Page 1

P L P R O D U C T

G U I D E


Olej do mycia i płukania ust, który zastępuje pastę do zębów, naturalny shot, booster z substancjami czynnymi dla skóry – świeże produkty o silnym działaniu przeciwutleniającym dla najlepszych rezultatów. My w RINGANA często jesteśmy pytani: „Jak to robicie, że ciągle tworzycie nowe produkty, choć mogłoby się wydawać, że wszystko już jest?” Odpowiedź: Nasz zmysł wynalazczy wynika z połączenia ogromnej ciekawości z pasją do świeżych substancji czynnych prosto z natury. Tak było w 1996 roku, kiedy zakładaliśmy firmę, i tak jest dzisiaj. Nasze dawne małe laboratorium przekształciło się w nowoczesny zakład badawczy, rozwojowy i produkcyjny. Ale jedno nie zmienia się nigdy: nasza filozofia, nasze wizje i zamiłowanie do szczegółów.


W

Z A S A DZ I E

P R O D U K T Y

W SZ YS T K I E

S Ą

N A SZ E

W YJ ĄT KO W E!

Susza przez wiele miesięcy, upał, temperatury poniżej punktu zamarzania lub wysokie stężenia soli. Od milionów lat organizmy reagowały na niesprzyjające warunki niewiarygodnymi zdolnościami przystosowawczymi. Do dziś pod wpływem ekstremalnych warunków otoczenia w walce o przeżycie rośliny wytwarzają substancje chroniące przed stresem, co daje im narzędzie do walki z licznymi wpływami zewnętrznymi. Z tych tzw. ekstremolitów może korzystać również człowiek. Wiemy, że te silne esencje ze świata roślin mogą działać także na naszą korzyść. Dzięki koncepcji świeżości RINGANA, która umożliwia zastosowanie tych bardzo wrażliwych wtórnych roślinnych substancji ochronnych. Każdy z naszych skutecznych produktów bazuje na współgraniu roślinnych substancji czynnych, z których każda ma swoje specyficzne ekstremalne działanie. Ekstremalne, ponieważ jest takie cenne i intensywne. Z tego powodu stosujemy surowce standaryzowane, których wysoka zawartość substancji czynnej została sprawdzona. Ponieważ jesteśmy zadowoleni dopiero wtedy, kiedy nasze produkty są ekstremalnie skuteczne.


01 B E Z W ZG L Ę D N A

Ś W I E ŻO Ś Ć

Produkty RINGANA mają datę ważności, z czego jesteśmy dumni, ponieważ jest to dowodem absolutnej świeżości. Tylko dzięki temu w ogóle możliwe jest zastosowanie czułych naturalnych substancji o silnym działaniu przeciwutleniającym. Od pozyskiwania i przetwarzania po logistykę i opakowania – wszystkie nasze procesy są zoptymalizowane w taki sposób, aby gwarantować wyjątkową świeżość. Powód tego graniczy z ironią: Składniki, które najskuteczniej zatrzymują młodość, tracą swoją skuteczność najszybciej.

02 N A J W Y Ż SZ E

S TA N DA R DY

W przypadku czysto roślinnych substancji występują znaczne różnice w zakresie jakości. Pogoda, warunki rozwoju i zbioru... wszystko to może mieć wpływ na jakość. W ten sposób np. ekstrakt z kurkumy lub wyciąg z olibanum u każdego producenta może wykazywać zupełnie inny poziom zawartości substancji czynnej. RINGANA stosuje surowce standaryzowane. Oznacza to, iż zgodnie ze standardem główna substancja czynna surowca musi mieć zawsze taką samą, kontrolowaną jakość.


03 UDOSKONALONA NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

Produkty RINGANA opracowywane są przez nasz wewnętrzny zespół badawczo-rozwojowy i produkowane w oparciu o badania naukowe zgodne z najnowszym stanem techniki. Dzięki temu można zapewnić naturalną ochronę wysokiej jakości substancji czynnych, uzyskując pozytywne efekty synergii. Rezultat: Niezwykle złożone receptury zawierające substancje roślinne, które wzajemnie wzmacniają swoją skuteczność.

04 C Z YS T E

S K Ł A D N I K I

W firmie RINGANA w grę wchodzą jedynie absolutnie czyste składniki. Sztuczne konserwanty, mikroplastik, oleje mineralne i podobne substancje nie tylko budzą wątpliwości, lecz przede wszystkim nie mają także żadnego znaczenia dla skuteczności. Odrzucenie ich stwarza miejsce na ekstremalnie wysokie stężenie substancji czynnych, które sprawia, że nasze produkty są tak niepowtarzalne. A ponieważ to, co najlepsze, jest tym, czego właśnie pragniemy, nie szczędzimy kosztów ani wysiłków, wykorzystując certyfikowane surowce najwyższej jakości.


So green


Filozofię zrównoważonego rozwoju RINGANA lubimy porównywać do mozaiki złożonej z wielu małych kamyczków. Już teraz widzimy przed sobą piękny obraz. Jednak wciąż pozostaje wiele miejsca na nowe elementy. Naszym celem jest coraz bardziej uzupełniać tę mozaikę.

FA B RY K A

Ś W I E ŻO Ś C I

Poddany rozbiórce supermarket został trwale zaadaptowany pod Fabrykę Świeżości RINGANA. Instalacja fotowoltaiczna o powierzchni 950 m² produkuje prąd przyjazny dla środowiska. Zbiorniki na deszczówkę oraz zasilana przez słońce instalacja chłodząca procesów pozwalają oszczędzić niezliczone miliony świeżej wody na rok. Zamiast klasycznego przenośnika taśmowego stosujemy inteligentny i energooszczędny system rolkowy.


So smart

O PA KO WA N I A

E C O

Firma RINGANA jako pierwsza w przemyśle kosmetycznym wprowadziła na rynek butelki kosmetyczne wielokrotnego użytku. Dzięki opatentowanemu próżniowemu dozownikowi możliwe jest wielokrotne użycie szklanych butelek. Klienci mogą odsyłać do nas swoje szklane butelki kosmetyczne, za co nagradzani są wybranym darmowym produktem. Nasze opakowania z tworzyw sztucznych są również przyjazne dla środowiska, ponieważ bazują na trzcinie cukrowej i nie zawierają oleju. Zamiast szkodliwych dla środowiska jednorazowych opakowań w celu ochrony przed stłuczeniem stosujemy ekologiczne ręczniki bawełniane. Materiał wypełniający w naszych opakowaniach składa się ze skrobi kukurydzianej i może być stosowany jako nawóz.


S P O Ł E C Z N A

O D P O W I E DZ I A L N O Ś Ć

RINGANA pozyskuje liczne surowce z dzikich zbiorów od społeczności wiejskich, posiadających certyfikat BIO, istotnie przyczyniając się w ten sposób do zminimalizowania exodusu z obszarów wiejskich. Nawiązano również ścisłą współpracę z lokalnym Caritas oraz z Lebenshilfe, SOS Wioski Dziecięce i Jugend am Werk. Odpowiedzialność społeczna obejmuje również naszych pracowników. Wegetariańska stołówka w Fabryce Świeżości codziennie oferuje zatrudnionym u nas wegetarianom darmowy, zdrowy lunch.

S U KC ES Y

N A

P Ł A SZC Z Y Ź N I E

E KO LO G I C Z N E J

Wiele produktów kosmetyki świeżości RINGANA otrzymało wyróżnienie „Bardzo dobry” od niezależnej platformy oceny i analizy kosmetyków. Ponadto są to kosmetyki naturalne, posiadające certyfikat BIO. Firma RINGANA otrzymała już niezliczoną ilość wyróżnień za wiele ekologicznych pomysłów, m.in. austriackie oznakowanie ekologiczne, nagrodę TRIGOS za Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility), austriacką nagrodę klimatyczną oraz nagrodę dla opakowań LUXEPACK Monaco.


O SZC Z Ę D N O Ś Ć

W

D R U K U

Mniej znaczy więcej. W przypadku każdego produktu z nadrukiem zadajemy sobie pytanie, czy jest on naprawdę konieczny i w jaki sposób możemy oszczędzać cenne zasoby, takie jak papier czy tektura. I tak, na wielu naszych świeżych kosmetykach skład podawany jest na papierowej taśmie, co pozwala nam całkowicie zrezygnować z dodatkowych kartonów. Istnieją jednak różne powody, dla których nie możemy zrezygnować z określonych produktów z nadrukiem. Są to przykładowo ochrona podczas transportu lub wymagane przepisami prawa oznaczenia.

M AT E R I A ŁY

Z

R E C YC L I N G U

Gdy wybieramy opakowania transportowe, z jednej strony zwracamy uwagę na to, aby nasze wysokiej jakości produkty nie zostały uszkodzone podczas transportu, z drugiej zaś, aby opakowania w możliwie jak najmniejszym stopniu przyczyniały się do zanieczyszczenia środowiska. Nasze kartony składają się w 100% z materiałów pochodzących z recyclingu. W procesie produkcji pozwala to zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 74% i zużycie energii o 83%.


C R A D L E

TO

C R A D L E

Coraz więcej naszych produktów w drukowanej formie, jak np. ten przewodnik po produktach, który trzymasz właśnie przed sobą, jest certyfikowanych zgodnie z najwyższym światowym standardem druku ekologicznego – Cradle to Cradle TM. Pojęcie Cradle to CradleTM tłumaczymy dosłownie „od kołyski do kołyski”. Wszystkie materiały powstające podczas wytwarzania i recyclingu danego produktu, można wykorzystać do ponownej produkcji, ponadto nie wpływają negatywnie na ludzi, zwierzęta ani środowisko.

C E R T Y F I KO WA N Y

PA P I E R

Jako podstawowe wymaganie dla ekologicznych produktów z nadrukiem, postrzegamy certyfikaty FSC® (Forest Stewardship Council®) i PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Są one nadawane przez pozarządowe organizacje non-profit, które na całym świecie angażują się w odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi.


P R Z E J R Z YS T E

R OZ W I Ą Z A N I A

Od roku 1996 RINGANA stara się uczynić wszystko lepszym. Zachowywanie najwyższego możliwego poziomu ekologii i ochrony klimatu to ambitny cel. Aby go osiągnąć, RINGANA współpracuje w dziedzinie rozwoju z kompetentnymi partnerami z innych sektorów. Najlepszym tego przykładem są innowacyjne szklane flakoniki RINGANA. W ciągu dwóch lata udało się opracować opakowanie dopasowane specjalnie do potrzeb RINGANA. Genialny Airless System chroni świeże, wysoce skuteczne substancje czynne i umożliwia dalszą rozbudowę systemu recyklingu RINGANA.

