Page 1


40-084 Katowice, ul. Opolska 15 tel. 32 351 11 80/90, fax 32 351 11 95 e-mail: rig@rig.katowice.pl www.rig.katowice.pl

Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach: Janusz Steinhoff

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY IZBY

Jerzy Podsiadło – I Wiceprzewodniczący Prof. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Wiceprzewodniczący Jacek Janas – Wiceprzewodniczący Mieczysław Tadeusz Koczkowski – Wiceprzewodniczący Andrzej Konieczny – Wiceprzewodniczący Jacek Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Mirosław Motyka – Wiceprzewodniczący Krzysztof Wilgus – Wiceprzewodniczący

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach: Tadeusz Donocik

WICEPREZESI IZBY

Franciszek Buszka – I Wiceprezes Izby Sonia Draga – Wiceprezes Izby Janusz Dramski – Wiceprezes Izby Marek Myśliwiec – Wiceprezes Izby Piotr Rybicki – Wiceprezes Izby Joanna Schmid – Wiceprezes Izby Artur Tomasik – Wiceprezes Izby Piotr Wojaczek – Wiceprezes Izby Henryk Warkocz – Wiceprezes Izby Tomasz Zjawiony – Wiceprezes Izby

PREZESI DELEGATUR RIG W KATOWICACH

Franciszek Buszka – Prezes Delegatury w Świętochłowicach Leszek Dziub – Prezes Delegatury w Bytomiu Krzysztof Olszak – Prezes Delegatury w Sosnowcu Paweł Pawelec – Prezes Delegatury w Chorzowie Eugeniusz Piechoczek – Prezes Delegatury w Pawłowicach Wiesław Pochopień – Prezes Delegatury w Czechowicach-Dziedzicach

KOMISJA REWIZYJNA

Krystyna Lebiedowska, Grażyna Micińska, Grażyna Nelip, Piotr Piekarski, Paweł Zemła

SĄD KOLEŻEŃSKI

Roman Trzaskalik – Przewodniczący Jacek Rozmusz – Wiceprzewodniczący Marian Cieśla – Sekretarz

SĄD ARBITRAŻOWY

prof. dr hab. Bernadetta Fuchs – Prezes radca prawny Lesław Senderecki – Wiceprezes radca prawny dr Grzegorz Żmij – Wiceprezes

RADA KONSULTACYJNA

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej

KONWENT NESTORÓW

Jan Hoppe – Przewodniczący Konwentu Nestorów

RZECZNIK PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW Izabella Żyglicka

WYDAWCA

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK BW studio Sp. z o.o. ul. Bożogrobców 42, 41-503 Chorzów tel. (32) 245 51 56, www.bwstudio.net

Za treść reklam i artykułów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów.

Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nr 12/06/2005/032 w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym

działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych oraz współpracy międzynarodowej

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI XVI edycja 2010 LAUREAT w kategorii: ORGANIZACJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


4

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

5


6

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

7


8

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

9


10

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

11


12

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

13


14

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

15


16

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

17


PRODUCENT TURBIN WIATROWYCH MAŁEJ MOCY ORAZ HYBRYDOWYCH SYSTEMÓW OŚWIETLENIA

Oferujemy turbiny wiatrowe VERTI w czterech wariantach: 1 kW, 3 kW, 5 kW i 7 kW. Nasze turbiny osiągają moce znamionowe już przy prędkości wiatru 10 m/s, co jest rzadkością wśród turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu.

Hybrydowa lampa uliczna to najnowszy produkt Airon Green Energy Turbines. Jest to produkt idealnie wpisujący się w architekturę miasta wykorzystujący zieloną energię z dwóch źródeł – słońca i wiatru.

Dlaczego Airon GET?

Tel.: +48 52 362 95 95 Fax: +48 52 362 92 69 E-mail: info@airon-GET.com Airon Green Energy Turbines Sp. z o.o. ul. Bogdana Raczkowskiego 8 85-862 Bydgoszcz, Poland

18

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

19


SZYBKA ŚCIEŻKA Jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz stworzyć innowacyjny produkt lub rozwiązanie? Planujesz prace badawczo-rozwojowe we współpracy z jednostką naukową? Zapraszamy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Pomożemy w rozwinięciu Twojego projektu w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”

Dofinansowanie do

80%

Wsparcie na projekty od

2

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na ncbr.gov.pl

20

GRUDZIEŃ 2016

mln zł

Czas wydania decyzji od

60

dni

Działanie 1.1.1 PO IR


GRUDZIEŃ 2016

21


22

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

23


24

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

25


26

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

27


28

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

29


30

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

31


32

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

33


34

GRUDZIEŃ 2016


GRUDZIEŃ 2016

35


BIZNESOWI PARTNERZY SPECJALNI KONGRESU

BIZNESOWY PARTNER MERYTORYCZNY KONGRESU

PARTNERZY WSPIERAJĄCY KONGRESU

BIZNESOWI PARTNERZY KONGRESU

BIZNESOWY PARTNER WYŁĄCZNY SESJI

BIZNESOWY PARTNER GŁÓWNY SESJI


BIZNESOWY PARTNER MERYTORYCZNY SESJI

BIZNESOWY PARTNER SESJI

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI KONGRESU

燧燥

SAMORZĄDOWI PARTNERZY KONGRESU

SAMORZĄDOWI PARTNERZY WSPIERAJĄCY KONGRESU


ORGANIZATORZY WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

GŁÓWNI PATRONI MEDIALNI

HONOROWY PATRONAT MEDIALNY GOSPODARKA. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. SAMORZĄD

MIESIĘCZNIK

www.europerspektywy.eu

PATRONI MEDIALNI

generator rekomendacji

www.oohmagazine.pl


PATRONI MEDIALNI sesji

K WA RTA L NIK S PEC JA LIS T YCZN Y

OBSŁUGA PR

PARTNERZY

PARTNER MOTORYZACYJNY

REJESTRACJĘ NA KONGRES ZAPEWNIA


Profile for Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wolny Rynek - grudzień 2016  

Wydanie specjalne - VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wolny Rynek - grudzień 2016  

Wydanie specjalne - VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Advertisement