Page 1

SKRÆNTER, SØER OG 2 MØDESTEDER TILTAG I FRITIDSLANDSKABET VED TARUP-DAVINDE SPECIALE I LANDSKABSARKITEKTUR, RIE CELINA NIELSEN

PROCES, hæfte 3 af 3


Proces, hÌfte 3 af 3 CLIFFS, LAKES AND 2 MEETING POINTS initiatives in the recreational area near Tarup-Davinde 30 ECTS point speciale Udarbejdet af Rie Celina Nielsen // rie@landdesign.dk // mobil: 51222662 Vejleder: Peter Lundsgaard Hansen, ekstern lektor Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet December 2011


PROCES Gennem fotos af modeller og skitser, beskriver dette hæfte den proces som ligger til grund for projektet ”Skrænter, søer og 2 mødesteder”. Dette er tredje og sidste hæfte i serien.

3


4


Øverst: skrænter på acetone-model (registrering) Nederst: acetone-model, markeringen viser områder der er ejet af Tarup-Davinde i/s. Områderne er omdannet til rekreativ brug, eller der er planer herom.

5


6


Øverst: skitsering på acetone-model; skovplantninger og særlige steder. Nederst: Terrænmodel fra GIS. Lyse nuancer viser højdepunkter, mørke farver lavpunkter. Har i processen hjulpet til forståelsen af stedets topografi og rummeligheder.

7


8


SØER. 50-60 dybe, rene grundvandssøer er opstået, små og store mellem hinanden. Søerne er skabt som følge af grusgravningen, er et karakteristika for området. Fra start, har det i processen været nødvendigt at isolere søerne - for at få en forståelse for deres omfang. Derved tydeliggøres søernes udformning - som formidler stedets historie; de små søer er de tidligst gravede, senere er mere avancerede graveteknikker kommet til og gravning varetages nu af nationale råstofselskaber, hvorfor matrikler og derved søerne er blevet større.

9


Ikeabjerget

MØDESTEDET

Ibjerget

bronzehøj

kk e ræ

forbindelse

lygte

ke æk trær

lse inde forb

popler

N

NTE

Æ SKR

træ

pæle

MØDESTEDET

trærække

SKRÆNTER, aktive gravområder, retninger og særlige steder. Skitsering i Illustrator.

naturskolen

PLANFORSLAG. Skrænten og Mødestedet er særligesteder. Både fysiske og visuelle forbindelser

10


RETNINGER i landskabet, markering af særlige høje (bronzehøj, fredet ås Ibjeget, Ikea-bjerget). Skitsering på acetone-model.

PLACERING AF MØDESTED. Kurver og retninger i landskabet indrammer og skaber felt for et mødested. Skitsering på acetone-model.

FORLØBET Studier af kortmaterialer over Tarup-Davinde ledte tidligt til følgende iagttagelser: • mange søer • mange skrænter • områder der er omdannet til rekreativt brug Området undersøgtes herefter mere detaljeret igennem konceptuel skitsering, bl.a. på acetonemodeller, produceret ud fra kortgrundlag. Besøg i Tarup-Davinde og omegn gav yderligere indtryk, og hjalp til en forståelse af de landskabelige rum, områdets størrelse og skala. Via yderligere skitsering placeredes et centralt mødested. Den videre proces foregik herefter i en højere detaljeringsgrad, bl.a. med skitsering på en ny model af træpap. Foruden de mange fysiske modeller, er der igennem hele forløbet produceret skitser i både AutoCad og Illustrator, samt diverse collager. De følgende sider indeholder eksempler herpå.

11


CIRKLEN Undervejs i processen har der været mange tanker omkring design og udformningen af området. Cirklen passede godt ind på planen. Den lå rigtigt i landskabet. Virkede samlende indadtil, men samtidig udelukkende i forhold til omgivelserne.

CIRKEL - som det samlende element skitsering på model (acetonetryk på plade)

12


skitsering på terænmodel (spatelmasse på plade)

CIRKLEN - samler stedet, men hvad er cirklen? Bælte af trærækker? Lysning i skoven? Sti? Barkmark? skitsering på terænmodel (spatelmasse på plade)

13


SKITSERING, ankomst og rampeanlĂŚg, samt stiforbindelser og opholdspladser.

14


SNIT I LANDSKABET forskellig skala

15


Skitsering på model (acetonetryk på plade) vandforbindelser - så man kan sejle rundt i kano/kajak, markant grænse mellem skov og sø

16


Skitsering på model (acetonetryk på plade) mødested - centralt nedslagspunkt, trærækker, forbindelser

17


INSPIRATION: Bastion, skarpe stejle skrĂŚnter

18


ny skov

ny skov

Ikeabjerget græsbånd solfangere MØDESTEDET

pop

ler

ler

pop

nåleskov SEJLKLUBBEN

PLAN, Mødested + Sejlklub, nye skove, poppelrækker, solfangere

Hatch på søerne, plan til acetone tryk

19


Skitsering pü model (trÌpap med acetonetryk) øverst venstre, collage nederst: ankomst, rampe, festplads

20


Model (træpap med acetonetryk, print på transperanter) Væksthuset fremskudt på bastion, poppelrækker, søer

21


INSPIRATION WEB: TOPOTEK 1, tysk landskabsarkitektfirma, http://www.topotek1.de/ TNPLUS Paysagistes et architectes, www.tnplus.fr Julie Katrine Andersen, grafisk designer, http://inspirationlab.wordpress.com/ Architecture Research Unit, http://aru.londonmet.ac.uk/ Landzine, samling af landskabsarkitekturprojekter http://www.landezine.com/ BØGER: Høyer, Steen (2008): kompendieserie om landskab og arkitektur, hæfterne; Metode, Skala, Plan/1, Plan/2, Kulturlandskab-1, Kulturlandskab-2, Landskabsdannelse Hauxner, Malene (2010): Supernatur. Ikaros Academic Press

BILLEDFORTEGNELSE Illustrationer og fotos tilhører Rie Nielsen, hvis ikke andet er anført. side 7, digital terrænmodel fra GIS, Skov & Landskab side 22, Elisabeth B. Hansen

Vind i håret, på opdagelse i landskabet ved Tarup-Davinde.

22

Skrivebordet på specialesalen en sen aftentime, et miks af modeller, planer, noter, print af inspiration, computeren mv.


03 Skrænter, søer og 2 mødesteder. Tiltag i fritidslandskabet ved Tarup-Davinde  

Speciale i landskabsarkitektur. PROCES, hæfte 3 af 3

Advertisement