Page 1


Програма розвитку лідерства 2010

Немає якогось єдиного чинника, що забезпечує ефективність організації. Але якщо необхідно обрати визначальний чинник, то це безумовно лідерство Уоренн Бенніс, 1998 рік

Лідерство – це спроможність до створення. Це – мистецтво інвестицій у розвиток та переосмислення. Лідерство - це ознака стилю, що вирізняє особливу категорію людей, яких ми називаємо лідерами. Такі люди мають знати, як розпізнати потенціал організації, громади, нації і ефективно спрямувати її на досягнення поставлених цілей. Навіть найхаризматичніші лідери не можуть багато досягти, покладаючись лише на себе. Тому сутність лідерства полягає, в першу чергу, у розпізнанні потенційної енергії – в людях, відносинах, технологіях, продуктах, системах та структурах, і в подальшому визначенні шляхів активізації та впорядкування цієї енергії. Талановиті лідери – це каталізатори дії.

Що таке Школа вищого корпусу державної служби? Школа вищого корпусу державної служби при Головному управлінні державної служби України (далі – Школа) утворена за рішенням Уряду у жовтні 2008 року з метою сприяння становленню та розвитку вищого корпусу державної служби та реформування державного управління. Школа – це механізм передачі найкращого світового досвіду державного управління вищому корпусу державної служби України через спілкування з колегами-керівниками та визнаними експертами під час тренінгів, конференцій, дискусій та інших ефективних навчально-практичних заходів. Школа є інноваційним ресурсним центром для формування висококваліфікованої управлінської еліти. Наші цінності: • Порядність • Патріотизм • Професійність • Інноваційність • Розвиток

Що таке Програма розвитку лідерства 2010? Програма розвитку лідерства 2010 – це річна програма Школи, метою якої є посилення ключових управлінських та лідерських компетенцій, опанування практичних навичок та вмінь через створення професійного клубу вищого корпусу державної служби України, мережі «агентів змін».

ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

01


Хто є цільовою аудиторією Програми розвитку лідерства 2010? Програма спеціально розроблена для державних службовців І та ІІ категорій посад з урахуванням специфіки роботи вищого корпусу державної служби в Україні.

Які навички лідера я отримаю по завершенні Програми розвитку лідерства 2010? Програма допоможе отримати та вдосконалити знання та навички зі стратегічного менеджменту, переговорів, комунікацій, командного менеджменту, аналізу урядової політики, ведення змін. Кожний учасник Програми матиме змогу апробувати нові навички на практиці через спеціальні рольові вправи та модельовані ситуації.

Які компоненти Програми розвитку лідерства 2010? Програма складається з рекомендованих та факультативних модулів. Для найбільш вмотивованих та зацікавлених слухачів Школа вищого корпусу державної служби пропонує програму навчання тренерів та навчальну поїздку до однієї з країн – членів Організації економічного співробітництва та розвитку. Рекомендовані модулі: Модуль 1. Стратегічна ідея. Стратегія і її впровадження. Модуль 2. Персональна ефективність лідера. Модуль 3. Вартість урядового рішення. Ефективність. Модуль 4. Основи комунікацій. Модуль 5. Лідерство. Системний стиль лідерства. Модуль 6. Формування високоефективної команди. Модуль 7. Етика і відповідальність публічної служби. Модуль 8. Ведення змін. Факультативні модулі: Модуль. Лідерство: європейський досвід. Модуль. Мистецтво переговорів. Детальний опис кожного модуля Програми можна знайти в кінці цього буклету або на вебсайті Школи вищого корпусу державної служби за адресою www.school.gov.ua.

Хто є тренерами Програми розвитку лідерства 2010? До викладання в Школі залучаються: • тренери українських та іноземних тренінгових компаній; • консультанти з приватного сектору; • іноземні та вітчизняні фахівці з державного управління; • представники вищого корпусу державної служби (нинішні та колишні). Повний список тренерів та відомості про них Ви можете знайти в кінці цього буклету.

02 ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Скільки часу триває Програма розвитку лідерства 2010? Програма є річною та передбачає 1 – 2 модулі на місяць. Детально ознайомитись з графіком проведення заходів Програми можна в додатку 1 до цього буклету або на веб-сайті Школи вищого корпусу державної служби за адресою www.school.gov.ua.

