Page 1

RIKKE THYREGOD LANGKJÆR

PORTFOLIO

Design // Møbler // Udstilling // Digital fabrikation


RIKKE LANGKJÆR ARKITEKT CAND.ARCH ARKITEKT CAND.ARCH

KONTAKT

Design // Møb l e r / / U d sti l l i n g / / Di g i ta l f a bri k a ti on

Min analy tiske a r b e j ds m e tode e r og s å g æl de nde nå r jeg ar bejder i de n m indr e s kal a . De tte s ætte r k r a v om en sær lig de tal j e r ing og m ate r ia l e ke nds k a b .

Rikke Langkjær - 08.04.1992

I f or bindelse m e d m in uddanne l s e har j e g b e s k æf tig e t Stavnsvej 129, 8381 Tilst rikkelangkjaer@gmail.com

in

in

in in

in in

mig meget m e d dig ita l f ab r ikation s ås om 3 Dpr int, CN C- f r æsning, l a s e r c ut og r ob otte knol og i. J e g s y ne s disse teknolo g ie r e r s pænde nde at a r b e j de m e d, da

+ 45 23 23 17 96 Dansk og engelsk

/rikke-langkjær

det skaber en ny pr æc is ion og de ta l j e r ing s g r a d.


INDHOLD PROJEKTER - 7 semester // The Spine - Experiments in Robotic Thatchting

4

- Grundforløb, Møbelsnedker // Design og produktion af skrivebord

12


THE SPINE -

EXPERIMENTS IN ROBOTIC THATCHING

“The Spine” var et gruppearbejde med hele Studio Digital Transformation. Med et fokus på det gamle håndværk at tække, skulle vi oversætte metoden til en robotbaseret proces. Ved brug af kunstige strå og et system som afspejler materialets muligheder opstod “The Spine” som blev udstillet i Milano. Fra januar 17 til marts 17 var “The Spine udstillet i kloster Ter Apel, Holland.

Site: Milano, Ventura Lambrate Vejleder: Jan Buthke 7 semester I samarbejde med: Mads Hundahl, Mads Baj, Daniel Birch, Kristoffer Codam, Imke Schubert og Orion Keith

4


5


3D printet model

6


Logikken bag “The Spine”

7


8


9


The Spine udstillet i Milano 10


11


SKRIVEBORD -

GRUNDFORLØB SDE

Efter bacheloren valgte jeg at tage grundforløbet som møbelsnedker på Syddansk Erhvervsskole. Her fik jeg praktisk erfaring og fik materialet mellem hænderne.

Forløbet startede med en skitseringsproces, herefter blev der bygget en mock-up, tegnet en 1:1 teknisk tegning i AutoCAD og til sidst skulle selve møblet bygges helt fra bunden.

Mit mål var at designe et skrivebord som både var praktisk men også visuelt elegant.

Grebene i skufferne er formspændt finér efter en CNCfræset skabelon.

12


3D model

13


Mock up i pap i 1:1

14


6 16 108

6 56

30

16

6

10 4

70

Detalje 1

83

40

° Detalje 2

610

650

10

6

76

161,5 6

6

78,5

26

12 5 12

429

6 16 6

3 3

20 14

14 20

6 1,5 6

6

13,3

349,1

283,1

7

10

10

B

Detalje 3 - 2:1

160

40

192

45°

1010

75

322 119

1,5 6

160

600

34

98,5

7

758

20

27 7

21

A

26

19

A B

25

40 93

6

1:6

7

25

24

Der findes deltegninger og beskrivelser til alle emner i møblet.

Detalje 2 - 2:1

Detalje 3

6

Skrivebord - munus Eg Korpus laves i 16 mm MDF med massive kantlister og finér.Bordpladens sider og bagkant har en 16 mm kantliste, for efterfølgende at kunne lave en ramme bagtil. Se deltegninger og rapport for flere detaljer. I bundpladen fræses hul til et stykke massivt træ (inden den fineres), hvor der senere skal fræses hul til udgang til ledninger, som kommer til at passe med slidsen som laves i de bagerste ben. Bordplade, bundplade og sider i korpus samles med lamello 10 i en gehringssamling.Bagbeklædning samles til sider, bordplade og bundplade med lamello 10. Mellemsider laves i 12 mm MDF med massive kantlister og finér. Mellemsiderne samles med bordplade, bundplade (og bagbeklædning) med lamello 10. Skuffens greb formspændes af finér i en form lavet i MDF på CNC-fræseren.Fineren udvælges så det ligner et stykke træ. Skuffernes forstykke fineres, så det passer til fineren fra de formspændte greb. Skuffernes sider, forstykke og bagstykke laves af massivt eg og samles med fordækte sinker udført som håndarbejde.Se deltegninger for detaljer. I skuffernes forstykker fræses der ud så det formspændte greb kan indsættes. I skufferne fræses en fals til der kan indsættes en fineret bundplade på 4 mm i skuffen. Lågerne i bordpladen laves i 16 mm MDF med massive kantlister og finér. De påsættes bagrammen med kanthængsler. Understellet laves i massivt eg. Sargen samles i benene med tap og slids med styretap. Se deltegninger for flere detaljer. I de bagerste ben fræses en slids til at kunne ledninger i. I benenes ende laves en fas på 45 grader. Der indsættes stopklodser til skufferne i 6 mm krydsfinér. Alle skarpe kanter brækkes. Hele møblet behandlles med sæbe.

10

78,5

98,5

Detalje 1 - 2:1

4 6

576

464

3 159,5

20

14

20

5 7 16 7 5

3 12

1

520

20

1300

942 147,5

6 1,5 6 1268

147,5

12

269

Skrivebord - munus Oktober 2015

Rikke Langkjær SDE

M 1:1 - 1:10 - 2:1 Grundforløb 2

Teknisk tegning (skaleret - original størrelse 1:1) 15


FÌrdigt møbel 16


17

Portfolio - Design - Møbler - Udstilling - Digital Fabrikation  

Rikke Langkjær

Portfolio - Design - Møbler - Udstilling - Digital Fabrikation  

Rikke Langkjær

Advertisement