Page 41

JAZ IN MOJE DELOVNO MESTO (UŽU – MDM)

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM (UŽU – RŽU)

Se bo vaše delovno mesto ukinilo zaradi sprememb tehnologij in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo? Si želite pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo ali zgolj poskrbeti za svojo osebno rast?

Ste starejši oz. upokojeni in vas zanima aktivno preživljanje prostega časa? Pridite v program in z učenjem razgibajte svoje življenje. V PROGRAMU BOSTE:

Vabimo vas v program Moje delovno mesto.

• razvijali osebne interese, za katere do sedaj niste imeli dovolj časa,

V PROGRAMU BOSTE:

• poglabljali znanja, kako skrbeti za svoje zdravje, boljše medgeneracijske odnose, varovanje okolja,

• odkrivali in utrjevali računalniške vsebine, • pridobivali veščine nastopanja na trgu delovne sile,

• osvajali računalniška in druga digitalna znanja,

• preizkusili sposobnosti dela v timu, •

• spoznavali dejavnosti za bolj kakovostno preživljanje prostega časa …

spoznavali veščine za samostojno opravljanje delovnih nalog in zahtev, ki jih prinašata razvoj dela in delovnega mesta (razvoj tehnologije, organizacijske spremembe, poslovne spremembe),

Program zajema 120 ur. V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 1 skupino udeležencev.

• poskrbeli za odkrivanje osebnih interesov in hobijev, ki nas krepijo, • po potrebi pridobili in obnovili vsebine posameznih predmetov osnovnošolskega in poklicnega izobraževanja ... Program skupaj s samostojnim delom zajema 350 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo.

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 40

Program udeležencem omogoča pridobivanje splošnoizobraževalnih znanj, ki se lahko delno priznajo ob vključitvi v program osnovne šole za odrasle ali v nižjem poklicnem izobraževanju. Izobraževanje poteka praviloma v prostorih podjetja, v katerem so zaposleni udeleženci programa.

kontakt:

dobro je vedeti

dobro je vedeti

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 1 skupino udeležencev.

Darja Brezovar 07 393 45 55, 031 305 640 darja.brezovar@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:

Za kakovostno življenje v tretjem življenjskem obdobju tudi starejši potrebujejo nova znanja, ki jih pogojuje napredek in tempo življenja. Če se nam želite pridružiti ali pa poznate osebo, ki bi ji udeležba v programu obogatila njen vsakdan, jo napotite k nam.

kontakt:

mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

www.ric-nm.si 41

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

Profile for ricnm
Advertisement