Чи отримаю я сертифікат про проходження Програми розвитку лідерства 2010? Після проходження всіх модулів кожен учасник отримає сертифікат Школи вищого корпусу державної служби про успішне проходження Програми розвитку лідерства 2010.

Чи можу я отримати інформаційну підтримку до Програми розвитку лідерства 2010 через Інтернет? Школа надає інформаційну підтримку до всіх навчальних програм. Слухачі матимуть можливість отримати доступ до матеріалів модулів та видань, що стосуються їх тематики. Школа надаватиме доступ для авторизованих користувачів через веб-сайт www.school.gov.ua до каталогу власної бібліотеки та електронної бібліотеки Організації економічного співробітництва та розвитку (SourceOECD). На базі Школи функціонує Інформаційно-ресурсний центр, що містить сучасну бібліотеку для слухачів Школи вищого корпусу державної служби (library, e-library), інформаційний портал для вищого корпусу державної служби та має на меті надання послуг та інформаційної підтримки для слухачів Школи (e-learning).

Які основні послуги надає Школа вищого корпусу державної служби? Школою було проведено аналіз навчальних потреб вищого корпусу державної служби, за результатами якого спільно з європейськими партнерами розроблено такі програми: • Програма розвитку лідерства 2010. • Корпоративні тренінги на замовлення органів державної влади. • Навчальна програма для новопризначених керівників. • Програма тренінгів з аналізу політики. Спеціальні тренінгові програми: • Стратегічне управління людськими ресурсами (HRM). • Ефективна комунікація та ведення переговорів (для прес-секретарів центральних органів виконавчої влади). Крім вищезазначених програм Школа пропонує проведення комунікативних та тренінгових заходів з питань запобігання проявам корупції на державній службі, електронного врядування, роботи зі ЗМІ тощо, а також координаційну та тренінгову підтримку впровадження державних цільових програм. ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

03


Школа виконує не лише роль тренінгового центру, а й, насамперед, професійного клубу лідерів державної служби, інформаційно-ресурсного центру вищого корпусу державної служби та дискусійного майданчику щодо пріоритетів суспільного розвитку та урядової політики.

Якими є форми навчання у Школі вищого корпусу державної служби? Школа прагне максимально відповідати потребам своїх слухачів і проводить навчання в найбільш зручному та ефективному форматі інтенсивного короткострокового тренінгу. Школа активно впроваджує інноваційні форми навчання. Навички та знання опановуються за допомогою дискусій, евристичних бесід, відтворення професійних ситуацій, сесій зворотного зв’язку, рольових ігор, що забезпечить їх поглиблене розуміння та застосування у практичній роботі.

Чи можу я стати постійним слухачем Школи? Школа пропонує ряд навчальних заходів, що постійно оновлюються та вдосконалюються. Якщо Ви бажаєте продовжити навчання або взяти участь у інших заходах Школи, напишіть нам листа або зателефонуйте. Пам’ятайте – самовдосконалення безмежне.

Чи можу я стати тренером Школи? Школа зацікавлена у мультиплікації кращих практик управління у системі центральних органів виконавчої влади. Для того, щоб стати тренером, необхідно володіти комплексом навичок та вмінь, набути яких Вам допоможе спеціальний тренінг для тренерів, що проводиться у рамках Програми розвитку лідерства 2010. У ході такого тренінгу Ви навчитеся працювати з аудиторією, тримати увагу слухачів, ефективно розробляти та презентувати навчальний матеріал. Разом з провідними тренерами Школи Ви відшліфуєте здобуті знання на практиці в ігрових та модельованих ситуаціях. Якщо Ви маєте бажання розпочати або продовжити тренерську діяльність в Школі, повідомте нам про це.

З ким я можу контактувати з питань Програми розвитку лідерства 2010? З метою отримання додаткової інформації щодо Програми розвитку лідерства 2010 просимо Вас звертатись до відділу тренінгових заходів Школи вищого корпусу державної служби: тел: 044 2792951, e-mail: training@school.gov.ua. Ми радо дамо відповіді на всі Ваші запитання.

