Page 1

“ Ik wil meer weten.”

algem

ene i n form WAT W a tie IL JI

J WOR DEN ?

2014 - 2015


“ IK WIL IETS MET ONTWERPEN EN CREATIEF BEZIG ZIJN.� Creatief

Maak de goede ke us Misschien wordt het iets in de techniek of de zorg. Of misschien wil je graag in de horeca werken. Bij Rijn IJssel vind je de opleiding die bij jou past! In deze brochure vind je algemene informatie over Rijn IJssel. Ook is hierin informatie te vinden over de leerwegen, niveaus en begeleiding en kosten. Meer informatie over alle opleidingen vind je op de website www.rijnijssel.nl. Zo kun je een goede keuze maken voor een opleiding waarin jij jouw talenten kunt ontwikkelen.


De belangstelling van jongeren en alles wat hun bezighoudt, is vertaald in tien zogenoemde leefwerelden. Deze staan op de website. Binnen een leefwereld vind je alle richtingen en opleidingen die daar bij passen. Als je nog niet weet wat je wilt gaan doen, dan maken de leefwerelden of de zoekmachine op de website het makkelijk om een opleiding te vinden.

De leefwerelden • Beauty & Lifestyle • Bedrijf & Organisatie • Creatief • Entertainment • Horeca & Toerisme/Vakschool Wageningen • Online & ICT • Sociaal & Gezondheid • Sport/CIOS Arnhem • Techniek & Onderzoek • Veiligheid

Veilig en vertrouwd Samen met studenten uit dezelfde beroepsrichting zit je in één overzichtelijk gebouw waardoor je je snel betrokken en vertrouwd voelt bij Rijn IJssel. Jij kent je docenten en zij kennen jou. Je voelt je door deze kleinschaligheid dan ook snel thuis! Je ouders/verzorgers houden we op

“ IK WIL DINGEN REGELEN EN ZAKEN DOEN.” Creatief

de hoogte van je studievoortgang via kennismakingsgesprekken en regelmatige informatie- en ouderavonden. Waarom een opleiding bij Rijn IJssel? Je werkt samen met Rijn IJssel aan jouw toekomst. Rijn IJssel ontwikkelt en verzorgt samen met bedrijven en instellingen lesprogramma’s, zodat je opleiding goed aansluit bij je toekomstige werk. Leren doe je op school en in de beroepspraktijk, door de stages krijg je een goed beeld van het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Als jij klaar bent, is je diploma dan ook veel waard! Niet voor niets kiezen jaarlijks 15.000 studenten voor een opleiding bij Rijn IJssel. Persoonlijke aandacht Je kunt natuurlijk heel goed zelf je ontwikkeling in de gaten houden want jij weet als beste hoe je leert en of het goed gaat. Maar bij Rijn IJssel krijg je ook een studieloopbaanbegeleider die jou hierbij helpt. Hij of zij geeft je studieadviezen en houdt samen met jou je studievoortgang in de gaten. Daarnaast heeft Rijn IJssel een afdeling Cursisten Service waar je terecht kunt als je last hebt van bijvoorbeeld faalangst, dyslexie of andere problemen. We helpen je graag, want Rijn IJssel wil dat iedereen de opleiding verlaat met een diploma! Kijk voor meer informatie onder STUDIE INFO op rijnijssel.nl/jongeren.


Studie & Handicap Iedereen is verschillend. De één heeft meer ondersteuning nodig dan de ander. Soms heb je het als student wat moeilijker in je studie vanwege een functiebeperking ofwel een handicap. Je wilt met een beperking of handicap een beroep leren en een goede opleiding volgen. De extra ondersteuning die je nodig hebt kan heel verschillend zijn. Denk aan informatie over studeren met een functiebeperking, begeleiding en ondersteuning van individuele studenten, aanpassingen en voorzieningen, extra begeleidingsuren vanuit het Rugzakje, bemiddeling in contacten met het UWV of informatie over Wajong, LGF en andere wettelijke regelingen. Kijk voor meer informatie onder STUDIE INFO op rijnijssel.nl/jongeren. Coaches & Maatjes Soms dreig je als student vast te lopen in je studie of kun je je draai niet vinden op school. Een volwassene die je ondersteunt als coach kan je dan helpen. Een coach is geen mentor of hulpverlener. Hij of zij heeft speciaal aandacht voor jou en biedt op een positieve manier nieuwe mogelijkheden. Soms is het prettiger om een leeftijdsgenoot als ondersteuner te hebben. Dan spreken we van een maatje. Met een leeftijdsgenoot als maatje heb je vaak wat meer persoonlijk contact. Kijk voor meer informatie onder STUDIE INFO op rijnijssel.nl/jongeren.

