Page 1

pantein dichtbij Een uitgave van Pantein over zorg in uw regio

bijzondere

De beste

zorg

bij kanker

ouder WORden? en dan?

geboorte zorg


pantein dichtbij

Van links naar rechts: Ton Hanselaar, Jacqueline Joppe en Ruud Verreussel

inhoudsopgave

4 16

8 24

12 34

3. VOORWOORD | 4. GEBOORTEZORG | 8. DE BESTE ZORG BIJ KANKER | 12. OPTIMAAL ZORG GENIETEN IN HET ZORGHOTEL | 14. SERVICE AAN HUIS | 16. ZORG BIJ HET OUDER WORDEN | 24. BIJZONDERE ZORG | 28. samen werken aan de beste zorg | 30. WERKEN BIJ PANTEIN | 34. GOEDE VOEDING EN GEZONDHEID | 36. WERKGEBIED

Excellente zorg

dichtbij

Pantein heeft een ambitie en dat bent u. Inwoner van een prach-

Veelzijdig

tige regio waar mensen elkaar nog echt kennen, zich thuisvoelen,

Die veelzijdigheid van Pantein willen we laten zien in dit magazine

het leven leiden dat ze willen. Wij willen de zorg bieden die daarin

‘Pantein Dichtbij’. Mooie verhalen en een overzicht van wat we

past. Persoonlijk, betrokken, dichtbij. Zorg die hoort bij het leven,

doen en hoe we het doen. Met de inzet van onze mensen en de

bij uw leven. Misschien nu of later. Maar als het nodig is, moet die

wetenschap dat we iedere dag een belangrijke rol spelen in het

zorg er zijn. Zoals u het wil en van ons mag verwachten.

dagelijks leven van anderen, hebben we voor de komende jaren de koers van excellente zorg dichtbij met vertrouwen ingezet. Wij

Werken met veel energie en enthousiasme

zijn er van overtuigd dat we als Pantein alles in huis hebben om de

De uitdaging van Pantein is de zorg zo te organiseren dat deze

mensen in de regio, de beste zorg te bieden. En daar doen we het

maximaal is afgestemd op uw wensen en behoeften, dichtbij, ver-

voor, daar gaan we voor.

trouwd en plezierig. Maar ook top medische zorg. Daarvoor kijken we over onze eigen grenzen heen. RUCO (Radboud Universitair Centrum voor Oncologie) is een goed voorbeeld van hoe wij dicht-

Raad van Bestuur

bij academische zorg bieden op het gebied van kanker. Maar ook

Ton Hanselaar

de samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen en de Maartens-

Ruud Verreussel

kliniek laten zien dat we er alles aan doen om patiënten dichtbij

Jacqueline Joppe

huis een zo goed mogelijk aanbod te bieden. Naast de zorg vanuit het ziekenhuis bieden we nog veel meer zoals de zorg in de diverse zorgcentra in de regio en alle mogelijke vormen van verpleging en verzorging aan huis, hotelzorg, kraamzorg, hulpmiddelen, services aan huis et cetera. Ons zorgaanbod is breed en divers. Feitelijk bieden we alles wat in een mensenleven aan zorg nodig is. VOORWOORD

3


W Wist u dat

Een gezin moet tijdens en na de zwangerschap kunnen genieten en vertrouwen op de best mogelijke zorg.

En de naam is… Een naam bedenken voor je baby. Het is één van de leuke dingen tijdens de zwangerschap. Waar de één niet lang aarzelt, is het voor de ander een behoorlijke opgave. Een over-

Wist u dat er bij Pantein tal van cur-

zicht van populaire namen kan een zetje in de goede richting

sussen en informatiebijeenkomsten zijn

zijn. Hier alvast de actuele top vijf.

voor aanstaande ouders.

De top twintig is terug te vinden op de website van Kraamzorg Pantein: kraamzorgpantein.nl.

1. Emma 2. Sophie 3. Julia 4. Anna 5. Lisa 1. Daan 2. Bram 3. Sem 4. Lucas 5. Milan

tip De meeste zorgverzekeraars bieden rond de 34e

Geboortezorg

week van de zwangerschap een kraampakket aan. Ontvang je dit niet, dan kun je eventueel een kraampakket kopen in één van de Thuiszorgwinkels van Pantein. Ook kun je vanaf de 36e week in de Thuiszorgwinkels terecht voor andere hulpmiddelen zoals een bedverhoger. Voor meer in-

De beste samenwerking voor moeder en kind

Informatiebijeenkomsten en

Veel mensen noemen het als mooiste moment van hun leven:

De kraamsuite biedt een huiselijke sfeer. Ook de kraamzorg kan in

in samenwerking met de GGD

de geboorte van hun kind. Bij Pantein is alles erop gericht om

het ziekenhuis plaatsvinden. Het gezin regelt zelf het bezoek van

• Als je voor het eerst een baby krijgt

de beste zorg te geven rondom de zwangerschap, bevalling

familie en vrienden en overlegt met de zorgverleners wanneer ze

• Borstvoedingsavond

en kraamtijd, zodat het jonge gezin alle aandacht kan geven

welke zorg wenst. Gezinsgerichte zorg waarin de moeder en haar

• Bewegen in de zwangerschap

aan elkaar en kan genieten van een bijzondere periode in hun

gezin centraal staan, dat is wat we willen”, aldus Jacobien van der

• Zwangerschapsyoga

leven. Samenwerking is bij geboortezorg het sleutelwoord.

Ploeg.

• Zwangerschapscursus voor

cursussen van Kraamzorg Pantein

aanstaande moeders

Verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg zorgen samen

formatie kijk op www.pantein.nl.

Lidia kiest voor zekerheid en comfort in het ziekenhuis

voor een goed en veilig verloop rondom de zwangerschap en

Samenwerking Kraamzorg, ziekenhuis en verloskundigen werken

• Zwangerschapscursus voor

geboorte.

nauw samen. Theo Gerritsma is directeur van Kraamzorg Pantein:

aanstaande moeders met partners

“Gezamenlijk, organiseren en bieden we de zorg die nodig is en

Voor meer informatie kijk op

Jacobien van der Ploeg is gynaecoloog in Maasziekenhuis Pantein.

waar de klant behoefte aan heeft. Een gezin moet tijdens en na de

www.kraamzorgpantein.nl.

Zij ervaart de samenwerking tussen de verschillende disciplines

zwangerschap kunnen genieten en vertrouwen op de best moge-

als een vloeiend geheel: “Onze aanpak is volledig gericht op de

lijke zorg.

Voorlichtingsavonden vanuit

Lidia koos bewust voor een bevalling in het ziekenhuis. Van haar eerste zoontje Bram is ze

Aan het begin van de zwangerschap worden alle zwangere vrouwen

Maasziekenhuis Pantein

thuis bevallen. “Die bevalling verliep uiteindelijk moeizaam omdat het schoudertje niet goed

door de gynaecoloog en de verloskundige gezamenlijk besproken.

• Bevallen in het Maasziekenhuis

lag. De verloskundige heeft dat toen prima gedaan maar het was wel even spannend.

Er wordt gekeken welke zorg iemand nodig heeft en op welke wijze

(vanwege de grote belangstelling

Vandaar dat ik nu gekozen heb om in het ziekenhuis te bevallen. Met mijn eigen verloskundige,

zij het beste in de zwangerschap begeleid kan worden. Iedereen die

adviseren we ouders om zich tijdig

maar wel met de geruststellende gedachte, dat de gynaecoloog er snel bij is in het geval er

betrokken is bij de zorg van moeder en kind heeft zo een goed beeld

aan te melden)

iets aan de hand mocht zijn. Die kraamsuite en de kraamzorg zijn fantastisch. Ik had echt

van de situatie en weet wat hij moet doen.

• Borstvoeding laten werken

niet het idee dat ik in het ziekenhuis lag. Bij Lars gebeurde hetzelfde. Weer de schouder. De

Voor meer informatie kijk op

gynaecoloog stond erbij maar hoefde niet in te grijpen. De verloskundige deed het heel goed.

www.maasziekenhuispantein.nl.

Zo was ook deze bevalling weer een bijzondere ervaring.”

patiënt. Als er geen medische indicatie is, kan iemand kiezen om thuis of in het ziekenhuis te bevallen. In het ziekenhuis vindt alle zorg rondom de bevalling en de kraamperiode plaats in één kamer in het ziekenhuis: de kraamsuite. Moeder en kind blijven bij elkaar en hoeven niet meer overgeplaatst te worden naar een andere afdeling. Tijdens de bevalling (met uitzondering van een keizersnede) en de periode daarna verblijft het gezin in de kraamsuite. 4 GEBOORTEZORG

GEBOORTEZORG 5


Van bruidsuite naar kraamsuite

W

ling. De beste zorg moet dan voorhanden zijn.

Wist u dat

Pantein zorgt daarvoor. Ziekenhuis, verloskun-

Wist u dat ouders vanuit het Maas-

digen en kraamzorg werken in de regio zeer

ziekenhuis digitaal aangifte kunnen

intensief samen zodat ouders kunnen rekenen

doen bij de burgerlijke stand van de

op de best mogelijke zorg dichtbij huis.

gemeente Boxmeer? De ambtenaar

Bijzondere gebeurtenissen wil je op een speciale

manier beleven. Dat geldt zeker voor de beval-

‘Dokter’ Jopie

van de burgerlijke stand komt met de

Zorg die bij je past Soms is het om medische redenen beter of zelfs noodzakelijk om in

akte naar het ziekenhuis. Het tekenen

De leukste ‘dokter’ van het Maasziekenhuis heet Jopie. Het is een konijn. Een

het ziekenhuis te bevallen. Of vindt iemand het prettiger om in het ziekenhuis te bevallen.

van de geboorteakte gebeurt in de

grappig en leuk konijn. Met Jopie op schoot zijn kinderen afgeleid en is het

Pantein doet er alles aan, om ook in het ziekenhuis een vertrouwde, fijne huiselijke sfeer

kraamsuite waar het gezin verblijft.

bloed prikken al gebeurd voordat ze er erg in hebben. Als ze verdrietig zijn biedt Jopie troost. Hij laat zich aaien en luistert onverstoord naar wat de kinderen

te creëren. Hiervoor zijn tien kraamsuites in het Maasziekenhuis gerealiseerd. Hier draait alles om de moeder én haar gezin. Ook de eigen verloskundige en kraamverzorgende

Wist u dat baby’s die in het zieken-

hem vertellen. Jopie is goud waard. Rond zijn hok hangen tal van tekeningen

doen hier hun werk. Moeder en kind blijven bij elkaar en hoeven niet meer overgeplaatst

huis liggen, via de babywebcam ook

en kaarten die hij heeft gekregen van kinderen.

te worden naar een andere afdeling. Ook de vader kan hier verblijven.

thuis bekeken kunnen worden. Met

In de kraamsuite probeert Pantein de huiselijke sfeer zoveel mogelijk te benaderen.

behulp van een kleine camera en een

De suite oogt als een gewone, gezellige kamer, maar is volledig uitgerust met medische

computer thuis komen beelden van

voorzieningen. Als de bevalling zich aandient, is de suite in mum van tijd de verloskamer.

de baby rechtstreeks de huiskamer

Na de bevalling is het weer net zo snel een huiselijke suite. En voor bezoektijden geldt net

binnen. Zo is de baby altijd dichtbij…

als bij het kraambed thuis, het gezin bepaalt wanneer het bezoek wil ontvangen.

