Page 1

e.

Budgetavisen 2014 • omdelt til samtlige husstande i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidens velfærd får brug for aktive medborgere, der giver et nap med og tager ansvar både for sig selv og for andre. Det er ikke en ny tankegang her på vores egn. Det er noget af det, vi er stolte af, og som hører med til den vestjyske selvforståelse. Nu skal vi sætte det endnu mere i spil. Iver Enevoldsen, borgmester

Budgetavisen

Fremtidens velfærd bygger på ny vækst og aktive medborgere

Besparelser giver partierne meget at tale om Politikerne i Byrådet er enige om, at besparelser er nødvendige, men uenige om, hvordan de skal udmøntes. Det kom tydeligt til udtryk i forhandlingerne om færre plejehjemspladser.

Side 3

40 mio. kroner til vækst i Naturens Rige

Byrådets nye vækstpulje på 40 mio. kroner skal sikre flere arbejdspladser og flere borgere her i Naturens Rige. Aktive medborgere er den anden del af fundamentet

Byrådet præsenterede i foråret visionen Naturens Rige. Med budgettet er 40 mio. kroner årligt afsat til vækst, og arbejdet med den nye vision er dermed i gang.

Side 5

Side 2

Kommunale el-biler på prøve I løbet af vinteren 2014-2015 tester Hjemme­ plejen i Videbæk og Tim fire el-biler for at finde ud af, om el-biler er driftssikre.

Side 6

Kommunale puf til borgerne

Med den nye vision, Naturens Rige, er borgerne i fokus. Opgaven for medarbejderne er at puffe blidt til borgerne og få endnu flere med i de aktives klub.

Side 7

alance

rygt og sundt ær i lokalsamborgere, som tter aktiviteovt at bo her.

VI VIL puffe blidt til folk, så de kommer med i de aktives klub

Innovest


2 • Budgetavisen 2014

Ny vækst og aktive medborgere skaber fremtidens velfærd Kære borger i Ringkøbing-Skjern Vi har meget at være stolte af her i Ringkøbing-Skjern Kommune, og det understreger Byrådet i sin nye vision, Naturens Rige. Visionen sætter ord på, at vi vil være vækstjydernes hjem og gøre alt, hvad vi må for at hjælpe virksomheder til at etablere og udvikle sig. Med visionen anerkender Byrådet vores mange lokale helte. Borgere, som sætter aktiviteter i gang eller hjælper, hvor der er brug for det, og derfor er med til at skabe vækst og mere sammenhold. Se mere om visionen side 7.

Budget med fokus på vækst

Med budgettet for de kommende år sætter Byrådet handling bag sin vision ved at sætte gang i væksten med ekstra 40 millioner kroner til nye initiativer og udvikling af eksisterende indsatser. Der venter et stort arbejde med at rulle den ny vækstdagsorden ud. Det ligger fast, at vi også fremover vil styrke innovation inden for industri, fødevarer, energi og turisme, men præcis hvordan vi vil gøre det, er ikke besluttet i skrivende stund. Læs mere side 5.

Skattestigning gør besparelser mindre

Skattestigninger er aldrig populære. Byrådet har valgt at afværge ellers uundgåelige besparelser med en løsning, hvor nogle besparelser afløses af skattestigninger. I den aktuelle situation, er det at foretrække. Skattestigningen er ikke nok til at undgå en større besparelsespakke, der foldes ud over hele kommunen. Besparelserne vil ligge på 75,7 mio. kroner i 2015, stigende til 151,5 mio. kroner i årene frem mod 2018. Det kommer til at kunne mærkes mange steder. Blandt andet på plejecentrene, hvor vi må spare flere plejehjemspladser væk. Til gengæld er der reserveret 100.000 kroner ekstra til hjemmeplejen per sparet plejehjemsplads. Læs mere om den svære proces side 3. Fremtidens velfærd får brug for aktive medborgere, der giver et nap med og tager ansvar både for sig selv og for andre. Det er ikke en ny tankegang her på vores egn. Det er noget af det, vi er stolte af, og som hører med til den vestjyske selvforståelse. Nu skal vi sætte det endnu mere i spil. Venlig hilsen Budgetavisen udgives af Ringkøbing-Skjern Kommune • Redaktion: Kommunikationsteamet • Fotos: FotoGruppen Midtwest • Grafisk produktion: Dafolo A/S

