Page 1

Šiaulių Salduvės progimnazija

Pilietiškumo ugdymo projektas

„Mes - piliečiai!“

2013-2014 m.m.


Projekto dalyviai: 1-8 kl. mokiniai ir mokytojai. Projektas vyko 2013-2014 m. m. ir apėmė keturias temas: 1. „Mano miestas – Šiauliai” (2013-09-20); 2. „Mano mokykla – mano namai” (2013-10-18); 3. „Mano tėvynė – Lietuva” (2014-02-14); 4. „Mano gyvenamoji aplinka“ (2014-04-04).

Projekto veiklos vyko netradicinėse miesto erdvėse: • Šiaulių Dailės galerijoje • Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ • Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje • Šiaulių universiteto bibliotekoje • Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre • Chaimo Frenkelio viloje Kiekvieną kartą mokiniai susipažino su kitu Šiaulių kultūriniu objektu ir jame atliko užduotis, susijusias su tos dienos tema.


Šiaulių Dailės galerija Galerija yra vienas didžiausių ir svarbiausių Šiaurės Lietuvos vaizduojamojo meno centrų, kuriame rengiamos miesto, šalies, užsienio dailininkų vaizduojamojo meno parodos.

Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“ Žinoma ir pripažinta kultūros institucija Lietuvoje. Pagrindinė šios įstaigos veiklos sritis – profesionalaus meno sklaida. Didžiausias dėmesys skiriamas profesionaliajai dailei.


Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Didžiausia Šiaurės Lietuvos viešoji biblioteka, kurioje kasmet surengiama daugiau nei 200 dailės ir fotografijos darbų, bibliotekos dokumentų parodų, literatūros ir teminių vakarų bei kitokių renginių.

Šiaulių universiteto biblioteka Moderni ir stilinga universiteto biblioteka, kurioje gausu ne tik mokslinės literatūros, bet ir naujausių technologijų. Be to, joje vyksta įvairūs kultūriniai renginiai, studentų darbų parodos.


Šiaulių vyskupijos pastoracinis centras Šiaulių vyskupijos širdis - vieta, kurioje įsikūrę vyskupijos jaunimo, katechetikos, šeimos ir katalikų evangelizacijos centrai, vyksta tikinčiųjų bendruomenių susitikimai, kultūriniai renginiai.

Chaimo Frenkelio vila Chaimo Frenkelio vila su parku ir jį puošiančiu fontanu - išskirtinė Šiaulių erdvė. Vila yra unikalus, vienas iš nedaugelio Lietuvoje XX a. pr. moderno architektūros (secesijos, jugendo) statinių.


2013 m. rugsėjo 20 d. Pirmoji tema „Mano miestas - Šiauliai“

Dienos tikslas Ugdyti pilietiškumą, bendrąsias kompetencijas, sudarant didesnes galimybes kūrybiškumui plėtotis siejant ugdymą su gyvenimu. Ugdymo proceso turtinimas supažindinant mokinius su įvairiomis miesto kultūrinėmis erdvėmis.


Eva, 1a

1-ųjų klasių mokiniai susipažino su įžymiomis Šiaulių miesto vietomis ir objektais - Šiaulių katedra, Auksiniu berniuku, Lape.

2-ųjų klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokėlėje „Apsilankius dvare“, susipažino su miesto istorija (Ch. Frenkelio viloje).


A. Sireikos krepšinio akademijoje vyko sporto šventė, skirta Šiaulių miesto 777 metų gimtadieniui paminėti. Joje draugiškai varžėsi 3 kl. mokiniai.

Austėja, 3a

4 kl. mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje po Šiaulių miestą „Šiauliai seniau ir dabar“.


5-ųjų klasių mokiniai plačiau susipažino su Ch. Frenkelio vila. Žiūrėdami filmą ir atlikdami užduotis tobulino žinias apie savo gimtąjį miestą - Šiaulius.


6-ųjų klasių mokiniai lankėsi Šiaulių „Laiptų“ galerijoje, sužinojo ne tik šio pastato paskirtį, bet ir apžiūrėjo R. Garbačiausko parodą „Siluetai“ bei pagilino žinias apie Šiaulių miestą.


7-ųjų klasių mokiniai lankėsi Šiaulių Dailės galerijoje. Dirbdami su Šiaulių miesto žemėlapiais dar labiau pažino savo miestą, jo gatves ir objektus, pagilino istorines žinias.


