnasium dels i HF-afdelingen, der er den med ca. 130 elever og godt en eneste i Ringkøbing-Skjern snes lærere. Gymnasiet tilbyder Kommune, samt i VUC-afdelin- de unge en gymnasietid, hvor gen med HF i enkeltfag. Gymnasiet underviser i dette skoleår i fire studieretninger: Sproglig med engelsk, tysk og

Det kristne Gymnasium er privat – og eleverne møder her klare kristne holdninger både i timerne og i fritiden.

eleverne møder klare kristne holdninger både i timerne og i fritiden. Til gymnasiet er knyttet en kostafdeling, hvor eleverne bor i 13 huse hver med 8-10 værelser. Der undervises i seks studieretninger: 1) Matematik, fysik og kemi, 2) Matematik, samfundsfag og kemi, 3) Musik, engelsk, biologi, 4) Engelsk, samfundsfag og biologi, 5) Engelsk, fransk og biologi og 6) Engelsk, spansk og biologi.

Det kristne Gymnasium i Ringkøbing modtager elever langvejs fra og har derfor oprettet en stor kostafdeling med plads til næsten alle 130 elever.

:_dbeaWb[if[Y_Wb_ij_iWb]"i[hl_Y[e]h[fWhWj_ed_dZ[d\ehifWfeebechZ[j

I;FH¤LFHE:KAJ;HD;?LEH;II>EMHEEC ?dZ[#kZ[IfWÖFeebÖ:WcfaWX_d[hÖIfWdia[alWb_j[jiÔ_i[h >ebij[Xhel[`)/Ö:A#,/+&H_d]a´X_d]ÖJb\$/-)(&('(Ömmm$_dj[hfeeb$Za

Dke]i\eh^WdZb[hW\


RINGKÃ&#x2DC;BING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

  

     

& $ 

 %&! %& """! #

49


50

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Ældreservice Ældreservice med høje mål med høje mål Det grundlæggende i ældreplejen ændres ikke i den nye kommune - den nye ældrepolitik fastslår, at nøgleordene skal være tryghed, omsorg, sundhed og livskvalitet, at hjælpen skal tilrettelægges efter den enkeltes behov, og at man vil støtte den enkelte borger i at tage ansvar for sin egen tilværelse. Sammenlægningen af de fem gamle kommuners ældreservice er imidlertid en større proces, der tager tid - men den er i gang. Først og fremmest er ældreservicen - hjemmehjælp, hjemmesygepleje osv. - omlagt, og de gamle områder er nu samlet i 17 større enheder i hele den nye kommune, hver med an-

svar for den daglige service i sit område. Dernæst forhandler man om en mere hensigtsmæssig plejehjemsstruktur. Her er alle brik-

ker endnu langt fra på plads, men hensigten er at fortsætte samarbejdet med de fire store selvejende (private) plejehjem Ringkøbing Plejehjem, Klok-

Man hygger sig ved kaffebordet på Lem Plejehjem

v/Torben & Thorvald Sørensen · Marupvej 68 · 6900 Skjern Tlf. 9735 0784 · www.folmannrejser.dk · Fax 9735 4684

Åbent hele året kl. 11.00 - 19.00 Ganzjährig geöffnet 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr Open all year 11:00 am. - 19:00 pm.

Søndervig Badeland Lodbergsvej 245 . Søndervig . Tlf. 97 33 91 12 Reception: 97 33 92 00 www.danland.dk

Mange gode grunde: * 4 stjernede luksus busser * busser med plads til op til 78 personer

REJSER

Rejser i hele Europa Tlf. 9735 3366 · www.folmannrejser.dk


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

kebjerg i Skjern, Bakkely i Videbæk og Spjald Pleje- og Aktivitetscenter. Derimod overvejes der ændringer i den kommunale struktur - to af de små gamle plejehjem ventes nedlagt, nemlig Faster Plejehjem og ”Fjordglimt” i Stauning med ialt 28 boliger. Ikke over hals og hoved, men efterhånden som der bliver ledige boliger, vil der næppe blive nye vedvarende lejemål. Man har overvejet at ændre boligerne til plejeboliger, men den tanke er opgivet - og på et tidspunkt vil bygningerne blive solgt. De små plejehjem er simpelthen for dyre i drift og passer ikke ind i en effektiv plejehjemsstruktur. Plejehjemmet i Troldhede har også været i farezonen, men da her bor forholdsvis mange, der er hjemmehørende i sognet, nedlægges det ikke, men der bliver dog nedlagt tre aflastningspladser. En nyhed er, at Aldershvile i Ringkøbing alligevel ikke skal afhændes, som det har været foreslået. I stedet skal det indrettes til et aktivitetscenter for hjemmeboende ældre - omtrent ligesom Seniorcentret i Skjern. Et sådant center har man længe savnet i Ringkøbing, og planen er, at Aldershvile skal indrettes med åbne aktivitetstilbud for ældre over 60 år - hobbyværksteder, træningslokaler, foredrag, dans og andet samvær. Man regner med 500-600 brugere pr. uge. Desuden vil man indrette 16 daghjemspladser, heraf 6 pladser specielt for demente.

Oprindeligt var det Staunings asyl, siden kom det til at hedde alderdomshjem og De gamles hjem – nu hedder det ældrecenter. Men ikke ret længe, for byrådet er stemt for at nedlægge det og sælge bygningen. Måske bliver det vandrerhjem.

Aldershvile i Ringkøbing skulle egentlig være solgt, men nu er der i stedet for planer om her at indrette det længe savnede åbne aktivitetscenter for ældre hjemmeboende over 60 år. Faster Plejehjem skal nedlægges - og sælges.

