Page 1

Rotary in Nederland Augustus 2010 80e jaargang nr 1 www.rotary.nl

De Rotarian

Gouverneursberaad 2010-2011 Ray Klinginsmith, President Rotary International Rotary en LinkedIn, een dynamisch duo


“Met een Fonds op Naam toon je maatschappelijke betrokkenheid” Collegium L.S.V. Minerva

L.S.V. Minerva/KWF Fonds Het L.S.V. Minerva/KWF Fonds is een Fonds op Naam van KWF Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding is de stuwende kracht achter de kankerbestrijding in Nederland met als doel minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Wij maken deze ambitie waar door honderden toegewijde artsen en topwetenschappers te steunen bij hun onderzoek naar kanker en door voorlichting en patiëntenondersteuning.

Met een Fonds op Naam kiest u voor een eigen naam en een besteding als onderzoek naar een bepaalde vorm van kanker of naar een bepaalde behandelmethode. Wilt u meer weten over het oprichten van een Fonds op Naam of over de fiscale voordelen daarvan? Neem dan contact op met Denise Go-Feij, T 06-51993273 of e-mail dgo@kwfkankerbestrijding.nl

Samen voorop in de strijd


De Rotarian is een uitgave van de Stichting Rotary Administratie Nederland. De Rotarian verschijnt 8x in het Rotaryjaar 2010-2011

issn

0923-1552

Gouverneurs

D1550 – Frank van der Meijden; D1560 – Marianne KoebruggeMulder; D1570 – Albertine Perre-Bulder; D1580 – Peter Kleuters; D1590 – Onno te Nuyl; D1600 – Ton van Vliet; D1610 – Jos Zwaans H OO F D R E D A C T EU R

Marcel Harlaar di s trict s R E D A C T EU R e n

D1550 – Vivianne Viguurs, vviguurs@gewandedrie.nl D1560 – Pauline Meijwaard, pmeijwaard@gmail.com D1570 – Ab Visscher, abv.d1570@gmail.com D1580 – Conrad van de Weetering, c.vandeweetering@chello.nl D1590 – Vera Kerremans, v.kerremans@home.nl D1600 – Herma Enthoven-de Vries, districtsredacteur1600@gmail.com D1610 – Hans van Reijsen, h.vanreijsen@hetnet.nl

De Rotarian Tachtig Het is je misschien ontgaan toen je als gretig lezer van het Rotarynieuws het cellofaan van deze editie afscheurde: het officiële magazine van Rotary in Nederland beleeft de 80e jaargang. Op z’n minst reden om het blad eens kritisch te bekijken. Vorig jaar werd een lezersenquête gehouden die erg positief uitpakte. Naar aanleiding van enkele opmerkingen en discussies in en rond de redactie is besloten om het clubnieuws op de website www. rotary.nl te gaan publiceren. In het blad komt daardoor meer ruimte voor uitgebreide aandachtsartikelen en opiniërende stukken. Het uiteindelijke doel is het blad een meer eigentijdse uitstraling te geven. Dat is een proces van schaven en bijschaven. Met een vrijwel geheel vernieuwd team van redacteuren moet dat zeker gaan lukken. Het begin van de 80e jaargang valt samen met het nieuwe Rotaryjaar. Nieuwe gouverneurs stellen zich voor en het is tijd om afscheid te nemen van Wam de Moor als vaste columnist. Veel dank uiteraard voor zijn inzet en poging om iets van discussie los te maken via zijn persoonlijke bespiegelingen over uiteenlopende Rotaryonderwerpen. Marcel Harlaar, Hoofdredacteur De Rotarian

A a n dit n u mm e r w e rkt e n m e e

Ruchama Bwefar; Doekele Dijkstra; Henk Jaap Kloosterman; Jacob Schreuder; Lieke van Stekelenburg Foto cover:

Rotary Images/RI

(plaatsing o.v.) Uiterlijk voor de eerste van de maand voorafgaand aan de maand van verschijnen zenden aan het redactieadres. Foto’s van PHF-uitreikingen en chequeoverhandigingen worden niet geplaatst. k o pi j

M u tati e s

Mutaties ledenbestand uitsluitend via de secretaris van uw club, via LEAD2 of eventueel via de uitgever (zie: adresdrager) U I T G EVE R

Stichting Rotary Administratie Nederland, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam, tel.: 020-6232405, fax: 020-6227642, e-mail uitgever: info@rotarynederland.nl REDACTIE DE ROTARIAN

tel. redactie: 020-4284735 e-mail redactie: rotarian@rotarynederland.nl website: www.rotary.nl/rotarian

Inhoud

8 Gouverneursberaad 2010-2011 12 The Making of a President

Wat vrienden zeggen over President RI Ray Klinginsmith

15 20 23 24 25

De Grondslagen van Rotary Rotary in Nederland en LinkedIn, een dynamisch duo NIEUW: column van Jacob Schreuder Daklozenproject in Bangladesh Waterproject in Ghana

o n tw e rp

Studio Berry Slok, Amsterdam o pmaak e n D r u k

DeltaHage Grafische Dienstverlening, Den Haag ACQUISITIE

Bureau Nassau, Postbus 14626, 1001 LC Amsterdam 020-6230905, info@bureaunassau.nl © c o p y right Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever van De Rotarian. a u t e u r s r e cht

Op het auteursrecht van het gepubliceerde in De Rotarian is art. 7 van de Auteurswet 1912 van toepassing.

In het Rotaryjaar 2010-2011 verschijnt De Rotarian nog in de volgende maanden: Editie September November December Februari Maart

Deadline kopij 15 augustus 2010 1 oktober 2010 15 november 2010 1 januari 2011 15 februari 2011

De redactie van De Rotarian behoudt zich het recht voor om bijdragen en artikelen in te korten of niet te plaatsen.

augustus 2010 de rotarian

3


• r ot a r y • k ort •

Vernieuwde poliopostzegel Met ingang van 1 juli is de nominale waardeaanduiding op de Nederlandse postzegels vervangen door een 1 of een 2. Gevolg hiervan is dat ook de ENDPOLIONOW-zegel een nieuw jasje heeft gekregen. De postzegelverkoop voor de actie END POLIO NOW blijft een groot succes. Veel Rotaryclubs en individuele Rotarians hebben totaal (stand per 1 juli 2010) meer dan 234.000 postzegels gekocht en hiermee (inclusief B 1.135,54 aan giften) al meer dan B 52.500 bijeengebracht voor de actie END POLIO NOW. Meer dan de helft van dit bedrag is door Rotarians en clubs uit D1600 bijgedragen met RC Het Westland als absolute koploper met de aankoop (en doorverkoop) van 4250 velletjes en dus B 9.350 voor de polioactie. De verdeling over de verschillende districten (per 1 juli 2010) is als volgt: D1550 –  B 4.954,40 – 9,63% D1560 –  B 2.868,80 – 5,58% D1570 –  B 4.169,00 – 8,11% D1580 –  B 1.856,80 – 3,61% D1590 –  B 1.953,60 – 3,80% D1600 –  B 30.217,00 – 58,7% D1610 –  B 4.928,00 – 9,58% RoS –  B 477,40 – 0,93% HET IS DUS NOG STEEDS MOGELIJK VELLETJES POLIOPOSTZEGELS TE BESTELLEN. Bij voorkeur via een gecoördineerde actie per Rotaryclub. Maar ook een individuele bestelling is welkom. Op dit moment hebben ruim 100 clubs,

waaronder 50 clubs uit D1600, 500 of meer zegels besteld. Ik hoop dat nog veel clubs dit voorbeeld zullen volgen. Minimaal 100 velletjes per Rotaryclub moet toch haalbaar zijn! Elk velletje van 10 postzegels met de waardeaanduiding “NEDERLAND 1” wordt verkocht voor B 6,60, dus met een opslag van 50%. De opslag van B 2,20 per velletje is volledig bestemd voor de polioactie END POLIO NOW. B 75.000 als volgende mijlpaal. Bestellingen kunnen worden opgeven bij: Ton van Vliet, Buizerdstraat 60, 2665 TG Bleiswijk, e-mail: a.van.vliet09@freeler.nl, tel.: 010-5212941 of 06-53470029. Ook voor nadere informatie en grotere (zakelijke) bestellingen. Na ontvangst van de bestelling ontvangt men bericht over het totaalbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) en de wijze van betalen. De bestelling wordt verzonden na ontvangst van de betaling. Ton van Vliet (DG 2010-2011 D1600) Fellowship Rotary on Stamps (RoS)

Steun Rotary Doctors en bridge mee

A H

0

augustus 2010 de rotarian

1

4

0

Het doel van deze Nationale Rotary Bridgedrive is het werk van Rotary Doctors Nederland te ondersteunen. Ruim 15 jaar is deze multidistricts organisatie bezig met het verlenen van primaire gezondheidszorg in gebieden waar deze zorg nauwelijks of niet aanwezig is. Momenteel worden per jaar ca 50 (tand)artsen als vrijwilligers uitgezonden naar onze 4 projecten in Kenia. Continuïteit in de gezondheidszorg is de inzet. Vandaar dat we proberen op deze projecten het gehele jaar aanwezig te zijn en daarnaast ook lokale mensen op te leiden om ons werk over te kunnen nemen. Ook werken wij met een jeepline om vanuit onze basis locatie afgelegen dorpen regelmatig te bezoeken en daar spreekuur te

B V

2

Begin september start de eerste ronde van de Nationale Rotary Bridgedrive. In ongeveer 50 plaatsen verspreid over heel Nederland wordt de bridgedrive gespeeld. Er wordt gespeeld in 2 categorieën: recreanten en gevorderden. Winnaars van de drive gaan door naar de volgende ronde, die op districtsniveau wordt gespeeld. Op 27 november wordt de finale gespeeld. Bij deze bridgedrive zijn leuke prijzen te winnen.

1e Nat Rotaryionale Bridge drive

Speel m

ee met

uw

voor R

otary D

octors

houden. Het is niet alleen spreekuur houden; het is ook voorlichting geven op scholen, oftewel preventieve gezondheidszorg. Speel mee met uw hart voor Rotary Doctors Ja, dat is het credo bij de Nationale Rotary Bridgedrive. Meer informatie: www.rotarybridge.nl


• rotary • kort •

Talked a lot, learned a lot and had a lot of fun!

RYLA 2010 succesvol Zo’n dertig veelal hoger opgeleide jongeren hebben begin juni deelgenomen aan de Rotary Youth leadership Awards (RYLA) 2010 in D1550. De organisatie van de RYLA was dit jaar in handen van de regio Nijmegen. Onder de overwegend strakblauwe hemel op het terrein van de Heimvolkshochschule Wasserburg Rindern in Kleve (Duitsland) was gekozen de jonge bestormers van de arbeidsmarkt bewust te maken van omgang met de media. Daarnaast bood de RYLA ook volop gelegenheid tot onderling contact. Daarbij hielp een bezoek aan vliegveld Weeze en een spoedcursus Salsa dansen. De voertaal gedurende het weekend was Engels. Dit internationale tintje zorgde voor een internationale uitstraling van de RYLA waardoor zelfs een Hongaarse deelneemster zich bij de organisatie melde. Het programma omvatte onder meer een mediatraining met journalist Jolwin Dobbelsteen van Omroep Brabant. De deelnemers waren ook zeer te spreken over de lezing van Hugo Marynissen en Stijn Pieters. Beide communicatieprofessionals zijn medeauteur van het boek ‘Geen Commentaar. Communicatie in turbulente tijden’. In deze tijd, waarin sociale media als Hyves en Twitter een steeds grotere rol spelen, komt woordvoerderschap aan op eerlijkheid, legden Marynissen en Pieters uit. Oliemaatschappij BP moet vooral duidelijk maken dat ze het olielek dichten en de schade herstellen, vertelden deze communicatieadviseurs.

De omgang met moderne media is naar verwachting van de RYLA organisatie geen probleem voor de deelnemers. ‘De originele introductie van de deelnemers via powerpoints en filmpjes op vrijdagavond was buitengewoon indrukwekkend’, aldus Guido Rijink, vanuit D1550 initiator van de RYLA. ‘Wat een talentvolle groep zijn jullie. Sommigen van jullie hebben al grote delen van de wereld gezien. Wees dankbaar voor je talenten en benut ze! Jullie kunnen prachtige dingen tot stand brengen’, aldus een enthousiaste Addy Goudsmit (PDG D1550) in haar slottoespraak op de RYLA die vervolgens een certificaat uitreikte aan alle deelnemers

Een rugzakje World Understanding In een sportauto op de landingsbaan Blije gezichten waren er woensdag bij de kinderen in het asielzoekerscentrum in Rotterdam. Ieder kind kreeg van RC Delft een prachtig blauw rugzakje met leuke school-spullen: een mooie doos met kleurpotloden, een grote multomap, een handige liniaal, een aantal schriften, een fraaie rekenmachine, enz. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot Mahnaz Taheri (RC Delft) het dagelijks leven horen. Ze overhandigt een rugzakje hebben indringende ervaringen achter de rug. Met deze actie draagt RC Delft er niet alleen toe bij dat we allemaal vrolijker worden, maar brengt alle betrokkenen vooral inspiratie en begrip. Zo wordt het proces van wederzijdse acceptatie op een prachtige manier op gang gebracht.

