Page 1

Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X

W Y D A N I E

S P E C J A L N E

F O T O R E L A C J A

GRUDZIEŃ 2015

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw


Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pod Honorowym Patronatem Komisji Europejskiej Pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

WSPÓŁGOSPODARZE

WYDARZENIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI


LISTOPAD 2015 Tadeusz Donocik Prezes Izby Dyrektor Generalny

40-084 Katowice, ul. Opolska 15 tel. 32 351 11 80/90, fax 32 351 11 95 e-mail: rig@rig.katowice.pl www.rig.katowice.pl

Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością pragnę zaprezentować Państwu kolejne wydanie Wolnego Rynku, który podsumowuje V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W publikacji znajdą Państwo relacje z każdego z wydarzeń, które odbyły się w dniach od 12 do 14 października.

Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach: Janusz Steinhoff WICEPRZEWODNICZĄCY RADY IZBY

Jerzy Podsiadło – I Wiceprzewodniczący Prof. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Wiceprzewodniczący Jacek Janas – Wiceprzewodniczący Mieczysław Tadeusz Koczkowski – Wiceprzewodniczący Andrzej Konieczny – Wiceprzewodniczący Jacek Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Mirosław Motyka – Wiceprzewodniczący Krzysztof Wilgus – Wiceprzewodniczący

Jest mi niezmiernie miło oddać w Państwa ręce niniejsze wydanie, które uważam za szczególne ze względu na wyjątkowość tegorocznej edycji Kongresu. Złożyło się na to wiele czynników. Po pierwsze, w tym roku obchodzimy 25-lecie Regionalnej Izby Gospodarczej. W jego ramach, w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, miał miejsce niesamowity koncert jubileuszowy. Po drugie, wydarzenie odbyło się po raz pierwszy w nowo wybudowanym Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Ponadto zrealizowano kilkadziesiąt inspirujących i merytorycznych paneli dyskusyjnych oraz spotkania B2B i F2F, w trakcie których zawarto wiele porozumień zapowiadających kooperację między firmami w wymiarze międzynarodowym.

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach: Tadeusz Donocik WICEPREZESI IZBY

Franciszek Buszka – I Wiceprezes Izby Sonia Draga – Wiceprezes Izby Janusz Dramski – Wiceprezes Izby Marek Myśliwiec – Wiceprezes Izby Piotr Rybicki – Wiceprezes Izby Joanna Schmid – Wiceprezes Izby Artur Tomasik – Wiceprezes Izby Piotr Wojaczek – Wiceprezes Izby Henryk Warkocz – Wiceprezes Izby Tomasz Zjawiony – Wiceprezes Izby

Szczególnie natomiast cieszy mnie frekwencja, która przerosła najśmielsze oczekiwania – tegoroczny Kongres zgromadził rekordową liczbę ponad 6 tys. uczestników. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012 Jerzy Buzek, lider Nowoczesnej Ryszard Petru oraz Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012-2015 Janusz Piechociński. Gościliśmy delegacje z 42 państw, ministrów, ambasadorów, konsulów, przedstawicieli wiodących partii politycznych w Polsce, ekspertów z kraju i zagranicy, samorządowców, środowisko naukowe, a także liczne grono przedsiębiorców. Głęboko wierzymy, że tegoroczne spotkania, zawarte porozumienia, merytoryczne dyskusje i wnioski z debat w postaci rekomendacji, przyczynią się do powstawania realnych zmian w polskim ustawodawstwie oraz rozwoju sektora MŚP na rynkach polskim, europejskim i światowym. Chciałbym serdecznie podziękować Członkom Komitetu Honorowego, Rady Programowej, Samorządowej Rady Patronackiej, Komitetu Organizacyjnego, Współorganizatorom, Współgospodarzom, Partnerom Merytorycznym i Biznesowym, Patronom Medialnym, pracownikom Izby oraz wszystkim, którzy współtworzyli to przedsięwzięcie. Życzą ciekawej lektury, już dziś zapraszam wszystkich Państwa na kolejną edycję Kongresu, która odbędzie się w dniach 10-12 października 2016 roku. Zachęcam również do śledzenia rozwoju naszej inicjatywy na oficjalnej stronie: www.ekmsp.eu.

PREZESI DELEGATUR RIG W KATOWICACH

Franciszek Buszka – Prezes Delegatury w Świętochłowicach Leszek Dziub – Prezes Delegatury w Bytomiu Krzysztof Olszak – Prezes Delegatury w Sosnowcu Paweł Pawelec – Prezes Delegatury w Chorzowie Eugeniusz Piechoczek – Prezes Delegatury w Pawłowicach Wiesław Pochopień – Prezes Delegatury w Czechowicach-Dziedzicach

KOMISJA REWIZYJNA

Krystyna Lebiedowska, Grażyna Micińska, Grażyna Nelip, Piotr Piekarski, Paweł Zemła

SĄD KOLEŻEŃSKI

Roman Trzaskalik – Przewodniczący Jacek Rozmusz – Wiceprzewodniczący Marian Cieśla – Sekretarz

SĄD ARBITRAŻOWY

prof. dr hab. Bernadetta Fuchs – Prezes radca prawny Lesław Senderecki – Wiceprezes prof. dr hab. Antoni Witosz – Wiceprezes radca prawny dr Grzegorz Żmij – Wiceprezes

SPIS TREŚCI: V EKMŚP Koncert z okazji 25-lecia RIG w Katowicach Uroczysta Sesja Sejmiku Laureaci Programu „Samorząd, który wspiera MŚP” Targi Biznes Expo Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region Przywództwo-strategia-dialog Przedsiębiorczość niejedno ma imię Optymalizacja w biznesie Kierunek – Świat EU-US Young Entrepreneurs Summit Future Entrepreneurs Wydarzenia towarzyszące

str. 5 str. 11 str. 13 str. 14 str. 15 str. 17

RADA KONSULTACYJNA

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej

KONWENT NESTORÓW

Jan Hoppe – Przewodniczący Konwentu Nestorów

RZECZNIK PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW Izabella Żyglicka

str. 22 str. 24 str. 27 str. 30 str. 23 str. 36

WYDAWCA

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK BW studio Sp. z o.o. ul. Bożogrobców 42, 41-503 Chorzów tel. (32) 245 51 56, www.bwstudio.net

BIURO IZBY Poziom strategiczny Bogusława Bartoszek – Dyrektor ds. Strategii i Klientów Kluczowych Tel. 32 351 11 83, e-mail: bbartoszek@rig.katowice.pl Aleksandra Wanat – Dyrektor ds. Rozwoju Tel. 32 351 11 98, e-mail: awanat@rig.katowice.pl Poziom operacyjny Jacek Woźnikowski – Koordynator ds. Operacyjnych i Współpracy Międzynarodowej Tel. 32 351 11 82, e-mail: jwoznikowski@rig.katowice.pl Zespół ds. Edukacji, Doradztwa i Projektów Aleksandra Rolling – Specjalista ds. Edukacji, Doradztwa i Projektów tel. 32 32 351 11 86, e-mail: arolling@rig.katowice.pl Monika Kasperkiewicz – Specjalista ds. Edukacji, Doradztwa i Projektów Tel. 32 781 48 53, e-mail: mkasperkiewicz@rig.katowice.pl Zespół ds. Promocji i PR Magda Urbanowicz – Kierownik ds. Promocji i PR Tel. 32 781 48 62, e-mail: murbanowicz@rig.katowice.pl

Zespół ds. Samorządowych i Realizacji Kluczowych Przedsięwzięć Katarzyna Baranowska – Kierownik ds. Samorządowych i Realizacji Kluczowych Przedsięwzięć Tel. 32 351 11 91, e-mail: kbaranowska@rig.katowice.pl Administracja Ewa Kimel – Kierownik ds. Administracji Tel. 32 351 11 80, e-mail: ekimel@rig.katowice.pl Dział Ekonomiczno-Finansowy, Kadry Aleksandra Psurek – Główna Księgowa Tel. 32 351 11 92, e-mail: ksiegowosc@rig.katowice.pl Sąd Arbitrażowy Martyna Kwiecińska – Sekretarz Sądu Arbitrażowego Tel. 32 781 49 96, e-mail: spolubowny@rig.katowice.pl

Za treść reklam i artykułów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów.

Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nr 12/06/2005/032 w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym

działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych oraz współpracy międzynarodowej

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI XVI edycja 2010 LAUREAT w kategorii: ORGANIZACJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego


V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 6000 uczestników, 3 dni debat i spotkań, 63 panele dyskusyjne, 12 wydarzeń towarzyszących, 400 gości zagranicznych z 42 krajów oraz 100 wystawców Targów Biznes Expo. Tak w liczbach przedstawia się podsumowanie piątego Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Znamy już

problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy, nadszedł czas aby wszystkie wnioski zebrać i przekazać je na ręce najwyższych władz w Polsce, samorządów, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców. Nowoczesna przestrzeń pomagała w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy uczestnikami – na prawie 35 tys. m2 zgromadzili się doświadczeni przedsiębiorcy, przedstawiciele start-upów oraz studenci, by wymienić doświadczenia oraz uzyskać wsparcie od ekspertów. Kongres wraz z V edycją Targów Biznes Expo po raz pierwszy odbyły się w oddanym w tym roku do użytku Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, które stało się wizytówką miasta i głównym miejscem spotkań biznesowych w regionie. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, pod Patronatem Komisji Europejskiej oraz pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego. Panele skupiały się wokół najważniejszych zagadnień związanych z sektorem MŚP. Dużą wagę przywiązano do takich tematów jak rozwijanie biznesu w ramach rodzinnych struktur, korzystanie z nowoczesnych technologii, bariery prawno-administracyjne, współpraca z nauką i samorządem oraz internacjonalizacja przedsiębiorstw. Głównym przesłaniem jest siła współpracy i dialog z otoczeniem, które są podstawą do prawidłowego funkcjonowania każdej z firm. Dzięki bogatemu programowi i szerokiej ofercie wydarzeń, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło okazji do inspiracji, doświadczenia oraz poznania dobrych praktyk z zakresu prowadzenia własnej działalności i możliwości rozwoju firmy. Efektem spotkania przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządu terytorialnego oraz władz rządowych będzie opublikowanie wniosków wypracowanych podczas debat oraz paneli Kongresu. Naszym celem jest, aby stały się one drogowskazem dla tworzenia lepszych warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pan Prezydent wystosował pismo do Uczestników i Organizatorów Kongresu, którego przedruk zamieszczamy na sąsiednich stronach.

4

GRUDZIEŃ 2015


GRUDZIEŃ 2015

5


6

GRUDZIEŃ 2015


Inauguracja Kongresu V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozpoczął się od uroczystego powitania uczestników i zgromadzonych Gości. Otwarcia dokonali Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Gabriela Lenartowicz – Wicewojewoda Śląski, Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice, Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego. Sesję inauguracyjną zakończyły debaty polityczno-gospodarcze; pierwsza z udziałem Andrzeja Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Marka Goliszewskiego, Prezesa Business Centre Club, Ryszarda Petru, Lidera Partii Nowoczesna, Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Adama Szejnfelda, Posła do Parlamentu Europejskiego, podczas której przedstawiciele poszczególnych partii przedstawili wizje wspierania przedsiębiorczości; natomiast druga pod przewodnictwem Jerzego Buzka dotyczyła najnowszych trendów wspierania przedsiębiorczości w Europie i na świecie.

Wybrane wypowiedzi Gości Inauguracji V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prof. Jerzy Buzek

Na Kongresie mówimy, jak na globalne problemy odpowiedzieć lokalnie, mówimy o złotym trójkącie (biznes – nauka – samorząd). Podstawowe pytanie na tym Kongresie to: jak mali i średni przedsiębiorcy mają się odnaleźć w złotym trójkącie pomiędzy nauką i samorządowcami?

Elżbieta Bieńkowska

MŚP to ponad 90% wszystkich europejskich firm, stanowią one trzon europejskiej gospodarki, ich potrzeby jednak są specyficzne, zapewniam Państwa, że wszyscy w Komisji Europejskiej dostrzegamy ich potencjał, a jednocześnie staramy się, aby interesy MŚP były odpowiednio reprezentowane i przedstawiane we wszystkich unijnych politykach (…)

Janusz Piechociński

Potrzeba nam przewidywalności, obliczalności polityki, potrzeba uczciwości między Państwem, a przedsiębiorcami i potrzeba zrozumienia starej prawdy, że w przedsiębiorczości jest ta moc, która może odmienić Polskę i Polaków dla Europy i Europę na lepsze.

Poseł Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego, Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Przewodniczący Komitetu Honorowego V Europejskiego Kongresu MŚP Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 2012-2015

Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Siła regionu zależy od siły MŚP, nie odwrotnie.