Iver Enevoldsen borgmester

Investeringer, skattestigninger og besparelser baner vej for robusthed Det nye byråd har med budgettet for 2015 sat retning for besparelser og ny vækst i RingkøbingSkjern Kommune. 40 mio. kroner ekstra skal hvert af de kommende fire år investeres i nye vækstinitiativer. Samtidig skal besparelser og skattestigninger skabe et robust fundament for kommunens økonomi, så kassen fremadrettet runder 150 mio. kroner i slutningen af hvert år. Besparelserne vil betyde fyringer på mange områder. Det gamle byråd satte med forløbet RKSK 3.0 rammen for det nye byråds første budget. Borgere, erhvervsliv, politikere og ansatte bidrog i forløbet med at finde mulige besparelser og muligheder for vækst.

Sund nytænkning

- Med det første budget fra det nye byråd fylder vi rammen fra det gamle byråd ud, siger gruppeformand for Socialdemokraterne, Karsten Sørensen.

– Vi tager ansvar for, at kommunens serviceydelser nytænkes, så vores ydelser fremadrettet gives til dem, der har behov. Det betyder, at færre fremover får tildelt en ydelse. Det er en sund tankegang, der matcher vores aktuelle situation med faldende indtægter. Karsten Sørensen peger på, at der samtidig skal fokus på at motivere borgerne til større selvhjælp og til at hjælpe andre.

Som en vitamin-indsprøjtning til væksten har Byrådet fundet 70 mio. kroner til at rulle fibernet ud i hele kommunen.

Opprioriterer sundhedsfremme og forebyggelse

Venstres gruppeformand Kristian Ahle fremhæver, at Byrådet har fundet plads til at opprioritere den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

- Og så skal velfærdsteknologi bruges der, hvor den er med til at skabe flere aktive og selvhjulpne borgere, siger Karsten Sørensen.

- Det er penge, der er godt givet ud, fordi det både betyder meget for den enkelte at have et godt helbred, og for kommunen kan forebyggelse være en meget mindre udskrivning end behandling.

Vækstpulje og hurtigt internet

Peder Sørensen, gruppeformand fra SF, er enig.

Byrådspolitikerne er midt i et stort og længerevarende arbejde med at præcisere, hvor de 40 mio. kroner ekstra til vækst skal placeres. Der er bred enighed om, at det er vigtige investeringer, som på den lange bane skal være med til at sikre bosætning og beskæftigelse i kommunen.

– Forebyggelse betaler sig, og derfor har vi i Byrådet også opprioriteret den forebyggende indsats rettet mod familierne gennem blandt andet en opnormering i Frontteamet i Børn og Familie.


Budgetavisen 2014 • 3

Besparelser giver partierne meget at tale om Byrådspolitikerne har siden de indledende forhandlinger om budgettet været enige om, at der skal besparelser til for at imødegå kommunens aktuelle økonomiske situation. Og politikerne er også enige om, at besparelserne skal fordeles bredt i hele kommunen. Men selv om enigheden om det nye budget er stor, så er der områder, hvor partierne i Byrådet har vidt forskellige syn på, hvordan besparelserne skal udmøntes. Det er her forhandlingerne mellem partierne begynder, og målet er naturligvis at nå et resultat, som flest mulige kan slutte op om. I forbindelse med dette års budget har forhandlingerne været lange og mange, og de har strakt sig hen over både forår, sommer og efterår. Det bedste aktuelle eksempel på en forhandling, der har trukket ud, er uden tvivl beslutningen om, hvor antallet af plejehjemspladser i kommunen skal reduceres.

