Page 22

DVIG RAVNI PISMENOSTI (DRP)

PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE (PUM) Program PUM kot projekt poteka v RIC-u od leta 2005. V tem obdobju ga izvajamo od septembra 2010 do konca avgusta 2013.

Gospodarski, tehnološki in družbeni razvoj ter obdobje recesije zahtevajo od posameznika vse več znanja, tako v okviru formalne kot neformalne izobrazbe. Znanja in spretnosti za reševanje vsakodnevnih situacij, boljšo kakovost življenja in večjo konkurenčnost na trgu delovne sile spodbujajo tudi nacionalne in evropske politike.

Fantje in dekleta, stari 15 do 25 let, ki želite biti aktivni, pa še niste dokončali šole ali se zaposlili … Iščete svojo priložnost v izobraževanju, pri iskanju zaposlitve ali za odkrivanje svojih interesnih področij?

V okviru projekta Dvig ravni pismenosti smo za obdobje od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 pridobili sredstva za izvajanje brezplačnih programov, namenjenih usposabljanju za življenjsko uspešnost (krajše UŽU) in računalniškemu opismenjevanju:

Pridite v PUM. To je brezplačni motivacijski program, ki ima javno veljavo in dolgoletno tradicijo. V njem se je družilo, učilo in ustvarjalo na različnih področjih že preko 120 mladih iz naše regije. Udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo, ki vam kot referenca lahko pomaga pri iskanju zaposlitve in vključitvi v izobraževanje.

• UŽU - Beremo in pišemo skupaj: 7 skupin • UŽU - Most do izobrazbe: 8 skupin • UŽU - Izzivi podeželja: 6 skupin

Zakaj v PUM?

• UŽU - Moj korak: 8 skupin

• Vrata PUM-a so za vas odprta vse leto, zato se vanj lahko vključite kadarkoli.

• UŽU - Jaz in moje delovno mesto: 3 skupine

• Srečujemo se vsak dan med 8.30 in 13.30 uro od sredine septembra do konca junija, ko poteka organizirano delo v skupini.

• UŽU - Razgibajmo življenje z učenjem: 2 skupini • Branje za znanje in branje za zabavo: 5 skupin

• Za dobro počutje, ustvarjalno delo in možnosti učenja skrbi ekipa usposobljenih mentoric in zunanjih sodelavcev.

• Knjige so zame: 1 skupina • Računalniška pismenost za odrasle: 25 skupin • Računalniško in digitalno opismenjevanje: 24 skupin Delo v programih običajno poteka v obliki projektnega učenja, v skupinah pa je od 12 do 15 udeležencev. Vsebina in cilji javnoveljavnih programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost so podrobneje opisani na spletni strani Andragoškega centra Slovenije:

• Mladi v PUM-u lahko ustvarjate raznovrstne izdelke, sodelujete pri izvedbi izbirnih in produkcijskih učnih projektov.

kontakt:

• Poleg dela in učenja v skupini boste sledili tudi svojim osebnim ciljem.

http://pismenost.acs.si/projekti/uzu/. V vseh javnoveljavnih programih pridobite potrdilo, ki ima veljavo na trgu delovne sile ali pri vključevanju v nadaljnje izobraževanje. Vsi navedeni programi so brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

22

• Lahko boste posneli svoj film, delali z računalnikom, plesali in se sproščali, igrali na instrumente in peli, slikali in izdelali svoj strip, bili športno aktivni in se družili.

mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

• Vsebine v programu načrtujemo in izvajamo v sodelovanju z vami, vašimi interesi in pričakovanji.

23

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

Profile for ricnm
Advertisement