{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

COMMERCIËLE BIJLAGE DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN NRC

c

editie vrijdag 31 januari 2020

Ook in deze editie: Claudy Jongstra P-5 | Ars longa, vita brevis P-4 | Carlijn Kingma P-4 | Kunst- en cultuurhart van Oost-NL P-7 | 6 Highlights in Twente P-6 | Yves & Catherine P-8

www.rijksmuseumtwenthe.nl

Beauty is a line – van Cy Twombly tot Gerhard Richter Hoogstaande bruiklenen uit internationaal gerenommeerde musea zoals het Centre Pompidou in Parijs, het Stedelijk Museum Amsterdam en belangrijke particuliere collecties. P-3

PICASSO & MATISS MATISSE E 01.02 T/M 24.05

Meesterlijke tekeningen uit de 18de eeuw Tekenen is een denkproces, iedere lijn op papier een gedachte, een verbeelding van de wereld. P-4

De IJzeren Eeuw in Twente De Museumfabriek is een symbiose van verleden, heden en toekomst; van natuur en cultuur; van kunst en techniek. P-5

Het kunst- en cultuurhart van Oost-Nederland Een culturele

en creatieve broedplek. P-7

Pablo Picasso, De Stier (6x), 1945-1946, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, c/o Pictoright Amsterdam 2020

Het Rijksmuseum Twenthe toont ruim 40 werken

uit de 20ste en 21ste eeuw waarin de lijn telkens

meer Ernst Ludwig Kirchner, Jacoba van

op papier van Picasso en Matisse. De lijnen van

een wezenlijk element vormt. Kunst uit de veelzij-

Heemskerck, Jan Toorop en Zoro Feigl.

deze moderne meesters zijn in verrassende com-

dige collectie van het Rijksmuseum Twenthe en uit

Lees verder op pagina 2

binaties te zien, naast het werk van kunstenaars

verschillende (inter)nationale collecties, van onder


2

d

www.rijksmuseumtwenthe.nl

De taal van de moderne kunst Moderne kunst gaat over vorm, gevoel en expressie. Grote kunstenaars als Pablo Picasso en Henri Matisse, onderscheidden zich in de mate waarin zij tot het wezenlijke van de werkelijkheid door wisten te dringen. En daarvoor was de lijn het ultieme middel. Lijnen geven betekenis aan vormen; lijnen scheiden hoofdzaak van bijzaak, kleden uit, tot alleen de essentie overblijft.

Pablo Picasso (1881-1973) en Henri Matisse (1869-

stelde hij het medium in dienst van het experi-

1954), genoten aan het einde van de 19de eeuw

ment, zonder eindstation, een beeld dat in het

hun vormende jaren, toen de opvatting van het

proces ontstaat.

Volgens Jacoba van Heemskerck ligt aan de stoffelijke, zichtbare wereld een spirituele wereld ten grondslag. Deze wereld openbaart zich door geestelijke ontwikkeling en door een bepaalde gevoeligheid. Van Heemskerck vindt haar inspiratie in het landschap, bijvoorbeeld de bomen in de buurt van haar atelier. Maar in plaats van een boom zo realistisch of concreet mogelijk weer te geven, schildert Van Heemskerck een abstractie; haar lijnen en kleuren zijn een individuele, spirituele beleving van die boom.

kunstwerk als een venster op de wereld – een natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid

Matisse beschreef ooit dat zijn lijntekeningen de

– onder druk was komen te staan. Daar droeg de

puurste, meest directe vertaling van zijn emoties

uitvinding van de fotografie sterk aan bij. Want hoe

zijn. Hij streefde naar een gekaderde, gebalanceerde

onderscheidde het kunstwerk zich van de natuur-

schoonheid. Bijvoorbeeld in het lichaam van een

getrouwe foto?

vrouw: ‘in de eerste plaats geef ik haar elegantie en charme, maar het gaat erom haar nóg iets te

Het antwoord van de kunstenaar werd aanvan-

geven. Ik zal de betekenis van het lichaam conden-

kelijk nog ín die werkelijkheid gezocht. Het was

seren door haar essentiële lijnen te zoeken.’

aan hem of haar om de meest essentiële, betekenisvolle vormen in de natuur te herkennen en in het kunstwerk te vangen: iets eigens aan die

