Page 1

WEEK 5

04-07-11 t/m 08-07-11

ARN HEMMOD EBIE NNALE VAN EXPOSITIES IN ARNHEM

MET LEERLINGEN EN DOCENTEN

OP HET MODE BIENNALE PROJECT


VOORWOORD Auteur: Renzo

2

Heere, Fotog rafie: Marnix

van den Else

“Damn… het is bijna voorbij… “ Die gedachte ging afgelopen zondag op de laatste dag van de Mode Biënnale op een ongebruikelijk tijdstip door mijn hoofd terwijl ik met iets bezig was waar ik me op het moment van schrijven niks meer van kan herinneren, daarentegen zijn de herinneringen aan dit project niet zo snel aan mij of de anderen leerlingen voorbij gegaan. Het lijkt nog maar zo kort en tegelijkertijd lang geleden sinds we voor het eerst waren begonnen met z’n allen, onzeker over wat ons allemaal te wachten zou komen te staan en hoe we het ervan af zouden gaan brengen. Nu 5 weken later hebben we het met z’n allen voor elkaar gespeeld om alles af te krijgen en het met een gerust hart achter ons te laten. Zo zal je in dit magazine vooral veel terugblikken vinden op onze 5-weken-durende-queeste van samenwerking en zelforiëntatie. Wat de leerlingen van het project vonden, wat de leraren ervan vonden, hoe bepaalde mensen mode aanvaardden, verantwoordelijkheden, nagedachtes en bepaalde momenten van de afgelopen tijd. Vooral de samenwerking tussen de 1e en 3e jaars was vooral iets wat centraal stond binnen in het project en waarover veel mensen het eens waren dat het erg goed ging. Het project heeft ons ook een goede kijk gegeven op de verschillende aspecten van mode en de diversiteit van mediavormgeving zelf. We waren met z’n allen druk geweest met alle uitstromen, die elk hun eigen voor en nadelen opleverden, enige punt van kritiek is dat het voor de 3e jaars nogal eigenaardig/ongebruikelijk (en onnodig) was om andere uitstromen anders dan hun eigen alsnog te bevaren. Maar no hard feelings nu mag het niet meer baten, het is goed gegaan en voorbij, dus we mogen trots op onszelf en elkaar zijn! Dikke pluim en voor de laatste keer veel leesplezier.

n, Vormgevin

g: Joost Hoek erswever

Damn... het is bijna voorbij...


chef

Van Deze Week Slot

Fotopagina

er de Leerlingen ov le Mode Biënna

et De leraar en h project

Fotopagina

n de De ervaring e belevenis

Interview r Shopmanage s e n Jack en Jo Kronenburg

de Model zijn bij le Mode Biënna

De Grafische de aspecten van le Mode Biënna

nde Vijf verschille ject groepen 1 pro

g Samenwerkin rste en tussen de ee derde jaars

En dan ben je

ve Inhoudsopga

Voorwoord

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

HOOFDITEMS

Een Interview met een medewerker van de Jack & Jones in Arnhem Kronenburg

3

Model voor o.a de Artez Modeshows en HK Utrecht

Leerlingen van het RijnIJssel over het Mode Biënnale project


EN DAN Tekst: Aafke

Harmsen, Fo

tografie: Ser ena Tak, Vorm

geving: Nand

ini Rasiawan

4

16 juni 2011, de zon scheen en we hadden net besloten dat ik voor een week de chef van vormgeving zou worden. De Mode Biënnale was de voorgaande jaren compleet aan mij voorbijgegaan, wat wellicht in mijn nadeel kon werken. Nu was de uitdaging om binnen een paar dagen een magazine uit de grond te stampen. Nu, 3 weken later, zit ik bij de groep journalisten mijn verhaal als chef vormgeving te typen. Het begon zoals ik van tevoren op een briefje had kunnen schrijven. Maandag kregen we met onze taken en kregen meteen al te horen dat we de vergadering van de donderdag daarvoor hadden gemist. Mijn pogingen om te begrijpen wat er nu moest gebeuren drongen niet door tot de docent. Uiteindelijk kwam een

andere leraar met de verlossende woorden: Maakt niet uit. Na van de schrik te zijn bekomen belegden we een spoedvergadering en hebben we alles nog kunnen regelen: eindelijk een beetje duidelijkheid! Mensen hebben me vaak gevraagd wat mijn taak was als chef. “Er is niet één bepaalde taak”, zei ik dan. Het in goede banen leiden van de vormgeving, de communicatie tussen de fotografen onderling en tenslotte het overleg met de journalisten over het aantal pagina’s. Ik moet toegeven: het was meer dan ik dacht. Als geboren leider vond ik het erg leuk om te doen. Problemen oplossen, afspraken maken en mensen zo goed mogelijk helpen. En als ik er niet meer uit kwam, had ik Joost Toren, hij was mijn chef assistent. Als het te heet onder mijn voeten werd, hielp Joost mij uit de brand.