Jacek Krawczyk

Jest niezwykle ważne, żeby takie miejsca jak Kongres, gdzie spotykają się przedsiębiorcy, gdzie widać wyraźnie siłę przedsiębiorców, sprzyjały kontynuowaniu naszej bardzo pragmatycznej i mocnej interwencji w kierunku władz polskich, ale również instytucji unijnych.

Gabriela Lenartowicz

Nasze województwo stało się centrum debaty gospodarczej na skalę międzynarodową (…) wyrażam radość, że duch przedsiębiorczości w narodzie nie ginie, nie ginie także potrzeba debaty merytorycznej.

Sophie Le Ray

Państwa demokratyczne stają przed wyzwaniem związanym z realizacją i kontynuacją powstających wizji, przez zmieniających się przywódców. Ważne, by pielęgnować dobre pomysły przy współpracy sektorów publicznego i prywatnego.

Marcin Krupa

Myślę, że bez tej współpracy (w ramach złotego trójkąta: biznes – nauka – samorząd) nie możemy mówić o nowoczesnej gospodarce, nie możemy mówić o nowych miejscach pracy, których wciąż brakuje.

Małgorzata Mańka-Szulik

Górnośląski Związek Metropolitalny wspiera wszystkie dobre inicjatywy. Cieszę się ogromnie, że jako przedstawiciel GZM mogę tu dziś być z Państwem, żeby dzielić się dobrymi praktykami. Jestem przekonana, ze usłyszymy dziś wiele dobrych przykładów, które będziemy mogli wcielać w życie.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

To absolutna konieczność ażeby trójkąt biznes – nauka – samorząd jeszcze intensywniej ze sobą współpracował (…), to czego potrzebujemy to jeszcze większej aktywności (…). Nie ma lepszej możliwości, jak spotkania tego typu: kongresy, konferencje, seminaria i kontakty osobiste, na dobrą sprawę ogranicza nas tylko wyobraźnia, której mam nadzieję nam nie brakuje i nie będzie brakować, żeby ten złoty trójkąt przedsiębiorczości wcielić w czyn.

Tadeusz Donocik

Życzę Państwu, żeby istniało ciągłe zapotrzebowanie na refleksję intelektualną nad sensem pracy, sensem funkcjonowania gospodarki, jako całości, w tym również tej, która daje ponad 70% miejsc pracy – małej i średniej przedsiębiorczości.

Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Wiceprzewodniczący PKPP Lewiatan

Wicewojewoda Śląski

Inicjatorka i Organizatorka Światowego Forum Gospodarczego WIL (Women in Leadership), Prezes NASEBA Group (Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Prezydent Katowic Prezydent Miasta Zabrze Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Europejskiego Kongresu MŚP

GRUDZIEŃ 2015

7


FOTOR

8

GRUDZIEŃ 2015


ELACJA

GRUDZIEŃ 2015

9


Nowy punkt na kulturalnej mapie Europy

Zapraszamy do Strefy Kultury


Koncert z okazji 25-lecia Izby 12 października, na zakończenie pierwszego dnia Europejskiego Kongresu MŚP, odbył się jubileuszowy koncert z okazji 25-lecia działalności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Jubileuszowa uroczystość to znakomita okazja do podsumowań i refleksji, ale także do uhonorowania osób najbardziej zasłużonych. Za szczególne zasługi dla państwa i obywateli, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe. Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydent RP odznaczył Krzysztofa Kurzeję – Wielkiego Przeora Templariuszy. Minister Gospodarki nadał specjalne wyróżnienie - Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zaszczytne honorowe wyróżnienie, przyznawane za osiągnięcia w pracy zawodowej, działalności badawczo-rozwojowej, organizatorskiej lub promocyjnej, stanowiące konkretny wkład w rozwój gospodarki RP. Wyróżnienie odebrali: Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu Grupy LOTOS oraz prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń – Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas koncertu została wręczona również Złota Honorowa Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej, przyznawana za zasługi na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego i gospodarki Polski – zarówno w wymiarze krajowym, jak i lokalnym. Odznaka wręczana jest przedstawicielom samorządu gospodarczego, wybitnym przedstawicielom gospodarki, świata kultury i nauki oraz politykom szczególnie zasłużonym dla ruchu samorządu gospodarczego. Z rąk Andrzeja Arendarskiego – Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej – wyróżnienie odebrali: prof. dr hab. Wiesław Banyś – Członek Honorowy RIG w Katowicach, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Tadeusz Biedzki – Członek Honorowy RIG w Katowicach, Założyciel Izby, Konsul Honorowy Łotwy, prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik – Członek Honorowy RIG w Katowicach,

Rektor Politechniki Śląskiej, Piotr Litwa – Członek Honorowy RIG w Katowicach, Wojewoda Śląski, Jan Olbrycht – Członek Honorowy RIG w Katowicach, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Piotr Uszok – Członek Honorowy RIG w Katowicach, Prezydent Katowic w latach 1998-2014, obecny Doradca Prezydenta Katowic ds. Polityki Inwestycyjnej Miasta. Medalem 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej zostali odznaczeni: Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Pakietu KlimatycznoEnergetycznego Krajowej Izby Gospodarczej, Radosław Gumułka – Prezes Zarządu Grupa Gumułka Sp. z o.o., Ludmiła Jama-Voigt – Wiceprezes Zarządu PPHU VOIGT Sp. z o.o., Jacek Janas – Wiceprezes Tauron Wytwarzanie SA, Jan Klimek – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa oraz Piotr Wojaczek – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Podczas uroczystości zostały również wręczone Honorowe Złote Odznaki 25-Lecia. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jubileuszowe wyróżnienia przyznała aktywnym przedstawicielom firm członkowskich, przedstawicielom gospodarki, świata kultury i nauki, a także politykom szczególnie zasłu-

żonym dla ruchu samorządu gospodarczego. Odznaki przyznane zostały w podziękowaniu za wsparcie rozwoju Izby, za zaangażowanie we współpracę oraz promocję idei samorządu gospodarczego. Honorową Złotą Odznaką 25-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zostały wyróżnione osoby, które w historii tej Izby znalazły szczególne miejsce. Wyróżnienie otrzymali: Ekscelencja Paweł Anweiler – Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Ekscelencja Marian Niemiec – Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Ekscelencja Damian Zimoń – Arcybiskup Senior Diecezji Katowickiej, Ekscelencja Wiktor Skworc – Arcybiskup, Metropolita Katowicki, Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, Marcin Krupa – Prezydent Katowic, Gabriela Lenartowicz – II Wicewojewoda Śląski, Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego oraz prof. dr hab. n. med. Marian Zembala – Minister Zdrowia. Kolejnymi wyróżnionymi Honorową Złotą Odznaką 25-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zostali prezesi partnerskich izb przemysłowo-handlowych, którzy w minionym ćwierćwieczu angażowali swoje zdolności i pracę na rzecz budowy

GRUDZIEŃ 2015

11


samorządu gospodarczego. Są nimi: Henryk Galwas – Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej, Zbigniew Gieleciak – Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, Wiktor Pawlik – Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Klaudiusz Siwiec – Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach,

Roland Stasiak – Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tadeusz Szymanek – Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, Janusz Targosz – Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa oraz Andrzej Żylak – Konsul Honorowy Chorwacji, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Ponadto wręczono jubileuszowe Odznaki 25-lecia przyznawane osobom, które współtworzyły Izbę i budowały jej struktury. Wyróżnienia odebrali: Roman Biernacki – Założyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Właściciel Firmy ROBIREX, Franciszek Buszka – Pierwszy Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Romuald Cichoń – Założyciel i Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Andrzej Czarnik – Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Jan Hoppe – Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczejw Katowicach, Przewodniczący Konwentu Seniorów, Edward Kóska – Założyciel i wieloletni Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Marek Myśliwiec – Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Andrzej Rajpert – Założyciel i wieloletni Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Krzysztof Sędzimir – Założyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Krzysztof Wilgus – Założyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezes Zarządu Business Consulting Sp. z o.o. Honorowymi Złotymi Odznakami 25-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zostali

12

GRUDZIEŃ 2015

nagrodzeni: Bernard Błaszczyk – Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Dyrektor Regionalny Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, prof. dr hab. Janusz Janeczek – Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Kierownik Katedry Geochemii Mineralogii i Petrografii UŚ w Katowicach, Andrzej Pilot – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Tadeusz Szkudlarski – Prezes Zarządu LOTOS Terminale SA, Artur Tomasik – Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Henryk Warkocz – Prezes Zarządu TÜV Nord Polska Sp. z o.o., Józef Wolski – Prezes Zarządu KOPEX SA, oraz Tomasz Zjawiony – Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Janusz Steinhoff – przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej – odebrał jubileuszową Honorową Złotą Odznakę 25-lecia. Podczas uroczystego koncertu został również rozstrzygnięty Konkurs Młody Przedsiębiorca Roku 2015. Zwycięzcę wybrano spośród pięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu Młody Przedsiębiorca Roku w ramach dwuetapowej oceny dokonanej przez kilkunastoosobowe jury konkursu, składające się z doświadczonych przedsiębiorców z różnych branż. Młodym Przedsiębiorcą 2015 został wybrany Erwin Grabarczyk – właściciel firmy Fucco Design z województwa wielkopolskiego. Po części oficjalnej rozpoczął się koncert „Włosko-francuski świat pięknych utworów” w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z udziałem solistki Joanny Woś, pod dyrekcją Alexandra Humali.

PARTNERZY KONCERTU:


Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego „Rewitalizacja terenów zdegradowanych szansą na rozwój gospodarczy regionu” to temat przewodni uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która odbyła się w ramach V edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Województwo śląskie to wciąż najsilniejszy gospodarczo region Polski. Jednocześnie, ze względu na zmiany, które zachodzą w gospodarce, polegające na restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, region stopniowo traci swoją pozycję. Wysoki stopień uprzemysłowienia spowodował, że województwo Śląskie jest obszarem o największej degradacji terenu w kraju. Nadanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom poprzemysłowym oraz rewitalizacja przestrzeni miast jest poważnym wyzwaniem rozwojowym, ale jednocześnie dużą szansą na rozwój gospodarczy i zmianę wizerunku regionu. Radni Sejmiku przyjęli apel do instytucji, organizacji oraz środowisk społecznych o zaangażowanie się w procesy kompleksowej rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego mówił o szansach dla województwa jakie daje wykorzystanie unijnych pieniędzy na rewitalizację. – Każda rewitalizacja służy ludziom. Nie obszarom wsparcia, czy osiom priorytetowym, ale ludziom – mieszkańcom naszego regionu. Każde działanie w tym obszarze chcemy realizować by ludziom mieszkającym w naszym regionie po prostu żyło się lepiej, wygodniej, bezpieczniej, bardziej ekologicznie – powiedział Marszałek. Podkreślił, że rewitalizacja jest procesem wieloletnim, który musi być realizowany we współpracy ze społecznościami lokalnymi.

budynków z obszarów zdegradowanych, 51,5 mln na mieszkalnictwo socjalne. Kolejne 39,3 mln euro można będzie wykorzystać na realizacje projektów z dziedziny integracji społecznej a 44,4 mln euro na usługi społeczne i zdrowotne. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych wystąpień, m.in. Jana Olbrychta – Posła do Parlamentu Europejskiego, który przedstawił doświadczenia europejskie w rewitalizacji oraz Andrzeja Arendarskiego – Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej na temat wpływu procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych.

Ta zasada ma odzwierciedlenie w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Dla woje- Sesja była również okazją do wręczenia Odznak wództwa śląskiego zapisano blisko 266 mln euro. Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego, W tej kwocie ok. 130,4 mln euro na rewitalizacje Honorowych Złotych Odznak 25-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz certyfikatów i wyróżnień honorowych V edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. Na wniosek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Jan Kosmol – Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK GLIWI-

CE” Sp. z o.o., Grażyna Micińska – Współwłaściciel Kancelarii Podatkowej FISKUS S.C., Antoni Pielok – wieloletni Prezes Zarządu Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „CARBO-ENERGIA” Sp. z o.o., Aleksandra Wanat – Prokurent, Dyrektor ds. Rozwoju Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Jerzy Warmuziński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz Piotr Wojtas – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego zostali uhonorowani: Krystian Kozakowski – Prezes Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. oraz Aleksandra Psurek – Prokurent, Główna Księgowa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Ponadto, podczas sesji Honorowe Złote Odznaki 25-lecia RIG w Katowicach otrzymali: Damian Bartyla – Prezydent Miasta Bytom, Marian Błachut – Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice, Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów, Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze oraz Grażyna Micińska – Współwłaściciel Kancelarii Podatkowej FISKUS S.C.

