Page 1

b[g]bgh]hiih8>=˜Cd`Y]X]b[g]bgh]hiih8>=˜Cd`Y]X]b[g]bgh]hiih8>=˜Cd`Y]X]b[g]bgh]hiih8>=˜Cd`Y]X]b[g]bgh]hiih

wikkeling Leiderschap & Organisatieont Basistraining Funktiegebouw Rijk voor HRMadviseurs: "Aan de slag als HRM-adviseur met de implementatie en het gebruik van het Functiegebouw Rijk"


“Aan de slag als HRM-adviseur met de implementatie en het gebruik van het Funktiegebouw Rijk”. Doelen voor de training:  Kennen:  functiegebouw Rijk, middel tot resultaatsturing, gedragontwikkeling, leer- en loopbaanlijnen, flexibiliteit en mobiliteit, met als doel professionalisering van de bedrijfsvoering, afgestemd op missie, visie, doelstelling en jaarplannen van de organisatie en binnen de context van de huidige ontwikkelingen binnen het Rijk  implementatieproces en de stappen erin  de mogelijkheden die gebruik FGR biedt voor:  Sturen op resultaat en gedrag  De gesprekscyclus en dossiervorming  Mobiliteit en flexibiliteit binnen de functie  Kunnen:  inschatten van de mogelijke complicaties bij implementatie in uw organisatie  pro actief ondersteunen en adviseren van leidinggevenden en medewerkers  aan de slag met de implementatie én hantering in de eigen organisatie  vervullen van een ambassadeursrol richting de leidinggevenden en de medewerkers De training is opgebouwd uit 6 modules die naar wens qua zwaarte kunnen worden aangepast. Ze zijn verdeeld over 2 dagen zoals in bijgaand programmaoverzicht.

Drieluik in samenwerking met RABV, ECAJ en ECFA: De basistraining FGR voor HRM adviseurs is onderdeel van een drieluik. Verdieping op onderwerpen kan worden verkregen in de trainingen: ‘Personeel in beweging’ die wordt aangeboden door ECAJ en ECFA gezamenlijk. In deze cursus staat reorganiseren met behulp van het Functiegebouw Rijk centraal. ‘Hoe past mijn functie in het FGR?’ Hoe past mijn functie in het FGR?’ die wordt aangeboden door de Rijksacademie voor de bedrijfsvoering in samenwerking met het ECFA. In deze cursus staat de relatie tussen FGR functiewaarderen en formatie centraal.


Ons aanbod omvat: Een tweedaagse training:  op maat: geen meerkosten voor aanpassingen voor de klant*  begeleiding door twee trainers, een trainer van Opleidingsinstituut DJI en een expert; een adviseur van ECFA en/of een juridisch adviseur.  groepsgrootte tussen de 10 en 12 deelnemers.  in overleg kan gekozen worden voor in-company (de hele groep bestaat uit HRM-adviseurs van de zelfde organisatie) of voor deelname aan een gemengde groep deelnemers uit diverse rijksorganisaties  planning van deze incompany trainingen in overleg met u.  accommodatie is niet inbegrepen in de prijs van de incompanytraining. Wij komen naar u toe! Zo houden we de kosten zo laag mogelijk. In overleg, tegen meerprijs, kunnen we uw training ook op een externe locatie geven en voor u organiseren.  voor de gemengde groepen wordt vanaf eind augustus elke maand een training aangeboden.  augustus: 23 en 30 augustus  september: 12 & 19 september  oktober: 27 oktober & 3 november Kosten voor de in company- training: € 750,- per deelnemer*. Kosten voor de training voor gemengde groepen: € 850,- per deelnemer (incl. accommodatie en arrangementskosten) *Mochten uw maatwerk-wensen heel grote veranderingen met zich meebrengen in bijvoorbeeld het programma, de begeleiding of de groepsgrootte, dan kan het zijn dat we u ook een aangepast prijsvoorstel doen. Zomerschool! Wilt u na de zomer aan de slag kunnen gaan en heeft u in de zomer tijd, dan bieden we een tweetal zomertrainingen aan. De eerste zomerschool vindt plaats op 12 en 14 juli De tweede zomerschool vindt plaats op 9 en 11 augustus Deze zomertrainingen worden gegeven op het Opleidingsinstituut DJI in Den Haag tenzij u de training incompany en op locatie wilt.


