Page 1

JÄ—zuitai ir Vilnius


Šv. Jonų bažnyčia Ši bažnyčia buvo statome 40 metų ir buvo pastatyta 1426 metais. 1571 metais bažnyčia jėzuitų veikimu prisijungė prie universiteto. 1993 metais šioje bažnyčioje lankėsi Jonas Paulius II. Iš pradžių ši bažnyčia buvo gotikinė, bet vėliau įgijo vėlyvojo baroko bruožų.


Šv. Kazimiero bažnyčia

šv Kazimiero bažnyčia buvo pastatyta reformacijos epochoje ir buvo baroko stiliaus. Bažnyčia buvo puošni ir tai buvo atsakas i kontreformaciją. Bažnyčia buvo nuniokota kaziokų, bei vėliau paversta cerkve.

https://


Šv Ignoto Bažnyčia

Ši bažnyčia buvo pastatyta Ignaco garbei. Prie jos esantis inkaras žymi Ignaco karinio laivyno gyvemimą. Bažnyčia buvo statome 1622-1647 metais. 1737 metais bažnyčia sudegė ir atstatant bažnyčia vadovavo jezuitas architektas Tomas Žebrauskas. 1798 metais bažnyčia buvo uždaryta ir kurį laiką joje veikė arklidės. 1869 metais bažnyčioje veikė karininkų klubas.-


Ignacas Lojola

Ignacas Lojola gimė reformacijos metu. Jis buvo ispanas iš kilmingos šeimos. Jis buvo karys ir tarnavo kariuomenei. Kovodamas buvo sunkiai sužeistas. Gydydamasis jis pradėjo skaityti religinio turinio knygas. Jau buvęs suaugęs baigę vaikų mokyklą. Toliau studijavęs įgijo daktaro laipsnį ir su savo bendraminčiais atsisakė turto bei kitų įžadų ir pradėjo tarnauti popiežiui.


Martynas Puidokas 8b Tomas Bakšys 8b K.Januškienė J.Karašauskienė A.Balčiūnaitė

Jezuitai ir vilnone  
Jezuitai ir vilnone  
Advertisement