GRUDZIEŃ 2015

13


Poznaliśmy Laureatów i Wyróżnionych V edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”! Pierwszego dnia Kongresu, 12 października podczas organizowanej w ramach Kongresu uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego wręczono certyfikaty i wyróżnienia honorowe V edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tej gałęzi gospodarki. Znalezienie się w gronie Laureatów Programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku Urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem wskazującym na to, iż podejmowane działania w zakresie wspierania MŚP są skuteczne i mają charakter trwały. Kapituła V edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”, na podstawie analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez uczestników Programu, postanowiła przyznać 9 certyfikatów „Samorząd, który wspiera MŚP” w trzech różnych kategoriach. W kategorii „Miasto” certyfikat V edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP” otrzymały: Gmina Miasto Koszalin, Miasto Suwałki, Miasto Oświęcim, Miasto Legnica, Miasto Rydułtowy i Miasto Brodnica. Laureatem Programu w kategorii „Powiat” został Powiat Pszczyński, natomiast w kategorii „Gmi-

14

GRUDZIEŃ 2015

na wiejska” – Gmina Jasienica i Gmina Godów. Zgodnie z regulaminem Programu otrzymanie certyfikatu jest równoznaczne z przyznaniem Włodarzom nagrodzonych samorządów tytułu i statuetki Prezydenta, Burmistrza, Wójta lub Starosty – Lidera, który wspiera MŚP. Kapituła podjęła również decyzję o przyznaniu trzech wyróżnień honorowych: dla Miasta Zabrze, Miasta Dąbrowa Górnicza i Miasta Chorzów – samorządów, które na wielu różnych polach wspierają rozwój sektora MŚP. Prezydenci wyróżnionych miast otrzymali tytuły honorowe „Liderów, którzy wspierają MŚP”. Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom i Wyróżnionym! Już dziś zachęcamy samorządy do udziału w przyszłorocznej edycji Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”.


GRUDZIEŃ 2015

15


16

GRUDZIEŃ 2015


Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region Innowacje są niezbędne dla zwiększenia zdolności firmy do konkurowania. Z tego powodu zorganizowano 21 wydarzeń poświęconych tej tematyce. Spotkanie ARP – biznes, rozwój, innowacje zgromadziło przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem swojej firmy poprzez nowe technologie. W jego trakcie eksperci ARP S.A. opowiedzieli m.in. o dostępie do najnowszych patentów, licencji, technologii i badań naukowych oraz modelu inwestycji typu venture. Odbył się również wykład Google i Internetowe Rewolucje - czyli jak rozwijać biznes w Internecie, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się, jak wykorzystać potencjał Internetu i rozwinąć umiejętności, aby osiągnąć sukces na rynku polskim, europejskim, a nawet globalnym. Ponadto, na indywidualnych warsztatach w strefie Internetowych Rewolucji, eksperci udzielili ponad 100 przedsiębiorcom porad z zakresu efektywnego wykorzystania narzędzi internetowych. O kierunkach rozwoju innowacji nanotechnologicznych dyskutowali uczestnicy panelu Nanotechnologie i nanomateriały narzędziem rozwoju MŚP. Podczas sesji przedstawiciele nauki oraz samorządu rozmawiali z przedstawicielami firm z polski i zagranicy na temat możliwości zastosowania tej dyscypliny w przemyśle. – Nanotechnologia jest dziedziną, która nie ma ograniczeń – może być zastosowana właściwie w każdej dziedzinie przemysłu. Myślę, że ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia, wyobraźnia naukowców i biznesmenów. Dlatego w Katowicach stawiamy na nową jakość – chcemy budowy nowoczesnego przemysłu. Nie chcemy, aby Katowice kojarzyły się z monolitycznym przemysłem – ogłosiła Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. wspierania innowacyjności. Z kolei w celu promowania innowacyjnych rozwiązań związanych z optymalizacją zużycia energii zorganizowano sesję Energia dla polskiej gospodarki – teraźniejszość i przyszłość – nowe technologie i rozwiązania. Poruszony został m.in. temat regulacji prawnych, kosztów pozyskania paliw i energii oraz perspektyw rozwoju rynku energii w Polsce do 2030 r. Niestety, wciąż brakuje jasnej deklaracji o konieczności modyfikacji systemu energetycznego w Polsce, o czym z kolei dyskutowali uczestnicy panelu Energetyka prosumencka czy obywatelska? Eksperci zauważyli, że w Polsce większość osób wciąż pozostaje wyłącznie biernymi konsumentami energii wyprodukowanej przez koncerny energetyczne, za którymi stoi silny lobbing.

Według Anny Ogniewskiej z Greenpeace, powodem niewielkiego zainteresowania rozwojem zielonej energetyki – obok dużej konkurencji ze strony spółek energetycznych – są ograniczenia legislacyjne, administracyjne oraz brak politycznej woli do zmian. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że transformacja systemu energetycznego w Polsce jest koniecznością, ponieważ w perspektywie kilkudziesięciu lat ilość węgla nie zaspokoi zapotrzebowania kraju. Transformacja ta musi być jednak prowadzona we współpracy z górnikami, a nie przeciwko nim. Energetyka to działalność zintegrowana. Nadrzędne przy tym jest zapewnienie bezpieczeństwa systemowego. Ze względu na bezpieczeństwo niemożliwe jest zbudowanie systemu energetycznego opartego wyłącznie o energię odnawialną, gdyż ta z założenia jest niespokojna. Energetyka odnawialna powinna być integrowana z paliwami kopalnymi – zaznaczył prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka z Katedry Energoelektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Paweł Podsiadło, Wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum ds. Innowacji, zauważył przy tym konieczność tworzenia miejsc pracy dla osób do tej pory związanych z górnictwem: Model transformacji dla Śląska musi być związany z miejscami pracy. Będą one jednak wymagały większej specjalizacji i umiejętności posługiwania się nowymi technologiami.

O możliwościach wykorzystania innowacyjnych technologii w otoczeniu przemysłu lotniczego dyskutowali z kolei uczestnicy sesji Możliwości rozwoju MŚP w obszarze innowacyjnych technologii na przykładzie branży lotniczej – Polska po okresie transformacji stała się bardzo ważnym ogniwem światowego łańcucha dostawców w branży lotniczej. Nie ma żadnego samolotu pasażerskiego na świecie, który nie latałby z bardzo istotnymi elementami czy modułami wyprodukowanymi w Polsce – zauważył Andrzej Rybka, Dyrektor Biura Dolina Lotnicza. Zwrócono również uwagę na bariery, jakie napotyka branża – w szczególności biurokratyczne. Poruszone zostały ponadto kwestie wsparcia unijnego dla branży lotniczej z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PARP. Temat dotacji na innowacje związane z budową nowego systemu transportu został poruszony w trakcie sesji Bezpieczna infrastruktura transportowa dla gospodarki. Rozwój czy hamulec dla przedsiębiorczości? Prowadzona dyskusja wykazała, że firmy organizujące transport będą potrzebowały pieniędzy na stałe podnoszenie kwalifikacji kadry poprzez szkolenia dostosowujące umiejętności i kompetencje do coraz wyższych standardów światowych w tym zakresie. Ponadto dokapitalizowania wymaga sprzęt i urządzenia zwiększające bezpie-

GRUDZIEŃ 2015

17


czeństwo użytkowników. – W Polsce bardzo źle wykorzystuje się pieniądze na innowacje związane z budową nowego systemu transportu. Zamiast uruchomić jeden duży program na coś nowoczesnego, co w „odpryskach” będzie wpływało na innowacyjność w innych gałęziach transportu, np. projekt kolei dużych prędkości, to u nas decyduje się na małe projekty, z których niewiele wynika – zauważył prof. Adam Prokopowicz, ekspert transportu w USA. Z kolei podczas sesji Przyszłość transportu wodnego i gospodarki wodnej w Polsce i UE eksperci zwrócili uwagę na to, że wiele inwestycji wodnych zostało rozpoczętych lecz niedokończonych. Podkreślano, że należy dążyć do zmiany struktury organizacyjnej zarządzającej gospodarką wodną oraz zwiększyć finansowanie inwestycji związanych z ulepszeniem szlaków wodnych. O jak najlepszym wykorzystaniu środków unijnych przeznaczonych na sektor zdrowia dyskutowano w trakcie panelu Jak uzdrowić system ochrony zdrowia? Adam Konka z Ministerstwa Gospodarki podkreślił, że w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Polska wyda ok. 12 mld zł na realizację inwestycji w tym obszarze, czyli blisko trzykrotnie więcej niż w latach 2007-2013. Eksperci jednogłośnie stwierdzili, że jest to ogromna szansa, którą należy jak najlepiej wykorzystać, aby zapewnić Polakom efektywną i stojącą na wysokim poziomie opiekę medyczną. Środki te będą przeznaczone na programy nastawione m.in. na wsparcie osób starszych, opiekę nad kobietami w ciąży oraz pediatrię. Z kolei o innowacyjnej formie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, rozmawiano podczas warsztatu Zagospodarowanie nieruchomości w formule PPP jako alternatywne źródło pozyskiwania kapitału. – Zachętą dla tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego jest model hybrydowy, który zakłada finansowanie przez samorząd, partnera prywatnego i środki UE – mówił Jacek Sztyler, Prezes Zarządy Grupa Gumułka Eurointegracja Sp. z o.o. Warsztat zorganizowany przez Centrum Rozwoju PPP, miał za zadanie promowanie realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w praktyce. Przyczynkiem do dyskusji był projekt zgłoszony przez Muzeum Śląskie w Katowicach do Konkursu 3P, który spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem przez jury i uzyskał nagrodę Grand Prix. W trakcie sesji Do innowacji jeden krok Wiceprezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego Radosław Woźniak zaprezentował wnioski z raportu „Innowacje w MŚP. Pod lupą”. Polska, osiągając syntetyczny wskaźnik innowacyjności na poziomie 0,313, znalazła się wśród krajów o umiarkowanej innowacyjności. W swojej grupie wyprzedza Rumunię, Bułgarię, Łotwę oraz Litwę – pomimo tego, na 28 państw członkowskich UE, Polska zajmu-

18

GRUDZIEŃ 2015

je dopiero 6. miejsce od końca. – Wydaje mi się, że to co możemy zrobić, to starać się przekonać polskie MŚP, by nie porównywały się z lokalnym przedsiębiorcą z Polski, tylko podpatrywały to, co robią inni na rynku globalnym – przekonywał dr inż. Rafał Mrówka, Prezes Zarządu CC Poland Plus. Z kolei Izabela Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej PARP podkreślała, iż najistotniejsze w innowacji jest to, aby została wdrożona oraz żeby rozwijający się w oparciu o nią biznes zaczął przynosić przedsiębiorcy korzyści ekonomiczne. Z kolei podczas panelu Inwestycje w unikalne rozwiązania. Środki publiczne na innowacje 2014-2020 Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. Roman Trzaskalik apelował o podejmowanie szeroko rozumianej współpracy: – Mamy wykształconą w bardzo przyzwoity sposób infrastrukturę, budynki i laboratoria, mamy też zapewnione środki finansowe. To, czego dzisiaj najbardziej nam brakuje, to rzeczywista współpraca – ze światem nauki, instytucjami badawczo-rozwojowymi. W celu jej ułatwienia ekspert zaproponował, aby stworzyć dostępną w jednym miejscu ofertę instytucji naukowych dla biznesu. Temat szeroko rozumianej współpracy często pojawiał się w dyskusjach ekspertów. O kooperacji w ramach klastrów dyskutowano w trakcie sesji Rozwój klastrów - TAK! Tylko jak? Jednym z istotnych wątków dyskusji był temat Krajowych Klastrów Kluczowych – szczególnie aktualny z uwagi na niedawno rozstrzygnięty konkurs, w którym status KKK uzyskało siedem pierwszych polskich klastrów. Klastry w naszym kraju rozwijają się niezwykle dynamicznie i są bardzo zróżnicowane, dlatego wzorem zachodnich państw pojawiła się potrzeba wyboru najlepszych, aby można było wspierać ich rozwój z poziomu centralnego – uzasadnił potrzebę

konkursu Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. W procesie wyboru szczególnie zwracaliśmy uwagę na koncentrację i siłę sprawczą klastra, posiadanie przez niego strategii rozwoju i określonych kompetencji, a także potencjał i możliwości rozwoju – dodał. Konkurs uwidocznił również słabe ogniwa rodzimych klastrów, tj. niewystarczającą jakość strategii ich rozwoju i planów działań, a także zbyt małą aktywność członków we wspólnych projektach – w tym także międzynarodowych. Będą kolejne rundy konkursu o status KKK, w ramach których będzie można się jeszcze wykazać – uspokajała Joanna Podgórska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP. Z kolei Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przekonywał, że klastry mogą z powodzeniem rozwijać się na obszarze specjalnych stref ekonomicznych: Od początku przyświecał nam cel integracji i trwałego zakotwiczenia firm inwestujących w strefie, dlatego powołaliśmy i rozwijamy inicjatywę klastrową Silesia Automotive. Aspekt współpracy klastrów ze sferą nauki akcentował natomiast dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej: Jako przedstawiciel uczelni zachęcam, by klastry jeszcze dynamiczniej rozwijały współpracę ze światem nauki – mówił. Dobrym przykładem współpracy biznesu ze szkolnictwem wyższym jest m.in. branża gier. Eksperci zaproszeni do udziału w panelu Gry komputerowe i multimedia zgodnie stwierdzili, że przemysł ten rozwija się dynamiczniej niż przemysł filmowy, a coraz większą rolę zaczynają w nim odgrywać małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednostki dydaktyczne w Polsce zaczynają organizować kierunki studiów, kursy oraz konferencje dotyczące gier.


