Page 1

2013

„Pytania, na które nie ma odpowiedzi, rozwiązujemy nie przez wyjaśnienie ich, ale przez postawę wobec nich” Tadeusz Mazowiecki


MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze Zabrze jest jednocześnie miastem nowoczesnej nauki. To tutaj prężnie działają wyższe uczelnie i prestiżowe ośrodki naukowo-badawcze. Dzięki temu Zabrze kojarzone jest z Polską Akademią Nauk, Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego czy Wyższą Szkołą Techniczną.

Dla każdego z nas rok 2014 będzie czasem podejmowania wyzwań, realizacji planów, a także – czego Państwu serdecznie życzę – spełniania marzeń. Mamy do wykorzystania 365 dni, aby dążyć do osobistego rozwoju, realizowania się w pracy zawodowej oraz okazywania życzliwości drugiemu człowiekowi. W tym czasie zechciejmy także podjąć współodpowiedzialność za dalszy rozwój naszego regionu.

Potencjał gospodarczy i naukowy uzupełniają takie symbole miasta jak znane na całym świecie Śląskie Centrum Chorób Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, klub sportowy „Górnik Zabrze” czy zdobywająca coraz większą popularność Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych i udostępnianie ich turystom to kolejny znak firmowy Zabrza, gdzie realizujemy obecnie ogromny projekt z zakresu turystyki podziemnej jakim jest Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna.

Najistotniejszym zadaniem jakie realizujemy w Zabrzu jest inwestowanie w mieszkańców. Od tych najmłodszych, którym organizujemy edukację przedszkolną i szkolną. Konsekwentnie wspierając oświatę dajemy uczniom możliwość coraz atrakcyjniejszego zdobywania wiedzy, a nauczycielom i pedagogom zapewniamy godne warunki wykonywania niełatwej, lecz społecznie ważnej misji. Ułatwiając aktywizację na rynku pracy oraz promując przedsiębiorczość nie zapominamy o seniorach. Ludziach, którzy wciąż mogą nam służyć swoimi radami i doświadczeniem. Dla wszystkich Zabrzan przygotowujemy bogatą ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną, jednocześnie dbając o właściwe wykorzystanie potencjału naszego miasta.

O tych wszystkich aspektach rozwoju miasta myśleć musimy w szczególności w roku 2014, gdy przypada 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Akcesja zdeterminowała przecież nasze możliwości urzeczywistniania projektów społecznych i inwestycyjnych. Nie zapominamy także, że zaledwie 25 lat temu odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski. 4 czerwca i 18 czerwca 1989 roku obrany został kierunek demokratyzacji dający nadzieję wolności. Wreszcie rok 2014, to czas spodziewanej kanonizacja papieża Jana Pawła II, która umacnia w nas poczucie odpowiedzialności za spożytkowanie tej wolności.

Zabrze stało się miejscem rozpoznawalnym na mapie regionu nie tylko dzięki zrównoważonej polityce społecznej ale także inwestycjom infrastrukturalnym. Przez pięć minionych lat na realizację projektów inwestycyjnych przeznaczyliśmy z budżetu miasta około półtora miliarda złotych. Odważnie i racjonalnie zarazem sięgamy po fundusze zewnętrzne. Prowadzimy więc takie działania jak największa w historii modernizacja wodociągów i kanalizacji warta około 800 milionów złotych. Świadectwem przekształceń infrastrukturalnych jest również oddanie do użytku dwóch odcinków Drogowej Trasy Średnicowej oraz budowa dwóch kolejnych jej fragmentów. W powojennej historii miasta nie było też tak ogromnej pod względem kubaturowym inwestycji jak wznoszenie nowego stadionu miejskiego im. Ernesta Pohla. Budujemy bardzo oczekiwany basen. Modernizowany jest układ komunikacyjny miasta z wymianą torowisk tramwajowych i oddawaniem do użytku ulic z nowymi nawierzchniami…

Zabrze to przede wszystkim wspaniali ludzie. Pełni pasji i zaangażowania mieszkańcy. Mamy 365 niepowtarzalnych dni, aby razem podjąć wiele cennych inicjatyw oraz dzielić się energią dla wspólnego dobra jakim jest rozwój naszej małej Ojczyzny. Po raz kolejny z radością gościmy w Zabrzu szacownych laureatów Laurów Umiejętności i Kompetencji. Te prestiżowe wyróżnienia trafiają do osób, firm, instytucji i organizacji społecznie odpowiedzialnych, które w szczególny sposób wyróżniają się aktywnością, wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz zaangażowaniem społecznym. Wszystkim tegorocznym nagrodzonym składam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

Kształtując miasto innowacyjnej gospodarki dbamy o sferę biznesu, udostępniamy tereny inwestycyjne w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zapewniamy warunki do pracy, a także zdobywania wiedzy. Szczycące się bogatymi tradycjami

Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza

3


TADEUSZ DONOCIK Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Szanowni Państwo, Tegoroczna edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji przepełnia mnie ogromną satysfakcją i radością. Od 22 lat staramy się wyrazić nasz podziw i uznanie dla wybitnych postaci, nie tylko ze Śląska, ale również z całego kraju oraz z zagranicy. W tym roku panteon Laureatów Laurów wzbogaci się o kolejne wspaniałe osobistości. Nie można przejść obojętnie obok naszych rodaków, którzy z pasją, zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności pracują na wspólną przyszłość. To dzięki ich codziennym staraniom nasz region, a także Polska rosną w siłę na arenie międzynarodowej.

ogromnego dorobku artystycznego mistrza Pendereckiego. Wszystkie swoje dzieła tworzy z ogromną precyzją oraz dbałością o każdy szczegół. Utwory często powstają na przestrzeni lat, niosąc ze sobą olbrzymi ładunek emocjonalny i co bardzo ważne stanowią bezcenny wkład w nasze dziedzictwo kulturowe. Mistrz Penderecki jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród. Otrzymał zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa od kilkudziesięciu renomowanych uniwersytetów z całego świata. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim laureatom XXII edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji. Niech to wyróżnienie będzie wyrazem podziwu dla Was i Waszych dokonań. Gratuluję dotychczasowych sukcesów i życzę dalszych owocnych lat pracy w imię naszego wspólnego dobra.

Polska gospodarka powoli podnosi się z kryzysu. Powodem do dumy powinien być fakt, iż nasz kraj notuje jeden z najlepszych wyników poziomu wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku. Do tak optymistycznego przebiegu zdarzeń przyczyniają się znakomite osoby, firmy oraz instytucje, które stanowią idealny przykład przedsiębiorczości, wytrwałości, pracowitości i innowacyjnego myślenia. Pamiętajmy o tym, że utrzymanie Polski w dobrej kondycji zależy również od wzajemnej współpracy oraz zaufania społecznego. Jest to niezmiernie ważne w ciągle zmieniającym się i turbulentnym otoczeniu. Działając w pojedynkę można osiągnąć duży sukces, ale naprawdę wielkie rzeczy są dziełem naszej wspólnej pracy. Wręczając Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji, czyli najwyższe wyróżnienia, pragniemy docenić grono ludzi wyjątkowych, wywodzących się ze świata nauki, gospodarki, polityki oraz kultury – ludzi, którzy dzięki swojej postawie i nieprzeciętnym umiejętnościom potrafią wpłynąć na obraz otaczającej nas rzeczywistości. Tegorocznym Diamentowym Laureatem jest światowej klasy kompozytor, dyrygent, profesor Krzysztof Penderecki. Postać niezwykle utalentowana, która na stałe wpisała się w historię światowej muzyki. Dzięki jego przełomowej i wybitnej twórczości świat usłyszał o polskiej muzyce. „Credo”, „Polskie Requiem”, „Siedem bram Jerozolimy”, „Tren ofiarom Hiroszimy” czy „Król Ubu”, to tylko mały fragment

4


WSPOMNIENIA

TADEUSZ MAZOWIECKI (1927-2013) Fot. Wojciech Grzędziński/KPRP Źródło: oficjalny serwis fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP

Mazowieckiego jest również polityka zagraniczna, racjonalne ustanowienie stosunków z sąsiadami oraz podjęcie skutecznych działań związania naszego kraju ze strukturami europejskimi.

W minionym roku z żalem i smutkiem pożegnaliśmy Tadeusza Mazowieckiego, naszego laureata wyróżnionego w 2004 roku Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Należał niewątpliwie do panteonu wybitnych obywateli naszego kraju. Był bowiem Tadeusz Mazowiecki jednym z architektów III Rzeczpospolitej, bez reszty zaangażowanym w budowę nowoczesnej, demokratycznej, osadzonej trwale w strukturach europejskich współczesnej Polski. Znaczący okres publicznej działalności Tadeusza Mazowieckiego miał miejsce w trudnych czasach systemu komunistycznego, w czasach gdy działając dla dobra Polski trzeba było wykazać się zarówno odwagą jak i roztropnością. Te cechy Tadeusz Mazowiecki wykazał w swojej działalności jako redaktor naczelny katolickiej ,,Więzi”, współtwórca Klubów Inteligencji Katolickiej, czy też w czasie, gdy w okresie popaździernikowej odwilży 1956 roku sprawował mandat poselski klubu ,,Znak”. Później był udział Tadeusza Mazowieckiego w formujących się strukturach opozycji demokratycznej, zaś w pamiętnym sierpniu 1981 roku przewodnictwo zespołowi doradców komitetu strajkowego. Rozważna i zarazem odważna koncepcja walki o reformy systemu powstałych wówczas struktur. NSZZ Solidarność w znaczącym stopniu była zasługą Tadeusza Mazowieckiego. Stan wojenny i okres internowania i późniejsze trudne czasy budowy podziemnych struktur i programu NSZZ ,,Solidarność” to okres wielkiej aktywności Tadeusza Mazowieckiego.

Powszechny szacunek w Europie i świecie zyskał Tadeusz Mazowiecki za swoją postawę w czasie pełnienia misji ONZ-tu na Bałkanach. Nie wahał się wówczas jako sprawozdawca ONZ ds. przestrzegania praw człowieka kontestować braku stanowczych działań w obronie życia ludzi doświadczonych obłędem czystek etnicznych. ,,Uczciwość musi stać ponad pokrętną dyplomacją, w której słowa o obronie praw człowieka przestają cokolwiek znaczyć” mówił wówczas składając dymisję z pełnionej funkcji poruszony tragedią bośniackich Muzułmanów w Srebrenicy. Piękną kartę działalności parlamentarnej zapisał Tadeusz Mazowiecki w komisji konstytucyjnej. Był jednym z najważniejszych twórców pierwszej w III Rzeczpospolitej ustawy zasadniczej, autorem preambuły, którą powszechnie uznano za wykładnik przywiązania do demokracji i chrześcijańskich wartości. Będąc z ramienia Komitetu Obywatelskiego ,,S” posłem Sejmu Kontraktowego miałem zaszczyt z nominacji Tadeusza Mazowieckiego rozpocząć swoja służbę w administracji państwowej. Z tych czasów mam wielki podziw i szacunek dla Niego. Pozostały mi w pamięci posiedzenia ówczesnej Rady Ministrów, która pod Jego przewodnictwem ukształtowała na wiele lat naszą rzeczywistość. Tadeusz Mazowiecki jako odpowiedzialny premier potrafił słuchać, decydować i z żelazną konsekwencją podążać drogą bezpiecznej ewolucji naszego państwa. Obce mu były jakiekolwiek - tak powszechne w dzisiejszych czasach – medialne fajerwerki, czy socjotechniczne sztuczki. Był politykiem staroświeckim, poważnym. Uważał, iż sprawując władzę, przyjmując odpowiedzialność za przyszłość Polski pracować powinien na swoje miejsce w historii, nie zaś na słupki popularności. I to było główne przesłanie Jego publicznej działalności. Jestem przekonany, że historia – podobnie jak wola wielu obywateli naszego kraju – umieści Tadeusza Mazowieckiego w panteonie najwybitniejszych Polaków III Rzeczpospolitej.

Efektem konsekwentnej i pokojowej konstatacji systemu komunistycznego państwa oraz realizmu jego ówczesnych władz były obrady Okrągłego Stołu. Otworzyły one drogę do częściowo demokratycznych wyborów i powstania koalicyjnego rządu, którego twórcą i premierem został Tadeusz Mazowiecki. To wówczas jako prekursor ruchów wolnościowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wykazał się wielką odpowiedzialnością, konsekwencją i odwagą w kształtowaniu niełatwej przecież drogi polskiej transformacji. Miał bowiem Tadeusz Mazowiecki nieczęsto spotykaną umiejętność hierarchizacji problemów, które w warunkach gospodarczej zapaści państwa należało rozwiązywać. Efektem odważnych, ale trudnych w społecznych odbiorze reform podjętych przez Jego rząd było odnotowanie już w 1991 roku i trwającego do czasów obecnych wzrostu gospodarczego. Sukcesem Premiera

5

dr inż. Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach


WSPOMNIENIA

WOJCIECH KILAR

(1932-2013) … tak szybko odchodzą Ślązak ze Lwowa, obywatel świata „piękno należy wesprzeć, bo tworzą je nieliczni, a potrzebuje go wielu”. Johann Wolfgang von Goethe Gazeta Uniwersytecka UŚ

Ci, którzy odeszli, żyją w naszej pamięci. Czas nie zaciera śladów Osób wyjątkowych, charyzmatycznych, takich jak Maestro Wojciech Kilar. Choć odszedł, stale jest blisko – można powiedzieć, że w jakimś sensie, poprzez swoją fenomenalną muzykę, jest ciągle wśród nas. Żyje w naszych sercach dzięki ogromnemu dobru, które zostawił, dzięki licznym utworom, wykonywanym w salach koncertowych całego świata, ze względu na autorytet wybitnego kompozytora współczesnej muzyki poważnej, który zbudował, pracując twórczo z wielkim zaangażowaniem oraz pasją. Pomimo tych wielu zasług, jakże trudno pisać o Nim w czasie przeszłym. Jeszcze przecież w czerwcu, świętując jubileusz 45-lecia powstania Uniwersytetu Śląskiego, studencka orkiestra wykonała niezapomniany koncert poświęcony muzyce filmowej Wojciecha Kilara, goszcząc Maestro na tej uroczystości. Jeszcze przecież całkiem niedawno honorowaliśmy naszego Mistrza najwyższą godnością akademicką – tytułem doktora honoris causa. Trudność ta jest jeszcze wyrazistsza, kiedy uświadomimy sobie, że wspominamy jednego z największych kompozytorów współczesnych, którego wszechstronna twórczość znakomicie wzbogaca polską i światową kulturę muzyczną, współtwórcy, wraz z Krzysztofem Pendereckim i Henrykiem Mikołajem Góreckim, nowej polskiej szkoły awangardowej oraz nowego kierunku we współczesnej muzyce, a przy tym Człowieka niezwykle pokornego i skromnego, który żył normalnie, obok nas w Katowicach, najlepiej czując się w domowych pieleszach, z bliskimi i z kotami. Pozostają wspomnienia…, dwie obrączki na Jego dłoni, lekko przygarbiona sylwetka z rozwichrzonymi włosami, zamyślona twarz…, ale muzyka, którą napisał Wojciech Kilar, zawsze będzie obecna. Zwłaszcza, że była to muzyka niezwykle zróżnicowana, a skomponowane przez Niego melodie nucone są przez wielu, przenikają do różnych sfer, poruszają i zachwycają, wywołują katharsis, dotykają nas wszystkich, zarówno melomanów, jak i szerszej grupy odbiorców kultury popularnej. Należy w tym miejscu wspomnieć, że wspaniała muzyka Wojciecha Kilara uświetniła przecież wiele obrazów filmowych, takich jak: „Sól ziemi

czarnej”, „Czterej pancerni i pies”, „Rejs”, „Trędowata”, „Dracula”, „City of Angels”, „Dziewiąte wrota”, „Pan Tadeusz”, „Pianista” i wiele, wiele innych – jest ich ponad 140, a sama lista tytułów wypełniłaby całą niniejszą publikację. Istnieją dzieła muzyczne, które przekraczają samo piękno i otwierają się na wartości nadestetyczne, metafizyczne, humanistyczne oraz transcendentne i wkraczają także w sferę sacrum. Takimi utworami są niewątpliwie arcydzieła Wojciecha Kilara, które przez ciągły ruch ku sercu człowieka poszerzyły je, powiększyły, czyniąc je jeszcze bardziej ludzkim. Wymieńmy kilka spośród wielu utworów, wskazujących drogę do Prawdy, Boga i Ojczyzny: poemat symfoniczny Exodus (1981r.) – przejście przez Morze Czerwone, dający Polakom wiarę i nadzieję w czasach walki o wolność, Angelus (1984r.) – wotum wdzięczności i żarliwa modlitwa przed Jasnogórskim wizerunkiem Madonny, Missa pro pace (2002r.) – msza święta w intencji pokoju na nowe tysiąclecie czy September Symphony – dźwięki mówiące o wydarzeniach z 11 września 2001r. Tworzona przez Wojciecha Kilara muzyka wypływała autentycznie z Jego duszy, była bowiem odbiciem stosunku do otaczającego Go świata, świadectwem Jego systemu wartości. Dzisiaj dziękujemy Maestro nie tylko za wspaniałą muzykę, składamy Ci także hołd jako Twórcy i Człowiekowi – lwowianinowi z urodzenia, Ślązakowi z wyboru, obywatelowi świata o międzynarodowej sławie i uznaniu. Dziękujemy po prostu za to, że byłeś z nami, że wśród wielu obowiązków zawsze znajdowałeś dla nas czas. Przez te lata okazałeś się człowiekiem nawiązującym serdeczny i głęboki kontakt. Dlatego z wielkim żalem i z łzą w oku, ale i ogromną dumą, że spotkaliśmy tak wyjątkowego Człowieka, żegnamy Cię. Miałeś wielkie serce, otwarte dla wszystkich… Takiego Cię zapamiętamy...

Prof. Wiesław Banyś Rektor Uniwersytetu Śląskiego Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

6


HISTORIA LAURÓW Dwadzieścia dwa lata temu wszystko zaczęło się bardzo skromnie. Wąskie grono działaczy: Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz – Prezesi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Kazimierz Borgieł – Dyrektor Izby, Tadeusz Biedzki – wtedy Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego i Redaktor Naczelny Trybuny

rów. Sukcesy indywidualnych menedżerów, firm są wspólnymi sukcesami gospodarki i społeczeństwa” – przesłanie to ujęte w komunikacie prasowym Komitetu Organizacyjnego Laurów’92 wyrażało od tej pory zasadność przyznawania Złotych Laurów.

Laury 2007

W 1993 roku postanowiono wyróżniać Laurami przedstawicieli regionu obejmującego wówczas cztery województwa: katowickie, bielskie, częstochowskie i opolskie. Grupę nagrodzonych w historii Laurów biznesmenów otworzyli: Edward Pilch, Krzysztof Czyż, Witold Bartnik oraz firmy: Fabryka Samochodów Małolitrażowych i Henkel-Polska. Pierwszym sekretarzem Kapituły został Stanisław Przybyłowicz.

Laury 2000

Śląskiej, Leopold Kurek - ówczesny Dyrektor Radia Katowice S.A. i Rafał Szymoński - ówczesny Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddziału Terenowego w Katowicach, postanowiło wyróżniać ludzi wybitnych, którzy poprzez swoją działalność gospodarczą i społeczną dokonali rzeczy istotnych dla dobra kraju i społeczeństwa. Dlatego też pierwszymi Diamentowymi Laureatami zostali Lech Wałęsa - pierwszy wybrany w wolnych wyborach Prezydent III RP oraz Arcybiskup Damian Zimoń, którego deklaracja duchowego wsparcia dla protestujących doprowadziła do zakończenia strajku załogi FSM w Tychach w 1992r.

Laury 2008

Wyróżnianie Laurami Umiejętności i Kompetencji stało się śląską tradycją, która na trwałe wpisała się w polską rzeczywistość. Historię nagrody tworzy

Laury 2006

Pierwszymi Platynowymi Laurami wyróżnieni zostali: Mirosław Styczeń – były wojewoda bielski oraz Ryszard Zembaczyński – były wojewoda opolski, którzy od tej pory stali się wielkimi zwolennikami samorządu gospodarczego, przyjaciółmi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i aktywnymi członkami powołanej w 1993 roku Kapituły Laurów. „Okres budowy gospodarki rynkowej ma swoich bohate-

Laury 2011

7


Laurów 2012 uświetnił występ Leszka Możdżera wraz z AUKSO – orkiestrą kameralną miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia.

kilkuset Laureatów, ich sukcesy, osiągnięcia w biznesie, nauce, edukacji, polityce i kulturze. Co roku wręczeniu Laurów towarzyszy uroczysta Gala, która na przestrzeni lat gościła w wielu wspaniałych miejscach, takich jak: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Wielka Sala Stropowa ratusza w Brzegu, Teatr Polski w Bielsku-Białej, aula Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie, Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach, Teatr im. St.Wy-

Nina Nowak, Laury 2007

Kolejne edycje poszerzają plejadę laureatów, podkreślając znaczenie działań Polaków na rzecz integracji europejskiej. I odwrotnie, promują zaangażowanie obywateli Europy w procesy zacieśniania współpracy na naszym kontynencie, a także poza nim. W ten sposób uhonorowaliśmy Diamentowym Laurem m.in. José Manuela Barroso, Javiera Solanę czy Vaclava Havla.

Edyta Górniak, Laury 1994

spiańskiego w Katowicach. Od 2008 roku gospodarzem uroczystości laurowych jest Miasto Zabrze oraz zabrzański Dom Muzyki i Tańca, w których udział bierze ponad 2000 gości. Tradycyjnie, laurowe gale są okazją do znakomitych koncertów. Wśród dotychczasowych wykonawców znaleźli się m.in.: Grażyna Brodzińska, Bogusław Morka, Edyta Górniak, Krzysztof Jakowicz, dwukrotnie Narodowa Orkiestra

Natasza Urbańska, Laury 2011

Samorządowi gospodarczemu przypadła ważna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej gospodarki i pobudzania jej rozwoju. Nową rzeczywistość kreują przede wszystkim wielkie indywidualności, zespoły ludzi wybitnych, niekwestionowane autorytety moralne, liderzy życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, politycy. Niebagatelne znaczenie dla postępu cywilizacyjnego ma wyróżnianie bohaterów przemian i upowszechnianie ich osiągnięć. Niestety, coraz częściej także przychodzi nam rozstawać się z osobami, które jeszcze nie tak dawno były wśród nas, były dla nas wzorem i autorytetem. Wszystkie te wybitne jednostki zostawiły po sobie ślad na kartach historii naszego kraju, poprzez niestrudzoną postawę w działaniach na rzecz Polski i Polaków. 28 października 2013 roku zmarł Tadeusz Mazowiecki, wielki polityk, Premier pierwszego rządu III Rzeczypospolitej Polskiej, Laureat Diamen-

Studio Buffo, Laury 2011

Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestra Warszawskich Symfoników, Filharmonia Śląska, Filharmonia w Zabrzu oraz Orkiestra Opery Śląskiej w Bytomiu, Dina Joffe, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Waldemar Malicki wraz z Filharmonią Dowcipu, Zbigniew Wodecki, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Studio Buffo ze spektaklem muzycznym „Hity Buffo” w reżyserii Janusza Józefowicza pod kierownictwem muzycznym Janusza Stokłosy z udziałem Nataszy Urbańskiej i najlepszych artystów studio. Od wielu lat koncertom laurowym towarzyszy Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak-Myrczek. Galę

8


towego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2004. 29 grudnia 2013 roku Polska straciła także wielkiego obywatela jakim był Wojciech Kilar, wybitny polski pianista, kompozytor muzyki poważnej i filmowej, Laureat Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2003. Zostali w naszych sercach i w naszej pamięci.

Laury 2011

Zbigniew Wodecki, Laury 2010

Orkiestra Górnicza, Laury 2012

WYWIAD Z TADEUSZEM DONOCIKIEM Prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Wkroczyliśmy na dobre w trzecią dekadę przyznawania Laurów Umiejętności i Kompetencji. Co szczególnie utkwiło Panu w pamięci w kontekście tych 21 edycji, które już są za nami?

z 2004 roku, pierwszego premiera wolnej Polski Tadeusza Mazowieckiego. Jak Pan zapamiętał tego wielkiego, naszego rodaka? Tadeusz Mazowiecki – człowiek, w którym pokładaliśmy wielkie nadzieje. Stając na czele pierwszego rządu sejmu kontraktowego, w zasadzie zmienił całkowicie kształt państwa. Reformy Balcerowicza, których był zwolennikiem odmieniły gospodarczą perspektywę funkcjonowania państwa. Wielki orędownik dialogu, porozumienia, później bardzo różnie ocenianej grubej kreski. Tadeusz Mazowiecki będzie pamiętany również jako wielki ambasador pojednania polsko-niemieckiego, które do dzisiaj skutkuje bardzo dobrymi relacjami z naszym zachodnim sąsiadem. Przy całej swojej wielkości był bardzo skromnym człowiekiem. Potrafił rozmawiać z każdym, nie wywyższał się. Szkoda, że w wieku 86 lat odszedł, bo pewnie mógłby służyć swoimi radami jeszcze niejednej ekipie rządowej.

Od początku mierzyliśmy wysoko i chyba się nam udało, skoro nasze wyróżnienie trafiło do całej plejady wybitnych osobistości, które złotymi zgłoskami pisały współczesną historię regionu, kraju, a nawet świata. Że wspomnę tylko o arcybiskupie Damianie Zimoniu, Lechu Wałęsie, Tadeuszu Mazowieckim, Zbigniewie Brzezińskim, Vaclavie Havlu, Javierze Solanie czy José Manuelu Barroso. Dość szczególna była piąta edycja Laurów. Wówczas woj. bielskie obejmowało swoim terytorium również Wadowice – miejsce urodzenia Karola Wojtyły. Zdobyliśmy się na odwagę, by poprzez biskupa bielskiego, który przez 15 lat pracował w Rzymie i znał bardzo dobrze ówczesnego osobistego sekretarza Jana Pawła II – ks. Stanisława Dziwisza dotrzeć z naszym Laurem do Papieża. Gdybym miał mierzyć miarą wielkości autorytetu, to uhonorowanie Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji Papieża Jana Pawła II było dotychczas najważniejszym wydarzeniem na przestrzeni 21 lat.