DAG 1 Module 1: Functiegebouw Rijk, ontstaan, doel en huidige context  

Kick off door de lijnmanager  Hoe wil de organisatie FGR gaan inzetten  Wat verwacht de organisatie van de HRM-adviseur Algemene informatie over FGR (door implementatiemanager of trainer)  Aanleiding en doel FGR  Uitgangspunten en ontwikkelproces FGR  Proces van implementatie, beheer, onderhoud FGR in de huidige context van de compacte rijksdienst.  Kansen en mogelijkheden

Opdracht m.b.t. de kansen van FGR voor de eigen organisatie Resultaat: kennis over FGR en de betekenis voor de eigen organisatie

Module 2: Het Functiegebouw doorgelicht.  

De constructie van het Functiegebouw  Hoe zit het in elkaar (functiefamilie etc)  Bouwstenen Het FGR in relatie tot andere HRM instrumenten

Opdracht m.b.t het lezen van profielen aan de hand van een casus uit de eigen praktijk Resultaat: kennis van het FGR en vaardigheden om met profielen te werken

Module 3: Sturen op resultaat en gedrag met het Functiegebouw Rijk  

Het functieprofiel, opbouw en begrippen Gebruik functieprofiel als hulpmiddel voor sturen op gedrag en resultaat: inzoomen op:  Gesprekscyclus, gebruikte formulieren, dossier  Individuele resultaatafspraken maken  met verbinding met organisatie resultaten en jaarplannen  SMART formuleren  Gebruik van de functieprofielen hierbij  Dossiervorming

Opdracht: resultaatafspraken maken m.b.v. eigen profiel en resultaten in eigen werksituatie Resultaat: In staat zijn om FGR in te zetten bij sturen op resultaat en gedrag en gebruik in??

Module 4: Mogelijkheden van Functiegebouw Rijk voor bevorderen mobiliteit en loopbaanontwikkeling   

Wat kan FGR betekenen voor mobiliteit Gebruik van de digitale tool Relaties met dienstverlening elders binnen rijk

Opdracht: oefening met digitale tool aan de hand van een eigen casus Resultaat: Digitale tool kunnen gebruiken en kennis rol FGR in mobiliteit


DAG 2

Module 5: Het implementatieproces van het Functiegebouw Rijk Het proces en de stappen daarin staan centraal. Alle stappen worden doorlopen en de consequenties op de diverse gebieden worden belicht.  De stappen in het proces van invoering, procesmanagement  De rol van HRM-adviseur, onderscheid operationele, tactische en strategische adviesrol  Formatievragen en schaalindeling  Rechtspositionele aspecten / Arbeidsjuridische consequenties  Loopbaanvragen  Flexibiliteit, Mobiliteit  Risico-analyse Opdracht: Oefenen in de eigen rol van HRM-adviseur in het proces van implementatie en gebruik van FGR in de eigen organisatie aan de hand van de eigen reële situatie. Resultaat: kennis over implementatieproces en inzicht in de eigen rol en taken daar in.

Module 6: De werkplaats; integratie van kennis, inzicht en vaardigheden, toepassing in de eigen praktijk Deze module bestaat uit het uitvoeren van opdrachten en bespreken van resultaten, delen van vragen en antwoorden gericht op de eigen organisatie. Experts (ECAJ en ECFA) en trainers zijn aanwezig als procesbegeleider en expert. Opdrachten hebben o.a. betrekking op de rol van de HRM-adviseur als:  Adviseur van management en medewerkers  Begeleider van management en medewerkers  Vraagbaak voor kritische vragen van leidinggevenden en medewerkers  Procesmanager/begeleider bij invoering FGR  Ambassadeur FGR  Voorlichter FGR  Doorverwijzer naar externe en rijksexpertisecentra bij bijzondere kwesties Resultaat: De deelnemer kan aan de slag met een professionele implementatie van het FGR in de eigen organisatie.


h8>=˜Cd`Y]X]b[g]bgh]hiih8>=˜Cd`Y]X]b[g]bgh]hiih8>=˜Cd`Y]X]b[g]bgh]hiih8>=˜Cd`Y]X]b[g]bgh]hiih8>=˜Cd`Y]X]

kkeling Leiderschap & Organisatieontw

Voor meer informatie en aanmelden: Opleidingsinstituut DJI Unit Leiderschap & Organisatieontwikkeling t

088 072 70 74

m

s.irmer@dji.minjus.nl

Functiegebouw Rijk  

Training Functiegebouw Rijk bij de Rijksacademie voor de Bedrijfsvoering

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you