Eksperci podali również kilka informacji, które obaliły funkcjonujące stereotypy – m.in. o braku walorów edukacyjnych i artystycznych w grach. Jak przyznał Łukasz Hacura, Prezes Anshar Studios S.A. – coraz więcej jest gier wideo, które noszą znamiona sztuki. Sesja Regiony europejskie – konkurencja czy współpraca? zgromadziła natomiast siedmiu znakomitych ekspertów pochodzących z różnych regionów, którzy rozmawiali o znaczeniu współpracy międzyregionalnej. - O konkurencyjności całego kraju tak naprawdę decyduje konkurencyjność miast. Polska ma kilka silnych metropolii, a każda ma inne mocne i słabsze strony, jednak całościowo taka właśnie struktura kraju działa korzystnie na jego rzecz – stwierdził Dyrektor Maciej Fijałkowski reprezentujący w dyskusji Warszawę. O współpracy na linii przedsiębiorca – samorząd dyskutowali uczestnicy sesji Partnerska współpraca samorządów terytorialnych z MŚP warunkiem rozwoju gospodarczego. Dyskusja rozpoczęła się od stwierdzenia, że współpraca ta nie jest możliwa bez silnej organizacji samorządów gospodarczych, które mają za zadanie budowanie partnerstwa. Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu w PARP Mariola Misztak-Kowalska zwróciła uwagę na brak stabilności warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz problemy z reprezentacją przedsiębiorców przed władzami na poziomie regionalnym i centralnym. Sformułowała ponadto przekonanie, że należy wspierać przedsiębiorców i pozostawić im przy tym swobodę działania. Z kolei tematyce współpracy urzędów pracy z przedsiębiorcami poświęcony był panel Urzędy pracy partnerem MŚP. W toku rozmów zwrócono m.in. uwagę na brak profesjonalnego, szerokiego rozeznania rynku pracy – a co za tym idzie – rzetelnych badań rynku pracy, nie nadążanie za dynamiką zmian i potrzebami pracodawców, brak profesjonalnego poradnictwa zawodowego już w szkołach gimnazjalnych oraz promowania modelu dualnego kształcenia. Zwrócono również uwagę na zmiany demograficzne i migracyjne. Eksperci zgodnie również stwierdzili, że należy dążyć do zmian systemowych, ale także zmian światopoglądowych nas wszystkich w zakresie kształcenia zawodowego. Temat ten poruszono szerzej w trakcie sesji Zawodowe znaczy lepsze – formalna i pozaformalna edukacja zawodowa warunkiem rozwoju MŚP. Prezes ZDZ Katowice zwrócił szczególną uwagę na to, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat wizerunek kształcenia zawodowego w Polsce uległ znacznemu pogorszeniu, co przyczyniło się do nierównowagi pomiędzy podażą i popytem określonych kwalifikacji

20

GRUDZIEŃ 2015

oraz umiejętności na rynku pracy. Tymczasem dynamiczny rozwój firm sektora MŚP nie jest możliwy bez pomocy wykwalifikowanych pracowników. Gościem zagranicznym panelu był Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Brendan Burns, który zwrócił uwagę na to, jak wielkie i ciekawe są tradycje Polski w zakresie kształcenia zawodowego. Podkreślił, że warto korzystać z tego, co kiedyś było dobre i na tym budować nowy, lepszy system dla przyszłych pokoleń.

O oczekiwaniach przedsiębiorców na obszarach wiejskich w stosunku do otoczenia instytucjonalnego mówił Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej Roman Włodarz podczas sesji Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – aktualne wyzwania i kierunki rozwoju. Wśród nich znalazły się: opiekuńcza rola instytucji samorządowych i państwowych, przejrzysty system podatkowy i uproszczone prawo, obniżenie kosztów pracy, potrzeba systemowych ulg dla rolników podejmujących działalność gospodarczą oraz większy dostęp do kapitału. Prezes Z kolei podczas panelu dyskusyjnego Medycyna podkreślał również rolę wychowania i edukacji szkolprzyszłości eksperci medyczni i specjaliści z bran- nej w zakresie przedsiębiorczości. ży dyskutowali o znaczeniu współpracy medycyny z biznesem celem wdrażania innowacji, a także Podczas panelu Jak zarobić na wolnym czasie o perspektywicznych kierunkach medycznych, ta- – MŚP w branży turystycznej wśród zaproszonych kich jak transplantologia, inżynieria biomedyczna, ekspertów wywiązała się z kolei żywa dyskusja na kardiologia czy kardiochirurgia. Dr inż. Jarosław temat tworzenia atrakcyjnych produktów turystyczBułka, Wiceprezes Zarządu Silvermedia Sp. z o.o. nych i ich efektywnej promocji. W trakcie sesji zwrów Krakowie mówił ponadto o atutach telemedycyny, cono m.in. uwagę na znaczenie dobrego pomysłu której poświęcony został odrębny panel dyskusyjny. i elastyczności oraz przywołano ciekawe rozwiązania. O tym, w jaki sposób wprowadzić powszechny Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Bartłosystem telemedycyny w polskim systemie ochrony miej Walas posłużył się przykładem zagranicznym: zdrowia, skąd na to wziąć środki i jak się do tego - Nie ma miejscowości, w której nie można zbuprzygotować, dyskutowano w trakcie sesji Współ- dować produktu turystycznego. Norwegowie mieli czesne wyzwania telemedycyny – prawo, eko- problem z jednym miastem bo przez 250 dni pada nomia zdrowie. Stwierdzono, że zastosowanie w nim deszcz, więc wymyślili festiwal parasoli, który telemedycyny daje wielorakie korzyści – polepszenie przez tydzień gromadzi kilkaset tysięcy ludzi. Sesja diagnostyki, skrócenie czasu diagnozy (a co za tym była również okazją do obalenia stereotypów i przyidzie – leczenia) oraz drogi pacjenta do specjalisty, wołania zaskakujących trendów. Jak udowodniono, a także zmniejszenia kosztów leczenia. Jak wska- potencjał drzemie również w nietypowych krajobrazują obserwacje prowadzone przez Śląskie Centrum zach, co według menedżer turystyki i hotelarstwa Chorób Serca w Zabrzu, dzięki telemedycynie 30% Krystyny Szczęsny jest dobrą perspektywą dla obpacjentów omija kolejkę do specjalistów. Szacuje się, szarów poprzemysłowych: Do tej pory wyjeżdżaliśmy że w grupie pacjentów telemonitorowanych śmiertel- tylko i wyłącznie podziwiać piękno naszego globu, ność obniżyła się o 28%. Zwrócono również uwagę piękne widoki, piękne obiekty. Okazuje się, że dzina przeszkody, tj. ochrona danych wrażliwych i do- siaj trendy jest brzydota. Tak jak w modzie. Turystyka chowanie tajemnicy lekarskiej. urbex czy turystyka slumsowa.


WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM

Wypłyń z nami na szerokie wody!

Dzięki kompleksowemu zestawowi produktów i usług oferujemy małym i średnim firmom wiele możliwości. U nas otrzymasz kredyty z gwarancją de minimis oraz z poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, kartę wielowalutową, bankowość internetową i mobilną oraz POS i mPOS, a także specjalną ofertę dla sektora AGRO. www.pekao.com.pl 801 340 340 (opłata wg cennika operatora)

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.


Przywództwo – Strategia – Dialog W trakcie Kongresu nie zabrakło miejsca na dyskusje dotyczące sztuki prowadzenia dialogu oraz bycia dobrym liderem – umiejętności istotnych dla każdego przedsiębiorcy. Wyniki badań pokazują, że nie wszyscy menadżerowie są jednocześnie przywódcami. W trakcie sesji Kryzys przywództwa? Jakich liderów potrzebuje Polska i Europa? eksperci dyskutowali o tym, jakimi cechami powinien odznaczać się lider i czy rzeczywiście jesteśmy świadkami kryzysu przywództwa. Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaznaczył, że obecnie liderzy – szczególnie w polityce – mówią to, co chce usłyszeć większość. Z kolei prawdziwy lider, zdaniem Rektora, powinien posiadać odwagę cywilną i umieć przekonywać do swoich racji, pomimo braku akceptacji większości. Socjolog Paulina Polko podkreśliła natomiast, że obecnie na polskiej scenie politycznej liderom brakuje odwagi do podejmowania wyzwań – zajmują się oni jedynie administrowaniem, ponieważ wprowadzanie zmian skutkuje najczęściej utratą władzy. Wśród cech,

jakie powinny charakteryzować lidera, zarówno politycznego jak i biznesowego, obok odwagi oraz konsekwencji wymieniono również: kreatywność, uniwersalność, pragnienie osiągania sukcesu, autentyczność, pasję, asertywność, a także umiejętność definiowania swoich słabości i przemieniania słabości w przewagi.

prezes JSW, Michał Kuszyk – mediator doradzający w niniejszym sporze oraz ksiądz Arkadiusz Wuwer. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że ataki i naciski nie są dobrym sposobem rozwiązywania problemów. Niezbędny jest natomiast konstruktywny dialog, ogromny wpływ mają ponadto mediatorzy i duchowieństwo.

Bycie dobrym liderem wiąże się także z umiejętnością nawiązywania dialogu i budowania mostów porozumienia w przypadku konfliktów. Na początku roku cała Polska śledziła z uwagą rozwój wydarzeń w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w efekcie których spółka poniosła ogromne straty m.in. produkcyjne, sprzedażowe i wizerunkowe. Temat ten był przedmiotem dyskusji podczas sesji Dialog jako metoda rozwiązywania konfliktów pracowniczych, w której uczestniczyli: Jarosław Zagórowski – były

Przedsiębiorczość niejedno ma imię W ramach ścieżki „Przedsiębiorczość niejedno ma imię” uczestnicy wzięli udział w dyskusjach poświęconych gospodarce kreatywnej, firmom rodzinnym, czy osobom z niepełnosprawnością na rynku pracy. Ponad 60 proc. wszystkich firm w Polsce to przedsiębiorstwa rodzinne. Przyczyniają się one do powstania 40 proc. produktu krajowego brutto i gwarantują prawie dwie trzecie wszystkich miejsc pracy. Dlatego też podczas V Kongresu MŚP tego typu firmom poświęcono dwa panele dyskusyjne: Firmy rodzinne oraz Przyszłość mojej firmy rodzinnej – czy tylko sukcesja? Historie prawdziwe. – Firma rodzinna jest marką, która wzbudza zaufanie klientów i jest doskonałym argumentem marketingowym – tak o zaletach działalności rodzinnej mówił Paweł Makarczyk – Współwłaściciel „Firmy Rodzinnej Makarczykowie” Sp. Jawna. – Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi przez Fundację konsumenci są w stanie zapłacić więcej za produkt wytworzony przez rodzinne przedsiębiorstwo – podkreśliła Katarzyna Gierczak-Grupińska, Prezes Fundacji Firmy Rodzinne. Przed firmami rodzinnymi stoi jednak dużo wyzwań. Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych

22

GRUDZIEŃ 2015


przez SGH, dużym problemem jest to, że przedsiębiorstwa nie wprowadzają innowacyjnych rozwiązań. Problemem jest również sukcesja: – Czasami młode pokolenia, widząc lata wyrzeczeń i trudów swoich rodziców, nie chcą iść podobną drogą i przejąć firmy – mówił Tadeusz Donocik, Prezes RIG w Katowicach. – Głównym problemem jest bariera psychiczna – bowiem do sukcesji należy się mentalnie przygotować. Sukcesja jest sukcesem, kiedy pierwotny właściciel zaczyna o rodzinnym biznesie mówić „nasza firma” – a nie w dalszym ciągu „moja firma”, pomimo że już dawno oficjalnie zarządza nią następne pokolenie – podkreśla Józef Mokrzycki, Prezes Zarządu Mo-Bruk SA. Poruszono również problematykę osób z niepełnosprawnością. W trakcie sesji Osoby niepełnosprawne na rynku pracy podjęto szereg bardzo istotnych dla tego środowiska spraw. Przede wszystkim zwracano uwagę na konieczność zmian mentalnych w kreowaniu polityki społecznej. Podkreślono, że obowiązujące systemy wsparcia demotywują obydwie strony rynku pracy, nie dają poczucia bezpieczeństwa i uderzają w godność człowieka. Nie ewokują potrzeby pracy lecz wskazują na niezdolność do jej poszukiwań i podjęcia.

