Page 1

Omdat stilstand achteruitgang is


Inhoudsopgave 5

Stilstand is achteruitgang Voorwoord door Commercial Manager Production Printing Sander Sondaal

6

In vier jaar volwassen Ricoh, van innovator naar marktleider

10

De hybride uitdaging Zoeken naar nieuwe wegen voor samenspel tussen papier en digitaal

14

‘Print and Beyond’ Ricoh helpt bij noodzakelijke omslag

18

‘Extra diensten maken het verschil’ Gezonde groei bij Twigt Grafisch Facilitair

22

Inkjet als nieuw speerpunt Precision Marketing biedt nieuwe kans voor marketing service providers

26

Stel je eens voor… IMAGINE2012 laat zien waar Ricoh voor staat

30

Meer mogelijkheden tegen minder kosten Scholengroep kiest voor nieuwe organisatievorm repro

34

De drupa van de verandering Ricoh groter dan ooit aanwezig

38

Geen woorden, maar daden Ricoh en duurzaamheid

42

Over Ricoh Wereldwijd marktleider in duurzame documentoplossingen 3


4


VOORWOORD

Stilstand is achteruitgang Vier jaar geleden maakte Ricoh op drupa zijn entree in de grafische wereld. Met als doel om nu, een drupa verder, marktleider te zijn in het ‘digital colour press’ losbladsegment. Die ambitie hebben we vorig jaar al gerealiseerd dus is het tijd om de bakens weer te verzetten. Stilstand is immers achteruitgang.

Het communicatielandschap en het gebruik van de diverse media en kanalen is veranderd; iedereen is zender en iedereen is ontvanger. Dat betekent dat opdrachtgevers steeds meer vragen naar een combinatie van media om hun (communicatie)doelstellingen te bereiken. Maar het betekent evengoed dat het onderscheid tussen drukwerk en printwerk in het grafimediabedrijf en de centrale repro steeds meer gaat verdwijnen. Met als gevolg dat thema’s als een hybride workflow, printing-on-demand, web-to-print, variabele data printen en crossmediacommunicatie steeds belangrijker worden. Dat vraagt een andere manier van denken en een andere manier van werken. Wij zijn er klaar voor om u te helpen deze omslag te maken. Met een compleet portfolio aan productiesystemen, software en diensten én met de juiste mensen om uw bedrijfsprocessen en die van uw klanten te analyseren en te optimaliseren. Met als doel en als resultaat een prachtige, toekomstbestendige organisatie voor beide partijen. In deze uitgave leest u hoe de markt en Ricoh de afgelopen jaren zijn veranderd en hoe wij u kunnen helpen uw doelen te bereiken. Veel leesplezier. Sander Sondaal Commercial Manager Production Printing Ricoh Nederland B.V. 5


In vier jaar volwassen

6


2008-2012

Ricoh, van innovator naar marktleider

distributeur Infotec (voorheen Danka). Op die manier kon Ricoh zich vanaf dag één als een actieve speler in

Drupa 2008 was de eerste keer dat Ricoh

de grafimedia- en centrale repro-markt positioneren.

deelnam aan deze beurs. Nu is het bedrijf een

Bovendien verkreeg de totaalleverancier zo een groot

leidende speler, die onmogelijk nog over het

stuk marktkennis over de grafimediabranche.

hoofd kan worden gezien.

Sander Sondaal, Commercial Manager Production Printing, was erbij toen Ricoh in 2008 met de Pro C900 in de markt stapte. Een systeem dat al snel

We schrijven begin 2008; printerproducent Ricoh

zijn weg vond naar de copyshops, print-for-pay- en

heeft naam gemaakt als leider in de markt voor

direct-mail-bedrijven. Sondaal: “De grafische markt

kantoorautomatisering. Tegelijkertijd bevindt

was in eerste instantie afwachtend. Wij hadden nog

de markt voor production printing zich aan het

niet de naam dat we grafische productiesystemen

beginstadium van een enorme groeicurve – en Ricoh

maakten. Men zag het vooral als een mooie machine

wil erbij zijn om mee te doen aan die groei. In de

voor de centrale reproductieafdeling. Door de jaren

aanloop naar de grafische vakbeurs drupa onthult

heen boekten we echter steeds meer successen,

de directie van Ricoh de ambitieuze plannen aan het

waardoor we ook in de grafische markt groeiden.”

eigen management: een aandeel van dertig procent in het ‘digital colour press’ losbladsegment, te

Sterke speler

realiseren binnen drie jaar.

De echte doorbraak in de grafische markt volgde in

Bij het voornemen om een derde van de markt te

2010, met de introductie van de Pro C901. Die bracht

veroveren, was technologie niet de belangrijkste

sterke verbeteringen op het gebied van imaging-

drijfveer, maar eerder een voorwaarde voor

technologie door de overstap van een oliegebaseerd

innovatie. Vooral de ondersteuning van de klanten

systeem naar PxP-toner. Daardoor ging de kwaliteit

om de transitie te maken van traditioneel offset

van de afdrukken met sprongen omhoog en konden

naar digitaal drukken stond voorop. Het ging erom

meerdere soorten substraten streeploos verwerkt

printing-on-demand in de markt te zetten als gezond

worden. Sander Sondaal: “De grafische kwaliteit van

verdienmodel en relaties op te bouwen met klanten.

de machine werd volledig benut.” De grafici vielen als een blok voor de Pro C901.

Groei in de grafische markt

Medewerkers van traditionele handelsdrukkerijen

Al vóór drupa 2008 zette Ricoh stappen om actiever

zagen hoe er ineens volwaardige grafische producten

te worden in de grafische markt met de overname van

uit de machine rolden. Met de Pro C901 kon de 7


Klik hier en bekijk de start

commerciële drukker nieuwe diensten aanbieden.

van de samenwerking van

Ricoh verwierf dan ook al snel het imago van een

Ricoh en Heidelberg.

volwaardige speler in de grafimediamarkt. Ook bij de centrale repro’s (CRD) was er belangstelling voor de Pro C901. Dat was voor Sondaal geen

Tegelijkertijd is de Pro C901 steeds vaker te vinden

verrassing. “Als zo’n corporate organisatie zelf zo’n

in het hogere volume-segment. Sondaal: “Het

machine in huis heeft, dan acteert de repro ook als

kwam voor dat we bij klanten wel drie zware

grafisch bedrijf. Waar ze eerst volume uitbesteedden,

productiesystemen vervingen door één Pro C901.”

verwerken ze het nu zelf.”

De kennis en ruime ervaring in de corporate-omgeving – waar Ricoh al sinds jaar en dag marktleider is –

Verschuivingen

bieden veel aanknopingspunten met de CRD- en

Sinds 2008 ontwikkelde Ricoh voor elk segment in de

grafische markt. Ook op het gebied van inkjet werd

markt van digitale kleurenproductiesystemen zijn eigen

Ricoh steeds actiever. De aandelen van InfoPrint

oplossing. In het ‘light production’ losbladsegment

Solutions, oorspronkelijk IBM, kwamen in 2010 volledig

is er de Pro C751-serie. In het ‘digital colour press’

in handen van Ricoh. Op 1 december 2011 werd

losbladsegment is er de Pro C901 en daarboven kan

InfoPrint volledig geïntegreerd in Ricoh Nederland B.V.

ook nog de NexPress digitale kleurenpers worden aangeboden. Daarnaast heeft Ricoh rotatieve

Winnaarsmentaliteit

inkjetsystemen met het IP5000-platform.