Fakta Så meget skal der spares i 2015 på: Plejehjem: Tidligere start i børnehave: Handicappede: Kommunens veje:

Ingen snuptags-løsninger

- Det er demokratiet, der kommer i spil - netop som det er tiltænkt. Konkret kom plejehjemsdebatten for en tid til at handle om andet og mere end økonomiske prioriteringer. Derfor besluttede vi at få endnu flere fakta på bordet, blandt andet tal for hvor mange ældre fra andre kommuner, der kommer på plejehjem i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det siger socialdemokraternes gruppeformand og formand for Social- og Sundhedsudvalget, Karsten Sørensen. Enigheden kom på prøve, fordi det at have et plejehjem er en vigtig faktor for de enkelte lokalsamfund. Det er byrådspolitikerne selvfølgelig klar over, og de mange borgermøder og læserbreve om emnet viste også med al tydelighed, hvor vigtigt emnet er.

4,9 mio. kr. 3,0 mio. kr. 9,1 mio. kr. 1,2 mio. kr

- Der er er ikke nogen snuptags-løsninger på området. Tværtimod har hver en sten skullet vendes, og byrådspolitikerne har ad flere omgange bedt administrationen om at skaffe nye tal og oplysninger for at kunne træffe beslutningen på et så oplyst grundlag som muligt. Det er en nødvendig proces i alle svære beslutninger, siger Karsten Sørensen.

Tidligere start i børnehave

Plejehjemmene er nemlig langt fra de eneste, der mærker sparekniven. Kommunens veje, kulturen, handicappede og børnefamilier, er bare nogle af de områder, der også kommer til at stå for skud. - Meget konkret skal børnene fra 2015 begynde i børnehave, allerede når de er to år og 10 måneder, i stedet for som nu, når de fylder tre år, fortæller Karsten Sørensen.

Slank administration trimmes endnu mere Besparelserne rammer også administrationen, der slankes med 21 medarbejdere. Ringkøbing-Skjern Kommune har 17 færre ansatte i administrationen per 100.000 borgere end landsgennemsnittet. Det viser tal fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Antallet er langt lavere end gennemsnittet for kommuner i Region Midtjylland og gennemsnittet for alle kommuner i landet, og nu kommer det længere ned: - Det er jo en løbende proces at trimme en organisation og sørge for, at den til enhver tid bevæger sig og har medarbejdere og ledere med kompetencer, der matcher de aktuelle opgaver og udfordringer. Når der skal spares

i kommunen generelt, skal administrationen selvfølgelig også se på, om den er skruet rigtigt sammen til at løse de aktuelle udfordringer, siger kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard.

Antal ansatte per 10.000 indbyggere inden de aktuelle besparelser: RKSK

74,9

Region Midtjylland

91,2

Landsgennemsnit

92,4


4 • Budgetavisen 2014

Børnefamilier prioriteres højt Et nyt tilbud om kurser til nybagte forældre og en forsøgsordning med tilskud til pasning af egne børn er blandt de indsatser, der skal forebygge skilsmisser og styrke relationerne i kommunens børnefamilier. Sidste år bevilgede et enigt byråd penge til at undersøge, om der var behov for kurser til nybagte forældre, hvor de kunne blive undervist i alt det nye, der følger med at få et barn. Medlemmerne af Byrådet besluttede også, at de forebyggende tilbud til børne­ familierne, der blev sat i gang for fire år siden, skal fortsætte. Tilbuddene består af parterapi og PREP-samtaler*.

Kurser til nybagte forældre

- Det gode liv er mange ting, også at understøtte de mindste enheder: familierne. Efter undersøgelsen sidste år, har vi besluttet, at vi fra 2015 udvider det forebyggende arbejde med tilbud om kurser til alle nybagte forældre, fortæller viceborgmester og gruppeformand for Kristendemokraterne Kristian Andersen. Der er allerede kurser for nybagte forældre i blandt andet Holstebro Kommune, og dem vil kurserne i Ringkøbing-Skjern tage udgangspunkt i. - Familiekurserne er først og fremmest en gevinst for børnene og deres forældre, og alene af den grund har jeg talt for, at vi afsætter midler til dem på budgettet. At vi så på længere sigt også kan forvente, at kurserne forebygger skilsmisser, der kunne have medført ekstra udgifter for kommunekassen, er kun en velkommen sidegevinst, siger Kristian Andersen.