netjes ingeleverd en mocht van mij naar huis. Op sommige momenten scheen de zon nooit en dacht ik dat ik letterlijk gek zou worden als er nog meer mis zou gaan. Maar zo gaat het in de grafische wereld. Deadlines kunnen niet verschoven worden en onvoorspelbare dingen gebeuren nu eenmaal. Maar ik heb er van geleerd en zou het zo weer doen.

Uiteindelijk zat ik op de laatste dag samen met Joost en een 1e jaar student tot half 5 nog op school om het eindproduct te kunnen afleveren. De rest van de groep had alles

Er is niet één bepaalde taak...


DE SAMENWERKING TUSSEN EERSTE- EN DERDEJAARS

e Haas

g: Madelon d

fie: N

ren, Fotogra

Tekst: Joost To

De afgelopen vijf weken die het Mode Biënnaleproject in beslag nam, werd er intensief samengewerkt tussen eerste- en derdejaars studenten. De intentie was om diegene die in het derde leerjaar zaten een meer begeleidende rol te geven over de eerstejaars. Hiernaast werd er ook nog verwacht dat ze compleet zouden meedraaien in het ontwerp- en productie– proces. Voor de eerstejaars (vanaf nu genaamd ‘jonkies’) was het eigenlijk zoals ze gewend zijn; het succesvol afronden van een opdracht.

HOE VERLIEP HET MET DE DERDEJAARS? De schrijver van dit stukje kan eigenlijk alleen maar voor zichzelf en zijn groepje spreken. Dit gaat dan ook gebeuren. Het begeleidende

gedeelte kan ik voornamelijk alleen maar als positief omschrijven. Natuurlijk, af en toe waren er onduidelijkheden en werden er geen directe beslissingen genomen, maar hé… we zijn nog studenten en voor de meerderheid was dit de eerste keer dat we in een project van deze schaal meedraaien. Naast de begeleidende rol werden de overige taken (ontwerpen, deadlines halen etc.) ook goed uitgevoerd en hebben we geen enkel moment in een echte stresssituatie gezeten. Namens ondergetekende; een dikke pluim voor de inzet en een mooie sticker voor de resultaten!

EN DE JONKIES DAN? Wederom kan ik alleen oordelen over onze eigen kudde. De jonkies namen vaak initiatief om dingen uit te proberen en gaven ook gewoon hun eigen mening, zoals het hoort. Hiernaast luisterden ze ook goed naar de derdejaars. Zowel gevraagd als ongevraagd advies

in ert, Vormgev iek van de Pav

werd zonder morren aangenomen. Ze stonden open voor meningen van anderen en namen actief deel in het groepsproces. Dus ook voor de jonkies een dikke pluim en een, zelf uit te zoeken, sticker voor hun inzet en prestaties!

Een dikke pluim voor de inzet en een mooie sticker

5


V­­­ IJF VERSCHILLENDE GROEPEN MET ÉÉN DOEL Tekst: Danny

van Eck, Foto

grafie: Janna Pels, Vormgev

ing: Anne Ver

linden

dus erg belangrijk dat iedereen zich hield aan de gemaakte afspraken, dus wanneer er twee uur werd afgesproken dan was het ook de bedoeling dat twee uur werd aangehouden en niet later.

6

CHEFS EN OVERLEG

De afgelopen vijf weken heeft Arnhem in het thema gestaan van de Mode Biënnale. In deze weken hebben een grote groep studenten van het RijnIJssel Media & Design zich druk bezig gehouden met dit event, maar nu is het bijna ten einde en lijkt het ons een goed idee om terug te blikken op die vijf verschillende groepen die zich daar de afgelopen weken mee bezig hebben gehouden. Vijf weken geleden kwamen de eerste en derdejaars van de opleiding Media & Design voor het eerst bij elkaar om de eerste stappen te zetten betreft de Mode Biënnale. Er waren vijf groepen namelijk: journalisten, fotografie, film, web en vormgeving die zich dan de komende vijf weken bezig moesten houden met de mode biënnale. Elke week schoof een groep door naar de volgende, journalisten werden fotografie, fotografie werd vormgeving etc. etc.