De strategische samenwerking met Heidelberg

Door de jaren heen ontstond er een verschuiving

opende ook nieuwe perspectieven in de markt.

binnen de segmenten, omdat de gebruikers steeds

De overeenkomst biedt Ricoh wereldwijde

meer uit hun machines haalden. De Pro C751-

distributiecapaciteit en de combinatie geeft grafici

serie werd zo ook interessant voor de grafische

vertrouwen in de kwaliteit van de techniek.

ondernemer die met kleinere volumes werkt.

Sondaal: “Veel grafici denken: Ricoh moet iets goed

drupa

Overname IKON

2008

8

Integratie Infotec Nederland

2008

december 2009

Introductie Business Driver Programma

begin 2010

Introductie Pro C901

november 2010

Strategische samen­ werking met Heidelberg

februari 2011


2008-2012

doen, als Heidelberg met ze wil samenwerken. Van

Business Driver Programma, een programma om het

de andere kant vind je bij ons nog steeds dezelfde

verdienmodel van de gebruikers te ondersteunen.

winnaarsmentaliteit om nog beter en groter te willen

Het Business Driver Programma is een online platform

worden.”

waarmee gebruikers van production printing-

Ook op technologisch gebied biedt de samenwerking

oplossingen van Ricoh kennis kunnen vergaren. Dat

voordelen, vooral aan het begin van het productie-

gebeurt onder meer via een website vol informatie

proces. Het typisch grafisch bedrijf moet steeds

en marktanalyses op verschillende niveaus (technisch,

vaker de keuze maken tussen digitaal en offset

operationeel, directioneel). Daarnaast bevat het

en die workflow wordt dankzij de samenwerking

Business Driver Programma een keur aan adviseurs

geoptimaliseerd.

die de klanten helpen om de transformatie in hun bedrijfsvoering door te maken.

Business Driver

De ambitieuze doelstelling uit 2008 om binnen drie

Toen de producten, distributie, kennis en ervaring op

jaar een derde van de markt in het ‘digital colour

orde waren, werd de vraag steeds belangrijker hoe

press’ losbladsegment te veroveren, werd al in 2010

dat geheel naar de markt moest worden gebracht.

gerealiseerd. In 2011 zat Ricoh op een marktaandeel

Ricoh wilde een organisatie zijn die zijn klanten

van zo’n 33%. Tijdens drupa 2012 staat er dan ook

helpt om de transitie naar nieuwe verdienmodellen

een ander Ricoh op de beursvloer dan in 2008.

door te maken. Daarom ontwikkelde Ricoh het

Sondaal: “Destijds waren we the new kid on the block. Nu staan we er vol overtuiging met ons

De echte doorbraak volgde met de introductie van de Pro C901 Introductie Pro C751serie

oktober 2011

Integratie InfoPrint Solutions

december 2011

productportfolio en draait alles om het leveren van toegevoegde waarde aan de klant. We staan ook groots op de stand bij Heidelberg, die onze printers onder de naam Linoprint C-serie presenteert. Ook daar zijn we dé partner als het gaat om digitaal.”

Introductie TotalFlow

februari 2012

IMAGINE

april 2012

drupa

mei 2012

9


De hybride uitdaging

10


trends

Zoeken naar nieuwe wegen voor samenspel tussen papier en digitaal Opdrachtgevers en eindgebruikers verwerken hun informatie meer en meer digitaal en communiceren bij voorkeur multimediaal. Dat daagt de grafimediabranche en haar toeleveranciers uit de koers te verleggen richting een ‘hybride’ dienstverlening.

Het economisch Bureau van InG maakte begin februari jl. in haar somber gestemde Kwartaalbericht Industrie bekend dat de nederlandse industrie met 1,5% krimpt. Voor de grafische industrie maakte zij nog een uitzondering. Met slechts ‘een lichte daling’ bevindt de productie zich hier min of meer op het niveau van 2007, aldus de onderzoekers. Om er aan toe te voegen: “Maar wel bijna 15% onder het recordniveau uit 2000 als gevolg van voortgaande digitalisering.” Papiervolume In de voortgaande digitalisering van informatie en communicatie treedt bovendien een stroomversnelling op. Onderzoekers van het Amerikaanse Morgan stanley research herzagen begin dit jaar hun eerdere analyses. Zij stelden begin 2011 vast dat gebruikers van tablets, zoals de iPad, minder zouden printen. Ook zou meer dan 40% van hen het abonnement op een papieren krant 11


opzeggen – of had dat al gedaan. De inschatting was

documentenindustrie. De digitaliseringslag was

dat er op kantoor zo’n 8 tot 15% minder pagina’s

vooral ook een efficiencyslag. Dankzij bijvoorbeeld

zouden worden afgedrukt, maar die bleek begin

elektronische opmaak, computer-to-plate,

2012 al overtroffen. Het nieuwe rapport constateert

persautomatisering en digitale druktechnieken zag

ook dat in de VS de vraag naar grafisch papier sinds

grafisch Nederland de laatste jaren zelfs kans de

de introductie van de iPad in april 2010 met 9% is

omzet te laten groeien, ondanks een dalend aantal

gedaald. In het vierde kwartaal van 2011 lag het

bedrijven en medewerkers. Volgens Grafimedia in

papiervolume zelfs 24% lager dan de piek in 2006.

Cijfers, een uitgave van KVGO en Kenniscentrum GOC, realiseerden in 2005 een kleine 3.000 bedrijven

Efficiencyslag

met 46.420 medewerkers een omzet van bijna

Deze ontwikkelingen komen niet als een verrassing.

€ 7,4 miljard. Dat bedrag steeg volgens dezelfde

Digitalisering heeft de afgelopen decennia een

bron gestaag naar een top van € 7,7 miljard in 2008,

verregaande automatisering, optimalisering

gerealiseerd door nog geen 2.600 bedrijven met zo’n

en standaardisering van informatiestromen

39.570 medewerkers. In 2011 telde de branche nog

en productieprocessen mogelijk gemaakt –

krap 2.000 bedrijven en zakte de omzet tot rond de

juist ook binnen de grafische industrie en de

€ 7 miljard - maar dat betekent nog altijd dat er per bedrijf meer omzet werd gegenereerd dan in de jaren daarvoor.

Meer omzet per bedrijf

Web-to-print

De grafimediabranche krimpt in

De digitalisering betekent ook dat nieuwe technische

omvang, maar de omzet is pas de

mogelijkheden zich aandienen. Met het opslaan,

afgelopen jaren iets gaan dalen.

beheren en toegankelijk maken van data verbreedt

Met als resultaat nog steeds meer omzet per bedrijf dan ooit.

12

Jaar

aantal bedrijven

omzet (in miljarden)

2005

3.000

€ 7,4

2008

2.600

€ 7,7

2011

2.000

€7


TRENDS

het vakgebied zich richting content management systemen, database publishing, marketing services, printing-on-demand en gepersonaliseerd drukwerk. En daarmee ontstonden nieuwe kansen en verdienmodellen, zoals ‘web-to-print’ – een dienstverlening die bij uitstek al die mogelijkheden van het gedigitaliseerde grafische proces in zich verenigt. Ten tijde van drupa 2008 zei bijna de helft van de grafische bedrijven in Nederland geen webto-print-plannen te hebben. Met als meest gehoorde verklaring: “Mijn klant zit er niet op te wachten”.