04 ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Опис модулів Програми розвитку лідерства 2010 Рекомендовані модулі: Модуль 1. „Стратегічна ідея. Стратегія і її впровадження” Тренер – Олександр Саврук Якщо організація (чи країна) розвивається, то рано чи пізно виникає потреба переходу на принципи системної роботи, водночас забезпечивши гнучкість та можливість подальшого розвитку. Лідери відчувають, що усталені підходи вже часто не спрацьовують. Але що має прийти натомість? Які організаційні ідеї? Які принципи лідерства? На чому базується логіка роботи організацій якісно нового типу? Для керівництва сучасної організації це — засадничі, філософські, стратегічні питання, які вимагають цілісного бачення. Ці питання виводять на фундаментальні припущення, які мають бути усвідомлені управлінською командою при переході до системності. Цей курс розкриває, що саме необхідно знати і вміти для роботи зі стратегічною ідеєю на рівні організації і цілого суспільства як системи. Складові курсу: • Введення в системне мислення. • Стратегічна ідея як елемент інфраструктури систем. • Візія як форма самоідентифікації. • Місія як формула моделі організації. • Ціннісна система координат організації і суспільства.

Модуль 2. „Персональна ефективність лідера” Тренер – Олександр Мєшалкін Як бути ефективним в управлінні особистими та організаційними ресурсами? Від чого залежить персональна ефективність лідера, що і як впливає на вибір ним особистого стилю поведінки, як ефективно використовувати персональний ресурс лідера – на ці та інші запитання відповідає даний тренінг. Тренінг спрямований на створення системного уявлення про те, як повніше використати лідерський ресурс керівника з точки зору створення ефективної організації, а також на ознайомлення з новітньою практикою розвитку лідерських якостей та використанням особистого впливу керівника на організаційну поведінку підлеглих. Складові курсу: • Вплив лідерського стилю управління на діяльність організації. • Впливова комунікація. • Персональні та командні взаємодії. • Делегування. • Мотивація персоналу. • Управління часом. ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

05


Модуль 3. „Вартість урядового рішення. Ефективність” Тренер – Ігор Бураковський Важливим елементом процесу прийняття рішень є адекватна оцінка його наслідків. Такі наслідки можуть мати як юридичний характер (тобто вимагати внесення змін до чинних або розробку нових нормативно-правових актів), так і економічний характер. Метою даного курсу є вивчення підходів до аналізу саме „економічної ціни” урядових рішень та способів їх кількісної та якісної оцінки. Опанування курсу дасть можливість слухачам засвоїти основні підходи та прийоми аналізу економічних наслідків урядових рішень, допоможе більш чітко формулювати вимоги до такого аналізу та краще зрозуміти його можливості, підвищити ефективність системи моніторингу наслідків реалізації прийнятих рішень, тощо. Складові курсу: • Вартість імплементації урядових рішень. • Аналіз прямих та опосередкованих економічних ефектів урядових рішень в коротко -, середньо - та довгостроковій перспективі. • Формат загальної інтегрованої оцінки.

Модуль 4. „Основи комунікацій” Тренер – Євген Глібовицький Комунікації забезпечують зв’язок між людьми та інституціями, передачу знань, ідей, позицій. Зі зростанням швидкості управлінських дій комунікації стають критичною ланкою, яка об’єднує всіх учасників; ланкою, яка чимдалі частіше визначає досягнення (чи недосягнення) мети. Володіння основами комунікацій дає інструменти підвищення управлінської спроможності. Складові курсу: • Елементи комунікацій: аудиторії (люди та їхні групи), канали (ЗМІ, немедійні канали), повідомлення (теми/повідомлення/суперфрази), речники. • Взаємодія елементів: сегментування, створення повідомлень, делегування речників. • Стратегічний підхід в комунікаціях: визначення обмежень аудиторій, пошук гармонійних (прийнятних) рішень. • Зміни у підходах до комунікацій із суспільними змінами та новими технологіями. • Комунікаційні кейси з української практики в державному секторі.

Модуль 5. „Лідерство. Системний стиль лідерства” Тренер – Віктор Котусенко Спроможність ефективної консолідації людських ресурсів та інфраструктури на досягнення стратегічних цілей залишається дуже рідкісним умінням, яке слід спеціально розвивати. Існують різні підходи і стилі ”провідництва„ ведення однією людиною інших за собою. Але найбільшу віддачу у організаційному і суспільному контексті сучасності забезпечує стиль лідерства, який базується на розумінні суспільства як відкритої системи. Найбільшим викликом для лідера є результативне переведення загальної стратегічної ідеї на рівень менеджменту і організаційних процесів. Через аудиторну роботу над кейсами з практики публічних службовців найвищого рівня цей курс формує у слухачів уміння віднайти правильний баланс між ”баченням загальної картини„ і операційним менеджментом.

