Page 29

PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE (POKI) V letu 2012 ponovno sodelujemo v projektu POKI, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije. Tako smo že tretjič pridobili pravico do uporabe zelenega znaka POKI, uporabljati pa ga smemo do 31. 12. 2014. Znak pridobi tista izobraževalna organizacija, ki je vključena v omenjeni projekt in sistematično skrbi za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Kot nosilca znaka POKI nas odlikujejo: • organizirana skrb za kakovost ponudbe, • ugotavljanje in analiza potreb po izobraževanju skupine udeležencev in posameznika, kakovostni pogovori s posameznim udeležencem pred vključitvijo v program, izdelava uporabnega osebnega načrta izobraževanja, pripravljeni interni učbeniki in učna gradiva, e-gradiva, • načrtovanje dela in predstavitev rezultatov na področju kakovosti v ključnih dokumentih zavoda, • vključevanje zunanjih sodelavcev in partnerjev v razvoj sistema kakovosti, • skupina za kakovost, ki si sistematično prizadeva za nenehne izboljšave in njihovo uresničevanje.

vacije POKI in se tako pridružili skupini za kakovost v RIC-u Novo mesto, ki si že od leta 2005 po istem modelu prizadeva za sistematični in poglobljeni razvoj kakovosti. Usposabljanje je trajalo do septembra 2013. V tem obdobju smo se osredotočili na presojanje kakovosti dela z udeleženci in učitelji naših programov, vpeljevali izboljšave v obliki akcijskega načrta in ponovno ovrednotili naše delo. Končni izdelek je samoevalvacijsko poročilo, ki je predstavilo naša prizadevanja na področju presojanja in razvijanja kakovosti.

Zadovoljstvo in dobro počutje naših udeležencev je ena od naših prednostnih nalog, ki ji želimo slediti, zato je v vsaki predavalnici na voljo KNJIGA VTISOV. Veseli bomo, če boste z nami delili svoje misli ob obisku naših dogodkov, ali nam zaupali, kaj je še posebej naredilo vtis na vas. Vaši zapisi nam bodo potrdili, da cenite naše delo, ali pa nas spodbudili, da se bomo za vas še bolj trudili. V tajništvu se nahaja tudi KNJIGA POHVAL IN PRIPOMB, ki je namenjena vsem našim udeležencem in obiskovalcem, da vanjo zapišete vse tiste pohvale in pripombe, ki bi nam pomagale, da kakovost svojega dela še izboljšamo, hkrati pa nas usmerile na pot, ki bo čim bližja vašim željam in pričakovanjem. V projektu smo se usposobili za uporabo modela samoeval-

Kontakt: Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si 29

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Profile for ricnm
Advertisement