Opdrachtgevers en eindgebruikers kiezen voor een wisselende combinatie van pixels en papier

Tijdens drupa 2012 is het fenomeen ‘internetdrukken’ al niet meer weg te denken. Multimediaal In kantooromgevingen en in vrijwel alle grafische

stelt grafische bedrijven en afdelingen in staat snel

marktsegmenten moet drukwerk het podium

en efficiënt op de veranderende vraag in te spelen.

delen met oprukkende digitale alternatieven, zoals

De ‘hybride drukkerij’, die offset en printtechnologie

websites, e-mail, apps en e-books. In de multimediale

combineert, is inmiddels een begrip geworden. Ook

communicatiemix kiezen opdrachtgevers en

gerenommeerde persenleveranciers erkennen nu het

eindgebruikers voor een wisselende combinatie van

potentieel van de digitale printtechnologie - neem

pixels en papier. Dat betekent ook dat de oplages per

bijvoorbeeld de samenwerking tussen Heidelberg

drukorder dalen, terwijl het aantal opdrachten juist

en Ricoh. Die term ‘hybride’ zal de komende jaren

vaak toeneemt. Pas op het moment dat het nodig

een nieuwe lading krijgen en veel meer betrekking

is, wordt exact de benodigde hoeveelheid besteld in

hebben op het samenspel tussen het drukwerk (van

een volledig geactualiseerde versie of, waarom niet,

een pers of van een printer) en de volledig digitale

voorzien van variabele teksten en beeldmateriaal.

informatiestromen en communicatiekanalen. Wie op dat nieuwe speelveld het overzicht bewaart, een

Hybride

coördinerende rol speelt en controle behoudt, zal

De professionele printtechnologie heeft zich

optimaal kunnen profiteren van de voortgaande

ontwikkeld tot een volwaardige druktechniek en

digitalisering. 13


Ricoh helpt bij noodzakelijke omslag

‘Print and Beyond’ Wil een grafimediabedrijf een gezonde toekomst

uitbreiden om toegevoegde waarde te kunnen

hebben, dan zal het zich moeten ontwikkelen,

bieden. “De grafimediaondernemer is bezorgd of hij

bijvoorbeeld richting een marketing service

wel genoeg werk houdt om zijn capaciteit blijvend

provider (MSP). Centrale repro’s moeten

te benutten. Hij kan dat alleen als hij toegevoegde

hun printaanbod en dienstverlening verder

waarde kan bieden. Kan hij dat niet, dan is alleen de

vercommercialiseren. Dat stelt Peter Williams,

prijs doorslaggevend. Dat maakt de situatie voor de

Executive Vice President, Production Printing

klassieke drukkerij moeilijk. Maar als hij één of twee

Business Group, Ricoh Europe.

stappen zet, kan hij in een veel betere situatie komen. De uitbreiding van offset naar digitaal is daarbij slechts een eerste stap. Maar wel één die de deur

Peter Williams ziet de toekomst van papier als

opent voor verdere nieuwe mogelijkheden.”

onderdeel van de communicatiemix optimistisch

14

tegemoet. “Druk- en printwerk heeft een emotionele

Klantsegmentatie

waarde voor de ontvanger.” Maar volgens Williams

Een volgende stap om het bedrijf verder

moet een drukker zijn productie- en dienstenaanbod

te ontwikkelen, is te bepalen hoe men het


2012-2016

Peter Williams

15


productieproces kan standaardiseren en automatiseren met bijvoorbeeld een web-to-printapplicatie. Maar het kan nog veel verder gaan. Bijvoorbeeld door proactief met de klant mee te denken wie al die communicatie-uitingen ontvangt en wat daarbij de doelstellingen zijn. “De drukker beschikt over de data om de klant, die zelf meestal een zwakke infrastructuur heeft, te helpen. Met data analytics kan hij zijn klant helpen diens klanten te segmenteren en via persoonlijke communicatie en direct mail efficiënt te benaderen.” Vervolgens kan het grafimediabedrijf zijn klanten ook helpen met bijvoorbeeld de administratieve

“Wij hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een compleet portfolio aan producten en diensten”

afhandeling van zijn webshops, fulfilment, responsverwerking of voorraadbeheer. “Dat schept een relatie met de klant die veel dieper en langduriger is,

communicatie, niet met de inhoud van de boodschap.

dan wanneer hij alleen maar voor hem zou drukken.”

“Maar grafici hebben een goed gevoel voor de waarde van communicatie. Hij kan dus, en dat gaat

Marketing service provider

weer een stap verder, advies geven over de inhoud en

Op die manier ontwikkelt een grafimediaonderneming

vorm van de boodschap in een crossmediacampagne,

zich tot een communicatie service provider. Zowel in

waarmee hij een marketing service provider wordt.”

print als digitaal via het web. In dit geval houdt de drukker zich alleen bezig met het produceren van de

Werk weer naar binnen Voor centrale repro’s ligt de situatie heel anders, aldus Williams. “De trend is op dit moment vooral outsourcing. Maar omdat de workflow door automatisering tegenwoordig sterk vereenvoudigd is, kan dat een bedrijf er toe brengen het werk toch

16

Klik hier en zie de mogelijk­

weer naar binnen te halen. Ik ken bijvoorbeeld een

heden in print met de Ricoh Pro

universiteit die het werk eerst in offset uitbesteedde,

C751­serie.

maar nu digitaal in eigen huis produceert. Dat


2012-2016

Rol in digitale toekomst Corporate Executive Vice President & General Manager Simon Sasaki van de Production Printing Business Group bevestigt de visie van Peter Williams: “We gaan verder dan klanten te helpen om hun operationele kosten te verlagen, door samenwerking te bevorderen en effectiviteit in hun bedrijf te vergroten. De meest interessante ontwikkelingen komen voort uit de behoefte van grafimediabedrijven om hun rol te herkennen in een mobiele en digitaal georiënteerde toekomst. Of het nu gaat om on demand bestellen, informatie uit de cloud of om een volledig geïntegreerde en gepersonaliseerde marketingcampagne. Dan zijn er vanzelfsprekend uitstekende mogelijkheden voor grafimediabedrijven om een rol te spelen in de toenemende globalisering, omdat daarmee nieuwe markten voor hen toegankelijk zullen zijn. Met als basis de noodzaak om milieuverantwoord bezig te zijn, om er zeker van te zijn dat we onze toekomst veiligstellen.”

heeft ook een groot voordeel op het gebied van

diensten om onze klanten te helpen een efficiënte

coördinatie. Die ontbreekt nu vaak, omdat het

en winstgevende organisatie te worden en te blijven.

werk door verschillende afdelingen in een bedrijf bij

Het platform dat Ricoh daarvoor biedt, is TotalFlow;

verschillende bedrijven wordt uitbesteed. Daarmee is

een totaaloplossing waar al onze software, hardware,

het heel lastig om bijvoorbeeld de huisstijl in de hand

diensten en kennis samenkomen in doelgerichte

te houden. Door dat in huis te halen, kun je het veel

oplossingen voor grafimediabedrijven, centrale

beter controleren. Daarmee wordt de kwaliteit hoger

repro’s en transactioneel gestuurde omgevingen.

en dalen de kosten uiteindelijk.”

Om een grafische totaaloplossing te kunnen bieden, zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met

Compleet portfolio

offsetpersenbouwer Heidelberg en hun Nederlandse

Dat de meeste grafimediabedrijven en repro’s een

vertegenwoordiger Tetterode, die onze digitale

dergelijke omslag niet volledig zelfstandig kunnen

productiesystemen als Linoprint C-serie vermarkten.

maken, realiseert Ricoh zich terdege. Williams:

Op die manier kunnen we de drukker nu een hybride

“Daarom hebben wij de afgelopen jaren gewerkt

workflow bieden. Een absolute noodzaak voor een

aan een compleet portfolio aan producten en

modern, gezond grafimediabedrijf.” 17


Michel Wientjes (l) en Harold van der Horst.