Half juni hebben kinderen van het Sophia kinderziekenhuis zelf ervaren welke sportauto het snelst is op de 500 meter. Ze sprintten met supersnelle sportauto’s op de start -en landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport. Voor grote en kleine kinderen was dit vliegveld even de leukste speelgoedwinkel van Rotterdam. De voetbalwedstrijd Nederland–Japan, speelde kennelijk geen enkele rol voor de coureurs, kinderen en ouders. RC Rotterdam-Delfshaven organiseerde het evenement met auto’s van de meest uiteenlopende merken zoals de nieuwste Mercedes SLS AMG Gullwing, de Cobra, de Spyker C-8 Aileron, de supersnelle elektrische auto’s als de Lotus en de Tesla en de gangbare Aston Martin’s, Ferrari’s, Maserati’s en Porsches waaronder de nieuwste Boxter Spyder.


• r ot a r y • e t h i ek •

Building Caring Communities Komende van het platteland en vertrouwd met burenhulp, voelde oprichter van Rotary: advocaat Paul Harris (18681947) zich in Chicago in de beginjaren 1900 verloren en omringd door anonimiteit en verloedering. Hij was zeer teleurgesteld en besprak dat met zijn vrienden. De grondgedachte van Rotary was geboren. De burenhulp van het platteland in de tijd waarin Paul Harris opgroeide is ook in deze postmoderne tijd niet vanzelfsprekend. Op meerdere vlakken voltrekt zich een proces van zin- en betekenisverlies voortkomend uit een uitgekleed individualisme dat leidt tot stuurloze individuen die elkaar alleen maar zien als middelen om de eigen behoeften te bevredigen.1 Datgene dat buiten onszelf ligt en wat verder reikt dan het hier en nu, zoals religie, politiek of geschiedenis, speelt een steeds kleinere rol in het leven dat hierdoor wordt versmald en vervlakt. Rotary zet een anti-beweging in en laat een tegengeluid horen. Daar waar verbanden uit elkaar vallen in deze postmoderne tijd, zoekt Rotary ze juist op. Daar waar de zorg in het publieke domein vervaagt, laat Rotary een commitment doorklinken. Dat we niet naast maar in die samenleving willen staan en concrete hulp willen bieden. Wekelijks komen wij samen, niet virtueel maar face-to-face. Niet om alleen in de eigen behoeften te voorzien maar om open te staan voor die ander, naar elkaars verhalen te luisteren, ervaringen uit te wisselen Wekelijks wisselen wereldwijd tienduizenden rotarians ervaringen uit (Foto: Rotary Images/RI)

6

augustus 2010 de rotarian

en ontmoetingen te stimuleren. Hiermee dragen wij waarden uit die niet meer zo vanzelfsprekend en herkenbaar zijn. Rotary heeft het imago van oubollig, conservatief en critici zeggen zelfs: achterhaald. Juist in deze tijd is dit tegengeluid nodig om onderwerpen als samenhang, binding, verantwoordelijkheid en zorg op de agenda te krijgen. Het jaarthema van Rotary International haakt hier op in: Building Communities, Bridging Continents. Building communities, daar is waar het om draait. Omdat de mens ten diepste communicatief is en verweven wil zijn in sociale contexten. Maar nog specifieker kunnen wij ons richten op het thema Building Caring Communities. Rotary en (zorg)ethiek Ik zie het zo: zelfzorg en de daaruit voortvloeiende zorg voor de ander vormgegeven in zorgend burgerschap is een Ars Vivendi. Zorgen en zorg-dragen-vóór is een bezielende handeling die ons in contact kan brengen met een spirituele laag in onszelf en in ons leven, waaronder onze naaste medemens. Zorgend burgerschap vormgegeven vanuit (zelf)zorg is zo geen verplichtende act van morele menselijkheid maar een geïntegreerd beleven waarin het totale mens zijn wordt aangesproken. Ars Vivendi kunnen we bezieling noemen. Als we de ziel in relatie brengen met het Hebreeuwse woord Roeach dan is het deze ademtocht van toewijding, inzet en nadering die ons de kunst van het leven leert verstaan en ons uitnodigt ons handelen af te stemmen op de ander.2 Hoe nodigen wij elkaar uit tot het uitdragen van zorg? Waar liggen kansen in opvoeding en onderwijs, in leven en werk en onze eigen club? Waar liggen grenzen aan wat je mág vragen en verwachten van mede- Rotarians, collega s en leidinggevenden? Wellicht middels een reflectief proces van bevragen en onderzoeken, passen en meten, peilen en duiden: zo wordt voorkomen dat wij een onbezielde transportband van Rotarybegrippenkaders worden. Een grondig persoonlijk moreel beraad is dus van belang en de vrijheid om afstand te nemen van vastomlijnde kaders,

Lieke van Stekelenburg morele regels en plichten. Vrij van verwachtingen en verplichtingen, waardoor er een open communicatie mogelijk wordt met elkaar en mensen buiten onze club. Zo wordt het initiëren van projecten een gezamenlijke zoektocht naar het goede. De rotarian loopt niet als alleswetende en weldoener rond, maar als zoekende-naaste. Wij worden hierdoor transparant en voor velen een gelijkwaardige gesprekspartner. Misschien is het een uitnodiging voor iedere rotarian naast de eigen competenties de persoonlijke waarden te formuleren van waaruit hij/zij aangesloten is bij Rotary? Zo worden de eigen acties geïntegreerd in de persoonlijke bestaansethiek. Dat betekent dat wij een antwoord kunnen geven op vragen als: hoe kan ik het goede of zelfs goedheid uitdragen? Wat drijft mij in het contact met de ander? Is het solidariteit, ontvankelijkheid, zin willen geven of trouw willen zijn. Wat doet mij openen, toewijden, waarvoor wil ik mij lenen?3 Wie wil en kan ik voor je zijn als rotarian én als mens. Wat rotarians uit Rotary halen, hangt grotendeels af van wat ze erin stoppen (uit: Wat is Rotary?) Regelmatige attendance helpt ons hierbij. Om vanuit deze aansluiting ook anderen in te kunnen sluiten. Dat maakt dat wij temidden én ondanks onvolkomenheid en gebrokenheid een (professionele) bijdrage kunnen leveren aan concrete mensen om deze een leven in volheid aan te bieden (Johannes 10,10).4 Erkent Rotary niet al vele jaren dat wij in het licht van deze moraal van solidariteit onze menswaardigheid ruimte willen bieden? Lieke van Stekelenburg (RC Heeze) is theoloog en begeleidt in haar coachingspraktijk mensen met loopbaan- en levensvragen. Noten 1 Taylor, Charles: De malaise van de moderniteit. Kampen: Kok Agora/Kapellen: Pelckmans. (2003). p. 118. 2 Waaijman, Kees: Een verkenning van de ziel, in: Hermans, Hubert J.M.: De echo van het ego. Over het meestemmige zelf, Baarn, Ambo (1995) pp. 133-149 3 Baart, Andries.: Een theorie van de presentie. Lemma Utrecht (2004) pp. 760- 761. 4 Vergelijk de Four-Way Test.


• r o t a r y • b o e k en / Ko r t •

Ervaringen van een serial entrepreneur Alleen al door de titel een aandachtstrekker… Wie is Michiel Muller dan? Muller (RC RotterdamHilligersberg) bouwde op jonge leeftijd met Marc Schröder de benzineketen TANGO uit tot een internationaal succes. Na de verkoop van TANGO richtten zij samen Route Mobiel en Bieden en Wonen op. In dit boek geeft hij aan de hand van zijn eigen ervaringen en cases zijn visie op ondernemerschap en vele tips. Doe het anders is zijn motto en een belangrijke tip: als je niet in de box zit, kun je gemakkelijker out of the box denken. Uitgeverij Business Contact, isbn: 978-90-470-0349-6

Wat is daarop uw antwoord?

Werkijs

(Buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand (absen en babsen) luisteren uitgebreid naar het levensverhaal van uiteenlopende mensen om toe te werken naar een huwelijksplechtigheid. Ze verwerken die verhalen tot een ceremonie die past bij het bruidspaar. Absen en babsen zitten vol verhalen. Dit rijk geïllustreerde en kleurrijke boek bundelt al die bijzondere verhalen en anekdotes. Met onder meer een voorwoord van oud-burgemeester Job Cohen van Amsterdam die als eerste ter wereld een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht mocht sluiten en het huwelijk tussen Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima.

Henk Schueler (RC Oss) kan veel en boeiend verhalen. Dat komt niet alleen door zijn hoge leeftijd, maar ook door zijn rijke schat aan notities van herinneringen aan gedenkwaardige gebeurtenissen. Vanaf zijn vroege jeugd heeft hij die opgeschreven in een dagboek: zijn kinder- en jongensjaren, de middelbare school bij de fraters in Oss, de avontuurlijke oorlogsjaren als onderduiker, verhalen over de vrouwenjacht in Valkenburg en de glansrijke schaatsjaren in Noorwegen. Zijn vele schaats- en fiets Elfstedentochten vormen de hoofdmoot van Werkijs. Het levert mede door de bewerking van Alex Schalken en vele archieffoto’s boeiend leesvoer op.

Uitgave: Stichting Flagan, isbn 978-94-90702-01-4 Uitgeverij: Koninklijke BDU, isbn: 9789087881047

Benefietavond Jeugdsportfonds In het pand van Mercedes Nederland in Utrecht was begin juni een benefietavond georganiseerd door RC Amersfoort-West voor het Jeugdsportfonds te Amersfoort. Het fonds zorgt ervoor dat kinderen in de leeftijd tot 18 jaar kunnen sporten. Aangezien de ouders te weinig geld hebben, een inkomen onder het sociaal minimum, zitten deze kinderen in een isolement. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking. Sportdeelname is een belangrijk element tot integratie en ontwikkeling. Tijdens de avond waren er optredens van Karin Bloemen (ze schreef speciaal voor deze avond een nummer) en The Ultimate Cool Jazz Quartet. Daarnaast was er een modeshow, kon er champagne en wijn worden geproefd en werd een veiling gehouden van bijzondere voorwerpen. De avond bracht B 15.000 op. augustus 2010 de rotarian

7


r o t a r y • in t ern a ti o n a l •

Gouverneursberaad 2010-2011 In het Rotaryjaar 2010-2011 vaart Rotary International onder het thema van President Ray Klinginsmith uit de Verenigde Staten: Building communities, bridging continents. Grote nadruk komt dit jaar te liggen op het Strategisch Plan van Rotary International dat per 1 juli 2010 in werking trad. Nadruk ligt daarbij op versterking van de clubs, verdere ontwikkeling van humanitaire acties en verbetering van het imago van Rotary. In Nederland staan zeven nieuwe gouverneurs klaar om deze bruggen te bouwen naar nieuwe netwerken.

D1550 – Frank van der Meijden (Rotary Foundation/Internationale Zaken) Heeft als classificatie krijgsmacht, jachtvlieger. Hij is lid van RC Son sinds 1997. Zijn partner Eja is Zweeds, maar woont al 34 jaar in Nederland! Zij is net met pensioen en geniet daarvan. Frank’s loopbaan binnen de Koninklijke Luchtmacht begon in 1970 en hij behaalde in 1973 zijn militair vliegbrevet. Hij vervulde diverse squadronfuncties en bekleedde o.a. Internationale staffuncties in Napels, Kalkar, en het Militaire NAVO Hoofdkwartier in Mons (België). Daar hield hij zich vanaf 1997 o.a. bezig met de integratie van de eerste voormalige Warschau Pact landen die tot de NAVO zijn toegetreden. Van 2000-2004 was hij docent KMA en van 2002 tot juni 2008 docent in Estland. Vanaf zijn ‘pensioen’ in 2005 is hij werkzaam bij The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Boeiend, door de samenwerking politiek, militair en NGO’s, het realiseren van millenniumdoelen en geïntegreerde planning; enigszins vergelijkbaar met Rotary. Voor de ‘lol’ geeft Frank, als écht vrijwilligerswerk, computerlessen aan senioren. Hoewel Rotary niet aan politiek ‘doet’ is het volgens Frank voor rotarians wél belangrijk om bewust bezig te zijn, ook op politiek gebied. Dus is hij, tenslotte, ook nog lid van een (landelijke) partijcommissie voor Defensie. Binnen RC Son bekleedde hij ook allerlei functies, inclusief secretaris, voorzitter.

Hij bracht veel bezoeken aan buitenlandse Rotaryclubs, onder andere leidend tot contact en projecten in Estland. En dat leidde weer tot zijn districtsfunctie in de District Rotary Foundation Commissie. Van het nieuwe jaarthema zegt hij: ‘daar kunnen we wat mee. En ik zie en lees dat clubs ook al de gedachte van Building Communities op diverse manieren goed oppakken. Persoonlijk ben ik ook een groot voorstander van “Bridging Continents”, omdat dat deel van het thema je duidelijk maakt dat je eerst goed moet observeren voordat je ergens je boodschap (en project) neerzet’.

