Page 1

Onderbouw Zorg & Welzijn Techniek Economie Groen Praktijkonderwijs ‘Het allerleukste aan de is dat je jezelf kuntze school zijn vindt Ir is Br ink, ’, leerli ng op De Meerw aarde

Praktijkonderwijs

Economie | Groen | Z&W

Techniek

Lijsterhof1

Schoutenstraat 109

Wilhelminastraat 82

Postbus 223

Postbus 223

Postbus 223

3770 AE Barneveld

3770 AE Barneveld

3770 AE Barneveld

Telefoon 0342 41 48 12

Telefoon 0342 41 22 84

Telefoon 0342 40 47 77

Niels Kievitt vindt dat iedereen naar De Meerwaarde moet komen want: ‘Het is een leuke school met veel mogelijkheden!’

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

Op o n z e s c h o o l ga je verder!!! De Meerwaarde!

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Dit MOET je weten! Dennis van Es: ‘Het is veel leuker dan op de basisschool’. Christianne Plu ‘Het huiswerk valt wel me im: heel vaak een rappor t. Je e en je kr ijgt in de gaten houden als je kunt dus goed ergens mi nder goed voor staat’. Henk Bouw: ‘Je hoeft je niet zenuwa chtig te maken, hoor!’

Johan Eilander: ‘Eerst is het misschien wat spannend, maar later is het wel leuk.’

Damian ‘Het is een goedKlapwijk: voor deze scho e keuze als je ol kiest. H echt leuk!’ et is Delia van de Brandhof: ‘Het is een school waar je verschillende kanten op kunt gaan.’

nhoog: Kevin Inket bang te nie ‘Je hoeft voor de zijn li ngen!’ oudere leer

Hester Franke: ‘Het is heel leuk, omdat je op deze school meer afwisseling hebt met de leraren en lokalen.’

Lisanne Borren te vinden De lokalen zijn makkelijkhulpzaam. en de docenten zijn be Milou van Essen eng Het is helemaal niet zo als dat het lijkt! Gwen van Dijk tas, want in Doe niet alle boeken in jeen wisselen. de pauze kun je boek

Wouter van Milligen bben ar he … dat ze een fijn jaede cijfers en dat ze maar go halen!

Daniëlle Blokland … veel suc6!

Ingrid de Graag e … een gelukkig, leuk jaar en do je best! Mariël Koudijs … een heel leuk, gezellig en at goed schooljaar, maar dat ga vast lukken hier! Bonnie Ansink ! … veel plezier op De Meerwaarde

Wesley Busscher … veel plezier tijdens jullie eerst dag op de middelbare school! e Bas van Ravenhorst …dat jullie het leuk gaan krijge

Wij wensen alle nieuwe brugklass

n!

ers...

Valer ie van d … veel plezie er Gaag r je best! Je en doe vanzelf aan went je omge Succes! ving!

Willeke Koudijs … een leuk, gezellig jaar met je nieuwe vrienden en vriendinnen!

Dana Tamaëla … dat jullie een leuke klas en mentor krijgen!


De Meerwaarde, iets voor jou? Als je het logo van onze school bekijkt, zie je dit deze bestaat uit 6 personen. Elke persoon staat voor een richting of een sector binnen De Meerwaarde. Misschien hoor jij daar straks ook wel bij. 1

De oranje persoon staat voor de onderbouw. De onderbouw is leerjaar 1 en 2. Halverwege leerjaar 2 kies je een sector kiezen. In leerjaar 3 en 4 ga je in deze sector aan de slag. Je kunt kiezen voor de sector Zorg & Welzijn. Dat is de lichtgroen gekleurde persoon in het groepje. Daarnaast staat een taupekleurig figuur. Hij staat voor de sector Techniek. De sector Economie wordt uitgebeeld door de blauwe persoon. En het groene figuur aan de rechterkant staat voor - hoe kan het ook anders - de sector Groen. De rode persoon staat voor Praktijkonderwijs. Dat is speciaal onderwijs op maat voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Onder de naam staat nog een zinnetje: Geloof in elk Talent! Dat is iets, waar wij ook ècht in geloven. Wij weten zeker dat elke leerling, dus jij ook, talenten heeft. Op De Meerwaarde krijg je in elk geval ruimte om je talenten te ontwikkelen.

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Wat is er zo anders in leerjaar 1 Er verandert veel als je van groep 8 naar klas 1 gaat. De volgende leerlingen uit de brugklas hebben opgeschreven wat hun was opgevallen.

2

vergeleken met groep 8 Sümeyye Bugaayci, Wesley Langeweg, Christa Brom, Diane Kas, Ciska de Koning, Amina Nour en Marijke van Drie

3

Wat was?

Wat wordt?

Wat was?

Wat wordt?

groep 8

leerjaar 1

Al je boeken en spullen bewaar je in het laatje

Al je spullen die je tijdens de les niet nodig

dichterbij huis

verder fietsen

van je werktafeltje.

hebt bewaar je in je kluisje, zoals je mobiel,

juf Janet

mevrouw Van Barneveld

hetzelfde klaslokaal

verschillende lokalen

1 meester/juf voor alle vakken

verschillende docent en

meester

docent

Je hebt altijd dezelfde lestijden.

Er kan een les uitvallen / je rooster kan wijzigen.

Taal

Nederlands

weinig huiswerk

veel huiswerk

Je eigen meester of juf

Je mentor is een docent waar je ook les van

Tussendoor kun je thuis eten.

op school eten

Alle kinderen zijn veel jonger - in groep 8 ben je

Andere kinderen zijn veel ouder – in leerjaar 1

de oudste van de school.

ben je de jongste van de school.

Op sommige basisscholen is er een huismeester.

Bij ons hebben we een conciërge. Bij hem

naar een ander lokaal. Soms blijf je nog een uur

Hij doet klusjes in en om de school.

of haar kun je voor veel dingen terecht, b.v.

in dat lokaal. Als je 7 lesuren op een dag hebt,

als je jouw sleutels kwijt bent of als je je wilt

gaat wel 12 keer de bel!

lunchpakketje en gymspullen. De boeken neem je mee in je tas. Een kast waar je leesboeken kunt lenen voor

In de mediatheek kan je boeken lenen voor

thuis of op school.

school, kopiëren of op de computer werken. Je krijgt hier ook een pasje voor.

krijgt. Bij hem of haar kun je voor allerlei zaken terecht. De bel gaat als de school begint en aan het einde

Aan het begin en aan het einde van een lesuur

van de schooldag.

van 50 minuten gaat de bel. Je gaat dan vaak

afmelden.

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Wat is er zo anders in leerjaar 1 Er verandert veel als je van groep 8 naar klas 1 gaat. De volgende leerlingen uit de brugklas hebben opgeschreven wat hun was opgevallen.

2

vergeleken met groep 8 Sümeyye Bugaayci, Wesley Langeweg, Christa Brom, Diane Kas, Ciska de Koning, Amina Nour en Marijke van Drie

3

Wat was?

Wat wordt?

Wat was?

Wat wordt?

groep 8

leerjaar 1

Al je boeken en spullen bewaar je in het laatje

Al je spullen die je tijdens de les niet nodig

dichterbij huis

verder fietsen

van je werktafeltje.

hebt bewaar je in je kluisje, zoals je mobiel,

juf Janet

mevrouw Van Barneveld

hetzelfde klaslokaal

verschillende lokalen

1 meester/juf voor alle vakken

verschillende docent en

meester

docent

Je hebt altijd dezelfde lestijden.

Er kan een les uitvallen / je rooster kan wijzigen.

