Issuu on Google+

Szukasz pomyslu na prezent gwiazdkowy?

PISMO BEZP£ATNE

CTK 3000

Promocje oraz rabaty nie ³¹cz¹ siê Raty 0% nie ³¹cz¹ siê z innymi promocjami Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen lub odwo³ania promocji bez podania przyczyny Prezentowane zdjêcia maj¹ charakter pogl¹dowy,towary mog¹ odbiegaæ od prezentowanych w gazetce.

CTK 1100

499,-

ZASILACZ GRATIS

KEYBOARD WBUDOWANY SYSTEM DO NAUKI GRY

ANE WIETL PODΠZ IS E KLAW

LK 120

ZASILACZ GRATIS

CTK 7000

659,-

1890,-

KEYBOARD

KEYBOARD

WBUDOWANY SYSTEM DO NAUKI GRY

WBUDOWANY SYSTEM DO NAUKI GRY

WK 6500

YPT 210

499,-

1799,-

KEYBOARD

KEYBOARD

BESTSELLER!

349,KEYBOARD

P 95 CDP 120

PRZENOŒNE PIANINO CYFROWE NASTÊPCA LEGENDARNEGO MODELU CDP-100

NP V80

NOWOή!

2090,-

2428,-

1838,-

NP V60

1634,-

PRZENOŒNE PIANINO CYFROWE

AP 220

ÑSZE NAJTA NO PIANI E ETOW GABIN

CYFROWY KEYBOARD PIAGGERO

3990,PIANINO CYFROWE

MIDI HITY W ZASIÊGU TWOJEJ RÊKI!!! Do ka¿dego zakupionego keyboardu Casio otrzymujesz od nas kartê pre-paid dziêki której pobierzesz profesjonalne podk³ady muzyczne od najwiêkszego producenta w Polsce, w³aœciciela portalu www.utworki.pl i www.midi24.pl

RATY

IloϾ kart ograniczona

0%

PIERWSZA RATA DOPIERO W STYCZNIU!


WARTO WIEDZIEÆ: W OKRESIE PRZEDŒWI¥TECZNYM RYNEK ZALEWANY JEST OGROMN¥ ILOŒCI¥ INSTRUMENTÓW W BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH - NIE DAJ SIÊ NABRAÆ, KUPUJ TYLKO W SPRAWDZONYCH SKLEPACH! NASZ DORADCA POMO¯E CI WYBRAÆ COŒ DLA CIEBIE LUB TWOICH BLISKICH.

37

27

20

DOSTÊPNA TAK¯E WERSJA W ROZMIARZE 4/4

429,-

IAR 3/4 ROZM NA A IDE L ! IECKA Z D A DL

399,-

NAJTAÑSZA GITARA PRODUKOWANA W HISZPANII

749,-

549,-

GITARA KLASYCZNA

GITARA KLASYCZNA

G 320

G 220

IENIE BRZM E DZON W A R SP I¥CE S Y T PRZEZ KÓW MUZY

IENIE BRZM E DZON SPRAW SI¥CE TY PRZEZ KÓW MUZY

G 320 BBS

799,-

799,-

699,-

BESTSELLER!

BESTSELLER! GITARA AKUSTYCZNA

GITARA AKUSTYCZNA

DBT 44

G 321

EL Y MOD DZON IM W K A C R SP GAN W ELE U K S Y £ TERAZ O NYM P CZAR

799,-

GITARA KLASYCZNA

W KOMPLECIE POKROWIEC, KOSTKI, P£YTA DVD

269,-

GITARA AKUSTYCZNA

DBT DLX D

W KOMPLECIE POKROWIEC, KOSTKI, PASEK, P£YTA DVD

DOSTÊPNA WERSJA W ROZMIARZE 3/4

DBT-34

W CENIE:

239,GITARA AKUSTYCZNA

GITARA KLASYCZNA

489,GITARA AKUSTYCZNA

B¥D NA BIE¯¥CO! DOWIADUJ SIÊ PIERWSZY O NASZYCH PROMOCJACH I WYDARZENIACH W TWOIM RIFFIE


WARTO WIEDZIEÆ: PAMIÊTAJ ABY W OKRESIE ZIMOWYM NIE STAWIAÆ INSTRUMENTÓW PRZY KALORYFERACH! ZADBAJ TAK¯E O ODPOWIEDNI POZIOM WILGOTNOŒCI W POMIESZCZENIU, A BÊDZIESZ CIESZYÆ SIÊ SWOIM INSTRUMENTEM PRZEZ LATA!

ÊPNE DOST E RÓ¯N RY KOLO

ÊPNE DOST E RÓ¯N RY KOLO

TSB6-PODSTRUNNICA PALISANDROWA -

399,-

549,-

DBT6-PODSTRUNNICA KLONOWA -

399,-

GITARA ELEKTRYCZNA

GITARA ELEKTRYCZNA

SQUIER BULLET DOSTÊPNE RÓ¯NE KONFIGURACJE PRZYSTAWEK

WZMACNIACZE GITAROWE

299,FRONTMAN 10G

FRONTMAN 15G

499,-

599,-

FRONTMAN 25R WERSJA Z REVERBEM

FRONTMAN 65R WERSJA Z REVERBEM

359,-

999,-

399,FRONTMAN 15R WERSJA Z REVERBEM

GITARY ELEKTRYCZNE RÓ¯NE MODELE JU¯ OD

GITARY BASOWE RÓ¯NE MODELE JU¯ OD

1849,-

2w1 K STROI OM N O R I MET TU 80

WARTO WIEDZIEÆ: W GAZETCE ZAMIEŒCILIŒMY TYLKO KILKA Z NASZYCH PROPOZYCJI, WIÊCEJ INSTRUMENTÓW W ŒWI¥TECZNYCH CENACH ZNAJDZIESZ ODWIEDZAJ¥C NASZE SALONY.

FRONTMAN 212R WERSJA Z REVERBEM

1149,99,-


WARTO WIEDZIEÆ: ODPOWIEDNIO DOBRANY INSTRUMENT WYSOKIEJ JAKOŒCI O DOBRYM BRZMIENIU TO PODSTAWA ABY PRAWID£OWO ROZPOCZ¥Æ PRZYGODÊ Z MUZYK¥.

CB5PK

ORY 3 KOL DO RU Y W BO

1399,PERKUSJA

W ZESTAWIE: BÊBNY, BLACHY, STATYWY + INSTRUKCJA OBS£UGI

ARAN¯ACJE NA GITARÊ I KEYBOARD

E PLECI W KOM A£ FUTER RIA O S E I AKC

ACJE E TON RÓ¯N BORU DO WY JU¯ OD ŒPIEWNIKI Z KOLÊDAMI

JU¯ OD

11,-

HARMONIJKI USTNE

79,-

1898,SAKSOFON ALTOWY

OD FLETY SOPRANOWE, SZKOLNE

H 18" CRAS

29,-

W SPRZEDA¯Y KARTY PRE-PAID O RÓ¯NYCH NOMINA£ACH. ABY DOWIEDZIEÆ SIÊ WIÊCEJ O PRE-PAID WEJD NA STRONÊ

MIDI24.PL

LUB

RIFF.NET.PL

DO TYCH ZESTAWÓW OTRZYMASZ W PREZENCIE KOSZULKÊ!

S GRATI

H 14" CRAS

H 18" CRAS

S GRATI

3849,A CUSTOM PROMO PACK

H 18" CRAS

S GRATI

S GRATI

1029,ZIL ZBT STARTER PACK

1559,ZBT ROCK PACK

SKLEP INTERNETOWY ul. BOKSERSKA 62A tel. 797 023 739

1559,ZBT PRO PACK


Gazetka grudniowa RIFF