8-ųjų klasių mokiniai vykdė projektinę veiklą miesto viešojoje bibliotekoje. Dirbdami grupėse aštuntokai atliko įdomias užduotis. Teko parodyti žinias apie savo gimtąjį miestą, jas perteikti anglų, rusų kalbomis, atpažinti miesto plane „paslėptus“ svarbius Šiaulių objektus. Gražiai bendradarbiaudami sudarinėjo kryžiažodžius, kūrė aplikacijas, eiles, skirtas gimtiesiems Šiauliams.

Išvyka į P.Višinskio biblioteką įsimintina ir tuo, kad jos darbuotojai suteikė informacijos apie bibliotekos istoriją, jos veiklą, apie bibliotekininko profesiją. Mokiniai pabuvojo bibliotekos saugyklose, susipažino su knygų fondais, žavėjosi elektroninėmis, pačiomis seniausiomis ir brangiausiomis bibliotekos knygomis.


2013 m. spalio 18 d. Antroji tema „Mano mokykla - mano namai“

Dienos tikslas Ugdyti mokinių pilietiškumą, bendrąsias kompetencijas (socialinę, pažinimo, mokėjimo mokytis, bendravimo ir bendradarbiavimo, kultūrinę), sudarant sąlygas kūrybiškumui, bendradarbiavimui plėtotis. Sieti ugdymą su mokyklos gyvenimu ir puoselėti jos tradicijas.


Nuo pat ryto mokykloje šurmuliavo mažieji mokyklos šeimininkai - pradinukai. Vaikai puošė klases mokyklos gimtadieniui ir rengėsi įvairioms veikloms. Vėliau mokinukai sugužėjo į mokyklos aktų salę, kur vyko ryto mankšta „Judėkime kartu“.


Klasėse vaikai „žaidė namus“: gėrė arbatą, skanavo pačių paruoštus sumuštinius, žaidė įvairius žaidimus ir žiūrėjo filmukus „Kartūno gatvė“ bei „Baltprausys“. Pilietiškumo ugdymo projekto dalis „Mano mokykla - mano namai“ vaikams labai patiko. Mokyklą vaikai pažino kitaip nei kasdien ir pajuto, kad tai - antrieji jų namai, todėl reikia juos branginti, puoselėti ir mylėti.


5-ųjų klasių mokiniai susipažinę su Šiaulių vyskupijos Pastoraciniu centru gamino dekoracijas mokyklos gimtadienio šventei, kūrė sveikinimus ir svajonių klases, tobulino anglų kalbos žinias.


Po ekskursijos Šiaulių P. Višinskio viešojoje bibliotekoje 6-ųjų klasių mokiniai puolė atlikinėti užduotis apie savo mokyklą ir pasiekė puikų rezultatą.

Kamilė, Justė, Eimantė, Simona, Abigailė, 6b


7-ųjų klasių mokiniai lankėsi Šiaulių universiteto bibliotekoje, susipažino su įvairiomis jos erdvėmis, kūrė sveikinimus mokyklai, sprendė anagramas, kūrė mokinio taisykles anglų kalba.


Mokyklos 8-ųjų klasių mokiniai, juos lydintys mokytojai pasiruošė veikloms miesto Dailės galerijoje. Pažintis su nauja miesto kultūros erdve vyko sklandžiai. Dailės galerijos įkūrimo istoriją, jos veiklas pristatė galerijos darbuotojai, mokyklos dailės mokytoja Daina. Apžiūrėję parodų eksponatus, aštuntokai buvo pasirengę darbui grupėse. Visuose darbuose dominavo mokyklos gimtadienio tematika. Mokinių pagamintos gėlės vėliau papuošė mokyklos interjerą, aštuntokų idėjos, kokie turėtų būti dalykų kabinetai ateityje, sukėlė nemažai diskusijų, o konkretūs pasiūlymai buvo aprašomi, piešiami, klijuojami.


2014 m. vasario 14 d. Trečioji tema „Mano tėvynė - Lietuva“

Dienos tikslas Ugdyti mokinių pilietiškumą, bendrąsias kompetencijas (socialinę, pažinimo, mokėjimo mokytis, bendravimo ir bendradarbiavimo, kultūrinę), sudarant sąlygas kūrybiškumui, bendradarbiavimui plėtotis. Sieti ugdymą su Lietuva ir puoselėti jos tradicijas.


