Page 47

Z USTVARJALNOSTJO SKOZI RECESIJO

ZAŽIVIMO V NOVI DRŽAVI

UČIMO IN IGRAJMO SE SKUPAJ

za priseljence

za romske starše in njihove otroke

Ste se priselili v Slovenijo? Še ne poznate najbolj nove države?

Z različnimi igrami in skupnimi ustvarjalnimi delavnicami (slikanje, risanje, oblikovanje, barvanje, rajalne, družabne, elementarne in gibalne igre, petje in ples, igre za usvajanje predbralnih spretnosti, matematične in prostorske igre, dramatizacija …) bomo vplivali na preživljanje prostega časa otrok in staršev ter med njimi povečali kvaliteto odnosa. V programu bomo na zanimiv in zabaven način staršem prikazali vlogo in pomen znanja ter povečali predvsem zaupanje staršev v institucije.

za starejše odrasle Ste tudi vi med tistimi, ki trikrat premislijo, preden zavržejo kakšno stvar? Razmišljate, kako bi lahko še uporabili stare pletenine, čevlje …? V PROGRAMU BOSTE:

V PROGRAMU BOSTE: • pridobili priložnost za pogovor in razširili svoje besedišče,

• spoznavali različne materiale (blago, les, stiropor, plastiko, svilo, volno …),

• spoznavali Slovenijo in kraje, kjer živite,

• se poučili o postopkih, ki so potrebni za izdelavo oz. predelavo posameznega izdelka,

• pridobili znanja in veščine za uspešno vključevanje v življenje in delovanje v novi državi,

USTVARJALNOST NAS BOGATI

• uporabili stare materiale in predmete in ustvarili lepše, praktične, prenovljene izdelke …

• se seznanili z možnostmi izobraževanja, poklicnimi področji ter možnostmi zaposlitve v Sloveniji,

za odrasle s posebnimi potrebami

Z malo iznajdljivosti in ustvarjalnosti boste presenetili sorodnike, znance in prijatelje z unikatnim darilom – pa še prihranili boste.

• izvedeli, kako deluje trg dela in spoznali načine iskanja zaposlitve,

Udeleženci programa bodo z lastnim ustvarjanjem razvijali kreativnost in izraznost na različnih področjih ustvarjanja ter tako spoznali, kako se lahko sami najbolj ustvarjalno izrazijo. Z obiskom muzeja bodo pridobili kulturna znanja ter širili zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dediščini. Ob koncu programa se bodo naučili pripraviti razstavo in tako okolje opozorili na svoje umetniško izražanje.

ZA VEČJO KONKURENČNOST NA TRGU DELA za brezposelne

• •

se seznanili z delovno kulturo v Sloveniji (etika, organizacijska kultura, pravice iz delovnega razmerja), preko uporabe različnih e-orodij izboljšali svojo digitalno pismenost …

BRANJE PRINAŠA SPOZNANJE

Ste brez zaposlitve in iščete delo? Bi vam prav prišla pomoč pri načrtovanju vaše predstavitve delodajalcem?

za osebe na prestajanju zaporne kazni

V PROGRAMU BOSTE:

V programu bodo udeleženci krepili sposobnost analitičnega in kritičnega razmišljanja o sebi in drugih ter aktualnih družbenih dogodkih. Ob branju bodo razvijali strpni in demokratični medkulturni dialog, uživali v prebranem. Ob tem bodo spoznavali različne kulture, širili svoja znanja, razumeli, da je jezik sestavni del kulture, se seznanili z življenjem ljudi v drugih državah, s pravicami manjšin in etničnih skupin v Republiki Sloveniji, s tem pa krepili zavedanja o pripadnosti Slovencev v evropskem prostoru.

• prepoznavali svoja znanja in kompetence, • vrednotili svoja močna področja in prepoznavali poklicne cilje, • izdelali svojo zbirno mapo, • se usposobili za izdelavo lastnega izobraževalnega in zaposlitvenega načrta, • pridobili komunikacijske veščine, ki vam bodo pomagale pri srečevanju z bodočimi delodajalci ...

46

Ta program je potem ravno pravi za vas.

kontakt: Zvonka Potočar 07 393 45 56, 031 305 522 zvonka.potocar@ric-nm.si

................................................ Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

47

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

Profile for ricnm
Advertisement