D R O B N A

R ÓŻ N I C A ,

O L B R Z Y M I

E F E K T

Decydujące w przypadku innowacyjnego szklanego pojemnika jest to, że pojemnik wewnętrzny jest oddzielony od szkła. Separacja ta nie występuje w klasycznych flakonach próżniowych. Tylko w taki sposób możliwe jest osiągnięcie wysokiego stopnia ponownego użycia bez zanieczyszczania środowiska.


P R Z E D S TAW I A M Y:

Unikalna koncepcja recyklingu RINGANA – pionierska innowacja w branży kosmetycznej

3.

Zadbaj o pielęgnację swojej skóry, korzystając

Odeślij butelki na adres

z produktów RINGANA.

firmy RINGANA.

1.

2.

Zbierz

10 szklanych butelek po kosmetykach.

Na swój adres

e-mail otrzymasz kod bonu.

4.


JEDEN PRODUKT

gratis

Do wykorzystania w dowolnym momencie według własnego uznania! S Z C Z E G Ó ŁO W E I N F O R M AC J E N A T E M AT KO N C E P C J I R E C Y K L I N G U F I R M Y R I N G A N A Z N A J DĄ PA Ń S T W O N A S T RO N I E W W W. R I N G A N A .C O M / R E C YC L I N G


Każdy człowiek jest wyjątkowy. Każdy organizm ma swoje indywidualne właściwości, które stale się zmieniają zależnie od stylu życia i wpływu środowiska. Nowy test RINGANA for you udostępnia dokładną analizę i proponuje odpowiednie rozwiązania. Produkty z grupy Essentials – pierwszy element – stanowią bazę pielęgnacji. Zależnie od aktualnej sytuacji życiowej i wynikających z niej potrzeb z bazą można łączyć dopasowane dodatkowe produkty – Specialists. W szczególnie wymagających sytuacjach dochodzi do tego trzeci element, czyli produkty SOS. Możesz przy tym zdecydować, na ile szczegółowy ma być Twój program pielęgnacji.

Z R Ó B

T ES T

O N L I N E

N A

S T R O N I E

www.ringana.com/ringanaforyou


E L E M E N T

1

ESSENTIALS Wybrane substancje pielęgnacyjne i witalne do codziennej uniwersalnej pielęgnacji.

E L E M E N T

2

SPECIALISTS Uzupełniające produkty o silnym działaniu, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

E L E M E N T

3

SOS Szybka pomoc do zadań specjalnych.


PAT R Z Y M Y O D

N A

RO Ś L I N Y

W E W N ĄT R Z ,

JA K

I

CA ŁO Ś C I O W O O D

Z E W N ĄT R Z .


. . . .

0 24

B O DY . . . .

FAC E

0 6 2

H A I R

0 8 0

. . . .


F R ES H

Dzięki koncepcji świeżości RINGANA możemy pracować z bardzo skutecznymi i szybko psującymi się substancjami czynnymi, których zastosowanie w konwencjonalnych kosmetykach jest niemożliwe. Efektem są świeże produkty o wysokiej skuteczności, których działanie jest widoczne i odczuwalne na skórze.


0 24

F R ES H

cleanser Mleczko oczyszczające

Pierwszym krokiem do pięknej skóry jest jej prawidłowe oczyszczenie. FRESH cleanser usuwa zanieczyszczenia i makijaż w delikatny i dokładny sposób. Skóra jest pielęgnowana i nawilżana już na etapie czyszczenia. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Olej sezamowy ma długą tradycję jako produkt do pielęgnacji skóry, np. w ajurwedzie, i zawiera liczne naturalne przeciwutleniacze. · Specjalny kompleks wyciągów roślinnych RINGANA z nostrzykiem, jojobą i miłorzębem stabilizuje naturalny kwasowy płaszcz ochronny skóry. · Olej migdałowy i olej z pestek winogron to dodatkowa pielęgnacja dla skóry. Z A S TO S O WA N I E

Nałożyć FRESH cleanser rano i wieczorem na wilgotną skórę twarzy, szyi i dekoltu, i wmasować. Następnie spłukać ciepłą wodą i użyć do tonizacji produktu FRESH tonic pure lub FRESH tonic calm.


F R ES H


0 26

F R ES H

tonic pure Orzeźwiający tonik do twarzy

Wysokiej jakości tonik oczyszcza i nawilża tłustą cerę ze skłonnością do niedoskonałości. Reguluje pracę gruczołów łojowych, zmniejszając w ten sposób niepożądany połysk skóry. Cenne wyciągi z roślin mają działanie przeciwutleniające i tonizujące. Specjalny kompleks pomaga usuwać niedoskonałości, a także wygładza i wyrównuje skórę. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Specjalny wyciąg z Maclura tricuspidata normalizuje pracę gruczołów łojowych, zapobiega powstawaniu zaskórników i działa przeciwzapalnie. · Cynk PCA redukuje niedoskonałości, a jednocześnie doskonale nawilża. · Wyciąg z sosny nadmorskiej zaopatruje skórę w silne przeciwutleniacze i chroni komórki przed wolnymi rodnikami. · Cenne wyciągi roślinne z tymianku, cyprysa, dziurawca, skrzypu polnego i oczaru wirginijskiego wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry i wygładzają skórę. · Hydrolat z lippii trójlistnej, sok ze świeżej rośliny aloe vera i alkohol odświeżają i oczyszczają skórę w łagodny sposób.


F R ES H


0 2 8

F R ES H

tonic calm Kojący tonik do twarzy

Łagodny tonik roślinny działa harmonizująco i szczególnie dobrze nadaje się do wrażliwej skóry ze skłonnością do zaczerwienień i podrażnień. Pomaga zachować naturalny odczyn pH skóry oraz zapewnia odpowiednie nawilżenie. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Substancje czynne z bakterii kwasu mlekowego nawilżają skórę, wzmacniają jej naturalną równowagę oraz redukują podrażnienia. · Mirt anyżowy i tasmański pieprz górski działają kojąco na skórę oraz zapewniają uczucie odprężenia. · Wyciąg z kwiatów hibiskusa odmładza i regeneruje skórę. · Betaina z buraka cukrowego chroni przed wysychaniem i nawilża.


F R ES H


0 3 0

F R ES H

hydro serum Serum nawilżające

Gasi pragnienie suchej skóry, zapewniając maksymalne nawilżenie. Wzmacnia barierę ochronną skóry i widocznie redukuje zmarszczki spowodowane wysuszeniem. Skóra staje się ponownie naprężona, świeża i rozświetlona. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Ektoina to aminokwas, który od milionów lat umożliwia mikroorganizmom przeżycie. Jako kosmetyczna substancja czynna zwiększa poziom nawilżenia skóry i chroni ją przed stresem. · Wyselekcjonowane roślinne wyciągi z pąków zapewniają dodatkową ochronę komórek. · Kwas hialuronowy poprawia zdolność skóry do wiązania wilgoci, zapewniając w ten sposób naprężenie i elastyczność.


F R ES H


0 3 2

F R ES H

anti wrinkle serum Serum przeciwzmarszczkowe

Silne serum o długotrwałym działaniu: serum o wysokim stężeniu pobudza skórę oraz koryguje i wygładza zmarszczki. Wyjątkowa formuła RINGANA powoduje, że komórki skóry zaczynają naśladować zachowanie młodych komórek. Cera natychmiast uzyskuje świeższy wygląd. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Specjalna pochodna witaminy A jest bardzo skuteczna w wygładzaniu zmarszczek. W serum występuje w połączeniu z bakuchiolem, przeciwutleniaczem retinolopodobnym o szerokim spektrum właściwości odmładzających. · Przeciwutleniacze roślinne o wysokiej skuteczności chronią komórki skóry przed wolnymi rodnikami. · Karnozyna pomaga zachować elastyczność skóry, zaś wyciąg z kigelii afrykańskiej dodatkowo ją napręża.


F R ES H


0 3 4

F R ES H

cream light Podstawowy krem do twarzy do skóry tłustej

Lekki krem nawilżający jest produktem stworzonym specjalnie dla cery ze skłonnością do błyszczenia się i niedoskonałości. Rozjaśnia i wygładza skórę. Skóra odzyskuje naturalną równowagę. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Wybrane oleje takie jak olej andiroba, acai, copai, tamanu i olej z pestek winogron wchłaniają się w skórę wyjątkowo dobrze i szybko oraz działają przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. · Cynk PCA, siarczan cynku i miedź PCA regulują produkcję łoju i mogą w ten sposób zapobiegać niepożądanemu błyszczeniu się skóry. · Bisabolol i wyciąg z kory magnolii działają przeciwzapalnie i uspokajająco na skórę.


F R ES H

Nowa

formuła


0 3 6

F R ES H

cream medium Podstawowy krem do twarzy do skóry normalnej i mieszanej

Inteligentna formuła poprawia działanie naturalnych funkcji skóry i chroni przed codziennymi wpływami środowiska. Skóra staje się odporniejsza i zachowuje swoją naturalną równowagę. Efekt: ściągnięte pory, wygładzenie, świeży koloryt. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Substancje czynne z rośliny jiaogulan, zwanej również ziołem życia, działają przeciwutleniająco i wzmacniają barierę ochronną skóry. · Mieszanka z krótko- i długołańcuchowych kwasów hialuronowych działa regenerująco i nawilżająco. · Wybrane oleje takie jak olej makadamia, olej z rzeżuchy łąkowej i olej z baobabu chronią skórę przed wysychaniem. · Substancje czynne z czystka, zwanego również rośliną piękna, zwiększają poziom nawilżenia skóry. · Masła z cupuacu, mango i shea mają działanie pielęgnujące i zapewniają skórze przyjemny dotyk.