Tilskud til at passe eget barn

Relationer kræver tid – gode relationer kræver god tid. Det siger Kristian Andersen, når han skal svare på, hvorfor det har været en hjertesag for ham, at kommunen giver tilskud til at passe eget barn. - Vores samfund har stort fokus på karriere og udvikling og ikke så meget fokus på at støtte de gode relationer i familien. Med tilskuddet til at passe sine egne børn

understøtter Byrådet den gode relation mellem barn og forælder. Og jeg tror på, at ordningen også kan skabe vigtig ro i barnets yngste år, siger Kristian Andersen. Han peger på, at tilskuddet skal ses i sammenhæng med, at kommunen sparer en vuggestue- eller børnehaveplads hver gang et barn passes derhjemme. Det er endnu ikke besluttet, hvor stort tilskuddet til pasning af eget barn skal være, men forslagene ligger på 5.300 kroner om måneden for børn i vuggestuealderen og 3.900 kroner til de større.

Samtalegrupper for børn fortsætter

Ringkøbing-Skjern Kommune har det seneste års tid haft en forsøgsordning med samtalegrupper for børn, der har oplevet forældrenes skilsmisse, og den ordning er der fundet penge til at fortsætte i det nye budget. Det glæder Kristian Andersen, fordi den gruppe børn kan have brug for støtte fra andre voksne end forældrene til at komme godt videre. Samtalegrupperne har kørt i et halvt år ad gangen med otte børn i to grupper: Én for børn i 4.-6. klasse og en anden for børn i 7.–10. klasse. På den måde har der været plads til 32 børn om året i grupperne, og det har kunnet dække behovet. I grupperne taler børnene for eksempel om, hvordan det er at bo to steder, og det har stor betydning for dem at møde andre, der kender deres udfordringer. Samtalerne er pædagogiske – ikke terapeutiske.

Fakta Der er afsat 500.000 kroner årligt til familiekurser hvert af årene fra 2015 til 2018. *PREP er et gratis kursus til par med børn fra 0 til 18 år i Ringkøbing-Skjern Kommune. PREP står for ”Prevention and Relationship Enhancement Programme”, som vi i Danmark lidt frit har oversat til ”Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold”. PREP er et pædagogisk og forskningsbaseret kursus, som er udviklet for at hjælpe par til at kunne takle problemer på en hensigtsmæssig måde, og til at møde nye problemer mere konstruktivt.


Budgetavisen 2014 • 5

VISION

VI VI VIL indgå partnerskaber lokalt, regionalt og landsdækkende

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det gårVISION vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs. Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs. Vækstjydernes hjem VIL

indgå partnerskaber lokalt, regionalt og landsdækkende

Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i området. Her trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode idé og mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt, hvad vi må for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig.

Vækstjydernes hjem

Et liv i balance

Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i området. Her trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode idéRingkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt og mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt, hvad vi måsted at leve. Du og familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet og masser af sport og kultur. Her huserer aktive borgere, som for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig. selv tager ansvar. Vi dyrker de lokale helte – dem som sætter aktivite-Vi ter i gang, styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her.

Et liv i balance

VI VIL VI VIL benytte og beskytte naturen som vores skatkammer

benytte og beskytte naturen som vores skatkammer

Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt sted at leve. Du og familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet og masser af sport og kultur. Her huserer aktive borgere, som selvden tager ansvar. Vi dyrker de lokale helte – dem som sætter aktiviteDet brusende hav, levende fjord, de snoede åer og de vidstrakte terhus i gang, naturområder holder åbent hverstyrker dag. Dersammenholdet er plads til alle.ogVigør det sjovt at bo her.

