Page 41

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA DOLENJSKA (CVŽU DOLENJSKA) Center vseživljenjskega učenja Dolenjska je mreža 5 konzorcijskih (RIC Novo mesto, CIK Trebnje, LokalPatriot, LU Kočevje, ZIK Črnomelj) in 25 pridruženih partnerjev, ki s svojim sodelovanjem prispevajo k izvajanju Točk vseživljenjskega učenja in dislokacij Svetovalnega središča Novo mesto na območju celotne regije JV Slovenije. Skupaj z mrežo strateških in strokovnih partnerjev Svetovalnega središča Novo mesto je mreža CVŽU ena najmočnejših v regiji in pomembno prispeva k razvoju človeških virov in uresničevanju cilja, da postanemo regija znanja in enakih možnosti. Projekt CVŽU Dolenjska vodi RIC Novo mesto, pri izvajanju aktivnosti pa sodelujejo vsi partnerji. Bogata ponudba centra je namenjena odraslim prebivalcem naše regije, še posebej pa z njo nagovarjamo starejše odrasle, manj izobražene zaposlene, odrasle s posebnimi potrebami, priseljence, brezposelne, Rome … Pričetek projekta je bil v letu 2008 in se zaključuje konec leta 2013. Rezultate projekta bomo skupaj s partnerji predstavili na zaključni konferenci 6. 12. 2013, v tednu od 9. do 13. 12. 2013 pa bomo na vseh lokacijah, kjer so delovale točke za vseživljenjsko učenje in svetovalno središče, pripravili zanimiva brezplačna predavanja in delavnice. Odziv prebivalcev regije na ponudbo Centra vseživljenjskega učenja Dolenjska je izjemno velik. V obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2012 je bilo v različne aktivnosti CVŽU Dolenjska vključenih 44.453 odraslih udeležencev, kar predstavlja 36,7 % odraslih prebivalcev regije (starejših od 15 let). Na tem mestu se lahko že pohvalimo z rezultati posameznih aktivnosti projekta: • Informiranje in svetovanje: Svetovalno središče Novo mesto trenutno deluje še na sedežu v Novem mestu in na stalnih dislokacijah (Žužemberk, Šentjernej, Metlika in Trebnje), z mobilno dislokacijo pa se odzivamo na potrebe v okoljih, ki jih stalne dislokacije ne pokriva-

jo. Pokrivali pa smo tudi področje Kočevja in Ribnice. Občanom zagotavljamo podporo, spodbudo in pomoč pri najrazličnejših vprašanjih s področja izobraževanja in zaposlovanja. V obdobju projekta smo imeli v Svetovalnem središču Novo mesto več kot 16.000 storitev in izvedenih več kot 300 delavnic in predstavitev o tem, kako se učiti in o veščinah iskanja zaposlitve. Kot posebno aktivnost smo izvajali tudi svetovanje na delovnem mestu, v različnih podjetjih v regiji (imeli smo več kot 300 storitev) in Mobilno svetovalno službo za Rome. V slednje je bilo vključenih 250 Romov, podpora pa je potekala večinoma na terenu, v njihovih naseljih. Sodelovali smo tudi pri pilotni izvedbi projekta UVNPZ, in sicer z 21 udeleženci izdelali e-portfolijske mape. Učenje na Točkah vseživljenjskega učenja: na 21 stalnih Točkah omogočamo odraslim pridobivanje različnih znanj za prosti čas, osebni in poklicni razvoj ter individualno učenje računalništva ob podpori mentorja. Z mobilno točko približujemo učenje v kraje, kjer si ljudje to želijo. V obdobju od 2008 do avgusta 2013 se je srečanj udeležilo več kot 35.000 udeležencev. Aktualen portal projekta: preko portala projekta www.cvzu-dolenjska.si zagotavljamo informiranost o ponudbi programov vseživljenjskega učenja v celotni regiji in predstavljamo aktualno ponudbo centra. Na spletni strani CVŽU-ja je bilo od decembra 2006 do julija 2012 71.803 različnih obiskovalcev, kar predstavlja 51 % prebivalcev naše regije. Spletno učenje računalništva (preko spletnih tečajev se je učilo skoraj 2000 odraslih, ki so skupaj opravili preko 8000 ur učenja).

To dokazuje, da je CVŽU pravi odgovor na potrebe regije in pomembno prispeva k razvoju kompetenc odraslih in socialni vključenosti. CVŽU Dolenjska, še posebej Svetovalno središče Novo mesto, z različnimi dejavnostmi povezuje izvajalce izobraževanja odraslih v partnersko omrežje, ki pomembno prispeva k večjemu vključevanju odraslih v vseživljenjsko učenje v regiji.

Kontakt: Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si 41

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Profile for ricnm
Advertisement