Wist u dat ouders of verzorgers al-

Elke woensdag wordt op de jongerenafdeling van het Maasziekenhuis een

tijd bij hun kind kunnen zijn. Voor hen

(gezonde) snack geserveerd: mini fruit, ovenfriet, mini groenten, knakworstje,

gelden geen speciale bezoektijden; ze

groentefriet of poffertjes als tussendoortje. Leuk gepresenteerd. De snacks zijn

zijn altijd welkom.

populair. Ze helpen het thema gezond eten onder de aandacht te brengen en

Gezond snacken zorgen dat kinderen de goede voedingsstoffen binnen krijgen. Diëtisten, kinderarts en de teamleider jongerenafdeling zijn enthousiast.

Wat bevalt het beste

En de kinderen ook.

Pantein biedt de mogelijkheid tot thuis bevallen, een verplaatste thuisbevalling (in het ziekenhuis) of een klinische bevalling. Bij een thuisbevalling begeleidt een verloskundige de bevalling. De kraamverzorgende assisteert hierbij. Een verplaatste thuisbevalling vindt plaats in een kraamsuite van het

,

Een prikje voor Mees

Maasziekenhuis. Ook hier begeleidt de eigen verloskundige de beval-

‘Een prikje voor Mees’ is een kinderboek om uit voor te lezen of

ling en assisteert de kraamverzorgende. In de kraamsuite wordt een

zelf te lezen als voorbereiding op een bloedafname. De laboratorium-

thuisbevalling benaderd, maar wel met een vangnet van medische

medewerkers van het Maasziekenhuis hebben dagelijks te maken

zorg als het nodig is.

met kinderen die bang zijn voor een bloedafname. Met veel geduld, uitleg en afleiding proberen ze deze kinderen gerust te stellen. Als

Een klinische bevalling vindt plaats in een kraamsuite van het Maas-

het kind vooraf weet wat er gaat gebeuren, is het minder bang. Met

ziekenhuis. Er is sprake van een medische indicatie waardoor de

deze gedachte heeft een aantal medewerkers van het lab zelf een

bevalling onder de verantwoordelijkheid van de gynaecoloog valt.

voorleesboek ontworpen, getekend, geschilderd en geschreven.

De bevalling wordt begeleid door een verpleegkundige en verloskun-

Het resultaat is een prachtig boek, dat aansluit op de belevings-

dige van het ziekenhuis en/of de gynaecoloog zelf.

wereld van een kind van 2 tot 8 jaar. In voor een kind begrijpelijke taal staat beschreven en mooi geïllustreerd hoe een bloedafname verloopt.

6 GEBOORTEZORG

GEBOORTEZORG 7


geen haaruitval, maar voelde zich wel ontzettend beroerd. “Ik had heel veel last van die chemo. Maar ondanks dat ging ik graag naar

Marga Cornelissen is herstellende van kanker:

“Je blijft leven, zei de specialist tegen me. Ik was verbaasd, verrast, ik had geaccepteerd dat ik dood zou gaan.” Marga Cornelissen is een opgewekte vrouw. Maar achter haar vrolijke, energieke uitstraling gaat een verhaal schuil. Een gevecht tegen kanker. Een strijd die ze dacht te verliezen, maar uiteindelijk herstelde Marga, tegen alle prognoses in.

Beter worden is een worsteling, een lange weg

de RUCO (Radboud Universitair Centrum voor Oncologie). Het is heel dubbel, maar de manier waarop je daar behandeld wordt is pure verwennerij. Niets is teveel voor ze, je kunt vragen wat je wil. Zoiets leer je niet, dat doe je vanuit je hart. Dat heb ik als enorm positief ervaren. Radboud is meer specialistisch. Maasziekenhuis kleinschalig en vertrouwd. Het ene is niet beter dan het andere, maar samen bieden ze wel het beste voor de patiënt. Lang niet alles is goed gegaan. Maar met een goed gesprek los je veel op. Daar staan ze open voor. Over je ziekte heb je geen zeggenschap, maar wel over hoe je behandeld wordt. De warme zorg, een aai over je bol, vriendelijk en zorgzaam zijn, meedenken zoals de

Hij was de deur net uit toen de dokter mij kwam vertellen dat ik

koks in de keuken, het heeft mij enorm geholpen om positief en

een gezwel in mijn buik had. Daar lag ik, op een driepersoons-

vrolijk te blijven.”

kamer. Diagnose: kanker. Ik trok het gordijn dicht. De verpleegster

Het heeft niet alleen Marga geholpen, ook haar man Noud. “Het

kwam langs, maar die kon me op dat moment niet meer vertellen.

overkomt je. Je voelt je machteloos en komt in een rollercoaster

‘s Nachts kreeg ik bezoek van de dienstdoende arts. Toevallig

terecht. Tijd om na te denken is er niet. Het is heel wat waard als

was hij degene bij wie ik terecht was gekomen op de eerste hulp.

het ziekenhuis in de buurt ligt. Naar Nijmegen is toch 35 kilometer

Hij is bij me gaan zitten en heeft me alles uitgelegd. Daarna was het

verder. Bovendien voel je je bij het Maasziekenhuis eerder op je

goed. Ik was opgelucht omdat ik nu wist wat er aan de hand was.”

gemak. Het is je eigen omgeving, mensen die je kent. En ik merkte ook aan Marga dat ze op haar gemak was in Boxmeer.”

In overleg met het UMC St Radboud werd besloten om eerst chemotherapie te geven om de tumor kleiner te maken. Hier-

“Het is heel wat waard als het ziekenhuis in de buurt ligt.

door was de operatie uiteindelijk minder ingrijpend en konden de

Het is je eigen omgeving, mensen die je kent.”

organen waar de tumor tegenaan lag gespaard worden. De dikke Ze is weer begonnen met werken. “Voor je het weet, draai je weer

schreef dat toe aan haar werk, waar ze het erg druk had. Boven-

darm werd grotendeels verwijderd, van 1,5 meter naar 15 cm.

Terwijl Marga als een wervelwind haar verhaal doet, kijkt Noud

op volle toeren. Ik ben niet het type dat gemakkelijk gas terug-

dien volgde Marga ook nog een hbo-studie. Haar vermoeidheid

Ook was er sprake van een uitzaaiing naar de lymfeklieren. Geen

af en toe afwezig voor zich uit. “Gaat het met je?”, vraagt Marga

neemt. Ik voel me geestelijk goed, ik ben blij, gelukkig en zie er

leek verklaard, maar een bloedtest bij de huisarts gaf een andere

goede vooruitzichten. Marga hield er rekening mee dat ze dit niet

aan hem. Zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten. Ook voor

goed uit. Maar er is ook een keerzijde. Chemo maakt meer kapot

alarmerende uitslag. Opname volgde en nader onderzoek wees uit

zou overleven. ‘s Nachts huilde ze, overdag was ze vrolijk. Na

Noud was het een moeilijke periode, net zoals voor hun zoon en

dan je lief is. Beter worden is een worsteling. Het is een lange weg.

dat Marga een tumor in haar buik had. Het moment dat ze te horen

alle tegenslagen kreeg ze ook nog een maagverlamming die haar

dochter. Marga realiseert zich dat terdege. Het is waarschijnlijk

Het kost moeite om je leven en werk weer op te pakken, zowel

kreeg dat ze kanker had, vergeet ze nooit van haar leven.

weer vier weken tot sondevoeding en ziekenhuisopname veroor-

ook de reden waarom ze altijd positief probeert te zijn, alhoewel

deelde. In december 2011 kwam er, geheel onverwacht, eindelijk

dat optimisme ook in haar karakter zit. Onder andere met yoga en

“Mijn man was de deur net uit toen de dokter

goed nieuws. “Je blijft leven, zei de specialist tegen me. Ik was

meditatie probeert ze wat meer rust te creëren voor zichzelf. Ze

mij kwam vertellen dat ik een gezwel in mijn buik had.”

verbaasd, verrast, ik had geaccepteerd dat ik dood zou gaan. Ik

is na haar ziekte wel een stuk voorzichtiger geworden. In het ver-

was niet blij of opgelucht, eerder met stomheid geslagen.”

keer, maar ook wat haar dromen betreft. Ze wilde altijd al een keer

In 2012 onderging Marga nog meerdere chemokuren. Ze had

parachutespringen. Die wens heeft ze niet meer. Te gevaarlijk.

fysiek als mentaal. Die kant zien mensen niet en die laat ik ook niet zien. Dat maakt het wel eens zwaar. Misschien omdat er meer van je verwacht wordt dan je eigenlijk kunt.” In de zomer van 2011 werd Marga met spoed opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Ze was al een tijd heel erg moe, maar 8 DE BESTE ZORG BIJ KANKER

“Ik zei tegen mijn man, je hoeft niet te wachten. Ga maar naar huis.

DE BESTE ZORG BIJ KANKER 9


Het recent geopende radiotherapeutisch centrum biedt mensen uit de regio die eerder naar UMC St Radboud moesten voor bestraling, de gelegenheid om de behandeling dichter bij huis te ondergaan. Het centrum maakt gebruik van de modernste bestralingsapparatuur, waarmee de beste zorg dichtbij wordt geboden.

