Page 1

Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X

Laury Umiejętności i Kompetencji 2015 wręczone LUTY 2016

XXIV GALA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI


Nauka – Biznes – Samorząd. Razem dla gospodarki!

Sesje plenarne | Dyskusje panelowe | Warsztaty i spotkania z ekspertami Kongres CAMACOL - największe spotkanie przedsiębiorców obu Ameryk w Europie Aktualne trendy | Perspektywy rozwoju | Benchmarking Inspiracje dla przyszłych przedsiębiorców i studentów Forum młodych przedsiębiorców | Praktyczna wiedza | Networking Goście Kongresu:

Przedsiębiorcy, praktycy biznesu, przedstawiciele świata nauki, polityki, gospodarki, administracji rządowej i samorządowej V edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w liczbach:

6000 uczestników

400

gości zagranicznych

Organizator:

100

wystawców Targów Biznes Expo

3 dni

wydarzeń

42 kraje

Wydarzenia towarzyszące:

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

85

debat i spotkań


LUTY 2016 Tadeusz Donocik Prezes Izby Dyrektor Generalny

Szanowni Państwo,

40-084 Katowice, ul. Opolska 15 tel. 32 351 11 80/90, fax 32 351 11 95 e-mail: rig@rig.katowice.pl www.rig.katowice.pl

Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach: Janusz Steinhoff

Jedną spośród tradycji pielęgnowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach jest doroczne przekazywanie podziękowań szczególnie zasłużonym postaciom oraz organizacjom, które swoim działaniem pozytywnie wpływają na otoczenie. W styczniu już po raz dwudziesty czwarty wręczone zostały Laury Umiejętności i Kompetencji. Zapraszam do zapoznania się z relacją z wydarzenia zamieszczoną na łamach naszego czasopisma.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY IZBY

Jerzy Podsiadło – I Wiceprzewodniczący Prof. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Wiceprzewodniczący Jacek Janas – Wiceprzewodniczący Mieczysław Tadeusz Koczkowski – Wiceprzewodniczący Andrzej Konieczny – Wiceprzewodniczący Jacek Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Mirosław Motyka – Wiceprzewodniczący Krzysztof Wilgus – Wiceprzewodniczący

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach stale pracuje na miano zaufanego partnera w biznesie. Z tego powodu postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy zwracają się do izby z licznymi zapytaniami, także tymi dotyczącymi kwestii prawnych. Dzięki zaangażowaniu ekspertów, w Izbie uruchomione zostało doradztwo prawne. W ramach prowadzonej działalności doradczej, będzie można uzyskać odpowiedź na przekazane zapytanie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie 16. Rok 2016 będzie obfitował w wiele interesujących wydarzeń organizowanych przez naszą Izbę. Dlatego też korzystając z okazji już dzisiaj pragnę serdecznie zaprosić Państwa do udziału w nadchodzących wydarzeniach. Zapraszam do odwiedzania strony Izby www.rig.katowice.pl, na której znajdą Państwo kalendarium wydarzeń na cały rok. Natomiast w dniach 10-12 października odbędzie się VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prace nad przygotowaniem tego największego w Europie spotkania firm sektora MŚP już trwają. Zapraszam Państwa do składania propozycji tematów paneli i warsztatów kongresowych, współpracy w kwestiach organizacyjnych, a także uczestnictwa w wydarzeniu.

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach: Tadeusz Donocik WICEPREZESI IZBY

Franciszek Buszka – I Wiceprezes Izby Sonia Draga – Wiceprezes Izby Janusz Dramski – Wiceprezes Izby Marek Myśliwiec – Wiceprezes Izby Piotr Rybicki – Wiceprezes Izby Joanna Schmid – Wiceprezes Izby Artur Tomasik – Wiceprezes Izby Piotr Wojaczek – Wiceprezes Izby Henryk Warkocz – Wiceprezes Izby Tomasz Zjawiony – Wiceprezes Izby

PREZESI DELEGATUR RIG W KATOWICACH

Franciszek Buszka – Prezes Delegatury w Świętochłowicach Leszek Dziub – Prezes Delegatury w Bytomiu Krzysztof Olszak – Prezes Delegatury w Sosnowcu Paweł Pawelec – Prezes Delegatury w Chorzowie Eugeniusz Piechoczek – Prezes Delegatury w Pawłowicach Wiesław Pochopień – Prezes Delegatury w Czechowicach-Dziedzicach

KOMISJA REWIZYJNA

Krystyna Lebiedowska, Grażyna Micińska, Grażyna Nelip, Piotr Piekarski, Paweł Zemła

SĄD KOLEŻEŃSKI

Roman Trzaskalik – Przewodniczący Jacek Rozmusz – Wiceprzewodniczący Marian Cieśla – Sekretarz

SĄD ARBITRAŻOWY

prof. dr hab. Bernadetta Fuchs – Prezes radca prawny Lesław Senderecki – Wiceprezes prof. dr hab. Antoni Witosz – Wiceprezes radca prawny dr Grzegorz Żmij – Wiceprezes

SPIS TREŚCI: Relacja z Gali Laurów 2015 str. 4 Laureaci Laurów 2015 str. 6 Sylwetki naszych Laureatów str. 9 Kapituła Laurów 2015 str. 10 Opolskie Laury 2015 str. 12 Chorzowscy przedsiębiorcy wyróżnieni! str. 13 Pomoc ZUS w przypadku problemów finansowych firmy str. 14 Uzyskaj dofinansowanie z WFOŚiGW! str. 15 Doradztwo prawne str. 16 Stawiamy na jakość str. 17 Oferta edukacyjna str. 18 Nowe Firmy Członkowskie RIG str. 19

RADA KONSULTACYJNA

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej

KONWENT NESTORÓW

Jan Hoppe – Przewodniczący Konwentu Nestorów

RZECZNIK PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW Izabella Żyglicka

WYDAWCA

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK BW studio Sp. z o.o. ul. Bożogrobców 42, 41-503 Chorzów tel. (32) 245 51 56, www.bwstudio.net

BIURO IZBY Poziom strategiczny Bogusława Bartoszek – Dyrektor ds. Strategii i Klientów Kluczowych Tel. 32 351 11 83, e-mail: bbartoszek@rig.katowice.pl Aleksandra Wanat – Dyrektor ds. Rozwoju Tel. 32 351 11 98, e-mail: awanat@rig.katowice.pl Poziom operacyjny Jacek Woźnikowski – Koordynator ds. Operacyjnych i Współpracy Międzynarodowej Tel. 32 351 11 82, e-mail: jwoznikowski@rig.katowice.pl Zespół ds. Edukacji, Doradztwa i Projektów Aleksandra Rolling – Specjalista ds. Edukacji, Doradztwa i Projektów tel. 32 32 351 11 86, e-mail: arolling@rig.katowice.pl Monika Kasperkiewicz – Specjalista ds. Edukacji, Doradztwa i Projektów Tel. 32 781 48 53, e-mail: mkasperkiewicz@rig.katowice.pl Zespół ds. Promocji i PR Magda Urbanowicz – Kierownik ds. Promocji i PR Tel. 32 781 48 62, e-mail: murbanowicz@rig.katowice.pl

Zespół ds. Samorządowych i Realizacji Kluczowych Przedsięwzięć Katarzyna Baranowska – Kierownik ds. Samorządowych i Realizacji Kluczowych Przedsięwzięć Tel. 32 351 11 91, e-mail: kbaranowska@rig.katowice.pl Administracja Ewa Kimel – Kierownik ds. Administracji Tel. 32 351 11 80, e-mail: ekimel@rig.katowice.pl Dział Ekonomiczno-Finansowy, Kadry Aleksandra Psurek – Główna Księgowa Tel. 32 351 11 92, e-mail: ksiegowosc@rig.katowice.pl Sąd Arbitrażowy Martyna Kwiecińska – Sekretarz Sądu Arbitrażowego Tel. 32 781 49 96, e-mail: spolubowny@rig.katowice.pl

Za treść reklam i artykułów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów.

Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nr 12/06/2005/032 w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym

działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych oraz współpracy międzynarodowej

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI XVI edycja 2010 LAUREAT w kategorii: ORGANIZACJE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego


Laury wręczone po raz dwudziesty czwarty! W sobotę 16 stycznia w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca odbyła się XXIV Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji organizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Laury to blisko ćwierćwieczna tradycja przekazywania podziękowań osobom i organizacjom, które swoimi działaniami pozytywnie wpłynęły na otaczającą je rzeczywistość. Prezes RIG w Katowicach, Tadeusz Donocik zaznaczył, że Laury wskazują autorytety, ludzi sukcesu w różnych dziedzinach i osoby poszukujące dialogu. Zmienia się Śląsk, zmienia się Polska. To właśnie dzięki tym ludziom – podkreśliła także rolę laureatów Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze – Honorowy Gospodarz wydarzenia. Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji Kapituła uhonorowała Profesor Hannę Suchocką. Tylko zrywanie ze stereotypami daje szansę pójścia do przodu, nie zrywanie z tradycją – mówiła w swoim wystąpieniu laureatka . – Właściwie jestem już poza polityką. Zadecydowałam o tym sama, że po powrocie z Watykanu nie wracam do polityki. I to, że sobie o mnie przypomniano, że jeszcze ktoś chciał wspomnieć tamten czas i uznać go za dobry, jest dla mnie wielkim, wielkim wyróżnieniem – podsumowała decyzję Kapituły o przyznaniu jej najwyższego Lauru. Statuetkę Orła Piastów Śląskich otrzymał Janusz Steinhoff, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 1997-2001. Jerzy Buzek w laudacji na cześć laureata wspomniał o jego zaangażowaniu w działalność opozycyjną, między innymi poprzez dystrybucję prasy podziemnej: Był wtedy taki legendarny „Mikołaj” na Górnym Śląsku, który to wszystko łączył – mówił. – Gdy Komitet Obywatelski „Solidarności” ogłosił listę swoich posłów do parlamentu w ’89 roku, na zdjęciu z Lechem Wałęsą

4

LUTY 2016

pojawił się człowiek, którego właściwie prawie nikt nie znał, ja też nie znałem zupełnie. I wtedy się wszyscy dowiedzieli, że „Mikołajem” był Janusz Steinhoff. Kryształowym Laurem z Diamentem uhonorowany został ksiądz profesor Michał Heller, Fundator i Założyciel Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Umiejętność i kompetencja zależą ode mnie – rozważał w swoich podziękowaniach. – Trzeba pamiętać o ograniczeniach. Trzeba o nich pamiętać także dlatego, żeby poza nie wyjść, bo przecież wszystkie ograniczenia są po to, aby je przekraczać – dodał laureat.

i instytucjom, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich. Wśród diamentowych Laureatów znalazły się takie osobistości jak: Lech Wałęsa, Ojciec Święty Jan Paweł II, José Manuel Durão Barroso, Javier Solana, Jan Nowak Jeziorański, Aleksander Kwaśniewski, Bogdan Borusewicz, czy Krzysztof Penderecki.

Już dziś zapraszamy na jubileuszową, XXV Galę Laurów Umiejętności i Kompetencji, która odbędzie się 5 stycznia Laury Umiejętności i Kompetencji to co- 2017 roku w siedzibie Narodowej Orroczne wydarzenie, podczas którego – kiestry Symfonicznej Polskiego Radia w wyrazie wdzięczności – wręczane są w Katowicach. statuetki w dziedzinie gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Idea laurów jest ponadczasowa, ma łączyć ludzi oraz wskazywać wartości, na których warto budować ład społeczny. To niestrudzone poszukiwanie dobra, którego nie brakuje w naszym regionie. Uroczystość Laurów stwarza okazję do jego pokazywania – podkreślał Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Kapituły Laurów. Historia Laurów sięga roku 1992, kiedy działacze samorządu gospodarczego skupieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wystąpili z inicjatywą dziękowania ludziom nieprzeciętnym, wyróżniającym się firmom, organizacjom


Hanna Suchocka, Laureatka Diamentowego Lauru

Janusz Steinhoff, uhonorowany Orłem Piastów Śląskich

Ksiądz profesor Michał Heller, Laureat Kryształowego Lauru z Diamentem

Laureaci XXIV edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji

Tadeusz Donocik - Prezes RIG w Katowicach

Wojciech Kuśpik, prof. Józef Dubiński, prof. Bogdan Koczy

LUTY 2016

5


LAUREACI LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2015 Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji HANNA SUCHOCKA Premier Polski w latach 1992-1993, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 1997-2000, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim w latach 2001–2013 Nagroda Specjalna Orzeł Piastów Śląskich

PROF. DR HAB. BERNADETTA FUCHS Prezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach DR HAB. IRENA LIPOWICZ Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2010–2015 PIOTR LITWA Wojewoda Śląski w latach 2014–2015

JANUSZ STEINHOFF Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 1997–2001, poseł na Sejm X, I i III kadencji, aktualnie Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

JADWIGA RUDNICKA Posłanka na Sejm I kadencji oraz Senator VI kadencji

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem

Kategoria „Samorząd terytorialny, zawodowy, gospodarczy”

KSIĄDZ PROF. DR HAB. MICHAŁ HELLER Teolog, profesor nauk filozoficznych, Fundator i Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf Rektor Politechniki Opolskiej

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji PROF. JÓZEF DUBIŃSKI Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w latach 2001–2015 z okazji 70. rocznicy powstania Instytutu DR HAB. N. MED. BOGDAN KOCZY Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich z okazji 90-lecia istnienia Szpitala Adam Leszkiewicz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. PROF. DR HAB. N. MED. BOGUSŁAW MACIEJEWSKI Wieloletni Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Kierownik Kliniki Radioterapii CMKP TADEUSZ SERAFIN Dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu z okazji 70. rocznicy powstania Opery PROF. DR HAB. N. MED. DR H. C.ALEKSANDER R. SIEROŃ Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej SUM, Konsultant Krajowy w dziedzinie angiologii Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji Kategoria „Pro Publico Bono” BERNARD BŁASZCZYK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

6

LUTY 2016

Ks. Infułat Edmund Podzielny Proboszcz Katedry Opolskiej

MARIAN BŁACHUT Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice ANDRZEJ BUŁA Marszałek Województwa Opolskiego GRAŻYNA MICIŃSKA Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach MAREK MYŚLIWIEC Wieloletni działach samorządu gospodarczego, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Radca Izby Kategoria „Ambasador Spraw Polskich” GRAŻYNA BERNATOWICZ Ambasador RP w Pradze Kategoria „Nauka i Innowacyjność” PROF. DR HAB. INŻ. JAN PILARCZYK Wieloletni Dyrektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, a obecnie Doradca Dyrektora ds. Rozwoju Badań z okazji Jubileuszu 70-lecia Instytutu

PROF. DR HAB. N. MED. KRZYSZTOF ZIAJA Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kategoria „Talent – praca i charakter” WOJCIECH KUŚPIK Prezes Zarządu Grupy PTWP SA PROF. DR HAB. N. MED. ADAM MACIEJEWSKI Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach Kategoria „Kultura i Media” MACIEJ KLUSS Dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie ANDRZEJ SIEZIENIEWSKI Wieloletni Prezes Zarządu Polskiego Radia SA MAREK TWARÓG Redaktor Naczelny Dziennika Zachodniego z okazji 70. rocznicy działalności wydawniczej Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji ZBIGNIEW MRÓZ Właściciel i Prezes Zarządu PRO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej WIESŁAW ŚMIETANA Dyrektor Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu ROMAN URBAŃCZYK Przewodniczący Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Złote Laury Umiejętności i Kompetencji Kategoria: Kultura MARIA KROCZEK Współtwórca i Dyrektor Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego RESONANS CON TUTTI im. Norberta Grzegorza Kroczka CEZARY ORZECH Redaktor Polskiego Radia Katowice SA, Rzecznik Prasowy GTL SA

Kategoria „Medycyna i Inżynieria Medyczna”

Kategoria: Menedżer, lider społeczno-gospodarczy

PROF. DR HAB. N. MED. PAWEŁ LAMPE Ordynator Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ROMAN BOLCZYK Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Częstochowie z okazji jubileuszu 65-lecia Przedsiębiorstwa