18


KLANTCASE: TWIGT

Gezonde groei bij Twigt

‘Extra diensten maken het verschil’ Twigt Grafisch Facilitair groeit tegen de stroom

Als voorbeeld noemt Wientjes de overname van

in. Overnames en het ontzorgen van klanten

Dorgelo, ook in Waddinxveen. “Dorgelo maakt

maken het bedrijf succesvol.

speciale verpakkingen, waaronder bijvoorbeeld zakjes die juweliers gebruiken bij de reparatie van horloges.”

De directeuren/eigenaren Harold van de Horst en

Digitalisering biedt kansen

Michel Wientjes concentreren zich met het grafische

Ook de steeds verdergaande digitalisering biedt de

aanbod sterk regionaal. Wientjes: “Onze core business

Waddinxveense ondernemers kansen. Van der Horst:

is printen, drukken en nabewerken. Maar we hebben

“De juiste prijs en kwaliteit geven je bestaansrecht,

niet voor niks het woord facilitair aan ons logo

maar je maakt er niet het verschil mee. Dat doen we

toegevoegd. We verbreden ons portfolio om beter

met extra diensten. Zo hebben we, na een uitgebreid

aan te sluiten op de communicatiebehoeften- en

workflowonderzoek door Ricoh, gekozen voor Digital

processen van onze klanten. Zo creëren we voordeel

StoreFront (DSF). Daarmee kunnen onze klanten

voor de klant, extra rendement voor onze organisatie

vanuit hun locatie heel eenvoudig bijvoorbeeld

en een groter marktaandeel.”

drukwerk, printwerk en direct mail bij ons bestellen. 19


Twigt Grafisch Facilitair Twigt Grafisch Facilitair in Waddinxveen is sinds oktober 2008 in handen van Harold van der Horst en Michel Wientjes. Zij richten zich op groei met concentratie op de Groene Hart-regio. Waddinxveen is de hoofdlocatie, daarnaast zijn er vestigingen in Reeuwijk, Alphen aan den Rijn en Soest. De groep bestaat nu naast Twigt Grafisch Facilitair uit de bedrijven Dorgelo Grafisch Facilitair, Drukkerij Macula, De Heij Van Norden Grafisch Facilitair, Drukkerij Jan van Gils, Veldwijk-van Loon Grafische Bedrijven en Orderpicker. Het aanbod van diensten aan de zakelijke markt bestaat uit offsetdruk en print, waaronder ook grootformaat, direct mailing fulfilment, creatie, ontwerp, opmaak, online opmaak, online besteldiensten en voorraadbeheer. Kredietbeoordelaar Graydon rekende het Waddinxveense bedrijf recent tot de top vijf procent van de financieel gezondste bedrijven in de grafimediabranche. Vorig jaar stapte Navitas Capital als aandeelhouder in de onderneming. Deze investeringsmaatschappij van Jan Zeeman participeert in bewezen succesvolle ondernemingen, met ‘de blik op lange termijn rendement’.

20

Ook kunnen ze zelf POD-artikelen en gebruikers

hielp ons bij het binnenhalen van een nieuwe klant

aanmaken en onderhouden, bestellingen autoriseren

die vele duizenden cursussen per jaar verzorgt,

en nog veel meer. De productie vindt zeer efficiënt

waarvoor ruim dertig externe auteurs materialen

plaats met zo min mogelijk menselijke tussenkomst.”

ontwikkelen. Dat materiaal werd ongeordend en

De directeur/eigenaar noemt nog enkele voorbeelden,

inefficiënt aangeboden en geproduceerd, wat veel

waarbij DSF en de ondersteuning vanuit het

extra tijd en geld kostte. Wij bieden nu een omgeving

Ricoh Business Driver Programma hielpen bij

waarin de aanbieders hun eigen artikelen eenvoudig

het binnenhalen van nieuwe klanten. “Concreet

kunnen samenstellen en aanmaken. De coördinator

betekent die ondersteuning onder meer dat Ricoh

kiest vervolgens de elementen die hij nodig heeft

een Order- en Account Management-training heeft

en geeft hoeveelheden en afleverlocaties aan. Het

verzorgd en heeft geholpen bij het ontwikkelen en

cursusmateriaal wordt on demand geprint, met tabs

geven van demonstraties van DSF. Deze oplossing

gescheiden en gecombineerd met allerlei andere


KLANTCASE: TWIGT

Wientjes: “In de oriëntatiefase hebben we samen met

‘Consistente kwaliteit is heel belangrijk’

de Customer Development Consultants van Ricoh uitgezocht waar de omslagpunten voor drukken of printen lagen voor onze productsoorten.” Medewerkers beslisten mee en ook klanten werden betrokken bij de keuze van de leverancier, al was het getoonde printwerk anoniem. Van der Horst:

zaken, zoals naambordjes. En op de juiste tijd op de

“We hebben vier geselecteerde printerleveranciers

juiste locatie afgeleverd.”

allemaal dezelfde bestanden laten printen. Dat resultaat hebben we aan onze mensen en klanten

Partnerschap

voorgelegd, die unaniem kozen voor de afdrukken

Een ander voorbeeld gaat over een bedrijf met dertig

van de Ricoh Pro C901. Zowel onze medewerkers als

vestigingen en een centrale marketingcommunicatie.

klanten moeten er immers op kunnen vertrouwen

”Alle communicatie over zaken als advertenties,

dat de kwaliteit goed en constant is, net als bij een

brochures en direct mail liep via het hoofdkantoor.

offsetpers. Het interne proces is belangrijk, maar bij

Ook daar hebben we samen met Ricoh onderzoek

klanten die de ene keer een gedrukt en de andere

gedaan. Nu is het hoofdkantoor volledig ontzorgd. De

keer een geprint product krijgen, is consistente

vestigingen kunnen in standaard huisstijl-templates

kwaliteit minstens zo belangrijk. Maar daarnaast moet

werken en zelf hun bestellingen bij ons plaatsen.”

je ook bij een printer natuurlijk gewoon productie

Wientjes: “Dat is samenwerking. Aan de ene kant

kunnen draaien. Onze Pro C901’s voldoen aan al die

met Ricoh, die wij niet zien als leverancier maar als

vereisten.”

partner, en aan de andere kant versterkt deze service het partnerschap met de klant.” Ricoh zelf omschrijft deze aanpak als de transformatie van printprovider naar marketing services provider, waarbij print een belangrijke rol speelt. Tempo Twigt koos er in 2011 voor om naast de Ricoh zwart-

Klik hier voor een video over de

wit productiesystemen ook te gaan werken met

voordelen van de Ricoh Pro

full colour productiesystemen van hetzelfde merk.

C901. 21


Inkjet als nieuw speerpunt

22


INKJET

Precision Marketing biedt nieuwe kans voor marketing service providers Ricoh zet met de introductie van het nieuwe rotatie inkjetproductiesysteem de InfoPrint 5000 VP een volgende stap op het gebied van inkjet voor grafimediatoepassingen. De totaalleverancier voor de production printingmarkt ziet Precision Marketing – datagedreven, gepersonaliseerde communicatie via meerdere kanalen – als een belangrijke toepassing.