Maar je kan uiteraard niet optimaal in een grote groep werken als er niemand is die het overzicht bewaard en daar waren de chefs voor. Elke groep had één chef die het aanspreekpunt was voor zijn of haar groep. Ook was het zijn/haar taak om goed contact te houden met de andere chefs zodat de groepen op de hoogte waren van elkaars taken. Elke week gingen de chefs meerdere malen om tafel zitten om de vooruitgang van het project te bespreken. Ook werd er besproken welke onderwerpen er behandeld werden en of dat gecombineerd kon worden met een artikel, film of/ en fotografie. Vervolgens namen ze een beslissing en keerden ze terug naar hun groep om de opdrachten te verdelen en de rest van de week te plannen.

De groep vormgeving had het meest contact met de groepen fotografie en journalisten, terwijl de groep film bijna alleen contact had met de groep journalisten. Niet elke groep kwam met elkaar in aanraking omdat ze elkaar simpel weg niet nodig hadden maar ze werkten wel aan hetzelfde, namelijk de mode biënnale als mediaproduct omtoveren.

Vijf intensieve weken

SAMENWERKING

AFRONDING

Samenwerking was cruciaal voor het hele project en afspraken maken was aan de orde van de dag. Wanneer bijvoorbeeld de fotografiegroep zich niet aan de afspraak hield om foto’s voor de groep vormgeving te maken, dan hadden de vormgevers een probleem want dan konden zij het blad niet opmaken. Het was

Nu is het dan de laatste week van de Mode Biënnale en iedereen is hard aan het werk om zijn/haar opdracht af te ronden, zodat hij/zij lekker op vakantie kan gaan. Het waren vijf intensieve weken waar (bijna?) iedereen hard aan heeft gewerkt. Elke week zat je in een andere groep en kreeg je dus een andere kijk op het gehele project.


DE GRAFISCHE ASPECTEN VAN DE MODE BIENNALE nier Hijmans

rmgeving: Rei

ann, Vo e: Rik Mohrm fi ra g to Fo s, olter Tekst: Nick W

Vormgeving is overal om ons heen dat is natuurlijk ook zo bij de Mode Biënnale. Daarom heb ik Kalinka Scholten geïnterviewd, zij was vroeger grafisch vormgever. En nu de mode biënnale voorbij is was ik benieuwd naar wat zij van de vormgeving van Amber vond.

Het verhaal achter het zout

VORMGEVING De tentoonstelling was goed verdeeld in sectoren met ieder een bepaald thema. Wat me daarin opviel was dat de hoofdlocatie van het Akzo nobel gebouw sommige stukken niet ten goede deed. Dat kwam doordat de loods heel erg ruimtelijk was en dat kon

wel af en toe je aandacht van het kunststuk wegnemen. Het stuk wat het meest fascinerend was, is de studenten kamer van Amie Dicke. Zij gebruikte al haar oude dingen die uit haar studententijd kwamen, daarboven hingen sproeikoppen die lagen foundation over de levenloze objecten sproeide en als het ware de oneffenheden van haar studententijd. Een stuk bestaande uit veel mannequins op een berg zout was één van de kunststukken die een wat simpelere compositie hadden. Het verhaal achter het zout was dat Akzo nobel iets met zout had dat was mooi gebruik van de achtergrond van de locatie bij een wat simpelere compositie mannequins stonden statisch naast elkaar en trokken niet echt je aandacht. “Hoe fascinerend de compositie ook is met sfeer licht en omgeving kan je het object heel anders benaderen dan als je het in een grote lege ruimte zet.” Wat hier mee gezegd wordt is dat de sfeer een net zo grote rol heeft als de compositie. De expositie had vele gezichten maar de kleur die het meest voorkwam was toch wel zwart. Zwart was ook de kleur die het beste bij de sfeer paste, donkere doeken moesten het licht buiten houden en gebruik van licht om de sfeer te versterken. De expositie was niet alleen zwart en wit er kwam natuurlijk ook kleur in voor, de kleur die naast zwart mij het meest opviel was beige.

De Mode Biënnale heeft dus van alles met vormgeving te maken van sfeer tot compositie niks is ondoordacht. Bedenk maar is dat wanneer je een kledingstuk ontwerpt je ook na moet denken over de plaatsing van de knopen, kleuren en bepaalde contrasten. Dat is vergelijkbaar wat er bij het opmaken van een magazine ook gedaan wordt het plaatsen van tekst afbeelding en illustraties kleuren enzovoort. Hopelijk ziet u mode nu als meer dan alleen een leuk jasje of een mooi uit ziende blouse, maar als een doordacht werkproces.