“ IK WIL MET MENSEN OMGAAN EN ZE HELPEN.” sociaal & gezondheid

Topsport Ben je een topsporter, dan kun je bij Rijn IJssel je sport prima combineren met een mbo-studie. Om gebruik te maken van de regeling moet je de status van topsporter aanvragen bij één van de topsportcoördinatoren van Rijn IJssel. Binnen de regeling kun je hulp krijgen bij verschillende zaken zoals roosteraanpassingen, gelegenheid om de studie in langzamer tempo te doen, vrijaf bij toernooien en trainingen, extra studiebegeleiding en zo nodig overleg met de vereniging of bond bij knelpunten of als het gaat om invulling van het studieprogramma tijdens trainingskampen of toernooien. Rijn IJssel heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) op Papendal. Topsporters kunnen daar fulltime trainen, studeren en wonen met minimale reistijden. Kijk voor meer informatie onder STUDIE INFO bij rijnijssel.nl/jongeren. Werken of verder leren Een baan vinden of een eigen bedrijf starten? Je diploma halen is een belangrijke stap op weg naar werk. Dat doe je niet alleen op school, maar ook tijdens je stage. Rijn IJssel werkt samen met topbedrijven en instellingen. Hierdoor vinden veel studenten na hun opleiding werk. Het diploma van Rijn IJssel biedt ook een goede basis om verder te studeren aan een vervolg mbo- of hbo-opleiding.


“ IK WIL IETS MET COMPUTERS EN WEBSITES.” ONLINE & ICT

HOE WERKT MBO-OND ERW

IJS?

Leerwegen Bij Rijn IJssel kun je op verschillende manieren een opleiding volgen. Zo kun je kiezen voor de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) of de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Bij een BOL-opleiding ga je vijf dagen per week naar school en doe je daarnaast praktijkervaring op door de beroepspraktijkvorming (BPV oftewel stage). Bij een BBL-opleiding ga je naast een betaalde baan twee dagdelen per week naar school. Daarnaast zijn sommige opleidingen ook in deeltijd (BOL-DT) te volgen. Keuzewijzer Middelbaar beroepsonderwijs kun je volgen op vier niveaus. Kijk in het overzicht welke mogelijkheden er voor jou zijn, want dat is afhankelijk van je vooropleiding, motivatie en ervaring. Je kiest het niveau dat het beste past bij jou en je vooropleiding. Je wilt doen wat je leuk vindt, bent gemotiveerd en je wilt je inzetten om iets te bereiken. Mbo-niveau 1 Entree-opleiding: Opleiding assistent eenvoudig uitvoerend werk Opleidingen op niveau 1 duren één jaar. Je doet tijdens je opleiding veel praktische ervaring op,

aangevuld met wat theoretische kennis op school. Het gaat vooral om basisvaardigheden die je nodig hebt in je werk. De meeste opleidingen op niveau 1 worden gegeven bij Pasvorm. Mbo-niveau 2 Opleiding uitvoerend praktisch werk Een opleiding op niveau 2, BOL of BBL, duurt gemiddeld 2 jaar. Je doet tijdens je opleiding veel praktische ervaring op door stages, aangevuld met theoretische kennis op school. Mbo-niveau 3 Opleiding zelfstandig werk Een opleiding op niveau 3, BOL of BBL, gaat een stukje verder dan die op niveau 2. Deze duurt gemiddeld 3 jaar (afhankelijk van de opleiding, tussen de twee en vier jaar). Door veel praktische werkervaring op je stages krijg je meer kennis en ervaring om zelfstandig te werken. Zo kun je met een niveau 3-opleiding je eigen bedrijf opzetten of leiding gaan geven aan een afdeling. Je wordt breed inzetbaar binnen de branche waarvoor je hebt gekozen.