Mówimy przede wszystkim o wybitnych osobistościach. Wygląda na to, że w polskiej rzeczywistości łatwiej nam wyławiać autorytety niż wystawiać na piedestał modelowe zespoły ludzkie...

Podczas tegorocznej uroczystości będziemy z pewnością wspominać laureata Diamentowego Lauru

Od samego początku, ideą Laurów jest jednak pokazywanie liderów, ponadprzeciętnych osobistości

9


i niezwykłych postaci. Czasami chcieliśmy podkreślić jakąś ważną rocznicę uwypuklając znaczenie konkretnej instytucji, ale zawsze z jej liderem na czele. W życiu tak jest, że nawet najlepszy zespół, najbardziej dopasowany charakterami, kompetencjami również musi mieć lidera. A pokazywanie liderów, którzy umieją pracować zespołowo to jest jeszcze większa sztuka. Tym bardziej, że Polacy jako indywidualiści mają niską skłonność do pracy zespołowej. Jak ktoś już osiąga sukces, to bardzo często chce pomnażać efekty tego sukcesu w pojedynkę. W dłuższej perspektywie – posiadając nawet ogromne talenty – trudno jest działając w pojedynkę osiągnąć tyle samo, co przy pomocy dobrze funkcjonującego zespołu. Dlatego Laury na ogół są przyznawane osobom, ale właśnie z naciskiem na postacie, które potrafią pracować zespołowo. Zespołowo musi pracować również Kapituła, w której składzie znajdują się przecież nieprzeciętne osobowości… Regułą stało się, że Kapituła liczy między 25-30 osób, które reprezentują rozmaite środowiska. Skupia ona m.in. przedstawicieli nauki, samorządów terytorialnych czy administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Regułą jest, że wszyscy członkowie Kapituły - z wyjątkiem przewodniczącego - są byłymi laureatami. W związku z tym, sami mogą pochwalić się wielkimi osiągnięciami na swoim koncie, co daje im pewnego rodzaju legitymację do tego, żeby móc oceniać innych. Przyznawanie Laurów wiąże się z jakąś oceną człowieka, dlatego w celu maksymalnego zobiektywizowania tej oceny stosujemy dużą reprezentatywność członków Kapituły. W sumie, co roku Kapituła zbiera się sześciokrotnie, a wszystko po to, żeby zapoznać się z charakterystyką i uzasadnieniem poszczególnych kandydatur do wyróżnień. Wreszcie po to, aby nad każdą z nich głosować oddzielnie. Zdarzają się przypadki, że nie wszystkie kandydatury, które przeszły „wstępną obróbkę” w Izbie zostały zatwierdzone przez Kapitułę. Bo właśnie po to jest Kapituła, by nie brakowało ważnych spostrzeżeń, cennych uwag, ale i ujawniania obaw. Niezmiennie jednak naszym celem jest praca nad tym, aby ranga tego wydarzenia rosła i była zachowana na bardzo wysokim poziomie.

gali wystąpi Camerata Silesia, która posiada we własnym repertuarze dużą część utworów mistrza Pendereckiego. Zespół pod przewodnictwem Anny Szostak, znalazł się w tym roku także w gronie laureatów Platynowego Lauru. Aby podkreślić współpracę województw: małopolskiego i śląskiego, wśród nagrodzonych znajdą się: Marek Sowa – marszałek województwa małopolskiego oraz prof. Tadeusz Słomka – rektor Akademi Górniczo-Hutniczej – uczelni, która właśnie obchodzi stulecie swojego istnienia, a jednocześnie uczelni, która dla śląskiego górnictwa i metalurgii odegrała niezwykle ważną rolę, kształcąc kadry na najwyższym poziomie. Chcemy uhonorować również Andrzeja Zdebskiego, prezydenta Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, ze względu na związki gospodarcze, które coraz lepiej rozwijają się między naszymi województwami. Zważywszy na to, że rok 2014 jest rokiem samorządowym, pragniemy w tej edycji poświęcić wyjątkowe miejsce przedstawicielom samorządów terytorialnych. Po raz pierwszy kryształowe laury otrzymają prezydenci takich miast jak: Katowice, Bielsko-Biała, Opole, Gliwice. Wszystkie te osoby posiadają już platynowe laury, przedtem otrzymali złote. Są to osoby z co najmniej 12-letnim stażem prezydenckim. Równocześnie chcemy docenić aktywność mniejszych gmin, przydzielając złote laury reprezentującym je przedstawicielom samorządów terytorialnych. Zresztą już od ponad dwóch dekad, ta swoista mieszanka ludzi sukcesu wywodzących się z różnych sfer działalności: gospodarczej, politycznej, kulturalnej czy sportowej czyni panteon laureatów tak niezwykle wyjątkowym.

Przed nami 22. edycja Laurów. Co powinno być języczkiem uwagi podczas gali, która odbędzie się 18 stycznia? Na pewno obecność Diamentowego Laureata, którym w tegorocznej edycji zostanie Krzysztof Penderecki – kompozytor, dyrygent, osiemdziesięciolatek, pełen życia, wigoru i sprawności intelektualnej. Człowiek znany na całym świecie ze względu na twórczość i jej niepowtarzalny charakter. I tak jak kiedyś Mikołaj Górecki, czy Wojciech Kilar, tak dzisiaj będziemy się cieszyli, że przyjął od nas ten Diamentowy Laur Krzysztof Penderecki. Podczas

10


KAPITUŁA LAURÓW I RADA PATRONACKA

Dla rzetelnej oceny i dokonywania obiektywnych wyborów laureatów powołano Kapitułę Laurów, której skład zmienia się co roku. Pierwszą Kapitułę stanowili członkowie założyciele tego wyróżnienia, a zarazem członkowie Regionalnej Rady Gospodarki działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach: Tadeusz Donocik, Franciszek Buszka, Stanisław Przybyłowicz oraz działający w imieniu Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego redaktor naczelny “Trybuny Śląskiej” Tadeusz Biedzki, dyrektor Radia Katowice - Leopold Kurek i dyrektor Regionalnego Oddziału Telewizji Polskiej w Katowicach - Rafał Szymoński. Zgodnie ze sporządzonym w 2006 roku regulaminem konkursu Laury Umiejętności i Kompetencji przyznaje Kapituła Laurów, powoływana na wniosek Prezesa Izby przez Prezydium Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Prezydium Izby powołuje także sekretarza Kapituły, który zapewnia obsługę pracy Kapituły, koordynuje przygotowanie i przebieg poszczególnych jej etapów. Od 1996 roku funkcję tę pełni Bogusława Bartoszek. W skład Kapituły Laurów wchodzą przedstawiciele: władz rządowych i samorządowych, województw biorących udział w konkursie, instytucji oraz grona pomysłodawców i współtwórców przedsięwzięcia partnerskich izb gospodarczych, a także laureatów Laurów minionych edycji konkursu. Skład Kapituły jest imienny jednakże udział w jej pracach powinien być osobisty.

Pierwszym przewodniczącym Kapituły, sprawującym tę funkcję od jej powołania do roku 1998 był pomysłodawca Laurów, działacz samorządu gospodarczego, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach - Tadeusz Donocik. W 1998 roku mianowano na przewodniczącego Kapituły Laureata Platynowego Lauru ‘96, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej - Kazimierza Pazgana. Na mocy decyzji Kapituły ‘99 na kolejne lata Przewodniczącym został wybrany ponownie Tadeusz Donocik, który pełni tę funkcję do dziś. Laury Umiejętności i Kompetencji oraz uroczystość ich wręczenia stały się tak doniosłym i prestiżowym wydarzeniem, iż zaistniała konieczność powołania specjalnego gremium doradczego i wspierającego. Dla realizacji powyższych celów w 1998 roku powołano Radę Patronacką Laurów. W skład corocznie powoływanej Rady Patronackiej wchodzą wybitni przedsiębiorcy i samorządowcy. Pierwszej Radzie przewodniczył Kazimierz Pazgan. W kolejnych, funkcję Przewodniczącego Rady pełnili między innymi: Piotr Uszok, Wojciech Boroński, Stanisław Gajos, Joanna Strzelec-Łobodzińska oraz Jerzy Podsiadło. Honorowym Gospodarzem Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji od wielu lat jest Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik.

11


KAPITUŁA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2013 TADEUSZ DONOCIK Przewodniczący Kapituły, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach TADEUSZ BIEDZKI Konsul Honorowy Łotwy, Laureat Złotego Lauru 1994 ANDRZEJ BUŁA Marszałek Województwa Opolskiego FRANCISZEK BUSZKA I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach, Laureat Platynowego Lauru 2002 MARIAN DUCZMAL Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej, Laureat Platynowego Lauru 2005 HENRYK GALWAS Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej JAN HOPPE I Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Laureat Złotego Lauru 1994 JAN KLIMEK Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Laureat Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2011 PIOTR LITWA Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2012 ZYGMUNT ŁUKASZCZYK Wojewoda Śląski, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2011 MAŁGORZATA MAŃKA – SZULIK Prezydent Miasta Zabrze, Laureat Złotego Lauru 2007 JERZY NACHEL Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP Katowice, Laureat Platynowego Lauru „Kultura i Media” 2012 ZENON NOWAK Prezes Dziennika Zachodniego, Laureat Platynowego Lauru 2010 JÓZEF SEBESTA Laureat Platynowego Lauru 2010 ANNA SEKUDEWICZ–RĄCZASZEK Zastępca Redaktora Naczelnego Radia Katowice SA, Laureat Platynowego Lauru 2005 MIROSŁAW SEKUŁA Marszałek Województwa Śląskiego JANUSZ STEINHOFF Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Laureat Kryształowego Lauru 2007 MIROSŁAW STYCZEŃ Prezes Stowarzyszenia PRO BONO MUSICAE, Laureat Platynowego Lauru 1992 TADEUSZ SZYMANEK Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie JANUSZ TARGOSZ Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Laureat Złotego Lauru 2001 PIOTR USZOK Prezydent Miasta Katowice, Laureat Platynowego Lauru 2000 RYSZARD WILCZYŃSKI Wojewoda Opolski, Laureat Platynowego Lauru „Pro Publico Bono” 2011 PROF. DR HAB.N.MED STANISŁAW WOŚ Laureat Platynowego Lauru 2006 ANDRZEJ ŻYLAK Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Laureat Platynowego Lauru „Ambasador Spraw Polskich” 2012

12


HONOROWY GOSPODARZ LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2013 MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK Prezydent Miasta Zabrze

RADA PATRONACKA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2013 RYSZARD FLOREK Prezes Zarządu FAKRO Sp. z o.o. JERZY PODSIADŁO Prezes Zarządu WĘGLOKOKS SA RAJMUND SOROWSKI Właściciel SOR-DREW SA ARTUR TOMASIK Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA PIOTR WOJACZEK Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA JAROSŁAW ZAGÓROWSKI Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA


PROTOKÓŁ PODSUMOWUJĄCY POSIEDZENIA KAPITUŁY LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2013 1

W roku 2013 już po raz dwudziesty drugi zostały przyznane Laury Umiejętności i Kompetencji. Wyróżnienia te, po dokładnej analizie dokumentacji oraz w wyniku dyskusji przyznaje Kapituła Laurów. Kapituła w minionym roku spotykała się trzykrotnie i przyznała:

Platynowy Laur „Zielona Gospodarka”

1

Platynowy Laur „Doskonała Załoga”

1

43

Diamentowy Laury Umiejętności i Kompetencji

1

Kryształowy Laur z Diamentem

6

Kryształowych Laurów Umiejętności i Kompetencji

6

Platynowych Laurów Umiejętności i Kompetencji

7

Platynowych Laurów „Pro Publico Bono”

Złote Laury Umiejętności i Kompetencji w następujących kategoriach: • • • • • • • • • • • • • •

2

Platynowe Laury „Ambasador Spraw Polskich”

3

Pro Publico Bono Ambasador Spraw Polskich Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy Osoba lub Instytucja Wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm Nauka i Innowacyjność Medycyna i Inżynieria Biomedyczna Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy Polskie Przedsiębiorstwo Udana inwestycja Firma Rodzinna Przedsiębiorcza Kobieta Firma Społecznie Odpowiedzialna Kultura oraz Złoty Laur Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Ponadto ponownie przyznano ustanowioną w 2011 roku nagrodę specjalną „Orła Piastów Śląskich” .

Platynowe Laury „Kultura i Media”

4

Platynowe Laury „Nauka i Innowacyjność”

3

Platynowe Laury „Medycyna i Inżynieria Medyczna”

4

Platynowe Laury „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

14


LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW Każde ludzkie działanie, zmiana rozpoczyna się w podobny sposób – od zwykłego pomysłu, idei, zarysu projektu w naszej głowie. Dzięki olbrzymiej wierze w osiągniecie sukcesu, zamiłowania do tego, co robimy, determinacji i pracowitości, nasze pomysły mogą przekształcić się w coś wielkiego, coś co ma istotny wpływ na indywidualne jednostki, społeczeństwo, gospodarkę i kulturę. Podjęcie się tak wielkiej odpowiedzialności kreowania pozytywnej zmiany wymaga niezwykłej odwagi, mądrości i charyzmy. Laureaci każdej edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji potwierdzają każdorazowo, że istnieje w otaczającym nas środowisku wiele postaci niezwykłych, wybitnych, które niezależnie od trudności w każdym momencie są w stanie podjąć wyzwania i działać aktywnie na rzecz wspólnego dobra. Spotykamy ich każdego dnia w świecie nauki, gospodarki, polityki, kultury, mediów czy sztuki. Inspirują nas, motywują do działania, a przede wszystkim potwierdzają, że ciężką pracą, determinacją i społeczną wrażliwością także i my możemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Dwadzieścia jeden edycji zaowocowało gronem wspaniałych Laureatów – osobistości, których osiągnięcia na trwałe zapisały się w historii nowożytnej, a także w świadomości polskiej i międzynarodowej społeczności. NA PRZESTRZENI LAT DIAMENTOWYMI LAURAMI UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI WYRÓŻNIENI ZOSTALI: Lech Wałęsa oraz Damian Zimoń (1992) | Andrzej Olechowski (1994) Alfons Nossol (1995) | Ojciec Święty Jan Paweł II (1996) Klasztor Jasnogórski (1997) | Jerzy Buzek (1998) Javier Solana Madariaga oraz Bronisław Geremek (1999) Jan Nowak Jeziorański (2000) Zbigniew Brzeziński oraz O. Mieczysław Albert Krąpiec (2001) Aleksander Kwaśniewski (2002) | Danuta Hübner oraz Wojciech Kilar (2003) Vaclav Havel oraz Tadeusz Mazowiecki (2004) | Stanisław Dziwisz (2005) Władysław Bartoszewski (2006) | Leszek Balcerowicz (2007) Andrzej Wajda oraz Andris Piebalgs (2008) | Bogdan Borusewicz (2009) Krzysztof Zanussi (2010) | José Manuel Barroso (2011) Janusz Lewandowski (2012)

„[…] chciałbym mówić waszym językiem, żeby przekazać to co czuję. Czuję wdzięczność waszego kraju, waszych ludzi za to, co udało się zrobić. Będę dalej pracować, by doprowadzić do zjednoczenia Europy – ta praca nie zostanie zakończona dopóki Polska nie znajdzie się w Unii.” Javier Solana Madariaga „[…] czuję się szczególnie wyróżniony tą nagrodą, bo pochodzi ona ze Śląska. Śląsk był i jest szkołą pracy, przedsiębiorczości, uczucia narodowego – tacy do Unii wchodzimy i tylko tacy iść możemy.”

„To dla mnie wielka radość. Przyjmuje tę nagrodę z ogromnym zadowoleniem. Tym bardziej, że w moim przekonaniu to jest taki ślad mostu między biznesem, który ma korzenie, a szeroko pojętą kulturą, którą ceni. Biznesem rozumiejącym, że kultura jest potrzebna, aby przedsiębiorczość nie była barbarzyńska, a jej rozwój – martwy.”

Bronisław Geremek

15

Krzysztof Zanussi


„Czuję się zaszczycony otrzymując to wyróżnienie ze strony regionu śląskiego. Szczególnie dlatego, że tak wielu zasłużonych i wybitnych osobistości z Europy zostało uhonorowanych tą nagrodą. […] Zawsze byłem przyjacielem Polski, ponieważ rozumiałem, że Polska jest najlepszym przyjacielem w projekcie Europa. […] To razem z Wami, z Waszym polskim entuzjazmem wyjdziemy z kryzysu mocniejsi.” „To dla mnie ważne wyróżnienie ze względu na innych nagrodzonych i dlatego, że pochodzę stąd. Czuję się związany z tym regionem, szczególnie od 1997 roku, gdy jako człowiek lubiący duże ryzyko zdecydowałem się na kandydowanie ze Śląska do Sejmu. To, że z takim wysokim poparcie zdobyłem poselski mandat, zaliczam do największych życiowych osiągnięć.”

José Manuel Barroso

Leszek Balcerowicz

Arcybiskup Damian Zimoń

Tadeusz Mazowiecki

Lech Wałęsa

Aleksander Kwaśniewski

Jerzy Buzek

Zbigniew Brzeziński

16


„To wyróżnienie jest dla mnie bardzo cenne. Mimo, iż jest to nagroda regionalna ma charakter ogólnopolski. To bardzo dobrze, że regionalna nagroda buduje prestiż z jednej strony Polski, a z drugiej własnego regionu.” Bogdan Borusewicz

„Gdyby ktoś powiedział mi, „W swoim życiu zawsze wybieże będę po tylu latach przyjmo- rałem drogi dla mnie prostsze, wany z takimi honorami, pomy- co nie oznacza, że łatwiejsze.” ślałbym, że to bajka.” Władysław Bartoszewski Jan Nowak-Jeziorański

Arcybiskup Alfons Nossol

Václav Havel

Przeor Izydor Matuszewski

Andrzej Olechowski

Albert Krąpiec

Andris Piebalgs

17


„[…] odbierając tę nagrodę jestem ogromnie szczęśliwy, po pierwsze, że to jest właśnie tutaj, w miejscu gdzie i Umiejętność i Kompetencja są na miejscu, a drugiej strony, że właśnie to dotyczy nie tylko mnie osobiście, ale polskiego kina.” Andrzej Wajda

„Śląsk i Polska są ciągle w budowie. Dzieło niedokończone wymaga budowniczych. Moje szczęście, że dzisiaj jestem wśród budowniczych, tzn. ludzi którzy swoją kreatywnością w różnych dziedzinach wnoszą własne wiano, własną cegiełkę do pomyślności kraju. To jest nasz patriotyzm powszedni (…) najbardziej pożądana dziś formuła patriotyzmu.” Janusz Lewandowski

Ojciec Święty Jan Paweł II

Arcybiskup Stanisław Dziwisz

Danuta Hübner Wojciech Kilar

18


LAUREAT DIAMENTOWEGO LAURU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

19


LAUDACJA

KRZYSZTOF PENDERECKI Wybitny kompozytor, światowej klasy dyrygent Trudno wygłaszać laudację dla jednego z najwybitniejszych twórców naszych czasów, artysty sławnego na obu półkulach, któremu Ojczyzna już przed 8 laty dała swe najwyższe odznaczenie: Order Orła Białego. Urodzony w Dębicy, wykształcony w Krakowie – pozostał Małopolsce wierny, dzieląc swój prywatny czas pomiędzy dom na Woli Justowskiej i lusławicki dwór z ukochanym arboretum. A przecież jest on również obywatelem całego świata: doktor honoris causa 30 uniwersytetów w Europie, obu Amerykach i Azji, laureat niezliczonych nagród – w tym czterokrotnie Grammy Award, dwukrotnie UNESCO, dwukrotnie Emmy Award, dwukrotnie Prix Italia czy japońskiej Premium Imperiale. Światowe uznanie zdobył już w młodym wieku, kiedy na przełomie lat 50-tych i 60-tych stworzył całkowicie nowy język awangardy muzycznej, dając początek nurtowi nazwanemu przez teoretyków sonoryzmem, gdzie nietypowe użycie instrumentów muzycznych i nowatorski sposób organizacji czasu i przestrzeni dzieła muzycznego wymagały wymyślenia specyficznego zapisu nutowego. Mając licznych naśladowców – zmienia swój styl, okrzyknięty zdrajcą awangardy, kieruje swe twórcze poszukiwania ku znalezieniu języka uniwersalnego, będącego syntezą wypowiedzi wielu pokoleń kompozytorów XIX i XX wieku, zdolnego dotrzeć do najszerszych kręgów odbiorców. Penderecki odczuwa potrzebę komunikacji ze społeczeństwem własnego narodu, gdy ten doznaje historycznych przemian: Te Deum po wyborze Karola Wojtyły na Tron Piotrowy, Lacrimosa w hołdzie ofiarom Grudnia’70, napisana w pamiętnym czasie Solidarności, kolejne części Polskiego Requiem, uzupełnione Chaconną po śmierci Jana Pawła II – towarzyszą losom Polski. Przeżywanie dramatycznych wydarzeń ze świata skłoniło w 1959 roku młodego kompozytora do dedykowania Trenu – ofiarom Hiroszimy; w 2001 roku, po tragedii World Trade Center – poświęci tej hekatombie Koncert fortepianowy Zmartwychwstanie.

Twórca kilku oper, które właśnie przeżywają swój renesans, odczytywane na nowo w kolejnych inscenizacjach, licznych symfonii, koncertów i innych utworów orkiestrowych, muzyki kameralnej, a nade wszystko monumentalnych oratoriów, które od Pasji według św. Łukasza poprzez Jutrznię, Polskie Requiem, Siedem Bram Jerozolimy i Credo ukazują całe nasze zakorzenienie w tradycji judeo-chrześcijańskiej – znajduje przecież czas na działalność pedagogiczną. To nie tylko kursy mistrzowskie i wykłady na światowych uczelniach – to 15 lat rektorowania w krakowskiej Akademii Muzycznej, w której opiekuje się doktorantami po dziś dzień – i wreszcie spełnienie marzenia swego dojrzałego życia: doprowadzenie do realizacji budowy w Lusławicach Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – wspaniałego campusu z własną salą koncertową służącego utalentowanej muzycznie młodzieży, która od maja ubiegłego roku spotyka się tam z czołowymi artystami świata, dzieląc się efektami wspólnej pracy z miejscowymi nowymi melomanami. Jako dyrygent nie stroni od interpretowania dzieł innych polskich twórców, upominając się o należne miejsce w programach filharmonicznych dla Noskowskiego, Szymanowskiego czy Góreckiego. Chętnie jedzie w odległe zakątki Polski, by zadyrygować tam chórem czy zespołem orkiestrowym, a największą nagrodą jest kontakt z tą niezblazowaną, autentycznie przeżywającą piękno muzyki klasycznej, jakże chłonną publicznością. Naszemu Laureatowi życzymy, by po niedawnym jubileuszu 80-tych urodzin nastąpiły kolejne okrągłe rocznice, by starczyło sił i zapału do realizacji planów na wszystkich polach tu zaledwie naszkicowanej działalności.

20

Joanna Wnuk-Nazarowa Dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach


LAUREAT KRYSZTAŁOWEGO LAURU Z DIAMENTEM

21


LAUDACJA

JÓZEF HEN Wybitny pisarz i publicysta Józef Hen, twórca o autorytecie niekwestionowanym, zawsze zajmujący wobec naszej współczesności postawę wyrazistą, jeden z ostatnich świadków rzeczywistości po Zagładzie, który nie oskarża, lecz pragnie zrozumieć sens dokonywanych wyborów i ich rozliczeń, mocniej – być może – ukształtował nasze widzenie świata dzisiejszego, niż nam się wydaje. Pisarz o nienagannej polszczyźnie; subtelny prozaik, który nie zrezygnował z romansu z kulturą masową, kinem; erudyta, znawca historycznej przeszłości Polski i Europy; przenikliwy diagnosta ludzkiej duszy, a jednocześnie bardziej obrońca niż oskarżyciel tych, których imiona zapisane zostały w czarnej księdze ludzkości – od czasu swojej pierwszej książki (Kijów, Taszkient, Berlin. Dzieje włóczęgi, 1947) w empatii widzi główną wartość ludzkiej natury. A choć natura ta częściej broni się przed współodczuwaniem, niż się na nie otwiera, to jednak, twierdzi Józef Hen, dzięki niej nie tylko zbliżamy się do Innego, ale także bronimy przed manipulacyjnymi technikami tzw. inżynierii społecznej. W swoich opowieściach o przekleństwie wojennego losu, które dały podstawę dla takich obrazów filmowych, jak: Krzyż walecznych, Kwiecień, Nikt nie woła czy Prawo i pięść, natura ludzka ukazana została w jej – jednocześnie – heroicznym i podłym wydaniu, w tworzeniu i zacieraniu różnicy egzystencjalnej. W narracjach współczesnych (Cud z chlebem, 1956) sięgnął pisarz do własnych doświadczeń i doświadczeń swojego pokolenia; w narracjach historycznych beletryzował biografie, ukazując postacie z przeszłości jako osoby charakterologicznie pełne, by wspomnieć tylko króla Jagiełłę (Królewskie sny, 1989) czy Michela de Montaigne (Ja, Michał z Montaigne, 1978). Autor twierdzący, że „nie ma nic mniej pewnego niż próba zgłębienia samego siebie”, obdarował nas wielotomowym dziennikiem Nie boję się bezsennych

nocy…, w którym świadectwo historyczne ma charakter autobiograficzny. Historia jest więc prawdziwym doświadczeniem egzystencji, a nie domniemaną rekonstrukcją zdarzeń. Zdaje się, że ta właśnie pewność ustala wysoką pozycję Józefa Hena w polskiej literaturze. Jeżeli z szeregu cnót wymienimy dwie: umiejętność i kompetencję, to wśród łacińskich odpowiedników tych słów: ars, auctoritas, znajduje się naczelne miejsce dla sztuki i autora, czyli dla pisarza, który swoją pracą podnosi do godności najwyższej nie tylko światy wyobraźni, ale i światy rzeczywiste. Narracje Józefa Hena, dostojne w swoim pięknie i głęboko ludzkie, są właśnie takimi kryształami umiejętności i kompetencji.