Z kolei w trakcie warsztatu Małe firmy driverem gospodarki kreatywnej prof. Andrzej Klasik i dr Marcin Budziński z GWSP w Chorzowie udowadniali, jak ważną rolę spełniają małe firmy w tworzeniu gospodarki kreatywnej. Stwierdzili oni, że popyt na kulturę i rozrywkę to istotny element tzw. „ekonomii doznań”. – Działalności i branże zorientowane na różne kategorie gospodarstw domowych, czyli na kształtowaniu jakości życia, tkanki społecznej, kapitału i innowacji

społecznych. W ramach tego sektora funkcjonuje branża muzyczna, filmowa, rozrywka, turystyka, branża eventów w postaci sektora festiwali – podkreślał prof. Andrzej Klasik. Uczestnicy zapoznali się również m.in. z założeniami projektu Śląska Manufaktura Przemysłów Kultury, który ma na celu wsparcie umożliwiające uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze przemysłów kultury.


Optymalizacja w biznesie W ramach bloku tematycznego „Optymalizacja w biznesie” odbyło się 15 paneli dyskusyjnych dotyczących najlepszych rozwiązań dla firm sektora MŚP. Zagadnienia optymalizacji i efektywności zużycia energii zostały poruszone w trakcie sesji Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii dla nowoczesnego przedsiębiorcy. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 prawie 23% środków przeznaczonych jest właśnie na poprawę efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii oraz gospodarkę niskoemisyjną. – Poprawa jakości życia w mieście to nadrzędny cel planów gospodarki niskoemisyjnej. Efektywność energetyczna i OZE to szansa dla przedsiębiorców na poprawę wizerunku i wzrost konkurencyjności, a dla społeczeństwa – szansa na lepsze warunki życia – wskazał Szymon Liszka, Prezes Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. O długofalowych, pozytywnych efektach działań proekologicznych, dyskutowano również podczas panelu Miejskie technologie i inteligentne miasta – prognozy dla wdrożenia projektu w Polsce przy pomocy funduszy unijnych. Jako dobry przykład przywołano działania przeprowadzone w latach 80. XX w. w Austrii, kiedy to następował proces uświadamiania mieszkańców o konieczności zmian technologicznych i proekologicznego funkcjonowania miast. Jednym z efektów tej polityki była zmiana myślenia o odpadach, które zaczęły być traktowane jako zasoby oraz źródło zarobku. – Musimy przyjąć inną świadomość zagospodarowaniu odpadów, traktowania odpadu komunalnego – powinien to być dla nas towar, który możemy zagospodarować – apelował Sławomir Sobociński, Zastępca Dyrektora Produkcji ds. Odzysku i Recyklingu firmy Master Tychy. Z kolei o optymalizacji kosztów rozmawiano w trakcie sesji Dlaczego leasing, a nie kredyt? Jak zadbać o bezpieczeństwo klienta w czasach niepewności gospodarczej. Przedstawiono najnowsze badania Leaseurope, z których wynika, że polski rynek leasingowy rozwija się dynamiczniej niż w innych państwach europejskich. – Wśród najważniejszych powodów korzystania z leasingu polskie firmy sektora MŚP wskazują: lepszą cenę leasingu od innych form finansowania, lepsze zarządzanie płynnością finansową oraz korzyści podatkowe – mówił podczas prezentacji Wojciech Rybak. Z kolei Daniel Mrozek, Dyrektor Marketingu i Wsparcia Sprzedaży BZ WBK Leasing podkreślił, iż różnica pomiędzy kredytem a leasingiem przejawia się również w dostępności tego źródła finansowania – Klienci

24

GRUDZIEŃ 2015

mogą liczyć na indywidualnie negocjowane warunki, uproszczone procedury oraz pomoc mobilnych doradców. Jednym z nieodłącznych elementów gry rynkowej jest ryzyko niewypłacalności kontrahenta. W trakcie sesji Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli jak zabezpieczyć firmę przed niewypłacalnością kontrahenta eksperci zwracali uwagę na fakt, że problemy z płatnościami nie wynikają z problemów finansowych firm, ale raczej z powodów biznesowych i przewagi rynkowej jednego kontrahenta nad drugim – Jako mikro, małe i średnie firmy jesteśmy na straconej pozycji i musimy znaleźć finansowanie bieżącej działalności na cały ten czas, gdy oczekujemy na zapłatę faktury – ubolewał Piotr Rybicki, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o., Wiceprezes RIG w Katowicach. Z kolei Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Sławomir Grzelczak zauważył, że ryzyko niewypłacalności można minimalizować, jednak trzeba o tym myśleć odpowiednio wcześnie – najlepiej już na etapie podejmowania decyzji o podjęciu współpracy z partnerem biznesowym. – Istnieje wiele narzędzi umożliwiających sprawdzenie wiarygodności kontrahenta przed nawiązaniem z nim współpracy i warto z nich korzystać. Trzeba jednak dostosować czasochłonność, zakres i koszty prewencji do wielkości kontraktu. Przy wyższej wartości umowy i dłuższym kontrakcie warto sprawdzić KRS, CEIDG, poprosić o raport o kontrahencie z biura informacji gospodarczej czy wywiadowni gospodarczej lub też skorzystać z pomocy profesjonalistów przy sporządzaniu umowy – radził Krzysztof Żuradzki, Wspólnik Kancelarii Prawnej KBZ Żuradzka&Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp.K. Sławomir Grzelczak podkreślał, że każda firma powinna na bieżąco sprawdzać kontrahentów

– tym bardziej, że wiele narzędzi jest bezpłatnych lub kosztuje nie więcej niż kilkadziesiąt złotych. Z kolei dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, uczulał na to, by analizować, czy kontrahenci spełniają ogólnie obowiązujące standardy – Uważajmy na kontrahentów oferujących np. rażąco niskie ceny – to powinno wzbudzać nasz niepokój. Uczestnicy debaty doradzali również, na co zwrócić uwagę przed dostarczeniem towaru lub wyświadczeniem usługi nowemu kontrahentowi oraz jak się zachować w przypadku opóźnienia z płatnością. – Jeśli kontrahent nie odbiera telefonów, to nie należy czekać, tylko niezwłocznie zgłosić go jako dłużnika do BIG i od razu rozpocząć proces odzyskiwania należności poprzez e-sąd. Pobłażanie to jeden z największych błędów, jakie robimy w interesach – apelował Grzelczak. Od samego początku współpracy warto także przeciwdziałać wszelkim nieporozumieniom, które mogłyby doprowadzić do sporu. W trakcie panelu dyskusyjnego Spory gospodarcze – sposób na sukces eksperci doradzali, aby przede wszystkim zadbać o jasne i staranne sporządzenie umowy. Powinna ona przede wszystkim równoważyć interesy obu stron, ponieważ zbyt duża dysproporcja może prowadzić do powstawania konfliktów. W przypadku jednak ich zajścia uczestnicy sesji Rozwiąż spór z kontrahentem w efektywny i nowoczesny sposób dowiedzieli się o korzyściach płynących z polubownych metod rozwiązywania sporów. Dla podkreślenia, że arbitraż i mediacja nie wykluczają się wzajemnie, a wręcz mogą ze sobą współpracować, Dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Uniwersytetu Śląskiego Grzegorz Frączek oraz Prezes Sądu Arbitrażowego prof. dr hab. Bernadetta Fuchs wraz z Panem Ministrem Mariuszem Haładyjem,


podpisali deklarację na rzecz rozwijania polubownych metod rozwiązywania sporów. Warto także odpowiednio wcześniej zastanowić się nad tym, jak skutecznie zabezpieczyć dane. Jak bowiem zauważyli uczestnicy sesji Innowacyjność w ochronie informacji biznesowych i danych osobowych szansą na rozwój sektora MŚP, informacja stała się cennym, często wykradanym towarem, a jej utrata zawsze jest ogromną stratą dla firmy. Eksperci ostrzegali, że zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych są nie tylko hakerzy, ale także pracownicy firmy, którzy nieświadomie udostępniają zastrzeżone informacje osobom trzecim. – Małe firmy bardzo rzadko budują tajemnice przedsiębiorstw. Brak również odpowiednich zasobów ludzkich w tym zakresie. Myślenie innowacyjne pojawia się niestety dopiero wówczas, gdy firma utraci swoje dane lub dostaną się one w niepowołane ręce. Efekty najczęściej są nieodwracalne – uczulał płk Kazimierz Ślusarczyk, były Szef Delegatury ABW w Katowicach. Eksperci zaznaczyli, że koniecznością jest elementarna edukacja przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych, ale także dostosowanie przepisów prawnych do nowych warunków technologicznych. – Między innymi ze względu na stare rozporządzenia i trudną ustawę nie chce nam się inwestować, uczyć. Ilość wiedzy, jaką powinnyśmy posiadać, aby dobrze te przepisy stosować i dobrze chronić informacje, jest bardzo duża. Dodatkowo widzimy niechęć do outsourcingu. Duża zawiłość cechuje również polskie prawo podatkowe – przedsiębiorcy muszą na bieżąco śledzić nie tylko wchodzące w życie liczne akty prawne, ale także wydawane interpretacje - rocznie niemal 34 tysiące. Podczas sesji Zmiany przepisów Ordynacji Podatkowej prelegenci poruszyli m.in. kwestię zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika – prof. UMK Wojciech Morawski wskazał, że w praktyce wprowadzenie tej zasady do ordynacji nic nie zmieni i nie będzie miała zastosowania częściej niż dzisiaj. Eksperci zastanawiali się ponadto, jak usprawnić działanie prawa podatkowego – ustalono, że przede wszystkim należy zainwestować w kształcenie merytoryczne kadry urzędniczej. Zaznaczono przy tym, że należy zadbać o to, aby kompetentni i doświadczeni urzędnicy otrzymywali wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy.

kie dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o tego typu dofinansowanie. Przywołane zostały również ciekawe przykłady inwestycji, które zostały zrealizowane w związku z już przyznanymi dofinasowaniami. Z kolei o możliwościach finansowania innowacyjnych pomysłów mówili eksperci podczas sesji Pieniądze idą za pomysłami – mit czy rzeczywistość? MŚP kontra rynek kapitałowy. Innowacyjne, ryzykowne pomysły wspierają m.in. fundusze seed capital i anioły biznesu. Z kolei w Funduszu Górnośląskim S.A. przedsiębiorcy sektora MŚP z naszego regionu mogą liczyć na preferencyjne instrumenty zwrotne w ramach środków publicznych z różnych programów unijnych. Coraz więcej instrumentów dostosowanych do potrzeb sektora MŚP oferują również banki. – Dla firm działających nie dłużej niż 2 lata, które wystawiły już przynajmniej jedną fakturę, oferujemy finansowanie do 20 tys. zł – mówił Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Banku Pekao S.A. Ciekawą alternatywą są też kredyty inwestycyjne do 3 mln EUR oferowane we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Korzystanie ze środków europejskich wymaga jednak profesjonalnego działania przedsiębiorców sektora MŚP, zarówno na etapie starania się o środki, jak i w trakcie ich wykorzystywania oraz – finalnie – rozliczania. Eksperci biorący udział w panelu Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP zgodnie stwierdzili, że rachunkowość pomaga zrealizować zamierzony plan biznesowy, a kluczem do osiągnięcia sukcesu jest m.in. innowacyjność tego systemu. Dyskusja koncentrowała się również wokół projektów o dofinansowania ze środków unijnych oraz cech, jakie powinny one posiadać. Etyczne postępowanie, jakość przekazywanych informacji, nowatorskie podejście oraz odniesienie do sytuacji międzynarodowej powinny charakteryzować strategie poszczególnych firm.