Natur med pladsgaranti

Det går vi efter. Det lykkes, fo og arbejder samm

puffe blidt til folk, så de kommer med i de aktives klub

Vækstjyd VI VIL Lysten til at starte og indgå partnerskaber Vækstjydernes hjem i området. Her trække VI VIL lokalt, regionalt og og mulighed opstår. R Lysten til at starte og drive egen virksomhed Værtens bedste historie landsdækkende VI VIL har skabt tusi indgå partnerskaber at hjælpe virksom i området. Her trækker vi i hinandens for tråde og slår til, når d

Natur med pladsgaranti

Det brusende hav, den levende fjord, de snoede åer og de vidstrakte naturområder holder åbent hus hver dag. Der er plads til alle. Vi skal dele de gode oplevelser og rige muligheder med så mange som muligt for at tiltrække turister og nye indbyggere.

regionalt og og praler mere af vores Vi gør op med denlokalt, vestjyske beskedenhed og mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern skabe ogKommune gør alt, h landsdækkende område. Vi har det hele tæt på og det fortæller vi folk som for at hjælpe virksomheder med at etablere sprede små og udvikle sig. de gode værter, vi er. Vi byder alverden velkommen, lytter til sensationer gæsterne og lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier med hjem, som de får lyst til at fortælle videre. Ringkøbing-Skj Vi gør op med den vestjyske beskedenhed og praler mere af vores sted at leve. Du o skabe og område. Vi har det hele tæt på og det fortæller vi folk som fundet og masse sprede små de gode værter, vi er. Vi byder alverden velkommen, lytter til selv tager ansvar. sensationer gæsterne og lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier ter i gan med hjem, som de får lyst til at fortælle videre.

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største Værtens kommune. bedste historie Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.

40 mio. kroner til vækst i Naturens Rige VI VIL

indgå partnerskaber lokalt, regionalt og landsdækkende

Det g

VI VIL Naturen er kilden til det gode

skal dele de gode oplevelser og rige muligheder med så mange som muligt for at tiltrække turister og nye indbyggere.

VISION

VI VIL

VI VIL

er o puffe blidt til folk, ViVISIO så de kommer med Natu er og bliver rige klub på natur i Da i de aktives

benytte og beskytte naturen som vores skatkammer

Vækstjydernes hjem

Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i området. Her trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode idé og mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt, hvad vi må for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig.

VI VIL

VI VIL Natur med Det brusende hav, den benytte og beskytte Natur med pladsgaranti naturområder holder å naturen som vores

skal dele deåer gode oplev Det brusende hav, den levende fjord, de snoede og de vid skatkammer muligt tiltrække naturområder holder åbent hus hver dag. Derfor er at plads til alle skal dele de gode oplevelser og rige muligheder med så man muligt for at tiltrække turister og nye indbyggere.

V

Et samlet byråd præsenterede i foråret visionen Naturens Rige, og med er fundet andre steder. De resterende midler i puljen skal bruges både Et liv iogbalance budgettet har det afsat 40 mio. kroner årligt til vækst og udvikling. på vækstinitiativer på at fortælle resten af verden om alt det gode, VI Niels VILErik Kjærgaard. Arbejdet med den nye vision er i gang. der sker i kommunen, sigerogkommunaldirektør Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt sundt sted at leve. Du og familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsampuffe blidt til folk, fundet og masser af sport og kultur. Her huserer aktive borgere, som så de kommer med Naturen har altid været grundlaget for liv og arbejde i Ringkøbing-Skjern Den nye vækstpulje kommer til at bygge videre på det fundament, selv tager ansvar. Vi dyrker de lokale helte – dem som sætter aktivitei de aktives klub Kommune. Borgerne har forstået at vende naturens udfordringer ter til i gang, styrker dersammenholdet allerede erogi gør området, men muligvis også helt nye retninger: Kort det sjovt at bo her.

fordele, og den øvelse er også svaret på fremtidens udfordringer.

efter sommerferien i år begyndte udvidelsen af Ringkøbing-Skjern Kultur­center. Et projekt der afsluttes sidst i 2015. I den nye bydel midt VILen meget Natur medogpladsgaranti - Vi har VI vedtaget ambitiøs vision, det er jeg naturligvis stolt i naturen, Ringkøbing K, er udviklingsplanen godkendt, det grundlægbrusende hav,rigtig den levende de snoede åer og deVi vidstrakte af. Samtidig erbeskytte det en vision,Detder passer godtfjord, til vores område. gende naturprojekt sat i gang, og forventningen er, at de første huse benytte og naturområdernatur holder iåbent husmængder, hver dag. Der og er plads naturen med som vores er forkælet en helt enestående store dettileralle. Vi står klar ved udgangen af 2016. Og et af kommunens højt profilerede skal dele de gode oplevelser og rige muligheder med så mange som skatkammer vores absolut største aktiv, muligt bådefor når det handler om vækst og det gode projekter, Energi2020, hvor målet er at blive 100 procent selvfor­ at tiltrække turister og nye indbyggere. liv, siger borgmester Iver Enevoldsen. synende med vedvarende energi i 2020, nåede halvvejs til målet i 2014.