51


52

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

ÆLDRESERVICE

Ministeren Ministeren var imponeret var imponeret Den gode CaFé i Tarm åbnede 26. april i byens gamle tomme rutebilstation - og den røde snor blev klippet over af en veloplagt socialminister Eva Kjær Hansen. Hun tog den lange vej til Vestjylland for at understrege, at Frivillighedscentret Tømmergården i Tarm og nu dens hyggelige gode CaFé er et usædvanlig flot eksempel på et lokalt initiativ i det sociale frivillige arbejde. Ministeren hilste naturligvis på ”pingerne” - således Tømmergårdens leder Kirsten Kolby og formanden for kommunens socialudvalg Niels Rasmussen men også mange af gæsterne, der samledes omkring kaffebordene med de rødternede duge. Den gode CaFé er ikke alene for ældre, men for alle, der af en eller anden grund har mistet deres sociale netværk - for man snakker nu så godt sammen med andre over en kop kaffe på et så hyggeligt mødested. 3000 frivillige

Det er èt eksempel blandt mange. De frivillige ulønnede er blevet en uundværlig del af handicap- og ældreplejen og i det hele taget det sociale arbejde i kommunen. Hvor mange der er med, ved ingen - men Ringkøbing-Skjern Kommune har tegnet forsikring for ca. 3000 frivillige. Det er mennesker, som både

har tjenersind og overskud - og for hvem det er en rigdom i sig selv at hjælpe de ældre, syge og handicappede, der har brug for det - eller glæde af det. Der var engang megen strid om faggrænserne - fagforeningerne vogtede nidkært over, at frivillige ikke udførte arbejde, som det lønnede personale anså for deres arbejde. En frivillig besøgsven skulle passe på, at ingen så, at hun f. eks. samlede det tabte strikketøj op fra gulvet - det kunne starte en konflikt! Sådan er det heldigvis ikke mere. Tværtimod er der en god forståelse og et godt samarbejde mellem de ansatte og de frivillige - med gensidig respekt for den opgave, de hver især skal løse. Mange ansatte i ældreplejen giver f.eks. udtryk for glæde over, at de frivillige netop ofte har god tid til at snakke med ældre og handicappede, som føler sig ensomme og isolerede. Ny politik

Der var stor forskel på de frivilliges indsats i de fem gamle kommuner, men RingkøbingSkjern Kommune er nu på vej med en ny fælles politik - ikke om selve arbejdet, for det skal man nok selv finde ud af, men om alt det, som kommunen kan bidrage med uden at betale løn - f.eks. forsikring, tilskud til udflugter og festlige samvær, administration, husleje, hjælpemidler etc.

Man snakker nu så godt sammen over en hyggelig kop kaffe.

Der er bevilget 1,1 mio. kr. fra staten og 251.000 kr. fra kommunen til støtte til socialt frivilligt arbejde, og nu er der af kommunen nedsat et særligt fordelingsudvalg med Ole Jørgensen, Lem, som formand. Kommunen har ansat to særlige frivilligkonsulenter, Kirsten Nørregaard og Janne Nielsen, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal prøve at samordne de indsatser, som de frivillige forestår eller er med i - et af målene er også dannelsen af et frivilligråd, der skal prøve at være et bindeled mellem de frivillige og kommunen.

statsmidlerne er 183.613 kr. fordelt mellem følgende 15 foreninger: Ringkøbing Røde Kors, Pårørendeklubben til demente i Spjald, Scleroseforeningen, Børns Vilkår, Selvhjælpsgruppen for apopleksiramte i Tarm, Dansk Flygtningehjælp i Videbæk, Middage på tværs i Skjern, Luthersk Missions indvandrerarbejde i Videbæk, Hvide Sande Pensionistforening, Dansk Flygtningehjælps Netværk i Ringkøbing, Ældre hjælper ældre, Førtidspensionister og fleksjobbere i Vestjylland, Ældresagen og Hypermobile i Region 2. 26 foreninger har foreløbigt af kommunen fået 176.900 kr., Penge til 41 foreninger 41 af de frivilliges foreninger der er fordelt mellem: har allerede fået tilskud. Af No Aktivitetshus, Hvide San-


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

de Idrætsforening, STØFI Motion og samvær for pensionister, Senior-fisketure, Klub 95 Thorsted, pensionistforeningerne i Hee, Tim, Ringkøbing, Rimmerhus og Hover, Guldalderklubberne i Ringkøbing, Lem og Skjern, Ringkøbing Efterlønklub, forskellige ældreklubber i Bølling, Ølstrup, Lem, Fiskbæk, Rimmerhus, Borris, Sdr. Bork og Velling, Tim Plejehjems Venner. Åbenthus Aldershvile Plejehjem og Værestedet Loftet i Stadil. Tilbage af midlerne er der således ca. 900.000 kr. til nye ansøgere i resten af året.

Socialminister Eva Kjær Hansen gav sig god tid til at snakke med gæsterne

BIBLIOTEKERNE ER ANDET END BØGER Benyt biblioteket til internet- og PC-brug, foredrag, musik, film og andre kulturtilbud Der er biblioteker i Tarm, Skjern, Hvide Sande, Videbæk og Ringkøbing. Og fra september kommer bogbussen ud til de fleste landsbyer i kommunen

... det er også udstillinger

Teaterarrangement på Tarm Bibliotek

Ringkøbing-Skjern Bibliotekernes biometri-løsning. Udlån vha. fingeraftryk

Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne

53


54

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

En kommune En kommune 25 museer med 25med museer Der er ikke færre end 25 museer i Ringkøbing-Skjern Kommune - de er alle med til, hver på sin måde, at give Danmarks største kommune sin særlige identitet. Der er to statsanerkendte kulturhistoriske museer - Ringkøbing og Skjern-Egvad, og ved kommunesammenlægningen er de blevet enige om at slå sig sammen under èn ledelse nemlig til Ringkøbing-Skjern Museum med Kim Clausen, Skjern-Egvads museumsinspektør gennem de sidste 33 år, som direktør. Han har fortsat sit domicil i Bundsbæk Møllegård, men nu med to souschefer: Helle Henningsen, Ringkøbing, og Peter Carstensen, Skjern-Egvad. Endnu er ikke alle brikker på plads, bl.a. skal der forhandles, om ØKO-museet i Skjern-Egvad (Danmarks første ØKOmuseum med 11 udstillingssteder) skal videreudvikles, måske endda i resten af Ringkøbing-

