Page 1

2018 Nyhedsbrev – Gug Skole

Nyhedsbrev 3 - 2017/18 April 2018


Kære forældre Det er og har været en speciel tid på skolen, hvor vi skal forholde os til en mulig konflikt. Vores tilgang har været, at ganske vist forbereder vi os således, at vi er klar, hvis en konflikt måtte komme. Vi har forsøgt at give jer forældre relevant information, men samtidig har vi planlagt og arbejdet ud fra, at den ikke kommer. Vi håber særligt, at I som forældre har oplevet at få en relevant information. Skulle konflikten alligevel komme, så må vi forholde os til det og heldigvis ved vi, at der kommer en tid på den anden side af en konflikt. Lad os håbe, at parterne sammen kan finde en løsning, så vi kan fortsætte vores hverdag sammen med jeres børn. Ellers er vi i fuld gang med at planlægge næste skoleår, både rent praktisk og i forhold til nye tiltag og udvikling af skolen. Vi kommer blandt andet til at lave en indsats for at forbedre elevernes kompetencer indenfor 1. hjælp. Udskolingen kommer til at opleve en ændring i vores fokus i linjerne. Kommende 9. årgang vil fortsætte som vi kender det, men kommende 7. og 8. årgang vil opleve en re-tænkning, som vi glæder os til at fortælle om. For kommende 7. årgangs vedkommende, bliver det i forbindelse med det allerede planlagte informationsmøde d. 31/5 kl. 18.00. For kommende 8. årgang bliver det i forbindelse med et UU-arrangement, her er datoen endnu ikke kendt. Derudover vil vi grundlæggende re-tænke, hvordan vores PLC (det som mange forældre sikkert vil kalde skolebibliotek) og Kompetencecenter kan samarbejde om elevernes udvikling. Derudover vil der være en række mindre tiltag og ændringer, som vi tilsammen tror på vil gøre, at Gug Skoles elever vil trives bedre og lære endnu mere. Det er, og vil altid være, vores ambition, at gøre det endnu bedre i morgen end vi gjorde i går, men samtidig give os lov til at fejre, at vi faktisk allerede i dag opnår rigtig gode resultater. Lige nu nærmer vi os et af årets højdepunkter, nemlig skolefesten d. 17. maj. Vi glæder os til at se jer alle og få en god aften sammen. Der er allerede sendt en del information ud, det bliver ikke gentaget her. Dog vil vi gerne løfte sløret for, at vi planlægger en ”mund-ognæse-tabende” oplevelse for jer på sportspladsen – vi håber det bliver lige så godt, som det ser ud på tegnebrættet . Til årets fest vil vi gerne trække lidt mere på jer forældre end tidligere. Vi kommer nemlig til at bede jer om at tage vagter sammen med jeres barn/børn i boderne og bede jer om at bage kager til boderne. Vi håber, at mange af jer er med på at give en ekstra hånd i den forbindelse. Straks efter skolefesten går arbejdet i gang med at lave en helt ny skolegård (den store ved hovedindgangen). Vi søger alle de puljer vi kan komme i nærheden af og politikerne tilgodeså Gug Skole sidste år med 1 million til udeområder. Vi kommer til at bruge flere penge end 1 million, hvilket primært kan lade sig gøre, fordi vi har et konstruktivt samarbejde med Ung Aalborg (ofte omtalt som Ungdomsskolen). Ung Aalborg har en sammenfaldende interesse med os, da de mangler en parkourbane i deres regi og vi gerne vil udvikle skolegården og har parkour som en del af vores undervisningstilbud. Uden samarbejdet med Ung Aalborg ville vores projekt have blevet meget anderledes og ikke nær så fantastisk! Vi ser frem til at indvie skolegården lige før vi sender børnene på sommerferie. Med venlig hilsen Ledelsen, Gug Skole


Vores internationale fokus er vigtig for os som skole – vi har netop haft en gruppe elever på udveksling til Portugal. Verden er større en Gug – selvom man ikke skulle tro det….

6. årgang har haft fokus på designikoner i Håndværk og Design. Man skal ikke underkende vigtigheden af de kompetencer eleverne udvikler i de kreative fag.

2018 nyhedsbrev forår  
2018 nyhedsbrev forår  
Advertisement