Radiotherapeutisch centrum Radboud REPORT Oncologie, nr 2. 2013 - www.umcn.nl/report

“ Hoogwaardige zorg dichtbij huis, het beste van twee werelden”

Workshop uiterlijke verzorging voor mensen met kanker

‘Look Good, Feel Better’ krijgt veel waardering De workshops voor mensen met kanker, georganiseerd door de Stichting ‘Look Good, Feel Better’ in Maasziekenhuis Pantein worden zeer gewaardeerd door

Marieke Berends, medisch oncoloog over de samenwerking tussen Radboud en het Maasziekenhuis:

de deelnemers. En dat is precies wat de Stichting Look Good, Feel Better voor

Eerste verdieping links. RUCO staat op het bordje. Een buiten-

ik vind dat heel bijzonder. Daar hebben patiënten echt wat aan.

ogen heeft: mensen een goed gevoel geven en ze ondersteunen bij hun uiterlijke

staander zegt het niets. Voor mensen die geconfronteerd met kan-

We krijgen veel positieve reacties: ‘Ik lig liever niet in het zieken-

verzorging zodat ze weer meer zichzelf kunnen zijn. Een goed verzorgd uiterlijk

ker bij Maasziekenhuis Pantein in behandeling zijn of zijn geweest

huis, maar als het moet, is er geen betere plek dan hier’. Ook de

geeft meer zelfvertrouwen. Dat geldt voor gezonde mensen, maar zeker ook als

is het een begrip. Excellente zorg dichtbij, komt hier heel dichtbij.

workshops Look Good, Feel Better voor mensen met kanker zijn

je ziek bent. En als je er goed uitziet, voel je je vaak ook beter. Vrouwen, maar ook

een voorbeeld van hoe wij willen omgaan met aandacht voor de

mannen, die in Maasziekenhuis Pantein worden behandeld voor kanker, kunnen

patiënt. Daar mag je als ziekenhuis best trots op zijn.”

deelnemen aan deze succesvolle workshop Look Good, Feel Better. Meer infor-

RUCO betekent Radboud Universitair Centrum voor Oncologie. Een intensieve samenwerking tussen de twee ziekenhuizen op het

matie is te vinden op de website www.lookgoodfeelbetter.nl

gebied van kanker. Met één doel: het beste voor de patiënt.

Behandelingen tegen kanker zijn vaak intensief en kosten de

Marieke Berends is medisch oncoloog/internist in het Maaszieken-

patiënten en hun naasten veel tijd en energie. Een behandeling

huis. Hiervoor werkte ze in het Universitair Medisch Centrum St

dichtbij huis heeft daarom veel voordelen. Afspraken met hun

Radboud: “Een streekziekenhuis versus een academisch zieken-

specialist, niet-complexe poliklinische ingrepen en chemo- en

In Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer draait alles om één ding: de klant.

huis, dat is een groot verschil. Maar juist door de samenwerking

radiotherapie vinden plaats in Boxmeer.

De zorg, de sfeer, de medewerkers, alles en iedereen is erop gericht om mensen die in het Maasziekenhuis terecht komen zo goed mogelijk te

kan de patiënt dichtbij huis rekenen op hoogwaardige medische zorg. Het beste van twee werelden. In de praktijk werkt dat heel

Om iedere patiënt de zorg te bieden die nodig is werken de

helpen. In de eerste plaats met de best mogelijke medische zorg, maar

goed.”

oncologische specialisten van het Maasziekenhuis en het UMC

daarnaast ook met aandacht. Aandacht voor wensen, aandacht voor

St Radboud bij RUCO nauw samen. Iedere patiënt wordt geza-

mensen. En wat blijkt? Maasziekenhuis Pantein slaagt erin om deze am-

menlijk besproken. Op basis van dit overleg wordt een behan-

bitie waar te maken. Niet alleen de vele positieve reacties bevestigen

delplan opgesteld.

dit, maar ook de klassering in de onafhankelijke gids ‘Gastvrijheidszorg

“Het scheelt niet alleen reistijd, ook de benadering van de patiënten

Bij complexere vormen van kanker wordt gekozen voor het

met sterren’. Hierin staat het ziekenhuis genoteerd met vier sterren, een

in het Maasziekenhuis is anders dan in het Radboud.

UMC St Radboud, maar in veel gevallen zijn er dankzij goede

toppositie in Nederland. De jury die deze kwalificatie toekent oordeelde

Een academisch ziekenhuis is toch wat groter en specialistischer.

samenwerking, dichtbij huis prima mogelijkheden om uitste-

onder andere positief over:

Terwijl mensen zich hier in het kleinere regioziekenhuis heel snel

kende oncologische zorg te bieden.

• de laagdrempelige, vriendelijke uitstraling;

‘Het voelt aan als een warm bad’, zei laatst een patiënt.

op hun gemak voelen. ‘Het voelt aan als een warm bad’, zei laatst

• de nauwe samenwerking met andere ziekenhuizen, waardoor er meer

een patiënt. Het prachtige gebouw draagt daaraan bij, maar ze-

behandelmogelijkheden zijn in de directe woonomgeving;

ker ook de mentaliteit van de medewerkers. Of het nu gaat om

Eind 2012 is een nieuw radiotherapeutisch centrum bij het

• het uniek roomservice-concept;

een verpleegkundige, een arts of een schoonmaakster, iedereen

Maasziekenhuis geopend met twee speciale behandelruim-

• de ambiance (ruime opzet, natuurlijke bouwmaterialen en kleurstelling);

is vriendelijk en heel betrokken. Dat valt me steeds weer op en

tes waar mensen met kanker terecht kunnen voor bestraling.

• de kindvriendelijkheid (konijn Jopie, kinderprikafdeling Mees).

810 DE BESTE ZORG BIJ KANKER

Maasziekenhuis Pantein: viersterren-verblijf in Boxmeer

DE BESTE ZORG BIJ KANKER 11


Sissy van der Heijden over haar verblijf in Zorghotel Veghel:

” Een betere plek om weer op de been te komen is er niet”

OPTIMAAL

Zorg

genieten

“Dag mevrouw Van der Heijden, hoe gaat het met u?” De entree van Sissy van der Heijden in Zorghotel Veghel is hartverwarmend. Zowel bij de receptie als in het restaurant vragen de medewerkers naar haar gezondheid. Ze is geopereerd aan de rechterheup en ver-

Tien dagen logeerde het echtpaar in het hotel. “Je bent meer

overtuigd dat het verblijf in het zorghotel een positieve invloed heeft

mans als je daarna thuiskomt. Je hebt weer energie. Die tien

gehad op hun herstel. “Thuis ben je patiënt, hier ben je gast. Er zijn

dagen maken een wereld van verschil. Alles wordt geregeld. Je

avonden geweest dat we hier samen met andere gasten tot in de late

• Herstelzorg bij een ziekte of na verblijf in een ziekenhuis.

hoeft maar een kik te geven en ze staan voor je klaar. Zo kun je

uurtjes aan een glaasje wijn zaten. Nog steeds hebben we contact

• Mantelzorg voor een kort verblijf of vakantie.

op verhaal komen en ga je met een goed gevoel naar huis. Ik

met mensen die we hier ontmoetten.”

• Vakantie en zorg, optimaal vakantie genieten met zorg binnen

kan het iedereen aanraden”, aldus Jos. “Thuis sleep je de sores

Faciliteiten Zorghotel Veghel

handbereik.

bleef samen met haar man Jos enige tijd in het

achter je aan. Het huishouden, de boodschappen, het moet toch

Voor herstel na een ziekte, bij een operatie of

gebeuren. En ook de visite wil je goed kunnen ontvangen. Dan is

voor een korte vakantie…

zorghotel om te herstellen na de ingreep.

er nauwelijks tijd om op adem te komen.”

• Hospice voor mensen in hun laatste levensfase. • 24 uur per dag persoonsgerichte zorg. • Praktijk voor manuele en fysiotherapie.

Zorghotel Veghel ontvangt haar gasten in een sfeervolle ambiance.

• Kapsalon en beautycentrum: manicure, pedicure, massage,

“Thuis ben je patiënt, hier ben je gast. Ons verblijf heeft een

Of u komt na herstel van een ziekte of operatie, of voor een korte

gezichtsbehandeling.

positief effect gehad op het herstel”

vakantie, de medewerkers van het hotel doen er alles aan om uw

• Heerlijk ontbijten, dineren of brunchen met verse producten uit

verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Herstellen, genieten, het

Als Sissy’s man Jos even later het restaurant binnenloopt wordt

de streek in Parkzicht Brasserie en Lotjes Keuken.

ook hem gevraagd hoe het gaat. De eerste keer dat het echtpaar

In mei 2012 werd Jos geopereerd aan zijn darmen en verbleef het

vakantiegevoel, daarvoor ga je naar Zorghotel Veghel. Bovendien

Zorghotel Veghel bezocht was met het zangkoor. Het kerkkoor uit

echtpaar wederom in het zorghotel. Dit keer vijf dagen. De derde

bent u 24 uur per dag, zeven dagen per week verzekerd van hoog-

Den Bosch, waar Sissy en Jos in zongen, gaf met Pasen en Kerst-

keer dat Jos en Sissy voor Zorghotel Veghel kozen was in januari

waardige zorg. Zorghotel Veghel ligt bij het Stadspark en aan de

Tarief en vergoeding

mis een optreden voor de gasten in het hotel. “Als het ooit nodig

van dit jaar toen Sissy aan de andere heup werd geholpen.

rivier de Aa in het Brabantse land. Veghel is een gezellige plaats

De kosten van het verblijf in het hotel worden afhankelijk van uw

is, wil ik hier naar toe”, zei ik tegen Jos. “De sfeer, de mensen, het

Jos had nog steeds last van zijn wond die maar niet wilde helen

met een hoog voorzieningenniveau.

polis geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

voelde goed.”

na de operatie. Inmiddels zijn beiden weer op de goede weg. De

In februari vorig jaar werd Sissy geopereerd aan haar linkerheup.

kruk die Sissy gebruikt heeft ze nog amper nodig. Jos staat weer

“Je mankeert wat, maar toch krijg je een vakantiegevoel.

Vóór de operatie besloten ze al om na de ziekenhuisopname naar

wekelijks op de schaats om te ijsdansen. Een riverside-rhumba op

Daar doen ze hier alles voor.”