Dubbeltentoonstelling

werkelijkheid toe te voegen – een gevoel, of inter-

Beauty is a line is een internationale samenwerking

pretatie. Kunst ging steeds meer om expressie en

tussen het Rijksmuseum Twenthe en Kunstmu-

vorm draaien. De lijn was daarvoor van essentieel

seum Pablo Picasso Münster. De sierlijke lijnen,

belang.

expressieve strepen en klassieke contouren in

Jacoba van Heemskerck, Bild no. 107, 1920, Kunstmuseum Den Haag

Enschede zijn verbonden met de tentoonstelling Voor Picasso was het tekenen een beginpunt

in Münster, waar geometrische lijnen, minimalis-

van het creatieve proces, een spontane opname,

tische stroken en spontane tekeningen van onder

onverbiddelijk. Soms een wirwar van krassen,

meer Bart van der Leck, Sol LeWitt en Cy Twombly

soms enkele rake lijnen: in zijn grafische oeuvre

worden getoond. Henri Matisse is iets ouder dan 70 jaar, wanneer hij zijn schaar gaat gebruiken om lijnen mee te zetten. Hij knipt beschilderde vellen papier tot spontane vormen – figuren, bloemen en bladeren, vlakken, sierlijke stroken – die hij op een onderblad herschikt tot een compositie. Zelf noemt hij het knippen ‘één beweging, die lijn en kleur, contour en oppervlak met elkaar verbindt’.

a Lasondersingel 129-131

Henri Matisse, Het paard, de ruiter en de clown, plaat V, uit het geïllustreerde boek Jazz, 1947, Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, © Succession Henri Matisse, c/o Pictoright Amsterdam 2020

7514 BP Enschede

Openingstijden:

T +31 (0)53 2012 000

Di. t/m zo.

www.rijksmuseumtwenthe.nl

11.00 - 17.00 uur


d

3

vrijdag 31 januari 2020

Kunstmuseum Pablo Picasso Münster en Rijksmuseum Twenthe in Enschede belichten in de internationale dubbeltentoonstelling Beauty is a line de lijn als beeldmiddel in de moderne kunst. In een genreoverstijgende tentoonstelling presenteren de twee musea schilderijen, prenten, sculpturen, assemblages, films, installaties, performances en interieurobjecten om de bezoeker een beeld te geven van de schoonheid en functie van de lijn in de kunst. 1 februari - 24 mei 2020 Di. - vr. 10.00 - 18.00 uur

Bart van der Leck, Compositie nr. 8, 1917, Kunstmuseum Den Haag, c/o Pictoright Amsterdam 2020

Kunstmuseum Pablo Picasso Münster

Beauty is a line – van Cy Twombly tot Gèrhard Richter

geometrisch-abstracte vormentaal een radicale breuk met het verleden inluidde. De tentoonstelling belicht de verdere ontwikkeling van deze tendensen in de Amerikaanse minimal art van de jaren zestig aan de hand van sculpturen, tekeningen en foto’s van kunstenaars als Donald Judd, Sol LeWitt, Robert

In het kader van dit gezamenlijke tentoonstel-

meubels, tijdschriften en ook de vormgeving van

Mangold en Dan Flavin en experimentele films van

lingsproject presenteert het Picasso-Museum in

kleine alledaagse voorwerpen verfraaide. In dit ka-

Bruce Nauman. De expressief-informele stromingen

Münster de tentoonstelling Beauty Is A Line - Van

der toont het Picasso-Museum onder meer werken

in de schilderkunst van de jaren vijftig en zestig

Cy Twombly tot Gerhard Richter met meer dan 60

van Henry Van de Velde, Johan Thorn Prikker en

worden daarentegen verkend aan de hand van

kwalitatief hoogstaande bruiklenen uit interna-

Paul Ranson, die met hun elegante en decoratieve

werken van Cy Twombly, Ernst Wilhelm Nay en Theo

tionaal gerenommeerde musea zoals het Centre

lijnenspel een bepalende invloed hebben gehad op

Wolvecamp, die in hun dynamische schilderijen de

Pompidou in Parijs, het Stedelijk Museum

de kunst van de Jugendstil.

toeschouwers swingende lijnen voorschotelen.