“ IK WIL IETS MET REIZEN, ETEN EN ORGANISEREN.” ONLINE & ICT

voorOpleiding studiemogelijkheden Geen diploma

Mbo-opleiding niveau 1 via het Pasvormprogramma

Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg

Mbo-opleiding niveau 2

Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg

Mbo-opleiding niveau 3 en 4

Overgangsbewijs havo/vwo klas 3 naar 4

Mbo-opleiding niveau 3 of 4 (met instemming toelatingscomissie)

Havo- of vwo-diploma

Mbo-opleiding op maat mét vrijstellingen mogelijk

Al werkervaring opgedaan

Mbo-opleiding op maat via een EVC-procedure

Mbo-niveau 4 Middenkader- en specialisten-opleidingen Een middenkaderopleiding op niveau 4 duurt zo’n drie tot vier jaar. Hierna kun je volledig zelfstandig uitvoerend werk doen of je eigen bedrijf starten of overnemen. Je doet veel praktische werkervaring op in de branche van je opleiding en je krijgt ook managementvakken naast het specifieke beroepsgerichte onderwijs. Naast de middenkaderopleiding kun je op niveau 4 ook de specialistenopleiding volgen. Dit is een kopstudie van één tot twee jaar waarbij je je extra verdiept in speciale ins en outs van het toekomstige beroep. Je kunt opleidingen op dit niveau vaak in twee leerwegen volgen, BOL of

BBL. Met een diploma op niveau 4 heb je bovendien een goede basis om verder te studeren aan een hboinstelling. Geen diploma, toch mbo De meeste entree-opleidingen op niveau 1 kun je volgen via Pasvorm. Deze opleidingen zijn bedoeld voor jongeren die vooral praktisch of in een ander tempo leren. Misschien heb je een taalachterstand of kun je niet goed meekomen in de les. Misschien dreig je uit te vallen in het vmbo of gaat het niet lukken om je diploma te halen. De naam Pasvorm staat voor Praktijk, Arbeid, Scholing en Vorming. Bij Pasvorm bestaat leren vooral


uit praktijk en veel begeleiding: op school in een praktijkcentrum en tijdens een stage. Je leert wat nodig is om goed te kunnen werken in een bedrijf of instelling. Naast opleidingen op niveau 1 kun je ook een AKA opleiding volgen (Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent). Dit is een brede assistentenopleiding in de richtingen techniek, economie, handel of zorg en welzijn. Kun je het aan en wil je graag? Dan kun je verder leren tot en met een diploma op niveau 2. Alle opleidingen van Pasvorm vind je op de website. Zij vinden meestal plaats op aparte locaties en in kleine groepen. Kijk voor meer informatie onder OPLEIDINGEN, ’geen diploma toch mbo’ bij rijnijssel.nl/jongeren. Vmbo, havo, vwo Niet geslaagd en wil je toch je vmbo-tl-, havo- of vwodiploma halen? Dat kan bij Rijn IJssel VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs) als je woont in de gemeente Arnhem, Rheden, Rozendaal, Renkum, Lingewaard of Overbetuwe. Ben je zestien of zeventien jaar? Dan kun je ook een diploma halen. Jouw huidige middelbare school moet daar aan meewerken. Je kunt het programma vergelijken met je middelbare school. Je doet hetzelfde examen en het diploma heeft dezelfde waarde. Je kunt één vak volgen of meerdere vakken naast elkaar en dag- en avond-opleidingen combineren. Op deze manier kun je sneller je diploma halen. Kijk voor meer informatie onder OPLEIDINGEN bij rijnijssel.nl/jongeren. Versneld/ Fast Track of havistentraject Rijn IJssel biedt een aantal opleidingen aan in een versneld traject. We noemen dit ook wel Fast Track. Voor