06 ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Складові курсу: • Цінності сучасного лідерства: цілісність (integrity), прозорість (transparency), відповідальність (accountability). • Лідерство як служіння. • Відмінність і співвідношення між лідерством і менеджментом. • Лідерство і формування організаційної культури: зони відповідальності, ролі. • Лідерство і розробка політики (policy-making).

Модуль 6. „Формування високоефективної команди” Тренер – Костянтин Стародубцев Успішність організації визначається тим, наскільки керівник здатний об’єднати і мобілізувати своїх підлеглих. Часто проблеми виникають через відсутність налагодженої комунікації і командної взаємодії між працівниками. Наскільки для Вас важливо мати злагоджену та вмотивовану на успішне досягнення результатів команду? У процесі цього тренінгу Ви навчитеся: • виявляти і використовувати ресурси своєї команди; • створювати оптимальну структуру взаємодії між співробітниками; • посилювати мотивацію співробітників до досягнення поставлених перед ними цілей; • підвищувати рівень відповідальності, лояльності і ініціативності. Складові курсу: • Команда як форма взаємодії між співробітниками організації. • Визначення цінностей, які лежать в основі ефективної взаємодії. • Контекст боротьби і контекст співпраці. • Психологічні типи і ефективний розподіл ролей в команді для оптимального досягнення цілей. • Управління конфліктами в колективі. • Умови, необхідні для створення корпоративного духу: відповідальність, лояльність і ініціативність.

Модуль 7. „Етика і відповідальність публічної служби” Тренер – Віктор Котусенко Відкритість суспільства і демократичне політичне середовище ставлять нові етичні вимоги до керівників державних органів. Вони, в свою чергу, часто перебувають у ситуації моральної дилеми і повинні приймати найефективніші рішення з урахуванням різних переваг та очікувань зацікавлених сторін. Цим нелегким умінням можна оволодіти, з одного боку, проаналізувавши системний негативний вплив корупції на добробут усіх без винятку членів суспільства, а з іншого боку – розглянувши приклади ефективної боротьби з корупційними явищами та формування здорової організаційної культури. Курс розглядає практичні аспекти діяльності керівника державного органу в ситуаціях моральної непевності та конфліктів інтересів. Документи, які регулюють етичну сторону діяльності лідера, розглянуто не як нав’язані ззовні ірраціональні обмеження, а як дієвий інструмент віднайдення найбільш зважених стратегічних рішень, які підвищать рівень суспільної довіри до державних органів та сприятимуть взаємопорозумінню між зацікавленими сторонами. ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

07


Складові курсу • Поняття ”зацікавлених сторін„ (stakeholders). • Підзвітність і відповідальність у відкритому суспільстві. • Поняття ”конфлікту інтересів„. Типи конфліктів інтересів, запобігання їм. • Корупція і неефективність системи. Боротьба з корупцією. • Формування здорової організаційної культури. • Етика державного службовця.

Модуль 8. „Ведення змін” Тренер – Олександр Саврук Управління організаційним розвитком у рамках стратегії вимагає постійного вдосконалення розуміння природи змін і особливостей впливу на системи, віднайдення принципів і підходів, які ”працюють„ і забезпечують якісний результат. Це своєрідне мистецтво, для оволодіння яким слід досягнути балансу між роботою в зовнішньому напрямку і розвитком внутрішніх принципів ведення змін. Це передбачає вміння ”віднаходити„ стратегії змін, визначати їхній масштаб, а також володіння різними ”стилями„ ведення змін – еволюційним, трансформаційним, антикризовим. Не менш важливою є спроможність забезпечувати незворотність трансформації організації в логіці проекту ведення змін. Для цього потрібна розробка ”плану розвитку себе„ як лідера проекту змін, формування критичної маси ”агентів змін„, визначення пріоритетів та планування ініціатив. У контексті формування названих умінь цей курс також ставить питання про відповідну систему комунікації, профілактику ризиків, включення ”каталізаторів„ та систему управління результативністю. Складові курсу: • Підходи до змін, особливості впливу на систему. • Визначення підходу до ведення змін. • Візійне, інтелектуальне, емоційне залучення людей до змін. Робота зі спротивом та мотивацією. • Проект ведення змін. • Збалансована система індикаторів розвитку.

