Page 43

Vseživljenjsko učenje odraslih Evropska unija in Slovenija prepoznavata kot temeljno za uspešen razvoj posameznika in družbe. Spodbujata ga s financiranjem različnih programov in projektov. V RIC-u Novo mesto vam jih ponujamo v projektih Dvig ravni pismenosti in Splošno neformalno izobraževanje odraslih, ki ju sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PROGRAMI SPLOŠNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH Programi so namenjeni aktivnim odraslim (starim od 25 do 55 let), brezposelnim, Romom, zapornikom, odraslim s posebnimi potrebami in starejšim odraslim. Izvajali jih bomo od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014. V tem času bomo izvedli 35 brezplačnih 50-urnih programov za 525 udeležencev.

V letu 2012 vas vabimo v programe:

ZA BOLJŠE SPORAZUMEVANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU za aktivne odrasle, stare od 25 do 55 let Vas jezi, ker ne razumete zanimivih oddaj brez podnapisov? Si že dolgo želite obnoviti svoje znanje angleščine? V PROGRAMU BOSTE:

programi za kvaliteto življenja

• obnovili znanje angleščine, da jo boste lahko uporabljali v različnih priložnostih pri komuniciranju s tujci, pri iskanju informacij na svetovnem spletu, • s pomočjo različnih gradiv, video vsebin in sodobnih metod učenja jezika prek spleta boste pridobili mnogo praktičnih izkušenj in nova znanja, • dobili tudi koristna gradiva in napotke za samostojno nadaljnje učenje in izpopolnjevanje, ki je bistveno za ohranjanje osvojenega nivoja znanja …

DOBRA KOMUNIKACIJA POT DO USPEHA za aktivne odrasle, stare od 25 do 55 let Ste tudi vi prepričani, da je v današnjem svetu dobra komunikacija ključ do uspeha? Se zavedate, da se bomo vsi vsak čas dnevno srečevali s pripadniki različnih kultur? V PROGRAMU BOSTE: • razumeli, da se morajo v organizacijah, kjer so pripadniki različnih kultur, ljudje poznati, razumeti, spoštovati kulturne razlike v zaznavanju, mišljenju, vedenju, • spoznali nekatere značilnosti drugih kultur in se naučili, kako delovati v današnjem multikulturnem svetu, • osvojili ali obnovili nekatera pravila pisnega in jezikovnega izražanja, •

spoznali pomen usklajenosti telesne in besedne govorice, veščine pasivnega in aktivnega poslušanja, oblikovanje ustreznih vprašanj, spoštovanje sogovornikovih vrednot, poznavanje elementov poslovnega bontona …

Prepričali se boste, da je komunikacija sestavni del kulture in da posledično prihaja do nujnih razlik v komunikaciji med posameznimi kulturami. Z novim znanjem in izkušnjami boste postali bolj prepričljivi govorci, pogajalci, poslušalci …

43

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

Profile for ricnm
Advertisement