Page 1

Szukasz pomyslu na prezent gwiazdkowy?

PISMO BEZP£ATNE

CTK 3000

Promocje oraz rabaty nie ³¹cz¹ siê Raty 0% nie ³¹cz¹ siê z innymi promocjami Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen lub odwo³ania promocji bez podania przyczyny Prezentowane zdjêcia maj¹ charakter pogl¹dowy,towary mog¹ odbiegaæ od prezentowanych w gazetce.

CTK 1100

499,-

ZASILACZ GRATIS

KEYBOARD WBUDOWANY SYSTEM DO NAUKI GRY

ANE WIETL PODΠZ IS E KLAW

LK 120

ZASILACZ GRATIS

CTK 7000

659,-

1890,-

KEYBOARD

KEYBOARD

WBUDOWANY SYSTEM DO NAUKI GRY

WBUDOWANY SYSTEM DO NAUKI GRY

WK 6500

YPT 210

499,-

1799,-

KEYBOARD

KEYBOARD

BESTSELLER!

349,KEYBOARD

P 95 CDP 120

PRZENOŒNE PIANINO CYFROWE NASTÊPCA LEGENDARNEGO MODELU CDP-100

NP V80

NOWOή!

2090,-

2428,-

1838,-

NP V60

1634,-

PRZENOŒNE PIANINO CYFROWE

AP 220

ÑSZE NAJTA NO PIANI E ETOW GABIN

CYFROWY KEYBOARD PIAGGERO

3990,PIANINO CYFROWE

MIDI HITY W ZASIÊGU TWOJEJ RÊKI!!! Do ka¿dego zakupionego keyboardu Casio otrzymujesz od nas kartê pre-paid dziêki której pobierzesz profesjonalne podk³ady muzyczne od najwiêkszego producenta w Polsce, w³aœciciela portalu www.utworki.pl i www.midi24.pl

RATY

IloϾ kart ograniczona

0%

PIERWSZA RATA DOPIERO W STYCZNIU!


WARTO WIEDZIEÆ: W OKRESIE PRZEDŒWI¥TECZNYM RYNEK ZALEWANY JEST OGROMN¥ ILOŒCI¥ INSTRUMENTÓW W BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH - NIE DAJ SIÊ NABRAÆ, KUPUJ TYLKO W SPRAWDZONYCH SKLEPACH! NASZ DORADCA POMO¯E CI WYBRAÆ COŒ DLA CIEBIE LUB TWOICH BLISKICH.

37

27

20

DOSTÊPNA TAK¯E WERSJA W ROZMIARZE 4/4

429,-

IAR 3/4 ROZM NA A IDE L ! IECKA Z D A DL

399,-

NAJTAÑSZA GITARA PRODUKOWANA W HISZPANII

749,-

549,-

GITARA KLASYCZNA

GITARA KLASYCZNA

G 320

G 220

IENIE BRZM E DZON W A R SP I¥CE S Y T PRZEZ KÓW MUZY

IENIE BRZM E DZON SPRAW SI¥CE TY PRZEZ KÓW MUZY

G 320 BBS

799,-

799,-

699,-

BESTSELLER!

BESTSELLER! GITARA AKUSTYCZNA

GITARA AKUSTYCZNA

DBT 44

G 321

EL Y MOD DZON IM W K A C R SP GAN W ELE U K S Y £ TERAZ O NYM P CZAR

799,-

GITARA KLASYCZNA

W KOMPLECIE POKROWIEC, KOSTKI, P£YTA DVD

269,-

GITARA AKUSTYCZNA

DBT DLX D

W KOMPLECIE POKROWIEC, KOSTKI, PASEK, P£YTA DVD

DOSTÊPNA WERSJA W ROZMIARZE 3/4

DBT-34

W CENIE:

