Page 31

UVAJANJE PRENOVLJENIH PROGRAMOV SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA (UNIP)

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je že vrsto let najvidnejša promocijska akcija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt poteka vse od 1. maja do 30. junija 2012, osrednji teden TVU-ja pa je od 14. do 20. maja 2012. Nosilna tema letošnjega, že sedemnajstega po vrsti, je Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Temeljni namen projekta, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je zagotoviti kakovost, transparentnost in enoten pristop pri uvajanju novosti v izobraževalne organizacije, ki izvajajo izredno poklicno in strokovno izobraževanje.

Otvoritev TVU-ja 2012 bo za nas še posebej slovesna, saj je med dobitniki priznanja Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in znanja v kategoriji »učeči se posamezniki« naš udeleženec neformalnih programov Jože Pirh.

V sklopu projekta smo zagotovili kakovostna znanja in strokovne prijeme pri uporabi in načrtovanju različnih protokolov, ki so v podporo odraslim pri prilagajanju izobraževanja posamezniku, pri priznavanju predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega znanja ter pri izvedbenem načrtovanju izobraževanja odraslih.

Vse, ki bi se želeli predstaviti na TVU-ju, vabimo, da se nam pridružite v vlogi organizatorjev dogodkov, saj je TVU priložnost za predstavitev dejavnosti, informiranje javnosti, motiviranje posameznikov ali skupin, vključevanje v različne oblike delovanja in programe, ki jih izvajate. Prireditve TVU-ja so vsako leto odmevne in dobro obiskane.

Prav tako smo usposobili strokovnjake, ki prenašajo nova znanja na ostale uporabnike v izobraževalne ustanove ter razvili IKT orodje in informacijsko bazo za podporo pri vodenju, evidentiranju in analiziranju protokolov, ki nam bo v pomoč pri organizaciji izobraževanj za odrasle.

»V RIC-u se počutim zelo dobro. Tu sem dobil veliko znanja. Na sploh je RIC zelo dobra organizacija, zato vsem vam priporočam, da se oglasite pri njih. Zame je bila to zelo pozitivna izkušnja. Prijetni so tudi ambient, vzdušje in osebe, ki tu delajo.« Jože Pirh, prejemnik priznanja posamezniku za posebne dosežke na področju vseživljenjskega učenja za leto 2011.

kontakt:

kontakt:

Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

................................................ Nada Jakše

Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

Koledar prireditev TVU 2012 ter podrobnejše informacije bodo v maju objavljene na:

07 393 45 66, 051 670 642 nada.jakse@ric-nm.si

www.acs.si in www.ric-nm.si 30

31

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

Profile for ricnm
Advertisement