ŁUKASZ CZOPIK Prezes Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach BEATA DRZAZGA Prezes Zarządu BETAMED SA ANDRZEJ KONIECZNY Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA MIROSŁAW KOZIURA Prezes Wyższego Urzędu Górniczego GABRIELA PUDLO-CHOJNACKA Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Górniczo-Budowlanego i Produkcyjno-Handlowego „POCH” Sp. z o.o. w Zabrzu JANUSZ TRZEPIZUR Kierownik Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu DAWID ZIĘBA Prezes Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Kategoria: Nauka i Innowacyjność PROF. DR HAB. ANDRZEJ KOWALCZYK Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Parku NaukowoTechnologicznego EURO-CENTRUM PROF. DR HAB. INŻ JAN POPCZYK Przewodniczący Rady Programowej Śląsko-Małopolskiego Centrum Kompetencji i Zarządzania Energią, Dyrektor Centrum Energii Prosumenckiej, Członek Rady NaukowoProgramowej Parku Naukowo-Technologicznego EURO-CENTRUM PROF. DR HAB. INŻ. PAWEŁ SOWA Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej z okazji 70. rocznicy utworzenia Wydziału PROF. DR HAB. INŻ. MARIAN TUREK Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej z okazji 20. rocznicy utworzenia Wydziału

Kategoria: Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm PIOTR GRZYBOWSKI Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowa MAŁGORZATA STAŚ Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

PROF. DR HAB. JOLANTA TAMBOR Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Studentów Zagranicznych R&M CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO W KRAPKOWICACH Kategoria: Polskie Przedsiębiorstwo KANO SP. Z O.O. W OPOLU SPÓŁDZIELNIA „POKÓJ” W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ PREZES DOROTA DZIENDZIEL KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA z okazji jubileuszu 70-lecia działalności Kategoria: Pro Publico Bono ANDREA BEKIĆ Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce BORYS BUDKA Poseł na Sejm RP, Minister Sprawiedliwości w rządzie Ewy Kopacz ANDRZEJ PILOT Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Kategoria: Talent – praca i charakter DR N. MED. MICHAŁ ZEMBALA Asystent w Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Kategoria: Medycyna i Inżynieria Biomedyczna PROF. DR HAB. N. MED. JAN E. ZEJDA Dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Kategoria: Udana Inwestycja CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ORAZ DYREKTOR DR N.MED. MARIUSZ NOWAK Kategoria: Inwestycja zagraniczna w Polsce PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach Kategoria: Udany Debiut ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI Prezydent Miasta Sosnowiec FRANCISZEK DZIENDZIEL Wójt Gminy Pawłowice

BEATA TWARDOWSKA Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

MARCIN KRUPA Prezydent Miasta Katowice

MIROSŁAW WÓJCIAK Prezes Zarządu Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup

RADOSŁAW OSTAŁKIEWICZ Wójt Gminy Jaworze

Kategoria: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy SYLWESTER LEWICKI Burmistrz Olesna SABINA NOWOSIELSKA Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle JANUSZ PIERZYNA Wójt Gminy Jasienica ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI Prezydent Miasta Opole JOACHIM WOJTALA Burmistrz Gogolina

Kategoria: Firma społecznie odpowiedzialna GRUPA LOKALNA BALATON Internetowy serwis informacyjny powiatu opolskiego Kategoria: Media REDAKCJA „NOWEJ TRYBUNY OPOLSKIEJ” Kategoria: Załoga wspólny sukces PAUL SCHOCKEMÖHLE LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. W KRAPKOWICACH Złoty Laur Forum Młodych KAZIMIERZ KAROLCZAK Członek Zarządu Województwa Śląskiego

MICHAŁ WÓJCIK Wieloletni Dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Poseł na Sejm RP

LUTY 2016

7


NASI LAUREACI Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji „Menedżer, lider społeczno-gospodarczy”

Zbigniew Mróz

Beata Drzazga

Gabriela Pudlo-Chojnacka

Właściciel i Prezes Zarządu PRO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej • za utworzenie i wieloletnie prowadzenie firmy, dynamiczny jej rozwój, osiąganie sukcesów rynkowych i bardzo dobrych wyników finansowych • za dbałość o najwyższą jakość produkowanych narzędzi i zadowolenie klientów; • za troskę o bezpieczeństwo i higienę pracy, co w codziennej działalności jest zadaniem priorytetowym; • za wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych i kulturalnych; • za zaangażowanie w działania samorządu gospodarczego.

Prezes Zarządu BETAMED SA • za utworzenie nowoczesnej placówki medycznej, która zapewnia diagnostykę i leczenie z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego; • za ogromną dbałość o ciągły rozwój firmy oraz kierowanie zespołem ludzi w oparciu o szacunek dla pacjenta; • za szeroką współpracę z otoczeniem – samorządem terytorialnym, organizacjami samorządu gospodarczego – dla rozwoju i dobra lokalnych społeczności; • za pasję działania i charyzmę, które umożliwiają osiąganie ambitnych celów.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Górniczo-Budowlanego i Produkcyjno-Handlowego „POCH” Sp. z o.o. w Zabrzu • za ponad 20-letnie niezwykle sprawne zarządzanie spółką, osiąganie licznych sukcesów rynkowych oraz dobrych wyników ekonomicznych; • za rozwijanie działalności gospodarczej, jej dywersyfikację oraz wychodzenie naprzeciw indywidualnym potrzebom klienta; • za wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych; • za partnerską współpracę z samorządem gospodarczym.


Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji 2015 Tadeusz Donocik

Przewodniczący Kapituły, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Tadeusz Biedzki

Konsul Honorowy Łotwy, Laureat Złotego Lauru 1994

Waldemar Bojarun

II Wiceprezydent Miasta Katowice

Franciszek Buszka

I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach Laureat Platynowego Lauru 2002, Laureat Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2014

Marian Duczmal

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej Laureat Złotego Lauru 1999, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2005

Henryk Galwas

Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej, Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

Jan Hoppe

Przewodniczący Konwentu Nestorów RIG w Katowicach Laureat Złotego Lauru 1994, Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

Jan Klimek

Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach  Laureat Złotego Lauru 1996, Laureat Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2011

Zygmunt Łukaszczyk

Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA, Wojewoda Śląski w latach 2007-2014 Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2011

Adam Maciąg

Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Laureatka Złotego Lauru 2007, Laureatka Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2014

Jerzy Nachel

Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP S.A o/Katowice, Laureat Platynowego Lauru „Kultura i Media” 2012

Zenon Nowak

Prezes Dziennika Zachodniego, Laureat Platynowego Lauru 2010

Wiktor Pawlik

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Laureat Złotego Lauru 2006 Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

Mirosław Pietrucha

II Zastępca Prezydenta Miasta Opole

Wojciech Saługa

Marszałek Województwa Śląskiego

Anna Sekudewicz-Rączaszek

Zastępca Redaktora Naczelnego Radia Katowice SA, Laureatka Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2004

Mirosław Styczeń

Prezes Stowarzyszenia PRO BONO MUSICAE, Wojewoda Bielski w latach 1990-1994, Laureat Platynowego Lauru 1992

Tadeusz Szymanek

Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, Laureat Złotego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

Janusz Targosz

Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Laureat Złotego Lauru 2001, Laureat Platynowego Lauru „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy” 2014

Piotr Uszok

Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014, Laureat Platynowego Lauru 2000, Laureat Kryształowego Lauru 2013

Ryszard Wilczyński

Wojewoda Opolski w latach 2007-2015, Poseł na sejm, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2011

Tadeusz Wnuk

Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2013

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś

Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2006

Ryszard Zembaczyński

Prezydent Miasta Opole w latach 2002-2014, Wojewoda Opolski w latach 1990-1998, Laureat Platynowego Lauru 1992, Laureat Kryształowego Lauru 2013

Tomasz Zjawiony

Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Laureat Złotego Lauru Forum Młodych 2012

Andrzej Żylak

Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej w Opolu Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2012


ORGANIZATOR:

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

HONOROWY GOSPODARZ:

Partner PLATYNOWY:

Partner ZŁOTY:

PARTNER:

GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNY:

www.europerspektywy.eu

PATRONAT MEDIALNY:

MojeKatowice.pl PORTAL MIEJSKI


Opolskie Laury wręczone! We wtorek 5 stycznia w Filharmonii Opolskiej odbyła się szesnasta doroczna gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji oraz Statuetki Orła Księcia Jana Dobrego, organizowana przez Opolską Izbę Gospodarczą.