Zorghotel Veghel te gaan. Het was een zegen, niet alleen voor

de ijzers is puur genieten. Een hobby die ze jarenlang samen

Sissy. Bij Jos werd in dezelfde periode een tumor in de darmen

beoefenden, maar na twee heupoperaties wil Sissy het risico niet

De vergoeding van de kosten voor het verblijf in het hotel is afhan-

geconstateerd. Na chemo’s en bestralingen voelde hij zich verre

lopen dat ze valt. Zingen kan geen kwaad. Dat doen ze samen,

kelijk van de polis van uw zorgverzekeraar. Jos en Sissy van der

van fit. De heupoperatie van Sissy uitstellen was ook geen optie.

zowel in het kerkkoor als in een operettekoor. Genieten van het

Heijden kregen hun verblijf gedeeltelijk vergoed, voor maximaal 15

Meer informatie vindt u op www.zorghotelveghel.nl. U kunt ons

Het verblijf in het zorghotel bood soelaas.

leven, dat is motto van het echtpaar Van der Heijden. Ze zijn ervan

dagen per jaar.

ook bellen: 0413 - 31 30 00

12 OPTIMAAL ZORG GENIETEN IN HET ZORGHOTEL

• Giftshop.

De tarieven en vergoedingen per zorgverzekeraar vindt u op www.zorghotelveghel.nl/tarieven Als u na uw verblijf in het zorghotel nog zorg en/of ondersteuning nodig heeft kan Pantein u verder helpen. Wij informeren u graag.

OPTIMAAL ZORG GENIETEN IN HET ZORGHOTEL 13


Top vijf diensten Pantein Extra: 1. Korting bij Pantein Thuiszorgwinkels 2. Maaltijdservice 3. Pedicure aan huis 4. Kapper aan huis 5. Tuinservice

Het leven een stukje makkelijker maken, dat kan met Pantein Extra...

“Onze diensten, die we selecteren bij betrouwbare dienstverleners,

Hulpmiddelen en

helpen mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.”

verpleegartikelen bij

Klanttevredenheid Pantein Extra is een ledenorganisatie die bemiddelt in

Pantein Thuiszorgwinkel

diensten en services aan huis. Het lidmaatschap bedraagt iets meer dan twintig euro per jaar. Daarvoor selecteert Pantein Extra kwalitatieve dien-

Of het nu nodig of handig is, de hulpmiddelen en

sten en zorgt voor een servicepakket dat aansluit op de wensen van leden.

verpleegartikelen van Pantein Thuiszorgwinkel

“We scoren een hoog rapportcijfer als het gaat om klanttevredenheid. Daar

helpen u op weg. Soms letterlijk, want met een

Erna Bulkens is zorgcoördinator bij Pantein. Als zodanig voert zij de intakegesprekken met nieuwe

willen we ons ook in onderscheiden. We werken uitsluitend met gecertifi-

rollator, scootmobiel of elektrische fiets heeft u

klanten. Vast onderdeel is het onder de aandacht brengen van Pantein Extra. Geen reclame,

ceerde bedrijven. Daarnaast kijken we of een bedrijf past bij onze klanten.

de vrijheid om de deur uit te gaan, waar u zonder

Een pedicure die gespecialiseerd is in diabetes en reumatische voeten, een

hulpmiddel aan huis gekluisterd zou zijn.

maar een oprechte voorlichting over hoe de service en diensten van Pantein Extra het leven een

kapster die in een zorgcentrum heeft gewerkt en heel goed met ouderen

stuk gemakkelijker maken.

kan omgaan. We luisteren naar wat onze leden willen en passen ons ser-

Bij Pantein Thuiszorgwinkel kunt u artikelen

vicepakket daarop aan. Ook verpleegkundigen geven ons tips en sugges-

lenen, huren en kopen.

ties. Zo denken we na over een massageservice gericht op zieken die veel

Van douchestoel tot rolstoel. Van gezondheids-

“Stel je wordt ontslagen uit het ziekenhuis na een heupoperatie.

Van maaltijd tot budgetcoach Pantein Extra heeft een pakket

pijn ondervinden. Bepaalde massages kunnen verlichtend en verzachtend

kussen tot een compleet hoog-laagbed.

Je krijgt thuiszorg, maar een gezonde en lekkere maaltijd zou ook

met meer dan 20 gemaksdiensten aan huis en aantrekkelijke kor-

werken. Onze dienstverlening is voortdurend in ontwikkeling. We hebben te

De Thuiszorgwinkel heeft vijf vestigingen verspreid

fijn zijn. En hoewel je nog niet mobiel genoeg bent om de deur uit

tingsregelingen. Van maaltijd tot budgetcoach, van pedicure tot

maken met een kwetsbare groep die we willen ontzorgen en verzorgen met

over de regio. Er is dus altijd een winkel in de buurt.

te gaan, verlang je toch naar uiterlijke verzorging. Een pedicure-

tuinman.

de best mogelijke diensten.”

Bovendien is ook de online winkel geopend waar u artikelen via het internet kunt bestellen.

behandeling, een knipbeurt, het lijkt misschien onbelangrijk, maar

Kijk op www.pantein.nl voor meer informatie.

dat is het zeker niet. Als je je prettiger voelt, herstel je ook sneller.

Bonny Jansen, manager van Pantein Extra: “Het aantal ouderen

Pantein Extra ondersteunt ouderen, zorgvragers, familie en mantelzor-

Bovendien ben je minder afhankelijk van mensen in je omgeving.

neemt toe en daarmee ook het aantal hulpbehoevende oude-

gers in hun dagelijks leven met praktische oplossingen en hulp. Pantein

De kapper en pedicure komen aan huis en apetito zorgt voor een

ren. Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen en zo min

Extra bemiddelt in dienstverlening aan huis zoals een kapper, maaltijd-

Thuiszorgwinkel Pantein werkt samen met Wel-

voedzame en lekkere maaltijd. Dagelijks zie ik hoe belangrijk dit

mogelijk afhankelijk zijn van familie of vrienden. Daarom zijn de

service of pedicure.

zorg, één van de grootste aanbieders van hulp-

kan zijn.”

diensten van Pantein Extra een uitkomst.”

Het volledige aanbod van diensten vindt u op www.panteinextra.nl

middelen in Nederland.

14 SERVICE AAN HUIS

SERVICE AAN HUIS 15 15


Mevrouw Kluijtmans uit Veghel: “Ideaal, ik krijg vier dagen in de week dezelfde medewerker. Dat is heel vertrouwd. Ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen. Ze zien het al aan me als er iets is.”

Samenwerken aan de beste zorg Martin Landstra (zie pagina 18) is één van de miljoen Nederlanders met diabetes. Diabetes is de meest voorkomende ziekte in Nederland. Het aantal Nederlanders met diabetes is tussen 2000 en 2011 met ruim

Altijd dichtbij en vertrouwd Persoonlijke zorg dichtbij de klant. Dat wil zeggen: in de buurt, met

Zo wordt de zorg beter en persoonlijker. Deze kleinschalige aan-

vertrouwde gezichten, gemakkelijk, toegankelijk, kortom letterlijk en

pak wordt ook in het Maasziekenhuis en in diverse zorgcentra van

figuurlijk een kleine afstand tussen klant en medewerker.

Pantein toegepast. De medewerkers van de zorgcentra regelen

In Veghel is de thuiszorg kort geleden gestart met kleine teams.

samen met de bewoners het dagelijkse leven en hebben ook een

Ieder team zorgt voor een groep klanten.

eigen budget. Van boodschappen doen tot koken en van uitstap-

Omdat klanten steeds dezelfde gezichten zien, is het veel makke-

jes tot zorg: alles zoveel mogelijk als thuis.

lijker aan te geven welke zorg ze graag willen en hoe en wanneer.

de helft gestegen. Regio Land van Cuijk en de kop

Eén wens is al duidelijk. Mensen hechten veel waarde aan goede zorg dichtbij huis”

van Noord-Limburg telt ruim 5.000 diabetespatiënten.

“De zorg voor deze patiënten kan nog veel beter aansluiten bij

Maasziekenhuis de patiënt ziet in de huisartsenpraktijk. Of dat er

de wensen en behoeften van de patiënt”, aldus Corné van Asten

samen met een fysiotherapeut en diëtist een leefstijlprogramma

algemeen manager van Syntein*. Vanuit deze gedachte startten

wordt gemaakt. Waar de één vooral behoefte heeft aan leefstijl-

Pantein en Syntein een onderzoek naar hoe diabetespatiënten

verandering, heeft de ander meer behoefte aan sociale en mentale

(type 2) de diabeteszorg graag zouden zien. De behoefte van de

ondersteuning waarvoor dan bijvoorbeeld samenwerking met een

patiënt staat daarin centraal.

welzijnsinstelling wordt gezocht. De zorg regelen die de patiënt wenst. Maar hem ook ruimte geven om zelf de regie te houden.

“In 2012 zijn we gestart met het project Syncare, waarin we de

Door hem nadrukkelijk een rol te geven laat je de patiënt in zijn ei-

zorgbehoefte van diabetespatiënten in kaart brengen en de zorg

gen waarde en kracht. Daar gaat het om”, aldus Corné van Asten.

daar vervolgens ook op afstemmen. Nog vóór de zomer verwach-

Thuiszorgteam Schijndel: “We zijn met elkaar verantwoordelijk

ten we de uitkomsten van het onderzoek. In de tweede helft van

Corné van Asten verwacht dat Diabeteszorg ‘nieuwe stijl’ vanaf

het jaar starten we met het organiseren van zorg zoals de patiënt

medio 2014 in praktijk kan worden gebracht. Intussen loopt er al

het wil. Eén wens is al duidelijk. Mensen hechten veel waarde aan

een proef waarbij diabetespatiënten de mogelijkheid wordt gebo-

goede zorg dichtbij huis”, aldus Corné van Asten.

den om in een groep mee te doen aan een leefstijlprogramma. Onder begeleiding van een fysiotherapeut en diëtist worden patiën-

Diabeteszorg ‘nieuwe stijl’: de zorg regelen die de patiënt wenst.

voor onze klanten.

16 ZORG BIJ HET OUDER WORDEN

“In onze regio wonen ook 2.000 mensen met COPD (chronische longaandoening). Voor hen kan deze klantgerichte aanpak net zo

We kunnen veel meer en

“Het resultaat van dit project kan zijn, dat een patiënt minder vaak

goed werken. Hetzelfde geldt voor andere patiëntgroepen,” aldus

beter voor onze klanten

naar de huisarts hoeft voor controle. Of dat de specialist van het

de algemeen manager van Syntein.

zorgen omdat we het V.l.n.r. Marian, Angelique en Monique

ten gecoacht en ondersteund bij een betere leefstijl.

samen regelen.”