Факультативні модулі: Модуль „Мистецтво переговорів” Тренери – Артур Мартіросян та Єлизавета Барань Цей тренінг пропонує базовий набір навичок та чіткі, покрокові практичні стратегії для досягнення домовленостей, прийнятних для всіх сторін. Ці знання застосовуються у безмежному полі переговорів та конфліктних ситуацій з підлеглими, начальниками, колегами та зовнішніми партнерами.

08 ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Результат - учасники отримають такі знання та навички: • Аналіз ключових припущень про переговори. • Оцінка успіху за переговорною методологією „7 елементів”. • Системна підготовка до переговорів. • Використання різних переговорних стратегій. • Управління складною поведінкою та тактикою іншої сторони. • Збільшення ефективності переговорів, використовуючи найкращі практики.

Модуль „Лідерство: європейський досвід” Тренери – Браян Ендрюс та Деклан Керней Тренінг містит інтерактивну складову та направлений на розвиток навичок через моделювання ситуацій. Ситуація у сфері державного управління в Україні значно відрізняється від умов державного управління в країнах – членах ЄС. Політична нестабільність та недостатня професійність державної служби, в тому числі вищого корпусу державної служби є одними з ключових проблем в Україні. Тренінг зосереджений на розвитку персональних характеристик лідера. Компонентами тренінгу є стратегічне управління людськими ресурсами, зокрема, підходи до управління персоналом для вищого корпусу державної служби, мотивація персоналу, набір на державну службу та роль цих навичок для успішності лідера.

Тренери Програми розвитку лідерства 2010 Ігор Бураковський – д. е. н., Голова Правління - Директор Інституту економічних досліджень

та політичних консультацій. Професор кафедри економічної теорії Національного Університету ”Києво-Могилянська Академія„. Спеціалізується на аналізі проблем економічних реформ в перехідних економіках, інтеграційних процесів, міжнародної торгівлі та торговельної політики. Приймав участь в міжнародних науково-дослідних проектах. Стажувався у Великій Британії (Бірмінгемський університет), Японії (Агентство економічного планування, Інститут міжнародних відносин при МЗС Японії), США (стипендія Фулбрайта, Стенфордський університет). Викладає курси ”Міжнародна економіка„ та ”Теорія міжнародної торгівлі„. До приходу в Інститут працював Старшим економістом/керівником проекту Київського центру Інституту Схід-Захід.

Євген Глібовицький – керуючий партнер компанії зі стратегічних комунікацій та комунікацій змін pro.mova. Викладач Києво-Могилянської Бізнес-Школи. Член правління асоціації фахівців з громадських зв’язків UAPR. Експерт ОБСЄ з комунікацій в Україні, Молдові, країнах Кавказу та Центральної Азії. Консультував Секретаріат Президента України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство освіти і науки України, органи місцевого самоврядування з питань зв’язків з громадськістю та інформаційної політики. Консультував генеральну прокуратуру Киргизстану, тренував працівників відділів зв’язків з громадськістю урядів країн Кавказу та Центральної Азії. Був штатним працівником українських медіа (Студія 1+1, ”Перший національний„ та ”Киевские Ведомости”, ”PostПоступ„ і радіо ”Промінь„), працював з провідними медіа як всередині країни, так і за її межами („Дзеркало тижня”, радіо ”Эхо Москвы„, працював локальним ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

09


співпродюсером для американських телеканалів CBS та PBS, британської BBC). Як журналіст має досвід роботи в ”гарячих точках„ (Югославія, 1999) та в кризових умовах (закарпатські повені 1998 – 1999; події після терактів 11 вересня в Нью-Йорку і Вашингтоні, 2001; країни Близького Сходу, 2002; справа Гонгадзе та політична криза 2001—2002). У 2002 – 2003 разом з Романом Скрипіним та Андрієм Шевченком розробив концепцію ”5 каналу„. У 2002 відмовився працювати в новинах на 1+1 через цензуру, був засновником Київської незалежної медіа-профспілки, її головою. Закінчив Києво-Могилянську академію за спеціальністю ”політологія„, також навчався в Блафтонському університеті (Огайо, США) та Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Браян Ендрюс (Bryan Andrews) – очолює Службу призначень на публічну службу