O tym, że zarządzanie strategiczne jest niezbędnym warunkiem dla zapewnienia rozwoju firm sektora MŚP w obliczu konkurencji na rynku lokalnym i globalnym, przekonywano podczas sesji Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami. Dyskusje wzbogaciły refleksje Kuby Farbiarza na temat zarządzania przedsiębiorstwem na amerykańskim rynku. Z kolei w trakcie panelu dyskusyjnego Ewolucja czy rewolucja – nowe technologie w służbie marketingu udowodniono, że warto poznać i polubić nowe technologie, narzędzia i sposoby komunikacji, aby pozyskać klientów. Nie zabrakło również dyskusji na temat najlepszych rozwiązań dla dojrzałych firm. Sesję Co dalej z moją dojrzałą firmą – sprzedaż, giełda, sukcesja, a może inna droga? Praktyczny poradnik dla udziałowców i akcjonariuszy podsumował Rafał Tuzimek: Jeśli przystępuje się do procesu sprzedaży to należy ją doprowadzić do końca. Jeśli nie sprzeda się firmy w procesie sprzedaży, który zawsze na pewnym etapie wychodzi na zewnątrz, to można sobie wyobrazić co pomyśli sobie kolejny inwestor, który pojawi się za rok lub półtorej. Proces sprzedaży musi być tak poprowadzony, aby nie było możliwości nie sprzedania danej firmy. Udział w sesji Pasja + biznes = sukces! był z kolei okazją do spotkania wyjątkowych gości: m.in. Anny Kruk oraz Wojciecha Kruka Jr., czyli przedstawicieli piątego pokolenia znanej poznańskiej rodziny jubilerskiej, którzy w 2012 r. wspólnie stworzyli markę biżuterii modowej ANIA KRUK. Rosnąca liczba świetnie rozwijających się firm opartych na zainteresowaniach ich właścicieli pokazuje, że taki model biznesowy ma ogromne szanse na sukces. Wspólnie stwierdzono, że warto podążać w biznesie za pasją, bo jeśli lubimy to, co robimy i angażujemy się w pracę całym sobą, na efekty nie trzeba będzie długo czekać.

W ramach ścieżki odbyły się także warsztaty ZUS na temat pozyskiwania dofinansowania ZUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, które wzbogaciły wiedzę uczestników o to, jakie są rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu, kto może się o nie ubiegać, jaka jest jego wysokość w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz – co niezwykle istotne – ja-

GRUDZIEŃ 2015

25


Zabrze miastem

przyjaznym innowacji

i przedsiębiorczości Zabrze efektywnie łączy wielowiekową przemysłową tradycję z nowoczesnym podejściem do ambitnych i innowacyjnych przedsięwzięć. Dzięki uznanym ośrodkom naukowym, badawczym i medycznym może szczycić się specjalistyczną i wykwalifikowaną kadrą, która działa na rzecz nauki, medycyny i innowacyjnej gospodarki. Przykładem jest Śląski Park Technologii Medycznych, pierwszy w naszym regionie tego typu podmiot. - Priorytetem w rozwoju naszego miasta jest tworzenie klimatu dla rozwoju zaplecza badawczego firm

i instytucji – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik. - Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw bowiem przekłada się bezpośrednio na powstawanie nowych miejsc pracy, a poprzez to na rozwój miasta. W mieście funkcjonuje Biuro ds. Inwestorów Urzędu Miejskiego w Zabrzu i Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest wspieranie zarówno przedsiębiorców, jak też osób planujących rozpocząć działalność. Zabrze rozwija tereny inwestycyjne i podejmuje działania zachęcające inwestorów do rozpoczęcia działalności w Zabrzu. W tym

roku na terenach należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nowy zakład otworzyła firma Kłos. Z kolei budowę hali rozpoczęła firma Schoeller Allibert. - Jesteśmy także świadomi, że zrównoważony rozwój lokalnej społeczności powinien opierać się na współpracy samorządu z instytucjami naukowymi oraz przedsiębiorcami – dodaje prezydent Zabrza. Zabrze jest też znanym ośrodkiem turystyki poprzemysłowej. Kopalnia Guido, Szyb Maciej czy Sztolnia Królowa Luiza to jedne z najpopularniejszych obiektów na Szlaki Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Działania podejmowane przez władze miasta przyczyniają się do tego, że Zabrze jest coraz atrakcyjniejsze dla mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów oraz turystów.


Kierunek – Świat!

(międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw) W ramach ścieżki zorganizowano 13 wydarzeń w celu efektywnego wspierania współpracy międzynarodowej.

Każdego roku Organizatorom Kongresu przyświeca nadrzędny cel, by wydarzenia miały charakter jak najbardziej praktyczny. Dlatego też odbyły się sesje B2B i F2F, na które zaproszono przedsiębiorców z całej Europy. W trakcie spotkań uczestnicy otrzymali informacje na temat możliwości inwestycyjnych w poszczególnych państwach, a także przydatne wskazówki dotyczące kultury organizacyjnej i relacji handlowych. Międzynarodowe spotkania stały się doskonałą platformą wymiany pomysłów i doświadczeń oraz dyskusji o interesujących uczestników branżach z przedstawicielami wielu firm w krótkim odstępie czasu. Jednym z państw, które otwiera się na zagranicznych przedsiębiorców jest Armenia. Forum Polsko-Ormiańskie zgromadziło reprezentantów 30 firm, którzy przedstawili podstawowe informacje o rynku

ormiańskim i zachęcali polskich przedsiębiorców do inwestowania na tamtejszym rynku. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny USA – nowy kierunek dla MŚP – stan negocjacji TTIP poświęcony prowadzonym obecnie negocjacjom o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy UE i USA. Paneliści zwrócili uwagę na potrzebę przygotowania przedsiębiorców do wejścia w życie porozumienia poprzez szerokie działania komunikacyjne, które informowałyby o korzyściach, jakie płyną z treści umowy. Za konieczność uznano również działania wizerunkowe samej UE w USA. – Unia Europejska nie ma dobrej prasy w Stanach Zjednoczonych, co przekłada się niestety na klimat dla przedsiębiorczości. Dlatego też niezbędne są działania wizerunkowe UE za oceanem, które zmienią postrzeganie starego kontynentu

przez Amerykanów – stwierdził Ryszard Schnepf, Ambasador RP w Waszyngtonie. Spora część dyskusji poświęcona była ponadto największym barierom, jakie stoją przed zainteresowanymi rynkiem amerykańskim. Jonathan Peel, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, wskazywał na trudności proceduralne związane ze sprawami celnymi: Musimy mieć pewność, że po podpisaniu TTIP, będą istnieć faktyczne narzędzia wsparcia dla firm z sektora MŚP, które ułatwią prowadzenie działań międzynarodowych poprzez pomoc w gąszczu procedur regulacyjnych i spraw celnych. Panel Turcja – gospodarcze wrota na Bliski Wschód i Zakaukazie wprowadził z kolei uczestników w specyfikę prowadzenia biznesu na Bliskim Wschodzie. W trakcie dyskusji zwrócono m.in. uwagę na fakt dużej sprzedaży kanałami e-commerce

GRUDZIEŃ 2015

27


oraz rolę, jaką odgrywa Turcja w kulturze masowej. Tadeusz Dulian, Wiceprezes Polsko-Tureckiej Rady Biznesu, podkreślił również znaczenie sytuacji geopolitycznej: W Turcji cały czas na klimat i warunki prowadzenia biznesu ma wpływ niestabilna sytuacja geopolityczna. Powoduje ona, że inwestycje w Turcji należy planować w perspektywie długofalowej, inwestując w rozpoznawalność marki i budowę kanałów sprzedaży. Paneliści wskazywali również na niebagatelną rolę instytucji państwowych, które powinny wspierać przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP, we wchodzeniu na rynki zagraniczne. Szczególne znaczenie przypisywane jest biurom Wydziału Promocji Inwestycji i Handlu (WPHI) przy polskich ambasadach na świecie. – W ostatnich latach zauważamy wzrost zainteresowania naszych rodzimych firm rynkiem tureckim. Co roku obsługujemy około 600 zapytań ze strony polskich przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na ten rynek. 90% zapytań pochodzi od małych i średnich firm, które poszukują informacji nt. danej branży, kontaktu do potencjalnych kontrahentów lub informacji nt. targów i imprez wystawienniczych – mówi Konrad Zabłocki, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze. W trakcie panelu dyskusyjnego Prezentacja egipskiego potencjału gospodarczego, Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie Youssef Zada zwrócił uwagę, że Egipt znajduje się obecnie na drodze wzmacniania swojej sytuacji gospodarczej m.in. poprzez rozwój prywatnego biznesu oraz stabilizację sytuacji politycznej i społecznej. Generał Mohamed Refaat wymienił przyczyny, które świadczą o wyjątkowości i sile tamtejszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podkreślając przede wszystkim znaczenie korzystnej lokalizacji. Z kolei

28

GRUDZIEŃ 2015

zdaniem Wiceprezesa General Authority for Foreign Investment – Mohameda Youssef: Egipt to brama do Afryki i Bliskiego Wschodu, a odnawialne źródła energii, transport wodny, budownictwo oraz sektor żywieniowy, to potencjalne obszary współpracy pomiędzy Polską a Egiptem. Sesja Atrakcyjność rynku indyjskiego dla polskich przedsiębiorstw. Przykład firm wykorzystujących technologie przyjazne środowisku poświęcona była natomiast osobom zainteresowanym rynkiem indyjskim, ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli firm wykorzystujących technologie przyjazne środowisku. O promocji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących „zielone” technologie opowiedziała Agnieszka Kozłowska-Korbicz, Radca Ministra w Ministerstwie Środowiska. – Oczywiście w przypadku Indii konieczne jest wsparcie państwa, konieczne jest wsparcie instytucji, wszelkiego rodzaju izb handlowych, bo bez tego rzeczywiście trudno jest odnaleźć, zidentyfikować właściwego partnera – zaznaczył moderator panelu, prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski. O rynku austriackim dyskutowano podczas panelu Sukces biznesowy w Austrii – szanse dla polskich inwestorów. Minister ds. Gospodarki w Rządzie Górnej Austrii Michael Strugl podkreślił znaczenie stabilności austriackiej gospodarki, która została osiągnięta m.in. dzięki dobrze rozwiniętemu i wyspecjalizowanemu przemysłowi oraz korzystnej lokalizacji w środkowej Europie. Wszyscy prelegenci zwrócili uwagę na proeksportowy charakter gospodarki austriackiej. Stwierdzono również, że zapotrzebowanie owego rynku na wykwalifikowaną kadrę techniczną i zasoby know-how oraz dynamiczny rozwój branży budowlanej mogą stać się szansą dla stworzenia nowych inwestycji polskich firm w Austrii.

Natomiast o potencjale gospodarczym przedsiębiorczości w regionach przygranicznych, a także o tym, jak efektywnie można go wykorzystywać, dyskutowano podczas sesji Czechy – Polska – Słowacja – rozwój infrastruktury transportowej – nowa perspektywa dla MŚP. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność poprawy infrastruktury transportowej – w szczególności kolejowej i drogowej. O szansach, perspektywach i barierach współpracy z Ukrainą, Azerbejdżanem, Kurdystanem Irackim i Gruzją, a także jej aspektach prawnych, instytucjonalnych oraz kulturowych, rozmawiano podczas panelu Współpraca gospodarcza Europa-Wschód. Z kolei temat Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w skład której wchodzą Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Armenia, został poruszony w trakcie sesji Euroazjatycka Unia Gospodarcza – alternatywa dla Unii Europejskiej?. Bardzo praktycznym wydarzeniem były zorganizowane warsztaty Formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców w działalności międzynarodowej. W ich trakcie uczestnicy dowiedzieli się m.in. o pułapkach, jakich należy unikać podczas prowadzenia działalności na skalę międzynarodową, a także o działaniach niezbędnych do rozpoczęcia kooperacji oraz różnych formach wsparcia finansowego i instytucjonalnego. Z kolei podczas sesji Dyplomacja w służbie MŚP zaproszeni goście dyskutowali o tym, jak polska administracja – a w szczególności dyplomacja – może wspierać biznes. Wspólnie stwierdzono, że konieczne jest współdziałanie wszystkich instytucji nadzorujących działalność eksportową, aby zapewnić bardziej spójny przekaz i pomoc dla inwestorów.


[Nowe tereny inwestycyjne]

www.ksse.com.pl


EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015 Przyszłością gospodarczą kraju są młodzi przedsiębiorcy, którzy za kilka lat będą liderami polskiej gospodarki. O ich sytuacji w Polsce, Europie i na świecie dyskutowano podczas licznych wydarzeń realizowanych w ramach ścieżki „EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015”.