Amsterdam en belangrijke particuliere collecties. Vervolgens richt de tentoonstelling in Münster

Niet in de laatste plaats presenteert de tentoon-

In beide musea voert het tentoonstellingsparcours

zich met werken van Bart van der Leck, Friedrich

stelling de lijnenkunst van Pablo Picasso, die een

de bezoekers eerst naar het Europa van het fin

Vordemberge-Gildewart en César Domela op de

spannende dialoog aangaat met hedendaagse

de siècle, waar de lijn als decoratief element in

kunstenaars van de Nederlandse avant-gardegroep

kunstenaars als Hanne Darboven, Gerhard Richter

de salons de architectuur en interieurs, kleding,

De Stijl, die begin 20ste eeuw met haar

en Ólafur Elíasson.

Paul Ranson, Florale vormen, 1897, Deutsches Textilmuseum, Krefeld

Cy Twombly, Untitled, 1969, Verzameling Prof. Dr. Speck © Cy Twombly Foundation


4

d

www.rijksmuseumtwenthe.nl

Meesterlijke tekeningen uit de 18de eeuw c

29 februari t/m 21 juni in

Tekenen is een denkproces, iedere lijn op papier een gedachte, een verbeelding van de wereld. Tekenen is essentieel voor de ontwikkeling van onze geest, een manier ook om onze wereld te begrijpen en te verwerken. Toch werd tekenen lange tijd slechts gezien als een voorstadium van de beeldende kunst. Maar in de 18de eeuw veranderde de westerse wereld. Nederland maakte een grote ontwikkeling door, niet alleen in sociaal en economisch opzicht maar ook op het gebied van kunst en cultuur. Eén van de gevolgen van deze veranderingen was dat de tekenkunst in Nederland opbloeide en uitgroeide tot een zelfstandige kunstvorm, een kunstvorm waarmee de wereld werd weergegeven en onze kennis van deze wereld werd verbeeld. Op steeds meer plekken kon men lessen

Carlijn Kingma, A History of the Utopian Tradition, 2016

Carlijn Kingma

vanaf 7 juni in

c

volgen en tekenacademies werden opgericht.

Vanaf 7 juni 2020 zijn in Rijksmuseum

nieuwe kaarten nodig om te kunnen navige-

En in Nederland, waar men dit lijnenspel in al zijn

Twenthe de utopische landschappen van

ren. Als een cartograaf van de hedendaagse

diversiteit tot in de puntjes leerde beheersen,

Carlijn Kingma (1991) te zien. Kingma maakt

maatschappij verbeeldt zij de weg die wij

ontwikkelde men zich tot meesterlijke tekenaars.

ontzagwekkende en verfijnde tekeningen

als mensheid hebben afgelegd en schetst ze

die zijn opgebouwd uit architectonische

mogelijke vergezichten voor de toekomst.

De tentoonstelling Tekenen = Denken bestaat uit een selectie tekeningen uit de omvangrijke verzameling van de NederlandsBelgische verzamelaar Jean de Grez en is mede mogelijk gemaakt door het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten in Brussel.

elementen en structuren. Haar tekeningen, of kaarten zoals ze deze zelf noemt, zijn

Pleidooi voor de utopie

imaginaire landschappen waarin ze de

Een centraal thema in haar werk en denken

kijker meeneemt op reis langs de geschie-

is de utopie. Volgens Kingma zijn het de

denissen van grote thema’s van de mens-

grote verhalen, de voorstellingen van hoe de

heid, zoals de utopie, het kapitalisme en de

wereld er uit zou kunnen zien, die de mens

moderniteit.

helpen zijn toekomst vorm te geven. Ze kent de slechte reputatie van de utopie, dat deze

Bernard Picart (Parijs 1673 – Amsterdam 1733), Zittend naakt, Jaartal onbekend

Ars longa, vita brevis Het menselijk leven in negen episodes

Wie zijn we en waar komen we vandaan?

eenmaal in de praktijk gebracht altijd zal

‘Al eeuwenlang maken we kaarten om te

uitmonden in een dystopie. Maar de utopie is

navigeren door de wereld’, aldus Carlijn

nooit een gestold idee, aldus Kingma. Het is

Kingma. ‘We brengen objectieve gegevens in

een toekomstperspectief dat de hoop en ver-

kaart om te bepalen waar we zijn, waar we

beelding aanwakkert, en dat steeds opnieuw

vandaan komen en waar we naar toe willen.

bevraagd moet worden. Daarom zijn haar

Maar de wereld om ons heen wordt steeds

kaarten altijd beschouwend, genuanceerd en

complexer en we voelen ons steeds vaker

meerstemmig. Ze tonen de complexiteit van

verdwaald in deze snel veranderende samen-

de wereld op een sublieme manier.

leving.’ Volgens Kingma hebben we daarom

t/m juni 2021 in

c

Bart Hess - L.A. Raeven - Berend Strik Philip Vermeulen - Anne Wenzel Peter Zegveld - Karin Arink/Renée Kool - Armando - Silvia B.

in de collectiepresentatie Ars longa, vita brevis.