deze opleidingen heb je goede cijfers op je eindlijst nodig en veel motivatie en inzet want je doorloopt de opleiding in een kortere tijd dan normaal. Er zijn ook een aantal havistentrajecten, speciaal bedoeld voor studenten met een havo-diploma. Voorafgaand aan de opleiding bekijk je met de studiecoördinator welke vrijstellingen je kunt krijgen en hoe je de opleiding het meest efficiënt en snel kunt doorlopen. Kijk voor meer informatie onder OPLEIDINGEN bij rijnijssel.nl/jongeren. Kosten Wanneer je per 1 augustus van het studiejaar achttien jaar of ouder bent, dan moet je lesgeld of cursusgeld betalen volgens de wettelijke afspraken. BOL-studenten betalen lesgeld, BBL- en DT (deeltijd)-studenten betalen cursusgeld. Het lesgeld en de cursusgelden worden vastgesteld door het ministerie. Ben je BOL-student dan betaal je het lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs/ de IB-groep). Ben je BBLof DT-student dan betaal je cursusgeld aan Rijn IJssel. Als je op 1 juli achttien jaar of ouder bent dan kom je in aanmerking voor een basisbeurs. Deze vervangt de kinderbijslag. Een aanvraagformulier voor de basisbeurs vind je op IB-Groep.nl. Daarnaast vraagt elke opleiding een extra bijdrage voor lesmateriaal, excursies, enzovoort. Deze schoolbijdrage en kosten voor leermiddelen worden apart betaald en variëren per opleiding. Rijn IJssel heeft een steunfonds voor studenten met financiële problemen. Het steunfonds schenkt of leent geld aan studenten die om financiële redenen geen opleiding kunnen volgen. Kijk voor meer informatie onder STUDIE INFO bij rijnijssel.nl/jongeren.

“ IK WIL MENSEN MOOI MAKEN EN LATEN ONTSPANNEN.” ONLINE & ICT


overzich

t opleid ingen

Opleidingen niveau 1

BOL BBL

Aankomend Verkoopmedewerker

AKA Economie en Handel

AKA Techniek

AKA Zorg & Welzijn

Assistent Elektrotechniek

Assistent Infratechniek

Assistent Logistiek Medewerker

Assistent Mode/Maatkleding-interieur

Assistent Operator

Assistent Operator Productietechniek

Bouwplaatsassistent • Horeca Assistent

Zorghulp

Opleidingen niveau 2

BOL BBL

Assistent Etaleur/Medewerker Productpresentatie

Autoschadehersteller 2

Autospuiter 2

Autotechnicus

Bedrijfsadministratief medewerker

Beveiliger • Constructiewerker (Metaaltechniek)

Facilitair Dienstverlener (Vakschool Wageningen)

Gastheer/Gastvrouw (Vakschool Wageningen)

Helpende Zorg & Welzijn

Kapper (Junior kapper)

Kok (Vakschool Wageningen)

Leisure & Hospitality Assistant (Recreatie, Vakschool Wageningen)


Opleidingen niveau 2 vervolg

BOL BBL

Medewerker Fashion

Medewerker Fastfood Service (Vakschool Wageningen)

Medewerker Printmedia

Medewerker Sign

Metselaar

Monteur Elektrotechnische Installaties

Monteur Gas/Water/Warmte Monteur Werktuigkundige Installaties

Operator A (Procestechniek)

Opperman Bestratingen

Printmedia Digital Printing

Secretarieel Medewerker

Service Apparatuur en Installaties (Onderhoudsmonteur Installatietechniek) Sport- en Bewegingsbegeleider (CIOS Arnhem)

Telefoniste/Receptioniste

Timmerman

Tweewielertechnicus

• •

Uitvoerend Bakker (Vakschool Wageningen)

Vakman Grond-, Water- en Wegenbouw Veiligheid en Vakmanschap

Veiligheid en Vakmanschap ICT2

Verkoper Detailhandel

Vooropleiding DTP/ICT met diploma medewerker DTP

• •


Opleidingen niveau 3

BOL BBL

Allround AV-Medewerker (Sound & Vision)

Allround Laborant

Allround Metselaar Aan- en Verbouw

Allround Operator (Procestechniek)

Allround Signmaker

Allround Timmerman Nieuwbouw

Allround Vakman Grond-, Water- en Wegenbouw

Autoschadehersteller 3

Autospuiter 3

Contactcenter Medewerker

D.T.P. (Allround DTP-er)