Республіки Ірландія. У 2000 році його було призначено керівником Офісу державної служби та місцевих призначень. Серед його обов’язків була підготовка підґрунтя для розробки нової системи підбору персоналу на державну службу. З того часу було запропоновано основну трансформаційну програму, зорієнтовану на клієнта та зосереджену на бізнес-операціях. Браян Ендрюс — висококваліфікований професійний викладач. Отримав ступінь бакалавра у сфері державного управління в Коледжі Трініті. Закінчив бізнес-школу „Смарфіт”, де вивчав управління людськими ресурсами та Коледж університету Дубліна. Займав посаду керівника Служби координації впровадження реформ у державному секторі. Входив до складу Ради організації „Майстерності серед”. Нині є членом Привілейованого інституту персоналу та розвитку.

Деклан Керней (Declan Kearney) – незалежний тренер і консультант.

Сфера інтересів: переговори, лідерство, управління розвитком, оцінка результатів праці та винагороди, управління змінами, мотивація. Очолюючи Сектор Громадських Консультацій Ірландії, впроваджував програми лідерства та трансформації в Дублінській міській раді та Світовому Банку. Викладав в Європейському інституті державного управління. Брав участь в реформуванні державного управління в Східній Європі. Працював у Департаменті здоров’я та фінансів на Державній Службі Ірландії.

Віктор Котусенко [к. філос. н.] – керівник навчальних програм Strategic Consulting Group

[SCG]. Консультант у галузі ціннісного підходу до організації та стратегічного лідерства, філософ-практик. Експерт з питань корпоративної соціальної відповідальності, етичних аспектів діяльності організацій, створення та запровадження нормативних документів і кодексів. Викладає курси з філософії управління та соціальної відповідальності у КиєвоМогилянській Бізнес-Школі, а також в рамках навчальних проектів Академії управління Strategic Consulting Group. Викладач кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету „КиєвоМогилянська академія”. Доповідач на численних міжнародних конференціях. 2003-2004 року проходив стажування в Університеті ”Нотр-Дам„ (шт. Індіана, США).

Артур Мартіросян є Старшим консультантом компанії CMPartners, що базується у Кембріджі, США. В 1994 р. він приєднався до організації “Група з врегулювання конфліктів“ (Conflict Management Group (CMG), де працював разом з професором Роджером Фішером, засновником Гарвардського переговорного проекту та автором книги “Шлях до згоди”, над декількома масштабними тренінговими програмами у пострадянських країнах. За 16 років кар’єри експер10 ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


та з врегулювання конфліктів та тренера з переговорів, Артур Мартіросян працював над рядом успішних стратегічних проектів вирішенню складних етно-політичних конфліктів у країнах СНД, на Близькому Сході та Балканах. У рамках цієї роботи він тренував десятки політиків та чиновників найвищого рангу з таких тем як лідерство, ведення переговорів та комунікації. Артур Мартіросян також співпрацює з декількома провідними світовими компаніями. Освіта: Артур Мартіросян здобув вищу освіту у Санкт-Петербурзькому університеті (Росія) та в Йельському університеті (США). Наразі він працює над кандидатською дисертацією в Академії державної служби при президентові Російської Федерації

Єлизавета Барань є експертом та тренером з переговорів, лідерства та комунікації. Здобула свій досвід, працюючи з провідними експертами Гарвардського переговорного проекту над вирішенням конфліктних ситуацій в Іраку, де керувала національним проектом з врегулювання конфліктів у складі “Корпусу милосердя” (Mercy Corps), міжнародної неурядової організації. Єлизавета розробляла та проводила тренінги і допомагала застосовувати нові знання та навички іракським політикам, чиновникам вищого рангу, релігійним лідерам.