12

LUTY 2016

Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji 2015 otrzymali: ksiądz infułat Edmund Podzielny – Proboszcz Parafii Katedralnej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu i prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej. Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymał Adam Leszkiewicz – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupa Azoty ZAK S.A.

fot. OIG w Opolu

O przyznaniu Srebrnych i propozycjach do Zło- Laury oraz Laur Kryształowy. tych i Platynowych Laurów oraz Kryształowego Lauru zadecydowała Opolska Kapituła Laurów Złote Laury Umiejętności i Kompetencji 2015 otrzymali: Andrea Bekić – Ambasador Republiki w składzie: Chorwacji w Polsce, Mirosław Wójciak– Prezes • Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski Zarządu Stobrawskiego Centrum Medycznego w latach 2007-2015, Laureat Platynowe- Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, R&M Centrum Szkogo Lauru „Pro Publico Bono” 2011, lenia Zawodowego z Krapkowic, Janusz Trzepi• Andrzej Buła – Marszałek Województwa zur – kierownik Miejskiego Stadionu LekkoatleOpolskiego, tycznego w Opolu, KANO Sp. z o.o. z Opola, • Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola, • Marian Duczmal – Przewodniczący Rady OIG, Przewodniczący Opolskiej Kapituły, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2005, • Karol Cebula – Laureat Platynowego i Kryształowego Lauru, • Andrzej Drosik – Członek Rady Opolskiej Izby Gospodarczej, Laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2013, • Wilhelm Beker – Wiceprzewodniczący Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru, • Henryk Galwas sekretarz Kapituły, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2014. GRUPA LOKALNA BALATON – internetowy serwis informacyjny powiatu opolskiego, Paul O przyznaniu Kryształowych, Platynowych i Zło- Schockemöhle Logistics Polska Sp. z o.o. tych Laurów decyduje Kapituła przy Regionalnej w Krapkowicach, Sabina Nowosielska – PreIzbie Gospodarczej w Katowicach. zydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, Sylwester Lewicki – Burmistrz Olesna, Joachim Wojtala – Na uroczystej Gali w Opolu wręczono 27 Burmistrz Gogolina, Redakcja „Nowej Trybuny Srebrnych i 11 Złotych Laurów, 2 Platynowe Opolskiej”.

Rada Opolskiej Izby Gospodarczej w dniu 17 grudnia 2013 r. podjęła Uchwalę w sprawie ustanowienia Nagrody Specjalnej Opolskiej Izby Gospodarczej pod nazwą: „Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego”. W zeszłym roku otrzymała go Elżbieta Bieńkowska – Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. W tym roku Rada przyznała go Arcybiskupowi profesorowi Alfonsowi Nossolowi.


Chorzowscy przedsiębiorcy wyróżnieni! 18 stycznia podczas gali w chorzowskim Teatrze Rozrywki wręczone zostały Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane przez Delegaturę Izby w Chorzowie. Uhonorowani zostali również zwycięzcy konkursu „Chorzowski Przedsiębiorca Roku”.

Centrum Kamienia – firma z bogatą tradycją i wieloletnim doświadczeniem, na które składają się aż trzy pokolenia! Świadczy usługi z zakresu produkcji oraz montażu wyrobów kamiennych (blaty, schody, nagrobki). Realizuje duże inwestycje budowlane, jak również zlecenia indywidualne.

Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic – specjalizujące się w nowoczesnych i bezbolesnych metodach leczenia stomatologicznego. Dentim Clinic posiada nowoczesną pracownię rentgenowską, wyposażoną wyłącznie w urządzenia cyfrowe. Jest to pierwsza tego typu pracownia na Śląsku i jedna z niewielu w Polsce.

Zakład Remontowo-Budowlany Romik w Chorzowie – oferujący usługi obejmujące wykonawstwo budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej, rozbudowy, przebudowy, remonty i modernizacje budynków, a także roboty wykończeniowe lokali mieszkalnych. Firma zajmuje się również robotami wykończeniowymi i remontami lokali specjalnych takich jak przychodnie zdrowia, domy pomocy społecznej czy ośrodki rekreacji i sportu.

Konkurs „Chorzowski Przedsiębiorca Roku” jest organizowany już od 15 lat przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzowa oraz Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Chorzowie. Każdego roku wyłaniani są finaliści w trzech kategoriach: handel, gastronomia i usługi. O tym, kto zostanie nagrodzony decydują klienci, oddając głosy na przedsiębiorstwa w czasie trwania plebiscytu. Następnie na podstawie otrzymanej

fot. Marzena Bugała

Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji są podziękowaniem przyznawanym przez Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Otwierają one drogę do uzyskania Złotego Lauru. W gronie tegorocznych laureatów Srebrnych Laurów Chorzowskiej Delegatury RIG w Katowicach znaleźli się:

liczby głosów, Kapituła Konkursu wybiera zwy- Laureaci tytułu „Chorzowski Przedsiębiorca cięzców. Jutra” Laureaci tytułu „Chorzowski Przedsiębiorca Magdalena Leszner, uczennica klasy IV Zespół Roku” szkół budowlanych w Chorzowie im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie, na kierunku Technik ArchitekKategoria: Gastronomia tury Krajobrazu Restauracja Czerwona w Chorzowie Kategoria: Usługi

Mateusz Maselli, student II roku Uniwersytetu Śląskiego, na kierunku zarządzanie

Interfit Consulting Sp. z o.o. Sp. K. Kategoria: Handel Jadar Auto Spółka Jawna Od kilku lat funkcjonuje czwarta kategoria konkursu – „Chorzowski Przedsiębiorca Jutra”. Tym tytułem wyróżniani są młodzi ludzie, którzy wykazują się przedsiębiorczością, podejmują aktywności szkolne i pozaszkolne, a także mają wiedzę na tematy ekonomiczne oraz z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Partnerem merytorycznym, odpowiedzialnym za wyłonienie laureatów w tej kategorii jest Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie.

LUTY 2016

13


Wywiad z Jackiem Stefańskim, Zastępcą Dyrektora ds. Dochodów w Oddziale ZUS w Chorzowie

Firma z problemami finansowymi może skorzystać z pomocy ZUS Przy bankructwie firmy tracą wszyscy – przedsiębiorcy, pracownicy i państwo. Dlatego należności wobec ZUS mogą zostać rozłożone na raty, a termin płatności – odroczony. Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie z początkiem grudnia 2015 r., możliwe jest odroczenie lub rozłożenie na raty należnych składek za pracowników zarówno w części finansowanej przez płatnika, jak i przez ubezpieczonych. W wyjątkowych sytuacjach przedsiębiorcy mogą się ubiegać nawet o umorzenie należności, ale tylko należności z tytułu składek finansowanych przez płatnika. Jeśli firma bankrutuje, konsekwencje odczują wszyscy, nie tylko przedsiębiorcy. Znikają miejsca pracy, rośnie bezrobocie, a do ZUS trafia mniej składek. Upadek firmy to także problemy pracowników z otrzymaniem zaległych pensji - są one wypłacane z majątku, o który jednak ubiegają się też inni wierzyciele. Dlatego, jeśli firma nie jest trwale nierentowna, to dobrym rozwiązaniem jest porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca, który ma przejściowe kłopoty, może udać się do oddziału ZUS. Tam są doradcy, którzy pomogą mu wypełnić dokumenty, by mógł się ubiegać o odroczenie płatności zaległych składek lub rozłożenie płatności na raty. To sytuacja znacznie lepsza niż bankructwo. Jeżeli przedsiębiorca będzie chował głowę w piasek, to w pewnym momencie ZUS upomni się o zaległe składki, bo leży to w interesie pracowników danej firmy. Gdyby ZUS nie egzekwował składek, pracownicy mieliby w przyszłości niższe emerytury. Czy przedsiębiorcy korzystają z możliwości układania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych? W ubiegłym roku do Oddziału ZUS w Chorzowie wpłynęło 1525 wniosków przedsiębiorców o rozłożenie zaległości na raty. W połowie przypadków zgoda została udzielona, tylko 6% wniosków odrzucono. W 20% z 672 wniosków, które Oddział pozostawił bez rozpoznania, przyczyną było nieuregulowanie zaległości z tytułu składek, które nie podlegały uldze – czyli składek finansowanych przez ubezpieczonych, którzy nie są płatnikami składek. Teraz z rozłożenia na raty może skorzystać większa grupa przedsiębiorców. W grudniu weszła w życie zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zmieniła za-