7


MODEL ZIJN BIJ DE MODE BIENNALE Tekst: Gé Lu tjenkossin

k en Moniek

8

Ik houd mezelf in vorm door naar de sportschool

te gaan

Kersten, Foto grafie: Michel

le Overbeek-

Lin Woldendorp is een model van 16 jaar oud uit Arnhem, en studeert op het Momtesserie college. Zij staat nu al voor 9 maanden ingeschreven bij het modellenbureau genaamd, B-management. De afgelopen twee edities van de Artez modeshow heeft zij meegelopen. Ook heeft zij meegelopen met HK in Utrecht. HOE BEN JE IN DE MODELLEN WERELD IN GESTROOMD? “Ik had op Hyves foto’s staan en zo ben ik door iemand gevraagd of ik langs wilde komen voor een casting. Dit is goed gegaan en kreeg gelijk een contract voor een jaar. Dit was bij B-management waar ik nu dus al 9 maanden zit. Ook ben ik een keer voor een ander bedrijf gevraagd maar hiervoor ben ik niet uitgekozen.”

DOE JE VEEL MODESHOWS? “Niet echt. Voor het modellen-werk is lengte heel belangrijk en ik ben maar 1.74 meter en de lengte die ze eigenlijk willen is 1,76 meter, dus ik ben eigenlijk 2 centimeter te klein.”

Bloem, Vorm

geving: Fatih

Sarac

WILDE JE ALTIJD AL MODEL WORDEN? “Eigenlijk heb ik nooit echt een idee gehad wat ik wilde worden. Na mijn eerste uitnodiging vond ik het steeds leuker worden en besloot ermee verder te gaan.”

HOE ZIET JOU WERKDAG ER UIT? “Wanneer je bent uitgenodigd weet je eigenlijk al meteen voor welke ontwerper je moet gaan lopen. De eerste dag word de make-up gedaan, daarna heb je een repetitie voor het lopen. Er is iemand die zegt hoe je moet lopen en hoe je moet gaan staan. Het is vooral stressvol voor de ontwerpers, maar voor ons is het leuk.”

BEN JE VAN PLAN OM HIER JE BEROEP VAN TE MAKEN? “Nou, als het kan lijkt het me ontzettend leuk, maar er is ontzettend veel concurrentie. Ook zijn ze in de modewereld heel erg strikt qua lengte en omdat ik 2 centimeter te klein ben gaat me dat waarschijnlijk niet lukken.”

HEB JIJ EEN FAVORIETE ONTWERPER? “Ik heb geen favoriete ontwerper. Ik heb tijdens de Mode Biënnale gelopen voor Romy, BB en Bo’s. Deze hadden allemaal wel erg leuke kleding.“


OP MODESHOWS DRAAG JE MEESTAL PRACHTIGE DESIGN OUTFITS, WAT DRAAG JIJ ZOAL IN HET DAGELIJKS LEVEN? “Heel simpel van de H&M. Mensen van ArtEZ dragen soms wel hele aparte kleren en dan vind ik ook erg leuk, maar zelf doe ik dit niet in het dagelijkse leven.”

GA JE NOG NAAR SCHOOL? “Ik zit in havo 4 dus ik ben bijna klaar. Na de havo weet ik nog niet wat ik wil gaan doen, waarschijnlijk wel iets met fotografie of mode.”

HOE COMBINEER JE SCHOOL, HET MODELLEN LEVEN EN JE PRIVÉ LEVEN? “In het weekend kan ik modellenwerk doen. Af en toe is er één doordeweeks, Ik heb hiervoor met school geregeld dat ik eventueel vrij kan nemen.”

IS HET ZWAAR WERK? “Zelf vind ik het tot nu toe geen zwaar werk. Maar sommige meiden moeten naar het buitenland en moeten dan alleen reizen, dat lijkt mij wel heel eenzaam.”

WIL JE ZELF OOK GRAAG NAAR HET BUITENLAND? “Dit jaar zou ik eigenlijk voor vier weken naar Milaan gaan, alleen sluit dit modellenbureau in augustus. Dus voordat ik klaar ben met school is er bijna geen werk meer. Ik ben wel van plan om volgend jaar naar Milaan te gaan. Het lijkt me wel moeilijk, omdat je helemaal alleen gaat voor vier weken. Al lijkt het me wel ontzettend leuk.”

HOE HOUD JE JEZELF IN VORM? “Ik houd mezelf in vorm door naar de sportschool te gaan en wanneer het mooi weer is door hard te lopen. Dit is wat ik doe aan sport. Vroeger

heb ik wel aan volleybal gedaan, maar hier ben ik mee gestopt.”

WAT VOOR MODELLEN WERK HEB JE ALLEMAAL VOOR DE MODE BIENNALE GEDAAN? “Ik heb vooral een aantal test fotoshoots gedaan en één keer voor een ontwerper model gestaan. De foto’s die op de Mode Biënnale van mij gemaakt zijn gebruik ik vooral om mijn portofolio uit te breiden.”