22

Prof. dr hab. Marian Kisiel Kierownik Zakładu Literatury Współczesnej Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach


LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

23


ELŻBIETA BIEŃKOWSKA Senator RP, Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju

• Za reprezentowanie wysokiego standardu etycznego i merytorycznego w pełnieniu funkcji publicznych, • za doprowadzenie do pełnego wykorzystania funduszy unijnych z budżetu na lata 2004-2006 oraz rozdzielenia prawie 68 mld euro, które Polska otrzymała na lata 2007-2013, • za znaczący wkład w pozyskanie kolejnej transzy funduszy unijnych przyznanych w perspektywie 2014-2020 oraz sprawne prowadzenie procesu przygotowania kraju do absorpcji i efektywnego wykorzystania przyznanych środków, • za przygotowanie i doprowadzenie do przyjęcia przez Radę Ministrów dokumentów strategicznych o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju kraju, takich jak: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020.

Elżbieta Bieńkowska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz podyplomowe studia MBA Szkoły Głównej Handlowej. Przez całą karierę zawodową jest związana z wdrażaniem funduszy europejskich. W latach 1999-2007 była Dyrektorem Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jest niezwykle ceniona za swoje osiągnięcia zawodowe w Polsce i zagranicą. Jest laureatką wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. Nagrody Kisiela. Otrzymała odznaczenie Wielkiego Oficera Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi, przyznane przez króla Haralda V za zaangażowanie w budowę przyjaznych relacji i współpracy między Polską i Norwegią.

24


ZYGMUNT FRANKIEWICZ Prezydent Miasta Gliwice

• Za wkład w budowanie i rozwój struktur samorządu terytorialnego w Polsce i wzmacnianie demokracji lokalnej, • za kompetentne i profesjonalne zarządzanie Miastem, dbałość o jego ciągły rozwój oraz troskę o bezpieczeństwo finansowe, • za umiejętność sprawowania rządów ponad podziałami, budowanie akceptacji i zrozumienia dla inicjatyw władz samorządowych wśród mieszkańców miasta, • za konsolidację środowiska lokalnego poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć integrujących życie społeczno-gospodarcze mieszkańców, • za umiejętne wzmacnianie potencjału Gliwic i jednoczenie działań różnych organizacji społecznych, kulturalnych i gospodarczych dla uzyskania lepszego efektu prorozwojowego Miasta, • za współpracę z środowiskami naukowymi i tworzenie nowych przestrzeni do realizacji zadań, • za wsparcie działań Gliwickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz pełne wykorzystanie możliwości dla przyspieszenia rozwoju Miasta.

Zygmunt Frankiewicz to polityk, samorządowiec, inżynier, od 1993 r. nieprzerwanie piastuje stanowisko Prezydenta Miasta Gliwice. Zygmunt Frankiewicz ukończył studia na Politechnice Śląskiej. W latach 1990–2002 zasiadał w gliwickiej Radzie Miasta, od lutego do września 1993 był jej przewodniczącym. W 1993 r. Rada Miasta powołała go na stanowisko Prezydenta Miasta. W kolejnych wyborach samorządowych mieszkańcy Gliwic zawsze obdarzali go zaufaniem wybierając na Prezydenta Miasta.

25


JACEK KRYWULT Prezydent Miasta Bielsko-Biała

• Za wieloletnią modernizację infrastruktury miasta ukierunkowaną na polepszenie codziennego życia dla mieszkańców i osób przyjezdnych oraz dostosowanie do wymogów nowoczesnych standardów, • za współtworzenie strategii rozwoju miasta, które łączy charakter przemysłowy z profilem turystycznym, • za promocję miasta i jego potencjału w kraju i poza granicami oraz skuteczne zachęcanie inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy, • za kreowania wizerunku miasta jako ośrodka wprowadzania innowacyjności w regionie Podbeskidzia.

Jacek Krywult ukończył Wydział Elektryczny na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 35 lat przepracował w Fabryce Aparatów Elektrycznych „Apena”, gdzie przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery - od stanowiska mistrza po prezesa zarządu (20 lat). Pod jego rządami „Apena” stała się jednym z najprężniej działających zakładów przemysłowych w Bielsku-Białej i jednym z przodujących przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego w Polsce. Jacek Krywult udzielał się także przez wiele lat w lokalnym samorządzie. Przez 11 lat był Radnym Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej, a w 1980 roku pełnił funkcję jej przewodniczącego. W 1981 roku został wybrany - jako kandydat bezpartyjny - prezydentem Bielska-Białej. Funkcję tę sprawował niecały rok, do początku stanu wojennego. Ponownie Prezydentem Bielska-Białej został wybrany w wyborach w 2002 roku i od tego czasu nieprzerwanie pełni tę funkcję. W wyborach samorządowych w 2010 r. Jacek Krywult kolejny raz został wybrany na fotel prezydenta w pierwszej turze, uzyskując prawie 76% poparcie mieszkańców. Był to drugi wynik wyborczy w Polsce.

26


PAWEŁ OLECHNOWICZ Prezes Grupy LOTOS S.A.

• Za wkład w rozwój gospodarki polskiej i rozwój branży paliwowo-energetycznej, • za profesjonalizm, odwagę i konsekwencję w zarządzaniu Grupą LOTOS i wprowadzenie jej do europejskiej czołówki producentów ropy, • za osobiste zaangażowanie w debatę na temat przyszłości sektora energii w Europie, odpowiedzialne podejście do współczesnych wyzwań, takich jak: bezpieczeństwo energetyczne, koszty społeczne czy zmiany klimatyczne, • za umiejętne łączenie działalności komercyjnej koncernu z odpowiedzialnością społeczną, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz współpracę partnerską z otoczeniem biznesowym i społecznym.

Paweł Olechnowicz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej, a także MBA na INSEAD w Fontainebleau we Francji. Karierę zawodową rozpoczął w Zakładach Mechanicznych Zamech w Elblągu. W latach dziewięćdziesiątych pełnił funkcję Prezesa Zarządu ABB Zamech Ltd., następnie szefa segmentu energetycznego w ABB Polska oraz Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią w centrali ABB w Zurichu. W 2002 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Grupy Lotos. Był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta Lecha Wałęsy. Obecnie jest członkiem zarządu Ligi Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Przewodniczy Kapitule Polskiego Klubu Ekobiznesu.

27


PIOTR USZOK Prezydent Miasta Katowice

• Za współtworzenie strategii rozwoju Katowic, które jako miasto prawdziwie europejskie, łączy nowoczesność z tradycją, • za konsekwentną realizację dokumentu KATOWICE 2020 i podejmowanie śmiałych wyzwań, takich jak budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego, nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, przebudowa strefy Rondo-Rynek oraz zakończonej inwestycji nowego Dworca PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, • za promocję miasta i jego potencjału w kraju i poza granicami oraz skuteczne zachęcanie inwestorów do lokalizowania kapitału, tworzenia nowych miejsc pracy, a także kreowania wizerunku miasta nowych technologii, • za kompleksową modernizację infrastruktury miasta i stworzenie nowego, przyjaznego miejsca pracy, wypoczynku, relaksu i codziennego życia dla mieszkańców i przyjezdnych, • za podejmowanie odważnych inicjatyw prorozwojowych, np. starania Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, które wyzwalają entuzjazm i pozytywną energię jednoczącą wszystkie grupy społeczno-zawodowe – naukowców, ludzi kultury, przedsiębiorców, polityków, samorządowców oraz mieszkańców, a szczególnie młodzież.

Piotr Uszok jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów z zakresu Funduszy Europejskich na Politechnice Śląskiej. W 1990 roku został wybrany radnym Rady Miasta Katowice. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Wiceprezydenta, a od 3 listopada 1998 jest Prezydentem Katowic.

28


RYSZARD ZEMBACZYŃSKI Prezydent Miasta Opole

• Za wieloletnią działalność publiczną, godne sprawowanie funkcji Wojewody Opolskiego, Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Prezydenta Miasta Opole, • za odwagę, rzetelność i uczciwość w działaniu oraz kierowanie się zawsze dobrem społecznym, • za skuteczne wykorzystanie środków unijnych i dbałość o zrównoważony rozwój miasta Opole i całego regionu, zarówno w wymiarze społecznym, kulturalnym, jak i gospodarczym, • za podejmowanie licznych inicjatyw gospodarczych i proekologicznych oraz konsekwentne wdrażanie strategii rozwoju Opola, • za zaangażowanie w utworzenie terenów Podstrefy Opole WSSE Invest-Park o łącznej wartości inwestycji około 327,3 mln PLN, w której zatrudnienie znajdzie 1730 osób, • za skuteczne doprowadzenie do gruntownej przebudowy i modernizacji Opolskiego amfiteatru gdzie odbywa się co roku Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, • za spowodowanie powstania na Opolszczyźnie oddziałów liderów światowych firm, • za wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i ogromne zaangażowanie w niesienie pomocy.

Ryszard Zembaczyński ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 1985 r. objął funkcję Wicewojewody Opolskiego, a następnie w latach 1990-1998 sprawował funkcję Wojewody Opolskiego. Od 1998 do 2002 roku działał jako radny Sejmiku Województwa Opolskiego, w strukturach którego przewodniczył Komisji Polityki Regionalnej i Współpracy z Zagranicą. Od 2002 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezydenta Opola.

29


30


LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

31


IRENA LIPOWICZ Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Rzecznik Praw Obywatelskich z okazji 25–lecia działalności Biura

• Za ogromne zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków, profesjonalizm oraz autentyczne przywiązanie do idei praw człowieka całego zespołu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, • za troskę, aby w procesie demokratyzacji życia politycznego, gospodarczego i społecznego prawa podstawowe były zawsze respektowane, • za odważne stanie na straży przestrzegania obowiązków demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, • za rzetelność, niezwykłe kompetencje i uczciwość w pełnieniu licznych funkcji publicznych – Posła na Sejm, Ambasadora Pełnomocnego w Austrii, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Irena Lipowicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 1980 r. wstąpiła do związku zawodowego „Solidarność”. Jest także członkiem założycielem „Związku Górnośląskiego”. W latach 1991-2000 jako poseł na Sejm, była m.in. członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego opracowującej Konstytucję z 1997 r. W latach 2000-2004 była ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Austrii. W latach 2004-2006 była Ambasadorem – Przedstawicielem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Stosunków Polsko-Niemieckich. Jest odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymała nagrodę prawniczą im. Edwarda Wendego i nagrodę im. Grzegorza Palki za zasługi dla samorządu terytorialnego. W czerwcu 2010 r. prof. Irena Lipowicz została powołana przez Sejm RP na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

32


DR N. MED.

DARIUSZ ŁĄTKA Ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

• Za zmianę oblicza neurochirurgii opolskiej poprzez wdrożenie szeregu nowych, często unikalnych w skali kraju technik operacyjnych, w tym nowoczesnych procedur protezowania i stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa, ale także w zakresie mikroneurochirurgii i wykorzystania neuronawigacji operacyjnej, • za wyjątkowe zaangażowanie w kierowaniu Oddziałem Neurochirurgii poprzez uzdrowienie finansów swojego oddziału przy jednoczesnej poprawie wszystkich ilościowych i jakościowych wskaźników medycznych, jak również zakupu ultranowoczesnego mikroskopu operacyjnego i przeprowadzenie z jego wykorzystaniem unikalnych w kraju operacji w podczerwieni i ultrafiolecie, • za koordynację projektów badawczych realizowanych we współpracy z Politechniką Wrocławską, • za ogromne zaangażowanie w kształcenie kolejnych lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii.

Dariusz Łątka jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, specjalizację uzyskał i doktoryzował się w Klinice Neurochirurgii w Bytomiu. Jest konsultantem wojewódzkim w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii dla województwa opolskiego. Zainicjował powstanie i pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii na Opolszczyźnie „Neuro”. Jest autorem uniwersalnej platformy internetowej dla specjalistów i pacjentów drkregoslup.pl.

33


DR N. MED.

JANUSZ PICHURSKI Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Opolu

• Za wdrożenie szeregu technik operacyjnych, w tym operacje tarczycy z zastosowaniem neuromonitoringu nerwów krtaniowych, co poprawia bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy lekarza, • za utworzenie oddziału jednego z trzech w Polsce, gdzie neuromonitor stosowany jest rutynowo podczas każdej operacji tarczycy i gdzie wykonywane są operacje bariatryczne, • za wyjątkowe zaangażowanie i sprawne kierowanie Oddziałem Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Opolu, • za wrażliwość, troskę o dobro pacjentów oraz serce jakie wkłada w wykonywanie zawodu lekarza.

Janusz Pichurski jest absolwentem Akademii Medycznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Jest specjalistą chirurgii ogólnej, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej dla województwa opolskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu „orzecznictwo medyczne i ubezpieczenia” – Katedra i Zakład Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu. Jest biegłym sądowym w dziedzinie chirurgii ogólnej Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Opolu, członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich i Zarządu Oddziału Opolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Sekcji Wideochirurgii i Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej TChP. Od ponad 30 lat pracuje w zawodzie chirurga. Specjalizuje się w chirurgii laparoskopowej i chirurgii endokrynologicznej.

34


JANUSZ PIECHOCIŃSKI Wicepremier, Minister Gospodarki

Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

• Za godne sprawowanie funkcji publicznych, m.in. Posła na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji oraz Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, • za pełną zaangażowania pracę na rzecz dobra publicznego i troskę o interesy państwa, • za wysoki standard i etykę działalności poselskiej, którą cechuje pracowitość, rzetelne przygotowanie merytoryczne oraz rozwaga w podejmowaniu decyzji i umiejętność dostrzegania dobrych rozwiązań godzących interesy różnych opcji, • za wkład merytoryczny w rozwiązywanie problemów infrastruktury drogowej i kolejowej kraju; Janusz Piechociński jest autorem Raportu o sytuacji transportu kolejowego oraz Raportu o stanie rynku kolejowego. Współpracował także z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR, zajmującym się problemami infrastruktury i transportu publicznego; • za zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego, • za dostrzeganie roli i znaczenia małej i średniej przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym kraju.

Janusz Piechociński ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W latach 1987–1999 był pracownikiem naukowym w Katedrze Historii Gospodarczej SGH. Od 1985 r. był działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW. W 1987 r. wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1989 był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. W 1990 przystąpił do powołanego następnie Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiadając we władzach tej partii. Od listopada 2012 pełni funkcję Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. W grudniu 2012 r. objął urząd Wicepremiera i Ministra Gospodarki.

35


DR N. MED.

WŁADYSŁAW PLUTA Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

• Za organizację od podstaw oddziału kardiologii w Opolu i działalność na rzecz powstania oddziału kardiochirurgii w Opolu, • za opracowanie strategii inwazyjnego leczenia zawałów serca w regionie opolskim, • za wprowadzenie całodobowego zabezpieczenia hemodynamicznego dla ostrych stanów kardiologicznych dla województwa opolskiego, • za udział w międzynarodowych badaniach klinicznych, • za autorstwo licznych prac naukowych publikowanych w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych i współautorstwo podręcznika „Chirurgia naczyń wieńcowych”.

Władysław Pluta jest absolwentem Akademii Medycznej Wydziału Lekarskiego w Krakowie. Od 1998 roku pełni funkcję wojewódzkiego konsultanta ds. kardiologii województwa polskiego. W roku 1980 na podstawie rozprawy pt. „Echokardiograficzna ocena stopnia zwężenia lewego ujścia żylnego” uzyskuje stopień doktora nauk medycznych. Jako adiunkt rozpoczynał pracę w I Katedrze i Klinice Kardiologii Śl. AM w Zabrzu. Brał aktywny udział w organizacji powstającego Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu, obecnie Śląskie Centrum Chorób Serca. W 1994 roku organizuje w Opolu od podstaw najpierw Przychodnię Kardiologiczną w powstającym WCM a następnie Oddział Kardiologii, pełniąc do chwili obecnej obowiązki Ordynatora Oddziału.

36


JAN SZCZĘŚNIEWSKI Prezes Zarządu Śląskiego Banku Żywności

Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

• Za organizację pomocy żywnościowej i materialnej dla osób ubogich, będących w trudnych i złożonych sytuacjach życiowych, • za dbałość o rozwój organizacji – Śląskiego Banku Żywności, pozyskiwanie funduszy na zakup niezbędnego sprzętu, zabezpieczenie lokali magazynowych oraz pozyskiwanie rzeszy wolontariuszy zaangażowanych w codzienną i akcyjną pracę organizacji, • za współpracę i wspieranie samorządów oraz lokalnych organizacji w rozwiązywaniu ważkich problemów społecznych, • za promocję idei pomagania drugiemu człowiekowi oraz za pasję i upór w realizacji tej idei.

Jan Szczęśniewski kieruje Śląskim Bankiem Żywności od 10 lat. Jest to organizacja charytatywna, która od 2009 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 9 lat Śląski Bank Żywności jest w regionie głównym realizatorem Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD. Organizacja posiada dobrą infrastrukturę oraz profesjonalny sprzęt. Dzięki temu może co roku objąć pomocą 40.000 najuboższych rodzin i osób z 70 miejscowości województwa śląskiego. Bank organizuje także dożywianie dla 3000 dzieci w ponad 100 placówkach oświatowych. Działania pro-ekologiczne związane z edukacją i zapobieganiu marnotrawienia żywności dopełniają szeroki wachlarz funkcjonowania Banku. Sprawne działanie Banku wzmacnia funkcjonowanie Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Bank był obecny w każdym wydarzeniu kryzysowym, które miało miejsce w naszym regionie. Śląski Bank Żywności wspiera także akcje pomocowe poza regionem, np. do mieszkańców Bogatyni i Zgorzelca dotkniętych klęską powodzi wysłano 185 ton darów. Jan Szczęśniewski był przez II kadencje Radnym RM w Świętochłowicach w tym pełniąc funkcje Wice i Przewodniczącego Rady. Był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego TPD oraz członkiem Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie. Jest Kawalerem GCCStS Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM, w którym pełni funkcję członka Wielkiej Kapituły Orderu.

37


ADAM ZDZIEBŁO Platynowy Laur „Pro Publico Bono”

Senator RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

• Za skuteczność w zarządzaniu wdrażaniem środków unijnych w Polsce; Dane Komisji Europejskiej dotyczące wykorzystania funduszy unijnych na lata 2007-2013 pokazują, że Polska jest zdecydowanym liderem w ich wykorzystaniu; • za rzetelność i profesjonalizm w przygotowaniu Polski do absorpcji kolejnej pomocy finansowej w ramach perspektywy unijnej 2014-2020, • za osobiste zaangażowanie w pomoc w skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych dla realizacji wielu inicjatyw cennych w rozwoju regionów, miast i społeczności lokalnych, • za popularyzację idei partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce, tworzenie realnej pomocy dla samorządowców, którzy potrzebują wzorców dla realizacji zadań publicznych w tej formule. Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powstała Platforma współpracy w zakresie PPP, jako forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między samorządami przez realizację konkretnych projektów.

Adam Zdziebło to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z Integracji Europejskiej w Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego. W 2008 roku objął funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie następnie został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu. Adam Zdziebło w wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat senatora.

38


AUGUSTYN KUBIK członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich”

• Za niezwykłe kompetencje i rozległą wiedzę, które pozwalają na pełnienie funkcji członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jako jedynego przedstawiciela reprezentującego Polskę; Europejski Trybunał Obrachunkowy został utworzony w celu kontrolowania finansów UE. Trybunał wspiera Parlament Europejski i Radę w nadzorowaniu budżetu UE, w szczególności podczas procedury udzielania absolutorium. W obliczu poważnych wyzwań stojących przed Europą oraz rosnącej presji na finanse publiczne rola Trybunału nabiera coraz większego znaczenia. Zwraca bowiem uwagę na poszanowanie prawa, zasady zarządzania finansami oraz potrzebę skutecznego informowania obywateli jak wydawane są ich pieniądze. Istota działania Trybunału wzmacnia procesy demokratyczne Unii Europejskiej; • za kierowanie się zasadami uczciwości i bezstronności w realizacji zadań członka Trybunału Obrachunkowego, • za prezentowanie profesjonalizmu i rzetelnej wiedzy na temat finansów publicznych oraz godne pełnienie różnych funkcji publicznych i pracy na rzecz dobra Rzeczypospolitej i jej obywateli.

Augustyn Kubik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także studiów podyplomowych w zakresie Prawa Podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, a także audytora wewnętrznego. Pełnił funkcję m.in.: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Doradcy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

39


CZESKO-POLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W OSTRAWIE • Za wspieranie przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, • za ogromne zaangażowanie w kreowaniu polsko-czeskiej współpracy gospodarczej, • za szczególny wkład wniesiony w integrację polskich i czeskich środowisk biznesowych, promocję Polski, jako atrakcyjnego partnera gospodarczego.

JAN ŻUREK

JIŘÍ CIEŃCIAŁA Przewodniczący Zarządu

Wiceprzewodniczący Zarządu

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich”

Platynowy Laur „Ambasador Spraw Polskich”

Dla Przewodniczącego Zarządu Jiří Cieńciała • Za patriotyzm i przywiązanie do swoich korzeni, regionu, Zaolzia, • za wprowadzenie nowego programu wspierania małych i średnich przedsiębiorców „Revit” na lata 2014-2020, który pomoże w zwiększeniu zatrudnienia w regionach dotkniętych problemami strukturalnymi, • za promowanie ducha polskości na Zaolziu i zaangażowanie w rozwój kultury.

Jiří Cienciala ukończył Wyższą Szkołę Górniczą w Ostrawie. Był Rektorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrawie oraz Dyrektorem Generalnym Huty Trzynieckiej. Od 10 czerwca 2013 r. jest Ministrem Przemysłu i Handlu w rządzie Jiřego Rusnoka. Jest członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej.

• Za aktywny udział w działalności Czesko-Polskiej Izby Handlowej w Ostrawie, • za zorganizowane oraz sprawne i efektywne zarządzanie koncernami paliwowymi w Polsce, • za działalność doradczą na bazie wieloletnich doświadczeń w kierowaniu spółkami Skarbu Państwa, • za wdrażanie i promowanie nowych rozwiązań w transporcie drogowym.

Jan Żurek jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest stałym biegłym rzeczoznawcą sądowym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w zakresie budownictwa. Był doradcą Wiceprezesa ds. Sprzedaży PKN ORLEN S.A. a także Dyrektora Generalnego Trinecke Żelezarny w Trzyńcu (Czeska Republika). Od 1992 roku jest właścicielem firmy PHU „Agado” w Cieszynie – doradztwo i nadzory inwestorskie. Obecnie jest Doradcą AA Projekt Sp. z o.o. w Rybniku, OKTAN SERVICE w Łaziskach, a także SBG Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. w zakresie budowy sieci elektronicznego poboru opłat ViaToll. Czeskiej.

40


PROF. ANDRZEJ JASIŃSKI Wybitny pianista i pedagog

Platynowy Laur „Kultura i Media”

• Za wieloletni dorobek pracy artystycznej, liczne koncerty na estradach całego świata i mistrzowskie wykonania utworów wybitnych kompozytorów, • za pełną poświęcenia pracę pedagogiczną, która obok pracy artysty stała się jego powołaniem i drugim życiem; Profesor Andrzej Jasiński pracę pedagogiczną rozpoczynał w 1962 roku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Jego wychowankami są m.in.: Krystian Zimerman, Joanna Domańska, Jerzy Sterczyński, Krzysztof Jabłoński, Magdalena Lisak, Zbigniew Raubo, Rafał Łuszczewski i Beata Bilińska. Wszyscy oni są laureatami znamienitych konkursów pianistycznych; • za pełną zaangażowania pracę jurora najpoważniejszych, międzynarodowych konkursów, m.in. Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli czy Piotra Czajkowskiego w Moskwie; Profesor Andrzej Jasiński trzykrotnie był przewodniczącym Jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie; • za ogromną pasję życia i twórczości, za życzliwość i ciepło pedagoga, za wrażliwość i profesjonalizm artysty.

Profesor Andrzej Jasiński w 1959 roku ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu. W 1960 roku zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Marii Canals w Barcelonie. Działalność koncertową rozpoczął już podczas studiów. Koncertował we wszystkich filharmoniach w Polsce, a także na świecie. Jest pedagogiem Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2006 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Muzycznej w Katowicach, a w 2007 roku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

41


TADEUSZ KIJONKA Platynowy Laur „Kultura i Media”

Poeta, dziennikarz, założyciel i wieloletni Redaktor Naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”

• Za ogromny dorobek twórczości literackiej, • za działania na rzecz ochrony wartości literackich na Śląsku; W roku 1992 roku zostało powołane Górnośląskie Towarzystwo Literackie, zrzeszające pisarzy, profesorów uniwersyteckich, wydawców. Celem Stowarzyszenia było integrowanie wysiłków służących rozwojowi twórczości i kultury literackiej na Górnym Śląsku, popularyzacji dorobku miejscowych autorów oraz rozwijaniu współpracy i kontaktów literackich w kraju i za granicą. Od momentu założenia nieprzerwanie do 2013 roku funkcję Prezesa piastował Tadeusz Kijonka; • za zaangażowanie w rozwój społeczno-kulturalny Śląska, Od 1995 roku ukazuje się miesięcznik społeczno-kulturalny „Śląsk”, którego Redaktorem Naczelnym od momentu powstania aż do 2013 roku był Tadeusz Kijonka. Miesięcznik poruszał problemy historyczne, społeczne, gospodarcze, ekonomiczne i kulturowe dotyczące Górnego Śląska.