F R ES H

Nowa

formuła


0 3 8

F R ES H

cream rich Podstawowy krem do twarzy do skóry suchej

Bogata, kojąca konsystencja odżywia i wzmacnia suchą skórę, zaopatrując ją intensywnie w oleje roślinne. Ochronna warstwa pielęgnująca pozostaje przez cały dzień na skórze i zmniejsza ilość własnej wilgoci odparowywanej przez skórę. Łagodzi naprężenia i podrażnienia. Wynikiem jest długo utrzymujące się uczucie pielęgnacji. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Olej makadamia, olej kokosowy i olej z wiesiołka odżywiają i wzmacniają wymagającą skórę, a olej z baobaba sprawia że skóra staje się jedwabista. · Roślinny koktajl z astaksantyny, wyciągu owoców bzu czarnego i wyciągu z rozmarynu działa przeciwutleniająco i ożywia zmęczone komórki.


F R ES H

Nowa

formuła


0 4 0

F R ES H

tinted moisturiser Tonizująca pielęgnacja nawilżająca

Ze względu na swoje działanie zapewnia równomierny koloryt i promienny wygląd skóry. Dzięki innowacyjnej konsystencji i naturalnym substancjom czynnym zapewnia perfekcyjny wygląd i intensywną pielęgnację dla skóry. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Olej z nasion żurawiny i wyciągi z pąków działają przeciwutleniająco i wspomagają odnowę komórek skóry. · Ksylitol i olej kokosowy działają nawilżająco. · Kwas hialuronowy i koenzym Q10 wygładzają skórę.


F R ES H


0 4 2

F R ES H

moisturiser for men Pielęgnacja nawilżająca dla mężczyzn

Idealny produkt pielęgnacyjny dla mężczyzn, których skóra jest szczególnie narażona na uszkodzenia. FRESH moisturizer for men odżywia zmęczoną skórę, nadając jej świeżość, witalność i optymalną elastyczność. Ma przyjemną lekką konsystencję i szybko się wchłania w skórę. Niewidoczne pigmenty rozpraszające światło dają efekt dynamiki i natychmiastowego wygładzenia skóry. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Wyciąg z pąków buku i wyciąg z owoców bzu czarnego chronią skórę przed stresem, a kofeina i imbir działają energetyzująco i pobudzająco. · Ektoina i koenzym Q10 chronią komórki.


F R ES H


0 4 4

F R ES H

lipids Bogata i intensywna pielęgnacja

Dodatkowy plus dla skóry, która zawiera mało tłuszczy. Dzięki lipidom FRESH lipids nawet bardzo suche partie skóry stają się znowu delikatne i gładkie. Dodatkowa pielęgnacja również w zimie, kiedy skóra reaguje podrażnieniem na częste różnice temperatur panujących w pomieszczeniach i na zewnątrz. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Olej tamanu jest uważany za złoty standard regeneracji skóry. Ma działanie antyoksydacyjne, przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne. · Zawarta w produkcie oliwa, która nie ulega zmydleniu, wzmacnia bariery ochronne skóry od zewnątrz i normalizuje utratę wody. · Wyciąg z owoców cytryńca chińskiego zwiększa elastyczność i wytrzymałość skóry.


F R ES H


0 4 6

F R ES H

scrub Peeling

FRESH scrub uwalnia skórę od obumarłych komórek skóry i przyspiesza w ten sposób odnowę komórek. Naturalne drobiny peelingujące poprawiają ukrwienie skóry, zapewniając jej promienny wygląd i świeży koloryt. Całkowicie bez mikroplastiku. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Drobiny peelingujące z trukwy indyjskiej, bambusa i nasion granatu łagodnie i dokładnie usuwają obumarłe fragmenty naskórka. · Zielona herbata matcha i rozmaryn działają orzeźwiająco. · Dzięki olejowi migdałowemu i olejowi z baobabu skóra robi się gładka i jedwabiście miękka. P R AW I D ŁO W E

Z A S TO S O WA N I E

Nałóż dużą ilość peelingu na zwilżoną skórę twarzy i masuj przez minutę. Pozostaw na 5 - 10 minut i spłucz letnią wodą.


F R ES H


0 4 8

F R ES H

eye serum Serum pod oczy

Skóra wokół oczu jest wyjątkowo cienka i wrażliwa. Opuchnięcia i sińce pod oczami są często oznaką stresu i zmęczenia. FRESH eye serum przynosi natychmiastowe orzeźwienie, zmniejsza opuchliznę i działa napinająco. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Wysokiej jakości koktajl roślinny z cyprysa, oczaru wirginijskiego, liścia czerwonej winorośli i myszopłochu poprawia mikrocyrkulację. · Substancje czynne z cedru atlaskiego i wysoko stężony, kapsułkowany wyciąg z miąższu czarnej jagody przeciwdziałają opuchnięciom i cieniom pod oczami. · Acmella oleracea i naturalne peptydy działają napinająco i redukują zmarszczki spowodowane wysuszeniem.


F R ES H


0 5 0

F R ES H

lip balm Pielęgnacja ust

Intensywnie pielęgnuje delikatną skórą na ustach, pozostawiając przyjemne uczucie miękkości i jedwabistości bez uczucia zatłuszczenia. Redukuje zmarszczki spowodowane wysuszeniem, a spękane usta odzyskują swoją gładkość. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Wyciąg z drzewa Croton lechleri ma działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. · Wosk z borówki pozwala zachować nawilżenie. · Imbir ma świeży pikantny smak i w połączeniu z kwasem hialuronowym daje efekt naturalnego powiększenia ust. · Opatentowany kompleks substancji czynnych DPHP wygładza pierwsze drobne zmarszczki i zapewnia długo utrzymujące się nawilżenie.


F R ES H


0 5 2

F R ES H

tooth oil Zęby i dziąsła

Efektywna pielęgnacja zębów na bazie oleju: FRESH tooth oil powstał na bazie tradycji płukania jamy ustnej olejem. Polega na wypłukaniu ust niewielką ilością oleju. Następnie olej należy wypluć. Do czego to służy? Olej do mycia i płukania ust wiąże bakterie w jamie ustnej. RINGANA idzie krok dalej, oferując olej zastępujący pastę do zębów. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Łagodne substancje delikatnie oczyszczają, a cenne wyciągi roślinne chronią przed próchnicą i paradontozą. · Olejek miętowy, olejek anyżowy i olejek eukaliptusowy dbają o odpowiednią florę jamy ustnej i zapobiegają powstawaniu przykrych zapachów. P R AW I D ŁO W E

Z A S TO S O WA N I E

Wstrząśnij butelkę i wypłucz jamę ustną olejkiem w ilości jednej łyżeczki od herbaty. Rozprowadź olejek w jamie ustnej językiem i „przeciągaj” przez wszystkie możliwe miejsca. Następnie wypluj nadmiar oleju i delikatnie umyj zęby i język zwilżoną szczoteczką do zębów. Dobrze wypłucz usta wodą.


F R ES H D O S T Ę P N Y R Ó W N I E Ż

J A KO

P R A K T YC Z N A P R Ó B K A


0 5 4

FRESH ADDS – pierwsza dodatkowa pielęgnacja z naturalnymi substancjami czynnymi, stosowana w razie potrzeby jako dodatkowy booster pielęgnacyjny. Z A S TO S O WA N I E

Zależnie od potrzeb skóry wymieszaj jedną dawkę serum RINGANA z jedną dawką produktu FRESH ADDS w zagłębieniu dłoni, a następnie nałóż na oczyszczoną skórę. Ponieważ ten „booster pielęg­nacyjny” ma wysokie stężenie, należy go łączyć z innymi produktami metodą mix and match. Np. na zanieczyszczoną partię skóry można zastosować FRESH ADDS repair, a na pozostałą część twarzy FRESH ADDS glow.


A D D S O P T Y M A L N A

P I E L Ę G N AC JA

I N DY W I D UA L N E G O

T Y P U

D L A

S KÓ RY


0 5 6

F R ES H

A D D S

effect Booster pielęgnacyjny dla jędrnej skóry

Produkt „SOS”, zapewniający natychmiastowy efekt napinający. Wygładza zmęczoną skórę, np. w przypadku zmęczenia lub na obciążających etapach życia. Idealny także jako dodatkowy booster pielęgnacyjny zapobiegający oznakom postępującego starzenia się skóry. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Miedź przenika do głębokich warstw skóry, gdzie ujawnia swoje wyjątkowe działanie wygładzające. · Acmella oleracea błyskawicznie wygładza zmarszczki mimiczne. · Alga czerwona błyskawicznie napina skórę i pozostawia przyjemne uczucie orzeźwienia.


A D D S


0 5 8

F R ES H

A D D S

glow Preparat upiększający o działaniu detoksykującym

Zanieczyszczenie powietrza, stres, za mało snu − wszystko to stanowi obciążenie dla skóry. FRESH ADDS glow to inteligentny preparat upiększający − dla wszystkich osób prowadzących nowoczesny styl życia. Naturalny kompleks detoksykujący chroni przed wpływami środowiska. Skóra odzyskuje młodzieńczą promienność. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Aktywna witamina B3 wyrównuje koloryt skóry. Plamki starcze i pigmentacyjne zostają wyrównane. · Szanta zwyczajna, substancja detoksykująca, wzmacnia barierę ochronną skóry i wygładza. · Skuteczna witamina C działa przeciwutleniająco i ożywia skórę.


A D D S


0 6 0

F R ES H

A D D S

repair Booster pielęgnacyjny o działaniu oczyszczającym

Brak ruchu, niezdrowe odżywianie, wahania poziomu hormonów − kiedy skóra wypada z rytmu, skutkiem są niedoskonałości i zaczerwienienia. FRESH ADDS repair zawiera składniki o działaniu przeciwzapalnym i oczyszczającym, które wyrównują strukturę skóry i regulują pracę gruczołów łojowych. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Bioflawonoid o intensywnym działaniu przeciwutleniającym łagodzi procesy zapalne w skórze. · Skuteczna witamina B6 kontroluje produkcję sebum i działa kojąco. · Wyciąg z drzewa Croton lechleri ma działanie wyrównujące i przeciwzapalne.


A D D S


0 6 2

F R ES H

foot balm Balsam do stóp

Bogata formuła wspomaga regenerację i pielęgnuje zmęczone stopy, sprawiając, że skóra staje się miękka i elastyczna. Sucha, popękana, zrogowaciała skóra stóp i zniszczone pięty stają się wyraźnie gładsze i bardziej miękkie dzięki intensywnemu nawilżeniu i pielęgnacji. Innowacyjna formuła ma przyjemny, świeży zapach. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Olejek Manuka, zwany również „nowozelandzkim olejkiem z drzewa herbacianego”, ma silne właściwości regenerujące i odbudowujące skórę oraz działanie przeciwgrzybicze i antybakteryjne. · Masło Cupuacu wzmacnia barierę ochronną skóry, zapewnia skórze ukojenie i elastyczność. · Szałwia i skrzyp polny skutecznie redukują pocenie się i zapewniają przyjemne uczucie świeżości.