Taal

Nederlands

weinig huiswerk

veel huiswerk

Je eigen meester of juf

Je mentor is een docent waar je ook les van

Tussendoor kun je thuis eten.

op school eten

Alle kinderen zijn veel jonger - in groep 8 ben je

Andere kinderen zijn veel ouder – in leerjaar 1

de oudste van de school.

ben je de jongste van de school.

Op sommige basisscholen is er een huismeester.

Bij ons hebben we een conciërge. Bij hem

naar een ander lokaal. Soms blijf je nog een uur

Hij doet klusjes in en om de school.

of haar kun je voor veel dingen terecht, b.v.

in dat lokaal. Als je 7 lesuren op een dag hebt,

als je jouw sleutels kwijt bent of als je je wilt

gaat wel 12 keer de bel!

lunchpakketje en gymspullen. De boeken neem je mee in je tas. Een kast waar je leesboeken kunt lenen voor

In de mediatheek kan je boeken lenen voor

thuis of op school.

school, kopiëren of op de computer werken. Je krijgt hier ook een pasje voor.

krijgt. Bij hem of haar kun je voor allerlei zaken terecht. De bel gaat als de school begint en aan het einde

Aan het begin en aan het einde van een lesuur

van de schooldag.

van 50 minuten gaat de bel. Je gaat dan vaak

afmelden.

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Waar denk jij aan bij het woord ‘school’?

In welke klas kom je? We doen erg ons best om jou in de juiste brugklas te plaatsen. 4

We letten hierbij op drie dingen: •

advies van jouw basisschool

uitslag van de eindtoets basisonderwijs (o.a. Cito-toets)

uitslag van het drempelonderzoek dat je op onze school maakt

Gemengde of theoretische leerweg: Jij kunt in een gt

-klas komen als je een citosco re hebt vanaf ± 530.

Wat vind

Angelique van Leeuwen: ‘Het allerleukste van onze school is dat het groter is. Er zijn ook meer leerlingen, dus je kunt meer vrienden maken’

5

Kaderberoepsger ichte leerweg: Je kunt in een k-klas komen als je een citoscore hebt vanaf ± 525.

Basisberoepsger ichte leerweg: van school? jij het allerleukste

Demi Gol: vakken – lesuur ver fietsen huiswerk – leren

Je kunt in een b-klas komen als je een citoscore hebt vanaf ± 510.

Praktijkonderwijs: Dit is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar oud, voor wie de leerwegen in het VMBO niet de juiste leerroute is. De leerstof die je krijgt is op jou afgestemd.

Wil je meer weten over de verschillende leerwegen, kijk dan op de website van onze school:

www.demeerwaarde.nl

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Waar denk jij aan bij het woord ‘school’?

In welke klas kom je? We doen erg ons best om jou in de juiste brugklas te plaatsen. 4

We letten hierbij op drie dingen: •

advies van jouw basisschool

uitslag van de eindtoets basisonderwijs (o.a. Cito-toets)

uitslag van het drempelonderzoek dat je op onze school maakt

Gemengde of theoretische leerweg: Jij kunt in een gt

-klas komen als je een citosco re hebt vanaf ± 530.

Wat vind

Angelique van Leeuwen: ‘Het allerleukste van onze school is dat het groter is. Er zijn ook meer leerlingen, dus je kunt meer vrienden maken’

5

Kaderberoepsger ichte leerweg: Je kunt in een k-klas komen als je een citoscore hebt vanaf ± 525.

Basisberoepsger ichte leerweg: van school? jij het allerleukste

Demi Gol: vakken – lesuur ver fietsen huiswerk – leren

Je kunt in een b-klas komen als je een citoscore hebt vanaf ± 510.

Praktijkonderwijs: Dit is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar oud, voor wie de leerwegen in het VMBO niet de juiste leerroute is. De leerstof die je krijgt is op jou afgestemd.

Wil je meer weten over de verschillende leerwegen, kijk dan op de website van onze school:

www.demeerwaarde.nl

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Leerwegen 6

Weet jij al welke sector je gaat kiezen?

De Theoretische en Gemengde leerweg: leerlingen krijgen

Aan het einde van het tweede leerjaar ga je een sector kiezen.

veel theorie en volgen in leerjaar 4 een extra examenvak.

De mogelijkheden zijn: Zorg & Welzijn, Groen, Economie en Techniek.

Het niveau is hoog en zwaar, maar ook breed. Je kunt

7

namelijk examen doen in handvaardigheid, tekenen of

Om je voor te bereiden op deze keuze, krijg je in de eerste twee leerjaren lessen

sport. Bij de Gemengde leerweg krijgen leerlingen het

Praktische Sector Oriëntatie (PSO). Je bezoekt alle sectoren en krijgt dan les

beroepsgerichte vak technologie of een ander praktijkvak als examenvak. Je kunt met dit diploma

in bijvoorbeeld dierverzorging, bloemschikken, etaleren, bereiden

doorstromen naar 4-HAVO of naar het MBO.

van voedsel, persoonlijke verzorging, verlenen van eerste hulp,

Je kunt bij deze leerweg ook twee vakken extra kiezen. Dat heet GTplus. Dat staat voor ‘Meer MAVO’.

timmeren en lassen. Zo ervaar je wat de sector inhoudt,

Je krijgt dat 7 theorievakken en 1 beroepsgericht vak voor je examen.

zodat je keuze gemakkelijker wordt.

Zorg & Welzijn

De Kaderberoepsgerichte leerweg: leerlingen zijn vooral praktisch bezig binnen de gekozen sector en bereiden zich op deze wijze

Stefanie Brons ‘Mijn favoriete vak: is Nederland, omdat ik da wel goed in ben’. ar

goed voor op het toekomstig beroep. Je kunt met dit diploma doorstromen naar niveau 3 of 4 van het MBO. De Basisberoepsgerichte leerweg: leerlingen die moeite hebben met de theoretische vakken krijgen hier veel praktijklessen. Met dit diploma kun je doorstromen

Gerben Teunissen: ‘Het allerleukste vind ik gyjem, want dan kun je even al energie er uit gooien’. De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

naar niveau 2 of 3 van het MBO.

Techniek

Wendy van Donkelaar: ‘Het allerleukste vind ik dat je in de eerste klas al PSO kr ijgt’ Wat vind jij het allerleukste van schoo

Economie l?

Groen

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Leerwegen 6

Weet jij al welke sector je gaat kiezen?

De Theoretische en Gemengde leerweg: leerlingen krijgen

Aan het einde van het tweede leerjaar ga je een sector kiezen.

veel theorie en volgen in leerjaar 4 een extra examenvak.

De mogelijkheden zijn: Zorg & Welzijn, Groen, Economie en Techniek.

Het niveau is hoog en zwaar, maar ook breed. Je kunt

7

namelijk examen doen in handvaardigheid, tekenen of

Om je voor te bereiden op deze keuze, krijg je in de eerste twee leerjaren lessen

sport. Bij de Gemengde leerweg krijgen leerlingen het

Praktische Sector Oriëntatie (PSO). Je bezoekt alle sectoren en krijgt dan les

beroepsgerichte vak technologie of een ander praktijkvak als examenvak. Je kunt met dit diploma

in bijvoorbeeld dierverzorging, bloemschikken, etaleren, bereiden

doorstromen naar 4-HAVO of naar het MBO.

van voedsel, persoonlijke verzorging, verlenen van eerste hulp,

Je kunt bij deze leerweg ook twee vakken extra kiezen. Dat heet GTplus. Dat staat voor ‘Meer MAVO’.

timmeren en lassen. Zo ervaar je wat de sector inhoudt,

Je krijgt dat 7 theorievakken en 1 beroepsgericht vak voor je examen.

zodat je keuze gemakkelijker wordt.

