Page 3

Z NAMI NA POTI DO ZNANJA Pogosto smo na začetku nove sezone napovedali, da gre za prelomno leto, tokrat pa imamo vse razloge, da to ponovno napovemo. V januarju 2012 smo se preselili v rumeno hišo, ki ji prijazno rečemo Rumenjak, v ZTC Portoval v Novem mestu. Veseli smo odločitve naše ustanoviteljice Mestne občine Novo mesto, da nam dodeli več prostora za daljše obdobje, saj to pomeni, da bomo za nekaj let rešeni prostorskih skrbi. Dobri prostorski pogoji pa so za nas tudi zaveza, da še naprej širimo poti do znanja za vse občane, za vse generacije … Pri razvoju programske ponudbe smo v zadnji letih sledili možnostim, ki jih ponujajo sredstva Evropske unije, in tako omogočili mnogim brezplačno pot do znanja. Še naprej bo to naša usmeritev, saj se zavedamo, da je v času, ki ga živimo, za marsikoga to edina možnost, da stopi po poti znanja, razvija sebe in s tem krepi tudi celotno družbo. Leta 1996 je takratni predsednik Evropske komisije Jacques Delors pisal o štirih stebrih: učenje za znanje, za delo, za osebni razvoj in za miroljubno sožitje v skupnostih. Misli, ki so vse bolj aktualne, so tudi naše vodilo. V RIC-u se zavedamo, da je kakovost tista, ki vedno pogosteje vpliva na naše izbire. Vse bolj je pomemben človek, ki na drugi strani telefona, okenca ali vrat prijazno odgovori na vprašanje, si vzame dovolj časa za drugega, odgovorno in strokovno pristopa k svojemu delu … Zato kot RIC Novo mesto gradimo našo skupno in vsak zaposleni tudi svojo osebno kakovost. Pridružite se nam in našim zunanjih sodelavcem ter pri nas poiščite znanje.

Meta Gašperšič, direktorica RIC-a Novo mesto

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

Profile for ricnm
Advertisement