Tadeusz Kijonka ukończył Uniwersytet Jagielloński. Był posłem na Sejm. Został Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

42


ZESPÓŁ ŚPIEWAKÓW MIASTA KATOWICE „CAMERATA SILESIA”

Platynowy Laur „Kultura i Media”

• Za stworzenie czołowej kameralnej grupy śpiewaczej, będącej wizytówką Katowic na arenach europejskich i światowych, • za zaangażowanie, profesjonalizm i entuzjazm w działalności artystycznej, • za wysoki poziom artystycznych dokonań, potwierdzonych licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Camerata Silesia została założona w 1990 roku przez Annę Szostak. Od tego czasu zespół występuje w obsadach kameralnych śpiewając repertuar chórowy a cappella oraz partie solistyczne w dziełach wokalno-instrumentalnych. Zespół Camerata Silesia występował m.in. w Gewandhaus w Lipsku, Parco della Musica w Rzymie, Palais de Beaux Arts i Le Théâtre Royal de la Monnaie w Brukseli, Concertgebouw w Amsterdamie, Opéra Comique i Cathédrale Saint-Louis des Invalides w Paryżu oraz w Mei Lanfang Theatre w Pekinie, Mozart Auditorio w Saragossie i innych. Światowe uznanie wśród krytyki muzycznej przynosi Zespołowi udział w renomowanych festiwalach, takich jak „Warszawska Jesień”, „Anima Mundi” w Pizie, „Ile de France” i „Nuit de la Voix” w Paryżu, Festiwal Prawykonań w Katowicach, Wielkanocny Festiwal im. L. van Beethovena, Chopin i jego Europa w Warszawie, Sommerfestspiele w Bregenz, Misteria Paschalia czy Wratislavia Cantans. Anna Szostak – dyrygent, dyrektor artystyczny zespołu Camerata Silesia od czasu jego powstania. Jest laureatką wielu nagród dyrygenckich na konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą. Wykłada na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego.

43


PROF. DR HAB.

ANDRZEJ KLASIK Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

• Za wieloletni dorobek pracy naukowo-badawczej nad rozwojem społeczno-gospodarczym całego regionu oraz wybranych miast i gmin, co zaowocowało opracowaniem licznych dokumentów strategicznych, których wdrożenie umożliwiło systemowy i zrównoważony rozwój tych obszarów, • za innowacyjność w kreowaniu rozwoju oraz dostrzeganie nowych obszarów, takich jak kultura i twórczość, które w sposób naturalny dopełniają rozwój społeczno-gospodarczy, • za dostrzeganie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców w prowadzonej pracy naukowej, • za inicjatywę organizowania cyklicznych Forów Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz za wzorcowe łączenie nauki i przedsiębiorczości, • za utworzenie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, która stała się ważnym ośrodkiem kształcenia adeptów biznesu i kadry dla nowoczesnej inteligentnej gospodarki.

Prof. dr hab. Andrzej Klasik to absolwent Wydziału Przemysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. W ciągu trzech lat od ukończenia studiów otrzymał tytuł doktora. W 1974 r. uzyskał habilitację w dziedzinie nauk ekonomicznych. Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Brał udział jako główny konsultant w pracach nad strategiami rozwoju województw śląskiego i podkarpackiego. Członek katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

44


AKADEMIA GÓRNICZOHUTNICZA W KRAKOWIE Z OKAZJI 100-LECIA DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ORAZ REKTOR PROF. DR HAB. INŻ.

TADEUSZ SŁOMKA

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

• Za wypełnianie misji ważnego ośrodka naukowo-badawczego w Polsce oraz za decydującą rolę w tworzeniu innych uczelni technicznych, takich jak: Politechnika Śląska, Wrocławska i Częstochowska; Akademia Górniczo-Hutnicza została powołana w roku 1913 jednak wybuch I wojny światowej uniemożliwił rozpoczęcie I roku akademickiego. Było to możliwe dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Oficjalnego otwarcia uczelni dokonał Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski, • za szeroki wachlarz prowadzonych kierunków badawczych – nowe technologie, zmiany klimatyczne, energia i jej zasoby czy inżynieria elektryczna, wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym i naukowym, • za stworzenie mechanizmów umożliwiających transfer innowacyjnych technologii i wiedzy z AGH do gospodarki oraz wsparcie procesów komercjalizacji, • za szeroką współpracę międzynarodową i prowadzenie corocznie ok. 200 projektów badawczych z partnerami zagranicznymi.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka studia ukończył na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska, a także Geoturystyki. Piastował funkcję Prodziekana i Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Prorektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Był również Doradcą Wiceministra Środowiska. W kwietniu 2012 roku został wybrany na funkcję rektora AGH w Krakowie.

45


Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

PPUH „FILPLAST” W GŁOGÓWKU

• Za europejski poziom jakości produkcji oraz bogatą różnorodność produktów, • za wspólne opracowanie z Politechniką Opolską i notyfikowanymi jednostkami badawczymi, nowych wzorów drzwi i opatentowanie technologii produkcji. Zaprojektowane wzory przemysłowe zostały również zastrzeżone w UE, • za wybudowanie hal produkcyjnych wraz z częścią biurowo socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 4 663 m2 i zakupienie nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej zwiększającej wydajność produkcyjną o ponad 30% oraz wdrożenie oprogramowania zarządzającego procesem produkcyjnym co pozwoliło zastąpić dotychczas drukowaną na papierze dokumentację produkcyjną, • za uruchomienie nowoczesnej lakierni wraz z suszarnią, • za dbanie o ergonomię pracy oraz środowisko naturalne poprzez zamontowanie m.in.: oświetlenia LED, kolektorów słonecznych, separatorów substancji ropopochodnych z placów manewrowych, maszyn minimalizujących ilość odpadów podczas procesu produkcyjnego.

Firma Filplast została założona w 1990 r. Przedsiębiorstwo dysponuje obecnie halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Aktualnie zatrudnia ponad 250 pracowników. Filplast zajmuje się głównie produkcją drzwi, okien i rolet. Najważniejsze rynki zbytu to kraje sąsiednie: Niemcy i Czechy. Znaczna część produkcji trafia również na rynek krajowy.

46


NB POLSKA SP. Z O.O. PRODUCENT OKIEN DO PODDASZY VELUX FABRYKA W NAMYSŁOWIE

Platynowy Laur „Nauka i Innowacyjność”

• Za utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego, wyposażonego w innowacyjną linię technologiczną i pełną automatykę procesów produkcyjnych, • za wdrożenie systemu promującego innowacyjne myślenie każdego pracownika i dające szansę na pełne wykorzystanie jego umiejętności, dzięki czemu każdego roku zgłoszonych zostaje ponad 2 tyś usprawnień, • za wdrożenie wpisujących się w kulturę i wartości marki VELUX innowacyjne narzędzia Lean manufacturing, pozwalających zwiększyć efektywność pracy, • za dbałość o organizację pracy mającą na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników oraz za wdrożenie projektu Safety Excellence nakładającego wysokie standardy zachowań w pracy, • za stworzenie stabilnych miejsc pracy dla społeczności lokalnej oraz możliwość ciągłego podwyższania kwalifikacji.

Firma NB POLSKA Sp. z o.o. Fabryka w Namysłowie to nowoczesny zakład, funkcjonujący już od 10 lat. Daje zatrudnienie dla ok. 750 pracowników. Wykorzystuje nowoczesne techniki zarządzania i stawia na efektywną produkcję. Fabryka spełnia wszelkie wymagania klientów końcowych. Firma NB Polska Sp. z o.o. Fabryka w Namysłowie to także pracodawca, który wpływa na rozwój i integrację społeczności lokalnej, biorąc aktywny udział w działalności charytatywnej.

47


DR N. MED.

WIESŁAW DUDA Platynowy Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”

Dyrektor NZOZ Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach

• Za modelową organizację pracy Szpitala Specjalistycznego im.prof.E.Michałowskiego w Katowicach, który jako jeden z niewielu w kraju wykonuje wysokospecjalistyczne usługi medyczne w zakresie urologii, • za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług zdrowotnych i wysoki stopień kwalifikacji zatrudnionych lekarzy, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, • za wybitne osiągnięcia w dziedzinie urologii poprzez wdrażanie nowoczesnych metod leczenia, • za duży dorobek naukowy, • za ogromne zaangażowanie i poświęcenie w leczeniu pacjentów.

Wiesław Duda to absolwent studiów medycznych na Śląskiej Akademii Medycznej. Posiada specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, specjalizację II stopnia z urologii oraz specjalizację w zakresie ochrony zdrowia. Od 1999 r. działa w Zespole Konsultantów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ds. Reformy Służby Zdrowia, w którym jest członkiem komisji doradczej, pomagającej zmierzyć się z problemami dzisiejszej służby zdrowia. Jest założycielem Śląskiego Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Katowicach oraz głównym organizatorem cyklicznych Katowickich Warsztatów Endoskopowych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej. Jest członkiem Polskiego, Europejskiego i Światowego Towarzystwa Urologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest autorem i współautorem 32 opublikowanych prac naukowych i 18 doniesień zjazdowych w kraju i zagranicą.

48


PROF. DR HAB. N. MED.

JERZY WIDUCHOWSKI Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego SPW Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich Platynowy Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”

• Za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie ortopedii, a w szczególności patologii, diagnostyki i chirurgii stawu kolanowego, • za wprowadzenie do praktyki klinicznej nowych metod diagnostyki i leczenia oraz stworzenie szkoły nowoczesnej chirurgii kolana, • za reprezentowanie Polski w światowych organizacjach medycznych, skupiających uznane autorytety w ortopedii, • za autorstwo licznych prac naukowych i publikacji w zagranicznych czasopismach medycznych, • za utworzenie Regionalnego Ośrodka Chirurgii Kolana i Artroskopii, które prowadzi działalność szkoleniową dla lekarzy z Polski i zagranicy.

Prof. Jerzy Widuchowski to absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 1972 roku pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny sportowej, Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz przedstawicielem na Polskę ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy). Był szefem polskich misji medycznych na Olimpiadach w Calgary (1988) i Albertiville (1992). W roku 2013 przypada jubileusz 45-lecia pracy zawodowej prof. Jerzego Widuchowskiego, 40-lecia jego pracy w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich oraz 30-lecia pracy na stanowisku ordynatora oddziału.

49


INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM W ZABRZU Platynowy Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna”

• Za działalność na rzecz podwyższenia konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej gospodarki, • za wysokospecjalistyczne prace naukowo-badawcze w dziedzinie techniki i aparatury medycznej oraz przygotowanie wyników do wdrożenia w praktyce gospodarczej, • za efektywne wykorzystanie funduszy unijnych poprzez realizację innowacyjnych projektów badawczych oraz tworzenie sieci efektywnej komercjalizacji wdrożeń, • za prowadzenie badań nad wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do rozwoju medycyny i opieki nad chorymi.

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu posiada ponad 40-letnią tradycję. ITAM jest jedyną jednostką w kraju działającą w obszarze techniki medycznej, której działalność obejmuje wszystkie fazy procesu innowacyjnego: badanie – rozwój – wdrożenie. Prace badawcze koncentrują się na diagnostyce i terapii chorób układu krążenia, rehabilitacji, inżynierii medycznej, telemedycynie. Na światową skale rozwinięte są nowe kierunki techniki medycznej obejmujące: nieinwazyjne metody diagnostyki chorób serca, systemy komputerowej analizy sygnałów kardiotograficznych oraz systemy kontroli pacjentów poddawanych elektroterapii serca.

50


PETR KUŽEL Prezes Czeskiej Izby Gospodarczej

Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

• Za powołanie w 1993 roku Czeskiej Izby Handlowej, • za promocję potencjału rozwoju izb gospodarczych, które godnie reprezentują interesy przedsiębiorców, • za utworzenie sieci ośrodków kontaktowych czesko-polskiej współpracy gospodarczej; Od maja 2009 r. zorganizowano ponad 120 różnych spotkań integrujących przedsiębiorców z obu stron Olzy; • za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego oraz rozwój współpracy międzynarodowej, • za aktywny udział w debacie gospodarczej na temat rozwoju infrastruktury, jako impulsu dla konkurencyjności europejskich przedsiębiorców w Europie Środkowej, • za łączenie funkcji społecznych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Petr Kužel to czeski polityk i biznesmen, członek-założyciel Czeskiej Izby Handlowej. Jest członkiem zarządu ds. stosunków gospodarczych z wspólnotą państw niepodległych, a także członkiem Czesko-Chińskiej Izby Współpracy i Rosyjsko-Czeskiej Izby Handlowej. Ukończył szkołę zawodową w zakresie transportu w Pradze, a następnie wyższą uczelnię kształcącą menadżerów A&W Business School z certyfikatem MBA. Petr Kužel swoje wysiłki zawsze kieruje w stronę promowania interesów izb, które historycznie i tradycyjnie najlepiej nadają się do reprezentowania interesów przedsiębiorców wobec rządów i władz publicznych. Jest odnoszącym sukcesy właścicielem firmy działającej w dziedzinie ubezpieczeń, nieruchomości, rozwoju biznesu, doradztwa i innych.

51


MAREK SOWA Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

Marszałek Województwa Małopolskiego

• Za otwartość na współpracę z województwem śląskim w celu utworzenia silnego gospodarczo, nowoczesnego i dobrze skomunikowanego regionu, • za inicjatywę i cykliczną organizację Forum Nowej Gospodarki we współpracy z województwem śląskim; Forum jest platformą dyskusji i wymiany doświadczeń samorządowców, ludzi gospodarki i nauki w obszarze tworzenia nowoczesnej gospodarki jako podstawy funkcjonowania regionów; • za umiejętną i sprawną realizacje zadań wynikających z przyjętej strategii rozwoju województwa małopolskiego jako atrakcyjnego miejsca życia i pracy, europejskiego regionu wiedzy i aktywności otwartego na nowe wyzwania i szeroką współpracę, • za prowadzenie szeregu projektów, które są wizytówką Małopolski, takich jak: Wrota Małopolski, Visit Małopolska!, Business in Małopolska, Małopolskie Obserwatoria Rozwoju Regionalnego czy Zasmakuj w Małopolsce.

Marek Sowa ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2006 r. uzyskał mandat radnego sejmiku małopolskiego. W 2007 r. został powołany w skład Zarządu Województwa Małopolskiego. W 2008 r. wybrano go na przewodniczącego jednej z komisji przy Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W 2010 r. uzyskał reelekcję do sejmiku. W grudniu 2010 r. został wybrany na urząd Marszałka Województwa. W 2012 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

52


TADEUSZ WNUK Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

• Za podejmowanie szeregu działań wzmacniających potencjał i rozwój społeczno-gospodarczy regionu Śląska i Zagłębia, • za budowanie podstaw instytucji finansowych, których działalność była mocnym wsparciem dla rodzącej się i rozkwitającej przedsiębiorczości w regionie, • za współtworzenie i koordynację programów rozwoju województwa śląskiego w różnych obszarach: komunikacyjnym, ochrony środowiska naturalnego, budowlanym i infrastrukturalnym, • za kierowanie działaniami Śląskiej Izby Budownictwa oraz tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych do rozwoju branży w Polsce, • za znaczący wkład w budowanie płaszczyzny dialogu i prowadzenie efektywnej współpracy z organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego w województwie śląskim, • za działania społeczne i charytatywne, za troskę o godne życie i prawo do szczęścia każdego człowieka, a szczególnie poszkodowanego przez los.

Tadeusz Wnuk ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach. Był Prezydentem Sosnowca, a następnie Wojewodą Katowickim. Jest cenionym autorytetem w dziedzinie bankowości, w latach 1991-1995 organizował działalność PBB „Invest Bank” S.A. i piastował funkcję dyrektora oddziału tego banku. W 1996 roku został Przewodniczącym Zarządu Górnośląskiego Banku Gospodarczego. W latach 2001-2005 roku sprawował mandat senatora.

53


ANDRZEJ ZDEBSKI Platynowy Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

• Za aktywny lobbing na rzecz rozwoju gospodarki, tworzenia dobrego prawa i obrony interesów polskich przedsiębiorców, • za wieloletnie dążenia do wzmocnienia roli i pozycji krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i samorządu gospodarczego jako godnego partnera dla władz publicznych, • za umiejętne pozyskiwanie funduszy europejskich oraz wdrażanie programów pomocowych dla przedsiębiorców, • za liczne działania integrujące środowisko przedsiębiorców w regionie oraz za udział w inicjatywach ponad regionalnych na rzecz współpracy przedsiębiorców ze środowiskami naukowymi i samorządowymi.

Andrzej Zdebski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1984-1992 pełnił funkcję asystenta na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Międzynarodowego Prawa Publicznego. W swojej karierze zajmował stanowisko Dyrektora w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego O/Kraków oraz oddziałów i departamentów central banków BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. W latach 2001-2003 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, a w latach 2003-2006 był Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. Od 2007 jest Prezesem Zarządu KRAKCHEMIA SA. Jest także Konsulem Honorowym Chile. Od wielu lat pełni funkcję Prezydenta Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

54


GABRIELA LENARTOWICZ Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji 20-lecia działalności Funduszu

Platynowy Laur „Zielona Gospodarka”

• Za niezwykłe umiejętności menedżerskie i sprawne kierowanie instytucją finansującą przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, • za wdrażanie nowoczesnych i skutecznych metod finansowania ochrony środowiska w województwie śląskim, • za efektywne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w celu współfinansowania istotnych dla województwa i społeczności lokalnych przedsięwzięć proekologicznych, • za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez dofinansowanie „zielonych inwestycji”, • za współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców oraz instytucjami samorządu gospodarczego poprzez doradztwo, promocję i dofinansowywanie działalności proekologicznej.

Gabriela Lenartowicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zanim została Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej pracowała w Regionalnym Biurze Projektów Europejskich, piastowała Urząd Sekretarza Powiatu Raciborskiego oraz Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego. W Sejmiku pracowała nad problematyką infrastruktury oraz Unii Europejskiej. To dzięki jej zabiegom i dążeniom Śląsk stał się jednym z pięciu polskich regionów, które pierwsze mogły korzystać ze środków europejskich. Z WFOŚiGW w Katowicach związana jest od 2008 roku.

55


ROMAN BIERNACKI Platynowy Laur „Umiejętności i Kompetencji”

Właściciel PPHU „Robirex” Roman Biernacki w Gliwicach

• Za utworzenie i umiejętne prowadzenie firmy rodzinnej, która od 30 lat działa i rozwija się na rynku budowlanym, • za profesjonalizm i wysoką jakość wykonywanych robót oraz fachowość i dyscyplinę zatrudnionych pracowników, • za realizację niecodziennego przedsięwzięcia jakim jest zakupienie i odrestaurowanie z niezwykłą pieczołowitością neogotyckiego pałacu w Większycach oraz stworzenie miejsca spotkań kulturalnych, towarzyskich i kulinarnych, • za zaangażowanie w rozwój samorządu gospodarczego oraz integrację środowiska przedsiębiorców w województwie śląskim.

Roman Biernacki jest absolwent Pedagogicznej Szkoły Technicznej w Gliwicach. Od 1984 roku prowadzi własną firmę budowlaną zatrudniającą kilkadziesiąt osób. Jest jednym z założycieli Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Roman Biernacki jest mecenasem sztuki roztaczającym opiekę nad historią i jej dziedzictwem. Jest właścicielem zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego pochodzącego z 1971 roku w Większycach, woj.opolskie. W trakcie wojny mieścił się tam szpital wojskowy, po wojnie była to siedziba Uniwersytetu Ludowego. W 1992 r. w pałacu urządzono miejsca noclegowe dla strażaków gaszących ogromny pożar w lasach w okolicach Kuźni Raciborskiej. Brak gospodarza sprawił, że stan budynku szybko się pogarszał. W 2003 roku pałac został zakupiony przez Firmę Robirex i rozpoczęto prace remontowe na szeroką skalę. Renowacja zakończyła się w połowie 2011 roku.

56


ANDRZEJ DROSIK Członek Zarządu Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu

Platynowy Laur „Umiejętności i Kompetencji”

• Za zaangażowanie w kierowaniu zespołem ludzi w oparciu o kompetencje, kodeks postępowania etycznego i budowanie wysokiej kultury organizacyjnej firmy, • za profesjonalizm w zarządzaniu Spółką, w tym konsekwentne rozszerzanie wachlarza usług, wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i podnoszenie konkurencyjności na rynku, • za dbałość o innowacyjność i najwyższą jakość produktów, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań konsumentów, • za realizację polityki odpowiedzialności społecznej, angażując się w pomoc dzieciom potrzebującym, a także w inicjatywy wspierające realizację potrzeb lokalnej społeczności.

Andrzej Drosik jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu oraz Wrocławskiej Szkoły Biznesu. W firmie NUTRICIA Zakłady Produkcyjne pracuje od 1982 roku. W 1999 roku został Naczelnym Inżynierem firmy, a rok później objął funkcję Dyrektora Zakładu. Od 2008 roku jest Dyrektorem Zakładów NUTRICIA w Polsce (Zakłady w Opolu i Krotoszynie), a od 2010 roku Dyrektorem Przemysłowego Wschodniego Centrum Produkcji Dywizja Żywności dla Dzieci. W 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Przemysłowego na Europę Centralną Dywizja Żywności dla Dzieci. Na co dzień kieruje się zasadą „niemożliwe nie istnieje”. Zawsze pamięta, że jego sukces jest wypadkową działań zespołu, który buduje. NUTRICIA Zakłady Produkcyjne są laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in.: Ambasador Polskiej Gospodarki, Laureat Opolskiej Marki, Laureat Medalu Europejskiego.

57


GRZEGORZ GOWARZEWSKI Platynowy Laur „Umiejętności i Kompetencji”

Prezes Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z okazji 105-lecia działalności Spółdzielni

• Za długoletnie, pełne zaangażowania i staranności zarządzanie Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową, najstarszą w Polsce, powstałą w 1908 roku, • za zrealizowany program termomodernizacji zasobów Spółdzielni, który w efekcie przyniósł podwyższenie standardu mieszkań oraz poprawę estetyki osiedli, • za prowadzenie rozważnej polityki ekonomicznej, która dzięki wdrożonemu programowi oszczędnościowemu, zmniejszeniu kosztów zatrudniania oraz zmniejszeniu zaległości w opłatach czynszowych sprawia, iż pomimo znaczących nakładów na remonty i modernizację lokali mieszkaniowych opłaty ponoszone przez spółdzielców wciąż pozostają na stałym poziomie, • za inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną i sportową miasta oraz działalność społeczną i charytatywną.

Grzegorz Gowarzewski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Z ChSM związany jest od 1968 roku, gdzie od początku zajmował kierownicze stanowiska. Od 2004 roku jest Prezesem Spółdzielni. Jest także związany z działalnością samorządową – w latach 1998-2002 był Zastępcą Prezydenta Piekar Śląskich, oraz dwukrotnie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. Grzegorz Gowarzewski ma opinię dobrego gospodarza, za swą działalność był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in.: Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP.

58


STANISŁAW TOKARSKI Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach

Platynowy Laur „Umiejętności i Kompetencji”

• Za profesjonalne zarządzanie TAURON Wytwarzanie oraz restrukturyzację firmy; skuteczne wdrażanie ambitnego programu badawczego i innowacyjnego, w szczególności za pionierskie prace nad CCS w Polsce, • za stworzenie i wdrożenie pierwszej strategii korporacyjnej TAURON Polska Energia, zbudowanie modelu współpracy międzynarodowej dla Grupy TAURON oraz wkład w IPO Spółki, • za znaczący wkład w konsolidację sektora elektroenergetyki, budowanie struktur Południowego Koncernu Energetycznego, następnie Energetyki Południe i TAURON Polska Energia, • za aktywną pracę w międzynarodowej organizacji Eurelectric (Bruksela), przygotowującej opinie dla Komisji Europejskiej na temat dyrektyw dotyczących sektora elektroenergetyki i paliw.

Stanisław Tokarski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki oraz licznych studiów podyplomowych z zarządzania i nauk pokrewnych. Życie zawodowe związał z energetyką, pracując kolejno w: Elektromontaż II, Elektrowni Jaworzno III, Południowym Koncernie Energetycznym, TAURON Polska Energia. Jest autorem wielu publikacji z zakresu zarządzania, restrukturyzacji oraz prawa unijnego. Aktywnie uczestniczy w debacie na temat modelu docelowego elektroenergetyki w Polsce. Jest członkiem licznych organizacji: Eurelectric w Brukseli, Towarzystwa Gospodarczego „Polskie Elektrownie” (Prezes Zarządu), Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (członek Zarządu), Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (przewodniczący Komitetu Studiów Wytwarzanie PKEE), Polskiego Komitetu Normalizacji, Rady Dyrektorów VGB.

59


HENRYK WARKOCZ Platynowy Laur „Umiejętności i Kompetencji”

Prezes Zarządu TÜV Nord Polska Sp. z o.o. w Katowicach

• Za sprawne prowadzenie spraw spółki i umiejętne kierowanie zespołem, dzięki czemu TÜV Nord Polska jest ważnym członkiem TÜV Nord Group, odnoszącym sukcesy na polskim rynku, • za skuteczne i konsekwentne od 20 lat wprowadzenie europejskich zasad i norm jakościowych do działalności polskich przedsiębiorców, • za rozszerzanie przedmiotu działalności i wchodzenie w nowe obszary wymagające uporządkowania i standaryzacji, • za realizację misji bycia rzetelnym partnerem dla przedsiębiorcy w podnoszeniu jakości zarządzania, dostarczanie wiedzy, kompetencji i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej w każdym obszarze, • za prowadzenie i wprowadzanie w działania polskich przedsiębiorców zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Henryk Warkocz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest menedżerem jakości. Karierę zawodową rozpoczął w Fabryce Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING w Katowicach, gdzie pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora ds. rozwoju spółki, a następnie Dyrektora ds. systemów zarządzania i nadzoru właścicielskiego. Od 2001 roku był Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Marketingu i Rozwoju RW TÜV Polska. Obecnie po fuzji RW TÜV i TÜV NORD sprawuje jednoosobowo funkcję Prezesa TÜV NORD, a także sprawuje opiekę nad spółkami koncernu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Stale podwyższa swe kwalifikacje, koncentrując się na skutecznym zarządzaniu strategicznym.

60


OBSZAR SPRZEDAŻY KLIENTA FIRMOWEGO W PIONIE BANKOWOŚCI FIRMOWEJ GETIN NOBLE BANK SA Platynowy Laur „Umiejętności i Kompetencji”

• Za stały i innowacyjny rozwój gwarantujący satysfakcję klientów oraz zapewniający doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników, • za kompleksową ofertę produktową oraz atrakcyjne warunki świadczonych usług, • za szczególną dbałość o dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań klienta firmowego, • za efektywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w usługach finansowych, w tym szczególnie w obszarze najnowocześniejszych technologii mobilnych, • za zaangażowanie w realizację rządowego programu gwarancji de minimis dla firm, • za wspieranie działań śląskiego i opolskiego samorządu gospodarczego, m.in. poprzez aktywne członkostwo w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Izbie Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz Opolskiej Izbie Gospodarczej, • za merytoryczne i finansowe zaangażowanie w organizację kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, • za zaangażowanie w działalność społeczną i wspieranie organizacji charytatywnych, które pomagają najbardziej potrzebującym dzieciom.