14

LUTY 2016

sady udzielania ulg. Nowe przepisy umożliwia- Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z płynnoją rozłożenie na raty czy też odroczenie płat- ścią finansową, mogą też skorzystać z drugieności całości zobowiązań, również składek go rodzaju ulgi proponowanej przez ZUS, czyli z odroczenia terminu płatności składek. Podobnie jak w przypadku rozłożenia należności na raty, uldze podlegają obecnie również składki finansowane przez ubezpieczonych. Należy tylko pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do układów ratalnych mogą nim zostać objęte wyłącznie należności, których termin płatności nie upłynął. Aby wniosek był skuteczny, należy go złożyć (lub nadać na poczcie) najpóźniej ostatniego dnia terminu płatności. Taki wniosek może obejmować zobowiązania za kilka kolejnych miesięcy. finansowanych przez ubezpieczonych.

Czy przepisy przewidują jeszcze jakieś ulgi dla firm zadłużonych w ZUS?

Czy może Pan przybliżyć te nowe przepisy? Czy są one korzystne dla przedsiębiorców? Innym rozwiązaniem problemów finansowych firmy może być umorzenie należności. Jest to Zmiana przepisów pozwala na objęcie ulgą jednak rozwiązanie wyjątkowe i stosowane składek za ubezpieczonych w części przez nich niemal wyłącznie wtedy, gdy należności są finansowanej, czyli potrącanych przez pra- całkowicie nieściągalne, a płatnik znajduje się codawcę z ich wynagrodzenia. To ważny krok w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub w stronę przedsiębiorców w trudnej sytuacji zdrowotnej. Nowelizacja ustawy nie zmieniła finansowej – do tej pory zawarcie układu ratal- zasady, że można umorzyć tylko należności nego było możliwe tylko pod warunkiem uregu- dotyczące osób prowadzących działalność golowania tej części składek. W konsekwencji nie spodarczą, natomiast w przypadku składek za mogliśmy rozpatrzeć pozytywnie sporej części pracowników – tylko w tej części, która jest wniosków, a firmy borykały się z problemem finansowana ze środków przedsiębiorcy. sfinansowania tych należności. Szczegółowe informacje o zasadach udzielania Pozytywnym efektem takiego rozwiązania – tym ulg są dostępne w placówkach ZUS – nasi prarazem dla ubezpieczonych, czyli pracowników cownicy chętnie wyjaśnią wątpliwości, doradzą, - jest także zapisanie na subkoncie ubezpie- jak wypełnić stosowny wniosek, jakie dokuczonego należności objętych umową oraz ich menty dołączyć. Informacje są także dostępne przekazywanie do otwartych funduszy emery- na stronie internetowej www.zus.pl. talnych wraz z należną opłatą prolongacyjną Anna Sobańska i ewentualnie odsetkami za zwłokę. Naczelnik Wydziału A jak wygląda kwestia odroczenia terminu płatności? Czy tutaj też można liczyć na ułatwienia?


wspieramy Oszczędzanie energii - uzyskaj dOFinansOwanie Od lat na liście przedsięwzięć priorytetowych dofinansowywanych ze środków Funduszu znajdują się zadania związane z oszczędzaniem energii. Dotyczy to zarówno wdrażania projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych związanych z przesyłaniem i użytkowaniem energii, jak i termomodernizacją obiektów w zakresie wynikającym z audytu energetycznego. Celem pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz jest skuteczne wspieranie działań dotyczących racjonalnego gospodarowania energią i wykorzystania energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych. Oszczędzać energię przy wsparciu Funduszu mOżna dzięki: • modernizacji źródeł ciepła (w tym m.in. zabudowie kotłów opalanych węglem, spełniające wymogi 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012); • modernizacji wewnętrznych instalacji grzewczych; • termoizolacji budynków (dociepleniu przegród budowlanych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej); • wymianie sieci cieplnych; • modernizacji instalacji oświetleniowych (pod warunkiem zastosowania urządzeń wykluczających powrót do dotychczasowego oświetlenia); • modernizacji układów pompowych oraz linii technologicznych; • modernizacji wentylacji mechanicznej z zastosowaniem technologii odzysku ciepła.

Fundusz dOFinansOwuje inwestycje energOOszczędne w FOrmie: • dotacji (dla zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz przez pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków); • preferencyjnej pożyczki; • częściowego umorzenia pożyczek.

dOFinansOwanie, w tym pOżyczki częściOwO umarzane na zadania związane z Oszczędzaniem energii mOgą uzyskać: • • • •

jednostki samorządu terytorialnego; spółdzielnie; przedsiębiorcy; pozostałe osoby prawne (stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne itp.).

Zasady udzielania pożyczek: • do 80% kosztów kwalifikowanych; • oprocentowane 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym; • okres spłaty pożyczki od 3 do 12 lat od daty zakończenia zadania, w tym maksymalnie 12 miesięcy karencji, liczony od daty zakończenia zadania; • wysokość dofinansowania zależy między innymi od uzyskanego efektu ekologicznego odniesionego do kosztów kwalifikowanych zadania (im niższy koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego, tym wyższe dofinansowanie). Kosztami kwalifikowanymi są koszty bezpośrednio ponoszone na: • nabycie maszyn, urządzeń, linii technologicznych oraz materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji; • roboty budowlano-montażowe i demontażowe; • obiekty i infrastrukturę związaną z inwestycją; • rozruch technologiczny. W przypadku zadań typowych Fundusz określa, na podstawie analizy cen rynkowych, maksymalną jednostkową wysokość kosztów kwalifikowanych. Udzielone pożyczki mogą być częściowo umorzone po spełnieniu określonych wymagań.

więcej informacji i wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne na:

www.wfosigw.katowice.pl


Doradztwo prawne – nowa inicjatywa Izby W związku z często kierowanymi do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zapytaniami prawnymi, postanowiliśmy rozpocząć w Izbie doradztwo prawne. Zadaniem ekspertów będzie udzielanie odpowiedzi na podstawowe pytania prawne, informowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz rozwiązywanie podstawowych problemów w tej materii. Udzielenie porady jest bezpłatne dla wszystkich firm członkowskich RIG, natomiast dla pozostałych przedsiębiorców opłata jest symboliczna. W przypadku bardziej złożonych problemów prawnych, możemy wskazać kancelarię specjalizującą się w danej dziedzinie prawa. Szczegóły na stronie internetowej www.rig.katowice.pl w zakładce „Doradztwo prawne”. Poniżej prezentujemy krótki artykuł na temat postulowanych zmian w prawie zamówień publicznych przygotowany przez specjalistów jednej z kancelarii zaangażowanej w prace doradcze.