* Syntein is het samenwerkingsverband tussen Pantein en de Coöperatieve Vereniging van Huisartsen in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. Syntein is niet het enige voorbeeld van samenwerking. Maasziekenhuis Pantein en de Sint Maartenskliniek werken samen op het gebied van orthopedische zorg, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Ook de samenwerking met het UMC St Radboud om patiënten met kanker zo goed mogelijk te helpen en het samenspel tussen kraamzorg, verloskundigen en het Maasziekenhuis zijn voorbeelden van hoe Pantein de beste zorg dichtbij bij huis wil bieden.

ZORG BIJ HET OUDER WORDEN 17


“Ik vond mezelf niet te dik, ik voelde me fit en was sportief, maar toen kwam die wake-up-call”

Op 29 september 2013 staat Martin Landstra aan de start van de

gestegen naar 3x1.000 mg. “Ik belde de dokter vanuit Londen en

marathon in Berlijn. Het is voor de derde keer dat hij deelneemt

die zei dat als ik zo door zou gaan ik insuline moest gaan spuiten.

en zijn zevende marathon in totaal. Daarin is hij niet uniek.

Op dat moment ging bij mij de knop om. Mijn vrouw spuit vanaf

Bijzonder is wel dat Martin waarschijnlijk nooit de loopschoenen

haar tiende. Ik weet wat het is. Daar trok ik een grens. Begin 2008.

had aangetrokken als hij geen Diabetes II zou hebben. Diabetes

Ik stopte met roken, drop en pizza’s. Omdat afvallen en stoppen

heeft zijn leefstijl drastisch veranderd, maar daarvoor was wel

met roken geen gelukkige combinatie is, besloot ik drie maanden

een wake-up-call nodig.

nadat ik met roken gestopt was, te gaan rennen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Eén minuut rennen, één minuut wandelen.

In 1994 speelt Martin Landstra in de Nederlandse tafeltennis ere-

Zo is het allemaal begonnen. Eerst ‘s avonds in het donker want

divisie en wordt landskampioen. Martin is fanatiek, fit, traint vier

eigenlijk schaam je je kapot...”

keer per week, totdat hij in 1997 op 26-jarige leeftijd abrupt een

Diabetes II patiënt Martin Landstra zag geen reden om zijn leefstijl aan te passen:

“ Je leefstijl veranderen is veel lastiger maar wel ontzettend belangrijk” 18 ZORG BIJ HET OUDER WORDEN

punt achter zijn topsportcarrière zet. Een drukke baan en een jong

“Ik wil niet meer terug,

gezin zijn de voornaamste redenen voor zijn besluit. Een jaar later

maar ik weet ook dat ik niet te overtuigen was.

is Martin 12 kilo zwaarder. Eén à twee keer per week een partijtje ten-

Je voelt je goed, je laat je de wet niet voorschrijven.“

nis staat in schril contrast met de afmattende pingpong-trainingen. ‘s Avonds laat nog een pizzaatje of een zak drop in de auto en ik

De topsporter in Martin kwam weer bovendrijven. Hij stelde zich

hield echt nergens rekening mee. In 2007 weegt Martin 125 kilo,

meteen een doel: de Zevenheuvelenloop: 15 kilometer in 1 uur en

bijna 40 kilo zwaarder dan in 1997. “Het gekke was, dat ik dat zo

een kwartier. Dat lukte in de herfst van 2009 en wat belangrijker

niet ervaarde. Ik vond mezelf niet dik, voelde me nog steeds fit en

was, zijn medicatie ging langzaam maar zeker weer omlaag. Op dit

sportief. Er was, vond ik, geen enkele aanleiding om mijn leefstijl

moment slikt hij nog maar één tablet van 500 mg per dag, bij een

te veranderen.”

gewicht van zo’n 90 kilogram. Martins gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op zijn diabe-

“Ik belde de dokter vanuit Londen en die zei dat als ik zo

tes. Gezond eten en dagelijkse lichaamsbeweging verkleinen de

door zou gaan ik insuline moest gaan spuiten.

kans op de lichamelijke gevolgen. Gezond leven en regelmatig be-

Op dat moment ging bij mij de knop om.“

wegen verkleint de kans op Diabetes type II, en als je het al hebt, heeft het een positieve invloed op de regulering van je bloedsui-

Op vakantie in Italië voelt Martin zich plotseling veel minder goed.

kers. “Medicijnen gebruiken is gemakkelijk en effectief op de korte

Hij is moe, heeft veel dorst en op de terugweg moet hij om de

termijn. Je leefstijl veranderen is veel lastiger, maar wel noodza-

haverklap stoppen om te plassen. Eenmaal thuis besluit hij zijn

kelijk om de kans op complicaties op latere leeftijd als gevolg van

bloedsuikerspiegel te meten. Zijn vrouw heeft Diabetes type I,

(te) hoge bloedsuikers zo klein mogelijk te maken. Ik wil niet meer

dus de meter is binnen handbereik. De uitkomst is schrikbarend.

terug, maar ik weet ook dat ik niet te overtuigen was. Je voelt je

Een score van 17 waar 4 tot 6 normaal is, verklaart meteen wat

goed, je laat je de wet niet voorschrijven. Daarom heeft waarschu-

er aan de hand is. De huisarts, op de huisartsenpost, bevestigt

wen ook geen zin. Het probleem moet bij de wortels aangepakt

wat Martin al dacht: Diabetes type II. De arts schrijft metformine

worden. Bewegen en gezond eten moet in de behandeling wor-

voor, 2 tabletjes van 500 milligram per dag. De bloedspiegel wordt

den geïntegreerd. Dus niet alleen medicatie, maar aandacht voor

teruggebracht naar normale waarden en voor Martin gaat het le-

gezond eten en beweging. Ik zie daarin een samenwerking tussen

ven gewoon verder. Nog geen half jaar later gaat het weer mis

huisarts, diëtist en fysiotherapeut, maar je eigen wil en inzet is

tijdens een weekendje Londen. De dosis metformine is inmiddels

uiteraard het allerbelangrijkste.” ZORG BIJ HET OUDER WORDEN 19


Theo Huijbers, bewoner van Zorgcentrum Op ’t Hoogveld:

“Ik voel me goed hier, ik kom niks te kort” Theo Huijbers (1926) woont in Zorgcentrum Op ‘t Hoogveld in

“Alles is prima geregeld hier. Er zijn veel activiteiten, de zorg is

Sint Anthonis. Nog geen vijf kilometer van zijn geboorteplaats

goed en het personeel is heel gemoedelijk. Ik merk het ook aan

Rijkevoort. Theo is een tevreden mens. Goedlachs, opgewekt

mijn schoonvader. Hij heeft veel schik, kan het goed vinden met

en geliefd bij de medebewoners. “Ik had er geen moeite mee

iedereen en voelt zich thuis. Dat geeft ons ook een gerust gevoel.”

om naar het zorgcentrum te verhuizen. Er zat niks anders op. Dat moet je accepteren. Ik voel me goed hier. Ik kom niks te-

Zijn grootste hobby is lezen De dag begint voor Theo om kwart

kort.”

voor zeven. Hij zet koffie, kookt een eitje en dan zien wat de dag brengt. Zich aankleden kan hij zelf. Alleen bij het douchen heeft

Drie jaar geleden verhuisde Theo Huijbers samen met zijn vrouw

Theo hulp nodig. Twee keer per week is een halve dag gereser-

van een seniorenwoning naar zorgcentrum Op ’t Hoogveld van

veerd voor de mannengroep. Praten over eredivisievoetbal maar

Pantein. In oktober 2012 overleed Theo’s vrouw. Ze zouden dit

ook over de matige prestaties van Toxandria 1, de voetbalclub uit

jaar 60 jaar getrouwd zijn. Zijn ogen dwalen af, er valt een stilte.

Rijkevoort (volgens Theo gaan de jongens te graag op stap, red.).

“Ik heb het er moeilijk mee gehad. En nog soms. Ze had hartklach-

Die onderlinge contacten zijn heel belangrijk volgens Theo. Maar

ten en je weet dat het een keer kan gebeuren. Maar toch.” De

er wordt ook ‘gewerkt’. Voerbakjes, plantenbakje en nesthuisjes

dood van zijn vrouw is ‘m niet in de koude kleren gaan zitten, maar

worden er gemaakt. Een koud kunstje voor de voormalig timmer-

Theo heeft de draad opgepakt. Daarbij heeft hij veel steun van zijn

man.

familie. Vijf kinderen, dertien kleinkinderen en zijn eerste achterkleinkind, Guus die in juli, 1 jaar is geworden. Allemaal wonen ze in

Puzzelen, zingen en geheugentraining doet Theo ook regelmatig.

de buurt en bezoeken Theo regelmatig of halen ‘m op om op visite

Elke twee weken gaat hij op vrijdagochtend naar de zangclub.

te gaan. Maar ook in het zorgcentrum krijgt hij alle hulp en steun.

Maar zijn grootste hobby is lezen. Hij verheugt zich vooral op de

“Iedereen is vriendelijk en staat voor je klaar.”

maandelijkse uitgave van het tijdschrift National Geographic dat

Kitty Huijbers is Theo’s schoondochter en eerste contactpersoon

hij van de eerste tot de laatste letter leest. Theo verveelt zich geen

in geval van nood.

moment. Hij geniet van hetgeen het leven hem biedt. Mooi toch…

20 ZORG BIJ HET OUDER WORDEN

Kitty: “Ik merk aan mijn schoonvader dat hij zich hier goed voelt. Dat geeft ons ook een gerust gevoel.”

ZORG BIJ HET OUDER WORDEN 21


In de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen

We helpen elkaar. Voor ons dus voorlopig geen verzorgingshuis.

Thuiszorg Pantein biedt verschillende soorten zorg. Persoonlijke verzorging Is hulp bij dagelijkse handelingen zoals opstaan, aan- en uitkleden, eten, naar bed gaan, wassen en douchen.

