Page 64

PROGRAMA JAVNIH DEL POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI (PRPS) Program ponuja pestro paleto dejavnosti, ki se izvajajo v naših prostorih, v romskih naseljih in v prostorih novomeškega zapora. Pripravili smo vrsto delavnic, ki so zaobjele kar najširši krog romskih udeležencev – otrok, mladine, mlajših in starejših odraslih. V prostorih RIC-a Novo mesto so delavnice namenjene predvsem udeležencem programa osnovne šole za odrasle in mladim romskim mamicam. Po pouku in med poletnimi počitnicami otroško ustvarjalnost urimo kar pri udeležencih doma. Rome želimo spodbuditi k zdravemu načinu življenja, zato je velik poudarek na kulturi kuhanja in prehranjevanja. Ker želimo Rome čim bolj aktivirati in spodbujati še pri razvoju osnovnih socialnih veščin, smo z ustvarjalnimi delavnicami prisotni tudi v prostorih novomeškega oddelka za prestajanje zaporne kazni. Z učnimi delavnicami spodbujamo izobraževanje, jih informiramo o zaposlitvenih, izobraževalnih in drugih možnostih ter prispevamo k zmanjševanju predsodkov o romski skupnosti pri večinski populaciji in obratno. V šolskem letu 2011/2012 smo delovali v 7 romskih naseljih. Poleg pomoči pri učenju smo skupaj ustvarjali na: • kuharskih delavnicah s poudarkom na zdravi in raznoliki prehrani, • ustvarjalnih delavnicah z otroki in odraslimi (šivanje, oblikovanje z das maso, priprava makete Novega mesta, trganke …), • delavnicah Skrb za zdravje (merjenje pritiska, holesterola in sladkorja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Novo mesto), • bralnih uricah (pravljice za otroke v romskem in slovenskem jeziku), • motivacijskih delavnicah za ponovno vključitev v izobraževanje in še mnogo drugih. 64

Kontakt: Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Profile for ricnm
Advertisement