Vi skal tænke nyt

Værtens bedste historie VILturismeinitiativer og Hertil kommer visionære projekter som de VI mange

Vi gør op med den vestjyske beskedenhed og praler mere af vores I visionen er målsætningerne helt klare: Opgaven er at skabe de bedst innovationscentret Innovest. område. Vi har det hele tæt på og det fortæller vi folk som mulige betingelser for vækst og det gode liv. Det skal ske i fællesskab og de gode værter, vi er. Vi byder alverden velkommen, lytter til med målrettede investeringer. gæsterne og lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier

skabe og sprede små sensationer

med hjem, som de får lyst til at fortælle videre.

- Vi er vækstjyder. Vi har altid haft modet til at gribe chancen og starte nyt – også sammen. Det mod skal vi værne om og skabe plads til. Samtidig skal vi tænke nyt og stort, og derfor har byrådet med budgettet fundet en ekstra pulje til vækst på 40 mio. kroner årligt de næste fire år. Helt grundlæggende handler det om at tiltrække nye borgere og arbejds­pladser, siger Iver Enevoldsen.

Verden skal høre om os

Et af de første projekter, puljen kommer til at understøtte, er at sikre alle borgere og virksomheder i kommunen adgang til højhastigheds­ internet. - Det arbejde er allerede i gang. Byrådet har afsat 70 mio. kroner til projektet. Heraf er nogle af midlerne fundet i den nye pulje, men de fleste

Fakta Byrådets nye vision for hele Ringkøbing-Skjern hedder Naturens Rige. Alle byrådspolitikere står bag visionen. Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2009 mistet 1.700 borgere og cirka 4.400 jobs – herunder omtrent en tredjedel af områdets industriarbejdspladser. Hertil kommer en forventet demografisk udvikling, som peger i retning af flere ældre, en faldende arbejdsstyrke og dermed risiko for en i bedste fald stagnerende værditilvækst i området.

Vi gør op me områ de god gæsterne og


6 • Budgetavisen 2013

Kommunale el-biler på prøve

I løbet af vinteren 2014-2015 tester Hjemme­ plejen fire el-biler for at finde ud af, om elbiler vil være en god forretning for kommunen, og om bilerne er driftssikre. Bilerne testes af hjemmeplejen i Videbæk og Tim. - Vi har gennemført en flåde-analyse af alle kommunens biler, og den viste, at 41 dieselog benzinbiler kunne erstattes af el-biler, siger sekretariatsleder i kommunens energisekretariat, Henning Donslund. De 41 biler, der kan udskiftes med el-biler, kører ikke længere på en dag, end hvad én opladning af et batteri til en el-bil, kan dække. – Producenterne lover, at el-bilerne kan køre op til 150 kilometer per opladning, men det er på dage, hvor der ikke også skal bruges el til opvarmning af kabinen, så vi har regnet med 90 kilometer, fortæller Henning Donslund. I budgettet forventes der udskiftning af 27 af hjemmeplejens biler – vel at mærke biler, der alligevel skulle udskiftes inden længe.

Der er afsat 4,3 mio. kr. i budgettet for 2015 til udskiftning af de 27 hjemmeplejebiler. Det er ikke på forhånd besluttet, om det bliver disel- eller elbiler. Byrådet har ønsket at få undersøgt muligheden for elbiler og gul­ pladebiler.