Schoonheid bestaat niet zonder lelijkheid en het

Zo zijn er negen elkaar opvolgende kabinetten ont-

goede niet zonder het kwade. We worden geboren

staan waarin de kunstenaars met hun installaties

met levenslust en ambitie, maar uiteindelijk zullen

het verhaal vertellen van de dualiteit van het leven.

we allemaal sterven. Dit besef, dat het menselijk

Beginnend met ‘de begeerte’ in de eerste zaal en

bestaan fundamenteel tweeslachtig is, staat centraal

eindigend met ‘memento mori’ in de laatste zaal.

Rijksmuseum Twenthe heeft voor deze presentatie negen kunstenaars gevraagd om ieder een eigen zaal in te richten met een persoonlijke keuze uit de museumcollectie in relatie tot een eigen werk.

Philip Vermeulen, kabinet ‘Spelen en beteugeling’. Foto: Lotte Stekelenburg


d

vanaf 5 juli in

c

eerste kunstenaar in Het Groene Lab

Vanaf 5 juli 2020 gaat in Rijksmuseum Twenthe een groot project met Claudy Jongstra van start. Jongstra (1963) is wereldwijd bekend met haar monumentale kunstwerken van gevilte wol en zijde, geverfd met natuurlijke pigmenten. Aankomende zomer gaat zij als eerste kunstenaar aan de slag in Het Groene Lab, de vernieuwde binnentuin van Rijksmuseum Twenthe die wordt omgetoverd tot een groene werkplaats. Voor de binnentuin ontwerpt Claudy Jongstra

museum bestaande én nieuwe werken van

gewassen. Ook in haar werkproces speelt de

een aantal plantvakken met verfgewassen die

Jongstra te zien.

kracht en vitaliteit van de natuur een grote rol. Een kracht die ze op een positieve manier wil

zij gebruikt voor haar werk. Daarnaast toont ze in het museum de nieuwe, experimentele

Het thema ‘vitaliteit’ is doorlopend aanwezig

benutten in plaats van tegen te werken, door

installatie Inner Vitality, waarin onderzoek

in het werk en denken van Jongstra. De instal-

natuurlijke processen te omarmen.

naar natuurlijke pigmenten centraal staat.

latie Inner Vitality is een visuele vertaling van

Verder zijn op verschillende plekken in het

de invloed van een vitaal bodemleven op verf-

De IJzeren Eeuw in Twente De Wunderkammer in De Museumfabriek

het verdwijnen van die industrie en het aanboren van nieuwe wegen wegen van innovatie.

De Museumfabriek, gelegen in de wijk

In andere Wunderkammers ontdek je dat

Roombeek in Enschede, is een symbiose

jouw botten verdacht veel op die van een

van verleden, heden en toekomst; van

mammoet lijken en tuur je door sterrenkij-

natuur en cultuur; van kunst en techniek.

kers de nacht in. Je stapt in een magisch witte

Het museum heeft een bijzonder rijke

wereld, bekijkt de misschien wel oudste puz-

collectie en brengt deze samen in de

zel van Europa en ziet hoe bijzonder de kever

Wunderkammer. Hier ontdek je de samen-

is. En aan het eind van je bezoek kun je ook

hang der dingen en verwonder je je over

jouw eigen creativiteit de vrije loop laten. In

alles wat de wereld te bieden heeft.

de Makerspace maak je de meest bijzondere dingen met de 3D-printer, lasersnijder, foam-

Zo vertelt de Wunderkammer IJzeren Eeuw

cutter en nog veel meer apparatuur.

hét verhaal van Twente. Over het woeste en

h

lege landschap van het vroegere Twente, over

De Museumfabriek is het museum van de

de wording tot een economische motor door

samenhang der dingen, het museum van

Het Rozendaal 11 Enschede

Openingstijden:

de metaal- en textielindustrie. Maar ook over

de toekomst.

www.demuseumfabriek.nl

Di. - zo. 11.00 – 17.00 uur

(c) Studio Claudy Jongstra

Claudy Jongstra

5

vrijdag 31 januari 2020


6

d

www.rijksmuseumtwenthe.nl

Deze 6 higħligħts mag je niet missen als je in Twente bent 1. Enschede, epicentrum van het Oosten

3. Sprookjesachtig Ootmarsum

5. Historisch Delden

De bekende wijk Roombeek is letterlijk uit de as herrezen na de Vuurwerkramp. In Roombeek vind je nu een mix van bijzondere architectuur en interessante musea zoals Rijksmuseum Twenthe. Tip: boek een rondleiding. Ook voor winkelen moet je in Enschede zijn. Van bekende ketens tot fantastische boetiekjes.