F R ES H

Nowa

formuła


0 6 4

F R ES H

hand balm Balsam do rąk

FRESH hand balm szybko się wchłania, zapewnia wyjątkową pielęgnację, a jednocześnie chroni dłonie i paznokcie. Koi i regeneruje skórę oraz redukuje przebarwienia. Zaopatruje trwale w substancje pielęgnacyjne zmęczone dłonie, które stają się znowu delikatne i gładkie. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Wyciągi roślinne z maliny, jabłka i brzoskwini redukują przebarwienia i ograniczają powstawanie nowych do minimum. · Wyciąg ze smoczej krwi ma silne właściwości przeciwutleniające i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry rąk. · Masło Tucuma nadaje suchej skórze jedwabistą miękkość.


F R ES H

Nowa

formuła


0 6 6

F R ES H

cooling spray Chłodzący spray

Dobroczynne orzeźwienie. Orzeźwiający FRESH cooling spray daje natychmiastowe uczucie ulgi w przypadku zmęczonych nóg i stóp. W gorące dni może być również używany jako spray chłodzący na kark, nadgarstki i zagłębienia pod kolanami. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Mięta i imbir to zastrzyk świeżej energii. · Wyciąg z kasztanowca ma dobroczynne i aktywujące działanie, a zawarta w produkcie escyna jest znana jako substancja czynna wzmacniająca żyły. · Dalsze składniki pielęgnujące, to alga czerwona, olejek z mirtu cytrynowego i polifenole z czerwonego wina.


F R ES H


0 6 8

F R ES H

deodorant Dezodorant w kremie

FRESH deodorant to kremowa, pielęgnacyjna emulsja typu woda w oleju zawierająca kadzidłowiec indyjski, pielęgnujące oleje i ziemię okrzemkową. Powstrzymuje powstawanie przykrych zapachów bez krytycznych soli aluminium i reguluje naturalne wydzielanie potu przez skórę. Nietypowa forma emulsji pomaga dostarczyć do skóry zapachowe substancje czynne wraz z olejami roślinnymi i naturalnymi substancjami nawilżającymi. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Naturalne substancje czynne takie, jak lippia trójlistna, woda z owoców pomarańczy i natron działają dezodoryzująco i zapobiegają powstawaniu przykrych zapachów. · Połączenie tlenku cynku, wyciągu z orzecha włoskiego i ziemi okrzemkowej zapewnia długo utrzymujące się uczucie świeżości. · Oleje roślinne i naturalne substancje nawilżające dostarczają wrażliwej skórze pach pielęgnujące lipidy. P R AW I D ŁO W E

Z A S TO S O WA N I E

Nałóż niewielką ilość na oczyszczone, suche pachy i/lub stopy. W razie potrzeby powtórz aplikację w ciągu dnia.


F R ES H D O S T Ę P N Y R Ó W N I E Ż

J A KO

P R A K T YC Z N A P R Ó B K A


0 70

F R ES H

body milk Mleczko do ciała

FRESH body milk to bogata pielęgnacja dla całego ciała, opracowana specjalnie do potrzeb suchej skóry. Odżywia i koi suchą skórę za pomocą cennych olejów roślinnych, zapewniając niezrównany komfort i gładkość. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Składniki aktywne bakterii kwasu mlekowego działają nawilżająco, regulują wartość pH skóry i tym samym wzmacniają naturalną równowagę. · Betaina z buraka cukrowego łagodzi podrażnioną skórę i chroni ją przed wysuszeniem. · Sok ze świeżej rośliny aloe vera i bisabolol działają kojąco na podrażnienia i naprężenia. · Wyciąg z kory magnolii działa przeciwutleniająco.


F R ES H

Nowa

formuła


0 7 2

F R ES H

after sun Pielęgnacja brązująca FRESH after sun to kojąca pielęgnacja nawilżająca po opalaniui, która dodatkowo pogłębia brązowy koloryt skóry. Krem ma delikatny kokosowy zapach, szybko się wchłania i pozostawia przyjemne uczucie ukojonej skóry. FRESH after sun można stosować również przez cały rok jako lekkie mleczko do ciała z delikatnym efektem brązującym. W przeciwieństwie do opalenizny słonecznej lub z solarium w tym przypadku nie ma ryzyka zmarszczek. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Wyciąg z dziurawca, aloe vera i wyciąg z korzenia lukrecji koją i pielęgnują skórę zmęczoną słońcem. · Ektoina reguluje poziom nawilżenia skóry. · Erytruloza, substancja czynna podobna do cukru, nadaje skórze delikatny brązowy odcień. · Olej z rokitnika ma działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i wpływa regenerująco na komórki. P R AW I D ŁO W E

Z A S TO S O WA N I E

Po opalaniu nałóż FRESH after sun na skórę i równomiernie rozprowadź. Łagodna opalenizna bez nierówności zaczyna być widoczna po około czterech dniach stosowania, utrzymuje się przez kilka dni i w przypadku przerwania stosowania kremu blednie w wyniku naturalnej wymiany skóry.


F R ES H


0 74

F R ES H

sunscreen Balsam przeciwsłoneczny średni 20 Chroni i pielęgnuje skórę podczas opalania. Wodoodporna formuła SPF 20 bez nanocząstek zawiera naturalne mineralne filtry przeciwsłoneczne. Ta innowacyjna receptura sprawia, że balsam łatwo się rozsmarowuje, zapewniając równomierną opaleniznę oraz intensywną ochronę przed starzeniem się skóry pod wpływem słońca. Preparat jest idealny dla wszystkich osób, które chcą zrezygnować z syntetycznych filtrów UV. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Cynk oraz dwutlenek tytanu spełniają funkcję naturalnych tarcz ochronnych przeciwko szkodliwym promieniom UV · Olej karanja oraz oleje z czarnuszki i ostropestu plamistego w naturalny sposób wspierają ochronę przed słońcem. · Wyciąg z kurkumy regeneruje komórki i chroni przed wolnymi rodnikami. · Nietłusty olej wschodnioafrykański z modraka abisyńskiego zawiera kwas erukowy i ułatwia nakładanie. · Bisabolol i koenzym Q10 chronią skórę. P R AW I D ŁO W E

Z A S TO S O WA N I E

Rozprowadzić FRESH sunscreen równomiernie i obficie na twarzy i ciele.


F R ES H


0 76

F R ES H

soap Mydło

Ręcznie wytwarzane, wycinane i stemplowane, wygodnie zapakowane w ściereczkę - FRESH soap to 100 % ręcznej roboty! Podczas używania powstaje mydlana piana o pięknym, delikatnym zapachu i silnych właściwościach czyszczących. Dzięki inteligentnej formule mydło nadaje się również idealnie do częstego stosowania. Całkowicie naturalna receptura zawiera cenne oleje, takie jak olej migdałowy, olej z czarnuszki, zmydlony olej kokosowy oraz zmydloną oliwę z oliwek. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Olej z czarnuszki działa harmonizująco i poprawia jakość skóry, napinając jej strukturę. · Sok ze świeżej rośliny aloe vera działa nawilżająco. · Olej migdałowy natłuszcza i nawilża skórę oraz dostarcza optymalną dawkę witamin.


F R ES H


0 7 8

F R ES H

stay fresh Pielęgnująca pianka myjąca

FRESH stay fresh stanowi przyjazną dla środowiska alternatywę dla nawilżanego papieru toaletowego. Pielęgnująca pianka zawiera naturalne składniki i zamienia każdy papier toaletowy w papier nawilżany. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Ektoina chroni komórki i wiąże wodę, tworząc tym samym wilgotną warstwę ochronną, dzięki której okolice intymne stają się mniej wrażliwe. · Prebiotyczna inulina stanowi pożywienie dla „dobrych bakterii skóry” oraz wspiera równowagę flory bakteryjnej. · Substancje czynne z bakterii kwasu mlekowego są idealne dla kwaśnego środowiska okolic intymnych oraz mają kojące działanie. · Wyciągi z kulnika i pąków wiśni pielęgnują i łagodzą wrażliwą oraz podrażnioną skórę. P R AW I D ŁO W E

Z A S TO S O WA N I E

Na suchy papier toaletowy nanieść 1 – 2 dozy produktu, a następnie zastosować w celu oczyszczenia i pielęgnacji po wizycie w toalecie. RINGANA FRESH stay fresh to kosmetyk typu „leave on”, co oznacza, że nie trzeba go spłukiwać.


F R ES H


0 8 0

F R ES H

body wash Płyn pod prysznic

FRESH body wash dokładnie myje ciało, nawilża i orzeźwia. Innowacyjny dozownik piany zamienia dwufazowy żel pod prysznic podczas nakładania w kremową pianę. Piana jest wytwarzana wyłącznie z użyciem powietrza. Zrezygnowaliśmy zastosowania jakiegokolwiek gazu wytłaczającego. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Tenzydy cukrowe oczyszczają skórę w łagodny i delikatny sposób. · Ekologiczny olej z migdałów rozpieszcza skórę w naturalny sposób. · Bisabolol, koenzym Q10 i niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 pozyskane z oleju z ostu chronią i pielęgnują skórę.


F R ES H


0 8 2

F R ES H

shampoo Pielęgnacja włosów

FRESH shampoo łagodnie oczyszcza włosy, nadając im piękny naturalny połysk. Dzięki wyselekcjonowanym substancjom czynnym włosy odzyskują naturalną gładkość i elastyczność. Innowacyjna pompka zmienia łagodną formułę w kremową pianę bez obciążania środowiska gazem wytłaczającym. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Szampon zawiera Disodium cocoyl glutamate, tenzyd na bazie oleju roślinnego, który oczyszcza w wyjątkowo łagodny sposób. · Specjalny kompleks węglowodanów wzmacnia barierę ochronną skóry i uspokaja podrażnioną skórę głowy. · PCA glyceryl oleate tworzy na włosach pielęgnującą i antystatyczną warstwę. P R AW I D ŁO W E

Z A S TO S O WA N I E

Wmasuj w wilgotne włosy zależnie od ich długości, spłucz i powtórz mycie. W celu uzyskania idealnych efektów nałóż na koniec na włosy FRESH conditioner.