1-4 klasių mokiniai giedojo Lietuvos himną. Susipažino su pagrindiniais Lietuvos istorijos faktais. Kūrė ir deklamavo eilėraščius apie Lietuvą bei darė kūrybines užduotis.


Penktokai lankėsi miesto Dailės galerijoje, kur vyko projekto „Mes - piliečiai“ veiklos. Galerijos darbuotoja Ernesta Šimkienė papasakojo mokiniams, kodėl čia verta lankytis, kokios edukacinės programos ar parodos vyksta. Projekto veiklos buvo skirtos Lietuvos valstybės istorijai prisiminti, patriotiškumui skatinti, etnokultūros žinioms gilinti. Mokytojai kartu su mokiniais kūrė eiles, piešė, sklaidė žemėlapius, žiūrėjo filmą, sprendė užduotis. Refleksijoje pasidžiaugę dienos patirtimis, mokiniai linksmai fotografavosi.


Šeštos klasės mokiniai lankėsi Šiaulių universiteto bibliotekoje. Visos užduotys buvo skirtos temai „Mano tėvynė - Lietuva“. Mokiniai žemėlapyje dėliojo Lietuvos miestus, spalvino visų Lietuvos regionų tautinius kostiumus bei analizavo jų sudedamąsias dalis, šifravo Šventojo Rašto mintis apie meilę, kūrė sakinius ir galvojo įvairius žodžius su žodžio LIETUVA raidėmis, išreiškė savo meilę ir atsidavimą Lietuvai pačių kurtomis eilėmis. Taip pat mokiniai buvo pakviesti į ekskursiją po Šiaulių universiteto biblioteką, kur sužinojo apie jos atsiradimo istoriją, pamatė įvairias skaityklas bei knygų saugyklas, atskiras patalpas, kur galima studijuoti muziką ir dailę, pamatė didžiausią Šiaulių knygą. Baigę užduotis mokiniai pristatė savo darbus bei pasidalino savo įspūdžiais apie veiklas rašydami refleksiją.


Septintokai lankėsi miesto P. Višinskio viešojoje bibliotekoje. Bibliotekos darbuotoja supažindino mokinius su bibliotekos istorija, veikiančiais skyriais. Projekto veiklos buvo skirtos Lietuvos valstybės istorijai prisiminti, patriotiškumui skatinti, etnokultūros žinioms gilinti. Mokiniai kūrė eiles, piešė, sklaidė žemėlapius, žiūrėjo filmą, sprendė užduotis.


Aštuntųjų klasių mokiniai netradicinę veiklą vykdė Šiaulių miesto „Laiptų“ galerijoje. Užsiėmimų tema buvo skirta Vasario 16-tajai - Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Atlikdami įvairių dalykų užduotis: kurdami Meilės himną Lietuvai, atpažindami žemėlapyje svarbius Lietuvos valstybingumui objektus, versdami tekstus iš anglų ir rusų kalbų, spręsdami kryžiažodžius ar atpažindami ir spalvindami tautinius kostiumus, mokiniai parodė daug išmonės ir kūrybingumo. Aštuntokai išklausė „Laiptų” galerijos veiklos pristatymą, aplankė Audronės Petrašiūnaitės tapybos parodą bei Remigijaus Venckaus fotografijų parodą „Tušti ekranai“.


2014 m. balandžio 4 d. Ketvirtoji tema „Mano gyvenamoji aplinka“

Dienos tikslas Ugdyti mokinių pilietiškumą, bendrąsias kompetencijas (socialinę, pažinimo, mokėjimo mokytis, bendravimo ir bendradarbiavimo, kultūrinę), sudarant sąlygas kūrybiškumui, bendradarbiavimui plėtotis. Skatinti pažinti savo gyvenamąją aplinką.


1-4 kl. mokiniai aplankė svarbiausius mikrorajono objektus. Lankėsi Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriuje, Jaunųjų gamtininkų centre.


Pradininukai svečiavosi didingame mikrorajono pastate - Ch. Frenkelio viloje, pagilino žinias apie juos supančią aplinką.


