Page 1

PORTFOLIO

Rie Davidsen Arkitekt MAA Projekt index

TYPE

STED

TITEL

Konkurrenceforslag Konkurrenceforslag Opført projekt Opført projekt Afgangsprojekt Videreudvikling af konk. forslag Konkurrenceforslag Skitseforslag, under opføreslse Skoleprojekt, kandidatprogram Skoleprojekt, kandidatprogram Modelbyg

Polyform Arkitekter Polyform Arkitekter Stuen Arkitekter Work AC, NY KADK, afd. 10 Lundgaard & Tranberg Lundgaard & Tranberg Lundgaard & Tranberg KADK, afd. 10 KADK, afd. 10 Danmarks Radio

Silo Nordhavn Vertikale Villaer Shelter Urban have Gårdlandskabet Helsinki harbour Musicon Rockmagnet Villa Baumann Skøjtehal Nordvest musikskole Enestående nordiske huse


l

2013

l

polyform

arkitekter

l

arkitekt

maa

SILO NORDHAVN

Silobolig

OMDANNELSE AF FODERSTOFSILO TIL BOLIGTÅRN 2013 Arkitekt MAA Polyform Arkitekter

Konkurrenceforslaget handler om at omdanne den lille DLG silo i Nordhavnen til et moderne boligtårn ved at ombygge den eksisterende silo og tilføje ekstra kvadratmeter.

På denne måde skabes et højt monument som kan ses i resten af byen, samtidig med at boligerne er helt unikke og bærer præg af bygningens originale rumligheder.

Intentionen er at bevare den orignale form og tilføje de ekstra kvadratmeter på toppen.

Mit arbejde bestod hovedsageligt i at udvikle det overordnede koncept, planløsning og udvikle de forskellige boligkoncepter.

l


l

Siloen og Ă…rhus Torv

portfolio

Pakhusbolig

l

rie davidsen

Himmelbolig

Siloen set fra Ă…rhus Torv

Pakhusbolig

Himmelbolig

Silobolig

l


l

2013

l

Mødesteder mellem lejlighederne

polyform

arkitekter

l

arkitekt

maa

Situationsplan

Illustration af det fælles gårdrum

OMSORGSBOLIGER TIL ÆLDRE I LYNGBY 2013 Arkitekt MAA Polyform Arkitekter

Konkurrencen efterspurgte en omdannelse af en ældre skolebygning til 40 omsorgsboliger til ældre. Dette kræver en tilbygning for at få nok kvadratmeter. Konceptet er at folk skal føle de har deres eget, men stadig er del af et fællesskab. Ved

hjælp af gangbroer mellem boligtårnene, skabes et funktionelt fællesareal som indeholder ophold, adgangsveje og opbevaring. Jeg havde ansvaret for denne konkurrence og har været med i alle dele af afleveringen fra koncept til aflevering.

l


l

portfolio

l

rie davidsen

VERTIKALE VILLAER

Bruno Mathsson: Prenkers bolig og showroom, Snit AA1954

Stueplan

Snit AA

l


l

2011

l

stuen

Detalje af samling

arkitekter

l

medejer

SHELTER

Udfoldning af shelteret

Oprejst tilstand

l


l

portfolio

l

rie davidsen

Konceptdiagram

Shelteret set indefra

DESIGN OG OPFØRELSE AF UDENDØRS SHELTER 2011 Opført Stuen Arkitekter

Projektet var en privat opgave som jeg udførte i samarbejde med et kreativt fællesskab ‘Stuen Arkitekter’ som jeg er medejer af. Vi tegnede og byggede selv shelteret, som står på en privat ø udenfor Stavanger.

På grund af lokalplansbestemmelser, var den maksimale bebyggelsesprocent på øen allerede opnået og alle nye tilføjelser skulle være midlertidige. Som resultat er friluftshelteret sammenfoldeligt og kan rejses til brug om sommeren og pakkes sammen om vinteren.

l


l 2011

l

work architecture company, NY

l

prakitikant l

opførelsen, foto: workAC

foto: workAC

plan

tvĂŚrsnit


l

portfolio

l

rie davidsen

URBAN HAVE

foto: workAC

foto: workAC

PROJEKTFORSLAG WIEDEN+KENNEDY KONTOR RENOVERING

Denne lille lommepark er en del af en større projekt: en renovering af to etager i en kontorbygning på Manhattan, NY.