239,GITARA AKUSTYCZNA

GITARA KLASYCZNA

489,GITARA AKUSTYCZNA

B¥D NA BIE¯¥CO! DOWIADUJ SIÊ PIERWSZY O NASZYCH PROMOCJACH I WYDARZENIACH W TWOIM RIFFIE


WARTO WIEDZIEÆ: PAMIÊTAJ ABY W OKRESIE ZIMOWYM NIE STAWIAÆ INSTRUMENTÓW PRZY KALORYFERACH! ZADBAJ TAK¯E O ODPOWIEDNI POZIOM WILGOTNOŒCI W POMIESZCZENIU, A BÊDZIESZ CIESZYÆ SIÊ SWOIM INSTRUMENTEM PRZEZ LATA!

ÊPNE DOST E RÓ¯N RY KOLO

ÊPNE DOST E RÓ¯N RY KOLO

TSB6-PODSTRUNNICA PALISANDROWA -

399,-

549,-

DBT6-PODSTRUNNICA KLONOWA -

399,-

GITARA ELEKTRYCZNA

GITARA ELEKTRYCZNA

SQUIER BULLET DOSTÊPNE RÓ¯NE KONFIGURACJE PRZYSTAWEK

WZMACNIACZE GITAROWE

299,FRONTMAN 10G

FRONTMAN 15G

499,-

599,-

FRONTMAN 25R WERSJA Z REVERBEM

FRONTMAN 65R WERSJA Z REVERBEM

359,-

999,-

399,FRONTMAN 15R WERSJA Z REVERBEM

GITARY ELEKTRYCZNE RÓ¯NE MODELE JU¯ OD

GITARY BASOWE RÓ¯NE MODELE JU¯ OD

1849,-

2w1 K STROI OM N O R I MET TU 80

WARTO WIEDZIEÆ: W GAZETCE ZAMIEŒCILIŒMY TYLKO KILKA Z NASZYCH PROPOZYCJI, WIÊCEJ INSTRUMENTÓW W ŒWI¥TECZNYCH CENACH ZNAJDZIESZ ODWIEDZAJ¥C NASZE SALONY.

FRONTMAN 212R WERSJA Z REVERBEM

1149,99,-


WARTO WIEDZIEÆ: ODPOWIEDNIO DOBRANY INSTRUMENT WYSOKIEJ JAKOŒCI O DOBRYM BRZMIENIU TO PODSTAWA ABY PRAWID£OWO ROZPOCZ¥Æ PRZYGODÊ Z MUZYK¥.

CB5PK

ORY 3 KOL DO RU Y W BO

1399,PERKUSJA

W ZESTAWIE: BÊBNY, BLACHY, STATYWY + INSTRUKCJA OBS£UGI

ARAN¯ACJE NA GITARÊ I KEYBOARD

E PLECI W KOM A£ FUTER RIA O S E I AKC

ACJE E TON RÓ¯N BORU DO WY JU¯ OD ŒPIEWNIKI Z KOLÊDAMI

JU¯ OD

11,-

HARMONIJKI USTNE

79,-

1898,SAKSOFON ALTOWY

OD FLETY SOPRANOWE, SZKOLNE

H 18" CRAS

29,-

W SPRZEDA¯Y KARTY PRE-PAID O RÓ¯NYCH NOMINA£ACH. ABY DOWIEDZIEÆ SIÊ WIÊCEJ O PRE-PAID WEJD NA STRONÊ

MIDI24.PL

LUB

RIFF.NET.PL

DO TYCH ZESTAWÓW OTRZYMASZ W PREZENCIE KOSZULKÊ!

S GRATI

H 14" CRAS

H 18" CRAS

S GRATI

3849,A CUSTOM PROMO PACK

H 18" CRAS

S GRATI

S GRATI

1029,ZIL ZBT STARTER PACK

1559,ZBT ROCK PACK

SKLEP INTERNETOWY ul. BOKSERSKA 62A tel. 797 023 739

1559,ZBT PRO PACK

Gazetka grudniowa RIFF  

Gazetka świąteczna Riff na grudzien 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you