D1560 – Marianne Koebrugge-Mulder (PR, Communicatie en ICT) Marianne is sinds 1999 lid van RC Rijssen, classificatie Landbouw. Over het komende jaar zegt zij: ‘Het ingezette meerjarenbeleid van onze voorgangers heeft een aantal processen in werking gezet die hun oorsprong hebben in tal van onderliggende onderzoeken en notities. In een veranderende maatschappij met een hoog individualiseringsgehalte kost het steeds meer moeite om jouw/onze belangen en inzet voor het voet8

augustus 2010 de rotarian

licht te krijgen. De nieuwe media, social media, is een van de podia voor communicatie in ons drukke bestaan. Welke kanalen hebben we nodig voor een optimaal resultaat? Niet alleen de interne-, maar ook externe communicatie en netwerken zijn essentieel, waarbij het persoonlijke contact niet verloren mag gaan. Wij zullen als Rotary ons uiterste best moeten doen om als hulporganisatie, NGO, in beeld te blijven zodat we ons werk kunnen blijven doen. ‘Service above Self’, door te laten zien wat we doen en bewerkstelligen creëren we een Imago dat bij ons past. PR, ICT, Imago en Social Media blijven aan optimalisatie onderhevig en constante aandacht vragen. Het in de ‘tijdgeest’ plaatsen van zowel interne- als externe communicatie blijft een uitdaging.


D1570 – Albertine Perre-Bulder (Jeugdzaken/MDJC/Vice-voorzitter GB) Rotarian vanaf 1994 en lid van RC Vianen-Vreeswijk, classificatie gezondheidszorg. Haar landelijke portefeuille ‘Jeugd’ sluit goed aan bij haar achtergrond als jeugdarts. Zij heeft veel ervaring binnen Rotary met jeugd. Zo werkte ze mee aan de Dutch Orientation Course (DOC) voor uitwisselingsstudenten en gaf zij jaarlijks de ‘outbounds’, Nederlandse studenten die een jaar naar het buitenland gaan, voorlichting over het Nederlands drugsbeleid en over de risico’s en preventie van

‘sexual and emotional abuse’ onder het motto ‘een gewaarschuwd mens telt voor twee!’. In 2008 was zij teamleider van een GSE team van 5 jonge ‘professionals’ in Nieuw Zeeland. Als jeugdarts had zij in Nederland al heel veel kinderen gevaccineerd en daarom wilde zij dan ook graag een steentje bijdragen aan END POLIO NOW. Zij heeft inmiddels al drie polioreizen gemaakt, naar Ghana, Noord-India en Nigeria. Het nieuwe jaarthema ‘Building Communities, Bridging Continents’ is een thema dat haar erg aanspreekt en waar zij zich het komende jaar als gouverneur voor wil inzetten in samenwerking met haar opvolgers om duurzaam beleid te kunnen continueren.

D1580 – Peter Kleuters (Voorzitter Gouveneursberaad) Peter werd geboren in 1948 in het centrum van Amsterdam. Na de HBS-A opleiding op het St. Ignatiuscollege te Amsterdam ging hij naar de Universiteit van Amsterdam om rechten te studeren en volgde de notariële studierichting waarin hij in 1972 afstudeerde als kandidaat-notaris. Vervolgens werkte hij op diverse notariskantoren in Noord-Holland en werd in 1988 benoemd tot zelfstandig notaris in Avenhorn. Als actief lid van de lokale gemeenschap bouwde hij een uitstekende notarispraktijk op. Naast het notariaat trad Peter regelmatig op als banjospeler en zanger in diverse dixielandbandjes, hetgeen een geweldige afleiding betekende ten opzichte van het serieuze notariswerk. Ook is Peter een fanatiek golfer en autoracer met Eurolicentie. Ferrari’s en Maserati’s hebben geen geheimen voor hem. In 1993 werd hij Charterlid van RC Hoorn-de Compagnie en ging er een nieuwe wereld voor hem open. Hij kon zo zijn behoefte tot dienstbaarheid aan de maatschappij een nieuwe dimensie geven. Na een paar jaar werd hij gevraagd zitting te nemen in de districtscommissie van de Rotary Foundation, hetgeen hem meer

inzicht gaf in de structuur en financiële mogelijkheden van Rotary. In het millenniumjaar 1999-2000 werd hij – als invaller – voorzitter van zijn club en in 2007 vroeg DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman hem om regiovoorzitter te worden van West-Friesland. Toen de inkomende gouverneur wegens gezondheidsredenen in november 2009 moest afhaken, twijfelde hij niet en bood zich aan als toekomstig gouverneur. In een recordtempo volgden opleidingen in Nederland, Parijs, San Diego en Montreal. Mede dankzij de actieve morele steun van zijn vrouw Mary hoopt hij dit jaar als gouverneur en voorzitter van het landelijke Gouverneursberaad tot een succes te brengen.

Beelden van de International Assembly in San Diego waar de Gouverneurs hun afsluitende training kregen (Foto’s: Rotary Images/RI)

augustus 2010 de rotarian

9


r o t a r y • in t e r n a ti o n a l •

D1590 - Onno te Nuyl (Algemene Zaken/Interne Zaken) Zijn vader was lid van Rotary en zo heeft hij ervaren dat de basis van Rotary Fellowship is. Fellowship is de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Vanuit deze basis ontstaan steeds weer acties. Hij is lid van RC Emmen sinds 1981 en werd geboren (1946) in Hilversum, groeide op in Rijswijk. Hij is afgestudeerd werktuigkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Delft (1974) en gepromoveerd tot doctor in de technische wetenschappen (1978). Onno is getrouwd (1971) met Thea van der Harst en samen hebben zij twee zonen Arjen en Steven. In 1974 verhuisde hij naar Emmen voor zijn eerste baan bij AkzoNobel. Vanaf 1979 is hij werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur. Van groot belang is dat je naast je beroep ook actief bent in de samenleving. De wisselwerking tussen beide maakt het effect groter. Hij is actief bij het onderwijs, cultuur, recreatie, sport en het bestuur

van de samenleving. Rotary is een organisatie die hem aanspreekt en hij heeft veel mogen bijdragen in de club en bij projecten in Afrika. Toen hij gevraagd werd zich voor het district in te zetten was de keuze snel gemaakt. Aan iedere organisatie moet voortdurend energie worden toegevoerd, anders raakt deze in verval. In de komende periode wil hij zich inzetten voor de Rotary organisatie, die luistert, doet en bijdraagt aan een wereldwijde samenleving. Zijn motto is: Listen, Do, Peace.

D1600 - Ton van Vliet (Financiën) Geboren in 1943 in Rijsoord (gem. Ridderkerk). In 1966 trouwde hij met Marijke. Zij hebben 2 zonen, 2 schoondochters en 5 kleinkinderen. Van 1960-1966 studeerde hij Chemie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1967-1969 promoveerde hij op een organisch chemisch onderwerp aan dezelfde universiteit, doctoraal assistent en leraar organische chemie aan de avondschool van de Laboratori10

augustus 2010 de rotarian

umschool in Rotterdam. Na de promotie werkte hij bij TNO. In 1974 fulltime leraar organische chemie aan dag- en avondschool bij het laboratoriumonderwijs in Rotterdam. Vanaf 1978 combinatie van onderwijs- en managementtaken als adjunct-directeur. In die laatste functie nauw betrokken geweest bij de fusie van de laboratoriumscholen in Rotterdam en Delft in 1988. Na de fusies in het hoger beroepsonderwijs vanaf 1988 actief geweest als locatiedirecteur in Delft en in diverse management- en beheersfuncties binnen verschillende faculteiten van de Hogeschool Rotterdam, waarvan de laatste 6 jaar als directeur van de centrale facilitaire dienst van deze Hogeschool. Omdat hij op een hogeschoollocatie in Delft werkzaam


• rotary •

was, werd Ton in 1989 lid van RC Delft-Vrijhof. Door verplaatsing van de werkzaam-heden naar Rotterdam in 1995 (charter)lid geworden van RC De Rottemeren. Als postzegelverzamelaar in 1999 lid geworden van de Fellowship Rotary on Stamps, waarvan van 2007 tot 2009 als International Chairman. Hij functioneerde vanaf 2005 als assistent gouverneur (Regio 2) en lid van de District Rotary Foundation Commissie. Over het nieuwe jaarthema: ‘Het geeft volgens

mij precies aan waar Rotary voor staat: het verbeteren van de lokale woon- en werkomgeving voor mensen door hulp te bieden op het gebied van armoede, gezondheid, alfabetisering, schoon water en hygiëne, etc Het creëren van de mogelijkheden voor beter onderling begrip, goodwill en vrede door internationale contacten, (jeugd)uitwisseling, scholarships, etc’.

D1610 - Jos Zwaans (Vocational Service) Geboren op 5 december 1949 te Kaatsheuvel. Hij is de jongste uit een gezin van 6 kinderen. Na de middelbare school volgde hij de HBO opleiding Fysiotherapie. Daarna volgden og vele post HBO opleidingen in binnen en buitenland wat uiteindelijk uitmondde in een universitaire opleiding aan de Vrije Universiteit te Brussel. Na deze opleiding was Jos toe aan een nieuwe uitdaging. Tot dan toe had hij gewerkt in een eerste lijn praktijk voor fysiotherapie te Waalwijk wat geen verdere uitdaging meer betekende. Daarom heeft hij - na jaren voorbereiding - in 2006 een multidisciplinair gezondheidscentrum in Waalwijk opgericht waar alle (para)medische disciplines werkzaam zijn. het betekende een stimulans en verrijking voor zijn loopbaan. Per 1 januari heeft hij de praktijk overgedragen aan zijn opvolgers en de vrije tijd die dit geeft wil Jos graag invullen met het gouverneurschap wat ook weer een uitdaging is om deze functie aan te gaan. Sinds 1989 is hij lid van RC Waalwijk en heeft daar vele functies verricht en alle bestuursfuncties doorlopen van penningmeester, secretaris, en voorzitter. Via de Rotary Doctors Nederland (RDN) is hij tweemaal uitgezonden naar Namibië waar hij in een hospi-

taal werkte en trainingen gaf aan de daar werkzame fysiotherapeuten en een revalidatieafdeling hielp opzetten. Ook via The Rotary Foundation heeft hij een tweetal projecten in India die met de revalidatie van polio patiënten had te maken mogen monitoren en beoordelen in relatie tot de Matching Grants die daaraan geschonken waren. Daarnaast nog andere projecten in Turkije. Het jaarthema is vanuit zijn landelijke portefeuille in te vullen doordat Rotary naast financiële ondersteuning ook kennis en vaardigheden beschikbaar stelt aan de gemeenschap, zowel nationaal als internationaal. Denk dan bijvoorbeeld aan JobRotary, Rotary Doctors Nederland en de Medical Equipment Bank (MEB); zij laten de reikwijdte van Vocational Service zien en op welke manieren Rotary in staat is mensen te helpen. augustus 2010 de rotarian

11


• r ot a r y • I n tern a ti o n a l •

The Making of a Vrienden over Ray Klinginsmith

In het aprilnummer maakten we al kennis met Rotary’s voorman voor het jaar 2010-2011 uit Missouri, nu lezen we wat vrienden over hem zeggen. Pauline Philman, Ambassadorial Scholar die samen met Ray Klinginsmith studeerde in Zuid Afrika aan de University of Cape Town in 1961. Ze woont nu in Bell (Florida) en werkte als onderwijzeres gedurende 36 jaar. ‘Ray en ik ontmoetten elkaar in New Orleans voor de inscheping naar Kaapstad. Hij was erg aardige jongeman. Ik had geen visum bij me omdat het reisbureau mij dat niet had verteld. Ray is er meteen een gaan regelen via het Britse consulaat. Hij vertelde me meteen dat hij verloofd was – tot over z’n oren verliefd was hij. In Kaapstad trokken we veel met elkaar op en gingen naar dezelfde kerk. Ik kon hem altijd bellen als er iets was. Hij was erg actief bij de padvinderij. Ik heb veel badges op zijn shirt mogen zetten. Ik keek naar hem als een broer. Ik heb altijd gedacht dat hij in de politiek zou gaan, maar hij werd jurist. Het verbaast me niet dat hij President van RI is geworden – hij straalde altijd een soort leiderschap uit. Hij belde me op toen hij verkozen was. Het is een eer voor Rotary dat Ray president is. Hij is een van mijn helden.’ Karen Murr, management assistente, Macon-Atlanta State Bank ‘Hoewel Ray en Judie veel reizen, keren ze altijd terug naar Macon voor een toneelstuk, om deel te nemen aan een chilidiner van het lokale basketball-team of om oude bekende te ontmoeten. Ray is een komiek; hij kan mensen goed vermaken en is een veelgevraagd spreker op afscheidsrecepties.’

Judie en Ray Klinginsmith.