Getin Noble Bank obecnie jest jednym z najbardziej konkurencyjnych banków w kraju. Posiada bogatą ofertę produktową, dostosowaną zarówno do potrzeb klientów indywidualnych jak i do sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw. Bank posiada ponad 500 oddziałów własnych placówek, a także placówek partnerskich we wszystkich większych miastach Polski. Z usług Banku korzysta ponad 2,2 mln klientów.

61


TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W OPOLU Platynowy Laur „Doskonała Załoga”

• Za duży wkład we wsparcie gospodarczego rozwoju Śląska Opolskiego, • za efektywną współpracę z instytucjami, samorządami, przedsiębiorcami i wieloma innymi podmiotami związanymi z funkcjonowaniem regionu, • za sprawne przeprowadzenie procesów inwestycyjnych na terenie województwa opolskiego, • za wkład w życie opolskich powiatów i gmin oraz postawę przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie.

Energetyka Śląska Opolskiego istnieje od ponad stu lat. Przez wszystkie dekady charakteryzowała się zawsze dbałością o region i jego mieszkańców. Załoga wielokrotnie wykazywała się profesjonalizmem i dużym poświęceniem dla Opolszczyzny. TAURON Dystrybucja Oddział w Opolu jako kontynuator Zakładu Energetycznego Opole SA obejmuje swym zasięgiem Nysę, Opole, Kędzierzyn-Koźle i Kluczbork. Spółka osiąga wysokie wskaźniki, w tym Saidi i Saifi określające jakość i bezawaryjność dostaw energii. Duże nakłady finansowe związane z infrastrukturą energetyczną zwiększają możliwości realizacji nowych inwestycji gospodarczych na terenie województwa opolskiego. Spółka realizuje także wiele przedsięwzięć prospołecznych w tym również akcje ukierunkowane na dobro dzieci jak „Bezpieczniki Taurona” czy „Domy Pozytywnej Energii”.

62


LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

63


ZŁOTE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2013

Czeskiej poprzez wspieranie lokalnych przedsięwzięć oraz własne inicjatywy, • za trud włożony w rozwijanie dialogu w regionie i przypominanie, że oba sąsiadujące narody mają wspólne cele.

Złoty Laur „Pro Publico Bono”

kłada dobro pacjenta nad własne,

Anna Olszewska jest zaangażowana w przygraniczną i transgraniczną współpracę na rzecz rozwoju polskich i czeskich przedsiębiorców, angażując do tego polskie i czeskie jednostki samorządowe. Uczestniczy w dwustronnych spotkaniach dotyczących obszarów współpracy gospodarczej, ochrony środowiska, turystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej. Intensywnie wspierała coroczne edycje Dni Kultury Chrześcijańskiej promując spotkania przedstawicieli kultury, nauki i sportu obu stron pogranicza, w tym wymianę dzieci, młodzieży szkolnej.

by móc służyć swoim pacjentom jeszcze lepszą pomocą.

Złoty Laur „Menedżer, Lider społeczno-gospodarczy”

Dr n. med. Jolanta Jefimiuk- Chęcińska Kierownik POZ TOMMED w Katowicach

• Za niespotykaną troskę o zdrowie i dobro pacjentów oraz poświęcenie i zaangażowanie w działalność profilaktyczną,

• za dbałość o pozytywny wizerunek lekarza jako osoby, która przed• za urastający wysiłek w pogłębianiu swojej wiedzy i kwalifikacji,

Jarosław Kielar

Damian Bartyla

Burmistrz Miasta Kluczborka

Prezydent Miasta Bytom

• Za promocję miasta i umiejętne pozyskiwanie inwestorów, • za dbałość o jakość życia mieszkańców i budowę niezbędnej infrastruktury drogowej, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej a także opieki medycznej, • za działania mające na celu wspieranie aktywności stowarzyszeń pozarządowych oraz integrację wszystkich środowiska lokalnych.

• Za zaangażowanie w rozwój Bytomia i aktywizację jego mieszkańców, poprzez inicjowanie różnorodnych wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych, • za dostrzeganie w polityce gospodarczej miasta roli i znaczenia sektora małych średnich przedsiębiorstw oraz wprowadzenie działań ułatwiających przedsiębiorcom funkcjonowanie i rozwój na terenie miasta, • za kreatywną współpracę z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców, takimi jak Bytomskie Stowarzyszenie Gospodarcze, Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa czy Delegatura w Bytomiu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Dr n. med. Czesław Milejski

Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Krapkowickiego Centrum Zdrowia • Za pełną pasji i poświęcenia służbę lekarską w której głównym przesłaniem są słowa przysięgi Hipokratesa, który obiecywał „stosować zabiegi lecznicze ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy”, • za zrozumienie i wrażliwość na krzywdę pacjenta, • za bardzo dobrą i troskliwą opiekę nad pacjentkami, ogromny szacunek i zaufanie jakim darzą Pana Ordynatora pracownicy i pacjentki szpitala a także ich rodziny, • za dobre słowo, czas i uśmiech tak potrzebny pacjentkom.

Ks. Prałat Mikołaj Mróz

Proboszcz Bazyliki św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie • Za umiejętność łączenia wysiłków na rzecz ochrony zabytków kultury sakralnej oraz organizowanie pomocy finansowej, m.in. poprzez powołanie Fundacji Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej; W ciągu 25 lat przeprowadzono liczne remonty konserwatorskie budowli czterech kościołów i dzwonnicy przynależących do parafii łącznej wartości ponad 20 mln złotych; • za starania o nadanie kościołowi papieskiego tytułu Bazyliki Mniejszej oraz wpisanie na listę pomników historii, • za działania integrujące społeczność lokalną i odwołujące się do tradycji i wartości tego regionu.

Karina Bedrunka

Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego • Za sukcesy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, który osiągnął najwyższym poziom realizacji w kraju oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki tym sukcesom województwo opolskie otrzymało dodatkowe środki o łącznej wysokości prawie 120 mln złotych, • za zaangażowanie w pracę nad strategią rozwoju województwa opolskiego w różnych jego obszarach – społecznym, gospodarczym, innowacyjnym, • za poświęcenie w liderowaniu w międzynarodowym projekcie badawczym na rzecz innowacji w gospodarce realizowanym we współpracy z Uniwersytetem w Mannheim, Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską, • za umiejętność kierowania zespołami ludzi, integracją wysiłków dla osiągnięcia wspólnego celu.

Arkadiusz Godlewski

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen.Jerzego Ziętka SA

Ks. Infułat Edmund Podzielny

Proboszcz Parafii Katedralnej w Opolu • Za poświęcenie się działalności dobroczynnej na rzecz parafian i społeczności lokalnej poprzez organizację struktur CARITAS i inicjowanie akcji na rzecz bezdomnych, chorych i seniorów, • za starania o zachowanie zabytków sakralnych oraz pozyskiwanie funduszy na ich renowację, • za popularyzację wartości kulturalnych, organizację licznych koncertów z udziałem artystów krajowych i zagranicznych.

Złoty Laur „Ambasador Spraw Polskich”

• Za dążenie do uczynienia z Parku Śląskiego atrakcyjnego miejsca wypoczynku i zabawy dla mieszkańców aglomeracji. Park Śląski zajmuje powierzchnię 640 ha i jest jednym z największych śródmiejskich parków w Europie. Rocznie odwiedza go 3 mln osób; • za działania integrujące wszystkie instytucje parkowe, prowadzenie wspólnej promocji, wspólnego biletu wstępu oraz wspólną organizację imprez, • za udane wprowadzenie systemu identyfikacji wizualnej opracowanej przez ekspertów Akademii Sztuk Pięknych, • za wprowadzanie nowych atrakcji na terenie Parku Śląskiego i starania o to, by Park tętnił życiem cały rok.

Anna Olszewska

Joachim Greger

Konsul Generalny RP w Ostrawie

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem

• Za wymierny wkład w rozwój polsko-czeskiej współpracy gospodarczej i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju pogranicza, • za efektywne szerzenie i promowanie polskiej kultury w Republice

• Za rozwój i wdrażanie nowoczesnych usług bankowych wychodzących naprzeciw oczekiwaniom wszystkich grup klientów i segmentu rynku,

64


• za dbałość o rozwój lokalnej społeczności i lokalnej gospodarki poprzez pomoc w budowaniu kapitału firm, • za umiejętność organizowania pomocy ludziom pozostającym w potrzebie.

Artur Komor

Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu • Za sukcesy w działalności gospodarczej i menedżerskiej oraz wprowadzanie wysokich standardów zarządzania; Artur Komor rozpoczynał karierę w CZH Centrozap, był Prezesem Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a obecnie Zakładu Budynków Miejskich, gdzie udało się przeprowadzić udaną restrukturyzację, uregulować zaległe zobowiązana finansowe i osiągnąć znaczącą poprawę wyniku ekonomicznego; • za owocną współpracę z samorządem terytorialnym – gminami Bytom i Dąbrowa Górnicza – pozyskiwanie środków unijnych na działalność inwestycyjną, przygotowanie gmin do współpracy międzynarodowej oraz prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych. Artur Komor pełniąc funkcje kierownicze w komórkach odpowiedzialnych za aplikowanie o środki UE, pozyskał fundusze o łącznej wartości około 1 miliarda zł.

Prof. dr hab.inż. Marek Tukiendorf Rektor Politechniki Opolskiej

• Za otwartą politykę edukacyjną opartą na współpracy z biznesem, samorządami terytorialnymi i szkołami ponadgimnazjalnymi, • za wielokierunkową międzynarodową współpracę naukową dla wzbogacenia oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej, • za ogromny dorobek naukowy i badawczy ceniony w kraju i poza granicami.

Włodzimierz Wołczew

Dyrektor Izby Celnej w Katowicach • Za prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej skierowanej do przedsiębiorców na temat obowiązujących przepisów prawa i procedur celnych, • za współpracę ze środowiskami gospodarczymi, podejmowanie wspólnych inicjatyw merytorycznych mających na celu wspieranie prowadzenie legalnej działalności gospodarczej, • za dbałość o wysokie kwalifikacje merytoryczne i standardy etyczne kadry, stosowanie efektywnych metod zarządzania oraz nowoczesnych technik komunikacji.

Złoty Laur „Nauka i Innowacyjność” Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak

Michał Pieczonka

Poseł na Sejm RP, Z-ca Przewodniczącego Komisji Sejmowej ds. innowacyjności i nowoczesnych technologii

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. • Za dynamiczny rozwój Przedsiębiorstwa, zwiększenie jego potencjału, przychodów i zatrudnienia, • za szczególne zaangażowanie w dbałość o ochronę środowiska, czego przykładem są realizowane inwestycje dofinansowane ze środków unijnych, których celem, obok poprawy sieci wodno-kanalizacyjnej, jest zachowanie unikatowego środowiska naturalnego, czystości rzek, ochrony wód podziemnych i walorów krajobrazowych, • za działalność społeczną i charytatywną. Michał Pieczonka jest odznaczony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Jerzy Watoła

• Za godne sprawowanie funkcji Posła na Sejm i zaangażowanie w pracę na rzecz dobra publicznego, • za wykazywanie ogromnej dbałości o sprawy regionu i jego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, • za wkład w rozwój nauki i nowoczesnych technologii, dzięki którym przedsiębiorstwa mają szansę być bardziej innowacyjne i z powodzeniem konkurować na międzynarodowych rynkach. Prof. Jan Kaźmierczak jest Dyrektorem Instytutu Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jest również Zastępcą przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Zastępcą przewodniczącego Podkomisji Stałej do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju

Prezes Zarządu Auto-Atut Sp.z o.o. w Chorzowie • Za sprawne zarządzanie spółką i osiąganie dobrych wyników handlowych, • za ogromne serce i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz liczne działania charytatywne w szczególności na rzecz Towarzystwa Ochrony i Godności Dziecka „Wyspa” w Chorzowie, • za wieloletnią aktywność społeczną na rzecz rozwoju miasta Chorzowa oraz duże zaangażowanie w działalność Klubu Sportowego Ruch Chorzów i popularyzowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Jerzy Watoła jest założycielem i wieloletnim Prezes Stowarzyszenia Koncesjonerów Marki Citroen w Polsce. Jest siedmiokrotnym laureatem tytułu Masters za osiągnięcie najlepszych wyników w Polsce w sprzedaży samochodów.

Złoty Laur „Osoba lub Instytucja Wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm”

• Za sprawne kierowanie firmą, która systematycznie rozwija się, jest otwarta na nowe wyzwania i utrzymuje wysokie standardy świadczonych usług, • za ciągłe wdrażanie innowacyjnych usług i stosowanie nowoczesnych technik badawczych, • za ścisłą współpracę z klientami, dostarczanie terminowo i rzetelnie wyników zleconych badań, • za poszukiwanie nowych obszarów i adekwatnych technik badawczych, ciągłe poszerzanie kompetencji i umiejętności załogi. W roku 2013 minęło 15 lat działalności Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o.

Złoty Laur „Medycyna i Inżynieria Biomedyczna” Prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman

Aurelia Hetmańska

Przewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland SA (Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca)

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach • Za dostarczanie profesjonalnie opracowanych, obiektywnych i kompleksowych informacji o zjawiskach społecznych oraz gospodarczych regionu, które są niezwykle cennym źródłem analiz służących monitorowaniu i kreowaniu strategii rozwoju województwa śląskiego, • za współpracę z partnerami społecznymi i gospodarczymi, a w szczególności instytucjami samorządu gospodarczego, • za wzbogacenie merytoryczne III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez dostarczenie informacji na temat głównych obszarów rozwojowych śląskiej gospodarki i współautorstwo przekrojowej publikacji.

• Za zbudowanie największej w Polsce sieci klinik kardiologicznych i zwiększanie w ten sposób dostępności do usług medycznych z zakresu leczenia chorób układu krążenia, • za prowadzenie badań naukowych i wprowadzanie nowych metod leczenia do praktyki kardiologicznej, • za dbałość o wysoki standard świadczonych usług medycznych, czego gwarantem są najwyższej klasy fachowcy oraz najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

65


Prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik

celu utworzenie z sukcesem krapkowickiego oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej.

Prorektor ds. studiów i studentów SUM

• Za podejmowanie wizjonerskich działań, mających na celu zmianę wizerunku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, • za utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM, inwestycji współfinansowanej ze środków UE, która w znaczącym stopniu przyczynia się do podniesienia jakości i poziomu kształcenia studentów SUM, • za wysoki poziom kompetencji, profesjonalizm w trakcie wieloletniej działalności w służbie społeczności akademickiej SUM.

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

Marian Janecki

Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój • Za racjonalne zarządzanie Miastem, które w minionym roku 2013 obchodziło 50-tą rocznicę przyznania praw miejskich, • za odpowiedzialną politykę inwestycyjną miasta, która zaowocowała stworzeniem stref gospodarczych i rozwojem przedsiębiorczości, • za rozwój sieci dróg publicznych i modernizację obiektów sportowych, • za inwestycję w rozbudowę kanalizacji i modernizację gospodarki ściekowej.

Prorektor ds. szkolenia podyplomowego SUM • Za niezwykłą aktywność, i umiejętną współpracę z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia, z władzami regionu oraz miasta Sosnowca, która przyczyniła się do powstania nowych obiektów Kampusu Wydziału Farmaceutycznego, • za dbałość o nowoczesną infrastrukturę edukacyjną i badawczą Wydziału Farmaceutycznego, co wzmacnia na arenie krajowej silną pozycję tego Wydziału, • za wykazanie niezwykłej troski o wysoki poziom prowadzonego procesu kształcenia przyszłych farmaceutów i prowadzonych w Uczelni programów badawczych.

Dr n. med. Jerzy Pieniążek

Joanna Kołoczek-Wybierek Wójt Gminy Pilchowice

• Za dbałość o zrównoważony rozwój gminy, łączenie rolniczego i rekreacyjnego charakteru gminy z potrzebą rozwoju przedsiębiorczości, • za ciągłe inwestycje w poprawę jakości życia mieszkańców, • za umiejętność pozyskiwania środków rządowych i unijnych i wykorzystywanie ich w celu poprawy infrastruktury gminy i aktywowania życia społecznego, • za współpracę z przedsiębiorcami i utworzenie Rady Biznesu jako społecznego organu doradczego dla promocji przedsiębiorczości, • za otwartość i kreowanie pozytywnego klimatu dla inwestowania na terenie gminy.

Ordynator Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowa

oraz

Dr Lechosław Franciszek Ciupik

Bioinżynier medyczny, Prezes Zarządu LfC Sp. z o.o. w Zielonej Górze • Za wspólne opracowanie nowych metod i sposobów w leczeniu dysfunkcji układu kostno-neuro-mięsniowego kręgosłupa, • za przykład wzorcowej współpracy badawczo-wdrożeniowej, w której potrzeby i oczekiwania nowych metod leczenia skutecznie przekładane są na język bioinżynierii, Dr n. med. Jerzy Pieniążek oraz dr inż. Franciszek Ciupik wspólnie opracowali nowe typy stabilizatorów kręgosłupa, które produkowane są w polskich firmach i po raz pierwszy zostały zastosowane w leczeniu polskich pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym w Bytomiu. Współpraca zaowocowała szeregiem patentów – patent na stabilizator InSwing został zakupiony, jako jedyny w Polsce, przez amerykańską firmę do dalszej produkcji.

Złoty Laur „Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy”

• Za dostrzeganie roli i znaczenia przedsiębiorczości oraz samorządu gospodarczego w rozwoju gospodarczym Miasta Częstochowy i Północnego Subregionu Województwa Śląskiego oraz kreowanie pozytywnego klimatu dla inwestowania na terenie Miasta, • za osobiste zaangażowanie w opracowanie unikalnego „Programu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013-2018”. To pierwszy tego typu dokument o znaczeniu strategicznym, który został opracowany w ścisłej i bardzo wymiernej współpracy z samorządem gospodarczym przedsiębiorców działających w Częstochowie, • za opracowanie i wdrożenie w życie trzech programów pomocy publicznej w postaci ulg w podatku od nieruchomości na nowe inwestycje, nowe technologie i nowe miejsca pracy. Programy te uważane są przez przedsiębiorców za najkorzystniejsze w Polsce, • za ogromną determinację w działaniach zmierzających do poszerzenia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także objęcie w Częstochowie gruntów należących do Agencji Rozwoju Przemysłu – granicami Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Dzięki tym działaniom wkrótce Strefą zostaną objęte dwa obszary miasta, zajmujące łącznie 38 ha.

Paweł Silbert

Jan Březina

Prezydent Miasta Jaworzno

Prezes Izby Gospodarczej Kraju Morawskiego w Ostrawie • Za promowanie i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w regionie, • za kreowanie relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Krajem Morawskim, • za aktywny udział w czesko-polsko-słowackim Forum Ekonomicznym 2013 w Ostrawie, poświęconym transgranicznej współpracy gospodarczej, • za zaangażowanie w Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej TRITIA, skupiającej 7,5 mln mieszkańców Polski, Czech i Słowacji.

Sabina Gorzkulla-Kotzot Wicestarosta Krapkowicki

• Za sukcesy w pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy unijnych dla rozwoju gminy, powiatu i województwa, • za pobudzanie aktywności społecznej, poszukiwanie partnerstwa i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju regionu i dla dobra społeczności, • za współpracę z przedsiębiorcami oraz wsparcie działań mających na

• Za stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, • za rozbudowę infrastruktury drogowej, umożliwiającej bezkolizyjne poruszanie się po mieście oraz łatwy dostęp do autostrady A4, • za propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Jaworzna poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i pomoc finansową dla funkcjonujących w mieście klubów sportowych, • za dbałość o ochronę środowiska naturalnego poprzez m.in.: udział w międzynarodowym projekcie badawczym FOKS, dzięki któremu udało się zlokalizować miejsca gromadzenia odpadów i wskazać technologię do neutralizacji zanieczyszczeń, • za usprawnianie komunikacji z mieszkańcami poprzez wykorzystywanie kanałów elektronicznego przekazu informacji;

Złoty Laur „Polskie Przedsiębiorstwo” Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. • Za sprawne zarządzanie spółką, osiąganie dobrych wyników ekono-

66


micznych i wysokiej jakości usług zorientowanych na oczekiwania klienta, • za utrzymywanie infrastruktury kolejowej i towarzyszących obiektów w dobrym stanie technicznym, dbanie o ich sprawność i niezawodność, • za dywersyfikację świadczonych usług, poszukiwanie nowych obszarów i zdobywanie nowych kompetencji. Rok 2013 był 15.rokiem działalności Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy JSW SA.

PKS International Cargo S.A. z siedzibą w Opolu • Za dynamiczny rozwój i działalność zgodną z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki obowiązującymi w biznesie, • za najwyższy poziom oferowanych usług poparty uzyskaniem certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w/g normy ISO 9001-2008, • za kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy i zakładu oraz dostosowanie tych działań do warunków gospodarki rynkowej, • za wysoki poziom oferowanych usług poparty uzyskaniem certyfikatu AEO, co uznawane jest przez klientów i organy celne Unii Europejskiej jako dowód bezpiecznej firmy.

Złoty Laur „Udana Inwestycja” Henryk Dolewka

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu • Za sprawne zarządzanie Spółką oraz za osiąganie dobrych wyników ekonomicznych, • za zaprojektowanie inwestycji, która zwiększy efektywność zarządzania systemami ciepłowniczymi, obniży ilość awarii, zmniejszy zużycie energii oraz obniży zużycie CO2, • za pozyskanie środków unijnych w wysokości 50 mln zł na realizację projektu inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków”. Realizacja projektu obejmuje budowę 28 km sieci ciepłowniczych i 102 węzłów cieplnych.

Takoni Sp. z o.o. w Bielsku – Białej • Za stworzenie nowoczesnej firmy produkcyjnej w oparciu o innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne, szczególnie w zakresie wyrobów gumowo-metalowych, • za utworzenie nowych miejsc pracy oraz zapewnienie pracownikom dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy, • za sukces rynkowy oparty na nowoczesnym zarządzaniu i wdrożeniu oraz przestrzeganiu ścisłych norm jakościowych, • za dbałość o ochronę środowiska. Firma specjalizuje się w produkcji technicznych wyrobów gumowych i gumowo-metalowych. Jest dostawcą dla przemysłu motoryzacyjnego, AGD, rolnictwa, budownictwa, górnictwa, medycyny. Zakład produkcyjny to 10. 000 m², który powstał w latach 2008 – 2012. Posiada laboratoria badawcze ,klimatyzowane magazyny, nowoczesne zaplecze biurowe i socjalne.

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. • Za stały rozwój i inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, • za efektywne wykorzystanie środków unijnych dla poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców Zabrza, • za kształtowanie partnerskiej współpracy z samorządem terytorialnym oraz instytucjami publicznymi na rzecz rozwoju miasta i społeczności lokalnej.

o nowe obszary – własną wytwórnię konstrukcji stalowych i profili budowalnych, wzmacniające jej pozycję na rynku usług, • za realizację wysokiej klasy inwestycji budowlanych dla krajowych i zagranicznych klientów.

GALMET Sp. z o.o. Sp.k. w Głubczycach • Za stworzenie największej w powiecie głubczyckim firmy produkcyjnej, dającej zatrudnienie około 700 pracownikom, • za dbałoś o rozwój produktów firmy, ciągłe ich doskonalenie, podwyższanie standardów technologicznych, użytkowych oraz ekologicznych we współpracy z polskimi inżynierami, • za podejmowanie nowych wyzwań rynkowych i ciągłą rozbudowę firmy.

Złoty Laur „Kobieta Przedsiębiorcza” Longina Kugiel

Prezes Zarządu Zakładów Energetyki Cieplnej SA w Katowicach • Za sprawne wieloletnie zarządzanie spółką i osiąganie dobrych wyników finansowych, • za tworzenie nowych i bezpiecznych miejsc pracy oraz stwarzanie warunków dla rozwoju kwalifikacji zatrudnionych pracowników, • za podejmowanie działań proekologicznych, których celem jest ograniczanie emisji oraz efektywne zarządzanie odpadami, • za wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystujących metan z wyrobisk kopalnianych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Joanna Okularczyk

Współwłaściciel Firmy TEST Systemy Uszczelniające Sp. J. w Częstochowie • Za odwagę utworzenia i umiejętność poprowadzenia firmy rodzinnej, budowę jej przewagi konkurencyjnej w zmieniających się warunkach gospodarczych, • za pełne zaangażowanie w sprawy spółki, pracę na prawie wszystkich stanowiskach, co zaowocowało doświadczeniem i dobrą organizacją pracy, • za szeroką współpracę z środowiskiem przedsiębiorców, a w szczególności z Regionalną Izba Przemysłowo-Handlową w Częstochowie. Pani Joanna Okularczyk zajmuje się strategią, marketingiem, wizerunkiem i promocją, szkoleniami i polityką kadrową, jest także Pełnomocnikiem SZJ ISO 9001.

Złoty Laur „Firma Społecznie Odpowiedzialna” PUHP „EJK” Sp. z o.o. w Żędowicach • Za systematyczne inwestycje w rozwój firmy i stabilną sytuację finansową oraz stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom jak również tworzenie nowych miejsc pracy, • za zaangażowanie naczelnego kierownictwa w świadczeniu usług wysokiej jakości, • za przywiązywanie dużej wagi do promocji, innowacyjności i postępu technicznego firmy jak również ochrony środowiska m.in. poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii i budowę elektrownii słonecznej z paneli fotowoltaicznych.