Skjern Kommune, eller om de andre museer skal fortsætte som hidtil. I det sidste års tid er der dog allerede truffet to vigtige beslutninger: Ringkøbing Museum har måttet overdrage det landskendte Strandingsmuseum ”St. George” i Thorsminde til Holstebro Museum. Og det selvstændige, ligeledes landskendte museum Abelines Gård på Klitten er fusioneret med Skjern-Egvad ØKO-museum. ØKO-museet udvikles fortsat, og i dette foråret har man indledt den næste store etape ved Bork Vikingehavn, som er blevet den helt store publikumsmagnet. Det nye projekt til 7-8 mio. kr. skaber faktisk en vikinge-by ved siden af havnen med rekonstruktioner af forskellige bygninger fra vikingetiden, fundet i Vestjylland - først en gammel trækirke fra Vorgod, dernæst en vandmølle fra Tarm og tre håndværkerhuse fra Grøn-

Bork Vikingehavn er blevet en af Ringkøbing-Skjern Museums mest besøgte udstillingssteder - her bygger man vikingeskibe som i vikingetiden, og man sejler med dem på fjorden.

bjerg, Tarm og Varde - alle fra 800-900 e.Kr. ØKO-museet omfatter desuden den gamle Fahl Kro ved Bork. Gåsemandens Gård i Nr. Bork, Hattemagerhuset i Tarm, Stationsbymuseet i Skjern, Skjern Vindmølle, Skjern Rebslaaeri, Bundsbæk Mølle med Rakkerhuset ved Bjørnemosen og Dejbjerg Jernalder med de berømte Dejbjergvogne. Ringkøbing Museum er dels det gamle hyggelige museum midt i byen, dels Strandgaarden i Husby Klit. På Ringkøbing-egnen er der desuden Smedenes Hus i Lem, Den vindkraft-historiske Samling i Lem, Velling Egnsmuseum, Røde Kro mellem Velling og Lem, Vedersø Egnsmuseum, og J.C. Christensens Hus i Hee. På Klitten er der foruden AbeliEt af Ringkøbing-Skjern Museums mange innes Gård og Strandgården også teressante udstillingssteder - JernalderFiskeriets Hus i Hvide Sande landsbyen i Dejbjerg - her holder hvert år med det spændende Vestkystadskillige familier ferie, mens de lever som akvariet. man gjorde i årene omkring Kristi fødsel.


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

55

Gamle fly - og naturen

Gamle fly - og naturen De mange private eller selvejende museer er desuden Dansk Veteranflymuseum i Stauning Lufthavn, nu udvidet med en tredje udstillingshangar med historiske danske militærfly. På Tarm-egnen er der Hoven Kvindehøjskole, der samtidig er indrettet med Vestjysk Skolemuseum, og Lyne gamle Elværk. På Videbæk-egnen er der Videbækegnens Museum i Vorgod og Brejning Egnsmuseum, indrettet i den gamle skole i Spjald. I Troldhede drøfter en kreds af interesserede et samarbejde med Ringkjøbing-Skjern Museum med et forslag om at skabe et dokumentationscenter omegnens mange brunkulslejer og tørvegrave samt om det gamle ”ørken-arboret”, hvor man som led i naturgenopretningen har En af de første danske jetjagere side om side med den berømte Dakotatransportmaskine og de ældste redningshelikoptere.

”afprøvet” 470 forskellige træer fra hele verden. Ringkøbing-Skjern Museum vil gerne forhandle med de mange små museer - ikke nødvendigvis om sammenlægning, men gerne om f.eks. fælles markedsføring. Som led i sammenlægningen udvider de statsanerkendte museer nu også naturvejledningen, som hidtil er foregået ud fra Bundsbæk Møllegård og

Provstgaards Hus i Stauning Enge med Tage Madsen som naturvejleder. Fra april er desuden ansat Torbjørn Tarp, skovog landskabsingeniør med særligt kendskab til de vestjyske fjorde og kyster, og han skal

I samarbejde med forsvaret har Dansk Veteranflysamling bygget sin tredie store udstillingshangar med kontroltårn - her udstilles nu en lang række af det danske flyvevåbens spændende gamle fly

som naturvejleder arbejde ud fra Strandgården, der fra 2008 indrettes som en slags naturformidlingscenter.

Bildtsvej 15 6950 Ringkøbing Tlf. 97 32 12 22 Landbrugssager Udstykninger Skelændringer Bygningsafsætninger Ejerlejligheder m.v.

www.geopartner.dk


56

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Udstillinger Sommerens Sommerens

Kommunens museer har hver især en fast udstilling, men flere af dem har skiftende specialudstillinger om særlige eller aktuelle temaer. • Bundsbæk Mølle har således i sommer to specialudstillinger - dels ”Folkekunst - kitch og kultur i 200 år”. Gennem

genstande og plancher sætter udstillingen fokus på nutidens forskellige former for folkekunst. Bundsbæk Mølle: Folkekunst.

Dels ”Bødler, tyve, tiggere - udstilling om de vestjyske rakkere”, som gennem tekster, billeder, genstande og tableauer fortælles om de forskellige aspekter af rakkernes levevilkår.

• I Fahl Kro nær Bork Havn vises i sommer ved siden af den faste også to særudstilling ”Galleri for naturkunstnere” samt ”Fjordmænd” - en udstilling med billeder af maleren Kai Husum, som døde i vinter.

Fahl Kro: Kaj Husums billeder af livet omkring fjorden.

