Page 1

Tosielämän rajoitteet eivät Second Lifessa päde – ratsutkin saavat siivet.

Vertaisryhmätoimintaa

Second Lifessa Neuronuorten pilottiryhmä otti virtuaalimaailman avosylin vastaan Kuvat: Saara Pajunpää ja Heidi Tuulasvuo

Innostuksella ei ole ollut rajoja kun neurologisten vammaisjärjestöjen nuoret ovat kokeilleet vertaisryhmätoimintaa tukikohtanaan Kansalaisfoorumin Suomi ry -saari Second Lifessa.

S

yksyllä 2010 virtuaalimaailma Second Lifessa toimintansa aloittanut Suomen CP-liiton ja muiden neurologisten vammaisjärjestöjen Neuronuorten pilottiryhmä on yksi esimerkki järjestöjen uudenlaisista vertaistuen muodoista. Ryhmän nuorten ja ohjaajien koulutuksesta vastasivat Viestintäja Vertaistoiminta Verkkoon -projektin projektipäällikkö Saara Pajunpää ja projektityöntekijä Heidi Tuulasvuo Oulun kumppanuuskeskuksessa. – Meidän roolimme on tarjota työkaluja ja ympäristöjä ja osaamista, ryhmän kokoaminen ja pyörittäminen on järjestöjen vastuulla. Tavoitteemme on, että piloteista tulee osa järjestöjen toimintaa ja vertaisryhmät jäävät toimimaan projektin päätyttyäkin, Heidi kertoo. – Neuronuoret ovat ryhmänä nettivalmiita, netti on heille kuin toinen koti. Kun lähdetään kokeilemaan uutta,

on helppo kokeilla ryhmällä jolla on jo tietyt perusvalmiudet. Koulutus käynnistyi alueellisten työntekijöiden perehdyttämisellä ja tämän jälkeen Saara ja Heidi vetivät koulutuksen vertaisryhmätoimintaan osallistuville nuorille. Heille järjestettiin neljä kahden tunnin lähiopetussessiota ja sen jälkeen jatkettiin etänä tapaamisilla Second Lifessa. Mukana toiminnassa on ollut viisi nuorta, mikä Saaran ja Heidin mielestä on ollut juuri sopiva määrä toiminnan aloittamiseen. Neurologisilla nuorilla voi olla fyysisiä haasteita tietokoneen ja esimerkiksi hiiren käyttämisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kovin montaa nuorta ei voida ottaa yhteen koulutukseen.

8 Kansalaisfoorumi n Suomi ry

Second Life tarjoaa muita verkon ympäristöjä voimakkaamman kokemuksen yhdessä tilassa olemisesta.

– Tämä oli meillekin opettelua ja uuden mallin luomista, myös sen vuoksi pieni ryhmä oli suunniteltu valinta. Kovasti meille tullut viestiä, että olisi paljon lisää nuoria tulossa mukaan ja keväälle on suunniteltu toista koulutusjaksoa, johon otamme mukaan enemmän nuoria, toteaa Saara. Nuorille on annettu vastuuta Nuoret olivat alusta asti innostuneita ja nopeita oppimaan, jopa niin, että koulutuksissa ei ole haluttu pitää taukoja. He ovat koulutusten jälkeen käyttäneet itse Second Lifea ja pyytäneet omia ystäviään mukaan ryhmään. – Omaksumisen nopeus on hämmästyttänyt, sekä teknisten asioiden että käyttäytymiseen liittyvien seikkojen. Se on ollut myös hienoa, että nuoret ovat ohjanneet toinen toisiaan, Saara toteaa. – Kysehän on vertaisryhmästä ja idea on, että nuoret itse ottavat vastuuta. Nuoret ovat saaneet alusta asti vaikuttaa ja ideoida yhteistä tekemistä; keilailua, shoppailua, diskoilua ja ihan vain rannalla kävelyä. – Toiminnallisuus on nuorille luontaista, yhdessä tekeminen on yksi muoto vertaistoimintaa ja Second Lifessa nuoret pystyvät toimimaan tasavertaisesti. Vaikka nuorten toiveesta yhdessä tekeminen on ollut tärkeässä roolis-