Skal fungere i arbejdsdagen

- El-bilerne er en del af vores ambitiøse energipolitik, men det er selvfølgelig også vigtigt, at vores hjemmehjælpere oplever, at el-bilerne fungerer godt og pålideligt i deres arbejdsdag, siger formand for kommunens energiråd og medlem af Byrådet for SF, Peder Sørensen. Han ser frem til, at kom­ munen på dette felt kommer til at gå forrest. El skal bruges, straks det produceres, derfor er el-biler vigtige for omstillingen til grøn elenergi, da opladning af batterierne som regel vil foregå om natten, hvor der ikke forbruges så meget el. Energirådet håber på afgifts­ fritagelse og andre lempelser på el-biler, når regeringen tager fat på bilafgifterne i 2015.

Kommunens bygninger skal spare endnu mere energi Det handler både om at ændre medarbejderens vaner og om at finde ud af, hvad der er de helt store energi-slugere, når der skal spares på energien i kommunens bygninger. Det fortæller ingeniør Flemming Nordentoft Møller, som er med i det team, der siden 2009 har peget på, hvor der skal sættes ind med energibesparende projekter. Hidtil har der været afsat en halv million kroner om året til projekterne, men med det nye budget fordobles beløbet, og det giver god mening, for projekterne tjener sig hurtigt ind igen. For eksempel er alle varmeanlæg på skolerne siden 2011 blevet gennemgået og justeret af en energikonsulent i samarbejde med de tekniske serviceledere, og det har medført en samlet besparelse på 500.000 kr. årligt. År efter år. Projektet løb op i to mio. kr. og er altså tjent ind igen i løbet af fire år.

Fakta Energioptimering af kommunale bygninger i mio. kr.: 2015: 2016: 2017: 2018:

3.3 10.0 10.0 10.0


Budgetavisen 2014 • 7

Kommunale

puf til

borgerne Det står ingen steder i budgettet for 2015, at kommunens medarbejdere fremover vil arbejde på en anden måde end hidtil, men det er præcis, hvad der kommer til at ske. - Vi har tidligere arbejdet efter en vision, hvor en af målsætningerne var at se borgere og virksomheder som kunder, der skulle have den bedst mulige service. Med Byrådets nye vision, som har fået navnet Naturens Rige, er kommunens borgere stadig i fokus, men nu bliver vores opgave som medarbejdere og ledere at puffe blidt til borgerne, så endnu flere kommer med i de aktives klub. Vi tror på, at det er grundlaget for det gode liv, at det styrker sammenholdet på tværs af kommunen, og gør det attraktivt at bo her, siger direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Anette Ørbæk Andersen. Hun understreger, at de mennesker, der har brug for støtte og hjælp fra kommunens medarbejdere, stadig vil få den. Samtidig bliver de, der ved hjælp af nye løsninger kan klare hverdagen selv, vejledt i at bruge dem.

Så mange aktive borgere som muligt

- Det handler om at sikre, at så mange borgere som muligt er aktive og om at tage udgangspunkt i

borgernes egne ressourcer. Kommunens medarbejdere er allerede gode til at se hvilke borgere, der kan have gavn af at lære at bruge hjælpemidler til at klæde sig af og på. Medarbejderne har også blik for, hvem der kan lære at betjene sig selv digitalt på kommunens hjemmeside. Det er hjælp til selvhjælp, og vi skal bare fortsætte ad det spor. Det skal helt naturligt være den måde, vi arbejder på, på alle niveauer. Med et fint udtryk skal vi facilitere i stedet for at servicere, siger Anette Ørbæk Andersen. Hun peger på, at forholdsvis enkle forandringer kan flytte meget. For eksempel har Sundhedscenter Vest suppleret det forebyggende informationsbesøg hos alle, der fylder 75 år med et alternativt tilbud om fælles fødselsdags-arrangementer, som afholdes i samarbejde med aktivitetscentrene. På den vis får alle de mange friske og raske 75-årige borgere på én formiddag alle de informationer, der tidligere blev brugt mange arbejdstimer på at fortælle i hvert enkelt hjem. - Borgeren er selv mere aktiv i mødet med kommunens medarbejdere, og det er ikke alder, men behov, der afgør, om en kommunal indsats er nødvendig. Samtidig er de fælles fødselsdags-arrangementer en mulighed for at skabe borger til borger-relationer.