Rusty Neill, oud voorzitter RC Macon County; president en CEO van de Macon-Atlanta State Bank. Klinginsmith was 38 jaar directeur van deze bank. ‘Hoewel Ray niet lang in Macon heeft gewoond, heeft hij veel respect verdiend en veel vrienden gemaakt in de samenleving. Dat is het mooie van Ray en Judie als zij zich ergens aan committeren dan houden zij vol en onderhouden de relatie. Ray blijft betrokken bij iets ook als hij al weer een stap verder is. Hij zal nooit de boventoon voeren, maar weet een onderwerp naar zich toe te trekken of in een ander licht te zetten door historische verbanden te leggen. Rotary heeft een positieve invloed gehad op zijn leven. Hij vertelt er graag over. Als ambassadeur voor Rotary is hij de juiste man. Ray is een verpersoonlijking van het motto “Service above Self”. Hij praat niet graag over zijn verworvenheden, maar wel altijd over wat Rotary voor hem betekent. Hij geeft dit nu op deze manier aan Rotary terug zodat de organisatie nog beter wordt. Hij zou graag zien dat aan het eind van zijn jaar de clubs gerevitaliseerd zijn. In gezamenlijkheid kunnen de clubs iets fantastisch realiseren.’ Ron Gaber, oud voorzitter RC Kirksville en goede vriend van de Klinginsmith familie. ‘Ray heeft een ongelooflijk geheugen en weet alles nog van iedereen die hij in zijn leven heeft ontmoet. Daardoor komt hij snel in contact met mensen en weet hij mensen aan zich te binden. Hij stelt voortdurend vragen om erachter te komen wat er left. Hij brengt veel tijd door in kleine sociale netwerken: een koud biertje en een schaal popcorn heeft al menigmaal aan de wieg gestaan van een nieuw serviceproject. Ik denk dat hij als leider een katalysator is en dat hij echte verandering gaat brengen, hetgeen zal resulteren in de groei van het aantal Rotaryclubs wereldwijd.’ Eileen Eckhouse, assistent van RI President Ray Klinginsmith ‘Ray is een echte doe-het-zelver. Ik vraag me af wanneer hij slaapt. Hij begint om 5 of 6 uur ‘s ochtends en werkt tot 6 uur ‘s avonds. Hij lacht altijd, is zeer gedreven en nooit kortaf. Hij is heel geduldig en mensen vinden hem inspirerend. Ik lees de brieven van mensen die hem hebben horen praten of hem hebben ontmoet. Veel jonge leden voelen zich aangesproken en zijn door hem geïnspireerd om veranderingen binnen Rotary door te voeren.’ Ed Futa, General Secretary van Rotary International ‘Ik ben erg onder de indruk van zijn inschattingsvermogen van situaties met oog voor het bredere perspectief. Hij stelt mensen op hun gemak en dat is voor zo’n functie erg belangrijk. Misschien vanwege zijn nuchtere opstelling is hij erg toegankelijk voor mensen. Rotarians zullen dat snel oppakken.’

12

augustus 2010 de rotarian


• rotary •

President

augustus 2010 de rotarian

13


• r o t a r y • B r i ef v a n d e p res i d en t •

Rotarians, Wat leven we toch in een wonderlijke wereld! De technologische ontwikkelingen gaan zo snel en zij zijn van grote invloed op ons werk en privé-leven. Maar nog steeds profiteert eenderde van de wereldbevolking niet van deze verworvenheden. In hun leven verandert weinig. Het is een scherpe tegenstelling en reden van zorg. Rotary draagt een belangrijke erfenis met zich mee en heeft een open toekomst voor zich. Mijn voornaamste taak als president van de wereldwijde Rotaryorganisatie is er voor te zorgen dat clubs vitaler worden en dat zij de spil vormen van veranderingen in de samenleving. Dat is een belangrijke functie want de clubs pakken het probleem bij de wortel aan en dragen hun steentje bij aan een betere samenleving. ‘Wind of change’, was een veelgehoorde frase toen ik begin jaren zestig als Rotary beursstudent in Zuid-Afrika zat. Het is een samenloop van omstandigheden dat deze zin nu op Rotary van

toepassing is. In Zuid Afrika is er sindsdien veel veranderd en in Rotary moet er ook veel veranderen. Rotary International is aan het vernieuwen. We kijken met een frisse blik naar al onze programma’s en projecten om te zien wat er kan en moet veranderen terwijl we vasthouden aan onze kernwaarden. Ik hoop dan ook dat rotarians wereldwijd hierop aan zullen haken en dat zij de mogelijkheid benutten om binnen hun clubs en districten iets te veranderen en zo nodig verbeteren. Rotary leeft in de 33.000 en deze clubs spannen zich in voor een betere samenleving door ‘Building Communities, Bridging Continents’, het leitmotiv van dit Rotaryjaar. Als we er in slagen om clubs dit jaar ‘Bigger, Better, /Bolder’ te maken dan ben ik er van overtuigd dat onze beste jaren nog moeten komen. Als rotarians kunnen we werken aan een betere samenleving.

Ray Klinginsmith President RI 2010-2011

Boodschap van de voorzitter rotarians. De Future Vision Commissie en de Trustees van TRF hebben hiermee een duidelijke stap voorwaarts gezet.

De pilot van het Future Vision Plan is op 1 juli van start gegaan.. The Rotary Foundation (TRF) heeft in de aanloop naar de implementatie daarvan veel zorg en aandacht besteed. Het plan dat is gebaseerd op de uitkomsten van twee onderzoeksbureaus en een enquête onder ruim 10.000

14

augustus 2010 de rotarian

TRF was erg succesvol door de jaren heen. Maar de wereld verandert en de Foundation moet met de tijd mee. Samenwerking met andere gelijkgestemde organisaties is belangrijk voor de toekomst. We moeten onze doelstellingen aanscherpen en onze ambities verbreden. Mensen worden geen lid van organisaties, zij nemen deel aan goede doelen. We moeten ons voordeel doen met de verworvenheden en lessen die we hebben geleerd tijdens de poliocampagne. We moeten groot denken. Het geld dat we kregen van de Bill & Melinda Gates Foundation konden we op de juiste manier inzetten omdat we al

meer dan 20 jaar ervaring hebben binnen PolioPlus. Ik ben er echter niet zeker van of ons dat ook zou lukken binnen andere programma’s van TRF. Het Future Vision Plan geeft meer verantwoordelijkheid, controle en flexibiliteit aan districten en clubs zodat zij hun eigen bijdragen beter kunnen monitoren.. Echter, vergeet nooit dat TRF van de rotarians is. Als clubs en districten hun voordeel doen met deze mogelijkheden, dan wordt het personeel op onze kantoren ontlast en kunnen zij zich richten op andere bezigheden in het belang van de toekomst van onze organisatie. Carl W. Stenhammar, Voorzitter Trustees van The Rotary Foundation


• r o t a r y • g l ob al o u tl o o k •

De Grondslagen van Rotary Rotary International (RI), ’s werelds oudste organisatie van serviceclubs, omvat ruim 33.000 clubs in meer dan 200 landen en gebieden. De ruim 1,2 miljoen leden van deze serviceclubs vormen een wereldomvattend netwerk van zakelijke en professionele leiders die vrijwillig hun tijd en talenten geven om de maatschappij waarin zij leven te dienen. Service above Self Het motto van Rotary, ‘Service Above Self’, dient als voorbeeld voor de humanitaire geest van de organisatie. Een sterke onderlinge ‘Fellowship’ en de inzet voor zinvolle lokale en internationale serviceprojecten, kenmerken Rotary wereldwijd. Basiskennis van Rotary Rotary kent een rijke, soms complexe traditie en organisatorische structuur met vele programma’s en gewoonten die verwarrend kunnen zijn voor nieuwe en zelfs niet zo nieuwe leden. De bijlage ‘Grondslagen van Rotary’ voorziet in de basiskennis en zal ieder lid een beter beeld geven van Rotary. Een cursus Rotary Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs. Zij telt meer dan 1,2 miljoen leden, verspreid over 33.000 Rotaryclubs en 530 districten in meer dan 200 landen en gebieden. Nederland telt in 2010 bijna 20.000 leden in zo’n 475 clubs.

te versterken, deel te nemen aan serviceprojecten die nuttig zijn voor hun eigen omgeving en in andere landen, financiële steun te geven aan The Rotary Foundation (TRF), deel te nemen aan het programma en leiders voort te brengen die in staat zijn Rotary te dienen boven het niveau van de club. De Board of Directors van RI, inclusief de President RI, de President-Elect en de General Secretary, komt eens per kwartaal bijeen om het beleid vast te stellen. Traditiegetrouw ontwikkelt de President - die jaarlijks gekozen wordt - een thema waar dat jaar de nadruk op komt te liggen. Voor dit jaar is het thema van Ray Klinginsmith: ‘Building communities, bridging continents’ Terwijl de President RI de belangrijkste spreekbuis is van de organisatie, is de General Secretary van RI de leidinggevende, die aan het hoofd staat van ongeveer 740 mensen op het hoofdkantoor in Evanston, een voorstad van Chicago in Illinois (VS) en op de 7 internationale kantoren in Argentinië, Australië, Brazilië, India, Japan, Korea en Zwitserland. In Nederland kennen wij het kantoor van de Stichting Rotary Administratie Nederland dat is gevestigd in Amsterdam.

Verantwoordelijkheden van het lidmaatschap De club is de hoeksteen van Rotary en door de wekelijkse bijeenkomsten bij te wonen krijgen de leden gelegenheid te genieten van het gevoel van Fellowship in de club en hun professionele en persoonlijke kennis te verrijken. Als leden hun eigen wekelijkse clubbijeenkomst missen, worden ze aangemoedigd bijeenkomsten van andere Rotaryclubs bij te wonen – een gebruik dat rotarians een warm welkom garandeert in gemeenschappen over de hele wereld. Wat rotarians uit Rotary halen, hangt grotendeels af van wat ze erin stoppen. Veel eisen die aan het lidmaatschap gesteld worden zijn bedacht om de leden te helpen ten volle te kunnen genieten van hun Rotaryervaring. Kijk voor adressen van Rotaryclubs in de ‘Official Directory’ of op de ‘Club Locator’ op de website (www.rotary.org) voor bijeenkomsten en tijden. Regelmatige ‘attendance’ helpt de leden om een andere belangrijke verantwoordelijkheid te nemen – het deelnemen aan serviceprojecten van de club. Leden leren van de betrokkenheid van hun club bij plaatselijke en internationale projecten en kunnen hun tijd en talenten beschikbaar

Rotarians zijn leden van Rotaryclubs die tot de wereldwijde organisatie Rotary International (RI) behoren. Iedere club kiest zijn eigen bestuursleden en heeft een belangrijke mate van autonomie in het raamwerk van de statuten en reglementen van Rotary. De clubs zijn gegroepeerd in 534 Rotarydistricten, elk geleid door een districtsgouverneur, die een vertegenwoordiger is van RI. De districtsorganisatie, met inbegrip van assistentgouverneurs (ADG) en verscheidene commissies, ondersteunt de clubs. Effectieve clubs streven ernaar het fundament van hun lidmaatschap te steunen of augustus 2010 de rotarian

15


• r ot a r y • g l o ba l o u t l o o k •

stellen daar waar ze het hardst nodig zijn. Om de clubs sterk te houden is iedere rotarian verantwoordelijk voor aanwas van nieuwe leden voor Rotary. Ook nieuwe leden kunnen gasten voor bijeenkomsten uitnodigen en vragen om deel te nemen aan een serviceproject. Het waardevolle van Rotary spreekt voor zich en de beste manier om belangstelling van potentiële leden op te wekken is door ze het gevoel van Fellowship en service uit de eerste hand te laten ervaren. Het in Rotary geïnteresseerd houden van nieuwe leden is een andere verantwoordelijkheid van iedere rotarian. Een goede Fellowship binnen de club en het in een vroeg stadium betrokken worden bij serviceprojecten, zijn de beste manieren om het lidmaatschap van de club te verstevigen. Beginselen van Rotary In de geschiedenis van Rotary hebben zich enkele basisprincipes ontwikkeld om rotarians te begeleiden naar het ideaal van dienstvaardigheid en hoge ethische normen. Het doel van Rotary (= the Object of Rotary) werd voor het eerst geformuleerd in 1910. Het is door de jaren heen met de uitbreiding van Rotary’s missie aangepast. Het doel van Rotary is een bondige definitie van het doel van de organisatie en de verantwoordelijkheden van de individuele clubleden. In het Nederlands wordt ‘the Object of Rotary’ als volgt vertaald: Het doel van Rotary is het aanmoedigen en het aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van: 1. Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid; 2. De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van het beroep als middel om de maatschappij te dienen; 3. De toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid van iedere rotarian in zijn 16

augustus 2010 de rotarian

persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven; 4. Internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende Fellowship van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid. Classificatiebeginsel Het classificatiebeginsel waarborgt dat in iedere Rotaryclub de zakelijke en beroepsmatige samenstelling van de gemeenschap (waarin de club opereert) is vertegenwoordigd. De classificatie van ieder lid is gebaseerd op zijn of haar zaak of beroep. Het aantal leden dat onder die classificatie valt, wordt bepaald door de grootte van de club. Het gevolg is grote verscheidenheid van beroepen, die de sociale sfeer van de club verlevendigt en een rijke bron is van deskundigheid om serviceprojecten uit te voeren. Avenues of Service De ‘Avenues of Service’ vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld. Club Service Dit zijn alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die het goed functioneren van de club bevorderen. Tot Club Service behoren: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een goed programma en persoonlijke

inzet. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek. Een hoge attendance bevordert de Fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary. Vocational Service Uitgangspunt is hier de vraag: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt. Community Service Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel daadwerkelijk als financieel. Samenwerking met bestaande organisaties behoort tot de mogelijkheden. International Service De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid met mensen uit andere landen. Middelen hiertoe zijn persoonlijke contacten, deelnemen aan de activiteiten van de Rotary Foundation, World Community Service, contactclubs, e.d. New Generations Service In april 2010 is op de wetgevende vergadering van RI, de Council on Legislation, een voorstel aangenomen voor het instellen van een vijfde avenue waarbinnen alle jeugdprogramma’s worden gebundeld.


• r o t a r y • g l ob al o u tl o o k •

Programma’s van Rotary International Onderstaande Rotaryprogramma’s bieden mogelijkheden om mensen in n0od te helpen en te voorzien in de behoeften binnen een gemeenschap.

Rotary Friendship Exchange Rotarians en hun gezinnen brengen wederzijdse bezoeken aan andere landen, verblijven in elkaars huizen en leren van culturen uit de eerste hand.