sa kaikissa tapaamisissa, on ympäristössä myös istuttu ja juteltu, esimerkiksi pullonpyöritys on toiminut keskustelun välineenä. Saarasta ja Heidistä on tuntunut siltä, että nuoret kokevat puhumisen tässä ympäristössä helpoksi, ehkä jopa helpommaksi kuin kasvokkain tavattaessa. Keskustelukumppanin ilmeiden eleiden hahmottaminen on osalle nuorista vaikeaa – virtuaalimaailmassa siitä ei ole haittaa. Kielitaito ja laitteistot haasteena Second Life -käyttöliittymä on englanninkielinen ja monissa sinne valmiiksi rakennetuissa ympäristöissä englannin kieli on tärkeässä roolissa. – Kieli on ongelma, englannitta ei pärjää, se on ollut haaste, Saara ja Heidi toteavat. – Lisäksi se, että kaikilla nuorilla ei ole käytössään kuulokkeita ja mikrofonia, riittävän tehokasta nettiyhteyttä ja tehokasta tietokonetta. Myöskään rauhallisen tilan järjestäminen kotiin Second Life -sessiota varten ei aina onnistu, listaavat Saara ja Heidi toiminnan muita haasteita. – Tämä jättää innostuneita nuoria ulkopuolelle, eikä toiminta Second Lifessä luonnollisesti tule korvaamaan fyysisiä tapaamisia. Toiminta jatkuu ja laajenee uusiin ryhmiin Haasteista huolimatta pilottiryhmä on ollut sekä vetäjille että nuorille positiivinen kokemus ja toimintaa halutaan jatkaa. Myös uudet käyttäjäryhmät ovat olleet Second Life -toiminnasta kiinnostuneita. – Kun esittelimme sosiaalisen median mahdollisuuksia nuorten eläkeläisten ryhmälle, he olivat valtavan kiinnostuneita nimenomaan Second Lifesta. Mahdollisuus yhteiseen virtuaalimatkailuun ja vaikka yhteisen nuotiotulen ääressä istumiseen sytytti. – Nyt vasta tämän koulutuskokemuksen jälkeen meille itsellemmekin on todella avautunut Second Lifen tarjoamien vaihtoehtojen määrä ja oma innostus on kasvanut. Keväällä koulutetaan lisää neuronuoria ja vuoden aikana vastuu toiminnasta siirtyy aluetyöntekijöille ja ryhmälle itselleen. Nuoret eläkeläiset haluavat käynnistää toiminnan mahdollisimman nopeasti ja Sydänliiton kanssa kaavaillaan terveyttä edistävää terveysremonttiryhmää. Saaran ja Heidin mukaan Second Lifen merkittävin etu on, että toiminta ei ole paikkaan sidottu ja ryhmässä voi tavata muita vaikka koko Suomen laajuudessa. Sekin on erittäin tärkeää,

Kansalaisfoorumi n Suomi ry

Second life tarjoaa mahdollisuuden monenlaiseen yhteiseen toimintaan, johon osanottajat pääsevät mukaan omalta kotikoneeltaan.

että ryhmän toimintaan on tavallista helpompaa päästä ilman avustajaa. Second Life myös tarjoaa muita verkon ympäristöjä voimakkaamman kokemuksen yhdessä tilassa olemisesta. Ympäristö on kuitenkin esteellinen joillekin ryhmille, esimerkiksi näkövammaisille. Toisaalta Second Lifen käyttö taas madaltaa osallistumisen kynnystä niiden kohdalla, jotka eivät halua käydä fyysisissä tapaamisissa. – Ryhmän ja vetäjien oma into ja aktiivisuus kantavat pitkälle kun toimintaa käynnistetään. Siitä on myös etua, jos ryhmä on jo tavannut fyysisesti. Ryhmän perustaminen suoraan Second Lifeen vaatisi enemmän työtä. – Second Life voi myös toimia eteisenä fyysiseen toimintaan. Kun tutustuu virtuaalisesti, niin on mukavampi tulla myös muihin tapaamisiin, toteaa Saara.

Toiminta ei kuitenkaan synny itsestään eikä ilman rahallista ja ajallista panostusta. – Tärkeää olisi, että rahoittajat miettivät tähän panostamista, koska toiminta ei synny ilmaiseksi, pitää tehdä töitä ja kouluttautua. On hienoa että Raha-automaattiyhdistys oli valmis tukemaan tällaista virtuaalisen vertaistoiminnan kehittämistä. Olisi myös hyvä jos mietittäisiin minkä verran sosiaali- ja terveystoimi ovat valmiita tulemaan myös tällaisiin ympäristöihin kohtaamaan asiakkaita, toteaa Saara painokkaasti. Ennen neuronuorten toiminnan käynnistämistä Saara ja Heidi osallistuivat Kansalaisfoorumin järjestämään Miten järjestän Second Life tapahtuman -koulutukseen. Saara ja Heidi lähtivät koulutukseen katsomaan mitä Second Lifella olisi tarjottavanaan ja ajatus vertaisryhmätoiminnasta syntyi nimenomaan kurssin aikana. – Koulutuksessa näki kuinka suuren yhdessä tekemisen, läsnäolon ja yhteisöllisyyden tunteen Second Lifessa voi tavoittaa. – Koulutus oli kattava ja antoi eväitä toiminnan organisoimiseen. Oma aktiivisuus on kuitenkin tärkeää, virtuaalimaailmassa täytyy viettää paljon aikaa itse tutkien. – Koulutus antoi hyvän alkusysäyksen ja eväitä aluetyöntekijöiden kouluttamiseen. Oli myös hyvä kun saimme kysyä neuvoja koulutuksen jälkeenkin, Saara ja Heidi toteavat.q Riitta Liski

i

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoima ja RAY:n rahoittama Viestintä- ja Vertaistoiminta Verkkoon -projekti kehittää järjestöjen viestintävalmiuksia ja monipuolistaa vertaistuen muotoja kouluttamalla ja tukemalla järjestöjä uudenlaisten vertaisryhmien käynnistämisessä. www.kumppanuuskeskus.fi/vvv/

Kansalaisfoorumi on järjestänyt koulutusta virtuaalimaailma Second Lifessa vuodesta 2008 lähtien ja ylläpitää Suomi ry -virtuaalisaarta, minne kaikki virtuaalisesta kansalaistoiminnasta ja opiskelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita. www.kansalaisfoorumi.fi/suomi-ry.html

9

Vertaisryhmätoimintaa Second Lifessa  

Kokemuksia Neuronuorten vertaisryhmätoiminnasta Second Lifessa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you