BEN JE VAN PLAN OM VOLGEND JAAR WEER MEE TE DOEN? “De laatste twee edities zijn me erg goed bevallen, dus de volgende keer doe ik zeker weer mee, mocht ik worden uitgenodigd.”

9


INTERVIEW Tekst: Brent

Semmelink,

Fotografie: B

as Ratering,

Vormgeving :N

iek van de Pav ert en Jimmy

Smethurst

10

INTERVIEW SHOPMANAGER JACK&JONES KRONENBURG EVEN VOORSTELLEN…. Elroy Wolffensperger is 20 jaar oud en nu al op weg naar de top. Elroy is 3,5 jaar geleden begonnen als weekendhulp in de Jack&Jones en doorgegroeid tot shopmanager. Hij is shopmanager van de Jack&Jones aan de Kronenburg en dit alles is hij geworden door hard te werken. Het doel van Elroy was 3,5 jaar geleden niet zozeer om shopmanager te worden maar meer om gewoon een zakcentje bij te verdienen. Naarmate de tijd vorderde kreeg hij een nieuw doel en wilde hij zich graag opwerken. Toen de mogelijkheid vrij kwam om shopmanager te worden heeft hij deze kans snel genomen. Zijn toekomstplannen zijn vrij duidelijk, hij wilt zich nog verder doorontwikkelen en nog meer zeggenschap hebben in een modeketen.

MODE BIENNALE: Natuurlijk heeft Elroy ook wat meegekregen van de Mode Biënnale. Hij kon natuurlijk niet om de borden en andere vormen van reclame heen. Hij ziet de Biënnale dan ook zeker als een verrijking voor Arnhem omdat het veel publiek trekt en Arnhem ook zeer zeker in een positieve manier in het nieuws brengt. De Biënnale vond hij erg leuk om te bekijken. En hij heeft zelf de modetuin en het café op het Gele Rijdersplein bezocht. De sfeer was aangenaam en de vele marktkramen met verschillende artikelen waren zeker de moeite waard om te bekijken.

Verrijking voor Arnhem


MODE BIENNALE & JACK&JONES: Jammer genoeg vind het hoofdkantoor van de Jack&Jones het geen goed idee om hier aan mee te doen. Elroy vind dit zelf ook zeer jammer en formuleert het dan ook als volgt: “Helaas laat het bedrijf dat niet toe, ik vind het persoonlijk een uitgelezen kans om meer traffic te generen naar de winkel toe.” Omdat de winkel in Kronenburg nog niet zo heel lang open is kan Elroy nog niet zeggen of de Mode Biënnale ook direct invloed heeft op de omzet in de winkel. Qua promotie ziet Elroy wel veel kansen. Hij had graag samengewerkt met de Mode Biënnale, maar helaas was de Jack&Jones niet benaderd. Maar volgens hem zou het voor de Mode Biënnale en voor de winkel zeker een meerwaarde bieden. Door de Biënnale zou er dan ook veel ander publiek in de winkel moeten kunnen komen en andersom ook bij de Biënnale. Over 2 jaar hoopt hij dan ook zeker wel een samenwerking te kunnen genereren. De Mode Biënnale heeft hem wel laten inzien wat er allemaal mogelijk is qua kleding. Aldus Elroy: “Hoe gekker hoe beter leek het daar wel.” Op zijn eigen kledingstijl heeft het geen invloed want hij heeft zijn eigen kledingstijl en dit is natuurlijk veelal gebaseerd op de kleding van de Jack&Jones aangezien hij daar 6 dagen per week aan de slag is en van het hoofdkantoor kleding uit de eigen winkel moet dragen.

11


DE ERVARING EN DE BELEVENIS Tekst: Frank

Brand, Fotog rafie: Nandin

i Rasiawan, V ormgeving: M

adelon de Haa

s

12

Maandagochtend de eerste dag van de Mode Biënnale, de big day was aangebroken. We zaten vol spanning in de aula te wachten om te horen bij wie we in de groep zouden komen. Rob Koch nam de leiding en bracht rust in onze gemoederen. Toch vonden we het nog heel spannend dat het nu echt zou gaan gebeuren. Andere vakdocenten kwamen er ook langzaam bij staan. Deze docenten waren de aanspreekpunten tijdens het project. SMIESPELEN Hier en stiekem Koch de vertelde

daar zag je nog mensen smiespelen, tot meneer rust verbrak en de groepen waar ze naar toe moesten

gaan. Iedereen wist de eerste week van te voren bij welke groep hij of zij was ingedeeld: ik zelf zat bij fotografie. Zoals altijd waren er ook een paar die lagen te slapen en niet wisten waar ze heen moesten.