Interact Rotaryclubs organiseren en sponsoren deze service-organisatie voor jongeren van 12 tot 18 jaar; er zijn meer dan 12.300 clubs in 133 landen.

Rotary Volunteers Terwijl iedere rotarian een vrijwilliger is, geven honderden van hen met speciale vaardigheden en ervaring via RI hun krachten aan service in het buitenland; dit gebeurt elk jaar gedurende kortere periodes.

Rotaract Rotaryclubs organiseren en sponsoren leiderschap, professionele ontwikkeling en deze serviceorganisatie voor jonge volwassenen van 18 tot 30 jaar; er zijn meer dan 8000 clubs in 167 landen en gebieden.

Rotary Youth Exchange Clubs en districten sponsoren en verlenen onderdak aan studenten van 15 tot 19 jaar die naar het buitenland reizen om een jaar te studeren of voor een verlengde vakantie; ongeveer 8000 studenten per jaar.

Rotary Community Corps (RCC) Rotaryclubs organiseren en sponsoren groepen van niet-rotarians die eraan werken om hun leefgemeenschappen vooruit te helpen; er zijn bijna 6800 RCC’s in 78 landen en gebieden.

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) Clubs en districten sponsoren seminars om kwaliteiten en leiderschap van jongeren en jong volwassenen van 14 tot 30 jaar te versterken en te erkennen.

Rotary Fellowships en Rotarian Action Groups Rotary Fellowships (groepen die recreatieve en/of beroepsmatige interesses delen) en Rotarian Action Groups (richten zich op het gebied van de humanitaire dienstverlening en gezondheidszorg) vormen de Global Networking Groups. Zij staan open voor alle rotarians, hun partners en Rotaractors met gemeenschappelijke interesses; er zijn ongeveer 70 ‘groups’.

World Community Service (WCS) Rotaryclubs en districten vormen internationale deelgenootschappen om hulp te bieden aan een service project van een club of district in een ander land. ProjectLINK (zie: www.rotary.org) biedt een database van club en district Community Serviceprojecten.

Four-Way Test De zogeheten ‘Four-Way Test’, wereldwijd opgevolgd door rotarians in hun zakelijke en beroepsmatige leven, werd bedacht door rotarian Herbert J. Taylor in 1932. Sindsdien is deze vertaald in meer dan 100 talen. ‘The Four-Way Test of the things we think, say or do’ – Is it the truth? – Is it fair to all concerned? – Will it build goodwill and better friendships? – Will it be beneficial to all concerned? In het Nederlands: Bij de dingen die we als rotarian doen, denken of zeggen stellen we de volgende vier vragen: – Is het waar? – Is het billijk voor alle betrokkenen? – Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap? – Komt het alle betrokkenen ten goede?

The Rotary Foundation De werkzaamheden van The Rotary Foundation (TRF) zullen worden verbeterd volgens het Future Vision Plan. De uitvoering van deze organisatieverandering bevindt zich binnen een aantal geselecteerde districten in een pilot fase. TRF is een not-for-profit organisatie. De missie van TRF is de inspanningen van RI te ondersteunen in het vervullen van het doel van Rotary, namelijk het kweken van wereldwijd wederzijds begrip en vrede door middel van lokale, nationale en internationale humanitaire, onderwijskundige en culturele programma’s. Financiële ondersteuning In 2008-2009 ontving TRF in totaal 223,8 miljoen dollar aan bijdragen en besteedde in dat jaar 187,8 miljoen dollar aan humanitaire en onderwijskundige programma’s die uitgevoerd worden door augustus 2010 de rotarian

17


• r ot a r y • t ij dba l k • 1905 De advocaat Paul Harris organiseert in Chicago op 23 februari de eerste Rotarybijeenkomst die tot de oprichting van RC Chicago leidt. 1906 RC Chicago zorgt voor een openbaar toilet buiten het stadhuis, het eerste Community Serviceproject van Rotary. 1910–1911 Paul Harris gekozen als eerste president van de ‘National Association of Rotary Clubs’ op de eerste Rotaryconventie 1911–1913 Clubs opgericht in Canada, Groot-Brittannië en Ierland; de naam van de organisatie verandert in ‘International Association of Rotary Clubs’. Het tijdschrift ‘National Rotarian’ wordt uitgebracht. 1915–1916 Goedkeuring voor club op Cuba, het eerste niet-Engels sprekende Rotaryland. 1916–1917 President Arch Klumph doet het voorstel een steunfonds in het leven te roepen, de voorloper van ‘The Rotary Foundation (TRF)’. 1923–1924 Huidig Rotaryembleem aangenomen. 1942–1943 Rotaryconferentie in Londen over onderwijs en culturele uitwisseling is de eerste stap op weg naar de UNESCO. 1945–1946 Negenenveertig rotarians helpen met het opstellen van het Handvest van de VN. 1946–1947 Oprichter Paul Harris sterft in Chicago; stroom van gelden van rotarians om Fellowshipprogramma in het leven te roepen. 1948–1949 Eerste 18 ‘Rotary Fellows’ studeren in het buitenland, een voorloper van ‘Ambassadorial Scholars’. 1962–1963 Eerste Interact club gevormd in Melbourne (Florida, VS); ‘World Community Service’ programma uitgebracht. 1965–1966 Matching Grants en Group Study Exchange (GSE) programma beginnen. 1968–1969 Rotaract programma gestart.

18

augustus 2010 de rotarian

clubs en districten en de wereldwijde acties op het gebied van de poliobestrijding. Giften van rotarians gaan naar een van de drie belangrijkste fondsen: het Annual Programs Fund dat toelagen (Grants) en prijzen (Awards) toekent door middel van programma’s van de Foundation, naar het Permanent Fund, een schenking (Endowment) waarvan alleen de opbrengsten worden besteed ter ondersteuning van de programma’s van TRF, en naar het PolioPlus Fonds die de strijd tegen het poliovirus ondersteunt. Iedere dollar die aan de Foundation wordt gegeven, draagt bij aan de humanitaire en onderwijskundige programma’s zodat rotarians hun diensten internationaal kunnen uitbreiden. Clubs en districten dienen verzoeken in en ontvangen subsidies van de Foundation om vele waardevolle projecten over de hele wereld uit te voeren. In een poging voldoende middelen bijeen te krijgen voor de financiering van deze programma’s lanceerde TRF de campagne ‘Every Rotarian, Every year’, waarin wordt beoogd dat ieder lid jaarlijks 100 dollar (of meer) bijdraagt. Educatieve programma’s Onderwijsprogramma’s zijn opgezet om internationaal begrip te bevorderen door mensen van verschillende landen en culturen bijeen te brengen. 1. Ambassadorial Scholarships: deze beurzen worden jaarlijks toegekend aan 1000 studenten om als goodwill ambassadeurs te fungeren terwijl ze in het buitenland studeren. 2. Rotary Peace Fellowships: deze worden toegekend aan individuen om te studeren voor een ‘Master’s degree’ aan ‘Rotary Centers for International Studies’ die zich bezig houden met het oplossen van vraagstukken over oorlog en vrede. 3. Group Study Exchange is een uitwisselingsprogramma tussen districten in verschillende landen voor zakenmensen en beroepsgerichte mannen en vrouwen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar.

Humanitaire programma’s Subsidies uit humanitaire programma’s stellen rotarians in staat om hun steun voor internationale serviceprojecten te versterken zoals het verschaffen van waterputten, sanitaire voorzieningen, medische zorg, cursussen om te leren lezen en schrijven en andere essentiële zaken voor mensen in nood. Deelname van Rotary is de sleutel tot het succes van deze projecten. Er zijn twee soorten humanitaire grants: 1. District Simplified Grants (DSG): deze stellen Rotarydistricten in staat serviceprojecten of humanitaire projecten te steunen in hun eigen land en/of de internationale gemeenschap. 2. Matching Grants: Deze zijn bedoeld voor internationale humanitaire serviceprojecten in samenwerking met een Rotaryclub in het projectland. PolioPlus Dit programma financiert grootschalige immuniseringprogramma’s en geeft steun aan sociale mobilisatie, toezicht en laboratoria van waaruit de wereldwijde strijd tegen polio gecoördineerd wordt. Rotarians hebben meer dan 1,2 miljard dollar opgehaald tegen de tijd dat de verlammende ziekte is uitgeroeid. Daarnaast hebben zij duizenden uren aan vrijwilligerswerk geïnvesteerd. Rotary werkt in de strijd tegen polio samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), UNICEF en de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (een soort GGD). Inmiddels zijn ruim 2 miljard kinderen geïmmuniseerd, 5 miljoen mensen die anders verlamd zouden zijn, kunnen weer lopen. Ieder jaar worden 500.000 nieuwe gevallen voorkomen en het aantal poliogevallen is wereldwijd gereduceerd met 99 procent. Rotary’s US$ 200 million challenge De voortrekkersrol van Rotary werd in 2009 op bijzondere wijze door de Bill & Melinda Gates Foundation die met een gift van US$ 255 miljoen de strijd tegen polio een enorme boost heeft gegeven. Dit bedrag komt boven op een eerdere gift van US$ 100 miljoen van dezelfde stichting. De gift is tevens een uitdaging aan het


• rotary •

• 1979–1980 ‘Foundation Grant’ om vijf miljoen Filippijnse kinderen te vaccineren tegen polio; dit is de voorloper van PolioPlus. 1984–1985 Rotary lanceert het PolioPlus programma en de campagne om 120 miljoen Amerikaanse dollars op te brengen en alle kinderen ter wereld te vaccineren. 1985–1986 Het aantal leden komt boven de 1 miljoen. 1987–1988 Met behulp van de campagne PolioPlus brengen rotarians wereldwijd 247 miljoen Amerikaanse dollars op.

adres van Rotary: op 30 juni 2012 moet het bedrag verdubbeld zijn. Rotary gaat deze uitdaging graag aan. Elke club wordt gevraagd hier een jaarlijkse bijdrage aan te leveren. De US$ 555 miljoen die daarmee beschikbaar komt, vormt een uitstekende katalysator in de finale strijd tegen polio. Belangrijke bijeenkomsten Gedurende het Rotaryjaar worden verschillende bijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten worden ideeën en ervaringen uitgewisseld, successen gevierd, genoten van Fellowship en worden plannen gemaakt voor de toekomst. Conventie De grootste van deze bijeenkomsten, de Internationale Conventie, wordt ieder jaar gehouden in mei of juni op een andere plek in de wereld. Deze levendige, vier dagen durende bijeenkomst kenmerkt zich door toespraken van wereld- en Rotaryleiders, waarbij men op spectaculaire wijze een afspiegeling van de plaatselijke cultuur voorgeschoteld krijgt en niet te evenaren mogelijkheden om de reikwijdte van de internationale Rotaryfellowship te ervaren. Districtsconferentie Rotarians worden aangemoedigd om de Districtsconferentie bij te wonen, een jaarlijkse vergadering die motiverend is en waar club- en districtsactiviteiten worden gepresenteerd. Een evenement waarbij Fellowship centraal staat en die rotarians de gelegenheid biedt te ervaren dat Rotary meer is dan de eigen club. Het veranderende gezicht van Rotary

Er hebben zich ook nogal wat veranderingen voorgedaan binnen Rotary. In de tachtiger jaren begonnen vrouwen in het zakenleven en professionele leiders de gelederen van de organisatie te versterken. Rotary is in toenemende mate geïnternationaliseerd, waarbij tweederde van de rotarians buiten de VS woont. De moderne technologie verandert ook de manier en snelheid waarmee rotarians met elkaar communiceren, hun activiteiten promoten en bezig zijn met Rotary. Er bestaan inmiddels e-clubs voor rotarians die internationaal werkzaam zijn en niet de mogelijkheid hebben een lokale club in een voldoende frequentie (attendance) te bezoeken. Naast de activiteiten binnen de e-club, zijn zij door hun Rotarylidmaatschap in de hele wereld welkom bij elke Rotaryclub. Voor meer informatie over Rotary en Rotary International, bezoek www.rotary.org

1988–1989 De eerste vrouwen doen mee in Rotary. Rotary komt terug in Hongarije en Polen. 1994–1995 Het westelijk halfrond wordt poliovrij verklaard. 1998–1999 Rotarycentra voor internationale studies in vraagstukken van oorlog en vrede gevestigd. 2000–2001 Het westelijke deel van de Stille Zuidzee wordt poliovrij verklaard. 2001–2003 Europa wordt poliovrij verklaard. Rotary kondigt een campagne aan van 80 miljoen Amerikaanse dollars om polio wereldwijd tegen 2005 uit te roeien. Voorbereidingen voor het eeuwfeest van Rotary in 2005 zijn in volle gang. 2004-2005 Rotary International bestaat 100 jaar. Het eeuwfeest wordt gevierd in Chicago, de stad waar het allemaal begon. Ruim 42.000 rotarians uit de hele wereld zijn aanwezig om de tweede eeuw in te luiden. 2006-2007 Polio komt nog voor in vier landen: Afghanistan, India, Nigeria en pakistan. Sinds 1985 is het aantal poliogevallen met 99% teruggelopen.

‘Grondslagen van Rotary’ is eenspeciale uitgave van Rotary International. Een uitgebreide versie van deze tekst is ook te vinden in het boekje ‘Wat is Rotary?’ (B 1,50) dat verkrijgbaar is via de Stichting Rotary Administratie Nederland.