Олександр Мєшалкін захистив кандидатську дисертацію з соціології у Московському дер-

жавному університеті ім. М.В. Ломоносова. Доцент з соціальних наук. Випускник програми державного департаменту США ”Розвиток малого та середнього бізнесу„, яка проходила на базі Кеттерінг Університету (Інститут компанії Дженерал Моторз з Інжинірингу та Менеджменту), штат Мічиган. Випускник Міжнародного інституту проблем управління, м. Москва. Займав вищі керівні посади у вітчизняних підприємствах та корпораціях у FMSG, агросекторі, електротехнічній та машинобудівній галузях. Тренер для держслужбовців та керівників бізнесу з 1991 р. Керівник національного освітнього проекту: “Executive MBA: Pharmaceutical Management and Marketing” для вищого керівництва фармацевтичних компаній та іноземних представництв. Організатор програми підвищення кваліфікації ключових лідерів у галузі охорони здоров’я. Менеджер з впровадження та менеджер з тренінгів для національних консультантів в Україні проекту Світового банку “Private Sector Development”. Консультант Українського Центру з реструктуризації підприємств при Кабінеті Міністрів України. Національний експерт Євросоюзу “Виконання Україною зобов'язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства у сільськогосподарському секторі”. Ментор-тренер ПРООН для Школи вищого корпусу державного управління. Міжнародний сертифікаційний номер як бізнес тренера DUNS 565675295.

Олександр Саврук [к. е. н.] - декан Києво-Могилянської бізнес-школи, засновник та керівник трансформаційних проектів Strategic Consulting Group [SCG], приватної української компанії, яка займається менеджмент-консалтингом. Викладає у Києво-Могилянській Бізнес-Школі та Школі охорони здоров’я при Києво-Могилянській академії. Більше 10 років керує проектами управління змінами, формування стратегічних ідей бізнесу, переходу на процесне управління, в тому числі реінжинірингу бізнес-процесів, управління якістю ведення бізнесу на підприємствах різних галузей, як українських, так і міжнародних організацій. Олександр є заступником голови Наглядової ради ВАТ «Малинська паперова фабрика», [швейцарська транснаціональна корпорація Weidmann Systems International AG]. Організатор і керівник інтернет-проекту «Менеджмент: методологія та практика» [www.management.com. ua] та інтернет-проекту „Візія”, член Української асоціації менеджмент-консультантів. Працював ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

11


радником міністра економіки з мікроекономічних питань. Навчався та підвищував кваліфікацію у провідних університетах Європи та Північної Америки. Був доповідачем на багатьох міжнародних спеціалізованих конференціях, зокрема на 6-му щорічному Конгресі Сost Management Сongress 2000, New Orleans, Louisiana, USA з темою «Впровадження системи процесно-орієнтованого управління витратами [Activity Based Costing — «ABC»] в схiдноєвропейських виробничих компаніях: «ABC» як інструмент трансформації підприємств». Мав персональний семінар в Гарвардському університеті [Cambridge, Massachusetts, USA].

Костянтин Стародубцев - сертифікований бізнес-тренер, MA NLP. Спеціалізується

на розробці і проведенні тренінгових програм, бізнес-ігор і коучингу. Має багаторічний досвід роботи як в бізнесі, так і в області бізнес-консалтингу з питань розвитку персоналу та комунікацій, а також консультує керівництво підприємств з питань розробки місії та візії компанії. Спеціаліст в області особистісного розвитку. Автор і тренер проекту “Академія бізнес-тренінгу”. Директор з розвитку бізнесу компанії Baltic Training Group. Спікер конференції «HumanTech». Освіта: Вища, РАДС при Президенті Росії, менеджмент Додаткова освіта: • Erickson College, Erickson University International, Ванкувер, Москва – програма підготовки тренерів; • ”Paradigm Consulting International„, Бостон, Москва – тренерський майстер-курс; • Центр ”НЛП в освіті„, г. Москва, курс ”Практик НЛП„, курс ”Мастер НЛП„, ”Тренер НЛП”; • Syntax Communication Modeling Corp, USA, навчальна програма для бізнес-тренера; • Курс ”Творча майстерня: моделі НЛП в груповій роботі„, 2003; • Susi Strang & Associates, Великобританія, курс ”Посилюючи корпоративну культуру„, 2004; • ”Особистісна оригінальність тренера„, Тренінг MA NLP Костянтина Коваленка, 2005; • ”Сертифікований НЛП-тренер„, Міжрегиональна асоціація НЛП-Центрів, 2008; • Регулярно навчається у різноманітних бізнес-тренерів Росії, Балтії, Канади, США.

12 ШКОЛА ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Buklet  

Try to do a new buklet