Eerste Autoschadetechnicus

Eerste Autotechnicus

Eerste Fietstechnicus

Eerste Monteur Dak

Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties

Eerste Monteur Gas/Water/Warmte

Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties

Financieel Administratief Medewerker

Handhaving Toezicht en Veiligheid

Kapper

Leisure & Hospitality Host (Recreatie, Vakschool Wageningen)

Logistiek Teamleider

Medewerker Beheer ICT

Medewerker Frontoffice (Toerisme, Vakschool Wageningen)

Medewerker Maatschappelijke Zorg

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (maatwerk)

Pedicure/voetverzorger • Printmedia drukker (koptraject )

Schoonheidsspecialist •

Secretaresse • Servicemonteur Installatietechniek Sport- en Bewegingsleider (CIOS Arnhem)

Straatmaker

Technisch Tekenaar (Installatietechniek)


Opleidingen niveau 3 vervolg

BOL BBL

Trade and Commerce

Veiligheid en Vakmanschap

Veiligheid en Vakmanschap ICT

Verkoopspecialist Detailhandel

Verkoper Reizen (Toerisme, Vakschool Wageningen)

Verzorgende (IG)

Wellness (Schoonheidsspecialist)

Welzijn-Breed (Maatschappelijke Zorg/Pedagogisch Werk)

• •

Woonzorgbegeleider Ouderenzorg/ Gehandicaptenzorg

Zelfstandig Werkend Banketbakker (Vakschool Wageningen)

Zelfstandig Werkend Broodbakker (Vakschool Wageningen)

Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw (Vakschool Wageningen)

Zelfstandig Werkend Kok (Vakschool Wageningen)

“ IK WIL MENSEN LATEN BEWEGEN.” SPORT/CIOS ARNHEM


Opleidingen niveau 4

BOL BBL

Administrateur • Allround Schoonheidspecialist (koptraject)

Analist

Apothekersassistent

Applicatieontwikkelaar • Architectuur

Art & Design (Mediavormgever Art & Design)

Artiest Dans Musical (De Nederlandse Musical Academie)

Artiest Dans Show

Artiest Dans Urban

Artiest Muziek

Artiest Theater

Business & Management (Ondernemer Detailhandel)

Business Online (Ondernemer Detailhandel)

Camerajournalist (Camjo)

Culinary & Hospitality Academy (Vakschool Wageningen)

Directiesecretaresse/Managementassistent • Doktersassistent

Etaleur/Vormgever Ruimtelijke Presentatie

Eventmarketing • Facilitair Leidinggevende (Vakschool Wageningen)

Fashion & Business

Fashion & Design Support

Filiaalmanager Detailhandel

Gastronomy & Hospitality Tweetalig (Vakschool Wageningen)

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (koptraject)

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (maatwerk)

Gespecialiseerd restaurantkok (Vakschool Wageningen)

Horeca Manager Ondernemer (Vakschool Wageningen)

Human Technology

ICT Beheerder

Interieurdesign • International Business & Marketing


Opleidingen niveau 4 vervolg

BOL BBL

Junior Account Manager

Junior Marketing Manager

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening

Juridisch Secretaresse

Leidinggevende Ambachtelijke Bakkerij (Vakschool Wageningen)

Leidinggevende Bediening (Vakschool Wageningen)

Leidinggevende Keuken (Vakschool Wageningen)

Leisure & Hospitality Executive (Recreatie, Vakschool Wageningen)

Logistiek Supervisor

Luchtvaartdienstverlener (Vakschool Wageningen)

Make-Up & Hair Design

Manager Frontoffice (Toerisme, Vakschool Wageningen )

Manager Verkoop Reizen (Vakschool Wageningen)

Medewerker Jeugdzorg

Medewerker Personeel en Arbeid

Medewerker Sociale Zekerheid

Mediavormgever • Medisch Pedicure

Medisch Secretaresse

Middenkader Engineering Techniek

Netwerkbeheerder

• •

Ondernemend Bouwen

Ondernemer Bakkersbedrijf (Vakschool Wageningen)