El-install. Benni Ørskov Farverivej 2, 6900 Skjern Tlf. 97 35 04 33 Fax 97 35 38 33

VVS-install. Tommy Hansen Farverivej 2, 6900 Skjern Tlf. 97 35 00 38 Fax 97 35 38 33

JETTE KORSGAARD SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

I. C. Christensens Allé 1 . DK-6950 Ringkøbing . Tlf. 97 32 64 00


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

57

udstillinger stillinger Udstillinger • Dejbjerg Jernalder har fået en spændende udstillingsbygning med ny rekonstruktion af Dejbjergvognen, permanent udstilling om livet i Vestjylland i jernalderen samt biograf. I landsbyen holder en række familier sommerferie - og levendegør samtidig hverdagslivet i jernalderen til fornøjelse for gæsterne.

stort vikingeskib i sig selv et in- • Ringkøbing Museum fejrer teressant skuespil. fortsat 100 året for Danmarksekpeditionen i Grønland - med • I Abelines Gaard på Klitten den permamente udstilling, er sommerens udstilling ”Da ol- især om Mylius Erichsen, og demor var barn” - om børns liv samtidig arrangerer museet en vandreudstilling, som skal rundt på landet i ”de gode gamle i Danmark og Grønland, inden dage”.

• I Gåsemandens Gård i Nr. Bork, som er en gammel vestjysk landbrugsejendom med dyr og maskiner, vises udstillingen ”Gåsen - dyret med de mange muligheder” - om brug af gåsen til mad, legetøj, koste, penne, fyld i dyner og puder m.m.

)' !.'

Abelines Gård: Oldemors legetøj.

2 % 2 $%2-/4/ , (/

6)

• Bork Vikingehavn, hvor der hver sommer er vikingemarked, har også en udstilling om ”Vikingerne i Vestjylland”. Desuden er bygningen af et nyt

den slutter i Ringkøbing i 2008. I sommer kan man i Ringkøbing Museum også se bl.a. to specialudstillinger med grønlandske temaer, dels litografier og tegninger af grafikeren Ernst Hansen, der var fra Ringkøbing, og dels udstillingen ”Aktuel arkæologi”, hvor den nyeste forskning arbejder videre med Danmarksekspeditionens nu 100 år gamle resultater.

Autoelektro - Diesel Bil- og bådvarmer Elektriske maskiner El- og luftværktøj El-motorer og gear Diverse pumper

www.skjern-elektro.dk


58

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Sundhed Sundhed he hed fordalle

for alle- i tide

- i ti tide d

Tarm Sygehus får efter planen en helt anden fremtid - her opbygges nu RingkøbingSkjern Kommunes nye Sundhedscenter Vest. Det er en helt ny service som led i kommunalreformen - overordnet er det strategien at bevæge borgerne til at leve et mere sundt hverdagsliv, så færre af dem får behov for læge- eller hospitalsbehandling. Altså en forebyggende indsats på tre målgrupper: Dels kommunens egne medarbejdere, dels borgerne i den ”fælles arena”, dvs. i institutioner, skoler, fritidsområdet mv. - og dels borgerne i deres private hverdagsliv.

Der er valgt fem indsatsområder, hvor der efter statistikken er størst behov for en bedre livsstil: Bedre kost - der skal fremstilles og købes sundere mad, og borgerne skal bevæges til at vælge det sunde. Men heller ikke mere, end godt er - specielt Ringkøbing-Skjern er hårdt ramt: 37 procent af alle borgere er moderat overvægtige, mens 14 procent er svært overvægtige. Motion - målet er, at alle voksne skal være aktive mindst 30 minutter om dagen, dels for at fremme almindeligt velvære, dels for at slanke sig, dels for at forebygge alvorlige livsstilsygdomme.

H

Y

D

R

A

-

SUNDH Rygning - målet er at hjælpe mindst de 40 procent, der gerne vil holde op. I RingkøbingSkjern Kommune er 23 procent af alle borgere dagligrygere. Når de lægger smøgerne, kan de leve 8-10 år længere - og kommunen vil ikke gerne undvære nogen af dem. Misbrug - både af alkohol og

G

R

E

N

stoffer. I Ringkøbing-Skjern Kommune drikker 21 procent af mændene og 7 procent af kvinderne så meget alkohol, at det truer deres liv. Målet er at få dem til at holde op med at drikke for meget - og at hindre unge i at begynde, Psykisk arbejdsmiljø - over en bred front vil Sundhedscentret bekæmpe stress og mob-

E

Hydra-Grene leverer varen - i mere end en forstand

Hydra-Grene er en del af Grene-koncernen, og mere end 30 års erfaring og omfattende know-how inden for hydraulik og slanger sikrer, at vi lever op til vores mission: at du er i trygge hænder med Hydra-Grene. VEST Bækgårdsvej 36 · 6900 Skjern · Tlf. 97 35 05 99 ØST Nimbusvej 7-11 · 2670 Greve · Tlf. 43 97 05 00 www.hydra.dk

Handel

Produktion

Know-how


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

I sundhedscentrets kælder i Tarm kan man godt suse ned ad bakke på de flotte træningscykler, men personalet sørger nu for at bremse dem lidt - der skal være lidt modstand, når man genoptræner sine benmuskler efter sygdom eller ulykker.

HED ning, som både på offentlige og private arbejdspladser, i skoler og alle mulige andre sammenhænge måske er langt mere omfattende, end man regner med - med meget fravær, hyppige jobskifter, mangel på engagement samt konfliktfyldt og ineffektivt arbejde. Hertil kommer nu et forslag fra regionens sygehusledelse om

flere nye funktioner i det kommunale sundhedscenter i Tarm - f.eks. en kroniker-enhed, som skal tage sig af patienter med kroniske sygdomme, desuden en stress-klinik og en ernæringsklinik. Ligeledes bevares f. eks. røntgenafdelingen og laboratorierne i Tarm.

w w w.

ADVOKATER Østergade 5 · 6900 Skjern

s k j e r n - v i n d u e r. d k

Når håndværk er vigtigt ...