Penktokai lankėsi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, kur vyko projekto „Mes - piliečiai“ veiklos. Pradžioje mokiniai įsijungė į veiklas, kurios buvo skirtos temai „Mano gyvenamoji aplinka“. Mokiniai susiskirstę į mažas grupeles kūrė sakmes apie savo mikrorajoną, šifravo liaudies patarles, sprendė kryžiažodžius, sudarinėjo klausimynus, savo šeimos voratinklius, piešė savo svajonių mikrorajoną. Vėliau leidosi į ekskursiją, kurioje sužinojo, kaip gauti bibliotekos skaitytojo pažymėjimą, kaip pasiimti ir grąžinti knygas. Vaikų literatūros skyriuje buvo smagu pasitikrinti žinias ir pažaisti. Čia sužinojo, kad Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje yra apie 600000 knygų. Apsilankę bibliotekos fondų skyriuje išvydo didžiausią ir mažiausią, seniausią ir naujausią bei storiausią knygas. Buvo įdomu išvysti įvairiausiai metalu, šilku, medžiu, barchatu dekoruotas, auksu puoštas knygas. Aplankė ir Amerikos skaityklą, kurioje gausu knygų, žurnalų bei filmų anglų kalba. Į Jaunimo erdvę norėsis sugrįžti ir gerai praleisti laiką, pažaisti stalo žaidimų, atsigerti arbatos. Veiklas mokinisi apibendrino refleksija.


Šeštokai lankėsi Dailės parodų rūmuose. Pradžioje mokiniai įsijungė į veiklas, kurias jiems buvo paruošę mokytojai. Susiskirstę į mažas grupes, vaikai kūrė sakmes, sprendė kryžiažodžius, piešė. Visus darbus jungė bendra tema - „Mano gyvenamoji aplinka“. Paskui tautodailininkės L. Kelmelienė ir A. Pukėnienė supažindino su vykstančia Šiaulių regiono tautodailininkų paroda. Vieni vaikai džiaugėsi tradicinėmis megztomis pirštinėmis, kiti labiau įsiminė medžio drožinius, veltinius dirbinius ar Užgavėnių kaukes, treti stebėjosi kalvių talentu ar piešiniais, nutapytais smėliu arba pagamintais iš žuvų kaulų. Mokiniai sužinojo ir įdomių faktų, pavyzdžiui, kad šioje parodoje dalyvauja net 327 autoriai, kad pristatyti 1794 darbai, kad riešinėms reikia 800-1000 karoliukų, kad nuostabioje kiaušinių piramidėje - net 250 kiaušinių. Mokiniai tyrinėjo, fotografavo įvairiausius darbus, lygino skirtingas technikas ir stebėjosi, kad Šiaulių krašte tiek daug kūrybingų, įdomių žmonių, kurie savo išmone, talentais džiugina ir įkvepia kitus žmones.


Septintokai susipažino su Šiaulių vyskupijos Pastoraciniu centru. Sužinojo, kad pastate įsikūrusi kurija, Katachetikos ir Evangelizacijos centrai, centro erdvėse yra koplyčia. Mokiniai kūrė sakmes ir padavimus apie savo mikrorajoną, piešė savo svajonių namus, šifravo liaudies patarles, sudarinėjo savo šeimos voratinklius, sprendė kryžiažodžius. Visus darbus jungė bendra tema - „Mano gyvenamoji aplinka“.


Aštuntokai susipažino su Šiaulių Universiteto erdvėmis, dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po ŠU biblioteką, susipažino su bibliotekos fondais, sužinojo, kaip galima naudotis virtualiosios bibliotekos paslaugomis. Daugelio mokinių dėmesio sulaukė retų spaudinių skaitykloje veikianti paroda „Knygų apdarai“. Joje buvo galima apžiūrėti retus XVIII-XXI a. leidinius, juos pavartyti. Aštuntokai domėjosi dr. J. Šliūpo archyvu, aptarė jo indėlį lietuvių tautinei kultūrai, apžiūrėjo eksponuojamus jo asmeninius daiktus.

Vyko darbas sekcijose. Atliko paruoštas užduotis, susipažino su Šimšės mikrorajono geografiniais objektais, istorija ir dabartimi. Mokiniai sprendė kryžiažodžius, anagramas, kūrė legendas, iliustravo savo darbus piešiniais. Prieš išvykdami visi stengėsi įsiamžinti prie daugiausia dėmesio sulaukusios ŠU bibliotekos knygos - didžiausios knygos Lietuvoje.