Zorg & Welzijn

De Kaderberoepsgerichte leerweg: leerlingen zijn vooral praktisch bezig binnen de gekozen sector en bereiden zich op deze wijze

Stefanie Brons ‘Mijn favoriete vak: is Nederland, omdat ik da wel goed in ben’. ar

goed voor op het toekomstig beroep. Je kunt met dit diploma doorstromen naar niveau 3 of 4 van het MBO. De Basisberoepsgerichte leerweg: leerlingen die moeite hebben met de theoretische vakken krijgen hier veel praktijklessen. Met dit diploma kun je doorstromen

Gerben Teunissen: ‘Het allerleukste vind ik gyjem, want dan kun je even al energie er uit gooien’. De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

naar niveau 2 of 3 van het MBO.

Techniek

Wendy van Donkelaar: ‘Het allerleukste vind ik dat je in de eerste klas al PSO kr ijgt’ Wat vind jij het allerleukste van schoo

Economie l?

Groen

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Zorg & Welzijn

Weet jij al welke sector je gaat kiezen... 8

werkplekken nagebouwd. Zoals je op de

Beroepen m/v waar je voor kunt leren als je kiest voor Zorg & Welzijn zijn onder andere:

Zorg en Welzijn heeft veel te maken met de

kleuterschool een poppenhoek en de bouwhoek

mens. Je leert werken met mensen en voor

had, zo krijg je hier les in verschillende

mensen. Je leert hoe je met mensen om kunt

hoeken. Je leert werken in de thuiszorg of in

gaan in verschillende situaties.

een kapsalon. Ook krijg je te maken met de gehandicaptenzorg, de schoonheidssalon en de

* * * * * * * * *

In één grote ruimte zijn verschillende ‘echte’

nagelstylist kraamverzorger kapper verpleger in een ziekenhuis onderwijsassistent gehandicaptenverzorger kok sportinstructeur verpleger in een verzorgingsthuis

onderdelen langs.

Daisy Schoenmakers: ‘Ik kies voor Zorg & Welzijn, omdat ik verzorging een leuk vak vindt en omdat mijn moeder dat werk ook doet. Zij is bejaardenverzorgster’.

Beroep De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

keuken. Je werkt in groepjes en je komt bij alle

Laura van Hoorn: ijn. ‘Ik kies voor Zorg & Welz nt Ik wil kapster worden, wan ik knip nu al haar va mensen’. De weg naar: Werk • MBO • HBO

9


Zorg & Welzijn

Weet jij al welke sector je gaat kiezen... 8

werkplekken nagebouwd. Zoals je op de

Beroepen m/v waar je voor kunt leren als je kiest voor Zorg & Welzijn zijn onder andere:

Zorg en Welzijn heeft veel te maken met de

kleuterschool een poppenhoek en de bouwhoek

mens. Je leert werken met mensen en voor

had, zo krijg je hier les in verschillende

mensen. Je leert hoe je met mensen om kunt

hoeken. Je leert werken in de thuiszorg of in

gaan in verschillende situaties.

een kapsalon. Ook krijg je te maken met de gehandicaptenzorg, de schoonheidssalon en de

* * * * * * * * *

In één grote ruimte zijn verschillende ‘echte’

nagelstylist kraamverzorger kapper verpleger in een ziekenhuis onderwijsassistent gehandicaptenverzorger kok sportinstructeur verpleger in een verzorgingsthuis

onderdelen langs.

Daisy Schoenmakers: ‘Ik kies voor Zorg & Welzijn, omdat ik verzorging een leuk vak vindt en omdat mijn moeder dat werk ook doet. Zij is bejaardenverzorgster’.

Beroep De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

keuken. Je werkt in groepjes en je komt bij alle

Laura van Hoorn: ijn. ‘Ik kies voor Zorg & Welz nt Ik wil kapster worden, wan ik knip nu al haar va mensen’. De weg naar: Werk • MBO • HBO

9


Techniek

Weet jij al welke sector je gaat kiezen... 10

Beroepen m/v waar je voor kunt leren als je kiest voor Techniek zijn onder andere: * * * * * * * * *

automonteur fietsenmaker metselaar elektricien vrachtwagenchauffeur schilder timmerman lasser tegelzetter

Kijk eens om je

Vind je dit interessante onderwerpen? Dan is

heen, ook thuis:

techniek precies iets voor jou. Je leert daar met

alles draait om techniek.

moderne machines te werken. De richtingen die je kunt kiezen zijn: metaaltechniek,

Denk maar eens aan je boterhammetje die je tussen

installatietechniek, voertuigentechniek, transport &

de middag opeet. Landbouwmachines, vrachtauto’s,

logistiek, bouwtechniek en elektrotechniek.

mengers, ovens, verpakkingsmachines, winkels en

Je krijgt heel veel praktijklessen en je gaat

nog veel meer komen eraan te pas om die

stagelopen bij bedrijven. Als je meer praktijklessen

boterham bij jou te krijgen.

wilt hebben dan theorie, dan kan dat ook.

Erik Blotenburg: ‘Ik kies voor Techniek, want dat lijkt me leuk. Ik wil vrachtwagenchauffeur worden’.

Vakcollege! In de sector techniek is ook een speciale opleiding mogelijk, namelijk Vakcollege. Als je voor een opleiding in het Vakcollege kiest en ook wordt aangenomen, krijg je de mogelijkheid om direct te gaan leren voor een door jouw gekozen beroep. In de hogere leerjaren krijg je niet alleen les op school. Je zal ook een deel je schooltijd in een bedrijf

Job Klarenbeek: ‘Ik kies voor Techniek, omdat mijn vader monteur is. Dat wil ik ook worden’.

les krijgen, waar je het toekomstige beroep al kan uitoefenen.

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

De weg naar: Werk • MBO • HBO

11


Techniek

Weet jij al welke sector je gaat kiezen... 10

Beroepen m/v waar je voor kunt leren als je kiest voor Techniek zijn onder andere: * * * * * * * * *

automonteur fietsenmaker metselaar elektricien vrachtwagenchauffeur schilder timmerman lasser tegelzetter

Kijk eens om je

Vind je dit interessante onderwerpen? Dan is

heen, ook thuis:

techniek precies iets voor jou. Je leert daar met

alles draait om techniek.

moderne machines te werken. De richtingen die je kunt kiezen zijn: metaaltechniek,

Denk maar eens aan je boterhammetje die je tussen

installatietechniek, voertuigentechniek, transport &

de middag opeet. Landbouwmachines, vrachtauto’s,

logistiek, bouwtechniek en elektrotechniek.

mengers, ovens, verpakkingsmachines, winkels en

Je krijgt heel veel praktijklessen en je gaat

nog veel meer komen eraan te pas om die

stagelopen bij bedrijven. Als je meer praktijklessen

boterham bij jou te krijgen.

wilt hebben dan theorie, dan kan dat ook.

Erik Blotenburg: ‘Ik kies voor Techniek, want dat lijkt me leuk. Ik wil vrachtwagenchauffeur worden’.

Vakcollege! In de sector techniek is ook een speciale opleiding mogelijk, namelijk Vakcollege. Als je voor een opleiding in het Vakcollege kiest en ook wordt aangenomen, krijg je de mogelijkheid om direct te gaan leren voor een door jouw gekozen beroep. In de hogere leerjaren krijg je niet alleen les op school. Je zal ook een deel je schooltijd in een bedrijf

Job Klarenbeek: ‘Ik kies voor Techniek, omdat mijn vader monteur is. Dat wil ik ook worden’.

les krijgen, waar je het toekomstige beroep al kan uitoefenen.

