Page 8

KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH Nenehno izboljševanje kakovosti je stalnica pri našem delu v izobraževanju odraslih. Leta 2005 smo se tako vključili v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI, ki ga je ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada razvijal Andragoški center Slovenije. Projekt je trajal dve leti. V prvem letu smo veliko skrb namenili sistematični analizi stanja kakovosti v izobraževalnem procesu, v drugem letu trajanja projekta pa na podlagi akcijskega načrta vpeljali izboljšave. V letu 2012 se nam je ponovno odprla možnost, da se pridružimo projektu POKI. Tako smo že tretjič pridobili pravico do uporabe zelenega znaka POKI, ki ga smemo uporabljati do konca leta 2014. Projekt POKI nas je spodbujal k vključitvi v projekt Svetovalec za kakovost. Tudi ta projekt je razvijal Andragoški center Slovenije ob nacionalni in evropski finančni podpori. V sklopu tega projekta se je izobraževal svetovalec posameznik, ki sistematično razvija in analizira kakovost in skrbi za izvajanje izboljšav kakovosti v izobraževalnem procesu. V sklopu tega projekta smo pripravili Izjavo o kakovosti. Vsi do sedaj izpeljani projekti za ohranjanje in izboljšanje kakovosti so spremljali naša prizadevanja po pridobitvi certifikata ISO 9001:2008, ki smo ga pridobili v januarju 2013. Ustvarjen je bil Poslovnik kakovosti, ki odraža vse značilnosti in specifične lastnosti dejavnosti izobraževanja odraslih pri nas. Za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v RIC-u skrbi Komisija za kakovost, ki jo sestavlja 8 članov, njene naloge pa so vezane na presojanje kakovosti na področju celotnega delovanja zavoda po modelu POKI in izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

8

Od začetka leta 2013 smo ponosni lastniki certifikata ISO 9001:2008.

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Profile for ricnm
Advertisement