Apie projektą kalba mokiniai Buvo labai įdomu dirbti grupėmis, buvo įdomios užduotys, patiko visur eiti. “Mes - piliečiai!” puikus projektas (Aristida, 6a). Man patiko meno galerija, mokytojų užduotos užduotys ir mokytojų gerumas, kantrybė (Matas, 5b). Ekskursija buvo puiki, patiko užduotys, nes jos buvo suktos ir įdomios (Gintarė, 5b). Dirbome ne vien su savo klase, bet ir su kitomis klasėmis. Sužinojome daugiau įdomybių apie Lietuvą (Jolita, 8b). Man patiko dailės galerijos piešiniai (Vytautė, 5a). Buvo įdomu, nes buvo kitaip (Urtė, 5b). Labiau pažinome vienas kitą bendradarbiaudami. Manau, tai buvo naudinga, nes atlikdami užduotis galėjome pagilinti savo žinias (Skaistė, 8b). Buvo įdomu, nes reikėjo sukurti savo svajonių klasę (Gabrielė, 5a). Sužinojome, kad ŠU bibliotekoje yra apie 0,5 mln. knygų, čia yra mažiausia ir didžiausia knygos, daug kompiuterių ir kitų technologijos prietaisų. Buvo smagu ir linksma, dirbome porose ir grupėmis, ieškojome kompromisų. Buvo įdomu klausytis muzikos, rašyti Salduvės progimnazijai sveikinimus, susipažinti su universiteto erdvėmis (7a ir 7b kl. mokiniai). Šis projektas mus visus praturtino. Na, mane tai tikrai. Mes sužinojome daug įvairių dalykų. Pavyzdžiui, kokie tautiški dzūkų, žemaičių rūbai, kaip galima dažyti kiaušinius, kad paveikslus galima daryti ir iš žuvies kaulų bei kitų dalykų. Taip pat šis projektas moko bendrauti ir dirbti grupėje (Patricija, 6b). Vienu metu mes mokomės ir pramogaujame. Sužinome įvairiausių dalykų apie objektus, kuriuose lankomės. Projekte mokėmės dirbti grupėse, bendradarbiauti. Įdomiausia yra tai, kad mes išeiname už mokyklos ribų ir pamatome tokius objektus, pro kuriuos praeiname 100 kartų ir jų nepastebime. Taigi, manau, kad tokių projektų turėtų būti daug daugiau, nes tai įdomu ir naudinga (Renaldas, 6b).


Apie projektą kalba socialiniai partneriai Visuomet tikėjau, kad augdamas žmogus turi pažinti ir atrasti kuo daugiau pasaulio, suprasti jo keisčiausius ryšius ir įvairiausias galimybes. Mokymasis vyksta ne tik mokyklos suole. Juk negali svajoti apie dalykus, kurių neįsivaizduoji egzistuojant. Jaunas žmogus, išbandęs save skirtingose srityse, mokosi kritiškai mąstyti ir atsirinkti tai, kas svarbiausia jam, aplinkai, ateičiai. Vaikai, atsidūrę naujose situacijose, erdvėse, įgyja naujų patirčių, kurios ir formuoja asmenybės stuburą. Kūrybiškumas tampa labai svarbiu įrankiu, padedančiu sėkmingai veikti sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Mane labai džiugina iniciatyvos, kurių metu mokiniai ir mokytojai atranda galimybę mokytis kitaip - smagiai ir prasmingai. Mokykla, kuri ieško ir randa ryšius su tikru pasauliu ir jame vykstančiais procesais yra atvira ir žvelgianti į priekį. Šiaulių dailės galerijoje vykę užsiėmimai, tikiu, buvo vienas iš būdų praplėsti vaikų matymo ir suvokimo horizontus, o man tai buvo smagi, betarpiška bendravimo galimybė. Ernesta Šimkienė Edukaciniai užsiėmimai – gražaus bendradarbiavimo tarp Salduvės progimnazijos ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos rezultatas. Užsiėmimų metu moksleiviams buvo organizuotos ekskursijos po atsinaujinusią biblioteką. Jų metu biblioteka buvo pristatyta kaip informacijos, metodikos centras, teikiantis įvairias paslaugas ir vykdantis įvairias veiklas, kuriose aktyviai gali dalyvauti bei maloniai leisti laisvalaikį įvairaus amžiaus moksleiviai. Ekskursijos po biblioteką moksleiviams buvo naujų galimybių atradimas. Jie džiaugėsi atradę naują erdvę savo veiklų vykdymui ir poreikių tenkinimui. Neringa Rutkauskienė

Mes - piliečiai  
Advertisement