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

De weg naar: Werk • MBO • HBO

11


Economie

Weet jij al welke sector je gaat kiezen... 12

afwisselende opleiding. Je gaat in de lessen

Beroepen m/v waar je voor kunt leren als je kiest voor Economie zijn onder andere: * * * * * * * * *

magazijnmedewerker verkoper baliemedewerker sport & bewegen horecamedewerker zelfstandig ondernemer etaleur caissièrm voorraadbeheerder

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

De sector Economie kies je als je richting

leren etaleren, je leert wat voorraadbeheer

verkoop of kantoor wilt. Je kunt de sector

is en je leert boekhouden. Ook leer je

Economie ook kiezen als je later in de

bedrijfseconomisch rekenen. Je gebruikt vaak

horeca wilt werken of als je later voor een

de computer, waarbij je regelmatig met het

sportopleiding zou willen kiezen.

officepakket werkt. Er zijn soms projectweken. Je gaat een bedrijf bezoeken en je gaat enquêtes

Veel dingen die je leert, kunnen

afnemen. Je werkt in een groep of soms ook

ook goed van pas komen als je later

alleen. Er zijn veel

volwassen bent en uit huis gaat.

opdrachten die je buiten

Het is een brede,

magazijnmedewerker

Selma Din ‘Ik kies voor E ç: con omdat ik het le omie, vi nd en omdat uk boekhouder wil ik later worden’.

de school gaat maken.

Roy Donker voort ‘Ik kies voor Economie, omdat ik later een eigen restaurant wil runnen’.

De weg naar: Werk • MBO • HBO

13


Economie

Weet jij al welke sector je gaat kiezen... 12

afwisselende opleiding. Je gaat in de lessen

Beroepen m/v waar je voor kunt leren als je kiest voor Economie zijn onder andere: * * * * * * * * *

magazijnmedewerker verkoper baliemedewerker sport & bewegen horecamedewerker zelfstandig ondernemer etaleur caissièrm voorraadbeheerder

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

De sector Economie kies je als je richting

leren etaleren, je leert wat voorraadbeheer

verkoop of kantoor wilt. Je kunt de sector

is en je leert boekhouden. Ook leer je

Economie ook kiezen als je later in de

bedrijfseconomisch rekenen. Je gebruikt vaak

horeca wilt werken of als je later voor een

de computer, waarbij je regelmatig met het

sportopleiding zou willen kiezen.

officepakket werkt. Er zijn soms projectweken. Je gaat een bedrijf bezoeken en je gaat enquêtes

Veel dingen die je leert, kunnen

afnemen. Je werkt in een groep of soms ook

ook goed van pas komen als je later

alleen. Er zijn veel

volwassen bent en uit huis gaat.

opdrachten die je buiten

Het is een brede,

magazijnmedewerker

Selma Din ‘Ik kies voor E ç: con omdat ik het le omie, vi nd en omdat uk boekhouder wil ik later worden’.

de school gaat maken.

Roy Donker voort ‘Ik kies voor Economie, omdat ik later een eigen restaurant wil runnen’.

De weg naar: Werk • MBO • HBO

13


Groen

Weet jij al welke sector je gaat kiezen... 14

bloemstukken maken, je leert sleutelen aan een

Beroepen m/v waar je voor kunt leren als je kiest voor Groen zijn onder andere: * * * * * * * * *

bloemist dierenverzorger loonwerker hovenier milieucontroleur dierenartsassistent stratenmaker tuinarchitect boswachter

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

Bij ‘Groen’ kun je veel doen. Je kunt veel in de

motor en je legt een tuin aan.

‘groene’ wereld ontdekken. Je werkt met planten

Ook is er een project waarbij je een tuin moet

of dieren. Je leert hoe ze verzorgd moeten

ontwerpen. Eerst maak je een schets van een tuin

worden, hoe je kunt verkopen en wat daarbij fout

en daarna maak je als groep deze tuin in het klein.

kan gaan.

De groene sector is een leuke, creatieve sector.

15

Je kunt al je creativiteit kwijt bij deze sector. Je verzorgt de dieren in het dierenverblijf, je gaat

Beroep

Thom Hupp ‘Ik kies voor Groenelsc, hoten: vanaf klei ns af aan omdat ik al vi nd. Ik wil de opleid groen leuk in bloemsierkunst gaang hovenier en doen’.

Daniëlle Kleinveldink: later ‘Ik kies Groen, omdatenik. Ik wil iets met dieren wil do en’. dierenar ts word

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Groen

Weet jij al welke sector je gaat kiezen... 14

bloemstukken maken, je leert sleutelen aan een

Beroepen m/v waar je voor kunt leren als je kiest voor Groen zijn onder andere: * * * * * * * * *

bloemist dierenverzorger loonwerker hovenier milieucontroleur dierenartsassistent stratenmaker tuinarchitect boswachter

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

Bij ‘Groen’ kun je veel doen. Je kunt veel in de

motor en je legt een tuin aan.

‘groene’ wereld ontdekken. Je werkt met planten

Ook is er een project waarbij je een tuin moet

of dieren. Je leert hoe ze verzorgd moeten

ontwerpen. Eerst maak je een schets van een tuin

worden, hoe je kunt verkopen en wat daarbij fout

en daarna maak je als groep deze tuin in het klein.

kan gaan.

De groene sector is een leuke, creatieve sector.

15

Je kunt al je creativiteit kwijt bij deze sector. Je verzorgt de dieren in het dierenverblijf, je gaat

Beroep

Thom Hupp ‘Ik kies voor Groenelsc, hoten: vanaf klei ns af aan omdat ik al vi nd. Ik wil de opleid groen leuk in bloemsierkunst gaang hovenier en doen’.

Daniëlle Kleinveldink: later ‘Ik kies Groen, omdatenik. Ik wil iets met dieren wil do en’. dierenar ts word

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Waarom ben jij eigenlijk naar deze

16

Patr ick van de ‘Deze school leek me we Top: al mijn vr ienden op dezel leuker, omdat school zi en dat is gezelliger’. tten Ewout Davelaa ‘Omdat het me een leuke r: school leek met de open dag’. Ri nske van Om ‘Omdat ik dat graag wild me: e en omda school christelijk is’. t de

Willem van Essen: ‘Ik wilde voor techniek kiezen en toen heb ik deze school gekozen’.

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

school gekomen?

Je ‘Het is een leuke ssa Jansen: op en vertelde le school. Mijn b roer zit er uk leek het me gew e verhalen, dus daarom oon een leuke sc hool’.

Wat is Praktijkonderwijs? De afkorting is PrO. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar oud, voor wie de leerwegen in het VMBO niet de juiste leerroute is.

17

Deze vorm van onderwijs duurt vier tot vijf jaar. De leerstof die je krijgt is speciaal op jou afgestemd.

Shirleen van Belkum: ‘Omdat het me een leuke school leek en ik ben blij dat ik er naar toe ben gegaan!’

Aan het begin krijg je vakken die je ook in groep 8 hebt gehad, zoals rekenen, taal en lezen. Later leer je veel meer dingen in de praktijk, zoals het gebruik van internet, een stratenboek lezen en een bankrekening bijhouden. Belangrijke onderdelen zijn de vakken techniek en arbeidstraining. Je bent vooral bezig op het gebied van wonen, werken en ontspannen. Via interne – en externe stages word je begeleid naar betaald werk. Ook wordt de mogelijkheid geboden om na het PrO door te stromen naar niveau 1 van het ROC.

opper t Etienne Kn et een Omdat h telijke leuke, chr isl is. schoo

Daphne van Beek: ‘Het leek me wel een leuke scho en je mag hier kiezen wat je ol wilt gaan doen later’.