Tlf. 97 35 08 88 · Fax 97 35 38 02

Advokat H. Thorstholm (H)

Stålvej 8· DK-6900 Skjern· Tlf. 7015 2511· Fax 7015 2510

BoligCenter Vestjylland Torvegade 5e / Badevej 13 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 3022 - Fax 9732 3067

Vores boligbutik har åbent alle ugens dage fra kl. 9-21

www.boligcentrevestjylland.dk

59


60

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Flere opgaver Flere opgaver for Ringkøbing ingkøbing Sygehus Sygehus for Ringkøbing Sygehus Både Ringkøbing og Tarm Sygehuse har i årevis været truet med lukning, men med oprettelsen af den nye midtjyske region ser det ud til, at Ringkøbing Sygehus har fået en ”ny” fremtid som regionshospital - som et led i regionens samlede sygehusstruktur mens Tarm Sygehus mister sine sidste 14 medicinske sengepladser; de flyttes nordpå - 10 til Ringkøbing og 4 til Lemvig. Det er i hvert fald sygehusledelsens forslag, som der nu forhandles med RingkøbingSkjern Kommune om, og som regionsrådet skal tage stilling til i maj. Forslaget er at udvide Ringkøbing Sygehus` medicinske afdeling fra 30 til 40-45 senge. Samtidig indrettes der en dagkirurgisk afdeling, hvor patienterne kan udskrives samme dag, med mindre de har smerter eller komplikationer - af samme grund vil der være 3-4 senge til rådighed for sådanne patienter. Antallet af operationer i Ring-

købing er pt. 16-1700 årligt, men det skal udvides til 3000 indgreb - med hovedvægten på ortopædkirurgien, men man bevarer også åreknudeområdet og sårområdet. Desuden vil man bevare skadestuen i dagtimerne i Ringkøbing, måske endda udvide åbningstiden i sommertiden. Både i Ringkøbing og i Tarm vil man bevare lægevagtkonsultationen, jordemoderkonsultationen samt den præhospitale indsats - de gul-grønne biler med anæstesisygeplejersker, der rykker ud for at give akut syge eller

Vestjydsk Lastvognsservice I/S Engdraget 1 Fax 9735 2933 · Mobil 2423 2425

9680 2893

Dejbjerg Golf Klubs bane er beliggende i smukke omgivelser ved Dejbjerg Plantage, med udsigt til skov og lyngbakker. Banen er lettere kuperet. Nye medlemmer er velkomne.

· Fax 9737 4131 ·

tilskadekomne en faglig førstehjælp på stedet, inden de - om fornødent - køres til behandling på det rigtige sygehus.

Nu da Tarm Sygehus bliver sundhedscenter, får Ringkøbing Sygehus flere opgaver 10-15 flere sengepladser og dobbelt så mange ortopædoperationer - de fleste patienter skal kunne sendes hjem samme dag, hvis de er smertefri.

Letagervej 1 · Dejbjerg 6900 Skjern · Tlf. 97 35 00 09 www.dejbjerggk.dk


MAD

Mad Ma d ud af huset Tarm Sygehus skifter ham her i sommer. Nu flyttes de sidste patientsenge til Ringkøbing, og det gamle sygehus ombygges til sine nye formål: Her skal være Sundhedscenter Vest, her skal være lægehus idet 3-4 Tarm-lægers fælles konsultation flytter ind her og det gamle, men topmoderne sygehuskøkken er allerede blevet udskilt som en selvstændig virksomhed, som sælger mad ud af huset - og som allerede leverer varm middagsmad til 600 mennesker hver dag. Det er ikke en følge af kommunesammenlægningen, for det var en løsning der blev aftalt for flere år siden mellem sygehusets ejer Ringkøbing Amtskommune og Egvad Kommune. Man omdannede derved sygehuskøkkenet til et selvstændigt institutionskøkken, der er ble-

vet en stor succes, og som i dag er en arbejdsplads for ca. 30 ansatte - adskillige af dem dog på deltid. Virksomheden har fået navnet ”Åkanden”, og den leverer varm og kold mad til en lang række institutioner - først og fremmest de tre sygehuse i Tarm, Ringkøbing og Lemvig. Derudover sørger ”Åkanden” for fuld forplejning til de kommunale plejehjem Egvad, Hemmet og Hoven, flere bofællesskaber på egnen og flere skoler, som har madordning for eleverne - således til skoler så langt borte som Ringkøbing, Hee og Vorgod. En vigtig leverance er også måltiderne til de hjemmeboende pensionister. Hver dag får ca. 300 pensionister deres mad fra ”Åkanden” i Tarm, og i stigende omfang leveres maden i

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

61

God gammeldags brun sovs i spandevis - det er stadigt populært til frikadeller og medister - men kunderne kan faktisk vælge mellem 16 menuer.

nedkølede vacuumpakkede portioner, som kan holde sig i kundernes eget køleskab i op til 3 uger, og som er klar som varm middagsmad efter nogle få minutter i kundernes mikroovn. Den måde at få varm middagsmad på er af og til blevet kritiseret offentligt, men den er faktisk blevet ganske meget efterspurgt og populær - ikke mindst fordi kunderne for en uge ad gangen kan vælge mellem 16 forskellige menuer med hovedret og biret. På denne måde sikrer kunderne sig den mad, de kan lide. En stor del af ”Åkanden”s leverancer er á la carte-retter, som f.eks. indlagte patienter på sygehusene kan få serveret ligesom på en bedre restaurant og de har også megen glæde af det frisklavede smørrebrød,

ikke gammeldags flade klemmer, men indbydende og lækre stykker højt belagt dansk smørrebrød. ”Åkanden” har et højt ambitionsniveau - og skulle det friste andre, så er der vinket af åkandemad er kun for de begunstigede, der er visiteret til at få den serveret. Man vil ikke gå de private restauranter i bedene.