Złoty Laur „Media” Maria Trepińska

Dziennikarka miesięcznika ekonomicznego „FORBES”, Prezes Stowarzyszenia Media dla Integracji Europejskiej, pomysłodawca nagrody dziennikarskiej „Silesia Press”

Złoty Laur „Firma Rodzinna” Adamietz Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich • Za stworzenie rodzinnej firmy specjalizującej się w budownictwie przemysłowym oraz wzmacnianie jej potencjału poprzez zatrudnianie wysokokwalifikowaną kadrę inżynieryjną, • za rozszerzanie i uzupełnianie podstawowej działalności firmy

• Za propagowanie zasad przedsiębiorczości, wspieranie idei wolnego rynku oraz edukację ekonomiczną w pracy dziennikarskiej, • za zainicjowanie i zorganizowanie już ośmiu edycji konkursu dziennikarskiego „Silesia Press”, mającego na celu promowanie najciekawszych i najważniejszych dla czytelników publikacji o tematyce społeczno-kulturalnej.

67


Mariusz Urbanke

Dziennikarz gazety „Dziennik Zachodni” • Za rzetelność i profesjonalizm w codziennej pracy dziennikarskiej, • za wkład w rozpowszechnianie problemów polskiej przedsiębiorczości i promowanie tematyki gospodarczej na Śląsku.

Złoty Laur „Kultura” Adam Kopciuszewski

Aktor, były wieloletni Dyrektor Teatru Zagłębia w Sosnowcu • Za wieloletnie zarządzanie Teatrem Zagłębia i stworzenie liczącej się sceny artystycznej w województwie śląskim, • za dorobek pracy teatralnej i filmowej, stworzenie niezapomnianych kreacji, nagradzanych licznymi wyróżnieniami, • za nieustającą pasję tworzenia, która, pomimo przejścia na emeryturę, nie pozwala na pożegnanie się ze sceną.

Paweł Tomaszewski Pianista, kompozytor

• Za rozwijanie i wykorzystanie talentu muzycznego w różnych kierunkach i obszarach od jazzu począwszy, poprzez muzykę klasyczną, filmową, gospel, aż po muzykę elektroniczną, • za odnoszone sukcesy na znaczących festiwalach jazzowych w Polsce, • za promocję polskiej kultury poprzez udział w wielu międzynarodowych projektach muzycznych oraz festiwalach i koncertach na całym świecie.

Złoty Laur Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Ilona Kanclerz

Projektantka, kreatorka mody • Za promowanie młodych śląskich projektantów mody i wspieranie ich postaw przedsiębiorczych w dążeniach do prowadzenia własnych firm związanych z tą branżą, • za promowanie Śląska, jako miejsca przyjaznego młodym ludziom, a w tym projektantom i producentom odzieży, poprzez stworzenie ruchu społecznego pod logotypem MODNY ŚLĄSK, pod patronatem którego odbywają się różne przedsięwzięcia branżowe promujące Śląsk, śląskich projektantów, śląską modę, • za umiejętność zaangażowania władz samorządowych, biznesu i mieszkańców miasta Ruda Śląska do wspólnego dwumiesięcznego działania w ramach projektu Modna Ruda, którego efektem jest odkrycie na nowo miasta przez pryzmat kreatywności, zaangażowania, piękna postindustrialnych zabytków oraz talentów związanych ze światem mody.

68


NAGRODA SPECJALNA ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH

69


PROF. DR HAB. N. MED

MARIAN ZEMBALA Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

• Za kierowanie Śląskim Centrum Chorób Serca - nowoczesnym, przyjaznym choremu, ogólnopolskim ośrodkiem kardiologii i kardiochirurgii, którego misją jest „Ratować, nowocześnie leczyć i dawać nadzieję!”, • za utworzenie zespołu lekarzy-wybitnych specjalistów, personelu medycznego i administracyjnego, którzy są największą wartością Śląskiego Centrum i każdego dnia, z olbrzymim poświęceniem, ratują życie i pomagają chorym w powrocie do swoich rodzin, • za wprowadzanie nowoczesnych metod leczenia do codziennej praktyki medycznej, zgłębianie wiedzy, nabywanie doświadczeń w najlepszych światowych ośrodkach medycznych i ciągłe poszukiwanie jeszcze bardziej skutecznych sposobów leczenia, • za promocję i rozsławianie osiągnięć polskiej medycyny na świecie.

Prof. Marian Zembala w Śląskim Centrum Chorób Serca pracuje od 1985 roku. Był już wtedy adiunktem, który na zaproszenie prof. Zbigniewa Religi, powrócił z Holandii do Zabrza, gdzie wówczas tworzono nową kardiochirurgię. Od 1993 roku jest Dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca. Pracę zawodową zaczynał jako asystent w Klinice Chirurgii Serca we Wrocławiu, skorzystał z przywileju przysługującemu laureatowi Ogólnopolskiej Nagrody Primus Inter Pares, który dawał możliwość swobodnego wyboru miejsca pracy. W latach 1980-1985 pracował w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii, gdzie był inicjatorem największego programu bezpłatnego operowania 526 polskich dzieci z wrodzonymi wadami serca.

70


ORGANIZATOR

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

HONOROWY GOSPODARZ

PARTNER PLATYNOWY

PARTNER ZŁOTY

Wydobywamy to, co najlepsze

PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO


GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

nowe

ZYCIE

GOSPODARCZE

PARTNER

Współpraca redakcyjna


REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana w 1990 roku. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu, wysokiej jakości oferowanych usług oraz wiedzy i kreatywności specjalistów jest doskonałym partnerem biznesowym. Wspiera podmioty gospodarcze w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych oraz w budowaniu innowacyjnej gospodarki zarówno w regionie śląskim jak i całym kraju, a także przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności na europejskim rynku. Dziś, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu, nie tylko w województwie śląskim, ale w całym kraju. Zrzesza prawie 500 firm ze Śląska i innych regionów Polski. Od prawie 24 lat Izba stanowi zaangażowaną w rozwój regionu i kraju platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej i samorządowej. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach to wiarygodny partner, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko śląskich przedsiębiorców. Promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój szczególnie wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej i ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu.

73

Swoje priorytety realizuje wykorzystując szereg wysokiej jakości usług, pośród których znajdują się m.in. usługi informacyjne i doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie dokumentacji w procesie ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania działalności, organizacja szkoleń i konferencji z udziałem wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy, wsparcie internacjonalizacji firm, legalizacja dokumentów w handlu międzynarodowym oraz usługi z zakresu promocji przedsiębiorstw w wymiarze lokalnym, krajowy i międzynarodowym. Przy Izbie działa również Sąd Arbitrażowy. Istotną aktywnością Izby jest także współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz innymi instytucjami w celu promocji potencjału śląskich firm na rynkach międzynarodowych. Organizacja wspólnych przedsięwzięć pomaga w kształtowaniu korzystnego wizerunku polskiej gospodarki i przedsiębiorców w kraju i za granicą. RIG w Katowicach aktywnie wspiera i propaguje również ideę etyki w biznesie oraz wysokich standardów prowadzenia działalności gospodarczej. To dynamiczny podmiot, który poprzez stałe doskonalenie i rozwój oferty usługowej odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku.


INICJATYWY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W KATOWICACH

W 2011 roku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach po raz pierwszy wyszła z inicjatywą zorganizowania Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Aktualnie jest to największe w Europie spotkanie firm sektora MŚP. Kongres to miejsce skupiające przedstawicieli sektora małych i średnich firm, administracji rządowej i samorządowej, instytucji europejskich, świata nauki oraz publicznych instytucji otoczenia biznesu. W dniach 16-18 września 2013r. w Katowicach

odbyła się już III edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W trakcie tegorocznej odsłony wydarzenia organizatorzy zaproponowali uczestnikom łącznie 56 wydarzeń. Zgromadziły one 190 panelistów, 170 gości zagranicznych z 35 krajów i łącznie ponad 3500 osób. Była to doskonała okazja do przeprowadzenia diagnozy obecnej kondycji krajowej i europejskiej gospodarki, głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz odpowiedzi na liczne pytania. Wnioski i postulaty wypracowane podczas sesji panelowych, warsztatów i spotkań z udziałem najwybitniejszych ekspertów stanowiące receptę dla przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej zostały zebrane w postaci rekomendacji oraz wręczone ich adresatom. Za nami trzy niezwykle udane edycje kongresu, a już dziś chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, IV edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która odbędzie się jesienią 2014r. w Katowicach. www.kongresmsp.eu

• Stosujesz nowoczesne, innowacyjne rozwiązania technologiczne? • Twoi pracownicy to prężnie działająca załoga, zaangażowana w realizację strategii i misji firmy?

• Twoja działalność sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości w naszym regionie i kraju? • Jesteś nieprzeciętnym menedżerem, liderem społeczno – gospodarczym? • Twoja firma wyróżnia się działalnością społecznie odpowiedzialną?

Śląska Nagroda Jakości może poszczycić się mianem najbardziej prestiżowego projakościowego Konkursu w regionie. Celem Konkursu jest propagowanie i wdrażanie w regionie nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, promocja śląskich

Diamentowe, Kryształowe, Platynowe oraz Złote Laury Umiejętności i Kompetencji są wyjątkowym wyróżnieniem dla firm bądź osób promujących przedsiębiorczość instytucji i organizacji, które wyróżniają się na tle gospodarczym naszego województwa i całego kraju, a jednocześnie są zdolne do dzielenia się swoim sukcesem poprzez aktywność społeczną i wspieranie lokalnych inicjatyw. www.laury.rig.katowice.pl

organizacji osiągających bardzo dobre wyniki w zarządzaniu oraz popularyzacja wśród przedsiębiorstw projakościowego sposobu myślenia. Udział w Konkursie Śląska Nagroda Jakości stanowi znakomitą okazję do sprawdzenia potencjału organizacji oraz możliwość przeprowadzenia samooceny zweryfikowanej oceną ekspercką zawartą w raporcie końcowym. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wdrożony przynajmniej jeden system zarządzania według międzynarodowych lub krajowych standardów. www.rig.katowice.pl

74


Przebudowa strefy śródmiejskiej, przejawiająca się w nowoczesności budynków, powstających według coraz odważniejszych projektów, czy w modernizacji dróg i deptaków, które łączą centrum z nowymi osiedlami, a także coraz bogatsza oferta kulturalna sprawiły, że Katowice stały się prawdziwą stolicą metropolii. Nasze miasto od wielu już lat jest poddawane systematycznej przemianie. Jednakże w ostatnich latach nastąpiło szczególne zagęszczenie działań inwestycyjnych, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. Przebudowa objęła zasięgiem stuhektarowy obszar, co pozwala sobie uświadomić, że mamy do czynienia z największym przedsięwzięciem tego typu w Europie. Jako przykład zachodzących tu zmian można wskazać nowoczesny, funkcjonalny i przyjazny pasażerom dworzec kolejowy połączony z podziemnym dworcem komunikacji miejskiej i parkingiem, w sąsiedztwie których, we wrześniu tego roku, otwarto galerię handlowo-usługową. Tuż obok katowickiej ikony – Spodka, na rewitalizowanych terenach po byłej kopalni „Katowice”, rodzi się natomiast szczególna przestrzeń miejska, nazwana już Strefą Kultury. Wyrastają tam: zachwycająca nowa siedziba Narodowej

katowice.eu


Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z najnowocześniejszą salą koncertową, wielofunkcyjny obiekt klasy „Premium”, czyli Międzynarodowe Centrum Kongresowe, i zwracające uwagę licznymi przeszkleniami, częściowo usytuowane pod ziemią – Muzeum Śląskie, niejako wtopione w postindustrialne dziedzictwo Katowic. Nikt nie ma już wątpliwości, że transformacja Katowic stała się faktem. Potwierdzają to liczne rankingi, w których otrzymujemy wysokie noty. Wartym odnotowania jest między innymi fakt, że z opublikowanego pod koniec 2013 roku raportu „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i Metropolii Silesia”, opracowanego przez ABSL (Association of Business Service Leaders in Poland), wynika, że Katowice i Metropolia Silesia umacniają swoją pozycję jednego z liderów usług dla biznesu w Polsce. Dzisiejsze Katowice stawiają także na akademicką edukację, niebanalną kulturę i usługi wysokich technologii, co w połączeniu z nowymi szlakami komunikacyjnymi, nowoczesnymi obiektami użyteczności publicznej czy dostępnymi obszarami rekreacyjnymi stanowi o wyjątkowej atrakcyjności inwestycyjnej naszego miasta. Katowice z każdym rokiem stają się coraz bardziej przyjazne dla obecnych i przyszłych mieszkańców, ciesząc się równocześnie coraz większą liczbą odwiedzających nas gości.


Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

Grupa BPS Centrala Banku: ul. Maja 10 44-330 Jastrzębie Zdrój tel. 32/ 476 13 21 fax 32/ 476 10 32 e-mail: info@bsjastrzebie.pl Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju wyróżniony Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2010 w kategorii instytucja finansowa składa serdeczne gratulacje wszystkim nagrodzonym w tegorocznej edycji konkursu oraz zaprasza do współpracy. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju od lat buduje relacje z Klientami oparte na wzajemnym zaufaniu, w związku z czym posiada dogłębną wiedzę dotyczącą potrzeb lokalnego rynku. Systematyczna weryfikacja świadczonych usług pokazuje, iż Bank jest przyjazny i atrakcyjny cenowo dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i lokalnej społeczności. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju to bank wyłącznie z polskim kapitałem działający lokalnie co stanowi gwarancję reinwestowania lokalnych pieniędzy w miejscową gospodarkę, co również daje Samorządom pewność, iż ulokowane środki pracują dla dobra regionu, a tym samym dla dobra lokalnych społeczności. Klienci biznesowi, z różnych sektorów gospodarki, dzięki współpracy z Bankiem mogą liczyć na indywidualne podejście, szybkość działania i wsparcie ze strony stabilnego partnera finansowego. Kredytowanie przez jastrzębski Bank działalności bieżącej, również z gwarancjami de minimis, oraz przedsięwzięć inwestycyjnych pomogło wielu firmom poprawić swoją pozycję konkurencyjną na rynku. Bank dążąc do spersonalizowanego podejścia do Klienta biznesowego realizuje program Mobilnego Doradztwa umożliwiając przedsiębiorstwom kontakt z pracownikiem Banku w dogodnym miejscu i czasie. Zapraszamy do podjęcia współpracy - jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Więcej informacji na: www.bsjastrzebie.pl


Wodociągi Siemianowickie Rozmowa z prezesem Wodociągów Siemianowickich Agua-Sprint Piotrem Komrausem. Panie prezesie, od kilku lat w Pana Wodociągach obniżacie tzw. straty wody, obecnie to już tylko 14% - jakie to ma właściwie znacznie? Straty wody bolą nasz dział księgowości, bolą też klientów, ale najbardziej cierpi na nich „matka ziemia”. Ochronie środowiska służą wszelkie działania obniżające straty. Ponieważ im mniej wody stracimy, tym więcej jej zostanie. Każdy grosz wydany na obniżenie strat, to miliony złotych które powrócą w przyszłości do następnych pokoleń. Straty wody to coś, czego klient fizycznie nie widzi, a jakie z działań proekologicznych, są dostrzegane przez klientów? Zamiast drukować faktury i wysyłać je w papierowych kopertach do klientów – coraz częściej wysyłane są one mailem. Duplikaty faktur, których są tysiące każdego miesiąca, „składujemy” na nośnikach elektronicznych. To kilogramy kartek papieru co miesiąc i setki ocalonych drzew.   Starych drzew się nie przesadza – trudno zmienić nawyki dorosłych? Nawyki są i można z nimi walczyć. Dlatego, aby w przyszłości nie walczyć z niepożądanymi nawykami Aqua-Sprint przykłada sporą wagę do promocji postaw proekologicznych – w ten sposób kształtujemy pożądane nawyki. Już ponad pół tysiąca młodych uczestników konkursu zostało przez pracowników Aqua-Sprint oraz współpracujących z nimi nauczycieli liceów i szkół podstawowych uwrażliwionych na fakt, że na świecie ponad miliard ludzi cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Nic tak nie wpływa na środowisko jak wykształcony świadomy zagrożeń ekologicznych człowiek, dlatego organizując Uniwersytet Najmłodszych, chcemy przyczynić się do kształtowania proekologicznych postaw już od najmłodszych lat.   Spółka prawa handlowego ma generować zysk – czy nie za bardzo skupiają się Państwo na działaniach CSR?

Zysk tak - jesteśmy spółką prawa handlowego, pracujemy dla Naszego Miasta, ale nigdy za wszelką cenę. Mogę ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że Aqua-Sprint stała się naturalnym przykładem jak kreować pozytywne praktyki na rzecz środowiska i lokalnej społeczności. Prócz pogoni za zyskami czy zadowoleniem klientów ważne jest aby przyczyniać się do tworzenia wartości społecznej, która nie jest kosztem, a inwestycją przynoszącą zyski dzielone pomiędzy przedsiębiorców, matkę ziemię oraz mieszkańców naszego miasta. Dziękuję za rozmowę.


FAKTORING WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZAKUP WIERZYTELNOŚCI FINANSOWANIE USŁUGI PREWENCYJNE

Laureat Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2012

Dlaczego warto wybrać naszą firmę? Mamy najdłuższe w branży doświadczenie w dochodzeniu należności, Nie marnujemy czasu - nasze procedury są proste, a decyzje podejmujemy szybko, Jesteśmy elastyczni – ponieważ każdy ma inne potrzeby, staramy się dopasować do nich naszą ofertę.

Zeskanuj kod i sprawdź opinie naszych Klientów!

INDOS SA • Chorzów • ul. Kościuszki 63 • tel. 32 771 88 88 • www.indos.pl


Stawiamy na przedsiębiorczość, innowacje i rozwój. Dla Was połączyliśmy swoje siły i nadal będziemy wspierać, bo liczą się pomysły.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. powstała w wyniku włączenia zorganizowanej części Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. w struktury Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach.


LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI LAUREACI DIAMENTOWYCH LAURÓW 1992 LECH WAŁĘSA – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej DAMIAN ZIMOŃ – Arcybiskup, Metropolita Katowicki 1994 ANDRZEJ OLECHOWSKI – Minister Spraw Zagranicznych

2004 VACLAV HAVEL – polityk, Prezydent Czechosłowacji w latach

1989-1992 i Republiki Czeskiej w latach 1993-2003, pisarz, dramaturg TADEUSZ MAZOWIECKI – polityk, Premier pierwszego rządu III Rzeczpospolitej Polskiej, publicysta, działacz społeczny

2005 STANISŁAW DZIWISZ – Ksiądz Arcybiskup

Rzeczpospolitej Polskiej

1995

ALFONS NOSSOL – Biskup Diecezji Opolskiej 1996 OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 1997 KLASZTOR JASNOGÓRSKI 1998 JERZY BUZEK – Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej 1999 JAVIER SOLANA MADARIAGA – Sekretarz Generalny Unii

Metropolita Krakowski

2006 WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI – polityk, historyk, działacz społeczny i kulturalny

2007 LESZEK BALCEROWICZ – wybitny ekonomista, prekursor przemian gospodarczych w Polsce

2008 ANDRZEJ WAJDA – mistrz sztuki teatralnej i filmowej ANDRIS PIEBALGS – Komisarz UE ds. energii 2009 BOGDAN BORUSEWICZ – Marszałek Senatu RP 2010 KRZYSZTOF ZANUSSI – mistrz sztuki filmowej, wybitny

Zachodnioeuropejskiej

BRONISŁAW GEREMEK – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

2000 JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI – pisarz, polityk, słynny

polski reżyser i scenarzysta filmowy

„Kurier z Warszawy”, wieloletni Dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

2011 JOSÉ MANUEL BARROSO – Przewodniczący Komisji

2001 ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI – polityk, wykładowca akademicki MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC – ojciec zakonu, profesor,

Europejskiej

2012 JANUSZ LEWANDOWSKI – Komisarz UE ds. programowania

filozof, nauczyciel akademicki

finansowego i budżetu

2002 ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

2003 DANUTA HÜBNER – Minister ds. Europejskich Rzeczpospolitej Polskiej

WOJCIECH KILAR – kompozytor

LAUREACI KRYSZTAŁOWYCH LAURÓW 2006 TADEUSZ SZURMAN – Biskup, Zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ADAM ŚMIGIELSKI – Biskup Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej TADEUSZ RAKOCZY – Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

2008 RADOSŁAW SIKORSKI – Minister Spraw Zagranicznych RP JAN WIECZOREK – Biskup Ordynariusz Diecezji Gliwickiej JERZY PODSIADŁO – współtwórca koncepcji oraz realizator restrukturyzacji i integracji polskiego hutnictwa

2009 KS. ADAM BONIECKI – Redaktor Naczelny katolickiego pisma

2007

PAWEŁ ANWEILER – Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła

społeczno - kulturalnego „Tygodnik Powszechny”

Ewangelicko-Augsburskiego JANUSZ STEINHOFF – wybitny działacz gospodarczy, mąż stanu, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

WALDEMAR PAWLAK – Wicepremier, Minister Gospodarki STANISŁAW WIĘCEK – Prezes Zarządu ENERGOINSTAL SA

84


2010 KONRAD JASKÓŁA – Prezes Zarządu

2012 PROF. ZW. DR HAB. WIESŁAW BANYŚ – Rektor Uniwersyte-

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA oraz Prezes ANDRZEJ ARENDARSKI i Sekretarz Generalny MAREK KŁOCZKO KAROL CEBULA – menedżer, lider społeczno-gospodarczy 2011 MAREK GOLISZEWSKI – Założyciel i Prezes

PROF. DR HAB. MICHAŁ KULESZA – Doradca

POLIMEX - MOSTOSTAL SA

tu Śląskiego w Katowicach społeczny Prezydenta RP

DARIUSZ LUBERA – Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. DR JAN OLBRYCHT – Poseł do Parlamentu Europejskiego HERBERT WIRTH – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. BOGDAN ZDROJEWSKI – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Business Centre Club

ŚP. JANUSZ GRANAT – Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej w latach 2005-2011

PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ KARBOWNIK – Rektor Politechniki Śląskiej, współtwórca koncepcji restrukturyzacji Polskiego Górnictwa TERESA MOKRYSZ – Współwłaściciel firm grupy Mokate

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „AMBASADOR SPRAW POLSKICH” 2003 BRUNO DETHOMAS – Ambasador UE w Polsce, Szef Przedsta-

2008 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny ANDRZEJ SZTELIGA – Radca-Minister, Szef Wydziału

wicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

MAREK GRELA – Ambasador Polski przy Unii Europejskiej GENOWEFA GRABOWSKA – Senator Rzeczpospolitej

Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP we Francji

MAREK RUDNICKI – Profesor chirurgii na Uniwersytecie

Polskiej, Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej JAN OLBRYCHT – Marszałek Województwa Śląskiego w latach 1998-2002

Illinois w Chicago

2009 ANDRZEJ HOŁDA – Prezes Zarządu Energomontaż Południe

2004 AKADEMIA MUZYCZNA im. Karola Szymanowskiego

SA w Katowicach

ZBIGNIEW KOSTECKI – Przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej w latach 1995-2009

w Katowicach

BRONISŁAW ORAWIEC – Honorowy Prezes Związku Lekarzy

JAN TRUSZCZYŃSKI – Ambasador Rzeczpospolitej

Polskich w Chicago

Polskiej przy Unii Europejskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ADAM MAŁYSZ – światowej sławy sportowiec, trzykrotny zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich ANNA SEKUDEWICZ – dziennikarka i reportażystka BRONISŁAW KRZYSZTOF – artysta rzeźbiarz

ENRICO PAVONI – Prezes Zarządu Fiat Auto Poland SA w Bielsku-Białej

2010

ALEKSANDER SIEROŃ – Kierownik Katedry Chorób

Biuro Projektów KOKSOPROJEKT SP. Z O.O. oraz Prezes Zarządu RUDOLF CIEŚLAR OPERA ŚLĄSKA w Bytomiu oraz Dyrektor Naczelny i Artystyczny TADEUSZ SERAFIN WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Dziekan Wydziału

2006

PROF. DR HAB. JAN KLIMEK – Prezes Izby Rzemieślniczej oraz

2005 JAROSŁAW PIETRAS – Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej

Wewnętrznych oraz Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach DOROTA SIMONIDES – Senator Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1989-2005

Prof. UŚ dr hab. KRYSTYNA DOKTOROWICZ 2011 MAŁGORZATA HANDZLIK – Poseł do Parlamentu Europejskiego

MICHAŁ TENDERA – Kierownik III Katedry i Kliniki

MŚP w Katowicach, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego KS. FRANCISZEK KURZAJ – Duszpasterz ślązaków w Teksasie MACIEJ SZPUNAR – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach TADEUSZ SŁAWEK – Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach STANISŁAW WIĘCEK – Prezes Zarządu ENERGOINSTAL SA KONRAD JASKÓŁA – Prezes Zarządu POLIMEX – MOSTOSTAL SA KRYSTYNA WOŹNIAK-TRZOSEK – Redaktor Naczelna Magazynu POLISH MARKET

2007 ROŻA THUN – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

2012 SÁNDOR DEMJÁN – Prezes Zarządu Trigránit Development Corporation

IVAN DEL VECHIO – Ambasador Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej

ANDRZEJ ŻYLAK – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

JAN WORONIECKI – Ambasador, Stały Przedstawiciel

Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD w Paryżu TEATR LALEK „BANIALUKA” im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej

85


LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „PRO PUBLICO BONO” 2005 MARIAN DUCZMAL – Rektor Wyższej Szkoły

ANDRZEJ STANIA – Prezydent Miasta Ruda Śląska REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH w Katowicach oraz Dyrektor KAZIMIERZ SZABLA 2010 EUGENIUSZ BUDNIOK – Wiceprezes Zarządu Business

Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej ARKADIUSZ KRĘŻEL – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA JACEK KRYWULT – Prezydent Miasta Bielsko-Biała BOGUSŁAW MACIEJEWSKI – Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach JACEK PIECHOTA – Poseł na Sejm RP, były Minister Gospodarki i Pracy

Centre Club, Kanclerz Loży Katowickiej

KAMIL DURCZOK – dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter, Redaktor Naczelny FAKTY TVN

MARIUSZ GĄSIOR – Dyrektor ds. Medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