Aan het eind van de rit krijg je geen diploma, maar certificaten.

René Horst: t m’n handen ‘Ik vind het leuk om medoen’. wat te gaan Carola Kamper t: eft op he ‘Omdat mijn zus er ood kik veel van gezeten en daar ha het is’. gehoord hoe leuk Kim Bos: hool. Het ‘Het leek me een leukehiescr een keer beviel me wel toen ik s’. geweest wa

jij Waar denk

aan bij he

t woord ‘s

Het draait allemaal om leren door te doen!

chool’?

Richard van Essen: mentoren – techniek lessen – schoolbel leuke vakken

Rafaël van der Horst: ‘Het is hier heel leuk, je leert god en de docenten zijn top! n Ko m o o k

aar onze

school, w

De weg naar: Werk • MBO • HBO

ant...


Waarom ben jij eigenlijk naar deze

16

Patr ick van de ‘Deze school leek me we Top: al mijn vr ienden op dezel leuker, omdat school zi en dat is gezelliger’. tten Ewout Davelaa ‘Omdat het me een leuke r: school leek met de open dag’. Ri nske van Om ‘Omdat ik dat graag wild me: e en omda school christelijk is’. t de

Willem van Essen: ‘Ik wilde voor techniek kiezen en toen heb ik deze school gekozen’.

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

school gekomen?

Je ‘Het is een leuke ssa Jansen: op en vertelde le school. Mijn b roer zit er uk leek het me gew e verhalen, dus daarom oon een leuke sc hool’.

Wat is Praktijkonderwijs? De afkorting is PrO. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar oud, voor wie de leerwegen in het VMBO niet de juiste leerroute is.

17

Deze vorm van onderwijs duurt vier tot vijf jaar. De leerstof die je krijgt is speciaal op jou afgestemd.

Shirleen van Belkum: ‘Omdat het me een leuke school leek en ik ben blij dat ik er naar toe ben gegaan!’

Aan het begin krijg je vakken die je ook in groep 8 hebt gehad, zoals rekenen, taal en lezen. Later leer je veel meer dingen in de praktijk, zoals het gebruik van internet, een stratenboek lezen en een bankrekening bijhouden. Belangrijke onderdelen zijn de vakken techniek en arbeidstraining. Je bent vooral bezig op het gebied van wonen, werken en ontspannen. Via interne – en externe stages word je begeleid naar betaald werk. Ook wordt de mogelijkheid geboden om na het PrO door te stromen naar niveau 1 van het ROC.

opper t Etienne Kn et een Omdat h telijke leuke, chr isl is. schoo

Daphne van Beek: ‘Het leek me wel een leuke scho en je mag hier kiezen wat je ol wilt gaan doen later’.

Aan het eind van de rit krijg je geen diploma, maar certificaten.

René Horst: t m’n handen ‘Ik vind het leuk om medoen’. wat te gaan Carola Kamper t: eft op he ‘Omdat mijn zus er ood kik veel van gezeten en daar ha het is’. gehoord hoe leuk Kim Bos: hool. Het ‘Het leek me een leukehiescr een keer beviel me wel toen ik s’. geweest wa

jij Waar denk

aan bij he

t woord ‘s

Het draait allemaal om leren door te doen!

chool’?

Richard van Essen: mentoren – techniek lessen – schoolbel leuke vakken

Rafaël van der Horst: ‘Het is hier heel leuk, je leert god en de docenten zijn top! n Ko m o o k

aar onze

school, w

De weg naar: Werk • MBO • HBO

ant...


De visie van De Meerwaarde Talenten ontwikkelen:

• het beste in jezelf naar boven halen • verbeteren waar je al goed in bent • gemotiveerd worden

Stanley Smit een beetje was Het was wel leuker. Ikmensen. Ik vond dat ik rd verlegen en wel menee dat het goed gi ng. Techniek wel goed werktet leukste vak, maar nu vi nd ik vond ik he els het leukst. Eng

Henja van Westerneng: ‘Mijn eerste lesdag was best leuk. maakte kennis met alle leraren Je en je kreeg alle boeken. Toen ik alle boek mijn tas had, was mijn tas he en in el zwaar. Je ging niet veel aan het werk. Maar vond de eerste lesdag wel leuk.’ ik

18

Christelijk Onderwijs:

Mijn eerste ke

• verwonderen over de schepping • omzien naar elkaar • weten wie God is Kleinscholig: • persoonlijke aandacht hebben voor alle leerlingen • werken met een vast team dat de leerling kent • leren op een veilige plek • leveren van maatwerk

Arno Hulzebosch: boeken – kerstviering dagopening – kaften zware tas Waar denk jij aan bij het woord ‘school’?

Hilde Bloemendaal: ‘De eerste schooldag was best nog spannend, want je kende daar naar bijna niemand. Toen moest je is kenn een klaslokaal en daar ging je d von maken met je nieuwe klas. Ik gen het wel een leuke klas. We gin t je allemaal spelletjes doen, zoda elkaar beter leerde kennen.’

nnismaking m

• gevarieerd leren • realistische opdrachten • onmisbare theorie

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

l

Y ‘Het was obsersi Beker: het begin op t spannend in je bent niet school, want zo’n grote s gewend om in De eerste ke chool te zijn. was wel raar, er met je klas opeens allemwant je hebt a klasgenotaenl .’nieuwe

Betekenisvol en zinvol onderwijs: • brede vorming

et onze schoo

19

Paul van der Leij: ‘De eerste dag was best spannend. Ik moest eerst een uur fietsen om op school te komen. Je moest allemaal in de aula gaan zitten. Toen werd je één voor één genoemd en werd er gezegd in welke klas je zat.’

Laura Schipper Eerst kwam ik op school. Toen was het best wel wennen, maar we gingen naar de klas en daar was het heel gezellig. Je werd echt heel goed geholpen. De weg naar: Werk • MBO • HBO


De visie van De Meerwaarde Talenten ontwikkelen:

• het beste in jezelf naar boven halen • verbeteren waar je al goed in bent • gemotiveerd worden

Stanley Smit een beetje was Het was wel leuker. Ikmensen. Ik vond dat ik rd verlegen en wel menee dat het goed gi ng. Techniek wel goed werktet leukste vak, maar nu vi nd ik vond ik he els het leukst. Eng

Henja van Westerneng: ‘Mijn eerste lesdag was best leuk. maakte kennis met alle leraren Je en je kreeg alle boeken. Toen ik alle boek mijn tas had, was mijn tas he en in el zwaar. Je ging niet veel aan het werk. Maar vond de eerste lesdag wel leuk.’ ik

18

Christelijk Onderwijs:

Mijn eerste ke

• verwonderen over de schepping • omzien naar elkaar • weten wie God is Kleinscholig: • persoonlijke aandacht hebben voor alle leerlingen • werken met een vast team dat de leerling kent • leren op een veilige plek • leveren van maatwerk

Arno Hulzebosch: boeken – kerstviering dagopening – kaften zware tas Waar denk jij aan bij het woord ‘school’?

Hilde Bloemendaal: ‘De eerste schooldag was best nog spannend, want je kende daar naar bijna niemand. Toen moest je is kenn een klaslokaal en daar ging je d von maken met je nieuwe klas. Ik gen het wel een leuke klas. We gin t je allemaal spelletjes doen, zoda elkaar beter leerde kennen.’

nnismaking m

• gevarieerd leren • realistische opdrachten • onmisbare theorie

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

l

Y ‘Het was obsersi Beker: het begin op t spannend in je bent niet school, want zo’n grote s gewend om in De eerste ke chool te zijn. was wel raar, er met je klas opeens allemwant je hebt a klasgenotaenl .’nieuwe

Betekenisvol en zinvol onderwijs: • brede vorming

et onze schoo

19

Paul van der Leij: ‘De eerste dag was best spannend. Ik moest eerst een uur fietsen om op school te komen. Je moest allemaal in de aula gaan zitten. Toen werd je één voor één genoemd en werd er gezegd in welke klas je zat.’

