Page 30

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ (UVNPZ) RIC Novo mesto je bil izbran za nacionalnega izvajalca ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih Projekt UVNPZ od leta 2012 do 2014 uresničuje pomemben ukrep strategije vseživljenjskega učenja v EU – omogočiti vsakemu posamezniku, da ob pomoči svetovalca za vrednotenje vsa (ali določena) znanja in izkušnje, ki si jih je pridobil na svoji življenjski poti, ovrednoti ter jim da vidnost in vrednost. Ko posameznik postavi vrednost vsemu, kar je v svojem življenju dosegel, dobi moč in polet za doseganje višjih kariernih, izobraževalnih ali osebnih ciljev.

Vodja projekta UVNPZ Tea Sulič in svetovalki Svetovalnega središča Ana Granda Jakše in Tina Strnad prve pregledujejo časopis Ker je znanje vredno, naj postane tudi vidno

Če razmišljate o tem, kaj vse ste do sedaj že dosegli in kaj želite doseči, če iščete novo zaposlitveno priložnost, če želite hitreje in ceneje priti do ustrezne izobrazbe ali poklica, si želite pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo, pokličite našo svetovalko Teo Sulič osebno, po telefonu ali preko e-pošte. Skozi razgovor boste določili namen vrednotenja vaših znanj in s pomočjo različnih orodij naredili vaše znanje prepoznavno. Pomoč svetovalca pri vrednotenju predhodno pridobljenega znanja in izkušenj, pri načrtova­nju izobraževalne in poklicne poti poteka v RIC-u Novo mesto brezplačno. Strani iz publikacije Ker je vaše znanje vredno, naj postane tudi vidno. Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/uvnpz http://vpnz.acs.si

Kontakt: Tea Sulič 07 393 45 52, 031 746 005 tea.sulic@ric-nm.si 30

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Profile for ricnm
Advertisement