HECHTING Toen eenmaal iedereen in het lokaal zat werd er onderling wat gepraat door mensen die elkaar al kenden, maar naarmate de dag vorderde werd de groep langzaam hechter.

VRIENDSCHAP De laatste week is nu aangebroken; je merkt echt dat er onderling nieuwe vriendschappen zijn gelegd en er leuke dingen worden gedaan na school. Zo gaan er groepjes lekker op het terras zitten na een dag hard werken. Een koud biertje smaakt goed, ze geven elkaar dan tips en tops en natuurlijk wordt er lekker geouwehoerd en gegeind.

Hier en daar zag je nog m e k e i t s n e s n e m smiespelen...


13

Fotografie: Nandini Rasiawan Ontwerp / Fotobewerking: “SjorsRot” - SjorsRothuizen


DE LERAAR

Ik ben niet zo’n modeliefhebber

14

VIJFTIGSCHILD’S TERUGBLIK Mijn functie binnen het project is dat ik de vormgevingsgroepen begeleid. Wat de leerlingen bij vormgeving moeten doen is een moodboard maken en daar één van uitvoeren. Ik bemoei mij niet echt met de eerstejaars, ik laat hen het meest vanuit hun zelf doen. Ik geef alleen tips en stuur ze. Vorig jaar heb ik ook aan zo’n soort project mee gewerkt, het onderwerp was het WK. Ik was er toen wat meer bij betrokken dan nu. Ik vond de samenwerking heel erg verschillend. Bij sommige groepen was er duidelijk een leider die het initiatief nam en weer bij andere groepen was er een groot verschil tussen de leerlingen. De groepen ontwikkelden zich wel steeds beter naar mate het project vorderde. Wat ik van het resultaat vind van de leerlingen is ook wisselend, over het

algemeen was de kwaliteit goed. Een aantal vond ik echt goed. Het niveau is moeilijk te zeggen. Dit jaar was het resultaat beter dan vorig jaar want vorig jaar was het met name de teksten, dit jaar was het meer ontwerpen. In hoeverre ik de leerlingen moet ondersteunen is een beetje aanvoelen hoe de leerlingen zijn. Ik probeer de leerlingen op gang te brengen en te houden. Maar het ligt ook aan de groepen want die zijn erg verschillend, dus bij de ene groep gaat het ook makkelijker dan bij de andere. Met name in de uitvoering komen ze bij mij, het maken moeten ze zelf doen. Zo laten ze hun eigen ding zien. Wat de volgende keer anders kan is moeilijk te beoordelen. Ik zie niet het hele project, dus weet ik niet of er veel veranderd moet worden. De Mode Biënnale is een lastig onderwerp, vooral het

journalistieke gedeelte. De samen– werking tussen de groepen ging toen niet al te goed, want wanneer de vormgevers nog geen teksten hebben, kunnen zij het ook niet vormgeven. Dat kan dus beter. Wat ik van de Mode Biënnale heb gezien vind ik opzich wel aardig. Persoonlijk ben ik niet zo’n mode liefhebber. Het is wel mooi dat het hier in Arnhem wordt gehouden, vooral ook omdat we ons proberen neer te zetten als modestad. Ik vindt dat de communicatie tussen de Mode Biënnale en Arnhem wel beter kan, de wegwijzing was bijvoorbeeld slecht. Of ik zelf naar een expositie ben geweest, “Nee, ik had er geen tijd voor”. Ik was erg druk bezig met andere dingen. Mijn familie is wel geweest, dus ik heb wel wat boekjes van hun gezien. In verhouding met eerdere edities was dit niet één van de beste.


onders

ing: Mike H er, Vormgev e V r e d n a v grafie: John ielens, Foto kst: Daan W

Te

Ik geef dan geen, of een kort antwoord

KOCH’S TERUGBLIK

Mijn functie binnen het project is het begeleiden van de webgroep zonder ondersteuning. Ik heb vaker bij dit soort projecten mee gewerkt bij het RijnIJssel, de schoolkrant online zetten. Ook op de Oude Kraan. Meestal doe ik de webkant van het project die alles daar voor elkaar moet maken. Drie jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Wat ik van de samenwerking tussen de eerste en derde jaars vind verschilt per groepje. Er waren ook wat derdejaars die denken: “bekijk het maar”, maar in het algemeen vind ik het goed dat de derde en eerste jaars samenwerken. Over het algemeen verbaast het mij dat veel