Jednym z wydarzeń Kongresu był okrągły stół dot. wpływu porozumienia o strefie wolnego handlu (TTIP) pomiędzy UE i USA na młodych przedsiębiorców. Reprezentanci organizacji Młodych Przedsiębiorców z Polski, Europy i USA spotkali się, aby ustalić wspólne stanowisko dotyczące negocjowanego porozumienia, ponieważ TTIP (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership) obejmie swoim zakresem także podejmowane przez nich działania. Owocem dyskusji jest podpisana „Deklaracja Katowicka”, która ma być oficjalnym głosem broniącym ich interesów. – Deklaracja ta została obecnie przekazana do ratyfikacji obecnym przy okrągłym stole reprezentantom z Pacific Council z USA. W momencie ustalenia wspólnego stanowiska przekażemy nasze postulaty na ręce przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz rządu USA – mówi Przemysław Grzywa, wiceprzewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców RIG w Katowicach, reprezentant Polski w YES for Europe. Wśród postulatów katowickiej deklaracji znajdują się m.in.: włączenie reprezentacji młodych przedsiębiorców do konsultacji ostatecznej treści porozumienia, promocja kultury przedsiębiorczości, uruchomienie transatlantyckiego programu wymiany młodych przedsiębiorców, wprowadzenie wiz dla przedsiębiorców do swobodnego poruszania się po obu stronach Atlantyku. Sygnatariusze wskazują również, aby postanowienia porozumienia wspierały rozwój młodych firm na wczesnym etapie rozwoju biznesu, czyli do około trzech lat działalności. W ramach ścieżki odbyły się również panele dyskusyjne. Sesja Młody Przedsiębiorca w Polsce i Europie była swego rodzaju rozliczeniem z postulatów złożonych w formie Manifestu Młodych Przedsiębiorców we wrześniu 2014 roku w Kancelarii Prezydenta RP, Sejmie RP i ostatecznie w Ministerstwie Gospodarki. Podczas rozmów o najważniejszych wyzwaniach dla młodych przedsiębiorców niezmiennie pojawiały się głosy ze strony polskich, włoskich i francuskich ekspertów, że podstawą przetrwania i rozwoju jest networking biznesowy na rynkach krajowych i międzynarodowych. – Bardzo ważne jest przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej przez nowych przedsiębiorców, szczególnie w aspektach marketingowych działania

30

GRUDZIEŃ 2015


młodej firmy – mówił Janusz Dramski, wiceprezes RIG w Katowicach. – Określenie chłonności rynku, grupy docelowej klientów, czy też rozpoznanie konkurencji to podstawa, by móc rozwijać sprzedaż, bez której żadna firma nie przetrwa – dodał Kuba Nagórski, współzałożyciel i prezes agencji kreatywnej kręci się! Z kolei w trakcie panelu dyskusyjnego Gdzie jesteśmy? Ekosystem startupowy w Polsce na tle Europy i Stanów Zjednoczonych zaproszeni eksperci zastanawiali się, czym tak naprawdę jest ekosystem startupowy oraz jak poszczególne kraje powinny inspirować się najlepszymi ich przykładami wspierając młody biznes w swoim kraju. Wzorcem w tym zakresie niezmiennie okazała się Dolina Krzemowa w Stanach Zjednoczonych, gdzie swoje inicjatywy rozwijają najlepsze startupy z całego świata. W jej kontekście dyskutowano, czy także Polska ma potencjał na stworzenie tego typu środowiska. W trakcie panelu Szkolnictwo a przedsiębiorczość prof. Robert Tomanek zachęcał do wdrażania treści przedsiębiorczych w każdych prowadzonych zajęciach. Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz zaproponowała, aby etap edukacji przedsiębiorczej rozpoczął się już na etapie przedszkolnym, a prof. Piotr Moncarz dodał z kolei, że charakter tej nauki powinien być na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz aby dotyczył praktycznego ujęcia tematu. Forma zajęć warsztatowych pozwalałyby uczestnikom na wykazanie się kreatywnością, która w obecnej formie systemu szkolnictwa jest przez szkoły i uczelnie tłumiona.

Uzupełnienie powyższych wydarzeń stanowił Zjazd delegatów organizacji członkowskich Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców w Brukseli (kolejny zjazd po Atenach, Rzymie i Londynie), którego wynikiem był m.in. wybór Przemysława Grzywy z RIG w Katowicach na szefa europejskiej delegacji do G20 Young Entrepreneurs Alliance na lata 2016-2017. – To bardzo ważne wyróżnienie dla działalności RIG w Katowicach i młodych przedsiębiorców z Polski na arenie międzynarodo-

wej – ocenił Janusz Dramski reprezentujący Polskę w YES for Europe.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej The project implemented with Narodowy Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim Bank Polski under the economic education programme w ramach programu edukacji ekonomicznej The project implemented with Narodowy Bank Polski under the economic education programme

GRUDZIEŃ 2015

31


jest odpowiedzią na wyzwania współczesności stojące przed rozwojem nowoczesnego społeczeństwa w województwie śląskim. DZIAŁAMY GŁÓWNIE W TRZECH OBSZARACH: USŁUGI I TREŚCI SEKAP – na www.sekap.pl swoje elektroniczne usługi oferują urzędy administracji publicznej z województwa śląskiego. ORSIP - to dostępna w internecie (www.orsip.pl) cyfrowa platforma, publikująca dane o charakterze przestrzennym w postaci interaktywnych map oraz świadcząca związane z nimi usługi.

KAPITAŁ LUDZKI Cyklicznie organizujemy bezpłatne warsztaty dla mieszkańców z wykorzystania nowoczesnych technologii życiu codziennym i zawodowym. Organizujemy oraz uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych i rozwoju e-usług publicznych. W podejmowanych inicjatywach wykorzystujemy narzędzia wspierające projektowanie usług (np. „design thinking”) oraz usprawniających pracę grupową (np. „open space”).

INFRASTRUKTURA Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) to 457 km sieci światłowodowej wybudowanej przez Województwo Śląskie na obszarach słabo rozwiniętych telekomunikacyjnie. Sieć będzie umożliwiała optymalny rozwój usług telekomunikacyjnych w obszarze łączności szerokopasmowej. Śląska sieć punktów dostępu do informacji (ŚSPI) - w ramach projektu uruchomiliśmy w wybranych wojewódzkich jednostkach organizacyjnych 26 bezpłatnych punktów dostępu do Internetu (tzw. infokiosków). www.e-slask.pl


Future Entrepreneurs Podczas V EKMŚP zainicjowano cykl wydarzeń pod nazwą „Future Entrepreneurs” przeznaczonych dla studentów, absolwentów i przyszłych przedsiębiorców. W ciągu dwóch dni kongresowych mieli oni możliwość spotkania się z wybitnymi postaciami świata biznesu, polityki oraz mediów.

Jednym z głównych aspektów tegorocznej edycji Kongresu było podkreślenie roli młodych ludzi w przyszłości rozwoju sektora małych i średnich firm. Future Entrepreneurs stworzono z myślą o ambitnych i zaangażowanych osobach, które dbają o swój rozwój oraz są zainteresowane tematyką przedsiębiorczości. Swój interaktywny i nieformalny charakter wydarzenia te zawdzięczają elastycznej formule, która łączyła wystąpienia prelegentów ze swobodną dyskusją ze zgromadzoną publicznością. Wśród zaproszonych do udziału gości znaleźli się m.in.: Krzysztof Jędrzejewski – przedsiębiorca z 36. miejsca rankingu najbogatszych Polaków Forbesa, Kamil Durczok – dziennikarz, Dimitris Tsingos – przewodniczący YES for Europe – Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców, Dariusz Żuk – Prezes Polski Przedsiębiorczej, Chris Garcia – przedsiębiorca ze Stanów Zjednoczonych i delegat The Pacific Council. Podczas spotkań prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi i inspiracjami, opowiadali o swoich autorytetach. Uczestnicy zadawali im pytania m.in. o przyszłe plany i projekty, o to jak radzić sobie na początku kariery zawodowej w danej branży oraz czy zaproszeni goście zmieniliby coś z swoim życiu, gdyby mieli taką okazję. Organizatorem Spotkań w ramach Future Entrepreneurs było Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

GRUDZIEŃ 2015

33


Laury Umiejętności i Kompetencji Już dziś zapraszamy na XXIV Galę Laurów Umiejętności i Kompetencji, która odbędzie się 16 stycznia 2016 roku w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca! Laury Umiejętności i Kompetencji to blisko ćwierćwieczna tradycja przekazywania podziękowań osobom i organizacjom, które swoimi działaniami wpłynęły na otaczającą je rzeczywistość. Podczas tego corocznego wydarzenia, w wyrazie uznania wręczane są wyróżnienia w dziedzinie gospodarczej, naukowej i kulturalnej.

Genesis oraz utwory solowe Raya Wilsona w wykonaniu samego artysty! Szczegółowe informacje na stronie www.laury.rig.katowice.pl

Historia Laurów sięga roku 1992, kiedy działacze samorządu gospodarczego skupieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wystąpili z inicjatywą dziękowania ludziom nieprzeciętnym, wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich. 16 stycznia 2016 roku na laurowej gali spotkamy się już po raz dwudziesty czwarty. Zapraszamy do udziału w uroczystości oraz na towarzyszący jej koncert „Ray Wilson – Genesis Classic”. W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu usłyszymy największe przeboje grupy

Nowoczesność na torach Dobiegają końca prace modernizacyjne realizowane na zlecenie Tramwajów Śląskich S.A. w ramach Projektu pn. “Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spośród 44 zadań infrastrukturalnych do zakończenia pozostało już tylko 5 zadań. Zrealizowane są już w pełni dwa zadania taborowe - zakup 30 nowych tramwajów i modernizacja 75 eksploatowanych wcześniej przez Spółkę wagonów. W listopadzie zakończy się także dostawa kolejnych 12 nowych tramwajów dwukierunkowych. Cały projekt wart jest ponad 613 mln zł netto, a wartość

34

GRUDZIEŃ 2015

dofinansowania środkami Unii Europejskiej wynosi obecnie 64,25 %. - Czynimy starania, by dofinansowanie środkami unijnymi zostało zwiększone do poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, na co są bardzo duże szanse. Przekładając to na liczby, wzrost dofinansowania wyniósłby blisko 100 mln zł, co pozwoliłoby w rezultacie na zmniejszenie obciążenie budżetów miast - mówi prezes Zarządu Tramwajów Śląskich S.A. Tadeusz Freisler. Wśród wielu zadań modernizacyjnych szczególną uwagę trzeba zwrócić na kilka miejsc. W ramach projektu przebudowane zostały m.in. torowiska w ścisłym centrum Katowic - na ul. 3 Maja i Kościuszki, a także w dzielnicy Szopienice. Nową jakość i drugi tor zyskała linia nr 15 łącząca Katowice z Sosnowcem. Gruntowanie zmodernizowane zostały torowiska w centrum Sosnowca oraz wzdłuż ul. 3 Maja do pętli w Zagórzu. Linia 15, przebiega teraz prawie w całości po nowych torach, a obsługiwana jest nowymi niskopodłogowymi tramwajami. Zyskała także najpopularniejsza linia tramwajowa nr 6 z Katowic do Bytomia, która również obsługiwana jest nowymi tramwajami. Tu nowe torowisko biegnie wzdłuż ul. Kościuszki, wzdłuż Parku Śląskiego, przez centrum Chorzowa i w ścisłym centrum Bytomia. Bytom zyskał

też połączenie tramwajowe ze Świętochłowicami i dalej z Chorzowem i Katowicami wzdłuż linii nr 7, która w ramach kończącego się projektu w Bytomiu została odbudowana, a w Świętochłowicach i Chorzowie zmodernizowana. Spore zmiany zaszły również w Zabrzu, gdzie dobiega końca inwestycja w centrum miasta oraz w dzielnicy Biskupice. - Myślę, że pozytywne efekty przeprowadzonych prac są wyraźnie dostrzegalne nie tylko przez pasażerów tramwajów ale również mieszkańców budynków usytuowanych w pobliżu torowisk i kierowców. Jakość naszych usług, w tym poziom bezpieczeństwa i komfort podróży, znacznie wzrosła i liczymy na to, że w ślad za tymi zmianami zwiększy się również liczba pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej - podkreśla prezes Tadeusz Freisler. Kończący się projekt to jednak nie koniec aktywności Tramwajów Śląskich w sferze poprawy jakości usług. Spółka przygotowuje się do realizacji kolejnego projektu, którego wartość szacowana jest na ok. 880 mln zł. W jego ramach planowana jest modernizacja kolejnych kilkudziesięciu kilometrów tras tramwajowych, budowa trzech nowych linii oraz zakup minimum 30 nowych tramwajów. Spółka aplikuje o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej, którego poziom wstępnie ustalony został na 63%.


reklama V4


Wydarzenia towarzyszące V EKMŚP Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to znacznie więcej niż tylko debaty. To także okazja do integracji wszystkich uczestników wydarzenia. W tym roku dla gości Kongresu przygotowaliśmy następujące wydarzenia towarzyszące:

Viva Latino! W jaki sposób najlepiej rozluźnić się po całym dniu? Oczywiście tańcząc do muzyki latynoskiej! Dlatego też po wielu godzinach intensywnych dyskusji na temat małej i średniej przedsiębiorczości, drugiego dnia Kongresu daliśmy naszym gościom możliwość się zintegrowania się podczas koncertu Viva Latino! Jose Torres wraz ze swoim zespołem dosłownie porwali tłumy do tańca. Business on the rocks Kongres oprócz pokaźnej liczby paneli dyskusyjnych może pochwalić się także licznymi wydarzeniami muzycznymi. Obok uroczystego koncertu z okazji jubileuszu 25-lecia RIG w Katowicach oraz Viva Latino!, już 11 października - na dzień przed rozpoczęciem się Kongresu - odbył się koncert Business on the rocks. Zagrali: Box Canyon, Jan Gałach Band oraz J.D.Overdrive. Mecenasem koncertu był TÜV Nord Polska Sp. z o.o.