MARIA PAŃCZYK-POZDZIEJ – Senator RP,

2006 MICHAŁ CZARSKI – Marszałek Województwa Śląskiego

propagatorka kultury śląskiej,

w latach 2002-2006, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

JERZY HOŁOWIECKI – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach STANISŁAW WOŚ – Kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach FLORIAN KUŹNIK – Rektor Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach DIETER PRZEWDZING – Burmistrz Zdzieszowic

POLSKAPRESSE SP. Z O.O. Oddział Prasa Śląska oraz Prezes Zarządu ZENON NOWAK JÓZEF SEBESTA – Marszałek Województwa Opolskiego 2011 ZYGMUNT ŁUKASZCZYK – Wojewoda Śląski RYSZARD WILCZYŃSKI – Wojewoda Opolski DR N. MED. HENRYK KAWALSKI – Lekarz naczelny Szpitala

im. Ignacego Mościckiego Lecznicy Dzieci i Dorosłych w Chorzowie DR HAB. N. MED. MAREK KAWECKI – Z-ca dyrektora ds. medycznych Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich DR N. MED. JÓZEF KUREK – Dyrektor Naczelny SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

2007 KRYSTYNA BOCHENEK – Wicemarszałek Senatu RP, dziennikarz

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

GRAŻYNA GĘSICKA – Minister Rozwoju Regionalnego

– w 75. rocznicę istnienia oraz rektor prof. dr hab. Jan Pyka

w latach 2005-2007 JANUSZ JANECZEK – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach EWA MAŁECKA – TENDERA – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach w 60. Rocznicę Działalności Uczelni TOMASZ PIETRZYKOWSKI – Wojewoda Śląski w latach 2005-2007 KRYSTYNA SZARANIEC – Dyrektor Naczelny Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

PROF. DR HAB. N. MED. KRZYSZTOF SODOWSKI

Ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa ŚUM, SP ZOZ Szpital Miejski nr 2 w Rudzie Śląskiej oraz prezes fundacji „Godula-Hope”

2012 PROF. DR HAB. INŻ. WIESŁAW BLASCHKE – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Polsce

DARIUSZ BOGDAN – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

2008

OLGIERD DZIEKOŃSKI – Sekretarz Stanu w Kancelarii

BOŻENA WALTER – Prezes Fundacji TVN NIE JESTEŚ SAM JANUSZ MOSZYŃSKI – Radny Województwa Śląskiego

Prezydenta RP

PROF. DR HAB. MACIEJ KALISKI – Dyrektor Departamentu

oraz Marszałek w latach 2006-2008

ANDRZEJ PŁONKA – Starosta Bielski 2009 ZBIGNIEW KALARUS – Kierownik Katedry Kardiologii Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii SUM

MARIAN OSLISLO – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki

DR JACEK KOZAKIEWICZ – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej

PROF. DR HAB. KATARZYNA POPIOŁEK – Dziekan

Katowickiego Wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 1992 MIROSŁAW STYCZEŃ – Wojewoda Bielski RYSZARD ZEMBACZYŃSKI – Wojewoda Opolski 1993 HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI – kompozytor 1994 BARBARA BLIDA – Minister Gospodarki Przestrzennej

ZBIGNIEW RELIGA – chirurg, kardiolog, twórca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu MICHAŁ KULESZA – współtwórca ustawy o samorządzie terytorialnym JANUSZ STEINHOFF – współtwórca prawa geologicznego i górniczego 1995 ANDRZEJ ARENDARSKI – Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej

i Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej

86


JÓZEF BYRTUS – Konsul Generalny Republiki Czeskiej

2003 ADAM FUDALI – Prezydent Miasta Rybnik JAN KURP – Prezes Zarządu Południowego Koncernu

w Katowicach FRANCISZEK KOKOT – profesor dr hab. n. med. Śląskiej Akademii Medycznej STANISŁAW TKOCZ – Redaktor Naczelny GOŚCIA NIEDZIELNEGO

Energetycznego SA

JERZY PODSIADŁO – Prezes Zarządu Koncernu POLSKIE HUTY STALI SA

ANDRZEJ BOCHENEK – chirurg i kardiochirurg, Kierownik

1996

Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach HERBERT PAIERL – Radca Rządu Styrii, Minister Gospodarki Finansów i Spraw Europejskich

LESZEK GIEC – Dyrektor Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach – Ochojcu

IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA w Essen KAZIMIERZ PAZGAN – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej KONSULAT GENERALNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI w Krakowie 1997 MARIAN KRZAKLEWSKI – Przewodniczący Klubu

2004 TADEUSZ WRONA – Prezydent Miasta Częstochowa IRENEUSZ MASZCZYK – Prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej SA w Katowicach

MAREK MUTKE – Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

Parlamentarnego AKCJA WYBORCZA SOLIDARNOŚĆ STANISŁAW HADYNA – twórca i Dyrektor Artystyczny Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK i Państwowy Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK IRENEUSZ SKUBIŚ – Redaktor Naczelny NIEDZIELI i Tygodnik Katolicki NIEDZIELA

ZBIGNIEW PUCEK – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa

Transportu Kolejowego I Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o. w Zabrzu JACEK STUDENCKI – Prezes Zarządu TECHMEX SA w Bielsku-Białej ZDZISŁAW TRZEPIZUR – Prezes Zarządu Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE SA JERZY GRUSZCZYK – Dyrektor Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego REMAG

1998 BERNARD CZERNECKI – Duszpasterz Środowisk Górniczych PAWEŁ KOZERSKI – Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w

2005 LESZEK JARNO – Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki

Brzegu ROLF TIMANS – Ambasador Unii Europejskiej w Polsce ANTONI WIT – dyrygent i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach

Węglowej SA

PAWEŁ OLECHNOWICZ – Prezes Zarządu Grupy LOTOS SA JÓZEF WYCIŚLOK – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej

1999 JERZY WIDZYK – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

w Katowicach

BANK BPH SA oraz Prezes Zarządu – JÓZEF WANCER GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. w Zabrzu oraz Prezes Zarządu – JANUSZ HONKOWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO HOLDING SA KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA oraz Prezes Zarządu – STANISŁAW GAJOS KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SP. Z O.O. oraz Prezes Zarządu – LUCJAN NORAS 2006 MARIAN ZEMBALA – Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób

Rzeczpospolitej Polskiej

BRUNON BARTKIEWICZ – Prezes Zarządu BANKU ŚLĄSKIEGO SA

MASSIMO GENTILINI – Prezes Zarządu FIAT AUTO POLAND i FIAT AUTO POLAND SA w Bielsku-Białej KREDYT BANK SA w Warszawie

2000 PIOTR USZOK – Prezydent Miasta Katowice WŁADYSŁAW BARTOSZEWICZ – Prezes Zarządu POLKOMTEL SA

Serca w Zabrzu Kierownik Katedry Kardiochirurgii I Transplantologii oraz Kierownik Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM w Zabrzu ZENON KLATKA – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych JACEK KWIATKOWSKI – Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach KRYSTYNA JASTAL – Prezes Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. RUDOLF CIEŚLAR – Prezes Zarządu Biura Projektów KOKSPORPOJEKT Sp. z o.o. HENRYK STABLA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA

BERNARD GEHIN – Prezes Zarządu PASCAL POLSKA

Sp. z o.o. MAREK KŁOCZKO – Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektor Biura EXPO 2000 KLEMENS ŚCIERSKI – Dyrektor Elektrowni ŁAZISKA, Oddziału Południowego Koncernu Energetycznego SA

2001 WOJCIECH BOROŃSKI – Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic w latach 1998-2002

HENRYK BOROWSKI – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa

Budowlanego HB-UNIBUD SA w Czechowicach-Dziedzicach JERZY KOŹMIŃSKI – Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności KAZIMIERZ KUTZ – reżyser, Senator Rzeczpospolitej Polskiej WŁADYSŁAW SZCZOTKA – Dyrektor Bielskiego Centrum Kultury i Bielskie Centrum Kultury

2007 KAROL CEBULA – Menedżer ALEKSANDER MOKRZYCKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej Final SA w Dąbrowie Górniczej

LECH POLOŃSKI – Kierownik III Katedry I Oddziału

2002 FRANCISZEK BUSZKA – I Wiceprezes Regionalnej Izby

Klinicznego ŚUM w Zabrzu w Śląskim Centrum Chorób Serca RAJMUND SOROWSKI – Właściciel PPUH SOR-DREW Rajmund Sorowski w Świętochłowicach WILIBALD WINKLER – Wybitny Ślązak TADEUSZ ZUBER – Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach SA w 120-lecie istnienia Przedsiębiorstwa

Gospodarczej w Katowicach

JERZY DUDA-GRACZ – artysta plastyk JAN KUŁAKOWSKI – główny negocjator Rzeczpospolitej

Polskiej – Unii Europejskiej w latach 1997 2001, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia POLSKA-FRANCJA DLA EUROPY STANISŁAW SŁAWOMIR NICIEJA – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, uczony, Rektor Uniwersytetu Opolskiego w latach 1996-2002 JERZY SWATOŃ – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

2008 JACEK BIAŁKOWSKI – Kierownik Katedry i Oddziału

Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego MIROSŁAW KUGIEL – Prezes Zarządu KOMPANII WĘGLOWEJ SA

87


MIECZYSŁAW OLENDER – Prezes Zarządu PCC RAIL SA WALERIAN WIORA – Dyrektor Zarządu PPUH PROMUS

2011 ELŻBIETA BIEŃKOWSKA – Minister Rozwoju Regionalnego,

ZBIGNIEW ZAJĄCZKOWSKI i ZBIGNIEW KOWALIK

ZBIGNIEW FIGAS – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu

RUDA ŚLĄSKA Sp. z o.o.

Senator RP

Właściciele K.O.B.KOBNEXT Sp. z o.o. w Częstochowie JACEK JANAS – Prezes Zarządu ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM SA ANDRZEJ MALINOWSKI – Prezes Zarządu PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej EDWARD MARGAŃSKI – Wiceprezes Zarządu ZAKŁADÓW LOTNICZYCH MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

JERZY GAS – Prezes Zarządu SAG Wytwórnia Lin StalowoGumowych Sp. z o.o.

ARKADIUSZ HOŁDA – Założyciel Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pomysłodawca i właściciel TV Silesia ARTUR NIZIOŁ – Prezes Zarządu Univers SA

PROF. DR HAB. N. MED. KRYSTYNA PIERZCHAŁA

– kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, SUM w Katowicach

ZARZĄD JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ SA 2012 PIOTR ANTONOWICZ – Prezes Zarządu RUDPOL – OPA

2009 JACEK BARTKIEWICZ – Prezes Zarządu Banku BGŻ SA ZBIGNIEW GIELECIAK – Prezes Zarządu Regionalnego

Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach, Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach ANDRZEJ RYBARCZYK – Prezes Zarządu Cementowni ODRA SA w Opolu HENRYK SPIEREWKA – Prezes Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe SA

Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

RYSZARD FLOREK – Prezes Zarządu FAKRO Sp. z o.o. w Nowym Sączu

MIROSŁAW GARACK – Prezes Zarządu GET Sp. z o.o. w Opolu oraz Opolskiego Centrum Logistycznego Sp. z o.o.

DR INŻ. PIOTR LITWA – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ROMAN ŁÓJ – Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu

2010 WOJCIECH BALCZUN – Prezes Zarządu PKP CARGO SA WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK – Prezes Zarządu

Węglowego S.A.

JERZY MARCINIAK – Prezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.

POLSKI KOKS SA

KRYSTYNA PIASECKA – Prezes Zarządu Katowickiej

MAREK MADEJ – Prezes Zarządu MARANI Sp. z o.o. JAN SZLĄZAK – współtwórca koncepcji restrukturyzacji

Spółdzielni Mieszkaniowej

GRZEGORZ PIWOWAR – Wiceprezes Zarządu Banku

polskiego górnictwa, naukowiec i menedżer WOJCIECH WAJDA – Prezes Zarządu WASKO SA w Gliwicach JANUSZ WÓJCIK – Prezes Zarządu GRANIT STRZEGOM SA, właściciel Fabryki Drutu Gliwice Sp. z o.o.

PEKAO SA

JOANNA SCHMID – Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz Prezes BOŻENA LUBLIŃSKA - KASPRZAK FILHARMONIA OPOLSKA IM. JOZEFA ELSNERA w Opolu

PROF. DR HAB. INŻ. MAREK ŚCIĄŻKO – Dyrektor Instytutu Chemicznego Przeróbki Węgla w Zabrzu CLIMBEX S.A. w Brzeziu k. Opola

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „DOSKONAŁA ZAŁOGA” 2008 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA FINAL SA w Dąbrowie Górniczej PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH „ODRA” SA z Brzegu

2010 NUTRICIA ZAKŁADY PRODUKCYJNE SP. Z O.O.

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „ŚLĄSKI FAIR PLAY” 2008 BIS MULTISERWIS SP. Z O.O. w Krapkowicach

LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „FIRMA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA” 2010 LOTOS CZECHOWICE SA oraz Prezes Zarządu TADEUSZ SZKUDLARSKI

88


LAUREACI PLATYNOWYCH LAURÓW „KULTURA I MEDIA” 2012 JACEK FILUS – Szef Anteny Polskiego Radia Katowice HENRYK GRZONKA – Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Katowice

PROF. ZW. DR HAB. JAN MALICKI – Dyrektor Biblioteki Śląskiej

PROF. TOMASZ MICZKA – Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

JERZY NACHEL – Dyrektor i Redaktor Naczelny TVP Katowice

LAUREACI ZŁOTYCH LAURÓW 1992 FABRYKA SAMOCHODÓW MAŁOLITRAŻOWYCH SA EDWARD PILCH – Właściciel Fabryki Ceramiki Sanitarnej

BANK ŚLĄSKI SA MIROSŁAW BORZYM – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle URSZULA CIOŁESZYŃSKA – Doradca Wojewody Opolskiego STANISŁAW PODWIŃSKI – Dyrektor Huty ANDRZEJ

KRZYSZTOF CZYŻ – Właściciel firmy KRISBUT w Myszkowie JAN BERGER – Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice JÓZEF BUSZMAN – Przewodniczący Sejmiku Samorządowego

1994 ADAM LOEWE – Prezes Zakładów Piwowarskich w Żywcu SA JACEK KRYWULT – Dyrektor Naczelny Fabryki Aparatów

GRZEGORZ DZIUROWICZ – Przewodniczący Rady

TADEUSZ WRONA – Prezydent Miasta Częstochowa PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE TECHMEX SP. Z O.O. w Bielsku-Białej ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN ANGA w Kozach ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OLZA SA

w Bielsku-Białej

w Zawadzkiem

w Jasienicy

Województwa Katowickiego

Elektrycznych APENA SA w Bielsku-Białej

Miasta Sosnowiec

MAREK KOPEL – Prezydent Miasta Chorzów JANUSZ PACZOCHA – Prezydent Miasta Bytom KRYSTYNA RAWSKA – Prezydent Miasta Świętochłowice ZYGMUNT ŻYMEŁKA – Prezydent Miasta Ruda Śląska WITOLD BRATNIK – Właściciel Zakładu Produkcji Kotłów

w Cieszynie

BRONISŁAW AUGUSTYN – Dyrektor Przedsiębiorstwa

c. o. JUBAM w Mikołowie

„Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo” – Górnośląski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Zabrzu RYSZARD HARHALA – Prezes, Dyrektor Generalny STALEXPORT SA w Katowicach ZYGMUNT HOŁOGA – Właściciel Firmy HOLDUCT w Pszczynie TADEUSZ POLOK – Prezes Śląskiej Fabryki Kabli SA FUNDACJA SCHOLA NOSTRA w Tychach

LECHOSŁAW GAZDA – Prezes INKOM Pszczyna SZKOŁA BANKOWA W KATOWICACH HENKEL – POLSKA SA Racibórz JAN CZECHOWSKI – Dyrektor Przedsiębiorstwa FAMAK w Kluczborku

ZAKŁADY URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH NYSA BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA w Krakowie BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA w Warszawie 1993 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA w Bielsku-Białej POLIFARB CIESZYN SA JAN SOLICH – Dyrektor Przędzalni Czesankowej WELDORO w Bielsku-Białej

HENRYK DAWID – Właściciel Zakładu Produkcyjnego DAWID w Częstochowie

BERNARD BŁASZCZYK – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

PIOTR BULLER – Prezes Śląskiej Giełdy Towarowo-Pieniężnej SA JERZY MARKOWSKI – Prezes Zarządu KWK BUDRYK SA w Ornontowicach

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE w Katowicach Kopalnia Piasku MACZKI-BOR Sp. z o.o.

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SA w Katowicach

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO PRASOWE Sp. z o.o. w Katowicach

MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE Sp. z o.o. w Katowicach

HUTA IM. BUCZKA w Sosnowcu PPH ELPLAST w Jastrzębiu Zdroju KONSORCJUM HUT MASZYNOWYCH w Katowicach GINTER JĘDRSCZOK – Burmistrz Miasta Kluczbork JAN BORT – WIMAR S. C. w Starym Grodkowie JOZEF PĘKALA – Prezes, Dyrektor Generalny Elektrowni OPOLE SA 1995 ANZELM CIŻKOWICZ – Dyrektor Bielskich Zakładów Podzespołów Lampowych POLAM w Bielsku Białej JAN OLBRYCHT – Burmistrz Miasta Cieszyn

RACIBORSKA FABRYKA KOTŁOW RAFAKO SA ŚLĄSKIE ZAKŁADY RAFINERYJNE

FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH INDUKTA SA w Bielsku-Białej

w Czechowicach – Dziedzicach

ZAKŁADY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA METALPLAST – BIELSKO SA

CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO WĘGLOKOKS SA w Katowicach

89


MAŁGORZATA NOWAK – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Gaude Mater i Ośrodka Promocji Kultury Częstochowy MICHAŁ DZIEWIOR – Właściciel Piekarni MAJAMI w Częstochowie JÓZEF WYPYCH – Dyrektor Huty CZĘSTOCHOWA JANUSZ JASIONA – Dyrektor Zakładu Telekomunikacji w Częstochowie ZYGMUNT LORENZ – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PRZEDSIĘBIORSTWA ROBOT INŻYNIERYJNYCH HOLDING SA w Katowicach ROMUALD ŁUKOMSKI – Dyrektor Oddziału Regionalnego PKO BP w Katowicach WILIBALD OTTLIK – Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET SA w Kuźni Raciborskiej HERBERT GABRYŚ – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w latach 1994-1997

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO w Oświęcimiu ZDZISŁAW GAWIN – Właściciel Centrum Handlowo-Usługowego CZĘSTOCHOWA BUSINESS CENTER

WACŁAW JOPEK – Właściciel Fabryki Ceramiki Budowlanej KRZYSZTOF WINIARSKI – pomysłodawca i autor koncepcji Częstochowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

HENRYK BEBEROK – Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej SA

MAREK BOROWICKI – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ELEKTROBUDOWY SA w Katowicach

HENRYK DZIEWIOR – Prezydent Miasta Katowice PIOTR KUKURBA – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA w Gliwicach

HENRYK KUNIK – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Huty POKÓJ SA w Rudzie Śląskiej

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH – RADIO KATOWICE SA ANDRZEJ MARKOWIAK – Prezydent Miasta Racibórz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROMUS w Rudzie Śląskiej AKMA-BROKERS Sp. z o.o. w Katowicach ZAKŁAD LENTEM SA w Lublińcu ALOJZY NYCZKA – Dyrektor Przedsiębiorstwa ENERGO –

INGEBORGA KUTSCHA – Dyrektor II Oddziału Powszechnego Banku Kredytowego SA w Zabrzu MARIAN WSZOŁA – Prezes Zarządu Browarów Tyskich Górny Śląsk SA

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HB-UNIBUD SA w Czechowicach-Dziedzicach

WIESŁAW BUCHOWIECKI – Prezes Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu

EDWARD GORCZYŃSKI – Burmistrz Gminy Baborów IDZI PILARSKI – Właściciel Prywatnego Zakładu w Wołczynie JÓZEF SEBESTA – Dyrektor Zakładów Azotowych SA

BUDOWA Sp. z o.o. w Opolu

WANDA I RYSZARD PAZDAN – Właściciele Przedsiębiorstwa ATMOTERM R&W w Opolu

w Kędzierzynie-Koźlu

DIETER PRZEWDZING – Burmistrz Miasta Zdzieszowice 1998 JANUSZ FRĄCKOWIAK – pracownik naukowy Uniwersytetu

1996 BOLESŁAW GAJ – Prezes Zarządu UNION-VIS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej JANINA POLACZYK – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa

Śląskiego, Przewodniczący II kadencji Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego ADAM MARKOWSKI – Wójt Gminy Janów i Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich

Obrotu Wyrobami Hutniczymi

CENTROSTAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej WYTWÓRNIA SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH ANDORIA SA w Andrychowie JÓZEF KAPELA – Dyrektor Naczelny Śląskiej Wytworni

ŚLĄSKA FABRYKA DROŻDŻY Sp. z o.o. w Wołczynie OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH w Opolu FIRMA MAREK MYŚLIWIEC z Żor BANK CZĘSTOCHOWA SA KRZYSZTOF WILGUS – Prezes BUSINESS CONSULTING MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA w Cieszynie AQUA SA w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu BOGDAN TRACZYK ANDRZEJ BALCEREK – Prezes Zakładów Cementowo-

Wódek Gatunkowych POLMOS

JERZY WIDZYK – Burmistrz Miasta Żywiec ANDRZEJ DZIEWIĄTKOWSKI – Dyrektor Częstochowskiej Szkoły Menedżerów

ARTUR GACEK – Prezes Zarządu POLONTEX SA w Częstochowie

CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO ROMAN BIERNACKI – Właściciel PPHU ROBIREX w Gliwicach MAREK KEMPSKI – Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko –

Wapienniczych Gorażdże SA w Choruli

JAMES JURCZYK – Właściciel Zakładu Usług Budowlanych JIM ARTUR ALAN STRETTON – Konsul Honorowy

Dąbrowskiego NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej SZYMON GIŻYŃSKI – Współzałożyciel i pierwszy Prezes Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego STANISŁAW LABIŚ – Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu CENTROZAP SA w Katowicach GRAŻYNA KARNAS – Prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach EUGENIUSZ BUDNIOK – Kanclerz Katowickiej Loży Business Centre Club AKADEMIA EKONOMICZNA im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Rektor JAN WOJTYŁA UNIWERSYTET ŚLĄSKI oraz Rektor TADEUSZ SŁAWEK BIBLIOTEKA ŚLĄSKA i Dyrektor JAN MALICKI PAŃSTWOWE MUZEUM ZAMKOWE w Pszczynie i Dyrektor JANUSZ ZIEMBIŃSKI

ANNA SZOSTAK-MYRCZEK – Dyrektor i Dyrygent Zespołu CAMERATA SILESIA w Katowicach

ANDRZEJ CZARNIK – Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach

JAN KLIMEK – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Katowicach JERZY GRUSZCZYK – Dyrektor Naczelny Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego REMAG w Katowicach

RAFAŁ SZYMOŃSKI – Dyrektor Telewizji Polskiej SA Oddziału Terenowego w Katowicach

WIESŁAW CHMIELOWICZ – Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Opolu

MARIAN SMUTKIEWICZ – Dyrektor Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie

ADAM MACIĄG – Burmistrz Miasta Namysłów Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim

1999 KS. STANISŁAW JURASZEK – Duszpasterz Środowisk

ZARZĄD MIASTA I RADA MIEJSKA BIELSKA-BIAŁEJ 1997 ZARZĄD MIASTA I RADA MIEJSKA OŚWIĘCIMIA JAN KRYJAK – Prezes Zakładów Metali Lekkich KĘTY SA BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO w Bielsku-Białej ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR Sp. z o.o.

Gospodarczych Archidiecezji Katowickiej

JÓZEF WYCIŚLOK – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach

ADAM GRACZYŃSKI – Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

w Bielsku-Białej

HENRYK TYMOWSKI – Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny

90


HUBERT LEŚNIK – Dyrektor Naczelny Zakładów Badań

2001 ZDZISŁAW INGIELEWICZ – Prezes Zarządu Firmy

MICHAŁ TENDERA – Kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii

STANISŁAW LEŚNIAK – Prezes Spółdzielni ODNOWA

PIOTR KANCLERZ – Właściciel PICAR Sp. z o.o.

