Page 1

Inschrijfvoorwaarden Inschrijven Het actuele aanbod van leeractiviteiten vind je op www.rijksacademievoordebedrijfsvoering.nl. Om teleurstelling te voorkomen, raden we je aan om je zo snel mogelijk na uitnodiging of bekendmaking in te schrijven. Inschrijven voor een leeractiviteit In de beschrijving van de leeractiviteit is aangegeven voor wie deze bedoeld is, op welk niveau de onderwerpen worden behandeld en welke specifieke toelatingsvoorwaarden eventueel gelden. Als de leeractiviteit waarvoor je belangstelling hebt is volgeboekt, dan zoeken we naar een alternatief of schuiven je door naar de eerstvolgende uitvoeringsdatum. Afhankelijk van de belangstelling kunnen wij de frequentie aanpassen. Inschrijvingstermijn gesloten? Wanneer de inschrijvingstermijn gesloten is adviseren wij je om contact op te nemen met de RABV, mogelijk kunnen wij je plaatsen bij de eerstvolgende uitvoeringsdatum of alsnog toevoegen aan de leeractiviteit indien er nog ruimte voor is. Online aanmelden Bij elke omschreven leeractiviteit, kun je direct doorklikken naar een online inschrijfformulier via de speciale link. Je ontvangt automatisch een bevestiging en wij zullen de inschrijving snel verwerken. Plaatsing Je ontvangt ongeveer twee weken voor het begin van je leeractiviteit een definitieve bevestiging. Hierin staan de naam van de leeractiviteit en de data vermeld. Deze plaatsing is bindend voor de Rijksacademie voor de Bedrijfsvoering en voor de betrokken (betalende) werkgever. Bij inschrijving hanteert de Rijksacademie de datum van ontvangst van het inschrijfformulier als richtlijn voor de volgorde van plaatsing. Aantal deelnemers De Rijksacademie voor de Bedrijfsvoering start de leeractiviteiten wanneer er voldoende inschrijvingen zijn ontvangen. De minimale en maximale omvang verschilt per leeractiviteit. Evaluatie De leeractiviteiten worden afgerond met een mondelinge of schriftelijke evaluatie.

Inschrijfvoorwaarden


Locatie De Rijksacademie voor de Bedrijfsvoering organiseert de leeractiviteiten zoveel mogelijk op Rijkslocaties. Betaling Betaling vindt plaats via een factuur die je werkgever van de Rijksacademie ontvangt. Verhinderd? Wat te doen als je bent ingeschreven voor een leeractiviteit of leergang en je deze toch niet kunt bijwonen? In dat geval kan je werkgever, in overleg met de Rijksacademie, een collega voordragen om deel te nemen. Deze collega dient óók aan de gestelde voorwaarden te voldoen. De werkgever is verantwoordelijk voor de vervanging. De gegevens van de nieuwe deelnemer moeten voor aanvang van de leeractiviteit door middel van het inschrijfformulier aan het coördinatiebureau van de RABV zijn doorgegeven. Annuleren deelname • • • •

Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de leeractiviteit worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de leeractiviteit wordt 50% van de leeractiviteitskosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste leeractiviteitsdag wordt 100% van de leeractiviteitskosten in rekening gebracht. Beëindigt of onderbreekt de deelnemer tussentijds de leeractiviteit of neemt hij of zij niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. In bijzondere gevallen (calamiteiten, ter beoordeling van de Rijksacademie) kan worden deelgenomen aan een latere uitvoering van de leeractiviteit.

Als opdrachtgever annuleren of doorschuiven van een congres of (maatwerk)leeractiviteit Voor het annuleren van een congres of (maatwerk)leeractiviteit gelden de volgende algemene voorwaarden: • •

bij annulering tot vier weken voor aanvang worden de ontwikkelkosten in rekening gebracht; bij annulering minder dan vier weken voor de aanvang van een congres of (maatwerk)leeractiviteit wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Bij het doorschuiven van de uitvoeringsdatum/data van een congres of (maatwerk)leeractiviteit gelden de volgende algemene voorwaarden: • •

tot vier weken voor aanvang van het congres of (maatwerk)leeractiviteit kunnen uitvoeringsdata kosteloos worden verschoven; bij het doorschuiven van de uitvoeringsdata binnen 4 weken voor aanvang van het congres of (maatwerk)leeractiviteit worden de reeds gemaakte kosten voor de uitvoering in rekening gebracht.

Gratis bijeenkomsten De RABV biedt ook trainingen en themabijeenkomsten aan waar geen kosten voor in rekening worden gebracht. Wij verzoeken de deelnemers om bij verhindering de RABV tijdig te informeren. Uiteraard kan ook hier een collega als vervanger deelnemen. Klachten? Mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kun je dit laten weten via postbus.rabv@minbzk.nl.

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden RABV  

Dit zijn de voorwaarden die de RABV hanteert bij het inschrijven voor een leeractiviteit.

Inschrijfvoorwaarden RABV  

Dit zijn de voorwaarden die de RABV hanteert bij het inschrijven voor een leeractiviteit.

Advertisement