Guido Tradycją Kongresu stała się już wizyta w zabytkowej Kopali Guido. I w tym roku, 14 października gościliśmy w Zabrzu. Do udziału w tej wycieczce zapraszamy przede wszystkim gości zagranicznych. W ten sposób chcemy pokazać im to, co w naszym regionie szczególne warte uwagi. Zwiedzanie Muzeum Śląskiego Do dyspozycji uczestników były wystawy, zbiory i szereg innych ciekawych atrakcji, dzięki którym można było przenieść się w inną rzeczywistość.

Wycieczka do Giszowca i Nikiszowca Ostatniego dnia Kongresu nasi goście mieli okazję zwiedzić razem w przewodnikami dwa zabytkowe katowickie osiedla górnicze: Nikiszowiec oraz Giszowiec. Te żywe pomniki historii doskonale oddają klimat miasta, w którym styka się nowoczesność z tradycyjnym, industrialnym charakterem przestrzeni.

36

GRUDZIEŃ 2015

3S Data Center Nowoczesne technologie są istotnym tematem dla MŚP, dlatego chcąc przybliżyć ten temat uczestni-

kom Kongresu, Grupa 3S zaprosiła gości do zwiedzania swojego obiektu służącemu przechowywaniu infrastruktury teleinformatycznej. Oprócz wizyty w obiekcie (jego łączna powierzchnia wynosi 2200 m2!), uczestnicy wzięli również udział w warsztatach „Na co zwrócić uwagę, wybierając swoje data center?”.


rasa_102,5x137,5_v3_wektory.indd 1

Jak zarządzać energią ze źródeł 26.10.2015 12:06

odnawialnych, żeby płacić mniej?

Pomoże Ci w tym REWIPROMIEN! „Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych (REWIPROMIEN)” to projekt, który pozwoli na bardziej racjonalne gospodarowanie energią i paliwami w Twojej domowej mikroinstalacji. W jego efekcie powstanie urządzenie wraz ze specjalnym oprogramowaniem (interfejsem), które umożliwi sterowanie i pomiar rozpływu energii w budynkach oraz jej efektywne magazynowanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami! 32 783 43 25 p.bialas@euro-centrum.com.pl www.pnt.euro-centrum.com.pl


Komitet Honorowy

V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego Sekretarz: Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Członkowie: Elżbieta Bieńkowska – Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego, Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2007-2010, Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej w latach 2013-2015, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013-2015, Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 2011-2015, Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice, Piotr Litwa – Wojewoda Śląski, Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, Henri Malosse - Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012-2015, Jacek Protas – Prezes Zarządu Związku Województw RP, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, Wiktor Skworc – Arcybiskup, Metropolita Katowicki, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Mateusz Szczurek – Minister Finansów w latach 2013-2015 Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski

RADA PROGRAMOWA

V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Przewodniczący: dr inż. Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Sekretarz Rady Programowej: Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Członkowie: Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik – Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Andrzej Jacek Blikle – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Firm Rodzinnych, Juliusz Braun – Prezes Zarządu Telewizji Polskiej w latach 20112015, prof. dr hab. Marian Duczmal – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club, Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2008-2015, Krajowy Rzecznik MŚP, prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik – Rektor Politechniki Śląskiej, Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Jacek Krawczyk – Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Gabriela Lenartowicz – II Wicewojewoda Śląski, Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Sławomir Majman – Prezes Zarządu Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawcy RP, Marek Ociepka – Radca-Minister Ambasady RP w Moskwie, Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – Ordynator Oddziału Neurologii Wieku Podeszłego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego ŚUM w Katowicach, Ryszard Petru – Prezes Zarządu Fundacji For Europe, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, Andrzej Piłat – Prezes Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Andrzej Siezieniewski – Prezes Zarządu Polskiego Radia SA, Jerzy Stępień, Prorektor, Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego, Ewa Synowiec – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Tadeusz Zagórski – Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala – Minister Zdrowia w 2015, prof. dr hab. Leszek Żabiński – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

38

GRUDZIEŃ 2015


SAMORZĄDOWA RADA PATRONACKA

V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Członkowie: Marian Błachut – Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice, Arkadiusz Czech – Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta Gliwice, Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów, Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzno

RADA SAMORZĄDOWA

V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Marszałkowie: Gustaw Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego Przewodniczący sejmików województw polskich: Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Czesław Fiederowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Teresa Kalina – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodnio-Pomorskiego, Urszula Nowogórska – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Ludwik Rakowski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Bogdan Romaniuk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marian Szarmatowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Grzegorz Wolnik – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Przedstawiciele samorządu terytorialnego województw polskich: Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszcz, Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocław, Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna, Piotr Jedliński – Prezydent Miasta Koszalin, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Kraków, Józef Nowicki – Prezydent Miasta Konin, Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opole, Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia, Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łódź

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Prezydenci miast: Damian Bartyla – Prezydent Miasta Bytom, Arkadiusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowiec, Grażyna Dziedzic – Prezydent Miasta Ruda Śląska, Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Łukasz Komoniewski – Prezydent Miasta Będzin, Dawid Kostempski – Prezydenta Miasta Świętochłowice, Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów, Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielsko-Biała, Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik, Edward Lasok – Prezydent Miasta Mysłowice, Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz, Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta Piekary Śląskie Burmistrzowie: Rafał Adamczyk – Burmistrz Miasta Sławków, Marian Błachut – Burmistrz Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice, Jan Chwiędacz – Burmistrz Miasta Imielin, Arkadiusz Czech – Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Wiesław Janiszewski – Burmistrz Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny, Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety, Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin, Krzysztof Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Miasteczko Śląskie, Dariusz Skrobol – Burmistrz Miasta Pszczyna, Ryszard Spyra – Burmistrz Miasta Poręba, Marcin Stronczek – Burmistrz Miasta i Gminy Sośnicowice, Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Miasta Czeladź Antoni Szlagor – Burmistrz Gminy Żywiec, Krystyna Wróbel – Burmistrz Miasta Lędziny, Aleksander Wyra – Burmistrz Miasta Łaziska Górne, Jerzy Zakrzewski – Burmistrz Miasta i Gminy Kłobuck Wójtowie: Kazimiesz Adamczyk – Wójt Gminy Ornontowice, Artur Beniowski – Wójt Gminy Bestwina, Marek Cyl – Wójt Gminy Świerklaniec, Piotr Derejczyk – Wójt Gminy Miedźno, Franciszek Dziendziel – Wójt Gminy Pawłowice Maciej Gogulla – Wójt Gminy Pilchowice, Eugeniusz Kapuśniak – Wójt Gminy Żarnowiec, Tomasz Kucharski – Wójt Gminy Olsztyn, Henryk Mach – Wójt Gminy Przystajń, Dorota Majto-Mazur – Wójt Gminy Niegowa, Maciej Mika – Wójt Gminy RadziechowyWieprz, Paweł Militowski – Wójt Gminy Rędziny, Radosław Ostałkiewicz – Wójt Gminy Jaworze, Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica – Dariusz Pomada – Wójt Gminy Mykanów, Barbara Prasoł – Wójt Gminy Wyry, Grzegorz Sikorski – Wójt Gminy Hażlach, Łukasz Stachera – Wójt Gminy Poraj, Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka, Grzegorz Utracki – Wójt Gminy Krzyżanowice, Henryk Utrata – Wójt Gminy Bojszowy, Arkadiusz Ziemba – Wójt Gminy Bobrowniki Starostowie: Waldemar Dombek – Starosta Gliwicki, Henryk Kiepura – Starosta Kłobucka, Janusz Król – Starosta Cieszyński, Tadeusz Skatuła – Starosta Wodzisławski, Krzysztof Wrona – Starosta Zawierciański

GRUDZIEŃ 2015

39


KOMITET ORGANIZACYJNY

V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Członkowie: Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Eugeniusz Budniok – Kanclerz Katowickiej Loży Business Centre Club, Mirosław Bobrzyński – Prezes Zarządu Euro-Centrum SA, Urszula Ciołeszyńska – Prezes Zarządu Fundacji Ambasada Przedsiębiorczych Kobiet, Łukasz Czopik – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, prof. nadz. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Maria Daszczyk-Biernat – Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, Kamil Durczok – Dziennikarz radiowy i telewizyjny, Janusz Dramski – Wiceprezes RIG w Katowicach, Henryk Galwas – Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej, Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, Katarzyna Gierczak-Grupińska – Prezes Fundacji Firmy Rodzinne, Henryk Grzonka – Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Katowicach, Przemysław Grzywa – Wiceprzewodniczący Forum Młodych RIG w Katowicach, Menadżer Zarządzający Programu „Młody Przedsiębiorca w nowoczesnym mieście”, Aurelia Hetmańska – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki – Konsultant Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii w Gliwicach, Jacek Janiszewski – Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, Jerzy Kędziora – Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik – Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie, Jan Klimek – Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach, Marek Kłoczko – Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Mieczysław Tadeusz Koczkowski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Andrzej Konieczny – Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA, dr n. med. Jacek Kozakiewicz – Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, Jacek Kwiatkowski – Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Przewodniczący Krajowej Rady Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Zbigniew Miszczyk – Prezes Zarządu Regionalnej Izby PrzemysłowoHandlowej w Częstochowiem, Jerzy Motłoch – Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Marek Myśliwiec – Wiceprezes RIG w Katowicach Przewodniczący Komisji Rady RIG w Katowicach ds. MŚP, Jerzy Nachel – Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP SA Oddział Katowice, Zenon Nowak - Prezes Prasy Śląskiej, Mirosława Nykiel – Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Innowacyjnej Gospodarki i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dawid Pasek – p.o. Dyrektor Departamentu Gospodarki Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wiktor Pawlik – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Andrzej Pilot – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Marek Plura – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Dariusz Poniewierka – Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, Piotr Rybicki – Wiceprezes RIG w Katowicach, Właściciel NADZÓRKORPORACYJNY.PL Sp. z o.o., prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń – Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej SUM, Konsultant Wojewódzki w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej, Agnieszka Sikorska – Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej, Klaudiusz Siwiec – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach, dr hab. Jolanta Tambor – Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Janusz Targosz – Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Artur Tomasik – Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Bogdan Traczyk – Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Henryk Warkocz – Prezes Zarządu TÜV NORD Polska Sp. z o.o., Roman Włodarz – Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Przewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców RIG w Katowicach, Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Andrzej Zdebski – Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Tomasz Zjawiony – Wiceprezes RIG w Katowicach, Andrzej Żylak – Prezes Zarządu Izby PrzemysłowoHandlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: Bogusława Bartoszek – Prokurent, Dyrektor ds. Strategii i Klientów Kluczowych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

40

GRUDZIEŃ 2015


BIZNESOWY PARTNER OFICJALNY KONGRESU

BIZNESOWI PARTNERZY STRATEGICZNI KONGRESU

SAMORZĄDOWY PARTNER GŁÓWNY KONGRESU

BIZNESOWY PARTNER SPECJALNY KONGRESU

GŁÓWNY PARTNER INSTYTUCJONALNY KONGRESU

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI KONGRESU

BIZNESOWY PARTNER KONGRESU


PARTNERZY WSPIERAJĄCY KONGRESU

BIZNESOWI PARTNERZY WYŁĄCZNI SESJI

BIZNESOWI PARTNERZY GŁÓWNI SESJI

BIZNESOWI PARTNERZY GŁÓWNI SESJI

BIZNESOWI PARTNERZY SESJI

PARTNER MERYTORYCZNY WARSZTATU


PARTNERZY MERYTORYCZNI KONGRESU

SĄD ARBITRAŻOWY przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach

PARTNERZY SAMORZĄDOWI KONGRESU

SAMORZĄDOWI PARTNERZY WSPIERAJĄCY KONGRESU

TARNOWSKIE GÓRY

CZŁONKOWSKIE FIRMY WSPIERAJĄCE

POLSKA


GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNY

www.europerspektywy.eu

PATRONAT MEDIALNY

generator rekomendacji

PARTNER MOTORYZACYJNY KONGRESU

OBSŁUGA PR

WSPÓŁORGANIZATOR TARGÓW

Profile for Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wolny Rynek - grudzień 2015  

Wydanie specialne V edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Fotorealcja

Wolny Rynek - grudzień 2015  

Wydanie specialne V edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Fotorealcja

Advertisement