Laura Schipper Eerst kwam ik op school. Toen was het best wel wennen, maar we gingen naar de klas en daar was het heel gezellig. Je werd echt heel goed geholpen. De weg naar: Werk • MBO • HBO


Wie staat er voor je klaar?

Engi Saad: ‘Als ik ruzie heb of een probleem, dan helpt mijn mentor na de les. Dan gaan we samen er over praten’. Wat doet de mento

20

r voor jou?

We vinden het belangrijk dat jij extra

Sommige leerlingen hebben problemen

hulp krijgt als je dat nodig hebt. We kunnen

met leren. Een team deskundigen kan dan

mensen inschakelen van buiten de school.

hulp bieden.

Wie zijn dat dan?

Hoe word je geholpen?

Wat doet een mentor voor jou?

Wat heb jij daar aan?

• de schooldokter: hij/zij bekijkt –net als

• Als je moeite hebt met huiswerk maken,

• Je kunt met vragen of problemen bij hem

• leefstijl: je leert hoe je met jezelf en je

een gewone dokter– hoe het lichamelijk met je gaat. • de schoolmaatschappelijk werkster: zij praat

kun je naar huiswerkbegeleiding. • Er kan worden onderzocht hoe het komt dat je problemen hebt met leren. Je krijgt

Elke klas heeft een mentor.

trainingen voor leerlingen aan.

of haar terecht. • Als het nodig is, heeft de mentor contact met je ouders/ verzorgers.

met jou over hoe het op school en hoe

dan speciale hulp. Dit geldt als je

• In klas 1 legt de mentor een huisbezoek af.

het thuis gaat. Zij kan je tips geven.

bijvoorbeeld dyslexie hebt.

• Elke week heb je een mentoruur. Tijdens

• de orthopedagoog: als er problemen zijn met leren, kijkt zij hoe je het beste geholpen kunt worden. • de leerplichtambtenaar: hij bekijkt de afwezigheid van leerlingen.

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

Op school bieden wij verschillende

dit uur worden schoolzaken besproken.

klas om moet gaan. • sova-training: je leert anders om te gaan met andere mensen in jouw omgeving, zodat jij je prettiger voelt. • faalangsttraining: je leert omgaan met de angst die je kunt voelen bij je schoolwerk.

• De mentor zorgt er voor dat er een fijne sfeer is in de klas. • Je cijfers en je gedrag worden in de gaten gehouden door de mentor

Wat vind jij he t

allerleukste va

n school?

Benno van de List Het allerleukste van school vind ik de klasgenoten. Die zijn heel aardig en helpen ook als het nodig is. De weg naar: Werk • MBO • HBO

21


Wie staat er voor je klaar?

Engi Saad: ‘Als ik ruzie heb of een probleem, dan helpt mijn mentor na de les. Dan gaan we samen er over praten’. Wat doet de mento

20

r voor jou?

We vinden het belangrijk dat jij extra

Sommige leerlingen hebben problemen

hulp krijgt als je dat nodig hebt. We kunnen

met leren. Een team deskundigen kan dan

mensen inschakelen van buiten de school.

hulp bieden.

Wie zijn dat dan?

Hoe word je geholpen?

Wat doet een mentor voor jou?

Wat heb jij daar aan?

• de schooldokter: hij/zij bekijkt –net als

• Als je moeite hebt met huiswerk maken,

• Je kunt met vragen of problemen bij hem

• leefstijl: je leert hoe je met jezelf en je

een gewone dokter– hoe het lichamelijk met je gaat. • de schoolmaatschappelijk werkster: zij praat

kun je naar huiswerkbegeleiding. • Er kan worden onderzocht hoe het komt dat je problemen hebt met leren. Je krijgt

Elke klas heeft een mentor.

trainingen voor leerlingen aan.

of haar terecht. • Als het nodig is, heeft de mentor contact met je ouders/ verzorgers.

met jou over hoe het op school en hoe

dan speciale hulp. Dit geldt als je

• In klas 1 legt de mentor een huisbezoek af.

het thuis gaat. Zij kan je tips geven.

bijvoorbeeld dyslexie hebt.

• Elke week heb je een mentoruur. Tijdens

• de orthopedagoog: als er problemen zijn met leren, kijkt zij hoe je het beste geholpen kunt worden. • de leerplichtambtenaar: hij bekijkt de afwezigheid van leerlingen.

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

Op school bieden wij verschillende

dit uur worden schoolzaken besproken.

klas om moet gaan. • sova-training: je leert anders om te gaan met andere mensen in jouw omgeving, zodat jij je prettiger voelt. • faalangsttraining: je leert omgaan met de angst die je kunt voelen bij je schoolwerk.

• De mentor zorgt er voor dat er een fijne sfeer is in de klas. • Je cijfers en je gedrag worden in de gaten gehouden door de mentor

Wat vind jij he t

allerleukste va

n school?

Benno van de List Het allerleukste van school vind ik de klasgenoten. Die zijn heel aardig en helpen ook als het nodig is. De weg naar: Werk • MBO • HBO

21


Wauw, we krijgen een nieuw gebouw! Een nieuw gebouw?! 22

Op dit moment heeft De Meerwaarde meerdere locaties. Zo heb je een locatie aan de Wilhelminastraat, aan de Schoutenstraat en op de Lijsterhof. Dat is natuurlijk helemaal niet handig.

Nathan Zevering: huiswerk - uitval - pauze elke woensdag knakwost leswisselingen Waar denk jij aan bij het

23

woord ‘school’?

Daarom krijgen we een nieuw gebouw!

Dit is de plek waar de nie

Dat betekent: • Dan wordt er onderwijs gegeven in een mooie, nieuwe, veilige omgeving. • Alle sectoren van het VMBO bevinden zich onder één dak. • In de onderbouw worden oriëntatielessen in alle sectoren gegeven, zodat je in leerjaar 2 een goede keus kunt maken.

uwe school zal komen te

staan!

• Ze willen er voor zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen op school. Dus wordt er o.a. met de brandweer overlegd waar de brandslangen komen te hangen en wordt er gekeken waar camera’s opgehangen kunnen worden. • Ze gaan beslissingen nemen over hoe de school er aan de binnenkant uit komt te zien. Wat staat mooi? Wat is goed schoon te houden? Welke kleur wordt de vloer? Ze overleggen

Wordt het mooi? Voel ik me daar fijn?

zelfs welke lampen er komen te hangen in bv. de aula.

Er moet ontzettend veel geregeld worden, voordat er les gegeven kan worden in een nieuw gebouw. Daar zorgt een bouwcommissie voor. Wat regelen deze mensen? • Ze overleggen met de gemeente over de wegen en fietspaden. Het is wel handig als je gewoon

Is er al wat geregeld?

Kom ook naar

vlakbij het Pluimveemuseum in Barneveld. Het sluit aan bij de nieuwbouwwijk Veller. In deze wijk komt een nieuw treinstation

komen te staan.

en onze nieuwe school komt daarbij in de buurt.

nt...

Jochem Houwman: ‘... het is hier leuk en je voelt je hier snel op je gemak’.