Ootmarsum staat ook wel bekend als hét kunststadje van Oost-Holland. Het pittoreske stadje kent een rijke historie waardoor je als kunstliefhebber nooit meer naar huis wilt. Een stukje Twentse natuur thuis aan de muur? Keuze genoeg bij de vele galerieën zoals van Ton Schulten.

Loop langs illustere stadspoorten, oude kerken, middeleeuwse verdedigingswallen en smalle straatjes terug naar het jaar 1333. Hier vind je het majestueuze kasteel Twickel, te midden van een prachtig landgoed van 4000 hectare. Een prachtige wandelroute door het gebied is de Umfassungsweg. En ook Museum No Hero mag je niet missen.

2. Kasteelrijk Diepenheim

4. Landschap Noordoost-Twente

Wat is er veel moois te zien als je de Zes Kastelenroute in Diepenheim fietst langs Huis Diepenheim, Kasteel Nijenhuis, Kasteel Weldam, Kasteel Warmelo en Westerflier. Deze zes kastelen schitteren in de prachtige natuur rondom het idyllische Twentse stadje. Bij sommige kastelen kun je ook een kijkje nemen in de tuinen.

Het fraaie landschap, in samenhang met cultuurhistorische elementen, geven Noordoost-Twente een eigen identiteit. Mis niet natuurgebied het Springendal. Ook wel ‘De tuin van Nederland’ genoemd met schilderachtige kwelvijvers, watervalletjes en smalle beekjes. Ook Het Lutterzand is een absolute topper in de regio wat betreft de combinatie van natuur, ontspannen en genieten.

6. Sallandse Heuvelrug, bergen vol beleving Glooiende bossen, heidevelden met indrukwekkende vergezichten en een heerlijk gevoel van rust en ruimte. Dit Nationaal Park, op de grens met regio Salland, is dé buitensportregio van Nederland. Vooral beroemd om haar beste mountainbikeroutes.

Meer tips? Kijk op www.visittwente.nl

Art & Love arrangement

€ 185,p.p.

Landhuishotel De Bloemenbeek, De Lutte De Bloemenbeek is sinds vorige eeuw getransformeerd van een nostalgische boerenhoeve tot een nonchalant-chique landhuishotel. De Bloemenbeek is gelegen op een ruim 5 hectare groot landgoed, waar je kunt genieten van een divers wellness aanbod tot een vermaard diner in het restaurant met 1 Michelinster onder bezielende leiding van een SVH Meesterkok en een Chef de Cuisine. Recentelijk zijn de 4 allernieuwste ‘Art & Love’ rooms by Maureen Knobben gecreëerd. Elk met een uniek en eigen karakter, kleurstelling en uiteraard haar kunst. De riante en stijlvolle design badkamers zijn voorzien van het nieuwste high-tech ‘Sela’ sanitair van Geberit en andere comfortabele snufjes. Art & Love arrangement inclusief 2 toegangskaarten Rijksmuseum Twenthe • 1x overnachting op een Art & Love’ suite • 1x riant ontbijten met een landelijk tintje • 1x sprankelend aperitief • 1x vijfgangendiner inclusief amuses bouches (1 Michelinster, 15,5/20 Gault &Millau) • 1x espresso met lekkernijen Optioneel Toeslag éénpersoonsgebruik € 45,- per nacht EXclusief Toeristenbelasting à € 1,50 p.p.p.n.