G A R A N T F O R G U LV E , TÆ P P E R O G G A R D I N E R

RINGKØBING

SKJERN

Garant Gardiner Ribovej 2, 6950 Ringkøbing, tlf. 97 32 17 77

Garant Gardiner Nykærsvej 16, 6900 Skjern, tlf. 97 35 47 77

RINGKØBING

SKJERN

Garant Gulve Ribovej 2, 6950 Ringkøbing, tlf. 97 32 06 97 www.garant.nu

Skjern Tæpper ApS Nykærsvej 16, 6900 Skjern, tlf. 97 35 17 77 www.garant.nu


62

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Den nye Ringkøbing-Skjern Kommune har fået sit eget egnsteater – Teatret OM. Det har siden 2006 kontrakt med den gamle Ringkøbing Kommune, og nu har byrådet besluttet at forlænge kontrakten foreløbig til 2012, og lade Teatret OM være egnsteater for hele den nye kommune. Dermed får det lille teater nye og bedre muligheder - først og fremmest kan det omsider få sit eget faste spillested, nemlig en tidligere lagerbygning Buen 11-15 i Ringkøbing. Desuden skal Teatret OM fortsætte med sin turnévirksomhed, så teatrets forestillinger kan vises overalt i RingkøbingSkjern Kommune - på skoler, biblioteker etc. og i det øvrige Danmark samt udlandet - både for børn og voksne. Teatret OM blev grundlagt i 1989 i Rom, men siden 1996 har ensemblet været et officielt dansk teaterkompagni – med

Vores eget egnsteater

EGNSTEATER

12 forestillinger bag sig. Det deltog i 2003 i Kulturfestivalen ”Vinden” i Ringkøbing Amt, og siden 2006 har Teatret OM været egnsteater i Ringkøbing. Ensemblet består af tre skuespillere - den italienske Sandra Pasini, som er en af teatrets grundlæggere, den japanske Hisako Miura og den danske Annemarie Waagepetersen. Desuden finder vi bag scenen: scenograf Antonella Diana, administrator Vibeke Sloth, regnskabsmedarbejder Valborg Absersen Udover den faste kerne,

Ganer Å Parken - Skjern

»Bolig - i by og natur«

Spændende arkitektegnede boliger tilpasset den smukke natur (med Å og Enge)

v/aut. el-installatør HENNING H. JØRGENSEN Sdr. Lemvej 1 · 6940 Lem Telefon 97 34 33 00

Direkte adgang til grønne arealer og den nyslyngende Ganer Å Høj håndværksmæssig kvalitet ved anvendelse af miljø- og naturvenlige materialer Her kan du bo i et nyt og særdeles spændende naturområde

Projektudvikling: MURER & ENTREPRENØ RFIRMA

Industrivej 16 · 6900 Skjern · Tlf. 97 35 05 98

97 33 70 10 Morten Krogsager Aut. VVS-installatør & Blikkenslager

Klostervej 8, Kloster

Biltlf. 23 30 70 10 - Fax 97 33 78 16

E-mail: mko@pc.dk


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

63

samarbejder teatret med kunstnere fra Danmark og udlandet. I 2007 og foråret 2008 turnérer Teatret OM med tre forestillinger – dels ”Æg på blå baggrund” for efterskoler, gymnasier og voksne. Med udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr Den grimme ælling handler den om at være anderledes og om at finde sin egen stemme. Dels ”Summa Summarum” – en næsten ordløs klovneforestilling med levende musik. Dels ”Rævebryllup” – en farverig og poetisk teaterforestilling for børn og voksne, om hvordan to kulturer mødes – her dansk og japansk.

Holmsland Maskinforretning rykkede i november 2004 i nye lokaler på Bandsbyvej 11 i Kloster lige uden for Ringkøbing. Forretningen består af total moderniseret aut. værksted, ny butik/lager, administration samt ny udstillingshal. Forretningen har eksisteret siden 1880, hvor den har serviceret landbruget i det lokale område og været kendt som den lokale Volvo forhandler gennem alle de år forretningen har eksisteret. I takt med udviklingen i landbruget, har forretningen også tilpasset sig, til at servicere et større område og målrette på færre produkter, som alle har en stærk position på markedet. Det kræver stor ekspertise at være markedsførende af produkter som VALTRA traktorer, LELY græsmaskiner, STIGA havemaskiner samt en lang række andre produkter. Din aut. Valtra forhandler:

Holmsland Maskinforretning A/S v/Arne Nielsen Bandsbyvej 11, Kloster 6950 Ringkøbing Tlf. 97 33 72 11 Fax 97 33 72 28 (lager) www.holmsland.as


64

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Plads til iidræt dræt ræt og kultur idræt ogid kultur 24 idrætshaller og 6 svømmehaller er der i Ringkøbing-Skjern Kommune. Et tankeeksperiment: Vælg et kvarter i hovedstaden med små 60.000 indbyggere – og tæl så op, hvor mange haller og svømmehaller der er dér! Her er vi i Vestjylland langt foran. Alle glæder sig over, at hallerne bliver brugt flittigt – de er først og fremmmest rammer om et herlig aktivt og kammeratligt ungdomsliv, men i det hele taget benyttet af børn og voksne både til idræt og tll

mange forskellige andre former for kulturliv. Der er idrætshaller i Bork, Borris, Dejbjerg, Astrup, Holmsland, Hoven, Hover, Hvide Sande, Højmark, Tarm, Fjelstervang, Lem, Lyne, Grønbjerg, Ringkøbing (2), Rækker Mølle, Skjern, Spjald, Tim, Troldhede, Videbæk, Vorgod-Barde og Ådum. Og svømmehaller i Hvide Sande, Tarm, Lem, Ringkøbing, Spjald og Videbæk. Foruden Skjerns friluftsbad. Det er dejligt – men dyrt. Måske for dyrt. Men det er udtryk

for den målbevidste satsning i de fem gamle kommuner. Det vil Ringkøbing-Skjern Kommune prøve at leve op til, og der er allerede her i foråret lagt forslag frem om den kommende struktur på kultur- og fritidsområdet. Kommunens handlefrihed er dog begrænset af, at idrætshallerne typisk er selvejende institutioner, og der ligger de fleste steder betydelige privat indsamlede midler bag ved. Derfor kan byrådet ikke uden videre ændre strukturen. Man-

ge haller, men ikke alle, har fået betydelige tilskud fra deres kommuner til både bygninger og driften, men da ordningerne var yderst forskellige i de gamle kommuner, er det ganske svært at lave en afbalanceret fælles tilskudsordning, uden at det lokale foreningsliv mange steder i den nye kommune føler sig hårdt ramt på økonomien. Kultur- og Fritidsudvalget har fået byrådets accept til at opdele hallerne i to kategorier – dem i centerbyerne Ringkøbing, Skjern/Tarm, Videbæk og

For det store ROFI-center I Ringkøbing volder økonomien en del hovedbrud, når nu de fem gamle kommuners tilskudsregler skal ensrettes.