In 2007 al werd Ricoh door een joint venture met IBM Printing Systems Division onder de naam InfoPrint Solutions actief in de markt van rotatieve productiesystemen en output-management oplossingen. Vanaf 1 juli 2010 nam Ricoh Nederland de salesactiviteiten van InfoPrint Solutions waar en per 1 december 2011 is de InfoPrint-organisatie volledig geïntegreerd. Ricoh is nu verantwoordelijk voor alle activiteiten, zoals sales, marketing, professional services, support en R&D. AFP-expertise Thomas Haas, Precision Marketing Principal Ricoh Europe: “Ricoh kocht het voormalige IBM Printing Systems Division niet alleen vanwege de kennis van rotatieve productiesystemen, maar ook vanwege de diepgaande expertise van AFP (Advanced Function 23


Thomas Haas: “Het is belangrijk om diepgaande kennis te

Presentation). Het AFP-platform stroomlijnt als

hebben van de AFP-

industriële standaard de volgende zaken: creatie

workflow- en front

en management van gepersonaliseerde content,

end-technologie.”

integratie met bestaande documentsystemen, het op hoge snelheid printen van kleur, datacontrole -veiligheid en -integriteit, de levering van informatie in ieder gewenst formaat en workflowmanagement. Nog een reden voor de overname was de verkoopervaring van software in de vorm van bijvoorbeeld Automated Document Factory (ADF) oplossingen (hoogwaardige software voor de automatisering, bewaking en integratie van

ook behoefte aan het borgen van Service Level

documentprocessen) en bijbehorende professionele

Agreements met eindgebruikers, zoals banken, met

diensten voor de production printing-markt. Waar

bedrijfskritische documentprocessen.”

een gemiddelde traditionele drukkerij zich steeds meer begeeft op de markt van kleinere oplagen en

Productfamilie

snellere doorlooptijden produceren rotatiesystemen

De Ricoh InfoPrint-familie bestaat uit twee

normaal gesproken miljoenen pagina’s per

segmenten: het IP4100-platform met zwart-wit

maand. Bedrijven die daarmee bezig zijn, hebben

rotatie lasersystemen en het IP5000-platform met rotatie kleureninkjetsystemen. De groei zit hem voornamelijk in de laatste groep, die werkt op

Onze rol in de Precision Marketing-markt is die van one-stop-shop serviceprovider

basis van samen met Epson ontwikkelde drop-ondemand-inkjet piezo-technologie. Het belangrijkste verschil tussen de diverse systemen van de InfoPrintfamilie betreft de printcapaciteit. Hoogvolume inkjetproductie dient een balans te vormen tussen snelheid, kwaliteit en kosten. Het gaat vandaag de dag verder dan alleen een logo of handtekening op een document. Haas: “Daarom is het zo belangrijk om diepgaande kennis te hebben van de AFP-workflow en front end-technologie.”

24


INKJET

Verschillende klanten

respons- en conversiepercentages en een verhoogde

Als het om klanten voor dit soort systemen gaat,

ROMI (return on marketing investment). Een goed

maakt Ricoh onderscheid tussen grafimediabedrijven,

voorbeeld daarvan is hotelketen Best Western, dat

direct mail- en servicebureaus en corporate

haar standaard loyaliteitsprogramma omzette in

organisaties die zelf printfaciliteiten in huis hebben,

een persoonlijke aanbieding bij het uitreiken van

vaak als onderdeel van hun datacenter of IT-afdeling

de factuur aan de gast. Het aantal verblijven steeg

(bijvoorbeeld banken of verzekeringsbedrijven).

met 39%, het aantal overnachtingen met 34%.

Haas: “Klanten hebben behoefte aan oplossingen

Dat leverde 30% meer omzet op en een Return on

voor documentcreatie, automatisering en integratie.

Investment in de testgroep van 278%.”

Dit zijn belangrijke onderdelen van Precision

“Onze rol in de Precision Marketing-markt is die

Marketing.”

van one-stop-shop serviceprovider, omdat we alle aspecten van de workflow vanuit één bron

Hoge respons en omzet

begrijpen. Dat start al bij de data-analyse en loopt

Gangbare applicaties die met behulp van kleuren

via documentcreatie en vormgeving tot workflow- en

rotatie-inkjetsystemen worden geproduceerd,

outputmanagement. En uiteraard kunnen we ook de

zijn transactionele documenten, direct mail en

benodigde apparatuur leveren.”

boeken. “Bijvoorbeeld boeken on-demand of geïndividualiseerde studie- en werkboeken.” Ricoh

Postordercatalogi

richt zich daarnaast op de toepassing Precision

Ricoh verwacht een sterke groei van de kleuren

Marketing. “Die manier van marketing leidt dankzij

inkjetmarkt in Europa. Haas: “Dat is vooral te danken

een totaal geïndividualiseerde klantcommunicatie

aan de overstap van veel bedrijven naar toepassingen

via een combinatie van kanalen tot absolute

in kleur. Bijvoorbeeld voor Precision Marketing in de

relevantie van de boodschap. Dit resulteert in hoge

transactie- en DM-markt.” Eén van de producten die volgens de Precision Marketing Principal in de toekomst in inkjet geproduceerd gaat worden, is de postordercatalogus. “Retailers denken na of ze sommige van hun gangbare catalogi kunnen vervangen door kleinere, lees

Klik hier voor een korte

dunnere, catalogi. Door die digitaal te produceren,

demonstratie van de InfoPrint

kunnen ze volledig geïndividualiseerd worden. Met

5000.

andere woorden: Precision Marketing.” 25


26


IMAGINE2012

Stel je eens voor‌ IMAGINE2012 laat zien waar Ricoh voor staat Net als de wereldberoemde zanger John Lennon, die in het lied Imagine bezong hoe hij zich een ideale toekomst voorstelde, heeft ook Ricoh een visie op een betere wereld. Een visie die wordt uitgedragen via IMAGINE2012.

Verbeeldingskracht staat aan de basis van grootse ideeĂŤn. Denken in kansen, in plaats van in beperkingen. Dat is hoe een mooie toekomst tot stand komt, dat is wat IMAGINE2012 uitdraagt. Practice what you preach is daarbij een basisvoorwaarde. Ricoh gelooft in organisaties en instellingen met mensen die het gevoel hebben dat de organisatie met hen meewerkt in plaats van andersom. Daarom moeten medewerkers kunnen 27


werken waar en wanneer ze dat willen. Ze moeten in

vormen van communicatie zoals die op dit moment

staat zijn om een eigen werkplek te creëren, waarbij

en binnenkort voorhanden zijn. Daarbij moeten

ze voortdurend met elkaar in verbinding staan.

de processen uiteraard veilig zijn ingericht, zodat de bedrijfsgegevens beschermd zijn. Ricoh maakt

Win-win situatie

het niet alleen mogelijk voor zijn klanten, maar

In het nieuwe bedrijfspand van Ricoh in Den Bosch,

ook binnen de eigen organisatie, met behulp van

dat in april 2013 in gebruik wordt genomen,

oplossingen die zich door vele jaren ervaring volledig

wordt deze droom werkelijkheid. Dankzij flexibele

hebben bewezen.

werkplekken en een uitgekiende IT-infrastructuur

En wat te denken van het werken in een

ontstaat een werkomgeving die zorgt voor optimaal

duurzame omgeving, waarbij de organisatie zich

werkplezier en een uiterst efficiënte organisatie.