Gerrie Constant-Wolvers uit Boekel:

Verpleging

“Met hulp kunnen we hier nog heel lang blijven wonen”

Verpleegkundige handelingen bijvoorbeeld wondverzorging, het toedienen van injecties en spuiten van insuline, pijnbestrijding en hulp bij het verwisselen van een katheter. Specialistische verpleging en VerpleegTechnische zorg Thuiszorg Pantein heeft gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van COPD, oncologie, wondverzorging, niet aangeboren hersenafwijkingen, dementie en psychiatrie. Bij verpleegtechnische zorg gaat het om heel specialistische handelingen die normaal in het ziekenhuis plaatsvinden. Huishoudelijke Hulp Is hulp bij de huishouding zoals stofzuigen, stoffen, ramen

Geertje. Inge. Thea en Sandra. Gerrie Constant-Wolvers (77) uit Boekel kent ‘haar’ wijkverpleegkundigen

Vooruitziende blik van Gerrie Zeven jaar geleden verruilden

Dat mag mijn man opruimen. Toon helpt mee in de huishouding.

Gerrie en Toon hun eengezinswoning voor een appartement in

Hij moet het wel rustig aan doen want hij is hartpatiënt en heeft

het hartje van Boekel. “We wilden alles gelijkvloers hebben.” Een

suiker. Tot nu toe redden we het samen wel. Als het aan ons ligt,

allemaal bij naam. Sinds ze anderhalf jaar geleden

vooruitziende blik van Gerrie, want twee jaar na de verhuizing

blijven we hier nog heel lang wonen. Dat moet kunnen, mede

problemen kreeg met haar rechterheup helpt een

werd ze aan haar linkerheup geopereerd en anderhalf jaar ge-

dankzij de extra zorg die we krijgen.”

vast team van Thuiszorg Pantein haar dagelijks met

leden is ze ook aan de rechterheup geholpen. ”Helaas is deze heup al vier keer uit de kom geschoten. Telkens als ik me goed

Gerrie kijkt uit naar het moment dat ze samen

aankleden en wassen. “Een half jaar geleden lag ik

voel en de extra thuiszorg heb opgezegd, gaat het mis. Normaal

met Toon een langere wandeling kan maken.

elf weken lang met een brace in bed. Toen kwam de

gesproken komt de thuiszorg twee keer in de week om me te

thuiszorg ook ’s avonds. Dan leer je elkaar beter kennen. Het schept een band.”

helpen bij het douchen, maar door de problemen met mijn heup

Gerrie vindt het prettig dat de wijkverpleegkundigen ook tijd

heb ik nu dagelijks hulp nodig. Een nieuwe operatie zie ik niet

maken voor een praatje. ”Het gaat niet alleen om de gemoe-

zitten. Met mijn rollator kan ik korte stukken lopen. Wel moet ik

delijkheid. Als ik pijn voel, kan ik daar met ze over praten. Dan

opletten hoe ik loop. Als ik mijn voet verkeerd zet, schiet mijn

hoef ik daar mijn man niet mee lastig te vallen, want die maakt

heup uit de kom.”

zich veel te veel zorgen. Eigenlijk hoef ik niets te vertellen want de thuiszorg ziet meteen als er iets is.”

22 ZORG BIJ HET OUDER WORDEN

Naast de wijkverpleegkundigen, komt er één keer in de week

Het moeilijkst vindt ze dat ze vanwege haar heup veel dingen

een huishoudelijke hulp voor de zware klussen zoals de bedden

moet laten. Zo mag ze niet meer op de comfortabele bank zitten

opmaken of de ramen wassen. Eten koken en de afwasmachine

omdat deze te laag is. Woordzoekers maken en televisie kijken,

in- en uitruimen doet Gerrie nog zelf. ”Dan hang ik over mijn

alles moet ze nu doen vanaf de eetkamerstoel. Maar Gerrie laat

rollator en haal ik de afwas met een speciale knijper uit de

de moed niet zakken. Ze kijkt uit naar het moment dat ze samen

machine, want ik mag niet bukken. Soms valt er wel eens wat.

met Toon een langere wandeling kan maken.

wassen, de badkamer schoonmaken, en ondersteuning bij de verzorging van (jonge) kinderen. Gespecialiseerde Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding helpt mensen die de grip op hun dagelijks leven (even) kwijt zijn, met het aanbrengen van structuur in dagactiviteiten, ondersteuning bij het huishouden, leren omgaan met verdriet of tegenvallers en kinderen positief opvoeden. (Verpleeg)hulpmiddelen In de Pantein Thuiszorgwinkel en Pantein webwinkel kunt u verpleegartikelen en hulpmiddelen lenen, huren en kopen.

Heeft u vragen of wilt u zorg aanvragen?

Bel ons gerust 0900 8803

ZORG BIJ HET OUDER WORDEN 23


Zorg in de laatste levensfase

“ Ieder wil op zijn eigen manier afscheid nemen. Het is aan ons om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften.”

“Mijn moeder zei altijd: in wat voor situatie je ook terecht komt, je moet altijd je humor blijven houden.” Astrid van Slingerland, manager Verzorging en Verpleging bij Thuiszorg Pantein

Marian Smith uit het Noord-Brabantse Nijnsel werd al vijfeneen-

gemoet komen aan de wens van je moeder, maar weet ook niet

half jaar achtervolgd door kanker. Een onbekende primaire tumor,

precies hoe het allemaal moet. Dankzij de hulp van Pantein

waarbij de hoofdbron niet bekend is, maar er wel uitzaaiingen zijn.

konden wij ons verdriet delen, intens genieten, samenzijn, hui-

Zorg aan mensen in hun laatste levensfase vereist een specifieke

Pantein er alles aan om het leven in deze laatste fase te verlichten

Deze konden ze goed bestrijden. Aan de buitenzijde was aan Ma-

len, lachen en koffiedrinken. Zij namen zoveel uit handen dat die

aanpak. Volgens Astrid van Slingerland, manager Verzorging en

en te verzachten. In de eerste plaats voor de klant, maar ook voor

rian niets te merken. “Ze was een sterke vrouw”, zegt haar zoon

ruimte er voor ons was. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat is

Verpleging bij Thuiszorg Pantein gaat het bij stervensbegeleiding

de verzorgers, de naaste familie. Voldoen aan de behoefte en wen-

Robin. Rond de kerst van 2012 ging het mis. Marian was duize-

wat mijn moeder wilde en ook heel erg gewaardeerd heeft”, aldus

vooral om de vraag ‘wat wilt u graag dat we doen?’. Iedereen wil

sen, betrokkenheid en een goede begeleiding en verzorging kan

lig, moest overgeven en kon niet lopen. De huisarts dacht aan de

Robin.

op zijn eigen manier afscheid nemen en het is aan ons, om daar

enorm waardevol zijn. Het geeft ruimte aan een mooi afscheid en

zo goed mogelijk op in te spelen. Jongere mensen hebben andere

draagt positief bij aan de verwerking van het verlies. Vanuit deze

ziekte van Ménière, maar nader onderzoek toonde aan dat ze een uitzaaiing naar de kleine hersenen en het hersenvlies had. De diag-

“Het ging met ups en downs. Mijn moeder is nog een keer een

wensen dan oudere en zo zijn er meer aspecten waarin behoef-

gedachte biedt het Verpleeg Technisch Team van Pantein de zorg

nose was hard. Marian had nog maar een paar maanden te leven

dag in een coma geraakt met lange adempauzes. Je weet dan niet

ten van elkaar verschillen. Dat is het eerste wat we inventariseren,

en hulp die gewenst is.

en wilde het liefst thuis sterven.

hoe lang ze nog heeft. Mijn vader, mijn oudere broer en mijn tante

welke hulpbehoefte is er. Pantein doet er alles aan om het leven in deze

woonden in die periode allemaal in mijn ouders’ huis in Nijnsel. Vanuit het ziekenhuis werd de palliatieve thuiszorg geregeld. Om-

Je bent zoon, maar ook aanspreekpunt. De thuiszorg probeerde

Het gaat bij stervensbegeleiding vooral om

dat Marian al huishoudelijke hulp van Pantein had, en dat beviel

zoveel mogelijk dezelfde mensen te sturen. Daar bouw je een

de vraag ‘wat wilt u graag dat we doen?’

haar goed, lag het voor de hand nu ook voor Pantein te kiezen.

band mee op. Ze voelden goed aan wat we nodig hadden. Mijn

Marian is na de onderzoeken en bestraling tussen kerst en oud

moeder zei altijd: in wat voor situatie je ook terecht komt, je moet

Wie er komt, hoe laat en wat er van ons wordt verwacht, de klant

‘Waakkoffer’ ontstaan. In deze koffer zitten spulletjes die ten goe-

en nieuw, 1 dag thuis geweest toen ze in coma raakte. Familie en

altijd je humor blijven houden.”

en zijn naasten bepalen dat zelf. Voor de mantelzorg is het soms

de komen aan rust en ontspanning voor de stervende en degenen

prettig om er even tussenuit te zijn, bijvoorbeeld om boodschap-

die waken en helpen een ontspannen sfeer rondom het sterfbed

vrienden kwamen bij elkaar in het ziekenhuis om afscheid te ne-

laatste fase te verlichten en te verzachten. Waakkoffer Vanuit verzorgenden bij Pantein is het idee voor de

men. Maar na vijf dagen kwam ze bij bewustzijn. De artsen zeiden

Op 10 februari is Marian Smith-Nouwens op 65-jarige leeftijd over-

pen te doen. Of iemand heeft de wens om ‘s avonds alleen te

te creëren. De houten koffer op wieltjes is onder meer uitgerust

dat het moeilijk zou worden Marian naar huis te laten gaan. Maar

leden in bijzijn van haar man. Het doel was om thuis te sterven.

zijn met zijn dierbare en ‘m te verzorgen om zo dicht bij elkaar te

met een kussen, een deken, een kaarsje op batterijen, een rozen-

Marian was standvastig, ze wilde per sé thuis sterven.

“Dat is gelukt op een mooie manier. Zonder thuiszorg had dat

zijn. Dan passen we dat in. Onze verpleegkundigen zijn breed ge-

krans, massage-oliën, lotions, pen en papier, puzzelboekjes en

nooit gekund. Dan had ze naar een hospice gemoeten of was ze

schoold in terminale zorg. Ze passen de zorgvraag aan en als we

tijdschriften. Deze en nog tal van andere attributen in de koffer

Dankzij de hulp van Pantein konden wij ons verdriet delen,

in het ziekenhuis overleden. Nu hebben we op een hele intense

iets zelf niet kunnen bieden zoeken we een oplossing. 24 Uur per

bieden ondersteuning en comfort om in de gezamenlijke weg naar

intens genieten, samenzijn, huilen, lachen en koffiedrinken.

manier de laatste levensfase doorgemaakt met mijn moeder. Heel

dag bieden we zorg in de laatste levensfase. We doen ons best om

het levenseinde rust en ontspanning te vinden.

dichtbij en dat was fijn.”

ervoor te zorgen dat alles prettig en naar wens verloopt.