F R ES H


0 8 4

F R ES H

conditioner Balsam do włosów

FRESH conditioner oferuje dodatkową pielęgnację po myciu włosów. Ten bogaty produkt pielęgnacyjny ułatwia rozczesywanie włosów. Bogata formuła pielęgnująca działa natłuszczająco na zniszczone włosy i dodatkowo antystatycznie. Włosy są bardziej podatne na czesanie i układanie, i po prostu bardziej zadbane. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Specjalnie dobrane oleje, jak olej migdałowy i masło shea oraz olej z ostropestu plamistego, otulają włos niczym warstwa ochronna. · Naturalne substancje czynne działające aktywnie na włosy, takie jak molekuły cukru, zapewniają dodatkową pielęgnację. Betaina zwiększa objętość i nawilża. P R AW I D ŁO W E

Z A S TO S O WA N I E

Nałóż FRESH conditioner na włosy i końcówki. Nasadę włosów należy pominąć. Pozostaw produkt na włosach na kilka minut, a następnie krótko go spłucz.


F R ES H


0 8 6

T H E FO O D

S M A RT E R C H O I C E .


0 8 8

comp


RINGANA COMPLETE to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz mieć zbilansowaną dietę pomimo braku czasu. Zastosowanie naturalnych składników odżywczych, wysoka zawartość składników aktywnych oraz brak sztucznych aromatów, substancji słodzących lub podobnych syntetycznych dodatków sprawia, że RINGANA COMPLETE to produkt unikalny i niepowtarzalny.

C O M P L E T E

plete


0 9 0

C O M P L E T E

d-eat Zamiennik posiłku – tylko 200 kalorii. Nie ma czasu na kolację? Ani ochoty na gotowanie? Szukasz skutecznego produktu, który pomoże Ci schudnąć? Wegański produkt RINGANA COMPLETE d-eat stanowi doskonałe rozwiązanie dla wszystkich tych wyzwań. Jest to pełnowartościowy posiłek, który można szybko i łatwo przygotować, a który dostarcza organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, przy jednocześnie niskiej kaloryczności. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Inteligentne połączenie naturalnego białka z ryżu pełnoziarnistego, siemienia lnianego, nasion słonecznika i grochu, o idealnym profilu aminokwasowym i optymalnej biodostępności. · Kwasy tłuszczowe Omega-3 z mikroalg oraz olej lniany i kwasy tłuszczowe Omega-6 z oleju szafranowego zapewniają doskonały profil kwasów tłuszczowych. · Minimalna ilość węglowodanów z ryżu, aktywnego błonnika pochodzącego z włókien nasion rośliny guar, oraz włókien cytrusowych zapewnia wsparcie w pokonywaniu codziennych wyzwań. · Pełne spektrum witamin, minerałów i drugorzędnych substancji roślinnych z naturalnych źródeł dostarcza organizmowi wszystkich istotnych mikroelementów. Doskonały skład i niska kaloryczność zamiennika posiłku przyczyniają się do utraty masy ciała i wspierają długoterminowe utrzymanie jej na pożądanym poziomie.* * Ważne jest odpowiednie nawodnienie. Zamiennik posiłku w celu kontroli wagi spełnia swoje zadanie tylko w ramach niskokalorycznego sposobu odżywiania, który siłą rzeczy obejmuje również inne produkty spożywcze.


P R Z YG OTO WA N I E

Rozcieńcz zawartość saszetki w min. 300 ml wody i wypij.

C O M P L E T E

Nowy

produkt


0 9 2

Nie wszystkie właściwości naszych suplementów


zostały wy­ mienione w tym katalogu. *  * Ze względu na rozporządzenie EU Health Claims nie możemy (całkowicie) objaśnić wszystkich korzyści wynikających ze stosowania naszych suplementów, nawet jeżeli jest to potwierdzone naukowo.


0 9 4

Twój organizm zasługuje wyłącznie na to, co najlepsze. Suplementy RINGANA to idealnie dostosowane bioaktywne kombinacje substancji odżywczych w wysokim stężeniu. Makro- i mikroelementy, wtórne substancje roślinne i witaminy w sprawdzonej i znormalizowanej jakości są wytwarzane z maksymalną starannością i łączone w idealny sposób, aby uzyskać wyjątkowe efekty synergii Te małe porcje mocy są pakowane na świeżo i podzielone na praktyczne dawki dzienne − dla osób preferujących elastyczny i niezależny styl życia. Nie zawierają sztucznych dodatków i substancji zapachowych. Wykonane z najlepszych składników dostępnych w naturze.

S U P L E M E N T Y

D I E T Y

W YJ ĄT KO W E J

M O C Y

O


0 1

PAC KS

02

CAPS

03

DRINKS


0 9 6


S KU T E C Z N O Ś Ć Z

N AT U R Y.


0 9 8


PAC KS

Idealne zaopatrzenie na cały dzień w praktycznych saszetkach. Z A S TO S O WA N I E

Zawartość saszetek PACKS należy wymieszać z wodą, mlekiem roślinnym lub rozcieńczonym sokiem owocowym, wykorzystując do tego RINGANA PACK Shaker.


10 0

PAC K

antiox Ochrona komórek

Wyzwania dnia codziennego, takie jak stres, niewłaściwe odżywianie czy niedobory snu, mogą sprawiać, że nasza naturalna zdolność do samoobrony zostaje zachwiana. PACK antiox zawierający rozpuszczalne w wodzie i oleju przeciwutleniacze wspiera naturalne siły obronne organizmu i chroni komórki przed wolnymi rodnikami. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· OPC, resweratrol i antocyjany z pestek czerwonych winogron oraz cynk z gryki poprawiają stan antyoksydacyjny w komórkach i tkankach. · Witamina B6 i B12 z proszku z kiełków gryki oraz witamina C z proszku z soku z owoców aceroli wspomagają układ immunologiczny. · Wyciąg z kurkumy wspomaga wątrobę, płuca, serce i układ odpornościowy. Inne wybrane składniki: Kwas elagowy z wyciągu ze skórek granatu, polisacharydy z wyciągu z jagód goji, kwas chlorogenowy, kwercetyna i florydzyna z wyciągu z owoców jabłkowatych, tokotrienole i tokoferole z wyciągu z otrębów ryżowych


PAC KS


10 2

PAC K

balancing Gospodarka kwasowo-zasadowa

Zbyt duże ilości spożywanego cukru, mięsa, kawy i alkoholu mogą prowadzić do nadmiernego zakwaszenia organizmu. Równowaga pomiędzy kwasami i zasadami zostaje wówczas zachwiana. PACK balancing istotnie przyczynia się do wyrównania gospodarki kwasowozasadowej i wprowadza niezbędny balans. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Cynk zawarty w sproszkowanych nasionach gryki reguluje naturalną gospodarkę kwasowo-zasadową. · Witaminy z grupy B: B1, B2, B6 i B12 oraz mangan, miedź i biotyna wspomagają metabolizm energetyczny. · Czarny pieprz wspiera czynność wątroby poprzez poprawę ukrwienia. Inne wybrane składniki: Folian, sproszkowane liście pokrzywy, sproszkowany sok z trawy pszenicznej, sproszkowane wodorosty spirulina i chlorella, sproszkowane liście pietruszki, sproszkowana lucerna, sproszkowana marchew, sproszkowane owoce pomidora, witamina K2 z Bacillus subtilis natto


PAC KS


10 4

PAC K

cleansing Trawienie

Niedostateczna ilość ruchu i dieta uboga w błonnik mogą doprowadzić do problemów z trawieniem. Czujemy się „nieswojo”, jesteśmy ciągle zmęczeni. Dzięki zawartości błonnika i wapnia saszetki PACK cleansing zapewniają zdrową pracę jelit i w naturalny sposób regulują trawienie. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Wapń ze sproszkowanego miąższu owocu baobabu i mąki z siemienia lnianego normalizuje działanie enzymów trawiennych. · Ryboflawina, niacyna i biotyna z proszku z kiełków gryki odgrywają główną rolę w zachowaniu prawidłowego stanu błon śluzowych, również w jelitach. · Sproszkowane łupiny babki śródziemnomorskiej regulują naturalną pracę układu trawiennego i regulują zawartość tłuszczy we krwi. Inne wybrane składniki: Bacillus coagulans (zawiera co najmniej 1000 mln. jednostek tworzących kolonie), wyciąg z nasion kopru włoskiego, błonnik ze sfermentowanych enzymatycznie włókien gumy guar, błonnik jabłkowy, błonnik akacjowy, błonnik cytrynowy


PAC KS


10 6

S KO N C E N T RO WA N E W

M O C

K A P SU Ł E K .

RO Ś L I N


10 8

cap


C A P S

ps Rozwiązania dopasowane do Twojego stylu życia w małych kapsułkach roślinnych. Z A S TO S O WA N I E

W celu zapewnienia optymalnej przyswajalności kapsułki należy zażywać podczas posiłków, popijając je niewielką ilością wody niegazowanej.


1 10

C A P S

beauty & hair Piękno od środka

Jędrna skóra i błyszczące włosy to oznaki zdrowia i młodości. Wpływ środowiska, stres i niezdrowy styl życia mogą prowadzić do zwiotczenia tkanek, łamliwości włosów i paznokci. Kapsułki CAPS beauty & hair dostarczają naturalnych substancji odżywczych, które od wewnątrz wzmacniają strukturę tkanki łącznej, paznokci i włosów. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Dzięki hialuronowi skóra staje się piękna i wygładzona. · Wyciąg z boczni piłkowanej stymuluje naturalny porost włosów. · Mangan i miedź przyczyniają się do powstawania tkanki łącznej. · Cynk z proszku z kiełków gryki wspomaga zdrową strukturę skóry, włosów i paznokci. · Miedź z proszku z kiełków gryki pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Inne wybrane składniki: L-karnozyna, kwas alfa-liponowy, wyciąg z pędów grochu, polifenole z wyciągu z zielonej herbaty, proantocyjanidy i antocyjany z wyciągu z borówki brusznicy


C A P S DAW K A 3

DZ I E N N A :

K A P S U Ł K I


1 1 2

C A P S

cerebro Wsparcie pamięci

Coraz wyższe oczekiwania prowadzą do rosnących wymagań zarówno na arenie zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Intensywna nauka, stres w pracy czy długie podróże samochodem – wszystko to może nieco nadwerężyć organizm. CAPS cerebro pomagają w uczeniu się i zapamiętywaniu oraz wspierają funkcje poznawcze takie jak percepcja. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Mikrokapsułki z kompleksem z szałwii wspierają koncentrację i percepcję. · Kompleks fosfolipidów kurkumy wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego. · Wyciąg z różeńca górskiego z rozawiną pomaga organizmowi przystosować się do stresujących sytuacji i wspiera funkcje kognitywne. · Cytokolina stanowi źródło choliny i występuje naturalnie jako stopień pośredni syntezy fosfolipidów w istocie szarej mózgu. · Ekstrakt z liści bakopy drobnolistnej (brahmi), prastarego gatunku, stosowany jest w ajurwedzie od tysięcy lat. Teraz ze względu na swoje właściwości zyskuje także uznanie współczesnej nauki.


