Page 46

USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II. Nosilec triletnega projekta, ki se je začel septembra 2011, je Ljudska univerza Kočevje. Vanj je poleg LU Kočevje vključenih še 34 partnerjev: RIC Novo mesto, Fakulteta za družbene vede, Zveza Romov Slovenije, 2 vrtca ter 29 osnovnih šol, in sicer 15 šol in vrtcev s področja Pomurja in 16 šol in vrtcev iz JV dela Slovenije. V RIC-u Novo mesto smo pripravili in izvedli program usposabljanja romskih pomočnikov, ki v osnovnih šolah in vrtcih pomagajo romskim otrokom pri vključevanju k pouku in drugeim dejavnostim. Posodobili in nadgradili smo model mobilne svetovalne službe, ki smo ga razvili v projektu CVŽU Dolenjska. Pripravili smo motivacijski program šole za romske starše ter program odpravljanja predsodkov in razvijanja poklicnih interesov. Pilotno smo programa preizkusili v romskih naseljih in v OŠ Škocjan. Bogate izkušnje partnerjev projekta smo zbrali v zborniku projekta, ki ga je LU Kočevje izdala avgusta 2012 in prinaša izhodišča tudi za pripravo načrta šole in vrtca za uspešnejše vključevanje romskih otrok in učencev. V izobraževalni sezoni 2012/13 smo romske pomočnike vključili v program Most do izobrazbe v okviru projekta Dvig ravni pismenosti. Naše aktivnosti so se uradno zaključile avgusta 2013, vendar bomo v obdobju do zaključka projekta sodelovali pri predstavitvah načrta šole in vrtca.

Podrobnejše informacije na: www.projekt-uvrvi2.si/

Kontakt: Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si 46

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Profile for ricnm
Advertisement