“Dagelijkse dingen die voor ons heel gewoon zijn, kon mijn moeder niet meer, zoals tandenpoetsen. Zoiets overkomt je. Je wil te-

Afscheid nemen van iemand die terminaal is, heeft enorm veel impact op de patiënt en zijn naaste omgeving. Daarom doet

24 BIJZONDERE ZORG

BIJZONDERE ZORG 25


Beeldzorg en andere nieuwe toepassingen in de zorg

24 uur per dag, 7 dagen per week

Specialistische zorg aan huis

Pantein wil zorg zo veel mogelijk in de thuisomgeving bieden. Aanvullend aan de thuisbezoeken wordt steeds vaker gebruik gemaakt van nieuwe toepassingen, zoals beeldzorg. Hierdoor kunnen ouderen langer, veiliger en plezierig in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dankzij de ontwikkelingen met beeldzorg kan de klant op belangrijke momenten contact met de zorgverlener onderhouden via een beeldscherm. De zorgverlener is niet lijfelijk aanwezig maar door het digitale contact

24 Uur per dag, 7 dagen per week staat het Specialis-

voelt de klant zich toch ondersteund.

tisch Team van Thuiszorg Pantein paraat. Ze hebben nog net geen zwaailicht, maar de uitrusting van de auto’s doet

Een ander voorbeeld is een zorgportaal, waarmee de

denken aan die van een ambulance. Navigatie, carkit,

klant de geplande zorg kan inzien zodat hij of zij weet

medische hulpmiddelen en apparatuur om een hartfilmpje

welke zorgverlener er langskomt. Ook is via het zorg-

te maken, het is allemaal aan boord.

portaal communicatie met mantelzorgers en zorgver-

De dienstwagens rijden kris kras door de regio om geplan-

leners mogelijk.

de en ongeplande specialistische verpleging te bieden. Dankzij het Specialistisch Team van Thuiszorg Pantein kunnen mensen die speciale zorg nodig hebben langer

Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp

zelfstandig thuis blijven wonen. Een verblijf in het zieken-

26

huis kan verkort worden doordat de behandeling thuis

De Huisartsenpost Boxmeer vormt samen met de

wordt voortgezet. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en

Spoedeisende Hulp van het Maasziekenhuis Pantein

thuis willen sterven, worden begeleid door de speciaal

de Acute Zorg Post.

opgeleide verpleegkundigen van het Specialistisch Team.

Ze hebben een gezamenlijke entree en ontvangstbalie.

Deze specifieke zorgverlening is ontstaan vanuit de be-

Het voordeel van de samenwerking is dat de zorgverle-

hoefte van klanten om langer of eerder thuis te kunnen

ners van de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp

zijn. Hiervoor is een team opgeleid dat handelingen ver-

gemakkelijk met elkaar kunnen overleggen en -indien

richt die normaal in een ziekenhuis plaatsvinden.

nodig- de zorg voor patiĂŤnten kunnen overdragen.

Bijvoorbeeld het inbrengen of afkoppelen van een infuus,

Als u twijfelt of u bij de Huisartsenpost moet zijn of bij

het toedienen van medicijnen zoals antibiotica, pijnbestrij-

de Spoedeisende Hulp, neem dan eerst telefonisch

ding etc., transfusies, wisselen van katheters en het ver-

contact op met de Huisartsenpost. De Huisartsenpost

zorgen van drains. Er wordt nauw samengewerkt, onder

is er voor dringende medische hulp, in avond, nacht en

andere met huisartsen en specialisten in het ziekenhuis.

weekend. Het centrale telefoonnummer is 0900-8880.

In zijn eigen omgeving voelt de klant zich op zijn gemak,

Als er sprake is van een levensbedreigende situatie

samen met zijn familie. Dat is vertrouwd en maakt het le-

toetst u een 1 in en wordt u met voorrang geholpen.

ven van iemand die ziek is en hulp nodig heeft, een stuk

De Acute Zorg Post ligt ongeveer 50 meter rechts van

aangenamer.

de hoofdingang van het Maasziekenhuis Pantein.

BIJZONDERE ZORG 27


Sint Maartenskliniek en UMC St Radboud aanwezig in Maasziekenhuis Pantein

Topzorg

in de buurt

28 samen werken aan de beste zorg

Samen voor de beste zorg… In Maasziekenhuis Pantein wordt

Voordelen patiënten Voor patiënten die te maken krijgen met

nauw samengewerkt met artsen van gespecialiseerde ziekenhui-

kanker of degenen die klachten of problemen hebben op het

zen. Onder meer met UMC St Radboud op het gebied van on-

gebied van houding of beweging biedt de samenwerking de

cologie, maar ook met Sint Maartenskliniek op het gebied van

nodige voordelen. Zij hoeven minder vaak en minder ver te reizen.

revalidatie en reumatologie. Onlangs werd de samenwerking met

En dankzij de samenwerking zijn patiënten ook in de toekomst

de Sint Maartenskliniek verder uitgebreid met orthopedische zorg.

verzekerd van een zeer uitgebreid netwerk van kennis, kunde en

Door deze uitbreiding zijn nu alle drie de expertisegebieden van de

ervaring van landelijk toonaangevende ziekenhuizen. Een mooie

Sint Maartenskliniek in het Maasziekenhuis aanwezig. ‘Wij hebben

aanvulling op het reeds beschikbare zorgaanbod in de regio. Kort-

dankzij de samenwerking met hele deskundige partners de basis

om: topzorg in de buurt...

gelegd voor zeer goede zorg voor de inwoners in de regio. Zorg van een hoog niveau in een aangename en vertrouwde omgeving’, aldus bestuurder Ruud Verreussel van Pantein.

samen werken aan de beste zorg 29


Werken

in de zorg is top

Elk probleem is een uitdaging Ellen van Kraaij Liaisonverpleegkundige

Mensen leiden hun eigen leven met per-

Wat houdt je functie in?

soonlijke wensen en voorkeuren. Ook als ze

“Voordat de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis, regel ik de nazorg. Aan

zorg nodig hebben, moet de ruimte er zijn

de hand van de gesprekken met de zorgverleners, de patiënt en familieleden be-

om keuzes te kunnen maken die passen bij hun persoonlijke levenstijl. De beste zorg

palen we welke hulp nodig is zoals (extra) thuiszorg of (tijdelijke) opname in een zorgcentrum. Dat is niet altijd gemakkelijk. De patiënt vindt het vaak moeilijk hulp te accepteren. Daarnaast zijn de partners en mantelzorgers soms overbelast.”

dichtbij; thuis, in het ziekenhuis of in een zorgcentrum. Om deze ambitie waar te ma-

Wanneer is je werkdag geslaagd?

ken is naast vakkundigheid, passie, betrok-

“Als ik duidelijk heb kunnen maken welke mogelijkheden er zijn zodat de patiënt

kenheid en aandacht nodig. Ellen, Dorethé en Dayenne werken bij Pantein en delen die passie en ambitie.

en zijn familieleden een goede en bewuste keuze kunnen maken. Ik ben tevreden als de mensen vertrekken met het gevoel dat alles goed geregeld wordt.” Wat maakt het werk voor jou zo speciaal? “Dat ik contact heb met de patiënten, met veel verschillende disciplines in het ziekenhuis en zorgverleners buiten het ziekenhuis. Het gaat voor de patiënt vaak om lastige situaties. Ik probeer elk probleem te zien als een uitdaging.”

n e t e w r e e M n e k r e w r e v o ? n i e t n a P j i b

Kijk dan op: in.nl e t n a p ij b n e k www.wer tein.nl of www.pan

Hoe ben je bij Pantein terechtgekomen? “Acht jaar geleden kwam er een vacature vrij voor een zorgbemiddelaar bij het toewijzingsbureau van Pantein. Dat was een vergelijkbare functie waarbij de contacten met patiënten, contactpersonen en zorgverleners telefonisch zijn. Sinds een jaar ben ik liaisonverpleegkundige.” Wat vind je van Pantein als werkgever? “Pantein kijkt vooruit. Nieuwe ontwikkelingen worden meteen opgepakt zoals beeldzorg of de mogelijkheid voor patiënten om via internet op te zoeken welke wijkverpleegkundige er langskomt. Dat zie je ook aan de manier waarop Pantein omgaat met de nieuwe wet- en regelgeving. Die wordt gezien als een uitdaging. Er wordt meegedacht met de patiënt.”

Ellen van Kraaij (43) werkt als Liaisonverpleegkundige. 30 WERKEN BIJ PANTEIN

WERKEN BIJ PANTEIN 31


Elke werkdag is geslaagd

Mensen bellen ons niet voor niets Dorethé Dortmans Verpleegkundige VTT (Verpleeg Technisch Team)

Dayenne Barten-Van der Linden Wijkverpleegkundige

Wat houdt je functie in? “Ik doe dezelfde handelingen als verpleegkundigen in het zieken-

Wat houdt je functie in?

huis, maar dan bij de mensen thuis. Het gaat dan bijvoorbeeld om

“Ik kom bij de mensen thuis voor eenvoudige verpleegkundige hande-

patiënten die beademingsapparatuur nodig hebben, langdurige

lingen en ze te ondersteunen bij de persoonlijke verzorging. Vaak gaat

antibiotica via infuus, complexere wondverzorging, pijnbestrijding

het om tijdelijke ondersteuning, maar er zijn ook mensen bij met een

en verpleging bij terminale patiënten.”

chronische aandoening die langdurige zorg nodig hebben. Mijn werkzaamheden variëren van wondverzorging, het zetten van spuiten tegen

Wanneer is je werkdag geslaagd?

trombose of het zwachtelen van de benen. Maar ik help de mensen ook

“Als ik de zaken goed heb kunnen regelen. Je wilt de mensen

bij het wassen en aankleden als ze dat niet alleen kunnen.”

snel helpen. Ze van hun pijn verlossen. De mensen bellen ons tenslotte niet voor niets.”