C A P S DAW K A 3

DZ I E N N A :

K A P S U Ł K I


1 14

C A P S

d-gest Na spokojny brzuch Obfite posiłki i alkohol mogą obciążać nasz układ trawienny i system detoksykacji. Najcięższą pracę do wykonania mają wątroba i woreczek żółciowy. Pod postacią CAPS d-gest RINGANA połączyła wyciągi roślinne wspierające narządy odpowiedzialne za oczyszczanie organizmu poprzez pobudzanie produkcji soków trawiennych, które ułatwiają trawienie potraw. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Specjalny kompleks enzymów trawiennych rozkłada tłuszcz, laktozę, węglowodany, białka i włókna. · Wyciągi z goryczki żółtej oraz liści karczocha przyczyniają się do lepszego funkcjonowania układu trawiennego i łagodzą dolegliwości żołądkowe takie jak uczucie wzdęcia i pełności. · Fosfolipid ostropestu plamistego z sylibiną chroni wątrobę i wspomaga proces detoksykacji. · Zarówno ekstrakt z liści karczocha, jak i fosfolipid ostropestu plamistego, sprzyjają naturalnej produkcji żółci. · Cynk o wysokiej przyswajalności wspiera wraz z choliną funkcję oczyszczającą wątroby poprzez naturalną przemianę tłuszczów, węglowodanów i białek. Inne wybrane składniki: papaina z wyciągu z papai, inulina z liści i wyciągu z korzeni mniszka lekarskiego


D O S T Ę P N Y R Ó W N I E Ż

J A KO

P R A K T YC Z N A

C A P S

P R Ó B K A

DAW K A 3

DZ I E N N A :

K A P S U Ł K I


1 16

C A P S

fem Energia dla kobiet

Zmiany hormonalne zachodzące w ciele powodują zmęczenie, stany napięcia, uderzenia gorąca i wahania nastroju u wielu kobiet. CAPS fem zawierają cenne substancje roślinne, które przywracają ciału równowagę na każdym etapie życia. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Wyciąg z korzenia shatavari z saponinami to prawdziwy multitalent: z jednej strony pomaga uregulować cykl miesięczny, z drugiej strony poprawia samopoczucie w czasie menopauzy. · Wyciąg z siemienia lnianego wyrównuje poziom estrogenów. · Wyciąg z chmielu może łagodzić dolegliwości typowe dla okresu menopauzy, czyli uderzenia gorąca i zlewne poty. · Witamina D2 z proszku z pieczarek wspomaga pracę kości i mięśni. Inne wybrane składniki: Glukozynolat i sulforafan z koncentratu z nasion brokuła i gorczycy, taurynian acetylu magnezu


C A P S DAW K A 3

DZ I E N N A :

K A P S U Ł K I


1 1 8

C A P S

hydro Zdrowie pęcherza moczowego Wielu wie o tym za dobrze: pęcherz moczowy jest organem, który wymaga szczególnej opieki. Bakterie mogą dostać się do pęcherza moczowego przez drogi moczowe, gdzie znajdą dobre warunki do rozmnażania. Tym ważniejsze jest zatem pozbycie się patogenów, które zdołały już przeniknąć. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Zawarta w proszku z kiełków gryki niacyna pomaga w utrzymaniu błon śluzowych, również tych znajdujących się w drogach moczowych. · Witamina D2 z proszku z pieczarki wspomaga układ odpornościowy organizmu. · Wyciąg z kwiatów hibiskusa z kwasem hibiskusowym i specjalnymi fenolami zapewnia dobre krążenie krwi i pomaga w poprawie fizycznego samopoczucia poprzez wzmocnienie organizmu od środka na zewnątrz. · Wyciąg z żurawiny zawiera cenne drugorzędne substancje roślinne – proantocyjanidyny. Inne wybrane składniki: D-mannoza, forskolina i wyciąg z korzenia pokrzywki


C A P S DAW K A 6

DZ I E N N A :

K A P S U Ł E K


1 2 0

C A P S

immu Układ immunologiczny, odporność Nowoczesny styl życia powoduje, że siły obronne naszego organizmu każdego dnia muszą mierzyć się z licznymi wyzwaniami. Problemy prywatne i zawodowe, źle zbilansowana dieta, a także stresujące zmiany w życiu mogą osłabiać układ odpornościowy, którego rolą jest ochrona naszego zdrowia. Wybrane witaminy i grzyby witalne zawarte w CAPS immu wspomagają siły obronne organizmu. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Grzyb witalny Agaricus blazei jest nazywany również „grzybem życia” ze względu na swoje dobroczynne właściwości. Pobudza aktywność układu immunologicznego i zawiera betaglukan, który ochrania organizm przed szkodliwym wpływem środowiska. · Wyciąg z guduchi i witamina C z owoców aceroli pełnią funkcję ochronnych przeciwutleniaczy i wspomagają układ immunologiczny. · Grzyb Reishi przyczynia się do zdrowej czynności układu krążenia i wspiera naturalne siły obronne organizmu. Inne wybrane składniki: Polisacharydy z kordycepsu chińskiego i proszku z żagwicy, polifenole z wyciągu z owoców bzu czarnego, wapń z mikroalg


C A P S DAW K A 3

DZ I E N N A :

K A P S U Ł K I


1 2 2

C A P S

mascu Męska rzecz

Wraz z wiekiem organizm mężczyzny coraz bardziej narażony jest na czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ na gruczoł krokowy i poziom tłuszczu we krwi. CAPS mascu od RINGANA to suplement diety opracowany specjalnie dla mężczyzn. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Wyciąg z boczni piłkowanej oraz wyciąg z siemienia lnianego mają korzystny wpływ na zdrowie prostaty. · Wyciąg z nasion kozieradki z testofenami zapewnia organizmowi naturalne wsparcie w metabolizmie tłuszczów i przyczynia się do zdrowego poziomu cukru i glukozy we krwi. · Wyciąg z boczni piłkowanej ma korzystny wpływ na zdrowie mężczyzny, utrzymuje funkcje rozrodcze i wspomaga naturalny wzrost włosów. Inne wybrane składniki: Punikalagina z wyciągu z owoców granatu oraz glukozynolan i sulforan z brokułów z koncentratu brokułów i kiełków gorczycy


C A P S DAW K A 3

DZ I E N N A :

K A P S U Ł K I


1 24

C A P S

moodoo Wewnętrzna równowaga

Zły nastrój bywa nie tylko nieprzyjemny, lecz często wpływa również na wydajność w pracy, sprawność fizyczną, a nawet na relacje międzyludzkie. Naturalne składniki zawarte w CAPS moodoo wprowadzają w spokojny nastrój i pomagają trzymać nerwy na wodzy. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Składniki zawarte w proszku z kiełków gryki: witaminy B1, B6, B12, kwas foliowy i niacyna przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania psychiki i układu nerwowego nawet w sytuacji bardziej niż zwykle narażających na stres. · Inteligentne połączenie niacyny i ryboflawiny z zarodków gryki z proszku z kiełków gryki zapobiega znużeniu i zmęczeniu. · Wapń z proszku alg reguluje pracę nerwów i przyczynia się do transmisji sygnału pomiędzy komórkami nerwowymi. · Wyciąg z korzenia ashwagandhy przyczynia się do dobrego samopoczucia ducha, jak i ciała. Inne wybrane składniki: Wyciąg z szafranu z bakteriami Lactobacillus helveticus i Bifidobacterium longum, tanina z liści z bazylii indyjskiej, L-teanina, wyciąg z owoców cytryńca chińskiego


C A P S DAW K A 6

DZ I E N N A :

K A P S U Ł E K


1 26

C A P S

move Swoboda ruchu Stawy ludzkiego ciała działają jak zawiasy, które należy pielęgnować, dbając w ten sposób o ich prawidłowe funkcjonowanie. Dlatego też niezbędne jest dostateczne zaopatrzenie całego układu mięśniowo-szkieletowego w składniki odżywcze. Specjalna formuła CAPS move przyczynia się do zachowania mobilności i większej lekkości w codziennym życiu. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Wyciąg z kurkumy w powłoce z lecytyny sojowej wspiera krążenie krwi i działa 29 razy lepiej i bardziej skutecznie od zwykłego wyciągu z kurkumy. · Wapń z proszku z alg wspomaga funkcjonowanie kości i mięśni, przyczynia się do sprawniejszej transmisji sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi i odgrywa istotną rolę w procesie podziału i specjalizacji komórek. · Wyciąg z olibanum dostarcza cenne kwasy bosweliowe, zapewniające elastyczność stawów i wspomagające funkcje umysłowe. Inne wybrane składniki: superenzym papaina z wyciągu z papai, metylosulfonylometan, wyciąg z awokado i soi


C A P S DAW K A 6

DZ I E N N A :

K A P S U Ł E K


1 2 8

C A P S

omega 3 vegiplus Źródło młodości Osoby, które rzadko jedzą ryby bądź też są weganami lub wegetarianami, powinny dbać o przyjmowanie odpowiedniej dawki mikroelementów. Szczególnie ważnym wyzwaniem jest zaopatrywanie organizmu w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminę D. Wegańskie CAPS stanowią nie tylko bogate źródło kwasów omega-3, ale też wykorzystują strategie zaczerpnięte z natury, zwalczając oznaki starzenia się dzięki zawartości rozpuszczalnych w oleju przeciwutleniaczy. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· EPA i DHA z mikroalg pochodzących z upraw ekologicznych przyczyniają się do zaspokajania zapotrzebowania na kwasy tłuszczowe omega-3 i wspomagają prawidłową funkcję serca.* · Witamina D3 z wyciągu z porostów to odpowiednia dawka witaminy słońca nawet podczas ciemniejszych pór roku. · Wyciąg z pestek winogron z proantocyjanidyną (OPC) ma działanie przeciwutleniające i stanowi ochronę przed wolnymi rodnikami. · Astaksantyna, zeaksantyna i luteina działają od wewnątrz, dbając o młody wygląd. Inne wybrane składniki: Likopen z wyciągu z pomidorów, hydroksytyrozol z wyciągu z oliwek, witamina K2, wyciąg z korzenia imbiru, antocyjan z wyciągu z borówki, koenzym Q10, wyciągu z oleju sezamowego * Pozytywne działanie występuje wyłącznie pod warunkiem przyjmowania 250 mg EPA i DHA dziennie.


