Page 1

Curriculum adviseurs CIO

Ook in 2011 wordt het Curriculum voor de adviseurs van de CIO’s tweemaal aangeboden. Er zijn al 50 adviseurs die het curriculum gevolgd hebben! Het is gericht op de adviseurs die de Chief Information Officers op strategisch en tactisch niveau ondersteunen. Zij komen uit uiteenlopende disciplines en hebben verschillende achtergronden. De bedoeling is dat de deelnemers een gemeenschappelijke taal en eenzelfde referentiekader leren hanteren om de communicatie bij complexe ICT-trajecten te vergemakkelijken. Het doel is immers in het overheidsbeleid, door middel van ICT toepassingen, de verbinding te leggen met een optimale uitvoering.

Dit betekent dat de opleiding veel aandacht besteedt aan: • vergroting van bestuurlijke affiniteit en beleidsmatig inzicht • het ICT-begrippenkader • het beschikbare beheers- en beleidsinstrumentarium • vorming van een netwerk en platform van CIO-adviseurs • het vereiste bestuurlijke inzicht Het curriculum is in veel opzichten vergelijkbaar met het curriculum van de CIO’s. Inhoud Het curriculum bestaat uit zes modules: • module 1 Informatiemanagement en governance binnen politiek-bestuurlijke context • module 2 Internationale trends en ontwikkelingen; technologisch en bestuurlijk • module 3 CIO-office: het doel, de rol en de organisatie • module 4 Referentiemodellen en architectuur • module 5 Projectbeheersing bij de rijksoverheid • module 6 Departementale informatiehuishouding Module 1 gaat in op de aspecten van informatiemanagement binnen het openbaar bestuur en governance vraagstukken. Module 2 behandelt de internationale bestuurlijke en technische trends (waaronder GEO data) en de rol en invloed van Europa. Module 3 wordt gebruikt voor discussie over het doel en de rol van een CIO-office. Zo vindt gezamenlijke visievorming plaats op bijvoorbeeld interventie in een inhoudelijk beleidsproces, zoals het elektronisch patiëntendossier of de OV-chipkaart.

Verder wordt onderzocht over welke competenties en vaardigheden medewerkers van een CIO-office moeten beschikken. Staan de eerste drie modules vooral in het teken van het wat?, in de modules 4, 5 en 6 staat het hoe? centraal. In die drie modules worden de beschikbare instrumenten geïntroduceerd waarmee het CIO-office succesvol kan functioneren. Bijvoorbeeld de Gateway-review, de projectstart, architectuur, de baselines voor informatiehuishouding en beveiliging. Vorm Module 1, 2 en 3 beslaan een hele dag en een avonddeel (van 9.00- 19.30); module 4, 5 en 6 beslaan twee dagen waarin in een avondprogramma is voorzien. De modules worden verzorgd door gerenommeerde docenten. Onder voorbehoud zijn dat bijvoorbeeld: prof. Maes, prof. Arre Zuurmond, prof. Marcel Thaens, en ‘eigen’ CIO’s zoals Maarten Hillenaar, Jan Flippo, Hans van der Stelt en anderen. In de avonduren is er altijd een bijzondere “mystery guest”. Reacties van deelnemers: • Het kwartje is gevallen • Mix van departementen en uitvoering is goed • Op deze manier krijg je meer inzicht in hoe de CIO’s invulling geven aan hun rol en verantwoordelijkheid. Uiteindelijke doen we het voor de departementale CIO’s. • Relaties leggen met eigen werkveld • Het Rijk heeft relatief kort geleden de CIO rol/functie neergezet en het is goed om te weten wat vanuit Rijksoptiek de “hoger gelegen gedachte en doelstelling” is. • Het efficiënt informatie uitwisselen met een hoog effect in wat het curriculum CIO adviseurs kenmerkte. In de spin off het netwerk uitgebreid. Heel plezierig en iedereen aan te raden Studiebelasting Naast deelname wordt van u een actieve houding verwacht, en is voorbereidingstijd belangrijk. U brengt eigen cases in en bestudeert de bijbehorende artikelen. Locatie Rijksacademie voor Financiën en Economie Zeestraat 86-90 Den Haag


Kosten De kosten van deelname aan het curriculum bedragen € 2.500,- per persoon (incl. verblijfskosten). Cursusdata 2011 3e uitvoering Aanmelding sluit 15 december 2010

2011 4e uitvoering Aanmelding sluit 29 juli 2011

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6

di 25 jan wo 9 feb wo 9 mrt wo 20/do 21 apr wo 11/do 12 mei wo 29/do 30 jun

Aanmelding Gezien de te verwachten belangstelling wordt uitgegaan van maximaal 2 deelnemers per departement. Als u wilt deelnemen aan dit curriculum, houdt u dan rekening met een intakegesprek dat nog vóór aanvang van het curriculum zal plaatsvinden. Heeft u belangstelling voor dit curriculum? Regel het met uw CIO. Maar vol is vol (plaatsing op volgorde van binnenkomst). Alleen op voordracht van de betreffende CIO is deelname mogelijk. Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van deelnemers over alle departementen. Informatie Voor meer Informatie over de inhoud van het curriculum kunt u terecht bij René Kiebert, programma manager professionalisering I functie Rijk. E rene.kiebert@minbzk.nl T 06-48133013

Filemakernr.: B-6347 Januari 2011

wo 31 aug wo 21 sept wo 6 okt wo 2 nov/do 3 nov wo 28 nov/do 29 nov di 13 dec/wo 14 dec

Curriculum Adviseurs CIO  

Ook in 2011 wordt het Curriculum voor de adviseurs van de CIO’s tweemaal aangeboden. Er zijn al 50 adviseurs die het curriculum gevolgd hebb...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you