Het is zeker dat er een nieuw gebouw komt. Dit gebouw komt op de plek

veilig met je fiets op school kunt komen, dat je veilig kunt oversteken en dat er geen lange files

onze school, wa

• Ze denken samen met een architect na over de vorm van het gebouw. Wordt het een blokkendoos, een leerfabriek of worden het allemaal eilandjes? Het is de bedoeling dat je je thuis gaat voelen in

Kortom: een nieuw gebouw voor alle sectoren van het VMBO waar een leerling

het nieuwe gebouw.

zich op zijn gemak kan voelen. Dat is wat De Meerwaarde gaat neerzetten in Barneveld!

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Wauw, we krijgen een nieuw gebouw! Een nieuw gebouw?! 22

Op dit moment heeft De Meerwaarde meerdere locaties. Zo heb je een locatie aan de Wilhelminastraat, aan de Schoutenstraat en op de Lijsterhof. Dat is natuurlijk helemaal niet handig.

Nathan Zevering: huiswerk - uitval - pauze elke woensdag knakwost leswisselingen Waar denk jij aan bij het

23

woord ‘school’?

Daarom krijgen we een nieuw gebouw!

Dit is de plek waar de nie

Dat betekent: • Dan wordt er onderwijs gegeven in een mooie, nieuwe, veilige omgeving. • Alle sectoren van het VMBO bevinden zich onder één dak. • In de onderbouw worden oriëntatielessen in alle sectoren gegeven, zodat je in leerjaar 2 een goede keus kunt maken.

uwe school zal komen te

staan!

• Ze willen er voor zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen op school. Dus wordt er o.a. met de brandweer overlegd waar de brandslangen komen te hangen en wordt er gekeken waar camera’s opgehangen kunnen worden. • Ze gaan beslissingen nemen over hoe de school er aan de binnenkant uit komt te zien. Wat staat mooi? Wat is goed schoon te houden? Welke kleur wordt de vloer? Ze overleggen

Wordt het mooi? Voel ik me daar fijn?

zelfs welke lampen er komen te hangen in bv. de aula.

Er moet ontzettend veel geregeld worden, voordat er les gegeven kan worden in een nieuw gebouw. Daar zorgt een bouwcommissie voor. Wat regelen deze mensen? • Ze overleggen met de gemeente over de wegen en fietspaden. Het is wel handig als je gewoon

Is er al wat geregeld?

Kom ook naar

vlakbij het Pluimveemuseum in Barneveld. Het sluit aan bij de nieuwbouwwijk Veller. In deze wijk komt een nieuw treinstation

komen te staan.

en onze nieuwe school komt daarbij in de buurt.

nt...

Jochem Houwman: ‘... het is hier leuk en je voelt je hier snel op je gemak’.

Het is zeker dat er een nieuw gebouw komt. Dit gebouw komt op de plek

veilig met je fiets op school kunt komen, dat je veilig kunt oversteken en dat er geen lange files

onze school, wa

• Ze denken samen met een architect na over de vorm van het gebouw. Wordt het een blokkendoos, een leerfabriek of worden het allemaal eilandjes? Het is de bedoeling dat je je thuis gaat voelen in

Kortom: een nieuw gebouw voor alle sectoren van het VMBO waar een leerling

het nieuwe gebouw.

zich op zijn gemak kan voelen. Dat is wat De Meerwaarde gaat neerzetten in Barneveld!

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

De weg naar: Werk • MBO • HBO


t all Wat vind jij he

Hoe laat moet jij beginnen? rooster. Dit rooster krijg je aan het begin van het schooljaar. Hoe laat een lesuur begint, is per locatie verschillend. Dit is in verband met de veiligheid.

Als je naar De Meerwaarde, locatie Schoutenstraat gaat , zijn dit de lestijden:

Als je naar De Meerwaarde, locatie Lijsterhof gaat, zijn dit de lestijden:

maandag t/m vrijdag maandag-vrijdag

school?

Nancy van de Brink: ‘Ik vind de pauzes het allerleukst, want dan kun je doen wat je wilt en een beetje uitrusten’.

Anders dan op de basisschool kan jouw lesdag op verschillende tijden beginnen. Dat ligt aan je 24

erleukste van

Carola van de Langemeen: huiswerk - vakken - leren 50 mi nuten - lokalen Waar denk jij aan bij het woord ‘scho

Als je naar De Meerwaarde, locatie Wilhelminastraat gaat, zijn dit de lestijden: 25

maandag: weekopening 08.10 - 08.20 uur

dinsdag t/m vrijdag

Les 1

08.20 - 09.05 uur

Les 1

08.10 - 09.00 uur

Les 2

09.05 - 09.50 uur

Les 2

09.00 - 09.50 uur

Les 3

09.50 - 10.40 uur

Les 3

09.50 - 10.40 uur

Pauze

Pauze Les 4

10.55 - 11.45 uur

Les 4

10.55 - 11.45 uur

begin

einde

Les 5

11.45 - 12.35 uur

Les 5

11.45 - 12.35 uur

08.10 uur

14.45 uur

Pauze

Les 1

08.20 - 09.10 uur

Les 2

09.10 - 10.00 uur

Les 6

13.05 - 13.55 uur

Les 6

13.05 - 13.55 uur

Les 3

10.00 - 10.50 uur

Les 7

13.55 - 14.45 uur

Les 7

13.55 - 14.45 uur

Pauze

ol’?

Pauze

Pauze

Pauze

Les 4

11.10 - 12.00 uur

Les 8

14.55 - 15.45 uur

Les 8

14.55 - 15.45 uur

Les 5

12.00 - 12.50 uur

Les 9

15.45 - 16.35 uur

Les 9

15.45 - 16.35 uur

Pauze Les 6

13.20 - 14.10 uur

Les 7

14.10 - 15.00 uur

Les 8

15.00 - 15.50 uur

Les 9

15.50 - 16.40 uur

De Meerwaarde, Locatie Lijsterhof

(in incidentele gevallen)

De Meerwaarde, Locatie De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

Schoutenstraat

De Meerwaarde, Locatie Wilhelminastraat

De weg naar: Werk • MBO • HBO


t all Wat vind jij he

Hoe laat moet jij beginnen? rooster. Dit rooster krijg je aan het begin van het schooljaar. Hoe laat een lesuur begint, is per locatie verschillend. Dit is in verband met de veiligheid.

Als je naar De Meerwaarde, locatie Schoutenstraat gaat , zijn dit de lestijden:

Als je naar De Meerwaarde, locatie Lijsterhof gaat, zijn dit de lestijden:

maandag t/m vrijdag maandag-vrijdag

school?

Nancy van de Brink: ‘Ik vind de pauzes het allerleukst, want dan kun je doen wat je wilt en een beetje uitrusten’.

Anders dan op de basisschool kan jouw lesdag op verschillende tijden beginnen. Dat ligt aan je 24

erleukste van

Carola van de Langemeen: huiswerk - vakken - leren 50 mi nuten - lokalen Waar denk jij aan bij het woord ‘scho

Als je naar De Meerwaarde, locatie Wilhelminastraat gaat, zijn dit de lestijden: 25

maandag: weekopening 08.10 - 08.20 uur

dinsdag t/m vrijdag

Les 1

08.20 - 09.05 uur

Les 1

08.10 - 09.00 uur

Les 2

09.05 - 09.50 uur

Les 2

09.00 - 09.50 uur

Les 3

09.50 - 10.40 uur

Les 3

09.50 - 10.40 uur

Pauze

Pauze Les 4

10.55 - 11.45 uur

Les 4

10.55 - 11.45 uur

begin

einde

Les 5

11.45 - 12.35 uur

Les 5

11.45 - 12.35 uur

08.10 uur

14.45 uur

Pauze

Les 1

08.20 - 09.10 uur

Les 2

09.10 - 10.00 uur

Les 6

13.05 - 13.55 uur

Les 6

13.05 - 13.55 uur

Les 3

10.00 - 10.50 uur

Les 7

13.55 - 14.45 uur

Les 7

13.55 - 14.45 uur

Pauze

ol’?