C A P S DAW K A 3

DZ I E N N A :

K A P S U Ł K I


1 3 0

C A P S

protect Wewnętrzna tarcza ochronna CAPS protect wykazują wszechstronne działanie w zakresie wewnętrznej ochrony przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, np. zanieczyszczeń powietrza, promieniowania słonecznego, dymu papierosowego i niebieskiego światła ekranów komputerów czy smartfonów. Starannie wyselekcjonowane, pomocnicze substancje roślinne pomagają obniżyć stężenie rodników tlenowych w komórkach, działając jak wewnętrzna tarcza ochronna. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Miedź z „Anti Blue Light Effect” wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym i zapewnia optymalną pigmentację skóry i włosów. · L-tyrozyna stanowi z miedzią punkt wyjścia dla produkcji melaniny i zapewnia równomierny koloryt skóry z pomocą flawonów, antocyjanów i kwasów hydroksycytrynowych z wyciągu z pomarańczy malinowej. · Astaksantyna z wyciągu z pomarańczy malinowej oraz luteina i zeaksantyna z wyciągu z kwiatów aksamitki chronią przed efektem „cyfrowego starzenia” i nadają skórze świeżość. Inne wybrane składniki: Polifenole, katechina i galusan epigallokatechiny z wyciągu z zielonej herbaty, wyciąg z liści paproci złocistej


C A P S DAW K A 3

DZ I E N N A :

K A P S U Ł K I


1 3 2

C A P S

pump Układ krążenia Serce stanowi nie tylko podstawowy narząd niezbędny do prawidłowego działania wszystkich istotnych funkcji organizmu, lecz jest również naszym najlepszym detektorem stresu. Aby utrzymać witalność fizyczną i dobre samopoczucie, należy zadbać o to, aby serce zaopatrywane było w odpowiednie składniki odżywcze. CAPS pump wspiera „silnik naszego organizmu” poprzez inteligentne połączenie przeciwutleniających witamin i minerałów. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Witamina C z proszku z soku z owoców aceroli wspomaga wytwarzanie kolagenu i pozytywnie wpływa na funkcjonowanie naczyń krwionośnych. · Wapń z proszku z alg wspiera utrzymywanie krzepliwości krwi i prawidłowe funkcjonowanie wszystkich mięśni, a tym samym również mięśnia sercowego. · Wyciąg z pestek winogron z OPC dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym zapewnia zdrowie układu krążenia i naczyń krwionośnych; wspomaga również pracę naczyń włosowatych. Inne wybrane składniki: Proteaza z mieszaniną enzymów proteolitycznych i fibrynolitycznych, koenzymem Q10, niacyna, polikosanol z wosku z trzciny cukrowej


C A P S DAW K A 3

DZ I E N N A :

K A P S U Ł K I


1 3 4


D R I N KS

Każdy łyk RINGANA DRINKS zawiera wszystko, co najlepsze w naturze: cenne witaminy, minerały, pierwiastki śladowe i ważne roślinne substancje ochronne. Więcej mocy, lekkości i relaksu dzięki naturalnym napojom.


1 3 6

D R I N KS

herbata matcha Beautydrink Królowa zielonych herbat zaliczana jest do jednego z najstarszych gatunków herbaty w Japonii. Herbata RINGANA matcha pochodzi w 100 % z ekologicznej uprawy na japońskiej wyspie Kyushu i pozyskiwana jest z najcenniejszych fragmentów liścia Matcha. Ten zielony eliksir w łagodny sposób pomaga nam zbliżyć się do rytmu natury. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Ceremonialnie zbierane liście herbaty przetwarzane są niezwykle delikatnie w celu zachowania cennych składników roślinnych. · Delikatne gotowanie na parze i suszenie na świeżym powietrzu zaraz po zbiorze oraz mielenie w granitowym młynku gwarantują optymalne proporcje przeciwutleniaczy i aminokwasów. · Unikalna mieszanka herbaty zawiera rozmaite aminokwasy pochodzące z natury, takie jak L-teanina i kofeina. Polifenole, takie jak galusan epigallokatechiny, nadają skórze młodzieńczy wygląd i promienną cerę. P R Z YG OTO WA N I E

Wsyp pół łyżeczki matchy do shakera RINGANA i rozpuść je w 80 - 100 ml zimnej wody, a następnie mocno wstrząśnij i dolej gorącą wodę według uznania.


D R I N KS


1 3 8

D R I N KS

RINGANAchi__ Delikatny środek pobudzający Praca, rodzina, czas wolny - codziennie wymaga się od nas jak najlepszej wydajności. Nic dziwnego, że czasami czujemy się zmęczeni, znużeni i wyczerpani Naturalne shoty o owocowo-pikantnym smaku zawierają bioaktywne substancje roślinnego działaniu orzeźwiającym. RINGANAchi__ to doskonała alternatywa dla kawy, która ożywia podczas popołudniowego kryzysu i jest idealna podczas chwili relaksu. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Witamina C z proszku soku owocowego aceroli pobudza naturalne zasoby energii i obniża poziom zmęczenia. · Wyciąg z korzenia maca i imbiru działa stymulująco na ciało i umysł. · Izomaltuloza powoduje, że poziom cukru we krwi wzrasta mniej gwałtownie niż w trakcie spożywania słodkich pokarmów. · Wyciąg z korzenia żeń-szenia wspomaga nasze zdolności poznawcze i sprawność umysłową. Inne wybrane składniki: Kofeina z ziaren kawy, D-ryboza, dekstroza, L-teanina, sok z ananasa w proszku P R Z YG OTO WA N I E

RINGANAchi__ można spożywać samodzielnie lub po rozcieńczeniu.


O PAT E N TO WA N A M E TO DA

D O S T Ę P N E W

R Ó W N I E Ż

KO M PA K TO W Y M

Z ES TAW I E

3

SZ T U K

D R I N KS

P R O D U KC J I


14 0

D R I N KS

RINGANAdea__ Waga lekka Tak pięknie mówi się: „Trzeba spokojnie odczekać przy herbacie”. A może by tak zrzucić przy okazji kilka kilogramów? Innowacyjny napój herbaciany RINGANAdea__ łączy w sobie czysto naturalne składniki w wysoko skoncentrowanym napoju. Wyjątkowa kompozycja sprawia, że ten Beauty-Shot jest idealnym towarzyszem stylu życia świadomego własnej sylwetki. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Wyciąg z liści mate wspiera ciało w zakresie kontroli masy. Wyciąg z liści rozmarynu stymuluje spalanie tłuszczu. · Sproszkowany sok z owoców opuncji z betalainą pomaga utrzymać równowagę glukozy, kontrolując w ten sposób apetyt. · Wyciąg z liści morwy zapewnia równowagę metaboliczną węglowodanów. · Witamina C z proszku soku owocowego aceroli wspomaga wytwarzanie kolagenu, dbając tym samym o piękno skóry Inne wybrane składniki: Tanina z liści z bazylii indyjskiej, polifenole i kwas chlorogenowy z wyciągu z ziaren zielonej kawy, galusan epigallokatechiny z wyciągu z zielonej herbaty, fukoksantyna z wyciągu z brunatnic P R Z YG OTO WA N I E

Rozcieńczyć 1 butelkę RINGANAdea__ wodą do 0,75 l i rozłożyć wypicie na cały dzień.


D R I N KS


14 2

D R I N KS

RINGANAisi__ Napój zapewniający rozluźnienie i spokojny senrozluźnienie Wymagania zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym stale rosną. Coraz więcej osób ma trudności z wyłączeniem się. Ale jeśli towarzyszą Ci stres i zmęczenie, nie będziesz w stanie sprostać stawianym Ci wymaganiom w dłuższej perspektywie czasowej. Uspokajający napój RINGANAisi__ dzięki zawartości wysoce efektywnych składników roślinnych zapewnia maksymalne rozluźnienie i zdrowy sen w zupełnie naturalny sposób. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Wyciąg z korzenia witanii ospałej pomaga ciału lepiej radzić sobie ze stresem. · Wyciąg z passiflory wprowadza organizm w stan relaksu, ułatwiając zasypianie. · Wyciąg z kwaśnej wiśni zawiera melatoninę wspomagającą sen. · Wyciąg z liści melisy cytrynowej wspomaga dobry sen i tym samym przyczynia się do osiągnięcia stanu równowagi fizycznej. · Ekstrakt z kwiatu lipy drobnolistnej zapewnia optymalne odprężenie. · Wyciąg z kwiatów chmielu zapewnia delikatne uspokojenie i ma pozytywny wpływ na jakość snu. Pozostałe wyselekcjonowane składniki: Wyciąg z zielonego owsa, L-tryptofan, wyciąg z liści rozmarynu, sok z aceroli i aronii, ekstrakt z liści rooibosu. P R Z YG OTO WA N I E

Wlej co najmniej 150 ml wody do 1 butelki RINGANAisi__.


Nowy

D R I N KS

produkt


14 4


T W OJ E

N A J L E P SZ E

W Y N I K I

N I E

Ż YC I O W E

G R A N I CĄ .


14 6


S P O R T

Naturalna moc dla sportowcówamatorów i sportowców wyczynowych. Seria RINGANA SPORT w profesjonalny sposób przygotowuje ciało do ćwiczeń, aktywuje nowe rezerwy energii i ułatwia późniejszą regenerację. Każda partia produktów jest badana pod kątem obecności sterydów anabolicznych i stymulantów w wiodącym na świecie laboratorium wyspecjalizowanym w analityce NEM w kierunku środków dopingujących. Dla najlepszych osobistych osiągów. Przez cały czas.