Wanneer is je werkdag geslaagd? “Ik zie dat de mensen blij zijn als ik kom. Ik kom vaak bij dezelfde

Wat maakt het werk voor jou zo speciaal?

patiënten waardoor ik een band met ze kan opbouwen. Ondanks mijn

“Dat je echt met het vak bezig bent. We hebben de deskundig-

strakke planning is er altijd tijd voor een praatje of een kopje koffie.”

heid en de vaardigheid om complexe handelingen uit te voeren. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de patiënt. Dat wordt

Wat maakt het werk voor jou zo speciaal?

als heel prettig ervaren.”

“Dat ik mensen kan helpen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.”

Hoe ben je bij Pantein terechtgekomen? “Bij mijn vorige werkgever in Den Bosch was ik betrokken bij de

Hoe ben je bij Pantein terechtgekomen?

oprichting van een Verpleeg Technisch Team. Echter vanwege

“Mijn zus die stage liep bij Pantein, wees me op de vacature. Ze vond

de reisafstand kon ik zelf niet meedraaien, hoe graag ik dat ook

de baan echt iets voor mij. Ze had gelijk. Als wijkverpleegkundige heb

wilde. Omdat ik in Uden woon, was ik niet flexibel genoeg. Toen ik

je veel verantwoordelijkheid en je hebt contact met mensen.”

acht jaar geleden op een vacature bij Pantein stuitte, heb ik mijn kans gegrepen. Daar heb ik geen spijt van.”

Wat vind je van Pantein als werkgever? “Pantein is een vooruitstrevende organisatie. Bij nieuwe ontwikkelingen

Wat vind je van Pantein als werkgever?

lopen wij vaak voorop. Daar ben ik best trots op. Er loopt bijvoorbeeld

“Bij Pantein wordt professioneel gewerkt. Alles zit goed in elkaar.

een experiment met beeldzorg. Patiënten krijgen dan een iPad van

Er is duidelijkheid en structuur. We zijn allemaal goed uitgerust.

Pantein, zodat we ze op afstand kunnen volgen en helpen als we er

En er is tegelijkertijd veel ruimte voor eigen inbreng van de me-

niet zijn.”

dewerkers.” Dorothé Dortmans (48) werkt als verpleegkundige bij het Verpleeg Technisch Team (VTT). 32 WERKEN BIJ PANTEIN

Dayenne Barten - Van der Linden (28) is wijkverpleegkundige.

WERKEN BIJ PANTEIN 33


Maasziekenhuis Pantein behoort tot één van de meest gastvrije ziekenhuizen van Nederland. Dit betekent een aangename omgeving, extra service maar ook goed en lekker eten. Patiënten kunnen zelf bepalen wanneer ze eten met behulp van de digitale menukaart. En niet alleen op zondag. Roomservice met vier sterren. Eet smakelijk…

Roomservice Gezond en lekker eten, én een tevreden klant.

met vier sterren

Gezond eten is voor iedereen belangrijk Wie diëtist zegt, denkt al gauw aan afvallen, maar de diëtisten van Pantein begeleiden mensen niet alleen bij hun gevecht tegen de kilo’s. Gezonde voeding speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van ziekten, zoals diabetes mellitus (suikerziekte), hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, kanker, maag- en darmziekten, allergieën en osteoporose (botontkalking). Een goed dieet kan klachten verminderen en het herstel bevorderen. Pantein heeft diëtisten die adviseren en ondersteunen in het ziekenhuis, in de thuissituatie maar ook in diverse zorgcentra in de regio.

Waar het goed is, word je sneller beter… In Maasziekenhuis

Pantein er voor iedereen die gezonder wil leven, wil afvallen of

Pantein is veel aandacht voor het gewicht van patiënten. Ervaring

van de huisarts het advies heeft gekregen om de eetgewoonten te

leert dat bij veel patiënten sprake is van ondervoeding. De diëtist in

veranderen vanwege een ziekte.

het ziekenhuis wordt ingeschakeld bij ongewenst gewichtsverlies

Goede adviezen en hulp kunnen vaak net het verschil maken om

Roomservice is overigens meer dan eten en drinken alleen. De rui-

Maasziekenhuis gedurende 3 maanden dezelfde kaart. Toch bie-

en doet er daarna alles aan om de patiënten goed en verantwoord

je leven weer lekker op de rit te krijgen. Want zo groot kan het

me eenpersoonskamers in het Maasziekenhuis hebben een hui-

den de menu’s van het Maasziekenhuis meer keuzemogelijkhe-

te laten eten. Zo voorkom je verder gewichtsverlies en bevorder

effect van goede voeding zijn.

selijke sfeer en de patiënt heeft naast zijn bed een touch-screen

den. Een patiënt kan dertien dagen verschillend eten, terwijl de ge-

je het herstel. Vaak lukt het om patiënten met behulp van de juiste

De diëtisten van Pantein bekijken altijd welk voedingspatroon

scherm. Daarmee kunnen bestellingen voor eten en drinken worden

middelde ligduur drie tot vier dagen is. Omdat gerechten langer op

voeding verder aan te laten sterken. En patiënten in het Maaszie-

goed aansluit bij de leefstijl en behoeften van de klant. Zo wordt

doorgegeven. Het scherm biedt ook de mogelijkheid om te bellen,

de kaart staan is de inkoop veel eenvoudiger. Er blijft niks over. Dat

kenhuis hebben het heel goed; er is roomservice beschikbaar en

het aanpassen van het voedingspatroon of het volgen van een

internetten, TV te kijken en naar muziek te luisteren. Maaszieken-

scheelt in de kosten en kun je de patiënt ook iets extra’s bieden.

ze kunnen via de bedterminal zelf hun eten bestellen. Daarbij is er

dieet een stuk makkelijker.

huis Pantein doet er alles aan om patiënten een goed verblijf te

Gezond en lekker eten, geen verspilling én een tevreden klant.

ook nog eens volop keus en variatie. Voor iedereen wat wils dus.

bieden. Een goed verblijf biedt namelijk de beste basis om je op

Om dit te realiseren maakt Maasziekenhuis Pantein tevens gebruik

je gemak te voelen. En wie op z’n gemak is, ervaart het verblijf

van kleine keukens op de afdeling die worden geleid door een

Als je ouder wordt Goed eten en drinken is voor iedereen belang-

met de praktijkondersteuners van de huisarts en bieden samen

aangenamer en herstelt sneller, is de gedachte.

team, bestaande uit een roomservicemedewerker en een verpleeg-

rijk, maar voor ouderen is dit extra belangrijk. Zo ben je minder

met fysiotherapeuten diverse programma’s aan waarin klanten

kundige. Zij ondersteunen samen 8 tot 12 patiënten. De roomser-

vatbaar voor allerlei kwalen en blijf je beter in conditie. De diëtisten

begeleid worden bij het sporten. Door die samenwerking kunnen

Met behulp van het touch-screen scherm kan de patiënt aangeven

vicemedewerker brengt eten en koffie, maar zorgt bijvoorbeeld ook

van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein zijn bekend met problemen

klanten rekenen op de best mogelijke adviezen en ondersteuning.

wat hij wil eten en hoe laat. De maaltijden kunnen op de kamer,

voor een opgeruimde kamer.

van ouderen waarbij voeding een belangrijke rol speelt. Ze kunnen

maar ook in de lounges, het restaurant en in diverse zithoekjes

Samen voelt beter De diëtisten van Pantein werken vaak samen

ouderen daarom prima ondersteunen en adviseren wat er nodig is

Meer weten over de beweeg- en voedingsprogramma’s of de vrije

om je zo goed mogelijk te voelen.

toegankelijkheid van de diëtisten van Thuiszorg Pantein? Neem

worden genuttigd, eventueel samen met familie, vrienden en/of

Op deze manier doet Maasziekenhuis Pantein er ook in de dienst-

andere patiënten. De ‘menukaart’ is, zeker voor een ziekenhuis,

verlening alles aan om de patiënt de aandacht te geven die hij

luxe te noemen. Dat is mogelijk dankzij een zeer uitgekiend concept.

wenst. Dat geeft een goed gevoel en heeft bovendien ook een

Lekker leven op jouw manier Voor iedereen die extra aandacht

het telefoonnummer van Thuiszorg Pantein 0900 8803. Of bezoek

Waar veel andere ziekenhuizen kiezen voor dagelijks wisselende

positieve uitwerking op de patiënt. En daar doen we het voor, al-

wil besteden aan zijn voedingspatroon heeft Pantein de juiste

onze website www.pantein.nl.

driegangen menu’s, waarbij iedere gang drie keuzes biedt, heeft

dus Ben Coenen, manager Maaltijd en Catering van Pantein.

expertise in huis. Zo zijn de diëtisten van Thuiszorg en Zorgcentra

Wij adviseren u graag.

34 GOEDE VOEDING EN GEZONDHEID

vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 0413 333 742 of

GOEDE VOEDING EN GEZONDHEID 35


DAARom pantein

Werkgebied Pantein

Maasziekenhuis Pantein: 0485-845 000

Thuiszorg Pantein: 0900-8803

Zorgcentra Pantein: 0900-8803

Zorghotel Veghel: 0413-313 000

Kraamzorg Pantein: 0900-8803

Pantein Huishoudelijke Hulp: 0900-8803

www.pantein.nl

Vrijwilligers en vrienden bedankt! Iedere dag zetten meer dan 1.000 vrijwilligers zich belangeloos in voor mensen in onze regio. Soms in de vorm van een helpende hand, maar ook door te luisteren, te troosten en een stukje gezelligheid te bieden. De inzet van alle vrijwilligers is goud waard. Dat geldt ook voor de inzet van vriendenstichtingen, ondernemers en partners in onze regio. Zij ondersteunen ons werk op verschillende manieren en zorgen er voor dat wij onze klanten regelmatig wat extra’s kunnen aanbieden in de vorm van voorzieningen of ondersteuning. Bent u ook zo iemand die zich belangeloos voor de ander inzet? Hartelijk dank. Uw inzet is onmisbaar!

Colofon

Pantein Dichtbij is een uitgave van Pantein. Redactie en vormgeving: afdeling Communicatie Pantein en Strategyminds Maastricht. Fotografie: Pantein, Moniek Wegdam, Ed van Alem en Studio van Assendelft. Redactieadres: Afdeling Communicatie Pantein, Dr. Kopstraat 2, 5835 DV Beugen.

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de redactie of belanghebbenden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit magazine. De redactie noch de uitgever kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, druk- of zetfouten in deze uitgave.

Dichtbij Pantein  
Dichtbij Pantein  
Advertisement