2007-2008 Rotary ontvangt een toelage van US$ 100 miljoen van de Gates Foundation om polio uit te roeien. 2008-2009 Rotary ontvangt nog een toelage van de Gates Foundation: US$ 255 miljoen voor de uitroeiing van polio. Deze actiie gaat de wereld in als de ‘Gates Challenge’ onder de noemer End Polio Now. augustus 2010 de rotarian 19


• r ot a r y • S o ci a l e med i a •

Rotary in Nederland en L Het zal waarschijnlijk niemand meer ontgaan zijn dat Rotary meer en meer inspeelt op de mogelijkheden van Sociale Netwerken. In recente edities van De Rotarian is meerdere malen hierover geschreven. De rode draad door deze verhalen is dat Rotary in Nederland vol energie zit om de wereld van de sociale netwerken te ontdekken, maar tegelijkertijd zich ook een mening wil vormen, welk netwerk het best past bij de identiteit van Rotary. Gelukkig resulteert dit niet in academisch navelstaren (past ook niet bij Rotary), maar luidt het credo ‘Rotary doet ’t gewoon’, en dat is dan ook precies wat er gebeurt. IPDG Rob Klerkx (met in zijn portefeuille PR, communicatie en ICT) heeft in zijn jaar het gebruik van de sociale media naar een hoger niveau getild, met als gevolg dat Rotary in Nederland zichtbaar zeer actief is geworden met name op Facebook, Twitter en LinkedIn. De laatste van deze drie heeft in de afgelopen maanden een explosieve groei doorgemaakt, waarover dit artikel wat verdere achtergrond geeft, alsook een update van de laatste ontwikkelingen van Rotary in Nederland’s activiteiten op LinkedIn. LinkedIn netwerk - achtergrond LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk, actief sinds mei 2003, dat gericht is op vakmensen. Wereldwijd zijn ongeveer 70 miljoen mensen geregistreerd, waarvan zo’n 1,7 miljoen in Nederland. Het belangrijkste doel van de website is geregistreerden te laten profiteren van elkaars (zakelijke) netwerk. Dat gebeurt door contacten te leggen met anderen die je vertrouwt. Een netwerk op

Voorbeeld van de discussiepagina

20

augustus 2010 de rotarian

LinkedIn is opgebouwd uit je directe contacten, de relaties van je contacten, enzovoort. Bovendien biedt LinkedIn de mogelijkheid tot het starten van discussiegroepen. Deze groepen geven een gestructureerde interactieve mogelijkheid om alleen met de groepleden on-line discussies te voeren, nieuwsberichten te plaatsen en activiteiten aan te kondigen voor en door de groepsleden. ‘Rotary in Nederland’ LinkedIn Groep De ‘Rotary in Nederland’ LinkedIn Groep is het grootste informele online sociale netwerk van Nederlandse rotarians, met op dit moment ruim 1500 leden, en is snel groeiende. Iedere rotarian in de groep heeft een profiel op LinkedIn met daarin informatie die hij/zij met anderen wil delen over opleiding, carrière, hobby’s, expertise etc. De ‘Rotary in Nederland’ LinkedIn-groep vormt hiermee in feite een on-line digitale aanvulling op de bestaande Rotarynetwerken en contacten. Ook worden nieuwsberichten van Rotary International en van Rotary in Nederland automatisch op de LinkedIn groep vermeld (de zgn. newsfeeds), hierbij kunnen de groepsleden weer reacties en commentaren plaatsen, waardoor ook dit een meer interactief karakter krijgt. Het discussieforum in de Rotary in Nederland LinkedIn groep is ook een zeer goede mogelijkheid voor het oplaten van proefballonnetjes om nieuwe ideeën of activiteiten te kunnen toetsen met anderen. Kortom, een iets andere en modernere manier voor Nederlandse rotarians om met elkaar te communiceren. Informeel, maar wel met structuur De kracht van sociale netwerken zoals LinkedIn is de laagdrempeligheid en het open, informele en interactieve karakter van het netwerk. Aangezien de netwerkgroep vanzelfsprekend met de formele Rotary in Nederland organisatie zal worden geassocieerd, is enige controle op het lidmaatschap en moderatie van de inhoud van de discussies op dit forum gewenst, zonder echter het karakter van de netwerkgroep te veel aan te willen tasten. Het lidmaatschap van de ‘Rotary in Nederland’ LinkedIn Groep staat in principe open voor iedereen die sociaal geïnteresseerd is in Rotary in Nederland. Naast Nederlandse rotarians zijn daarom ook Rotaractors en andere sociaal geïnteresseerden van harte welkom om zich aan te sluiten bij de netwerkgroep. Aan niet-rotarians die zich aanmelden voor lidmaatschap van de groep wordt vriendelijk


LinkedIn , een dynamisch duo verzocht even kort uit te leggen wat de motivatie is om bij de groep te willen komen. Op basis van het gegeven antwoord hierop wordt dan besloten om de persoon al dan niet toe te laten tot de groep. In overleg met de Gouverneurs is ervoor gekozen om het bovenstaande te managen met een set-up waarin ieder district vertegenwoordigd wordt door een moderator. Dit is bij voorkeur een rotarian of Rotaractor uit het betreffende district. De taken van deze moderatoren omvatten o.a. het modereren van discussies op het forum, het managen van de sub-groep voor zijn/haar district en het correct afhandelen van nieuwe lidmaatschap aanvragen. Momenteen zijn de volgende personen aangesteld als LinkedIn groep moderatoren: D1550: Celine Schijvens (RAC Parkstad), D1560: Martijn Julius (RC De Bilt-Bilthoven), D1570: Sonia Drannikova (RC Utrecht-International), D1580: Hans Romijn (RC Santpoort-Brederode) D1590: Chris Kooij (RC Zeewolde) D1600: Henk Jaap Kloosterman (RC Voorburg-Vliet) D1610: Bianca Taapken (RC Tilburg-Oost) De moderatoren zijn tevens de navelstreng van de netwerkgroep met de formele Rotary organisatie en zijn in regelmatig contact met de Gouverneur van zijn/haar district. Hoe werkt de LinkedIn groep in de praktijk ? Om een voorbeeld te geven: in de groep werd onlangs een discussie gestart met de titel ‘Hoe kunnen de samenwerking tussen

Rotary en Rotaract verbeteren?’. Binnen twee weken waren er twintig reacties van Rotaractors en rotarians (onder wie enkele vooraanstaande Rotary Leaders), een voorbeeld van snelle interactieve communicatie die resulteerde in een paar concrete suggesties, niet alleen gezien door de deelnemers aan de discussie, maar door de hele groep. Zo kunnen we snel, transparant en heel efficiënt goede ideeën en fellowship met elkaar delen, wat weer kan leiden tot nieuwe activiteiten en projecten. En dit is natuurlijk nog maar het begin! Nederland als Gidsland op LinkedIn ? Als je verder een beetje op LinkedIn ‘rondsnuffelt’ en eens kijkt hoe Rotary zich als een wereldwijde organisatie representeert, valt het op dat over het geheel genomen de aanwezigheid nogal mager is. De grootste groep is de ‘Official Rotary International Group’, met zo’n 10.000 leden. Dat lijkt heel wat, maar is minder dan 1% van het totale ledenbestand. Er zijn in totaal ruim 1.000 verschillende Rotarygerelateerde groepen op LinkedIn, maar de meeste zijn zeer klein en nauwelijks actief. De ‘Rotary in Nederland’ groep is met ruim 1500 leden een van de grootste, maar ook dit representeert slechts zo’n 7% van de Nederlandse rotarians, terwijl je mag verwachten dat er als een ruwe schatting zo’n 30-40% al op LinkedIn geregistreerd staan, die slechts een paar muisklikken verwijderd zijn van het lidmaatschap van de groep. En dan zijn er nog eens die andere 60-70% van de Nederlandse rotarians die nu ook enthousiast zullen gaan worden! Kortom, er is nog werk aan de winkel! De bal ligt nu bij DG Marianne Koebrugge (D1560), portefeuillehoudster PR, Communicatie en ICT, om het gebruik van LinkedIn en de andere sociale media in Rotary verder gestalte te geven. Teruglezend door het tweegesprek in de juni-editie van De Rotarian heb ik daar geen enkele twijfel over: ‘The best is yet to come’! Geïnteresseerd? Je kunt je makkelijk aansluiten bij de ‘Rotary in Nederland’ LinkedIn netwerkgroep via de homepage van Rotary in Nederland. Klik op de link naar de LinkedIn groep. Een paar muisklikken verder, en je bent deel van het grootste, interactieve en dynamische digitale sociale fellowship netwerk van Rotary in Nederland!

Henk Jaap Kloosterman, LinkedIn Group Moderator D1600 De grootste aan Rotary gerelateerde groepen op het LinkedIn netwerk augustus 2010 de rotarian

21


Wam de Moor © Marc Bolsius

Een laatste woord In ons meinummer schreef ik over een ongelukkige gang van zaken in de katholieke gemeenschap, een maand later ging het over onze taal. Stuk voor stuk gewogen is die eerste kwestie van levensbelang, waar velen van ons bezorgd over zijn, en lijkt het tweede onderwerp, de verandering in ons aller taalgebruik door de tijden heen, onvermijdelijk. Want panta rhei kai ouden menei, zoals de Grieken zeiden; alles is in beweging en niets blijft zoals het is. In mijn meicolumn bezag ik de misbruikaffaire in de katholieke gemeenschap van de vorige eeuw vooral vanuit communicatief oogpunt, en dat is slechts één van de vele kanten die er zijn aan deze onduldbare geschiedenis . U had dit nog niet gelezen of er deed zich een incident voor in Obdam. Daar ruilde de jonge, enthousiaste pastor Paul Vlaar tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika zijn groene kazuifel voor de zondagen na Pinksteren in voor een oranje dito, tot vreugde van zijn vele, ook jonge, parochianen. Elke werkgever zou ingenomen zijn met zo’n werknemer. Maar de bisschop van Haarlem, monseigneur Punt, nam de disciplinaire maatregel dat de jonge priester twee maanden werd geschorst en in een klooster moest gaan nadenken over zijn toekomst. Opdat hij zijn leven zou beteren! Tja. Zo zet je je beste mensen op een zijspoor. Alsof er een overschot aan personeel is! Later liet de bisschop een iets milder geluid horen, maar hij leek niet overtuigd van de manier waarop Vlaar het gebruik van liturgische kleuren in de eucharistieviering redelijk zinnig had aangepast aan de emoties van zijn geloofsgemeenschap. Conclusie uit de gebeurtenissen van de laatste maanden: de r.k. kerk worstelt op Vaticaan- én lokaal niveau met image en communicatieve benadering van de problemen die zich voordoen. Nu schreef Pieter Loyson (RC ’s-Gravenhage-Oost) mij over de misbruikaffaire die aanleiding voor mijn meicolumn was, dat mijn reactie eigenlijk niet in De Rotarian thuishoorde, aangezien tal van andere media daarover het nodige hadden gezegd, getoond en geschreven. In zijn respectabele, heldere betoog maakt Loyson bezwaar tegen het feit dat ik mij, als het gaat om seksueel misbruik, beperk tot de gebeurtenissen die binnen de rooms-katholieke kerk, mijn kerk, hebben plaatsgevonden en het Vaticaan gebrek aan communicatief vermogen verwijt. Loyson concludeert – en om die conclusie gaat het mij uiteindelijk - dat met zo’n opstelling een gewoonte binnen Rotary geweld wordt aangedaan om over religie en politiek te zwijgen. Hij betreurt dat en het is interessant te weten of u zijn mening deelt. Daarover zou, bijvoorbeeld in De Rotarian, de discussie kunnen 22

augustus 2010 de rotarian

gaan, nu losgekoppeld van de recente gebeurtenissen en gezien in het licht van een andere tijd dan waarin ruim een eeuw geleden de opvatting ontstond om met politiek en religie uiterst voorzichtig te zijn. Dat zal gebeuren. Ik zal daar als het zo uitkomt mijn aandeel wel in leveren, maar niet in de vorm van een column. Want aan mijn column komt een einde, althans in de Rotarian. Ik heb het mijne gezegd, voornamelijk in het spoor van onze maandelijkse Rotarythema’s. Maar toch nog één kanttekening, en wel bij mijn voorlaatste column, die over het gebruik van ‘je zal, je kan, je wil’ dat meer en meer de rol overneemt van het mij vertrouwde ‘je zult, je kunt, je wilt’. Een zaak voor neerlandici, vindt U? Nou ja, dat hoort tenminste hén bezig te houden. Mij dus. Daar gaat ie. Ten afscheid.. Er zijn voor de vakman of –vrouw de nodige bronnen die verklaren waarom het gebruik van ‘je zal / je kan / je wil’ zo langzamerhand het vanouds vertrouwde ‘je zult / je kunt / je wilt’ aan het verdringen is. In de door ons allen via de media te volgen ontwikkelingen met de vorming van en nieuw kabinet hoorde ik de kandidaten voor Paars Plus – Rutte, Cohen, Pechtold en Halsema – om strijd ‘je kan, je zal, je wil’ gebruiken. Volgens mijn vakliteratuur is dat de informele vorm. Het tijdschrift Onze Taal stelt dat: je kunt in formele zin de voorkeur heeft boven je kan, maar je kan zeker niet fout is. Een actief taalkenner als Nicoline van der Sijs merkt in haar boek Taal als mensenwerk uit 2004 op: ‘De vormen je kunt, je zult, je moogt zijn het oudst. Daarnaast zijn de vormen je kan, je zal, je mag ontstaan. Deze vormen zijn al gevonden in zeventiende-eeuwse kluchten en de tegenstelling lijkt wat geforceerd: de normale spreektaalvormen zijn immers je kan, je zal, en er is geen enkel bezwaar tegen deze in de standaardtaal op te nemen, zoals ook gebeurd is met je mag.’ Wie ben ik om tegen zulke autoriteiten in te gaan? Doe ik niet. En ik zeg: het ga u goed. Mocht u deze column regelmatig gelezen hebben, dan dank ik u voor uw aandacht, het enige loon waarmee de vrijwilliger betaald wordt. Ik wens uw club een mooie toekomst al of niet met correct, formeel en / of informeel taalgebruik. Maar waakzaam moeten we blijven. Of het nu gaat om de echte grote zaken of om het kader waarin die beschreven, besproken en beluisterd worden. Zo moge het zijn.