leerlingen moeite hebben om iets over mode te maken. Er waren wat bij de webgroep die niet veel hun eigen creativiteit erin verwerkten, dat vind ik jammer. Maar over het algemeen zijn de resultaten best oké. Het niveau van dit project ligt gemiddeld. Er zitten een paar mensen bij die het niveau omhoog trekken. Het niveau van de 1e jaars is hoog, omdat zij alle vakken nu al krijgen. De 3e jaars nemen meestal de beslissing welk ontwerp er komt, dat doen ze ook bij IAV, en dan zeg ik: “Pak maar een eerste jaars ontwerp”. In hoeverre ik de leerlingen ondersteun vind ik dat ik dat in dit project niet moet doen, en wat blijkt is dat leerlingen gewoon vragen hebben die van de 10 vragen die ik dan moet beantwoorden zijn er 5 bij die alleen gesteld worden omdat ze denken “Ik ben dan snel klaar”. Ik geef dan geen of een kort antwoord. Maar als sommige leerlingen een ontwerp hebben wat gewoon echt niet lukt en ze zijn geen IAV’er, dan kan ik natuurlijk wel helpen. Maar ik ga geen typefouten eruit halen, dat moeten ze zelf doen. Voor leerlingen is het handig dat er een leraar rondloopt, maar het zou niet nodig moeten zijn. Ik denk dat het voor de webgroep niet veel beter kan, maar over het algemeen denk ik dat wij als

leraren iets helder moeten krijgen wat ook zin heeft voor je rapport. Het is nuttig om aan zo’n project mee te doen, maar het is wel een halve periode. Als je in de eerste helft een onvoldoende staat is het moeilijk om dat in zo’n korte tijd op te halen. Het zijn altijd dezelfde die er nog om 3/4 uur zijn. Kijk, als dat mee zou tellen op je rapport.... Ik vind de Mode Biënnale een heel goed ding. Ook heel leuk. Ik ben 2 jaar geleden geweest met school en 2 jaar daarvoor alleen. In Arnhem moet je wel heel goed kijken waar en wanneer je ergens moet zijn, en je moet vaak betalen. Maar als je ergens bent is er wel echt iets wat heel goed is voor designers. Veel leerlingen snappen echt niet wat onze opleiding met mode te maken heeft, maar in mode ligt het design. Het ontwerpen van iets wat mooi moet zijn. Je hoeft helemaal niet te kunnen naaien om modeontwerper te zijn. De Mode Biënnale overvalt je niet in Arnhem. Ik heb de hele tijd het idee dat het nu nog moet beginnen. Ik ben zelf niet naar een expositie geweest, omdat ik het erg druk had met mijn werk. Ik had ook niet zo’n zin en ik ben ook niet zo modegeil. Er naar toe gaan was ook niet zo nodig voor mijn werk. Volgende keer zou ik wel één van de exposities willen bezoeken.

15


LEERLINGEN OVER

16

Velen vonden de Mode Biënnale leuk omdat ze zo meer van mode te weten kwamen. Door de indrukwekkende exposities werden de leerlingen zich bewust van het feit dat mode niet alleen iets is wat je aanhebt, maar ook een middel is om je te kunnen uiten. Daarnaast hebben ze vele nieuwe mensen ontmoet en is er een hechtere band ontstaan met de school. Toch dachten sommige leerlingen er minder positief over: zij vonden de Mode Biënnale te elitair, gericht op modekenners. Volgens hen werd de nadruk voornamelijk op extreme mode gelegd en zij misten de kleding die draagbaar was voor “de gewone Nederlander.” Maar over de kennismaking en samenwerking met andere leerlingen waren ze er wel heel positief.

VERANDERDE KIJK De kijk op mode is wel degelijk veranderd bij de leerlingen. Doordat ze verschillende tentoonstellingen hebben bezocht zien ze dat mode meer bestaat dan kleren bij de H&M. Ze zien dat mode een hele eigen wereld heeft, en dan sommige mensen helemaal in de mode op kunnen gaan. Ze gaan door de Mode Biënnale zelf geen andere kleren aantrekken. Ze vonden het interessant om allemaal te zien maar blijven zelf liever toch bij de kleren die ze al aanhebben. Ze hebben geleerd van de Mode Biënnale hoe het is om afspraken te maken, deadline’s te halen en om te gaan met stress. Vele vonden het interessant om te werken met de derdejaars en hebben veel van ze geleerd. De derdejaars stonden altijd klaar als er wat mis ging of als het even niet lukte. Ook hebben ze geleerd dat mode verder gaat dan wat een mens draagt, dat het een uiting van gevoel is, dat mode bijdraagt aan hun identeit.

