Page 3

INNHOLD: Utgave 1 / 2018

TALENTFABRIKKENE PÅ RINGERIKE SKAPER STJERNER ....................................................................... 20

Vi er for lengst blitt vant til å se kjente, lokale fjes i TV-ruta. Og vi leser stadig om lokale kulturpersonligheter som opptrer på store revy-, teater- og konsertscener – og det med stor suksess.

RINGER I VANN................................................................ 4

SKITURER PÅ RINGERIKE...............................18

ISFISKERNE PÅ STEINSFJORDEN........... 6

SATSER SAMMENSLÅTT..................................20

RINGERIKE SYKEHUS.........................................11

TRAINEE RINGERIKE............................................29

STORSATSING PÅ DATASENTER.............15

NORGESREISER PÅ KARTET.......................31

Ringvirkninger står sentralt i argumentasjonen for investeringen i fellesgoder. På kaldeste januardagen ser du dem. De skyr hverken is, snø eller nordagufs – og de får fisk!

Den nye topplederen May Janne Botha Pedersen er spesiellt opptatt av utvikling og beredskap. Et internasjonalt børsnotert selskap etablerer Norges hittill største datasenter på Ringerike.

6

15

Tre fine skiturer med forskjellige startpunkter: Ringkollen, Holleia og Eggemoen – med nok snø! Ringeriks-Kraft Strøm og Valdres Energi har felles målsetninger – og blitt til Kraftriket. Spenncon fikk kompetansen de ønsket seg, og Syriske Bozan fikk drømmejobben.

Unge Ringeriks-gründere lager “skrapekart” som gjør det enda morsommere å reise i Norge!

18

20

Utgiver: Ringerike utvikling AS Postboks 164 Sentrum, 3502 Hønefoss. Tlf: 975 36 463 Forsidefoto: Erik Røed / Utforming: Idéverkstedet AS Opplag: 42.000 eks. Distribusjon: Ringeriksregionen, Oslo, Bærum, Asker, Modum

Magasinet Ringerike 1/2018  

I Ringeriksregionen er det mange muligheter og i magasinet vårt kan du lese om flere av de. Alt fra isfiske, tips til fine skiturer og ny le...

Magasinet Ringerike 1/2018  

I Ringeriksregionen er det mange muligheter og i magasinet vårt kan du lese om flere av de. Alt fra isfiske, tips til fine skiturer og ny le...

Advertisement