TRYKKERIVEJ 2 POSTBOKS 110 DK-6900 SKJERN TLF. 96 800 700

STRANDBYGAARD GRAFISK A/S TRYKKERIVEJ 2 · 6900 SKJERN · TELEFON 96 800 700 · WWW.STRANDBYGAARD.DK

Vi har hjertet med i vort arbejde ... Kontakt os når det gælder tryksager

TRYK PÅ STRANDBYGAARD.DK


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

Hvide Sande. Og dem i landsognene. Centerby-hallerne skal tilgodese idrætsbehov for en større kreds af indbyggere og også ud over selve bycentret. Kommunen forpligter sig til fortsat udvikling af disse haller – også til mere specielle former for idræt, til forskellige former for oplevelsesøkonomi, kultur og andre aktiviteter, der ligger uden for idrættens normale grænser. Det betyder, at kommunen er parat til at træde til efter de konkrete behov for at sikre dels et selvbærende driftsgrundlag, dels eventuelle nye anlægsprojekter, som der måtte være ønske om. De øvrige haller i de mindre byer og landsbyerne skal kunne leve fornuftigt som et tilbud til den lokale befolkning, men kan ikke regne med drifts- og anlægstilskud fra kommunen I samme målestok. Er der ønske om nye anlægsprojekter, vil kommunen insistere på en betydelig egenbetaling fra lokalsamfundets borgere – kort sagt efter den gamle opskrift: Kommunalt tilskud i form af krone til krone. Dog ikke ubegrænset – der er lagt loft over, hvor stort et tilskud kommunen vil betale. I de første beslutninger forsøger kommunen at ensrette tilskudsgrundlaget til haller og svømmehaller – og samtidig finde de budgetmæssige besparelser. I tilskud til hallerne skal der f.eks. spares 1,3 mio. kr., og det betyder, at en hal som Troldhede skal ud og finde

Skjern Kulturcenter med dens tre store haller er bl.a. hjemsted for den succesrige ligaklub Skjern Håndbold – med landskendte spillere som f.eks. Jesper Jensen.

400.000 kr. andre steder – velsagtens ved at forhøje foreningernes betaling i halleje. Hallerne i Spjald og Vorgod skal på samme måde finde 300.000 kr., og hallen i Holmsland kommer til at mangle 160.000 kr. i på budgettet. Mange andre haller slipper nemmere om ved det, fordi de i forvejen har vænnet sig til andre tilskudsregler. Her i forsommeren forhandler kommunen med de ”to store”, ROFI-centret i Ringkøbing og Skjern Kulturcenter – og i det hele taget forventer Kultur- og Fritidsudvalget, at der vil gå op til 3 år med at få alle disse vanskelige aftaler på plads.

BYGGE- OG ENTREPRENØRFIRMA Totalleverandør for LANDBRUG INDUSTRI PRIVATE

Holstebrovej 79 • Hee • 6950 Ringkøbing Tlf. 97 33 53 60 • Fax. 97 33 55 60 Mobil: 40 29 12 74 • 20 13 45 28 www.hee-entreprise.dk • info@hee-entreprise.dk

65


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

EN GOD ARBEJDSPLADS! e meget f ør

de

r Hvo arbej

Vi vi l

dig!

s Vi er

Ho

J

F

Gratis ka f

g in

gtordning ru

tiv

O

r ve

skudsdeli

ng

p ers o na l

n i ng ore a ef

emen ang te rr

Lyder det spændende, så kom og lad os drøfte fremtiden.

te og me mere!

Godt sammenhold. Stor forståelse for den enkelte.

, fe

sfo ital rsikr sp

t ge

Velfungerende personaleforening med mange spændende arrangementer.

g Me ta n- o r e

l!

• Overskudsdeling • Hospitalsforsikring • Pensionsaftaler • Frugtordning • Vaskeordning af arbejdstøj • Kaffeordning • Bredbånd • Massør • Kom og fortæl hvilke vi mangler!!

! aver il

af lte det v o t

Vi er knap 200 medarbejdere der er meget glade for vores arbejdsplads. Personalegoder i mange afskygninger.

r din mor din far? og

g

efter n y

or

ig dk

ob ? tj

På u

Knap 200 medarbejdere mener det allerede! Har du lyst til at være med?

r!

Ak

66

Lind Jensens Maskinfabrik A/S, Kroghusvej 7, Højmark, DK-6940 Lem St., Tel.: 97 34 32 00, Home page: www.ljm.dk


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

BORGERSERVICE Ringkøbing . . Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing BORGERSERVICE Skjern . . . . . . Finderupsvej 9, 6900 Skjern BORGERSERVICE Videbæk . . . . Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk BORGERSERVICE Tarm . . . . . . . Toften 6, 6880 Tarm BORGERSERVICE Hvide Sande . Kirkevej 4, 6960 Hvide Sande

99 74 24 24

DAGPLEJEN. . . . . . . . . . . . . . . .

99 74 24 24

SUNDHEDSPLEJEN . . . . . . . . . .

99 74 24 24

HJEMMEPLEJEN . . . . . . . . . . . .