voortdurend bewust is van het belang van milieu en

Het Nieuwe Werken wordt bij Ricoh daarom tot het

maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de

uiterste doorgevoerd, waardoor een ultieme win-win

toekomstige generaties? Ricoh heeft de ingrediënten

situatie ontstaat.

in huis om de toekomstdromen van klanten waar te

‘Stel je eens voor...’ dat relaties alleen de informatie

maken. En daarom worden die middelen binnen Ricoh

ontvangen die ze echt willen hebben en alleen zoals

zelf ingezet, om te komen tot meer productiviteit en

ze dat willen hebben, rekening houdend met alle

blijere mensen in een beter bedrijf. Resultaten van verbeelding Om zijn klanten te laten zien hoe Ricoh over de grenzen van de voor de hand liggende oplossingen kijkt, startte de organisatie IMAGINE2012. In dit

IMAGINE2012 brengt mensen samen die van elkaar willen leren 28


IMAGINE2012

Commissie, en Nalden, onafhankelijk blogger en oprichter van WeTransfer en Kuwa, hun visie op de invloed van technologie en informatie op de maatschappij. De thema’s tijdens The Event waren duurzaamheid, communicatie, efficiënt en veilig, slim sourcen en productiviteit.

Het Nieuwe Werken wordt bij Ricoh tot het uiterste doorgevoerd

The Workshops gaven een meer praktische invulling aan IMAGINE2012, met sessies over thema’s als webto-print, customer engagement met multichannel communicatie, schoolboek 3.0 en de ontwikkelingen op het gebied van inkjet-technologie. Werk van grensverleggende kunstenaars als Aquil Copier, Daan Roosegaarde, Joris Tubergen en Paul

programma staat de invloed van technologie en

Klotz was te zien in IMAGINE2012 The Gallery. Stuk

informatie op de toekomst van organisaties en de

voor stuk kunstwerken die hebben laten zien tot

maatschappij centraal. Het brengt mensen samen die

welke fantastische resultaten verbeelding kan leiden.

van elkaar willen leren om samen verder te komen; mensen die zich willen laten inspireren door anderen;

Diverse onderdelen van IMAGINE2012 zijn terug te

die laten zien dat de wereld niet alleen is zoals we

vinden op www.imagine2012.nl.

hem zien, maar ons juist prikkelen om verder te kijken. Innovatieve ideeën De visie van Ricoh kwam het beste naar voren tijdens IMAGINE2012 The Event, bedoeld om inspirerende mensen aan het woord te laten en met elkaar in contact te laten komen. Uit hun succesverhalen uit onder meer de luchtvaartindustrie, webwinkels, de

Klik hier en bekijk de video over

wereld van het internet en uitgeverijen kwam naar

het optimaal inzetten van

voren waar zij op onvermoede plekken mogelijkheden

verschillende media en kanalen

zien. Zo gaven Neelie Kroes, Vice President Europese

voor klanten en medewerkers. 29


Gijs Meeuwsen, repromanager bij het Dr. Knippenberg College in Helmond: “Veel kleurenwerk dat eerst werd uitbesteed, printen we nu zelf.�

30


KLANTCASE: SCHOLENGROEP OMO

Scholengroep kiest voor nieuwe organisatievorm repro

Meer mogelijkheden tegen minder kosten De repro’s van de Scholengroep OMO in Brabant

blijkt wel uit de woorden van Gijs Meeuwsen,

zijn flink op de schop gegaan. Synergievoordelen

repromanager bij het Dr. Knippenberg College in

tussen scholen, nieuwe productiemogelijkheden

Helmond, één van de OMO-locaties. Een jaar na

en minder uitbesteden maken deze transitie tot

plaatsing van het eerste Ricoh Pro 1357EX zwart-wit

een succes.

productiesysteem bij ‘zijn’ repro: “Nieuwe machines en nieuwe mensen is even wennen. Vooral het Pro C901 full colour productiesysteem heeft zo veel

Het winnen van de aanbesteding in 2010 voor het

mogelijkheden. Dat is echt even leren. Maar de

leveren van ruim vijftig productiesystemen aan de

medewerkers van Ricoh staan altijd open voor vragen

Brabantse scholengroep Ons Middelbaar Onderwijs

en de trainster en de service engineers zijn prettige

(OMO) was voor Ricoh een mooie opsteker.

mensen, die zelfs ongevraagd even langs komen om

Het overkoepelend bestuur en de afzonderlijke

te kijken of het loopt. Dat werkt prima en voelt heel

directies zagen de voordelen van de voorgestelde

comfortabel.”

geclusterde organisatievorm. Voor de mensen op de repro’s die met de productiesystemen werken

Synergie

en jarenlange samenwerkingen hadden met andere

Ricoh inventariseerde voor ruim dertig tot

printerleveranciers betekende de overgang uiteraard

de overkoepelende OMO-groep behorende

een spannende tijd. Dat de transitie goed bevalt,

schoollocaties de printvolumes en -behoeften. 31


“Ricoh komt zelfs ongevraagd even langs om te kijken hoe het loopt” Het geadviseerde model bestaat uit tien clusters.

De productie van

Geografische clusters van drie of meer scholen, die nu

lesmateriaal vindt

door meer samenwerking synergievoordelen kunnen

toenemend plaats op

behalen. Uit de inventarisatie per school bleek ook

de scholen zelf, met

een verdeling mogelijk in centrale productiebehoeften

een aanzienlijk deel

en een decentraal deel. Door de ‘geclusterde’ scholen

in kleur.

samen te laten produceren en vervolgens ook de verschillende clusters weer te laten samenwerken, ontstaat een dubbele synergie. Op die manier creëert de school in Helmond met behulp van Ricoh een winstgevende repro met meer dienstverlening. nog naamstickers uit, die weer opgeplakt moesten Slagroom op de taart

worden. Nu staan direct alle gegevens, zoals naam,

De slagroom op de taart verdient de scholengroep

plaats en tijd, erop vermeld.”

met de kleur- en nabewerkingsmogelijkheden van

32

de productiesystemen. Werk dat voorheen werd

Kleur

uitbesteed produceren de repro’s nu in eigen

Voor de repro van het Dr. Knippenberg College

beheer. Ook op het oog kleine extra’s van de nieuwe

betekende deze organisatievorm een flinke

middelen bieden veel tijdwinst en ook nog eens extra

verandering. Helmond produceert het volumewerk

beheersfuncties. “Doordat we nu bijvoorbeeld de

voor de andere scholen in het regionale cluster

proefwerken en examens kunnen personaliseren,

en voor de locaties van de andere clusters.

is makkelijk te zien of een leerling aanwezig was”,

Om een indruk te geven: in Helmond komen

aldus de repromanager. “Als het niet is uitgedeeld,

ongeveer 450.000 pagina’s per maand van de

was hij of zij er niet. Voorheen draaiden we apart

productiesystemen, waarvan een toenemend deel, nu


KLANTCASE: SCHOLENGROEP OMO

voorzien, gaat er intern geen tijd meer verloren met handmatig inbinden. Ook hoeft het kleurenwerk niet meer uitbesteed te worden en kan het nieten en lijmen van producties in eigen huis worden gedaan. Op dit moment zet de school al het drukwerk om naar print. Meeuwsen: “Door slim na te denken over creatie en opmaak, kunnen we veel kleurenwerk dat eerst werd uitbesteed nu zelf printen.” Kleurige informatiebrochures, uitnodigingen, posters, visitekaartjes en schoolgidsen rollen nu gesneden, geniet of gelijmd en al van de printers. Webportal Samen met Ricoh zet de repro nu in op het ontwikkelen van een webportal, die het aanleveren van orders stroomlijnt. Nu is het nog zo dat de leraren hun materiaal als pdf bij Meeuwsen aanleveren. Met de webshop maakt het niet meer uit of de docent in nog 10%, in kleur. De repro, met voorheen niet meer

word, excel of powerpoint werkt, de software zorgt

dan een zwart-wit printer, verdrievoudigde in omvang

er voor dat het in een pdf wordt omgezet. En niet

naar ruim honderd vierkante meter. Daar staan

onbelangrijk bij levering aan andere schoollocaties; de

nu twee zwart-wit productiesystemen (een Ricoh

software koppelt dan ook het financiële traject met

Pro 1357EX en een EXP), een snijmachine en een

doorbelasting aan de opdrachtgevende locaties.