14 8

S P O RT

go Odprężenie dla mięśni

Optymalny po uprawianiu sportu do regeneracji zmęczonych mięśni. Wyselekcjonowane wyciągi roślinne zapewniają kojący, długotrwały efekt rozgrzewający oraz nowe pokłady siły. W połączeniu z masażem RINGANA SPORT go może działać ujędrniająco i skutecznie usuwać nadmierne napięcie mięśni. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Olibanum i wyciąg z kwiatów arniki działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie. · Mentol miętowy błyskawicznie chłodzi, a chili i imbir powoli rozgrzewają mięśnie. · Olej z płatków goździka działa odprężająco, a kofeina z ziaren kawy poprawia ukrwienie.


S P O R T


1 5 0

S P O RT

boost Najwyższe osiągi Czy to w czasie treningu, czy na zawodach – dostarczanie organizmowi wysokiej jakości substancji odżywczych ma kluczowe znaczenie dla najlepszych osobistych osiągów. RINGANA SPORT boost szybko i trwale uzupełnia rezerwy dzięki idealnej kombinacji węglowodanów, aminokwasów i elektrolitów. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Inteligentny roztwór elektrolitów z węglowodanami zapewnia wytrzymałość podczas dłuższego treningu i wspiera przyswajanie wody w trakcie wysiłku fizycznego. · Witamina C i żelazo zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia. Ponadto witamina C poprawia przyswajanie żelaza, które wchodzi w skład budowy czerwonych krwinek i jest niezbędne do produkcji krwi i transportu tlenu. · Wyciąg z korzenia i liści ashwagandhy wspomaga utrzymywanie sprawności psychicznej w przypadku przemęczenia i spadku koncentracji. · Kreatynina zwiększa wydolność podczas krótkotrwałego, intensywnego wysiłku fizycznego. Inne wybrane składniki: Silnie rozgałęziona cykliczna dekstryna, izomaltuloza, maltodekstryna, woda kokosowa, BCAA, L-lizyna, L-fenyloalanina, L-treonina, L-alanyl-L-glutamina, L-metionina, L-tryptofan


Wymieszaj zawartość jednej saszetki z 600 ml wody i wypij pół godziny przed lub po uprawianiu sportu.

S P O R T

P R Z YG OTO WA N I E


1 5 2

S P O RT

protein Ultimate Strength Wegański koktajl proteinowy z naturalnymi składnikami zapewnia wysoką wydajność bez sztucznych aromatów, substancji słodzących i syntetycznych dodatków. Napój proteinowy RINGANA SPORT stanowi połączenie różnych źródeł białka roślinnego i tym samym zapewnia idealną wartość biologiczną, umożliwiającą długotrwałe dostarczanie białka do organizmu. Idealny produkt wspomagający organizm podczas wysiłku fizycznego, treningu sylwetki, budowy i regeneracji mięśni. N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Inteligentna połączenie białek o doskonałej biodostępności, pochodzących z nasion słonecznika, ryżu pełnoziarnistego, nasion dyni, siemienia lnianego i grochu. · Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, w tym BCAA, które wspomagają utrzymanie i przyrost masy mięśniowej. · Witamina D z proszku z pieczarek wspomaga pracę mięśni. · Ryboflawina, biotyna oraz witaminy B6 i B12 z proszku z komosy ryżowej odgrywają ważną rolę w metabolizmie energetycznym. · Magnez i cytrynian magnezu z nasion słonecznika wspomagają optymalną pracę mięśni i syntezę białek. · Żelazo redukuje uczucie zmęczenia i znużenia. Pozostałe wyselekcjonowane składniki: Bacillus coagulans, mleko kokosowe w proszku i hesperydyna z wyciągu z pomarańczy.


Nowy

produkt

Rozcieńcz zawartość saszetki w 300 ml wody i wypij.

S P O R T

P R Z YG OTO WA N I E


1 5 4

S P O RT

push Impuls motywacyjny RINGANA SPORT push z naturalną kofeiną i magnezem to niezastąpiony towarzysz przed treningiem. Unikalna formuła mobilizuje rezerwy bez zbędnych kalorii, wspomaga witalność fizyczną oraz zdolności poznawcze i sprawność umysłową, chroniąc jednocześnie organizm przed wolnymi rodnikami N AT U R A L N E

TA L E N T Y

· Magnez pochodzący z cytrynianu magnezu zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia; odgrywa również istotną rolę w zachowaniu równowagi elektrolitowej i metabolizmie energetycznym. · Naturalny OPC z wyciągu z pestek winogron wspomaga funkcjonowanie komórek i chroni przed wolnymi rodnikami, które nasilają się podczas wysiłku fizycznego. · Wyciąg z kory sosny wspomaga mikrokrążenie krwi poprzez zwiększoną przepuszczalność kapilarną, zapewniając jednocześnie ochronę naczyń krwionośnych. · Potas z cytrynianu potasu utrzymuje ważne funkcje mięśniowe, takie jak kurczenie się mięśni i wspomaga układ nerwowy w zakresie transmisji sygnałów. Inne wybrane składniki: Kofeina z ziaren kawy, aktywność SOD z melona, polifenol z oliwek, L-karnityna, ATP, NADH


D O S T Ę P N Y R Ó W N I E Ż

J A KO

P R A K T YC Z N A

DAW K A 6

DZ I E N N A :

K A P S U Ł E K

S P O R T

P R Ó B K A


1 5 6


ŚW I E ŻO Ś C N ASZ YC H

L E Ż Y

W

G E N AC H


1 5 8

F R ES H

F R ES H

samples

travel set

Fresh Cosmetics od RINGANA w formie poręcznych próbek: do wyboru zestaw kosmetyków do pielęgnacji twarzy lub ciała oraz zestaw kosmetyków myjących. Są idealne do testowania oraz doskonale sprawdzają się w podróży.

Niezależnie od tego, czy czeka Cię urlop na plaży, zwiedzanie miasta czy podróż biznesowa: W zestawach podróżnych RINGANA znajdziesz próbki naszych najlepszych produktów do mycia i pielęgnacji twarzy oraz ciała.

Przy pierwszym zamówieniu możliwy jest zakup próbek w specjalnej, niższej cenie.

Dodatkowo jako gratis otrzymasz torbę RINGANA travel bag o wymiarach bagażu podręcznego, która w trosce o zrównoważony rozwój została wykonana z przetworzonych butelek PET.


F R ES H

S U P P L E M E N T S

skin care sets

samples

Zestaw świeżych kosmetyków do pielęgnacji obejmujący dwa produkty do czyszczenia i dwa produkty pielęgnacyjne, dopasowane do Twojego typu i stanu skóry. Idealny podstawowy program pielęgnacyjny to codziennie piękna skóra i dobre samopoczucie. Do każdego zestawu pielęgnacyjnego RINGANA dodaje w prezencie ściereczkę z bawełny ekologicznej. Idealny prezent świeżości dla Ciebie i innych osób.

Poznaj nasze mikroelementy: CAPS w małych dawkach – miniatury kapsułek RINGANA SPORT push to praktyczne rozwiązanie np. dla tych, którzy od razu po pracy udają się na trening. Mała dawka CAPS d-gest będzie zaś idealna się przed jedzeniem lub imprezą. Zestaw PACKS 1 day doskonale sprawdza się w podróży i pozwala przetestować koncepcję ABC.

Wszystkie informacje na stronie ringana.com


16 0

S U P P L E M E N T S

R I N G A N A

sets

Soulbottle

Świeże produkty PACKS, CAPS i DRINKS to suplementy o wysokiej skuteczności, które w połączeniu ze zbilansowanym odżywianiem zapewniają optymalne zaopatrzenie w substancje odżywcze. Dla dobrego samopoczucia każdego dnia.

RINGANA Soulbottle jest nie tylko ekologiczna, ale również stylowa! Ta produkowana w sposób neutralny dla klimatu, nie zmieniająca smaku i nadająca się do mycia w zmywarce butelka to prawdziwy must-have w domu i w podróży.

Zapoznaj się z ofertą zestawów produktów RINGANA CAPS, PACKS i DRINKS po korzystnych cenach.

Pojemność: 600 ml


PAC K

S P O R T

Shaker

BlenderBottle®

Praktyczny shaker & kulka PACK shaker ball do produktów z serii PACK. Innowacyjna metoda mieszania zapewnia nie tylko wyjątkowo kremową konsystencję bez grudek, ale również idealnie łączy ze sobą wszystkie cenne składniki. Szklany PACK Glass Shaker oraz mała kulka ze stali szlachetnej mogą być czyszczone w zmywarce. W przypadku shakera z tworzywa sztucznego zalecamy zmywanie ręczne.

Butelka na wodę i shaker w jednym! Dzięki BlenderBall® Twój napój RINGANA SPORT boost będzie doskonale wymieszany. Butelka RINGANA SPORT BlenderBottle® wykonana jest z wysokiej jakości, wytrzymałej i pozbawionej BPA stali szlachetnej 18/8 premium. Wszystkie części BlenderBottle® nadają się do mycia na górnej półce zmywarki – w temp. maks. 60°C. Pojemność: 820 ml

Pojemność: 500 ml / 300 ml


16 2

Wersja z dnia 09/2019. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy braku błędów w składzie i druku oraz braku pomyłek. Zmiany zastrzeżone. Wszystkie dane w tym katalogu były aktualne w momencie druku i tracą ważność w momencie pojawienia się nowego wydania. DS2019-RPG 2.0 © 1996-2019, RINGANA GmbH, A-8230 Hartberg. Wszelkie prawa zastrzeżone. RINGANA, RINGANA FRESH, RINGANA FRISCHEKOSMETIK, RINGANA ADDS i inne są zarejestrowanymi znakami towarowymi RINGANA GmbH.

www.facebook.com/RINGANA @ringana

www.ringana.com


RINGANA GmbH, A-8230 Hartberg, Austria Tel.: +43 (0) 3332/61550, faks wewn.: 15, www.ringana.com, office@RINGANA.com

Profile for RINGANA

RINGANA Product Guide PL  

RINGANA Product Guide PL  

Profile for ringana