Projekt zmian w Prawie zamówień publicznych Minister Rozwoju opublikował1 w dniu 19 stycznia 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Terminy implementacji upływają, co do zasady, 18 kwietnia 2016 r. Zmianie ulec ma znacząca część dotychczasowych przepisów Prawa zamówień publicznych. Wprowadzone zostaną również zupełnie nowe regulacje prawne. Jak wynika z uzasadnienia projektu, zmiany mają dotyczyć: 1) uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych oraz ich uelastycznienia, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom, 2) elektronizacji zamówień publicznych (od 2018 r.), 3) promowania i realnego wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności m.in. poprzez wprowadzenie nowej procedury – ustanowienia partnerstwa innowacyjnego, przeznaczonej dla nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku, 4) zapewnienia lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom dzięki: ułatwieniu udzielania zamówień w częściach, o które łatwiej będzie się ubiegać MŚP oraz wprowadzeniu pułapu górnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni roczny obrót - maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia); 5) wprowadzenia bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie modyfikacji umów o zamówienia publiczne – poprzez nowe przesłanki umożliwiające dokonanie modyfikacji postanowień umownych czy też wypowiedzenia umów. W projekcie proponuje się ponadto wzmocnienie przepisów o stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert. Jeżeli przedmiot zamówienia nie jest ustandaryzowany, kryterium ceny nie powinno mieć większej wagi niż 40%. Gdy zamawiający będzie przypisywał cenie większą wagę, wówczas będzie zobowiązany do wskazania standardów, jakimi opisuje przedmiot zamówienia (projektowany art. 91 ust. 2a). Radca prawny Michał Kuźniak Radca prawny Jędrzej Klatka Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 1

16

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12281202/12333444/12333445/dokument205292.pdf

LUTY 2016


Postaw na jakość! Dlaczego warto dbać o wysoką jakość świadczonych usług? To proste! Wysoka jakość oznacza lepsze relacje z klientami i partnerami biznesowymi, wpływa na zwiększenie sprzedaży, ułatwia wejście na nowe rynki oraz uskutecznia działania marketingowe. Wszystko to prowadzi do osiągania lepszych wyników finansowych. Firma dbająca o jakość jest nie tylko lepiej postrzegana przez otoczenie; nieustanne doskonalenie w każdym obszarze może być także ważnym narzędziem zarządzania organizacją. Od wielu lat Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach promuje podejmowanie działań projakościowych przez przedsiębiorstwa działające w naszym regionie. W tym celu powołano Program „Stawiamy na Jakość”, który skierowany jest do firm oraz organizacji mających wdrożony system zarządzania jakością ISO. Celem programu jest wyłonienie liderów jakości oraz ich promocja. Wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach: budownictwo, motoryzacja, edukacja, służba zdrowia, turystyka, bankowość, firmy, urzędy, media, nauka, ekologia oraz innowacje. Kapituła Programu weryfikuje zgłoszenia konkursowe zgodnie z przyjętą procedurą; składa się ona z oceny dokumentacji sporządzonej przez firmę przystępującą do programu oraz oceny jej zaangażowania w działania projakościowe. Decyzja o przyznaniu wyróżnień wydawana jest na podstawie otrzymanych dokumentów oraz rekomendacji od partnerów biznesowych przedstawionych przez przedsiębiorstwo. Aby przystąpić do Programu „Stawiamy na Jakość”, skontaktuj się z nami: kbaranowska@rig.katowice.pl. Dlaczego warto? Wyróżnione w programie firmy: • • •

mają prawo do posługiwania się certyfikatem oraz logotypem Programu „Stawiamy na Jakość” przez rok od momentu wyróżnienia, biorą udział w uroczystej Gali, będącej podsumowaniem Programu oraz Konkursu „Śląska Nagroda Jakości”, są promowane na stronie www.rig.katowice.pl oraz w czasopiśmie „Wolny Rynek”, gdzie ukazuje się relacja z wręczenia certyfikatu.

Dodatkowo po przekazaniu przez wyróżnionych bazy strategicznych klientów, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wystosuje do nich oraz do władz terytorialnych i samorządowych stosowne pisma informujące o przyznaniu wyróżnienia.

Legalizacja dokumentów eksportowych w Izbie Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej, obok organów celnych, ma uprawnienia do wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia. Skorzystaj z naszych usług legalizacyjnych! Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Potwierdza on pochodzenie eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera. Szczególnie potrzebny jest przy eksporcie do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i  Unii Celnej towarów przetwarzanych lub montowanych w Polsce. Aby zalegalizować w Izbie uniwersalne świadectwo pochodzenia: • poznaj wymogi dotyczące dokumentów, które muszą być złożone w celu weryfikacji przedsiębiorcy występującego o wystawienie uniwersalnego świadectwa pochodzenia oraz dokumentów potwierdzających pochodzenie towaru, • pobierz druk świadectw oraz wniosków (uwaga! Izba może zalegalizować świadectwo tylko na drukach, które zostały pobrane w Izbie), • wnieś opłatę w wysokości 75,00 złotych pomnożoną przez liczbę wystawionych świadectw na konto: Bank Millennium SA 95 1160 2202 0000 0002 7200 2905, • przyjdź do izby z wypełnionym świadectwem, wnioskiem oraz wymaganymi dokumentami. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.30 do 13.30. W razie pytań oraz w pilnych sytuacjach – zadzwoń: 32 35 111 94 lub 32 35 111 91. Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie www.rig.katowice.pl w zakładce Legalizacja dokumentów eksportowych. LUTY 2016

17


OFERTA EDUKACYJNA RIG W KATOWICACH LUTY – CZERWIEC 2016 SZKOLENIA TERMIN

TEMATYKA

CENA NETTO

17.02.2016

System INTRASTAT – aktualności w przepisach celnych

410 PLN

18.02.2016

Prawo Zamówień Publicznych w 2016 roku. Jak wygrać przetarg?

410 PLN

03.03.2016

Zasady fakturowania

395 PLN

22.03.2016

Tajniki zwycięskiej strategii

350 PLN

31.03.2016

Ochrona danych osobowych

330 PLN

12.04.2016

INCOTERMS 2010 i inne terminy handlowe

610 PLN

20.04.2016

Umowy w obrocie gospodarczym – praktyczny przewodnik

300 PLN

10.05.2016

System INTRASTAT – aktualności w przepisach celnych

410 PLN

08.06.2016

INCOTERMS 2010 i inne terminy handlowe

610 PLN

5% zniżki jeśli przynależysz do RIG poniżej 2 lat, 10% zniżki jeśli przynależysz do RIG od 2-5 lat, 15% zniżki jeśli przynależysz do RIG powyżej 15 lat. Każda kolejna osoba zgłoszona na dane szkolenie przez tą samą firmę otrzymuje rabat od ceny netto w wysokości 50 zł (promocje cenowe nie łączą się).

Warsztaty Akademii Kompetencji Członków Zarządów Spółek Kapitałowych II edycja! TERMIN

TEMATYKA

CENA NETTO

10.03.2016

Odpowiedzialność w świetle Kodeksu Spółek Handlowych

17.03.2016

Odpowiedzialność cywilno-prawna oraz odpowiedzialność za zobowiązania

Cena całego pakietu „6 warsztatów”:

31.03.2016

Odpowiedzialność karna

07.04.2016

Kontrola podatkowa a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy

14.04.2016

Prawo upadłościowe i naprawcze – obowiązki i ryzyka

990 PLN (firmy członkowskie) 1790 PLN Cena pakietu: „3 z 6 warsztatów”: 690 PLN (firmy członkowskie) 1290 PLN

21.04.2016

Sprawozdawczość finansowa – obowiązki i odpowiedzialność

Cena pojedynczego warsztatu: 290 PLN (firmy członkowskie) 490 PLN

Cena wybranego pakietu dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 10%.