full colour productiesysteem met bookletmaker en lijmunit (de Pro C901) voor de toenemende productie van lesmateriaal op de scholen zelf. Niet meer uitbesteden Voor Meeuwsen en zijn klanten – de docenten –

Klik hier en zie de nieuwe

ging er een nieuwe wereld open. Door de

mogelijkheden van de Ricoh

productiesystemen van nabewerkingsopties te

Pro C901. 33


34


DRUPA

De drupa van de verandering

Ricoh groter dan ooit aanwezig Wie het over communicatie anno 2012 heeft, heeft het over een combinatie van media en kanalen. Wie het over print anno 2012 heeft, heeft het over de combinatie van verschillende productieprocessen. Dat betekent dan ook dat klanten andere wensen hebben en andere eisen stellen aan grafimediabedrijven en centrale repro’s. Aan leveranciers de taak hen te helpen bij de omschakeling van drukwerkleverancier naar marketing- en communicatiedienstverlener. Drupa 2012 is wat dat betreft een mooi ijkpunt.

Ricoh weet uit eigen ervaring wat het is om zich te transformeren: vanuit het kantoorsegment groeide het bedrijf immers in een paar jaar tijd uit naar een allround leverancier van grafische productiesystemen, inclusief alle bijbehorende software en dienstverlening. Hoe klanten een dergelijke omschakeling kunnen maken, is dan ook wat de totaalleverancier op drupa wil overbrengen. De stand is ingedeeld in zones met diverse toepassingsgebieden zoals marketing, verpakkingen, publishing, transactioneel printen en corporate omgevingen. In deze zones zijn ook praktijkvoorbeelden aanwezig van klanten om hun 35


ervaringen te delen over de verandering van hun organisatie door nieuwe printapplicaties en -diensten. Uiteraard maakt Ricoh zelf ook duidelijk hoe het kan helpen bij het aanboren van nieuwe markten en biedt het klanten toegang tot de meest recente kennis en expertise van de branche. Business Driver Programma Een belangrijk hulpmiddel om het grafimediabedrijf te helpen zich te ontwikkelen naar het leveren

In de Business Driver zone behandelen consultants vragen van klanten

van nieuwe diensten is het Business Driver Programma. Dit programma is fors uitgebreid door te leren van de problemen die Ricoh-klanten

Op drupa krijgt het Business Driver Programma

tegenkwamen en de mogelijkheden die zij zien voor

concreet vorm in de Business Driver zone, waar

verbetering. Het Business Driver Programma geeft

consultants vragen van klanten behandelen.

- via een exclusieve website - toegang tot nieuwe marktonderzoeken, opinieartikelen, presentaties,

Samen met Heidelberg

praktijkgerichte e-learningcursussen, trainingen

Basisvoorwaarde voor het binnenhalen van nieuwe

en consultancydiensten. Daarnaast kunnen leden

klanten is natuurlijk wel dat het grafimediabedrijf

via blogs en platformen in contact komen met

ook biedt wat opdrachtgevers willen. In veel gevallen

vooraanstaande consultants, specialisten van Ricoh

is dat drukwerk in iedere oplage, desgewenst

en andere gebruikers. Ook is er de PROconnectclub,

gepersonaliseerd, maar nooit met zichtbaar

waar gebruikers informatie en ervaringen uitwisselen.

kwaliteitsverschil. Omdat wereldmarktleider op het gebied van drukpersen Heidelberg en Ricoh zich dat allebei erg goed realiseren, zijn ze vorig jaar een wereldwijd samenwerkingsverband aangegaan. Daarin verkoopt Heidelberg totaaloplossingen

36

Klik hier en hoor wat Graham

bestaande uit haar eigen persen in combinatie

Moore, Director Business

met productiesystemen van Ricoh. Die heten bij de

Development bij Ricoh Europe,

persenbouwer Linoprint C-serie en worden op drupa

prijsgeeft over drupa 2012.

in hal 1 aangestuurd vanuit ĂŠĂŠn hybride workflow.


DRUPA

Gestroomlijnde productie

Bezoek op maat

Ook bij Ricoh zelf neemt een gestroomlijnde productie onder de noemer TotalFlow een belangrijke plaats in. Met dit complete portfolio

Om uw bezoek aan de

van diensten en producten wordt voor elke fase

Ricoh-stand op drupa

in het productieproces – van het binnenhalen en

zo efficiënt mogelijk te

voorbereiden van opdrachten tot en met het beheer

maken, is vooraf registreren een

en de afwerking ervan – een oplossing op maat

echte aanrader. U krijgt dan een

geboden. Daarbij sluiten alle componenten perfect op

volledig op maat gesneden bezoek,

elkaar aan.

dat is afgestemd op uw vragen en

De hardwarekant van TotalFlow krijgt op drupa

wensen. Waarover die ook mogen

invulling door middel van de Ricoh Pro C901 en de

gaan. Wees slim en registreer snel

Pro C751-serie full colour losblad productiesystemen

op www.ricoh.nl/drupa2012.

en het nieuwe InfoPrint 5000 VP rotatieinkjetsysteem. Samen met de eveneens nieuwe grootformaat kleurenprinter Aficio MP CW2200SP betekent dit dat Ricoh een compleet aanbod heeft voor iedere productiebehoefte in ieder marktgebied.

helpen het milieueffect van hun printactiviteiten

Aan de softwarekant zijn er onder meer oplossingen

op productiesystemen van Ricoh te verminderen

te zien op het gebied van web-to-print (ook in de

en om hun opdrachtgevers CO2-neutraal drukwerk

cloud), TotalFlow MakeReady (voorbereiden van

te kunnen garanderen. De eerste stap daartoe is

orders) en PrintManager (beheren van opdrachten),

een grondige analyse van de jaarlijkse CO2-uitstoot

variabele data printen en crossmedia.

van het drukwerk. Om die te optimaliseren, wordt met behulp van de Carbon Balanced Calculator,

Gegarandeerd CO2-neutraal

verkrijgbaar via het Ricoh Business Driver Programma,

Ricoh als bedrijf vindt het belangrijk om zelf zo mens-

de hoeveelheid CO2-uitstoot van elke printopdracht

en milieuvriendelijk mogelijk te produceren. Voor

bepaald. Vervolgens wordt vastgesteld wat de meest

klanten die dat ook vinden is er het gloednieuwe

milieuvriendelijke printmethodes zijn en worden

Carbon Balanced Production Printing-programma,

deze geïmplementeerd. Als laatste stap wordt

op drupa te vinden in de Ricoh milieuzone. Dat

dan de resterende en onvermijdelijke CO2-uitstoot

is speciaal ontworpen om printprofessionals te

gecompenseerd. 37


Ricoh en duurzaamheid

Geen woorden, maar daden Het zit in het DNA van Ricoh als organisatie

het bevorderen van inzamelsystemen, het voorkomen

om de lat steeds hoger te leggen. Zeker als het

van vervuiling en het vergroten van biodiversiteit.

gaat over de inspanningen op het gebied van

Deze doelstellingen worden onder meer behaald

duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord

door de ontwikkeling van innovatieve milieusparende

Ondernemen. Het World Economic Forum

technologie. De ambitieuze doelstelling van een

beoordeelde Ricoh de afgelopen acht jaar dan

terugwinningspercentage van 100%, waarbij er

ook als één van de honderd meest duurzame

geen afval wordt gestort, haalde Ricoh al in 2001.

bedrijven ter wereld.