Pauze

Pauze

Pauze

Les 4

11.10 - 12.00 uur

Les 8

14.55 - 15.45 uur

Les 8

14.55 - 15.45 uur

Les 5

12.00 - 12.50 uur

Les 9

15.45 - 16.35 uur

Les 9

15.45 - 16.35 uur

Pauze Les 6

13.20 - 14.10 uur

Les 7

14.10 - 15.00 uur

Les 8

15.00 - 15.50 uur

Les 9

15.50 - 16.40 uur

De Meerwaarde, Locatie Lijsterhof

(in incidentele gevallen)

De Meerwaarde, Locatie De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

Schoutenstraat

De Meerwaarde, Locatie Wilhelminastraat

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Kom ook naar onze school, want... Sanne van Beek … het is zo tof en het fietsen valt wel mee! 26

Rafaël … het is hier h van der Horst eel leuk en de docenten , je leert goed zijn top!

Niels Timmer … het is een leuke school en je leert er veel! Ger t-Jan van Be … als je handig met je ek handen is dit echt wat voor jou! bent,

27

Wesley Doppenberg … het is een gezellige school met leuke docenten!

n k en Simone Fra hier … het is chill! Petra van Binsbergen … de beste vrienden vind je hier!

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

Puzzelen: De Meerwaarde Woordzoeker!

Bart van Meer veld … het is de beste en leukste school!

Puzzelaar! Zoek alle woorden op in de puzzel en streep ze door. De overgebleven woorden vormen een zin die alles met De Meerwaarde te maken heeft. Veel plezier!

Bernadet van Essen er is … het is heel gezellig en ! altijd wat te beleven Jochem Houwman voelt je … het is hier leuk en je k! hier snel op je gema

aula

gym

kluisje

pauze

tekenen

biologie

handvaardigheid

lestijden

sector

tussenuur

brugklas

huiswerk

lokaal

sportdagen

vmbo

brugpieper

instaptoets

meerwaarde

succes

werkboek

Margje Kr uithof rstandig en … dan leer je goed en ve veel lol! je maakt tegelijkertijd

economie

introductie

mentor

talent

wiskunde

groen

klasgenoot

nederlands

techniek

zorgenwelzijn

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Kom ook naar onze school, want... Sanne van Beek … het is zo tof en het fietsen valt wel mee! 26

Rafaël … het is hier h van der Horst eel leuk en de docenten , je leert goed zijn top!

Niels Timmer … het is een leuke school en je leert er veel! Ger t-Jan van Be … als je handig met je ek handen is dit echt wat voor jou! bent,

27

Wesley Doppenberg … het is een gezellige school met leuke docenten!

n k en Simone Fra hier … het is chill! Petra van Binsbergen … de beste vrienden vind je hier!

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

Puzzelen: De Meerwaarde Woordzoeker!

Bart van Meer veld … het is de beste en leukste school!

Puzzelaar! Zoek alle woorden op in de puzzel en streep ze door. De overgebleven woorden vormen een zin die alles met De Meerwaarde te maken heeft. Veel plezier!

Bernadet van Essen er is … het is heel gezellig en ! altijd wat te beleven Jochem Houwman voelt je … het is hier leuk en je k! hier snel op je gema

aula

gym

kluisje

pauze

tekenen

biologie

handvaardigheid

lestijden

sector

tussenuur

brugklas

huiswerk

lokaal

sportdagen

vmbo

brugpieper

instaptoets

meerwaarde

succes

werkboek

Margje Kr uithof rstandig en … dan leer je goed en ve veel lol! je maakt tegelijkertijd

economie

introductie

mentor

talent

wiskunde

groen

klasgenoot

nederlands

techniek

zorgenwelzijn

De weg naar: Werk • MBO • HBO


Open Huis!

Op donderdag 22 januari 2009 is er Open Huis in alle drie de vestigingen van De Meerwaarde. Van 18.00 - 21.30 uur valt er vanalles te beleven. En omdat 28

we dan voor het eert als De Meerwaarde Open Huis houden zal er ook nog iets extra’s te beleven zijn...

Infomatie-, kijk en beleefavonden Locatie Schoutenstraat: donderdag 6 november, aanvang 19.30 uur Locatie Wilhelminastraat: donderdag 13 november, aanvang 19.30 uur

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent


Dit MOET je weten! Dennis van Es: ‘Het is veel leuker dan op de basisschool’. Christianne Plu ‘Het huiswerk valt wel me im: heel vaak een rappor t. Je e en je kr ijgt in de gaten houden als je kunt dus goed ergens mi nder goed voor staat’. Henk Bouw: ‘Je hoeft je niet zenuwa chtig te maken, hoor!’

Johan Eilander: ‘Eerst is het misschien wat spannend, maar later is het wel leuk.’

Damian ‘Het is een goedKlapwijk: voor deze scho e keuze als je ol kiest. H echt leuk!’ et is Delia van de Brandhof: ‘Het is een school waar je verschillende kanten op kunt gaan.’

nhoog: Kevin Inket bang te nie ‘Je hoeft voor de zijn li ngen!’ oudere leer

Hester Franke: ‘Het is heel leuk, omdat je op deze school meer afwisseling hebt met de leraren en lokalen.’

Lisanne Borren te vinden De lokalen zijn makkelijkhulpzaam. en de docenten zijn be Milou van Essen eng Het is helemaal niet zo als dat het lijkt! Gwen van Dijk tas, want in Doe niet alle boeken in jeen wisselen. de pauze kun je boek

Wouter van Milligen bben ar he … dat ze een fijn jaede cijfers en dat ze maar go halen!

Daniëlle Blokland … veel suc6!

Ingrid de Graag e … een gelukkig, leuk jaar en do je best! Mariël Koudijs … een heel leuk, gezellig en at goed schooljaar, maar dat ga vast lukken hier! Bonnie Ansink ! … veel plezier op De Meerwaarde

Wesley Busscher … veel plezier tijdens jullie eerst dag op de middelbare school! e Bas van Ravenhorst …dat jullie het leuk gaan krijge

Wij wensen alle nieuwe brugklass

n!

ers...

Valer ie van d … veel plezie er Gaag r je best! Je en doe vanzelf aan went je omge Succes! ving!

Willeke Koudijs … een leuk, gezellig jaar met je nieuwe vrienden en vriendinnen!

Dana Tamaëla … dat jullie een leuke klas en mentor krijgen!


Onderbouw Zorg & Welzijn Techniek Economie Groen Praktijkonderwijs ‘Het allerleukste aan de is dat je jezelf kuntze school zijn vindt Ir is Br ink, ’, leerli ng op De Meerw aarde

Praktijkonderwijs

Economie | Groen | Z&W

Techniek

Lijsterhof1

Schoutenstraat 109

Wilhelminastraat 82

Postbus 223

Postbus 223

Postbus 223

3770 AE Barneveld

3770 AE Barneveld

3770 AE Barneveld

Telefoon 0342 41 48 12

Telefoon 0342 41 22 84

Telefoon 0342 40 47 77

Niels Kievitt vindt dat iedereen naar De Meerwaarde moet komen want: ‘Het is een leuke school met veel mogelijkheden!’

De Meerwaarde | Geloof in elk Talent

Op o n z e s c h o o l ga je verder!!! De Meerwaarde!

De weg naar: Werk • MBO • HBO

Informatie over De Meerwaarde  

Informatie over De Meerwaarde 2008-2009