Na życzenie Klienta organizujemy szkolenia ujęte powyżej (lub o innej tematyce) w formie szkoleń zamkniętych w siedzibie Klienta, w naszych salach szkoleniowych lub w innym wskazanym miejscu. Wszelkie szczegóły dotyczące szkoleń (tj. programy szkoleń, karty zgłoszenia uczestnictwa), a także informacje na temat aktualnych promocji cenowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.rig.katowice.pl w zakładce SZKOLENIA. KONTAKT: Zespół ds. Edukacji, Doradztwa i Projektów, Tel. 32/ 781 48 53, 351 11 86, e-mail: szkolenia@rig.katowice.pl

18

LUTY 2016


Nowe Firmy Członkowskie RIG CZERWIEC 2015 CHEMIA - POLSKA.pl Sp. z o.o. Nowo powstała firma produkująca chemię gospodarczą oraz przemysłową, której trzon stanowią młodzi, ambitni naukowcy. Wszystkie nasze produkty powstają we współpracy z wiodącymi polskimi ośrodkami badawczymi, w tym z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie. W swoich działaniach kładziemy duży nacisk na najwyższą jakość oraz ograniczenie negatywnego wpływu naszych produktów na środowisko naturalne. www.chemia-polska.pl ul. Jana Pawła II 12, 41-100 Siemianowice Śląskie

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Reprezentowanie potrzeb członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych. Doskonalenie zawodowe i integracja członków Stowarzyszenia. www.srm.com.pl ul. Dąbrowskiego 22/113, 40-032 Katowice

Lingua Line Aneta Ulatowska Zapewnia kompleksową obsługę językową firm na terenie całej Polski. Staramy się spełniać oczekiwania naszych klientów, podnosząc kwalifikacje językowe pracowników i managerów

głównie w zakresie działalności firmy (kursy językowe „szyte na miarę” z dojazdem do firmy), oraz zapewniając profesjonalną obsługę tłumaczeniową dokumentów, spotkań biznesowych i konferencji. Dodatkowo realizujemy wyjazdowe szkolenia zagraniczne dla pracowników firmy lub klientów. www.lingualine.pl ul. Panewnicka 91, 40-761 Katowice

CITE Center Innovation Technology Energetic Sp. z o.o. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. ul. Sportowa 2, 41-200 Sosnowiec

OTTIMKON Katarzyna Olszak

Marketing Consulting SC T. Orliński, Szeroki wachlarz usług: edukacja, doK. Zając radztwo, szkolenia, konsulting, usługi prawne. Pozostałe doradztwo w zakreDziałania reklamowe w oparciu o wy- sie prowadzenia działalności gospodarszukiwarkę Google, reklama wizerunko- czej i zarządzania. wa i sprzedażowa. www.marketing-consulting.com.pl ul. Skalna 4/3, 43-190 Mikołów

ul. Piwnika-Ponurego 16a/7, 41-205 Sosnowiec

LIPIEC 2015

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlo- FHU Maxximmum we Vatel-Consulting Gabriela Nowak-Turek Szeroki wachlarz usług: edukacja, doradztwo, szkolenia, konsulting, budownictwo, turystyka, gastronomia, hotelarstwo.

Rolnictwo, produkty spożywcze, turystyka, gastronomia, hotelarstwo, bankowość, ubezpieczenia, usługi finansowe

ul. Poniatowskiego 20, 41-215 Sosnowiec

al. Zwycięstwa 9, 41-200 Sosnowiec

Novotechnology Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

WEEGREE Firma specjalizuje się w outsourcingu projektów, który zajmuje nadrzędne Roboty budowlane i realizacja projek- miejsce w działalności firmy. Obecne tów budowlanych (wznoszenie budyn- tendencje rynkowe wskazują, że klient, ków, budowa dróg, autostrad i mostów). poprzez przekazanie firmie zewnętrznej części zadań wymagających wykorzyul. K.K. Baczyńskiego 12, 41-203 Sosnowiec stania wykwalifikowanych zasobów LUTY 2016

19


ludzkich, potrafi elastyczniej dopasować podejściu Klienci uzyskują wymierne się do wahań koniunktury gospodarczej. efekty współpracy, takie jak zwiększenie sprzedaży, skuteczne wdrożenie www.weegree.com nowych projektów, podniesienie komul. Armii Krajowej 9a, 41-506 Chorzów petencji czy wzrost zysków. Edison SA www.przemyk.pl Edison SA to pierwszy operator EDI al. Piłsudskiego 12/421, 43-100 Tychy w Polsce. Zajmuje się elektroniczną wymianą dokumentów i optymalizacją Agencja Reklamowa NORWOKS Katarzyna Skowron w Katowicach łańcucha dostaw.

dla dzieci. Posiada również gabinet spa z sauną, łaźnią parową oraz wanną spa. www.fizjomed.katowice.pl ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice

PPE POLAND Sp. z o.o. w Świętochłowicach PPE POLAND świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej, poprzez przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej aż do ostatecznego rozliczenia i wypłaty środków dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Firma również projektuje, wykonuje oraz zapewnia fachowy montaż urządzeń placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu oraz małej architektury.

Jesteśmy agencją reklamową, specjalizującą się w gadżetach i upominkach reklamowych. W naszej szerokiej oferEcodruk.pl Pudo Paweł cie znajdziecie Państwo tysiące wzorów materiałów reklamowych. Zawsze ofeZarządzanie dokumentem, drukarki, ko- rujemy produkt „szyty na miarę”, dopapiarki, materiały eksploatacyjne. sowany do potrzeb i oczekiwań naszego Klienta. www.ecodruk.pl ul. Podskale 33, 42-510 Wojkowice Kościelne www.norwoks.com.pl www.ppepoland.com.pl www.edison.pl

ul. Dobrego Pasterza 122 A, 31-416 Kraków

Euro-Locks Sp. z o.o. Firma Euro-Locks jest światowym liderem w dziedzinie produkcji zamków i urządzeń zamykających dla przemysłu. Swoją obecną pozycję firma zawdzięcza ponad 100 letniemu doświadczeniu w tworzeniu produktów pod potrzeby klientów, z którymi buduje partnerskie relacje w biznesie. www.euro-locks.pl ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska

Firma Doradczo-Szkoleniowa PRZEMYK Sławomir Szczepaniak Świadczy usługi doradczo-szkoleniowe w każdym z 4. głównych obszarów biznesu: pracownicy, sprzedaży, rozwoju biznesu oraz sukces osobisty. Zawsze rozpoczyna zlecenia od dobrej, bezpłatnej diagnozy sytuacji i wyzwań przed jakimi stoi klient. Dzięki takiemu 20

LUTY 2016

ul. Rolna 60, 40-555 Katowice

ul. Metalowców 3A, 41-600 Świętochłowice

Firma Handlowo-Usługowa „BIP” w Katowicach

PATHWAY OF COMMERCE POLSKA Sp. z o.o.

Doradztwo finansowo-inwestycyjne, konsulting, szkolenia, edukacja, logistyka, zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, pośrednictwo finansowe, motoryzacja.

Firma specjalizuje się w krzewieniu współpracy handlowej pomiędzy polskimi a kurdyjskimi firmami. Cel ten realizuje dzięki organizacji spotkań handlowych w Polsce oraz Autonomicznym Regionie Kurdystanu Irackiego. Pomaga nie tylko zawierać umowy handlowe ale też usprawnia ich realizację organizując inspekcje SGS oraz dokumentację konieczną do eksportu towarów do Kurdystanu, pośrednicząc w płatnościach, a także transportując dobra na miejsce.

www.fuhbip.pl ul. Józefowska 114a/42, 40-145 Katowice

„FIZJO-MED II” Sp. z o.o. w Katowicach Fizjo-Med to placówka medyczna zajmująca się rehabilitacją od ponad 15 lat. Oferuje wysokospecjalistyczną rehabilitację pod okiem profesjonalistów z zakresu fizjoterapii, traumatologii, neurologii i ortopedii. Pacjenci mogą korzystać z basenu oraz zajęć rekreacyjnych: hydrocyclingu, aquaaerobicu, gimnastyki korekcyjnej

www.pc-polska.eu

ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

MobApki.pl Lider aplikacji mobilnych MobApki.pl to agencja specjalizująca


się w pomaganiu firmom zwiększyć zysk, obniżyć koszty marketingowe i promocyjne oraz zdobyć nowych klientów. Nasz cel realizujemy tworząc aplikacje na smartfony, promocyjne gry na tablety,  mobilne strony WWW i e-publikacje. Zapraszamy do współpracy. www.mobapki.pl

prawiamy efektywności pracy zespołów wanie ryzyka, likwidacja szkód. sprzedażowych. www.silesiabroker.com.pl www.formatrix.pl Kol. pod Klimontowem 25, 41-218 Sosnowiec  ul. Chorzowska 6, 40-101 Katowice

LUX Finanse Elwira Kołacz-Gałka

HEKSAGON Sp. z o.o.

Firma zajmująca się kredytami.