Maar duurzame innovatie gaat verder. Zo is er de reductie van uitstoot in het wagenpark, het gebruik van duurzame onderdelen en de toepassing van

Duurzaamheid is al sinds de oprichting een vast

energiebesparende instellingen op apparatuur.

onderdeel in de bedrijfsfilosofie van Ricoh. Voldoen

38

aan de wetgeving en onafhankelijke certificering is

Mensen geven de doorslag

dan ook een vanzelfsprekendheid, maar als einddoel

Ricoh heeft ervoor gekozen om het begrip

verre van voldoende. Als we alleen al kijken naar de

duurzaamheid breed te interpreteren als een

inspanningen op milieugebied, dan zijn de ambities

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als het gaat

voor de komende jaren zeer groot. In 2050 mag de

om de beroemde drie P’s – People, Planet, Profit –

belasting van het milieu door Ricoh wereldwijd nog

dan legt Ricoh steeds vaker de nadruk op de eerste.

maar een achtste zijn van het niveau in 2000. Dat

Bij een thema als Maatschappelijk Verantwoord

voornemen staat aan de basis van een voortdurend

Ondernemen, de Nederlandse vertaling van de drie

streven naar efficiënter gebruik van energie en

P’s, zijn het uiteindelijk de mensen die de doorslag

grondstoffen, het tegengaan van klimaatverandering,

geven. Vandaar ook dat Ricoh nadrukkelijk samen


DUURZAAMHEID

39


compenseren door de inkoop van CER’s (CO2kredieten), die afkomstig zijn van officiële projecten voor schone energie die vallen onder het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate

Ricoh legt steeds vaker de nadruk op People

Change), waarin Ricoh investeert. Betrokken medewerkers Zijn maatschappelijke betrokkenheid toont Ricoh door steun te verlenen aan maatschappelijke activiteiten. Zo initieert het bedrijf zelf projecten en ondersteunt

met de klanten de verantwoordelijkheid neemt voor

het verschillende non-gouvernementele organisaties

het duurzame beleid. Daar voegen we dan vaak de P

als Close The Gap (ter ondersteuning van digitaal

van Pride (trots) nog aan toe. Die staat dan voor de

onderwijs in ontwikkelingslanden) en Kids moving the

intrinsieke motivatie om het gewoon te doen.

World (bewustwording van kinderen in Nederland ten aanzien van wereldvraagstukken). Op lokaal niveau

Minder CO2

zijn medewerkers onder meer actief als vrijwilliger.

Als onderdeel van het Business Driver Programma

Uitgangspunt bij alle maatschappelijke activiteiten is

biedt Ricoh bijvoorbeeld een gratis analyse aan van de

dat ze moeten aansluiten bij de kernwaarden van de

CO2-uitstoot die de klant veroorzaakt met zijn Ricoh

organisatie en een bijdrage moeten leveren aan de

productiesysteem. Het hiervoor ontwikkelde Carbon

betrokkenheid van de medewerkers. Op die manier

Balanced Production Printing-programma is door BSI

draagt Ricoh zijn steentje bij aan een betere en

(British Standards Institution) onafhankelijk getest en

duurzamere maatschappij.

gecertificeerd. Een belangrijk onderdeel van het programma is de calculator, die de uitstoot inzichtelijk maakt en ook aangeeft waar er optimalisatie te behalen is. Aan de hand daarvan adviseert Ricoh de klant hoe hij deze uitstoot kan verminderen, bijvoorbeeld

Klik hier en zie hoe het Ricoh Eco

door een efficiënter gebruik van de machine of

Board zijn energie volledig haalt

verbruiksmaterialen.

uit zonne- en windenergie.

De onvermijdelijke restuitstoot is tot slot te 40


Ontdek de toekomst van ‘Print and Beyond’

Ricoh helpt grafimediabedrijven en centrale repro’s. We creëren nieuwe kansen voor u door zaken anders aan te pakken. Met de mix van innovatieve technologieën en consultancy inspireren wij u om uw dienstverlening uit te breiden met nieuwe applicaties en diensten die perfect passen in het huidige multimediale communicatielandschap. Kom bij ons langs en ontdek de weg naar een winstgevende en productieve toekomst. Bezoek ons tijdens drupa 2012. Registreer nu op www.ricoh.nl/drupa2012 Ricoh op drupa 2012. Hal 8a van 3 t/m 16 mei. Düsseldorf, Duitsland.


Over Ricoh

Ricoh is gespecialiseerd in oplossingen op het

kantoorautomatisering en door de opgebouwde

gebied van documentmanagement en IT. Ricoh

expertise in documentbeheer, production printing,

vormt grootschalige, documentintensieve

kantooroplossingen en IT-services, is het bedrijf

workflows in organisaties om tot efficiëntere

uitgegroeid tot wereldwijd marktleider in duurzame

processen. Door met Ricoh samen te werken,

documentoplossingen.

kunnen organisaties hun manier van werken stroomlijnen, efficiënter en winstgevender

Met ruim 109.000 medewerkers en kantoren in

werken en de kennis binnen hun organisatie

meer dan 50 landen beschikt het Ricoh-concern

effectiever delen. Kortom; ervoor zorgen dat de

momenteel over één van de grootste verkoop- en

juiste informatie op het juiste moment en in de

servicenetwerken in de branche. Het hoofdkantoor

juiste vorm beschikbaar is.

van Ricoh Nederland is gevestigd in ’s-Hertogenbosch, waar zo’n 1.300 mensen werkzaam zijn.

Dankzij de sleutelrol die Ricoh heeft gespeeld bij de snelle ontwikkeling van de wereldwijde 42

Voor meer informatie: www.ricoh.nl


Contact Ricoh Nederland B.V. Utopialaan 25 5232 CD ’s-Hertogenbosch Tel.: +31 (0)73 645 11 11 E-mail: ricohpro@ricoh.nl Twitter: @RicohPro www.ricoh.nl Postadres: Postbus 93150 5203 MB ’s-Hertogenbosch Colofon Realisatie:

Uitgeverij ManagementMedia, in opdracht van Ricoh Nederland B.V.

Eindredactie: Huib Kolen (Ricoh), Tamara Verheugen (Ricoh), Rob den Haan (ManagementMedia) Ontwerp:

David van Eck, Studio ManagementMedia

Tekst:

Redactie Graficus

Druk:

Twigt Grafisch Facilitair, Waddinxveen

Deze publicatie is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier.


Omdat stilstand achteruitgang is  
Omdat stilstand achteruitgang is  

In deze publicatie leest u hoe de production printing markt en Ricoh de afgelopen jaren zijn veranderd en hoe wij u kunnen helpen uw doelen...

Advertisement