Ondernemer Detailhandel

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent (koptraject)

Operator C (Procestechniek)

Patissier (koptraject, Vakschool Wageningen)

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

Podium- en Evenemententechnicus Geluid (koptraject)

Podium- en Evenemententechnicus Licht (koptraject)

Sociaal-Cultureel Werker

Sociaal-Maatschappelijk Dienstverlener

Sport-en Bewegingscoördinator (CIOS Arnhem)


Opleidingen niveau 4 vervolg

BOL BBL

Tandartsassistent

Technisch Onderwijsassistent (Laboratorium)

Technisch Specialist Personenauto’s

Verpleegkundige • Verpleegkundige (mbo-plus)

Verpleegkundige i.s.m. GGZ

Verpleegkundige i.s.m. Rijnstate

Video Editor Camera

Vooropleiding Media & Design

Welzijn-Breed (Maatschappelijke zorg/ Pedagogisch Werk/ Onderwijsassistent)

Werkplaatsmanager Motorvoertuigentechniek

Werkvoorbereider Installatie (CV/AC)

Werkvoorbereider Installatie (Sanitair)

Werkvoorbereider Technisch Tekenaar (Elektro) Opleidingen voor havisten

BOL BBL

Deze (fast track) mbo opleidingen zijn speciaal gericht op havisten; toelatingseis havo-diploma Gastronomy & Hospitality

Horeca Manager Ondernemer

Ondernemer Detailhandel

Opleidingen MBO-HBO Fast Track

BOL BBL

De studieduur van deze opleidingen, mbo en hbo samen, is in totaal minstens een jaar korter dan normaal. Rijn IJssel heeft een formele afspraak met een HBO instelling.

Applicatieontwikkelaar • Artiest Dans

Automotive • Junior Accountmanager

Laboratorium • Opleidingen MBO Fast Track

BOL BBL

Deze mbo opleidingen worden aangeboden in minder tijd dan er officieel voor staat. Gespecialiseerd Medewerker Kinderopvang

Onderwijsassistent

Verpleegkunde • Sport-en bewegingscoordinator


“IK WIL TECHNISCHE OPLOSSINGEN BEDENKEN, MAKEN EN ONDERZOEKEN.” TECHNIEK & ONDERZOEK

informe

er voor dat je k iest

Voorlichtingsbijeenkomsten op jouw school Rijn IJssel verzorgt diverse voorlichtingbijeenkomsten op middelbare scholen, bijvoorbeeld via klassikale voorlichting of onderwijsmarkten. Informeer bij jouw school of en wanneer er voorlichters van Rijn IJssel aanwezig zijn.


OPEN DAGEN EN INFO AVONDEN Bezoek ĂŠĂŠn of meer van onze opleidingen tijdens een open dag of info avond. Praat met studenten en docenten en kijk goed rond. Jij en je familie zijn van harte welkom. Open dagen Vrijdag 24 januari 2014 van 15.00 - 20.00 uur Zaterdag 25 januari 2014 van 10.00 - 15.00 uur Info avonden Woensdag 9 april 2014 van 17.00 - 21.00 uur Donderdag 19 juni 2014 van 17.00 - 21.00 uur Bijzondere open dagen en avonden Alleen voor de opleidingen Laboratorium in Nijmegen Zaterdag 5 april 2014 van 10.00 - 15.00 uur Woensdag 12 februari 2014 van 18.00 - 21.00 uur Woensdag 18 juni 2014 van 18.00 - 21.00 uur INFORMATIE EN AANMELDEN Heb je vragen of opmerkingen? Bel of mail naar het Studie Informatiepunt (STIP) op werkdagen Van 9.00 - 13.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur. 0800 0200995 (gratis) stip@rijnijssel.nl rijnijssel.nl/jongeren Uitgave Januari 2014 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Het onderwijs is altijd in beweging, kijk dus voor actuele informatie op rijnijssel.nl/jongeren.

RIJNIJSSEL.NL/JONGEREN

Algemene brochure 2014 2015  
Algemene brochure 2014 2015  

Algemene brochure Rijn IJssel voor schooljaar 2014-2015.

Advertisement