99 74 24 24

SUNDHEDSCENTER VEST . . . . . Kirkegade 3, 6880 Tarm

99 74 10 34

99 74 24 24 99 74 24 24 99 74 24 24 99 74 24 24

RINGKØBING-SKJERN BIBLIOTEKERNE A Ringkøbing. . . . . . . . . . . . . . 97 32 07 15 Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing A Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . 97 35 20 00 Engtoften 6, 6900 Skjern A Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 24 88 Fischersvej 6, 6920 Videbæk A Tarm . . . . . . . . . . . . . . . . 97 37 16 11 Engvej 2, 6880 Tarm A Holmsland . . . . . . . . . . . . . . 97 31 12 79 Skolevej 1, 6960 Hvide Sande KOMMUNALE TANDPLEJE . . . . 99 74 16 48 A Ringkøbing. . . . . . . . . . . . . . 97 32 14 22 Holmegaardsbakken 13, 6950 Ringkøbing A Rindum . . . . . . . . . . . . . . . . 97 32 34 89 Rindumvej 1, 6950 Ringkøbing A Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . 97 35 04 58 Bredgade 108, 6900 Skjern ERHVERVSCENTRET . . . . . . . . . 99 75 26 00 TURISMECENTRET . . . . . . . . . .

70 22 70 01

BRANDVÆSEN . . . . . . . . . . . . . Ved ulykke – meld brand

112

FALCK . . . . . . . . . . . . . . . . 70 10 20 30 Ved ulykke tryk 112 – forlang ambulance

LÆGEVAGTEN. . . . . . . . . . . . . . Region Midtjylland Hverdage efter 16.00, lørdage samt søn- og helligdage

97 84 18 00

REGION MIDTJYLLAND. . . . . . . 87 28 50 00 Skottenborg 26, 8800 Viborg SYGEHUSET, RINGKØBING . . . . 96 75 40 00 Nørreport 9, 6950 Ringkøbing APOTEKER Ringkøbing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... Tarm Hvide Sande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 32 05 11 97 35 15 44 97 17 25 00 97 37 10 06 97 31 32 22

ELEKTRICITET RAH ...................... Ringkøbing Forsyning . . . . . . . . . . . Skjern Forsyning . . . . . . . . . . . . . . . . Tarm Elværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Energiforsyning . . . . . . . .

97 32 14 55 97 32 01 21 96 80 23 30 97 37 10 87 97 17 16 88

VAND Barde Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . Fjelstervang Vandværk . . . . . . . . . . Grønbjerg Vandværk . . . . . . . . . . . . Hemmet Vandværk . . . . . . . . . . . . . Herborg Vandværk . . . . . . . . . . . . . . Holmsland og Kloster Vandværk. . Ringkøbing Forsyning . . . . . . . . . . . Sdr. Bork Vandværk . . . . . . . . . . . . . Sdr. Vium Vandværk. . . . . . . . . . . . . Skjern Forsyning . . . . . . . . . . . . . . . . Spjald Vandværk. . . . . . . . . . . . . . . . Søndervig Vandværk . . . . . . . . . . . . Troldhede Vandværk . . . . . . . . . . . . Videbæk Energiforsyning . . . . . . . . Vorgod Vandværk. . . . . . . . . . . . . . .

97 17 53 50 97 16 62 03 97 38 44 86 97 37 52 55 97 17 19 38 97 33 72 03 97 32 01 21 75 28 04 67 97 37 56 60 96 80 23 30 97 38 16 85 97 33 72 27 97 19 44 34 97 17 16 88 97 17 54 54

FJERNVARME Hemmet Varmeværk . . . . . . . . . . . . Hvide Sande Fjernvarme . . . . . . . . . Kloster Kraftvarmeværk . . . . . . . . . Lem Varmeværk . . . . . . . . . . . . . . . . Ringkøbing Fjernvarmeværk. . . . . . Skjern Fjernvarmecentral . . . . . . . . Spjald Fjernvarmeværk . . . . . . . . . . Tarm Varmeværk. . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Energiforsyning . . . . . . . . Ådum Kraftvarmeværk . . . . . . . . . .

97 37 51 98 97 31 16 61 97 33 75 45 97 34 12 28 97 32 32 44 97 35 14 44 97 38 16 85 97 37 10 87 97 17 16 88 22 91 58 43

vigtigste telefonnumre…

RÅDHUSET . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 74 24 24 Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Åbningstid: Mandag, tirsdag og onsdag 9.30-15.00 Torsdag 9.30-16.45 og fredag 9.30-13.00 Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag 8.00-15.30 Torsdag 8.00-17.00 og fredag 8.00-13.30

POLITI . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 14 48 Midt- og Vestjylland Hovedstation Nørreport 1, 7500 Holstebro Ved hastesager tryk 112 – forlang politi A Ringkøbing. . . . . . . . . . . . . . 97 32 14 48 Kongevejen 16, 6950 Ringkøbing A Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . 97 35 14 48 Bredgade 34, 6900 Skjern

67


68

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE INFO 2007

En g d bekendt DIN LOKALE BANK

- det er en, der altid tager venligt imod dig... Viborg

Personlig og kompetent betjening kombineret med indlevelsesevne og imø dekommenhed er en selvfø lge i samarbejdet med vores kunder. Naturligvis handler vores forretninger om penge. Men det handler ogsåom ærlig interesse og respekt for kundernes drø mme, planer og ø nsker. Ring eller kig ind - vi glæder os til at mø de dig!

Thorsminde

Holstebro

Ulfborg

Ø rnhøj Vildbjerg

Tim Ringkø bing

Grøn bjerg Lem St.

Hvide Sande

Herning Spjald

Tarm

Du finder os overalt i den nye kommune - også lidt ud over grænserne...

Tlf. 9732 1166 / post@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2007  

INFO 2007 fortæller historier om den nye kommune. Hvorfor blev vi til Ringkøbing-Skjern Kommune, hvem sidder i Byrådet, direktion og hvem er...

Info 2007  

INFO 2007 fortæller historier om den nye kommune. Hvorfor blev vi til Ringkøbing-Skjern Kommune, hvem sidder i Byrådet, direktion og hvem er...