EDWARD MARGAŃSKI – Właściciel Zakładu Remontów

PAWEŁ DRABCZYŃSKI – Właściciel i Prezes Spółki Jawnej

BOGUSŁAW MĄSIOR – Senator III Rzeczpospolitej Polskiej,

Elektrowni ŁAZISKA SA w Łaziskach Górnych i Atestacji ZETOM w Katowicach

Chemicznej DWORY SA w Oświęcimiu

Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Zakład Pracy Chronionej w Opolu

w Rudzie Śląskiej

i Produkcji Sprzętu Lotniczego w Bielsku-Białej

DRABPOL w Częstochowie

Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów ANDRZEJ RAJPERT – II Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ALEKSANDER SIEROŃ – Kierownik Katedry I Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej JERZY SZYMURA – Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej 2 SI w Katowicach JANUSZ TARGOSZ – Właściciel i Prezes Zarządu JANTAR Sp. z o.o. w Bielsku-Białej BESKIDZKA ENERGETYKA SA w Bielsku-Białej oraz Prezes Zarządu WITOLD RYBKA BRE BANK SA Oddział Regionalny w Katowicach

MARIAN DUCZMAL – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

CECYLIA ZDEBIK – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych ODRA w Brzegu

RYSZARD WÓJCIK – Właściciel Biura Podroży SINDBAD w Opolu

BIURO ERNST & YOUNG w Katowicach ZAKŁAD BUDOWLANO-INSTALATORSKI S.C. WACHEŁKA I ŁYCZBA w Częstochowie SPÓŁKA AKCYJNA LENKO w Bielsku-Białej PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KOMES SP. Z O.O. w Bielsku-Białej SPÓŁDZIELNIA DOMENA w Bielsku-Białej GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. i Prezes Zarządu KRYSTYNA JASTAL OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN PRZĘDZALNICTWA WEŁNY BEFAMATEX w Bielsku-Białej oraz Dyrektor MARIAN GĄSIOREK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SMAK FIRMA RODZINNA PYSZ SP. Z O.O. w Żorach WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE WUDIMEKS SP. Z O.O. w Częstochowie ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM SA i Prezes Zarządu JACEK JANAS MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSOW SP. Z O.O. w Katowicach i Prezes Zarządu LONGIN LEŚNIEWSKI REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W OSTRAWIE i Dyrektor MIROSŁAW VAVREČKA WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI w Opolu WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA w Częstochowie KATOLICKA ROZGŁOŚNIA FIAT w Częstochowie ZYGMUNT LUBIENIECKI – Ksiądz z Parafii

w Katowicach

KRYSTYNA SZARANIEC – Zastępca Dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

ALEKSANDER BRODA – Generalny Konserwator Zabytków RP, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Częstochowie, Dyrektor Fundacji JASNA GÓRA

2000 NORBERT URBANIEC – Burmistrz Gogolina KAROL CEBULA – Właściciel i Prezes Zarządu Firmy INTERSILESIA JERZY GACEK – Prezes Zarządu Zakładu ProdukcyjnoUsługowego CHEMEKS Sp. z o.o. w Poraju

IRENEUSZ GĘBSKI – Prezes Zarządu Zakładu Energetycznego CZĘSTOCHOWA SA

JERZY GUŁA – Członek Zarządu Województwa Śląskiego EDWARD KOSKA – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego

INTER-PRODRYN Sp. z o.o. WACŁAW LASZCZAK – Właściciel i Prezes Firmy STARPECK PRZETWÓRSTWO MIĘSNO-WĘDLINIARSKIE WACŁAW LASZCZAK w Bielsku-Białej WŁODZIMIERZ MYSŁOWSKI – Prezes Zarządu firm: Marbet Intermarbet St. Gallen Ag. i Przedsiębiorstwa Zagranicznego Swibau oraz Impolinvest Sp. z o.o. w Bielsku-Białej HENRYK RUDZKI – Prezes Zarządu Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego SA HENRYK SŁAWIK – Prezes Zarządu Huty POKOJ SA w Rudzie Śląskiej STANISŁAW WOŚ – Kierownik II Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej ANDRZEJ ŻYLAK – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego FIRMA ENERGOPOL-TRADE w Opolu i TOMASZ MICHALSKI – Prezes Zarządu GÓRNOŚLĄSKI BANK GOSPODARCZY SA w Katowicach i TADEUSZ WNUK – Prezes Zarządu

p. w. Św. Józefa w Opolu

2002 IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Katowicach HUBERT KURZAŁA – Burmistrz Miasta Leśnica HENRYK MALESA – Prezes Zarządu Rafinerii CZECHOWICE SA LESZEK DZIUB – Prezes Zarządu Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w Bytomiu, Właściciel Firmy Przemysłowo – Budowlanej LECHBUD RYSZARD WALICKI – Członek Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w Bytomiu, Właściciel Zakładu Usługowego FIRMA WALICKI JANUSZ ŻOŁYŃSKI – Prezes Zarządu Spółdzielni Zaopatrzenia Ogrodniczego OGROD w Kozach WIESŁAW DUDA – Dyrektor Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KRYSTIAN OLESZCZYK – Dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji REPTY w Tarnowskich Górach

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – HANDLOWE EXTEM Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TOMOGRAF SP. Z O.O. w Tychach ZAKŁAD STOLARSKI GEBAUER w Tarnowie Opolskim i Właściciel JAN GEBAUER BOLESŁAW POCHOPIEŃ – Rektor Politechniki Śląskiej

POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY SA ZAKŁAD GORNICZO - ENERGETYCZNY SOBIESKI – JAWORZNO III SP. Z O.O. w Jaworznie FIRMA POLSKA ENERGIA – PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O. w Katowicach ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA CEMENTOWNIA RUDNIKI SA i Prezes Zarządu MARIAN BOSKI

w Gliwicach

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Katowicach i Prezes JACEK KWIATKOWSKI TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE RADIO PLUS

91


PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE THERMA SP. Z O.O. w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu JÓZEF NIEDOKOS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS SP. Z O.O. w Bielsku-Białej i Prezes Zarządu ANDRZEJ BORYCKI FIRMA WAWROSZ SPOŁKA JAWNA w Bielsku-Białej POLITECHNIKA OPOLSKA W OPOLU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO I JĘZYKÓW OBCYCH w Katowicach i Rektor PROF. DR HAB. ANDRZEJ LIMAŃSKI KRYSTYNA WOJARSKA – Dyrektor Górnośląskiego

Wielobranżowego TOLEK Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie ANDRZEJ MALINOWSKI – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej STANISŁAW PATER – Prezes Zarządu RW TUV Polska Sp. z o.o. JANUSZ PATERMAN – Właściciel Firmy CAFE PATERMAN JAN ŻUREK – Prezes Zarządu Centrum Projektów Regionalnych INWESTOR SA ZBIGNIEW KOSZOWSKI – Prezes Zarządu Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa SA

KOPEX SA ELTRANS SP. Z O.O. GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA W ZABRZU

Centrum Edukacji w Gliwicach

MIROSŁAW RECHA – Dyrektor Sekretariatu Polskiej

Oddział Gazowniczy w Opolu

Nagrody Jakości TADEUSZ KIJONKA – Redaktor Naczelny Wydawnictwa ŚLĄSK KAZIMIERZ KRYZA – dyrygent, kompozytor

PAŃSTWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA Inspektorat w Opolu i Dyrektor JACEK MSTOWSKI ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SP. Z O.O.

2003 ANDRZEJ STANIA – Prezydent Miasta Ruda Śląska MILAN PEPRNIK – Konsul, Kierownik Wydziału

w Bielsku-Białej

ZŁOMREX SP. Z O.O. w Poraju CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO SA w Bytomiu NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. w Opolu GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA w Katowicach JOACHIM FRANICZEK – Właściciel gospodarstwa rolnego

Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH oraz Dyrektor WIESŁAW WIATRAK ANNA ŁUCZAK – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej

w Raciborzu

i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta w Katowicach TADEUSZ ZUBER – Dyrektor Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach MICHAŁ GOLI – Prezes Zarządu M.G. CENTRUM Sp. z o.o. w Katowicach PIOTR WCISŁO – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach PIOTR WOJACZEK – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. ZBIGNIEW MRÓZ – Prezes Zarządu i Współwłaściciel Firmy PRO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej TADEUSZ SELZER – Właściciel PPH SELT i ALUPROF Sp. z o.o. w Opolu KRZYSZTOF SKIBA – Prezes Zarządu i Właściciel SKOFF Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach STANISŁAW GOŚCINIAK – Trener Kadry Narodowej Seniorów Piłki Siatkowej

MARIA I RYSZARD KLIMCZYKOWIE – Właściciele gospodarstwa rolnego w Porębie

OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU oraz Dyrektor Naczelny i Artystyczny TADEUSZ SERAFIN KRZYSZTOF WOJCIK – Prezydent Miasta Bytom 2005 KS. PIOTR BRZĄKALIK – Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Katowicach

MARIAN JAROSZ – Członek Zarządu Województwa Śląskiego EUGENIUSZ MOŚ – Prezydent Miasta Świętochłowice ANDRZEJ MIERZWA – Dyrektor Regionalnego Ośrodka

Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach z siedzibą w Będzinie HERMINE POPPELLER – Konsul Generalny Republiki Austrii w Polsce WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU Wydział Zamiejscowy w Chorzowie PIOTR GŁOWACKI – Kierownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki PAN BOGDAN KOCZY – Ordynator, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich MARIUSZ KLIMEK – Prezes Zarządu REPORTER Sp. z o.o. WOJCIECH KODŁUBAŃSKI – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej GRZEGORZ PAWŁASZEK – Prezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego SA w Jaworznie JERZY WRÓBEL – Wiceprezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego SA w Jaworznie WANDA ROMANIUK – Prorektor Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Oczu ANDRZEJ ŚWIERCZEK – Prezes Zarządu TABOR SZYNOWY Opole SA EPO SP. Z O.O. w Opolu PCC RAIL SZCZAKOWA SA w Jaworznie PPH LINEX w Częstochowie PPHU AXIOM Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz Prezes Zarządu ZDZISŁAW WÓJCIK PPUH FILPLAST w Komornikach PPUH VOIGT Sp. z o.o. w Zabrzu

JASTRZĘBSKA SPOŁKA WĘGLOWA SA oraz Prezes Zarządu LESZEK JARNO JAS-FBG SA oraz Prezes Zarządu WIESŁAW HANCZAREK PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. w Tychach CENTRALA ZBYTU WĘGLA WĘGLOZBYT SA JUBAM SP. Z O.O. BIELSKIE ZAKŁADY LIN I PASÓW BEZALIN w Bielsku-Białej oraz Zarządca – Menedżer JERZY SZKUT ZPHU DELIC-POL SP. Z O.O. OPOLSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE CONTINENTAL w Opolu

PETROCHEMIA BLACHOWNIA SA w Kędzierzynie-Koźlu 2004 GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. Karola Goduli w Chorzowie oraz Rektor PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJ KLASIK JOLANTA KOPIEC – Wiceprezes Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego

JAN MIŠURA – Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Žilinie LUK PALMEN – Ekspert ds. rozwoju regionalnego przy Agencji

Rozwoju w Limburgii oddelegowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz menedżer projektu „Ris-Silesia” HENRYK ŚWINIARSKI – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu w latach 1992-2002 ZYGMUNT FOLTA – Prezes Zarządu Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach ADOLF JAŃCZYK – Właściciel Przedsiębiorstwa

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY JURA w Wolbromiu

KAZIMIERZ CIEPAŁ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SA w Raciborzu

92


ZARMEN SP. Z O.O. w Chorzowie PPHU SOR-DREW RAJMUND SOROWSKI

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK – Prezydent Miasta Zabrze MARIAN PECELA – Prezes Zarządu PPU ENERGETYK Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA w Opolu ENERSYS SP. Z O.O. w Bielsku-Białej WŁODZIMIERZ KOTOWSKI – naukowiec JACEK ŁEPECKI – Dyrektor Warszawskiej Orkiestry

JAN SARNA – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju

w Świętochłowicach

Zakład Pracy Chronionej w Opolu Kardiochirurgii w Zabrzu

STEFAN SIEROTNIK – Prezes Zarządu Towarzystwa

Ochrony Praw i Godności Dziecka WYSPA w Chorzowie

TERESA ZEJMA – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ SA ZESPÓŁ LEKARZY OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII IM. PROFESORA TADEUSZA KOSZARAWSKIEGO ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ ŚLĄSKI BANK ŻYWNOŚCI GENNADIY CHIZHIKOV – Prezes Izby Przemysłowo-

Symfonicznej SONATA im. Bogumiła Łepeckiego

JACEK OWCZAREK – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków LECH SZARANIEC – Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach FILHARMONIA ŚLĄSKA W KATOWICACH 2006 ANDRZEJ CAPIGA – Przewodniczący Komisji Rady ds.

Handlowej w Doniecku

Bankowości i Finansów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach DIONIZY DUSZYŃSKI – Wójt Gminy Popielów EUGENIUSZ KAPUŚNIAK – Wójt Gminy Żarnowiec HENRYK KAWALSKI – Dyrektor Szpitala im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie MAREK KAWECKI – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich STANISŁAW KORFANTY – Prezydent Miasta Piekary Śląskie WŁADYSŁAW PLUTA – Ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu HENRYK STURTZ – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie HENRYK KOLASA – Zastępca Dyrektora Regionalnego Oddziału Śląskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa SYLWESTER MARKUSIK – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, Kierownik Katedry Logistyki i Transportu Przemysłowego Politechniki Śląskiej RUDOLF A. THALER – Radca Handlowy Ambasady Republiki Austrii w Warszawie

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW W KATOWICACH MARIAN SIWOŃ – Prezes Zarządu BIS MULTISERWIS Sp. z o.o. w Krapkowicach

BUDOREX 2 SP. Z O.O. CLIMBEX KACZMAREK, KANTORSKI SPÓŁKA JAWNA CENTRUM DYSTRYBUCYJNE BŁYSK SP. Z O.O. CENTRUM SERWISU TELEKOMUNIKACJI I TELEMETRII SEVITEL SP. Z O.O. ENERGIAPRO KONCERN ENERGETYCZNY SA ODDZIAŁ w Opolu JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE M+ SP. Z O.O. w Kędzierzynie-Koźlu

SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO GRNB-PARTNER SP. Z O.O. JATEX FINANSE SP. Z O.O. BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY z siedzibą w Strzelcach

GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA w Gliwicach oraz WIKTOR PAWLIK – Prezes Izby WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

Opolskich

GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SA MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY KATOWICE

w Katowicach

JERZY BERNHARD – Prezes Zarządu STALPROFIL SA ANDRZEJ DROSIK – Dyrektor Zakładów Produkcyjnych NUTRICIA

PIOTR DUDEK – Prezes Zarządu AQUA SA RYSZARD GALLA – Poseł na Sejm RP MAREK MADEJ – Prezes Zarządu MARANI Sp. z o.o. ROMAN URBAŃCZYK – Przewodniczący Zarządu

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego FULVIO VIOLA – Prezes Zarządu TECHMET Sp. z. o. o.

w Pyrzowicach

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA KOLEJOWA SP. Z O.O. JAKUB CIEŚLIK – menedżer 2008 KAZIMIERZ GÓRSKI – Prezydent Miasta Sosnowiec MARZENA MICHALIK – Dyrektor Zespołu Szkół nr 42 w Zabrzu JÓZEF KUREK – Dyrektor Naczelny SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

TADEUSZ LEŚNIAK – Ordynator Oddziału Chirurgii Onkolo-

gicznej i Ogólnej w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku-Białej

BOT ELEKTROWNIA OPOLE IZOSTAL SA – Zawadzkie KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA – KWK STASZIC KOMPANIA WĘGLOWA SA – KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY ODRA SP. Z O.O. w Opolu PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA SA w Brzegu REWITAL – SERWIS SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA STANISŁAW ROSA ER.SI POLAND Sp. z o.o. GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA – KWK WUJEK HELENA SYNOWIEC – Kierownik Zakładu Dydaktyki Języka

CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ w Siemianowicach Śląskich KAZIMIERZ ŁUKAWIECKI – Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

ZBIGNIEW FIGAS – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA IM. GEN. J. ZIĘTKA w Katowicach WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w Opolu

PKO BANK POLSKI Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach oraz Dyrektor JANUSZ PIETRUCZUK TOMASZ TYC – Prezes Zarządu PROBET Sp. z o.o. w Katowicach KRZYSZTOF LEHNORT – Prezes Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA Jaworzno III

Polskiego w Katedrze Dydaktyki i Literatury Uniwersytetu Śląskiego IRENEUSZ DUDEK – muzyk, autor i organizator Rawa Blues Festival

TOMASZ NIEDZWIEDZKI – Dyrektor Regionu ŚląskoOpolskiego Banku BGŻ SA

ZENON MAŚLONA – Prezes Zarządu BRENNTAG POLSKA

2007 MICHAŁ EKKERT – Menedżer, Dyrektor Szpitali w Knurowie,

Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu

LEOPOLD SZWAIGER – Prezes Zarządu SPOŁEM

Tarnowskich Górach oraz w Piekarach Śląskich

Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Opolu

93


TKP SA Operator Śląskich Sieci Światłowodowych w Gliwicach ECOL SP. Z O.O. w Rybniku PTHU INTERPROMEX SP. Z O.O. w Będzinie PSS SPOŁEM w Bytomiu oraz Prezes Zarządu BARBARA KULIKOWSKA PKE SA Elektrownia Jaworzno III GET SP. Z O.O. w Opolu Cementownia ODRA SA w Opolu EXPO SILESIA – Centrum Targowo – Wystawiennicze w Sosnowcu PIOTR POŚPIECH – Starosta Kluczborski TADEUSZ KAUCH – Burmistrz Ujazdu SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH PROMET w Sosnowcu ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH CARBO-ENERGIA SP. Z O.O. w Rudzie Śląskiej CEMENTOWNIA GORAŻDŻE-CEMENT SA w Opolu GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ w Opolu 2009 MIECZYSŁAW BARAŃSKI – Konsul Honorowy Republiki

polski z czeskim, niemieckim oraz innych krajów UE ANDRZEJ BATURO – artysta fotografik, twórca międzynarodowego festiwalu fotografii „Foto Art Festiwal” BOGUSŁAW DAWIDOW – Dyrektor Artystyczny i Naczelny Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu MIROSŁAW NEINERT – aktor, reżyser, promotor działań kulturalnych w regionie oraz Dyrektor Teatru KOREZ w Katowicach ROMAN OSADNIK – Dyrektor Teatru Polonia w Warszawie DOM MUZYKI I TAŃCA w Zabrzu

STUDENCKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „KATOWICE” UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO MUZEUM w Bielsku-Białej oraz Dyrektor IWONA PURZYCKA SPÓŁDZIELNIA PIONIER ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ w Prudniku FORTRESS SP. Z O. O. GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. LESAFFRE POLSKA SA w Wołczynie ADRIAN KOWALSKI – Założyciel Stowarzyszenia Dom

Słowenii

Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów

PIOTR BARCZYK – Skarbnik Miasta Zabrze MARIA FORMIŃSKA-KAPUŚCIK – Kierownik Kliniki Okuli-

styki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach ALEKSANDRA KOZOK – Dyrektor Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu ANDRZEJ MIKULSKI – Burmistrz Gminy i Miasta Ogrodzieniec ZBIGNIEW PODRAZA – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza JAN LESZEK WIĄCEK – Burmistrz Wołczyna

KAMPANIA „PROWADZĘ – JESTEM TRZEŹWY” oraz jej twórcy: KS. PIOTR BRZĄKALIK oraz BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O. PRZEORAT IMIENIA KSIĘCIA HENRYKA BRODATEGO ZAKONU TEMPLARIUSZY w Polsce oraz FUNDACJA „NON NOBIS…” LECH CIERPKA – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej,

2010 RYSZARD BARCIK – Rektor Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej

ZDZISŁAW BYLOK – Wójt Gminy Jaworze JERZY KRONHOLD – Konsul Generalny RP w Ostrawie JOANNA LEWIN-KOWALIK – Dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

DARIUSZ ŁĄTKA – Ordynator Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

PŁK ZBIGNIEW PIĄTEK – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

STOWARZYSZENIE „REGION BESKIDY” w Bielsku-Białej ANDRZEJ LESZCZYŃSKI – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Katowicach POWIATOWY URZĄD PRACY w Opolu BANK SPÓŁDZIELCZY w Jastrzębiu Zdroju BANK SPÓŁDZIELCZY w Namysłowie PIOTR DĄBROWSKI – Prezes Zarządu DĄBROWSCY

Naczyniowej i Transplantacyjnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM oraz SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM oraz ANDRZEJ WIĘCEK – Kierownik Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii SUM JANUSZ PILSZAK – Wydawca Miesięcznika „Europerspektywy” JACEK SUSKI – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu POPIOŁEK, ADWOKACI I DORADCY Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa w Katowicach WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w Dąbrowie Górniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w Katowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Łubnianach JAN KOWALIK – Prezes Zarządu WAGREM Sp. z o.o. w Kluczborku WIESŁAW SZABAT – Prezes Zarządu Lewiatan Opole Sp. z o.o. CUPROD SP. Z O.O. w Kluczborku i Prezes Zarządu

Sp. z o.o. w Zabrzu

MIROSŁAW GARACK – Prezes Zarządu GET Sp. z o.o. w Opolu JERZY GAS – Prezes Zarządu SAG Wytwórnia Lin StalowoGumowych Sp. z o.o. w Katowicach

RENATA RUMAN – DZIDO – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

APM KONIOR PIWOWARCZYK KONIOR SP. Z O.O. w Bielsku-Białej

ECONOMICUS U-H-P SP. Z O.O. w Katowicach EKOMAX SP. Z O.O. w Gliwicach POLMOTORS SP. Z O.O. w Mazańcowicach oraz Prezes Zarządu ANDRZEJ GRABOŚ PPHU WACŁAW Wacław Sieja w Żytniowie REM-KON SP. Z O.O. w Czechowicach-Dziedzicach CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO SP. Z O.O. w Katowicach EURO-CENTRUM SA w Katowicach ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH CARBO-ENERGIA SP. Z O.O. w Rudzie Śląskiej TEILMEX – RYSZARD PIETRZYK w Gliwicach ANNA POTOCKA – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SA w Katowicach JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA w Jastrzębiu Zdroju OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Oleśnie TRANS-AUTO KNAPIK & KNAPIK Spółka Jawna w Zabrzu PPUH VOIGT SP Z O.O. w Zabrzu Firma MAZUR PIOTR MAZUR w Bytomiu ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWOTECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. w Rudzie Śląskiej BOGUSŁAW HOLEKSA – Prezes Zarządu Silesia Fund

w Opolu

ADAM SIKORA – światowej klasy operator filmowy FILHARMONIA ZABRZAŃSKA oraz Dyrektor SŁAWOMIR CHRZANOWSKI OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA im. Alojzego Smolki CENTRUM BADAŃ I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SA w Katowicach

Sp. z o.o. oraz inicjator przedsięwzięć gospodarczych, takich jak budowa Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji PIOTR SZWARC – twórca budowy gazociągu łączącego system

94


DPM SP. Z O.O. 2011 KSIĄDZ PRAŁAT PROF. DR HAB. ANDRZEJ HANICH

PIOTR KOMRAUS – Prezes Zarządu Wodociągów Siemianowickich Aqua Sprint Sp. z o.o.

EWA WEBER – Sekretarz Miasta Zabrze BOMAR SA w Mysłowicach FABRYKA ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH FENA SP. Z O.O. oraz Prezes Zarządu JAN RDEST FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA w Katowicach PIOMAR SP. Z O.O. w Opolu BANK SPÓŁDZIELCZY ”BANK ROLNIKÓW” w Opolu INDOS SA w Chorzowie MAREK MOŚ - Założyciel i Dyrektor Artystyczny AUKSO orkie-

– Proboszcz parafii św. Jerzego w Prószkowie

JERZY JĘDRZEJEWSKI – I Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Austrii

DR N. MED. ZYGMUNT KLOSA – Dyrektor OW Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

MIROSŁAWA NYKIEL – Poseł na Sejm RP DR N. MED. JANUSZ PICHURSKI – Ordynator Oddziału Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Opolu Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA PROF. DR HAB. INŻ. JERZY SKUBIS – Rektor Politechniki Opolskiej ADAM SOJKA – Dziennikarz TVP Katowice JÓZEF WYCISK – Dziennikarz Polskiego Radia Katowice

stry kameralnej miasta Tychy

KRYSTYNA PLEŚNIAK - Kanclerz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA IZEBELLA ŻYGLICKA I WSPÓLNICY

PRUDNICKI OŚRODEK KULTURY BARTŁOMIEJ BONK - Opolanin, sztangista, zdobywca

brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012r.

w Katowicach

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w 10-lecie istnienia WILHELM BEKER – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej

BIALSKI KLUB SPORTOWY „STAL” BRÖKELMANN POLSKA SP. Z O.O. w Opolu WIESŁAW ZYCH - Prezes Zarządu POLPLAST W. Zych Sp. z o.o.

BALTIMPEX TELECOM GROUP w Katowicach BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI ENERGOPROJEKT – KATOWICE SA GWARANT Agencja Ochrony SA w Opolu IMPEX PIECHOTA SP. Z O.O. w Opolu JEDYNAK BABYWELT SP. Z O.O. w Namysłowie MSK ŻYWIEC SP. Z O.O. w Katowicach TERMOPIAN SP. Z O.O. w Czechowicach – Dziedzicach ZAKŁAD TECHNOLOGII WYSOKOENERGETYCZNYCH EXPLOMET GAŁKA, SZULC SP. JAWNA w Opolu ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH STRUMET SP. Z O.O. w Strumieniu AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O. w Gliwicach WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. w Opolu GNIOTPOL SP. Z O.O. ZAKŁAD ODROWĄŻ WACHELKA INERGIS SA w Częstochowie PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA ELVITA – JAWORZNO III SP. Z O.O. ANNA PANAS – Piosenkarka, kompozytorka RADA PROGRAMOWA oraz BIURO EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 KATOWICE 2012 MARIAN BŁACHUT – Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice ANDRZEJ DZIUBA – Prezydent Miasta Tychy GRZEGORZ GÓRKA – Prezes Akademickiego Klubu

GEA TECHNIKA CIEPLNA SP. Z O.O. w Opolu NB POLSKA SP. Z O.O. PRODUCENT OKIEN DO PODDASZY VELUX - Fabryka w Namysłowie

Sp. Komandytowo-Akcyjna w Bielsku Białej

w Oleśnie

Turystycznego GRONIE

ELŻBIETA KAMPA – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

PROF. DR HAB. N. MED MAREK ROKICKI – Z-ca Kierow-

nika Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach PROF. DR HAB. N. MED. WOJCIECH ROKICKI – Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach MACIEJ SONIK – Starosta Krapkowicki DR N. MED. ANDRZEJ SZNAJDER – Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu ZENON KACZMARZYK – Prezes Siemianowickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców KLAUDIUSZ SIWIEC – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ RUDZKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. BOGDAN KMIECIK – Prezes NMC Polska Sp. z o.o. w Zabrzu

95


WYDAWCA:

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 32/ 351 11 80 fax 32/ 351 11 85 kom. 601 456 116 e-mail: rig@rig.katowice.pl www.rig.katowice.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: B. Bartoszek, E. Kotyrba, M. Urbanowicz, M. Mołdrzyk

ZDJĘCIA: Archiwum Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, P. Chlipalski, W. Chojnacki, S. Nawrat, L. Nenow, R. Pałka, A. Pawłowicz, J. Pilszak, R. Pilszak, O. Rahden-Piskorska, A. Rybczyński, Z. Sawicz, IGI MEDIA Maciej Nowak i inni. W publikacji wykorzystano archiwalne zdjęcia RIG w Katowicach.

OPRACOWANIE GRAFICZNE I PRODUKCJA:

B&W STUDIO SP. Z O.O. ul. Bożogrobców 42, 41-503 Chorzów www.bwstudio.net

Profile for Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Katalog - Laury Umiejętności i Kompetencji 2013  

Katalog - Laury Umiejętności i Kompetencji 2013  

Advertisement