Måske lægger man mærke til, at naboen ikke er med, og måske er det første skridt til at banke på nabo­ døren, fortæller Anette Ørbæk Andersen.

Partnerskaber med virksomheder I forhold til erhvervslivet lover den nye vision, at kommunen vil gøre alt, den må, for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig. - Derfor vil vi indgå partnerskaber både lokalt, regionalt og landsdækkende. Erhvervslivet vil opleve kommunen som en solid og kompetent sparringspartner, der samtidig forventer, at virksomhederne også kan se en fordel i at engagere sig i lokalområdet, siger hun. - Det er et nyt syn på, hvordan vi arbejder som kommune – og på hvordan vi forventer, at borgerne og erhvervslivet ser sig selv som aktører i nærområderne.


8 • Budgetavisen 2014

Grøn vækst kræver samarbejde og vilje

Som formand for kommunens energiråd følger SF’eren Peder Sørensen udskiftningen af kommunale biler med el-biler og indsatsen for at energirenovere kommunale bygninger meget tæt. Begge indsatser indgår i budget 2015. - Energirenovering skaber lokal vækst - blandt andet fordi det medfører ekstra arbejde til håndværkere. Og vi skal satse endnu mere på grøn energi. Vi er på mange måder en foregangskommune i Danmark på feltet for grøn energi, og meget tyder på, at fortsat fokus på vedvarende energi kan skabe ny, grøn vækst med flere arbejdspladser i kommunen. I Energirådet er vi enige om, at det kræver, at vi samarbejder meget bredt, fastslår han. Energirådet består af 14 medlemmer med baggrund i kommunens organisations- og erhvervsliv samt den politiske verden. Kommunens vision om at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi, Energi2020, er forankret i rådet. For tiden arbejder Energirådet med at skrive en ny energipolitik for årene 2015 til 2018. Politikken forventes vedtaget af Byrådet i foråret 2015.

Fælles forståelse og vilje til at kæmpe

- Byrådet og kommunen kan ikke med en energipolitik sikre, at vores område får del i de arbejdspladser, der følger med en ny grøn vækst. Det kan ingen gøre alene. Tværtimod er det afgørende, at erhvervslivet, politikerne og borgerne har en fælles forståelse af de udfordringer, vi står overfor - og ikke mindst, at vi har en fælles vilje til at kæmpe imod en meget stærk trend, hvor udviklingen og bosætningen sker i Østdanmark, siger Peder Sørensen. Han mener, at kommunen skal være benhård, når det gælder ambitionerne for udviklingen og væksten inden for vedvarende energi. Han peger på solcelleog biogasanlæg samt varmepumper, der kan ændre el til varme, som oplagte indsatsområder. - Vi er nogle gange for pæne og accepterer, at udviklingen går os forbi, men vi har også en stolthed, der gør os parate til at klare udfordringerne selv. Det er den sidste evne, vi skal sætte i spil, siger Peder Sørensen. Der er afsat 55,2 mio. kroner i finansloven til demonstrationer af varmepumper på decentrale fjervarmeværker, og Peder Sørensen peger på, at det kunne være interessant, hvis kommunen kunne få del i de midler.

Fakta Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i projektet Elbilpartnerskabet – Vestdanmark, der har ansøgt Energistyrelsen om tilskud til i alt 457 el-biler, som vil blive anskaffet/leaset i 2015. Ringkøbing-Skjern Kommune har lagt billet ind på de 14 af el-bilerne. Samarbejdet handler om at opnå mængderabat ved indkøb af el-biler, at øge synligheden af el-biler i Vestdanmark, et renere miljø, energibesparelser, nye koncepter som delebiler, samt at få indblik i muligheder og udfordringer i den grønne omstilling. Dertil sikrer projektet opsamling og spredning af erfaringer.

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Budgetavis 2014  

Ringkøbing-Skjern Kommunes Budgetavise 2014 er omdelt til samtlige husstande i kommunen

Budgetavis 2014  

Ringkøbing-Skjern Kommunes Budgetavise 2014 er omdelt til samtlige husstande i kommunen