Page 43

DVIG RAVNI PISMENOSTI (DRP)

V zadnjih treh izobraževalnih sezonah so raznoliki programi v okviru projekta Dvig ravni pismenosti udeležencem omogočili pridobiti znanja in spretnosti za boljšo kakovost življenja, reševanje vsakodnevnih izzivov in večjo konkurenčnost na trgu delovne sile. Namenjeni so bili različnim ciljnim skupinam: staršem z otroki, brezposelnim, zaposlenim, odraslim s posebnimi potrebami, prebivalcem podeželja, starejšim odraslim, pa tudi zapornikom in vsem drugim, željnim novih znanj in veščin.

Predstavili smo dosežke projekta.

Delo v programih je potekalo v obliki projektnega učenja, v skupinah pa je bilo od 12 do 15 udeležencev. V vseh javnoveljavnih programih (to so programi Računalniška pismenost za odrasle in programi UŽU, z izjemo programa Razgibajmo življenje z učenjem) so pridobili potrdilo, ki ima veljavo na trgu delovne sile ali pri vključevanju v nadaljnje izobraževanje. V projektu smo se tako pri motiviranju in vključevanju udeležencev v programe kot tudi pri izvajanju vsebin povezali z več kot 100 organizacijami in posamezniki iz lokalnega okolja. Programi so bili za udeležence brezplačni, saj sta jih sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

Sodelavci na projektu Dvig ravni pismenosti na strokovnem dogodku ob zaključku projekta.

Kontakt: mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si 43

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Profile for ricnm
Advertisement