2-daags Carelshaven Special Overnachten en wakker worden op het mooiste landgoed van Nederland Bij Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven word je na een overnachting in een heerlijk bed, wakker van fluitende vogels en kijk je uit over het Twentse landschap. Kies uit 21 sfeervolle hotelkamers, waarvan het merendeel beschikt over een eigen terras of balkon. Op zoek naar een leuk hotelarrangement in Twente? Zin in een dagje uit, een weekendje weg, een bezoek aan kasteel en landgoed Twickel of Rijksmuseum Twenthe? Reserveer dan online een van onze hotelarrangementen en beleef Twente en haar mooie landschap. Inhoud arrangement • Ontvangst met bubbels • 1 overnachting o.b.v. een tweepersoonskamer • 1 x uitgebreid Champagne ontbijtbuffet • 1 x luxe 7-gangen ‘Carel’s Flavours’ diner • GRATIS parkeren | GRATIS WIFI | GRATIS fiets- & wandelroutes Optioneel Toeslag éénpersoonsgebruik à € 37,00 per nacht EXclusief Toeristenbelasting à € 2,00 p.p.p.n. Het arrangement is te boeken op basis van beschikbaarheid.

Voorwaarden: Geldig t/m 15 april 2020 op basis van beschikbaarheid. Maximaal 5 kamers per gezelschap. Niet geldig i.c.m. andere acties (internet)aanbiedingen. Reservering vooraf o.v.v. nrc. 0541 551224 of info@bloemenbeek. www.bloemenbeek.nl

Meer informatie en boekingen Kijk voor meer informatie of het maken van een reservering op www.carelshaven.nl, 074-3761305 of mail naar: info@carelshaven.nl

van € 145,voor

€ 119,-


d

7

vrijdag 31 januari 2020

Enschede: het kunsten cultuurhart van Oost-Nederland Midden in het Twentse landschap vind je Enschede, een stad met vele gezichten. Een verrassend aspect van de stad is het kunstzinnige en culturele karakter. Je kunt er namelijk eindeloos ontdekken. Enschede is een culturele en creatieve broedplek waar jouw kunstzinnige hart sneller van gaat kloppen!

Wilminktheater, de Kleine Willem, het Vestzaktheater, Concordia en het openluchttheater van de Universiteit Twente vinden de mooiste voorstellingen plaats. Allen hebben ze een eigen en uniek karakter. Zo is er in het intieme Vestzaktheater plek voor 65 toeschouwers, en noemde Herman Finkers de Kleine Willem “om te janken zo mooi”. Opera, theater, cabaret en muziek, je vindt het allemaal in één van Enschede’s theaters. De theater-agenda is gevuld met voor-

Een scala aan musea

stellingen van uiteenlopende soort. Zo is

In Enschede geen gebrek aan culturele dagjes uit.

er voor ieder wat wils! Bekende namen

Laat je meevoeren in de Twentse cultuur door één

geven regelmatig acte de présence in één van de

must-see is ook de wijk Roombeek. In 2000 werd de

van de musea te bezoeken. Neem bijvoorbeeld het

zalen. De Enschedese theaters geven je de mogelijk-

wijk getroffen door de vuurwerkramp, waarbij ruim

Rijksmuseum Twenthe, dat zich terecht het museum

heid om nieuwe namen te ontdekken: ook minder

42 hectare werd verwoest. Na een intensieve peri-

van de verbeelding noemt. In Rijksmuseum Twenthe

bekende ensembles, orkesten, cabaretiers en arties-

ode is de wijk opnieuw gebouwd, waarbij wensen

ben je met 36 expositiezalen een heerlijke dag zoet.

ten zijn te zien op Enschede’s culturele podia.

en ideeën van bewoners de basis vormden. Dit alles

Je vindt er topstukken van gerenommeerde

heeft geresulteerd in een eigentijdse wijk met

kunstenaars als Breitner en Monet en verhalen-

bijzondere architectuur.

de exposities. Weekendje weg? Ook kom je in contact met de turbulente

Ontdek de bruisende stad Enschede! Struin

Twentse historie en leer je meer over de nuch-

door de gezellige winkelstraten en shop

tere, Enschedese cultuur. Ben je meer een

naar hartelust bij bekende winkels en knusse

doener of ben je op zoek naar een uitje waar

boetiekjes. Fiets door de prachtige groene

jouw kinderen spelenderwijs kunnen leren?

omgeving, ga op culinaire ontdekkingsreis of

Dan is De Museumfabriek de perfecte plek om

voel de muzikale vibe tijdens één van de vele

te bezoeken. Op deze locatie komt de geschie-

evenementen!

denis van Twente tot leven, wordt er op interactieve manier verband gelegd met het heden en kun je zelfs een ‘kijkje nemen in de toekomst’. In de Makerspace van het museum maak je jouw eigen creaties met high tech apparatuur. Architectuur & erfgoed Laat je meeslepen