• r o t a r y • C o l umn •

Rot.ary Het is maar goed dat buitenstaanders geen inkijk hebben in mijn map Documenten. Ze zouden er niets van begrijpen. ‘Rot.kerstmarkt’, ‘rot.beleid’ en zo gaat dat nog even door. Denk niet dat ik een hekel heb aan de kerstmarkt of het beleid niet zie zitten. ‘Rot’ is in mijn PC de afkorting van mijn Rotarydocumentatie: brieven, nota’s, notulen, dat soort werk. ‘Rot’ is kort, ik kan snel vinden wat ik zoek in mijn map Documenten, die altijd op een overvolle wasmand lijkt. Rotary is verre van rot. Ik ervaar het lidmaatschap al veertien jaar als een nevenhoofdzaak in mijn leven. Sla geen clubmeeting over, of ik moet een heel bijzondere reden hebben. Toch kom ik bij Rotary ook minder leuke dingen tegen. ‘Rot’ of ‘rottig’ is te scherp, maar ik heb wel vraagtekens en plaats kanttekeningen. Is Rotary niet te bureaucratisch? Is de verhouding tussen fundraising en ethiek in evenwicht? Staan we eigenlijk wel open voor de nieuwe generatie rotarians? Ik vind er het mijne van en schrijf daarover in deze column. Betrokken en kritisch. Misschien gaat de lezer me af en toe wel een ‘rot.vent’ vinden. Niet erg! Hoofdzaak is dat we in discussie blijven. In het belang van ‘Rot.ary.’ Jacob Schreuder

Road to REM 2010 Uitverkocht! We zijn al weer enkele weken uitverkocht. Er is een deal gesloten met INHOLLAND. Als het goed is gaan de studenten van deze school hun studiepunten op sociale projecten (deels) tijdens onze REM binnenslepen. Ze zullen Rotaracters opvangen op Schiphol, Amsterdam Centraal, Amsterdam Amstel en in het hostel helpen bij de registratie. Ook zullen ze ons helpen tijdens het gala in het Hilton. Voor het feest zijn nog wel kaarten verkrijgbaar –en ik kan het niet genoeg zeggen, ook Rotary is hiervoor uitgenodigd. Het gaat dus goed. Het team draait overuren, met name Laura Verdegaal die de registratie voor haar rekening neemt. Hitesh Chellaney, onze penningmeester probeert haar hierin te steunen. Pim Zandee werkt zich in het zweet om de kroegentocht te plannen en een alternatief galadiner. 150 plaatsen zijn aanbevolen. Wij hadden er 200. Toen nog eens 50 extra zonder slaapplaats, maar er wilden nog steeds meer mensen komen. Wij besloten tot een programma zonder accommodatie en galadiner voor nog 200 mensen. Ook uitverkocht. Astrid Hoffscholte richt zich nu op de welkomsttassen, de sponsorlijsten en het gala. En daartussen door kom ik, Ruchama Bwefar. Het is druk, maar wij doen het. We R tenslotte Amsterdam. The A-Team van REM 2010, v.l.n.r. Laura Verdegaal, Astrid Hoffscholte en Ruchama Bwefar.

Ruchama Bwefar

augustus 2010 de rotarian

23


• r ot a r y • pr • o ject •

Daklozenproject in Bangladesh De Volksrepubliek Bangladesh ligt in het zuiden van Azië. Het land wordt voor het grootste deel omsloten door India, behalve in het zuiden grenst een klein deel aan Myanmar (voorheen Birma). In februari 2010 bracht PDG Doekele Dijkstra een bezoek aan Bangladesh. Het bezoek kent een kleine voorgeschiedenis. In mijn Gouverneursjaar 2007-2008 was ik aanwezig op de Conventie 2008 in Los Angeles. Tijdens deze Conventie ontmoette ik oud-voorzitter A. B. M. Ziauddin (RC Dhaka Fort, D3280), die folders uitdeelde over een daklozenproject in zijn land dat vrij regelmatig wordt getroffen door overstromingen, tropische cyclonen, vloedgolven en erosie. In deze delta aan de Golf van Bengalen zijn mensen heel vaak slachtoffer van natuurgeweld. Vanuit D1590 is toen een donatie overgemaakt voor dit project. Vorig jaar mei is hiervan een drietal zogeheten ‘very low cost shelters’ gerealiseerd. Bezoek Een uitnodiging om dit project met eigen ogen te aanschouwen, is de aanleiding geweest om 9 februari tot 13 februari het dichtstbevolkte land ter wereld te bezoeken. Een land met een populatie van 160 miljoen inwoners op een oppervlakte van nog geen 4 keer Nederland. Het is een bijzondere ervaring om in de vroege ochtend het ontwaken van een stad als Dhaka mee te maken. De meest voorkomende voertuigen zoals de riksja (fietstaxi) en CNG (driewielige taxi) krioelen door elkaar heen, ieder naar zijn of haar eigen bestemming. Een werkelijke belevenis om te aanschouwen. Dicht bij de havenplaats Chittagong (afstand Dhaka – Chittagong is 370 km) ligt op 16 kilometer afstand het nieuw ontwikkelde dorp Veluapara. Het daklozenproject van de RC Dhaka Fort is gestart in 2003 met de bouw van de eerste simpele huisjes, gemaakt van bamboe, golfijzer op een vloer van beton. Niet alleen RC Dhaka Fort, maar Rotaryclubs uit de Verenigde Staten, Australië, Dubai, Pakistan en Engeland hebben in het verleden hieraan bijgedragen. Inmiddels zijn meer dan 160 (het uiteindelijke doel is 200) van deze onderkomens gerealiseerd (op iedere Shelter zie je een schild met de naam van district/club, die gesponsord heeft). Wandelende rivieren Op een gegeven moment is zo een geheel nieuw dorp ontwikkeld. Een dorp voor families die als gevolg van overstromingen en erosie (als gevolg van ‘wandelende rivieren’) alles zijn kwijtgeraakt en hier een nieuwe toekomst kunnen en hopen op te bouwen. Ook is er gezorgd voor onderwijsfaciliteiten. De kinderen gaan vanaf het vijfde jaar naar een schooltje en krijgen daar les. Dit schooltje bestaat ook uit eenzelfde soort onderkomen, waarbij dan 26 kinderen op de grond zitten, met voor hun een plat tafeltje t.b.v. het lesmateriaal. Een enorm verschil van wat 24

augustus 2010 de rotarian

PDG Doekele Dijkstra (uiterst links) is onder de indruk van het daklozenproject van RC Dhaka Fort

wij in ons land op dit gebied gewend zijn. Naast een nieuw onderkomen voor deze mensen te realiseren, is de filosofie van dit project ook om mensen opnieuw te motiveren, een prestatie leveren om in eigen onderhoud te kunnen voorzien en het teruggeven van iets als eigen waarde en identiteit. De mannen werken veelal op de rijstvelden, anderen verdienen hun geld met b.v. de riksja. Wie krijgen in deze situatie een opleiding? Dat zijn de vrouwen en meisjes. Er worden in deze nieuwe gemeenschap allerlei cursussen/opleidingen georganiseerd zoals bijvoorbeeld het maken van kleding, het weven van matten, het vervaardigen van visnetten, van bezems, het maken van papieren zakken, het bedrukken van batik. Door al deze activiteiten worden in Veluapara nieuwe kansen en mogelijkheden geschapen voor deze getroffen bevolking. Een zeer indrukwekkend project van RC Dhaka Fort, een club die - samen met inspirator Ziauddin - iets terug wil doen voor het land, de geboortestreek en met dit project vooral iets wil betekenen voor de medemens in nood. Doekele Dijkstra, PDG D1590


Waterproject in Ghana Pauline Meijwaard

Het waterproject in Ghana van RC Vorden-Zutphen zorgt voor directe verbetering van de eerste levensomstandigheden door ter beschikking stellen van goed drinkwater. De unieke uitvoering ligt in de verantwoordelijkheid van de lokale bevolking, de uitvoering onder leiding van een gediplomeerde locale ingenieur en continu toezicht en begeleiding vanuit de leden. Daarbij is het een 100% kostenefficiënte en effectieve hulp; er blijft dus niets aan de strijkstok hangen! Ghana Ghana is het voorbeeldland heel Afrika. Het land is al 50 jaar onafhankelijk en kende - ondanks de sterke multitribale structuur nooit enige vorm van burgeroorlog. Het heeft een volledig en goed functionerende democratie, kent vrijwel geen corruptie en is volstrekt veilig om in te leven. Hans van de Sanden (RC VordenZutphen) kent Ghana erg goed. Hij is voorzitter van Kalabash, een Ghanees-Nederlandse stichting en bekend bij de Nederlandse ambassade in Ghana. Deze stichting, waarin een aantal lokaal toonaangevende personen zitting hebben, voert diverse projecten uit. Water! Het klimaat is negen maanden per jaar droog tot zeer droog. In de afgelegen gemeenschappen moet het water gehaald worden uit afgelegen putten of beekjes die in de droge tijd vaak weinig tot geen water bevatten. Meestal is dit een tot twee uur lopen heen en daarna met een gevulde teil of plastic kan op het hoofd weer dezelfde weg en tijd terug. Te veel personen (1000 tot 1500) zijn afhankelijk van een put, waardoor ook lange wachttijden ontstaan voordat ze de lange weg terug kunnen aanvaarden. Water halen gebeurt soms door vrouwen maar meestal door kinderen die daardoor niet naar school kunnen en dus onderwijs missen.

Werkwijze waterproject Alle materialen voor het project worden lokaal gekocht door stichting Kalabash en geleverd aan het project zonder winstopslag met een factuur door de stichting. De overheid (het district) neemt de levering en de kosten voor haar rekening van de elektriciteit die de pomp nodig heeft. Het bijzondere van de stichting Kalabash is dat het de lokale bevolking zelf de projecten laat uitvoeren, in de droge tijd van het jaar. Voor de goede orde, het zijn háár projecten en niet van een of andere ontwikkelingsorganisatie. Een speciaal gevormd lokaal bestuur uit de leefgemeenschappen is verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud. Na het gereedkomen van een project en de overdracht aan de lokale bevolking wordt het project nog twee jaar ‘gemonitord’.

Gerealiseerde en geplande projecten Na de uiterst succesvolle realisatie van het eerste project is gestart met drie andere. De totale kosten die met deze eerste vier projecten zijn gemoeid bedragen B 122.500. RC Vorden-Zutphen heeft deze gelden bijeengebracht met diverse activiteiten, sponsoring van organisaties en particulieren en samenwerking met onder meer AquaforAll. Met deze eerste vier projecten worden 13.200 mensen van goed water bediend door 105 aftappunten en 15.000 meter aan leidingen. Inmiddels is gestart met een omvangrijk project in een aantal communities, waarmee 8400 mensen worden voorzien van gezond drinkwater, en dat begin 2010 wordt afgerond. En er staat alweer een nieuw project op stapel. De kosten van deze twee projecten bedragen resp. $ 33.600 en B 25.000. Trots RC Vorden-Zutphen realiseert zich dat zij in Ghana iets teweeg heeft gebracht dat de toets van kwaliteit, efficiency en effectiviteit op het gebied van ontwikkelingshulp ruimschoots kan doorstaan. Daar is die club wel trots op en daar is ook alle reden voor! augustus 2010 de rotarian

25


• r ot a r y • a g e n d a •

5 september 2010 Drakenbootfestival 2010 De 2e editie van het Drakenbootfestival komt eraan! Op 5 september zullen 40 bedrijven- en buurtteams in Chinese drakenboten een spannende strijd voeren op de Haarrijnse plas. Het Drakenbootfestival wordt georganiseerd door RC UtrechtFletiomare. Het Drakenbootfestival is een evenement waar spanning, entertainment, plezier en sportiviteit voorop staan. De opbrengst is voor de stichting Hearts and Heroes. Het festival is gratis toegankelijk. Informatie: www.drakenbootfestival.nl

2 oktober 2010

12 september 2010 Cars & Charity Op 12 september organiseert RC Bergen op Zoom Noord de 1e editie van Cars & Charity. Het fundraisingevenement vindt plaats op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Er is onder meer een tour door Bergen op Zoom en omgeving. Deze tour wordt voorafgegaan door een Concours d’Elegance. Spreker is Jack Plooij, bekend als Formule 1 reporter bij RTL 7 en SBS 6. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Bill Bounders Orchestra. De opbrengsten komen ten goede aan de gehandicaptenzorg in de regio Bergen op Zoom. Meer informatie: www.carsandcharity.nl

18 september 2010 Deventer Eendenrace Op 18 september vindt de Deventer Duck Race plaats, georganiseerd door o.a. RC Deventer. Leuk voor jong en oud! Bij de wedstrijd zijn er diverse mooie prijzen te winnen! Naast de Duck Race zal er een spectaculair middagprogramma in het Rijsterborgherpark plaatsvinden. Ook zal een nationale topartiest, een bekende in Deventer, optreden. Meer: ww.deventerduckrace.nl

18 september 2010 Informatiemiddag Rotary Jeugduitwisseling De jaarlijkse informatiemiddag vindt dit jaar plaats in Kasteel Woerden . Het is een ‘must’ voor iedereen die zich wil oriënteren

Kleine annonces voor De Rotarian van september 2010 dienen uiterlijk voor 5 september 2010 ingezonden te zijn. De annonces zijn uitsluitend bestemd voor advertenties van particulieren.