Organizator szkoleń i właściciel platformy PROjektant Przyszłości - nowoczesnej, edukacyjnej platformy MultiLearningu, za pomocą której można systematycznie i długofalowo szkolić się w różnych obszarach.

ul. Leśna 24, 42-270 Rzerzęczyce

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

IPG Przemysław Grzywa w Katowicach

Ecol Sp. z o.o.

Firma zajmuje się marketingiem międzynarodowym: wprowadzaniem polskich firm na rynki międzynarodowe, międzynarodowymi działania public relations, organizacją indywidualnych misji gospodarczych. Doradztwo i prowadzenie działań z zakresu marketingu operacyjnego i komunikacji marketingowej. Audyty identyfikacji wizualnej. www.ipg.marketing ul. Zabrska 14/9, 40-083 Katowice

SIERPIEŃ 2015 Sumar Sp. z o.o.

Czyszczenie hydrodynamiczne układów olejowych, serwis remontowy, serwis www.projektantprzyszlosci.pl www.heksagon.com.pl smarowniczy. www.ecol.com.pl ul. Podmiejska 71 A, 44-207 Rybnik

Transporters Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Duraj Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

Usługi prawne dla korporacji. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. www.durajreck.com www.transporters.pl

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

ul. Wysoka 2/2, 44-200 Rybnik

Zielony Smok Maria Szumna

Fajna Spółdzielnia Socjalna w Katowicach

Ubezpieczenia, kredyty, pieczątki.

www.zielonysmok.com Firma oferuje produkcję, serwis i sprze- Przedsiębiorstwo społeczne specjali- ul. Rydygiera 25 lok. 13, Kraków 30-695  daż wyposażenia do hodowli drobiu. zujące się w trzech pionach: produkcji innowacyjnych gadżetów promocyj- LISTOPAD 2015 www.sumar.com.pl no-reklamowych w postaci mydełek 41-922 Radzionków naturalnych, usługach projektowania QARCATA POLSKA Sp. z o.o. przestrzeni (w tym rewitalizacji) oraz WRZESIEŃ 2015 usługach rozwojowych. Zapewnia doradztwo w eksporcie i inwestycjach na wybranych rynkach Firma Doradczo-Szkoleniowa www.fajna.eu (m.in. Rumunii, Bułgarii, Kolumbii, FORMATRIX ul. Roosevelta 118 B, 41-800 Zabrze Meksyku, Tajwanu, Japonii, Korei Południowej). Formatrix to grupa trenerów – spe- PAŹDZIERNIK 2015 cjalistów z różnych dziedzin biznesu. www.qarcata.com Prowadzi szkolenia menadżerskie, Kurek Anna Silesia Broker ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy sprzedażowe oraz coaching. Łagodzimy konflikty w firmie oraz skutecznie po- Działalność ubezpieczeniowa, oszacoLUTY 2016

21


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Zapewnia wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacji. www.pec.rsl.pl

ul. Zabrzańska 38, 41-700 Ruda Śląska

CONE INVESTMENTS Sp. z o.o. w Organizacji Głównym kierunkiem działań jest budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem najnowszych technologii produkcji energii i odzysku ciepła. Zapewnia kompleksową koordynację prac mających na celu osiągnięcie założonego celu inwestora. Oferuje komfort profesjonalnie zorganizowanego procesu budowy, wsparcie merytoryczne jak i wykonanie pełnobranżowych projektów budowlano-wykonawczych. www.conegroup.pl

ul. Gallusa 10/112, 40-594 Katowice

www.burgaflex.com ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec

P.W. Budmet Dariusz Nocoń, Adam Nocoń w Czeladzi

Firma zajmuje się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną głównie artykułów spożywczych i suplementów diety. ul. Łęgowska 5 Smolnica, 44-153 Sośniowice

Podstawowym kierunkiem działalności jest produkcja węglowych kotłów cenSTYCZEŃ 2016 tralnego ogrzewania. www.budmet-czeladz.pl ul. Staszica 171, 41-250 Czeladź

Grupa MTS Sp. z o.o. Działalność handlowa. www.grupamts.com ul. Kalinowa 41, 40-750 Katowice

Pinnacle Poland Sp. z o.o. w Katowicach Realizacja projektów budowlanych.

„OPAKODREW” P.P.H.U. Sp. z o.o. OPAKODREW jest polskim przedsiębiorstwem działającym na rynku od 1995 roku. Głównym profilem naszej działalności jest produkcja skrzyń i opakowań drewnianych fitosanitarnych do transportu drogowego, morskiego i lotniczego z uwzględnieniem ich statyki oraz konstrukcji obciążeniowej oraz świadczenie kompleksowych usług pakowania, zabezpieczania ładunków i szatuowania kontenerów. www.opakodrew.com

www.pinnacle-rei.com

ul. Wojska Polskiego 22, 41-600 Świętochłowice

al. Korfantego 2, 40-004 Katowice

Ilona Kanclerz

Gootek Agnieszka Szwed

GRUDZIEŃ 2015

Remix Partner Dominika Dakhil

Wydawca Modny Śląsk online oraz Mariacka.eu.

Nowoczesna agencja reklamowa specjalizująca się w projektowaniu dowww.ilonakanclerz.pl brych stron www, audytach i poprawie ul. Mariacka 20, 40-014 Katowice skuteczności istniejących stron www Zajmuje się budową, remontami i mooraz projektowaniu i druku materiałów dernizacją budynków mieszkalnych, Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń reklamowych. usługowych i użyteczności publicznej. i Reklamy „EUROBUSINESS-HALLER” Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Romik

ul. Wieniowskiego 16, 41-506 Chorzów

Burgaflex Sp. z o.o.

www.gootek.pl ul. Wawelska 91, 43-155 Bieruń

Bank Informacji O Pracowniku Rzetelny Pracownik Sp. z o.o.

Produkcja elementów AC dla branży automotive, system Burgaclip. StoPrzetwarzanie danych. sowanie rozwiązań dopasowanych do poszczególnych wymagań klientów na www.rzetelny-pracownik.pl całym świecie.

ul. Krańcowa 35, 43-300 Bielsko-Biała

22

LUTY 2016

Organizacja targów i konferencji w kraju. Organizacja pawilonów polskich na międzynarodowyh targach branżowych oraz wynalazczości w wielu krajach świata. Profesjonalna obsługa tłumaczeniowa firm (tłumaczenia specjalistyczne, pisemne, ustne, przysięgłe). www.haller.pl ul. Obroki 133, 40-833 Katowice


Organization of Software Engineers Artur Machura Propagujemy międzynarodowe doświadczenia z realizacji udanych projektów IT, które prowadzą do rzeczywistego rozwoju przedsiębiorstw. Wydaliśmy przewodnik pt. „Rozwój firmy z informatyką i e-biznesem. Efektywnie tylko z Analizą Biznesową”. Świadczymy usługi i prowadzimy szkolenia dla zainteresowanych rozwojem przedsiębiorców. Zapraszamy do interaktywnej prezentacji on-line Organization of Software Engineers: www. software-engineers.org www.software-engineers.org/business ul. Czekanka 50b, 42-470 Siewierz

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział w Katowicach Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, finansowe, osobowe, odpowiedzialności cywilnej, gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia na życie. www.uniqa.pl ul. Roździeńskiego 88A, 40-201 Katowice

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Balgaz Sp. z o.o. Realizujemy projekty z dziedziny budownictwa inżynieryjnego, infrastrukturalnego, ale również ogólnego i przemysłowego. Wyróżnia nas nowoczesne podejście, dążenie do perfekcji, pasja i odpowiedzialność. Pracujemy zarówno w charakterze generalnego wykonawcy, jak i w systemie podwykonawczym. www.balgaz.pl ul. Czeladzka 24, 41-205 Sosnowiec

LUTY 2016

23

Profile for Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wolny Rynek - luty 2016  

Wydanie specjalne XXIV Gala wręczenia nagród Laury Umiejętności i Kompetencji

Wolny Rynek - luty 2016  

Wydanie specjalne XXIV Gala wręczenia nagród Laury Umiejętności i Kompetencji

Advertisement