Mode is iets heel persoonlijks


i Rasiawan

eving: Nandin

Tekst: Bobby

EIGEN STIJL Mode is iets persoonlijks en iedereen heeft zijn eigen stijl. Je gaat met de trends mee of niet, zolang je maar jezelf blijft. Designers kunnen je wel vertellen wat “in” is, maar waarom kiezen zij er voor? Omdat zij het mooi vinden? Veel jongeren willen met de mode mee gaan om er bij te horen. Is het niet veel leuker je eigen stijl te hebben en jezelf te zijn? Natuurlijk hou ik er zelf ook van om leuke dingen te kopen en een volle kast met nieuwe kleren en schoenen te hebben. Ik vind het belangrijk om er verzorgd bij te lopen. Dat maakt een betere indruk en geeft je meer zelfvertrouwen. Als jongeren hun eigen stijl moeten omschrijven kiezen ze voor stoer en netjes. Vooral lichte kleuren en pastel tinten spreken hen aan. Door veel donkere kleuren val je minder op en doet het minder “levendig” aan. Van licht en kleur word je nou eenmaal vrolijk. Het is niet de bedoeling om mensen af te keuren op hun kleding, maar toch geeft het uiterlijk een snelle eerste indruk van

s, Vormg etske Donder Ji e: fi ra g to eman, Fo

Heijn

een persoon en word je toch vaak op je uiterlijk beoordeeld. Hoe iemand van binnen is, weet je niet. Het is wel zo dat kleding en verzorgdheid ook iets zegt over hoe mensen zich voelen. Draag je veel grijs dan kan je wat onzeker zijn bijvoorbeeld. Bij oudere mensen komt het vaak voor dat ze zogenaamde “slobberkleren” gaan dragen en minder aandacht aan haar en uiterlijk besteden omdat ze zich niet sexy meer voelen of niet goed in hun vel zitten.

UNIEK Mode is belangrijk voor de leerlingen van het RijnIJssel, het geeft ieder het gevoel dat ze uniek zijn. Zo zei Sem: “ik vind mode op zich wel belangrijk. Als je een beetje aandacht besteedt aan je kleding zul je veel meer bereiken en je komt veel zelfverzekerder over.” De rest van de leerlingen was het daar wel mee eens, toch is het niet alleen de kleding die je zelfverzekerd laat over komen. Het is vooral de manier waarop je je kleren draagt en hoe je je daarbij gedraagt.

17


18

Fotografie: Nandini Rasiawan Ontwerp / Fotobewerking: Samuel Ririmassa


SLOTWOORD Tekst:

Het belangrijkste was toch wel, dat wij veel hebben

geleerd van dit project

Doordat dit laatste magazine in het teken staat van het terugblikken op de Mode Biënnale zijn wij, de eerste- en derdejaars Mediavormgevers ons gaan realiseren dat we veel hebben geleerd. Bijvoorbeeld hoe wij met de foto camera moeten omgaan; hoe we samen het beste beslissingen kunnen nemen; hoe we een website bouwen of hoe ze een filmpje moeten monteren. Om kort te gaan, hebben De eerstejaars vooral inzicht gekregen in de uitstroomprofielen. De derdejaars hebben vooral geleerd hoe ze de eerstejaars moeten begeleiden. Voor alle leerlingen was het belangrijk om te leren samenwerken en om te zien hoe anderen te werk gingen. Er waren 5 uitstroomprofielen mogelijk, namelijk fotografie, grafisch vormgeven, interactief, audio/ animatievisueel en journalistiek. Afgelopen 5 weken probeerden de fotografen de mooiste foto’s te maken voor de magazines en de website. De grafische en de interactieve vormgevers waren druk bezig met eerst het brainstormen en daarna de opmaak van het magazine en de website.

, fotograaf & Yibing Zhou

:K Vormgeving

iki Arends

De aav-ers waren op pad met de camera’s, ze deden er alles aan om mode op beeld vast te leggen. De journalisten schreven een zo interessant mogelijk artikel voor het magazine. Alle 5 functies hadden met elkaar te maken, een goede samenwerking was cruciaal voor een beter resultaat. 5 weken lang hebben wij aan het Mode Biënnale project gewerkt. Wij hebben te maken gekregen met stress en werkdruk maar ook met samenhorigheid en sympathie voor elkaar. Maar het belangrijkst was toch wel, dat wij veel hebben geleerd van dit project. Nu de Mode Biënnale voorbij is en het magazine af, zijn wij uitgeput maar het was zeker een geslaagd project.

19


Kijk voor meer informatie op www.rijmedia.nl

Rijn IJssel Mode Biennale magazine  

Magazine gemaakt door studenten van Rijn IJssel, Mediavormgeving.