De kosten bedragen F 30,50 voor 5 regels (minimum bedrag), elke regel meer à F 4,50. Het aantal leestekens inclusief spaties is 30 per regel. Rotaryleden krijgen 10% korting. In dat geval dient het districtsnummer te worden vermeld.

Mocht u het niet eens zijn met de automatische afschrijving dan kunt u dit binnen 1 maand herroepen. U stuurt een bericht (met de juiste gegevens) naar het kantoor waar uw rekening is geadministreerd. 26 augustus 2010 de rotarian Het betreffende bedrag wordt dan op uw rekening teruggestort.

Nijkerk bijeenkomst Rotary Doctors Nederland Op 2 oktober 2010 vindt in verenigingsgebouw ‘De Schakel’ te Nijkerk de jaarlijkse informatiebijeenkomst plaats van Rotary Doctors Nederland (RDN). Er wordt verslag gedaan over actuele ontwikkelingen bij de projecten in Kenia. Een inleider van CORDAID gaat in op de hedendaagse problematiek van internationale hulpverlening. Nieuw is er zal worden ingegaan op onze projecten in Kenia. Projectleiders, maar ook artsen die ter plaatse hebben gewerkt, delen hun ervaringen met de aanwezigen. De Nijkerkbijeenkomst met heel veel praktische informatie is bedoeld voor artsen en tandartsen die uitgezonden zijn of uitgezonden zullen worden en artsen en tandartsen die meer inzicht willen hebben in onze projecten in Kenia, in verband met een mogelijke deelname. Meer informatie: www.rotarydoctorsnederland.nl. Opgeven via: p.p.j.poot@kpnplanet.nl

10, 11 en 12 december 2010 Christmas Carol Harderwijk 2010 De Christmas Carol Harderwijk bleek vorig jaar december zo succesvol dat RC Harderwijk besloten heeft er een jaarlijks evenement van te maken. Op 10, 11 en 12 december 2010 zal de Vischmarkt van Harderwijk weer worden omgetoverd in Charles Dickens sfeer. De voorbereidingen zijn al gestart. De opbrengst gaat naar goede doelen die RC Harderwijk jaarlijks bekend maakt. Informatie: Arie v.d. Meijden, 06-18012641

Naam

Machtigt St. Rotary Administratie Nederland om het verschuldigde bedrag van eigen bank/gironummer af te schrijven.

Straat

Handtekening:

Ondergetekende

Bon

Invullen Vul op de bon van uw advertentietekst in één letter of leesteken per vakje, na ieder woord of leesteken een vakje overslaan. Getypt of in blokletters invullen. Opsturen Stuur de volledige ingevulde bon voorzien van uw bank of gironummer voor de machtiging in een gesloten envelop aan: St. Rotary Administratie Nederland, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam Betalen Vul op de bon uw eigen bank- of gironummer in en plaats uw handtekening. Daarmee machtigt u ons om het bedrag te incasseren.

op de mogelijkheden binnen Rotary voor deelname aan 1 van de 4 jeugduitwisselingsprogramma’s t.w. longterm (1 jaar), short term (vakantie-uitwisseling), zomerkamp (2 weken binnen Europa) en New Generation Programme. Van ieder programmaonderdeel worden informatiesessies gehouden en voor Rotary Regio Jeugdcommissarissen (RJC) en Clubjeugdcommissarissen (CJC) zijn speciale sessies waarbij o.a. de (verplichte) classificering door Rotary International aan de orde komt. Voor een uitvoerig programma kijk op de site: www.rotary.nl/yep

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Giro/banknummer T.n.v.

Verzoekt

maal plaatsing van de Annonce.

N.B.: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving – zonder opgaaf van reden – bij mijn (Post)bank terug te vorderen. Gebruik per letter, spatie of leesteken in één vakje.

Let op! Stuur uw ingevulde bon naar St. Rotary Administratie Nederland, Amstel 266, 1017 AM Amsterdam

F 30,50

F 35,00 F 39,50 F 44,00 F 48,50 F 53,00


• r o t a r y • a n n on ces •

Amstelveen: te koop fantastisch gerenoveerd 2 kamer penthouse, gelegen in de wijk Keizer Karelpark. Oppervlak 65 m2. Op loopafstand van verschillende buurtwinkels en nabij het Stadshart. Uitstekende openbaarvervoer verbinding (Bus en sneltram 51) met de VU en het centrum van Amsterdam. Vraagprijs B 169.500 kk. Info 06-43726177 TE KOOP in de Bourgogne: sfeervolle, comfortabele 19e eeuwse Herenboerderij in de heuvels van de Zuidelijke Bourgondië. Rustig gelegen op ruim een hectare, bestaande uit een romantische tuin en paardenweide. Smaakvol gerestaureerd met behoud van alle originele elementen. Het hoofdhuis bevat salon, eetkeuken, drie slaapkamers, twee badkamers, bibliotheek, werkruimte met sauna, inpandige garage, werkplaats en wijnkelder. Bewoonbaar oppervlak ca. 400m2. Het onafhankelijke gastenverblijf bevat woonkamer, eetkeuken, twee slaapkamers, badkamer en heeft een eigen parkeerterrein. Het geheel is in uitstekende staat van onderhoud en heeft o.a. een nieuw dak. Vraagprijs B 456.000.Powerpoint presentatie via: boog.juliette@neuf.fr en juliette.boog@yahoo.fr TE HUUR: Luxe, vrijstaand vakantiehuis in rustig gelegen dorp in Belgische Ardennen. Fantastisch uitzicht en dichtbij vele toeristische attracties. Maximaal 5 personen! Info: www.maisonbeaulieu.nl of 070-3464485.

Melles en Mijnlieff voor alle soorten bloemdecoraties (bruidsboeketten- versieren- van diners- kerken –feesten) documentatie op aanvraag, susan@mijnlieff.nl (district 1610 e.o.) TE KOOP maisonette in Utrecht-Tuindorp, luxe keuken, badkamer, 2 toiletten, 3 slaapkamers, 2 balkons, oplevering 1 november 2010, vraagprijs B 229.000 kk, info: 06-10188837 of j.a.verhage@planet.nl Wie doet mee? Ontwikkel samen met HM Architecten uw huis in Toscane www.hmitalia.nl TE HUUR in LES GETS Fr. Alpen, Porte du Soleil : 3 kamer appartement in schitterend gelegen chalet. GOLF, MOUNTAINBIKE en BERGWANDELEN, tevens op route Tour de France. Vanaf Euro 450 p.week. www.chaletlestulipes.nl of tel. 023-5283758 MERIBEL (Fr.), Les Trois Vallées, 1500-3200m, 600 km piste, TE HUUR zeer comfortabel app. (70 m2) direct aan piste (ski-in, ski-out) ruime living, 3 slaapk, 8 bedden, WC, 2 badk, balcon ZW, wijds uitzicht op olymp piste, toplocatie, inl. mob. tel: 06-22881918 TE HUUR IN TURKIJE/BODRUM/YALIKAVAK: Prachtig gelegen recent gebouwd vrijstaande villa op klein complex met zwembad en kinderbadje. Villa heeft

Rotary

TE KOOP: Tsjechië, Lipno nad Vltavou in het Lipno Lake Resort een fantastisch gemeubileerd 2 slk. app. (87m2 en terras 23m2),voorzien van alle luxe, zoals een sauna, vloerverwarming en internetaansluiting. Uit-

zicht op het prachtige Lipno meer en direct gelegen naast de skipiste. Prima verhuur rendement door 2 seizoenen. Uitnodigend voor eigen gebruik. Vraagprijs B 158.000,= v.o.n. Voor info: 073-5112870

Insignes Vanen Kado artikelen Licentiehouder Rotary International Nr. 96-4A00913slpk., 2 badk.,airco, NL-tv, NL beheer en ligt op loopafstand van dorp en strandjes. Terrassen hebben zicht op zee, dorp en op zonsondergang. Het klimaat is aangenaam door zeebries. Het pittoreske vissersdorp Yalikavak heeft een prachtige omgeving en ligt dichtbij Bodrum. Meer info en foto’s op: www.vrijaanzee.nl of bel naar familie Möller: 06-40894133 TE KOOP: nabij centrum Groningen maisonette op 3e /4e woonlaag, vrij uitzicht, grote kamer met balkon, grote nieuwe keuken, 2 slaapkamers, douche, berging op b.g., medegebruik van binnentuin, vraagprijs B 159.000, direct te aanvaarden, tel.: 0594-249256 Gastenverblijf voor 2 evt. 3 personen te huur bij het grootste meer van Zweden: Vänern. Gezellige Rotaryclub op loopafstand. info: www.kantaa.se/guesthousefrans In rustig deel van Dordogne aan doodlopende weg gezellig boerenhuis voor 2 tot 6 mensen. Tuin, terras, zwembad, schitt uitzicht. www.lafaurie.nl of 06-51375995 Tsjechië: Vakantiehuis B 450/wk 4pers. Stare SplavyMachovo Meer Praag 70km Dresden 80km 06-53254459 oostindie@euronet.nl www.oostindiearchitecten.nl Dochter van 2 rotarians zoekt kamer in Nijmegen m.i.v. nieuwe collegejr, tel: 06-22194944 TE HUUR 4-Vallées: Veysonnaz, 1500 m, aan de piste, Groot, luxueus en zeer comfortabel appartement / 6 pers. 3 slaapkamers, 3 badkamers, groot balkon en garage. Foto’s op aanvraag. 06-54747048/ caroline@cavana. nl FEEST: Rotary met partners, jubileum of diner? Kies voor een akoestisch optreden van Peter de Jonge, de rotarian met warme stem en ruime ervaring www.peterdejonge.nl 057-5513156 Rotarian verzorgt ook uw golfreizen door heel Europa. Bel Mark Vijver op 010-4674430 of kijk op www.golfreizen.nl FLORIDA: t.h. vrijst. Luxe villa, voll, ingericht voor 7 pers. verw. overdekt zwemb. 3 slaapk. 2 badk. prachtig gelegen vlakbij golfbaan, strand, winkels en attracties, v.a. B 580,-p.w. Tel: 0416-335051, tiwesimport@zonnet.nl, info + video: www.algasun.nl (klik op villa Florida) Catering-chocolade-workshop-kookles van amuse bouche tot homemade chocoladetruffel, alles uit eigen keuken, www.paulinecuisine.nl (Rotarylid) Pied-à-terre in Amsterdam. Riant 2 k.appartement, 55 m2 a.d. Prinsengracht tussen Nw Spiegelstraat en Leidsestraat, lift, groot balkon, badkamer met ligbad/ douche, grote berging en mogelijkheid voor fietsen in souterrain, €B 298.500,- k.k. tel.: 050-4062063, mob.: 06-55138621

m ]f

E

Postbus 77 8700 AB Bolsward T 0514 52 31 28 F 0514 52 22 79 E info@vignettechniek.nl I www.vignettechniek.nl

Uw annonce in (de webeditie van) De Rotarian? Dat kan al vanaf E 30,50! Met mogelijkheden voor bijplaatsing foto en link naar uw website. Stuur uw plaatsingsverzoek naar rotarian@rotarynederland.nl

augustus 2010 de rotarian

27


RESOURCE GUIDE A TICKET TO WORLD UNDERSTANDING A Guide for Exchange Students

752 $1.50 Sending your child out of the country isn’t for the faint of heart. Learn how to prepare yourself and your Rotary Youth Exchange student with this booklet.

A Guide for Host Families

749 $1.50 Find out what to expect when you open your home to a young person from another culture in this enlightening handbook.

NEW New Generations Youth Exchange Brochure 760 $0.50 Looking for an international experience that’s not too long, and not too short? A New Generations Exchange may be just right. Discover your options in this brochure.

NEW Long-Term Youth Exchange Brochure

NEW Short-Term Youth Exchange Brochure

755 $0.50 Encourage young people in your community to apply for a long-term exchange with this colorful brochure.

756 $0.50 Not everyone’s up for a yearlong exchange, so Rotary offers a shorter option. Distribute this pamphlet at schools, churches, and community centers.

P H O N E 8 4 7 - 8 6 6 - 4 6 0 0 • S H O P. R O T A R Y . O R G • S H O P. R O T A R Y @ R O T A R Y . O R G S E P T E M B E R

sep10-61-resourceguide-V3.indd 61

2 0 1 0 | TH E

ROTARI AN

61

7/1/10 4:17 PM

De Rotarian, augustus 2010  
De Rotarian, augustus 2010  

Gratis online editie van de uitgave van De Rotarian van augustus

Advertisement