2011 Opført Praktikant Work Architecture Company, NY

Dette projekt arbejde jeg på det meste af tiden jeg var på kontoret. Jeg deltog i mindre designopgaver som lommeparken, en loungestue og et barområde. Derudover arbe-

jdede jeg på det endelige tegningssæt til udbudsmaterialet. Udover skitsering og modelarbejder, arbejdede jeg meget i AutoCAD og blev mere fortrolig med større tegningssæt og tekniske tegninger. Bla. rentegnede jeg alle bygningens elektroniske installationer og indre opstalter.

l


l 2013

l

kunstakademiets arkitektskole, afdeling 10

planudsnit; gårdfællesskabet

situationsplan

l

afgangsprojekt l

gårdfællesskabets teglblægning og teglfacader

modelbillede af helhedsgrebet

AFGANGSPROJEKT: BOLIG & ARBEJDSFÆLLESSKAB PÅ SKJULHØJ ALLÉ

Afgangsprojektets fokus var at afsøge en typologi som kunne rumme både boligen og arbejdspladsen. Typologien indgår i et større bo- og arbejdsfællesskab i et erhvervskvarter i Vanløse.

2013 Afdeling 10 Kunstakademiets Arkitektskole

Den nye struktur søger at nyfortolke og addere til stedets historie, rumlige hierarki og variation.

Hovedkonceptet er et gårdlandskab som består af en indre gade og fem mindre gårdrum. Ved hjælp af disse varierende mellemrum, behandles overgange fra privat til offentlig, forskellige grader af fællesskab og en sammenhæng med resten af kvarteret.


l

portfolio

l

rie davidsen

GÅRDLANDSKAB

planudsnit

øverst: helhedsplan. nederst: længdesnit

modelbillede

l


l 2011

l

lundgaard & tranberg Arkitekter

l

studentermedhjĂŚlper l

HELSINKI HARBOUR

udsnit af opstalt

stueplan

z


l

portfolio

l

rie davidsen

rendering af promenade og hotel

rendering af hele bebyggelsen Detajle af samling

VIDEREUDVIKLING AF VINDERFORSLAGET TIL HELSINKIS NYE HAVNEUDVIKLING 2011 Studentermedhjælper Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Min del af opgaven bestod i at udarbejde en mere detaljeret og økonomisk mulig helhedsplan i udviklingsområdet, udfra det vindende forslag. Gennem formstudier, tegninger og beregninger, var jeg med til at udforme en revideret helhedsplan som blev brugt til et lokalplanforslag og borgerhøringer.

Jeg arbejdede hovedsageligt videre med de eksisterende tegninger og reviderede CADfilerne og 3D visualiseringern fra konkurrenceforslaget. Derudover lavede jeg modelstudier som specielt var brugbare i møder og til diskussioner.

l


l 2011

l

lundgaard & tranberg arkitekter

l

praktikant l

Eksisterende hal, visualisering

Rockmuseet og Søjlepladsen, visualisering

KONKURRENCE: ROCKMUSEUM OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2011 Indbudt konkurrence Praktikant Lundgaard & Tranberg Arkitekter

I denne konkurrence havde jeg en stor del af ansvaret og arbejde med det arkitektoniske udtryk samt visuel og skriftlig beskrivelse af forslaget. Musicon-grunden er en gammel betonfabrik, som skal blive en ny bydel med vægt på kreativitet og kultur. Konkurrencen bestod i dels at designe en

udviklingsplan for området, dels at give et skitseforslag til et nyt rockmuseum. Forslaget beskriver stedet som et ruderat; et sted som er præget af tidligere menneskelig udnyttelse. Beplantningen vokser op mellem betonvognens spor og de gamle haller overtages langsomt af grønt, eller nye strukturer.