Geïnteresseerd in architectuur en erfgoed? Vergeet

Nog meer ontdekken? Boek direct jouw weekend

dan niet de prachtige synagoge van Enschede te

Enschede. Naast alle kunstzinnige plekken biedt de

bezoeken. Dit monumentale gebouw is al sinds 1928

stad het perfecte, culturele avondje uit. Aan schouw-

een sieraad voor de stad en wordt ook wel bestem-

burgen en theaters is er namelijk geen tekort! In het

peld als mooiste synagoge van Europa. Een absolute

Wanneer ga jij naar Enschede? www.uitinenschede.nl/weekendjeweg


WEG ENS S U C CES VERLENG D!

Yves & Catherine Une histoire d’amour

Le Salon

YSL. Deze drie letters zijn een begrip in de modewereld. Het zijn de initialen van de beroemde ontwerper Yves Saint Laurent, de man die met zijn vernieuwende blik en rebelse houding het beeld van de vrouw voorgoed veranderd heeft. De Franse actrice Catherine Deneuve was 22 jaar oud toen zij Saint Laurent voor het eerst ontmoette in 1965. Hij ontwierp de jurk die zij zou dragen tijdens een bezoek aan de koningin van Engeland. Dit zou het begin zijn van een levenslange vriendschap.

l’art de la séduction In 1863 reisde Napoleon III in eigen persoon af naar het tentoonstellingsgebouw Palais de l’Industrie in Parijs om de gemoederen te bedaren tussen een groep boze kunstenaars enerzijds en de jury van de jaarlijkse nationale kunsttentoonstelling anderzijds. De uitzonderlijk intolerante jury van Le Salon had kort daarvoor een groot deel van de ingezonden schilderijen afgekeurd. De schilderijen getuigden niet van een goede smaak én voldeden absoluut niet aan de conservatieve regels van de academische schilderkunst. Als compromis besloot Napoleon dat de afgekeurde schilderijen apart getoond werden op de zogenaamde Salon des Refusés.

MUSEUMNOHERO.NL

De twintig ensembles – aangekocht op een veiling van de privégarderobe van Deneuve – uit de collectie van Museum No Hero vertellen samen het verhaal van de bijzondere band tussen de designer en de filmster door de jaren heen. De eigen collectie, aangevuld met een aantal top-bruiklenen uit andere musea, zoals de beroemde Mondriaanjurk uit het Rijksmuseum Amsterdam en de iconische smoking voor dames uit het Modemuseum Hasselt, laten zien hoe Saint Laurent met zijn gedurfde ontwerpen de wereld op z’n kop zette.

Museum No Hero verruimt je blik. Door de komst van internet weten wij beter dan ooit wat er bij de buren speelt, maar door onze beperkte bril komt de wereld vertekend binnen. Een beangstigend wereldbeeld, waarin terrorisme en cyberaanvallen domineren, dreigt terrein te winnen. Museum No Hero pareert deze internationale angst met verbinding.

locatie Museum No Hero ligt op 20 minuten rijden van Rijksmuseum Twenthe, in het historische plaatsje Delden. Museum No Hero is geopend van woensdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur

Collectie

Prijzen

Museum No Hero toont beeldende kunst uit vijf werelddelen en vijf eeuwen kunstgeschiedenis vanuit het perspectief van internationale ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis, politiek en maatschappij om bezoekers te stimuleren de eigen context te onderzoeken en houvast te bieden in een alsmaar veranderende wereld.

TOEGANG

H E N G E L O S E S T R A AT 2 /4

74 9 1B R

13 T/ M 1 8 J A A R T/ M 12 J A A R G R O E P E N (1 0 + P E R S .) MEMBER MUSEUMK A ART STUDENTENK A ART

DELDEN

€ 12,50 € 6,50 gratis € 10,00 € 20,00 € 8,00 € 8,00

3 1(0)74 2 0 2 0 0 10

Profile for RijksmuseumT

NRC katern Beauty is a line  

Samenwerking tussen Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek, Kunstmuseum Pablo Picasso Munster, Twente Marketing, Enschede Promotie en museum...

NRC katern Beauty is a line  

Samenwerking tussen Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek, Kunstmuseum Pablo Picasso Munster, Twente Marketing, Enschede Promotie en museum...

Advertisement