l

portfolio

l

rie davidsen

MUSICON

Situationsplan

l


l

2011

l

lundgaard

&

tranberg

arkitekter

l

praktikant

VILLA BAUMANN

Snit AA

Villaen er i skrivende stund under opførelse

l


l

Haven trækkes ind i huset og op i orangeriet

Det introverte hus og ekstroverte orangerie

portfolio

l

rie davidsen

Husets gamle og nye fodaftryk

Snit AA

Stueplan

SKITSEFORSLAG TIL OMBYGNING AF 1905 VILLA - HELLERUP 2011 Privat bygherre Praktikant Lungaard & Tranberg Arkitekter

Denne opgave bestod i at designe et nyt hus ud fra en eksisterende villa. På grund af lokalplansbestemmelser, kunne fodaftrykket ikke blive større end det var originalt. Min opgave var at foretage registrering af det eksisterende hus og udarbejde

et skitseforslag til det nye design. Jeg arbejdede med modeller, Autocad og 3D modellering, og deltog i bygherremøderne. Idag er huset under opførelse og ikke meget er ændret siden skitseforslaget.

l


l 2012 l

kunstakademiets arkitektskole, afdeling 10

l

skoleprojekt, kandidatprogram l

SKØJTEHAL

Den store skøjtebane, modelbillede

ROBUSTHED OG RESSOURCER, TEKTONISKE STUDIER Forår 2012 Afdeling 10, kandidatprogram Kunstakademiets Arkitektskole

Opgaven bestod i at undersøge en bygnings robusthed udfra et tektonisk udgangspunkt. Skøjtehallens struktur kommer ud af en tanke omkring det robuste som noget foranderligt, og åbent. Den metaboliske tankegang

er udfordret i en hexagonal limtræskonstruktion der spænder mellem hexagonale betonvolumener og betonfladen. Opgaven blev undersøgt i 3D modeller og i fysiske modeller som set på billederne.


l

portfolio

l

rie davidsen

Konceptmodel

Kig pĂĽ tvĂŚrs af den store bane , modelbillede

Tektoniske procesmodeller

l


l 2012 l

kunstakademiets arkitektskole, afdeling 10

l

skoleprojekt, kandidatprogram l

musikskole site

Situationsplan


l

portfolio

NORD VEST

l

rie davidsen

Rumligt længdesnit, musikskolen

Indre forbindelse mellem bygningsvolumener, modelbillede

TRANSFORMATION I BYENS RANDOMRÅDER; MUSIKSKOLE OG URBAN STRATEGI Efterår 2012 I samarbejde med Louise Høj Afdeling 10, kandidatprogram Kunstakademiets Arkitektskole

Dette projekt giver et bud på en opgradering af et mindre område i Nordvest, KBH. Gennem analyse af mellemrummene og infrastrukturen på stedet, er en strategi om nye forbindelser og lokalbestemt programmering lagt. Mellem to store veje skabes et offentligt rum for de bløde trafikanter, og

diversiteten i melllemrummene forstærkes. Musikskolen lægger sig som en forlængelse af de ydre rums forbindelser og bevægelser. En let, perforeret indre ‘gade’ skaber et nyt halv offentligt rum og forbinder de tunge volumener.

l


l

2012

l

danmarks

radio

l

modelbygger

ENESTÅENDE NORDISKE HUSE

Bruno Mathsson: Prenkers bolig og showroom, 1954

Johannes Exners eget hus, 1961

Gunnar Asplunds eget sommerhus, 1937

Halldor Gunnløgssons eget sommerhus, 1959

l


l

portfolio

l

rie davidsen

Ralph Erskine: Tesdorpfs Hus, 1954

Eva og Niels Koppel: Varmings Hus, 1952

1:33 MODELLER TIL TV-PROGRAMSERIE OM NORDISK MODERNISME 2012 Modelbygger Danmarks Radio

Denne opgave bestod i at bygge seks modeller til tvprogrammet, Enestående Nordiske Huse på DRK.

Modellerne blev bygget i lyst træpap og i skala 1:33 ligesom værkanalyse-modeller. Dette tillod en høj grad af detaljering.

Det var vigtigt at modellerne egnede sig til at blive filmet, da de skulle give seerne et hurtigt overblik over huset organisering og forløb.

Arbejdet krævede at jeg satte mig grundigt ind i hvert hus for at få de vigtigste egenskaber frem i modellerne. Temaet var tidlig nordisk modernisme.

l

Architecture Portfolio Rie Davidsen  

A selection of projects from school, internships and work

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you