Page 27

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU) V RIC-u Novo mesto smo verificirani izvajalci programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), ki potekajo v obliki projektnega učenja (skupine od 12 do 15 udeležencev). Izvajamo javnoveljavne programe Most do izobrazbe, Moj korak, Izzivi podeželja in Jaz in moje delovno mesto.

MOST DO IZOBRAZBE (UŽU – MI) V program se lahko vključite vsi tisti, ki: • v svojem življenju niste imeli dovolj priložnosti za učenje in posodabljanje že osvojenega znanja, • ste trenutno iskalci zaposlitve in želite obogatiti znanja za večjo konkurenčnost na trgu delovne sile, • se želite v nadaljevanju vključiti v izobraževanje za pridobitev poklica ali višje stopnje izobrazbe. V dosedanjih skupinah so udeleženci pridobivali znanja za boljšo kvaliteto življenja (računalništvo, tuji jeziki, komunikacija, bonton, zdrava prehrana, države EU, unikatna darila …), spoznavali strategije iskanja zaposlitve in iskali zaposlitvene možnosti (pisanje prošenj oz. vlog za zaposlitev ter življenjepisa, zaposlitveni razgovor, podjetništvo ...), razvijali in obnavljali učne tehnike in spretnosti za ponoven vstop v izobraževanje (spominske tehnike …). Program zajema 120 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo. V izobraževalni sezoni 2013/14 bomo izvedli program za 1 skupino udeležencev.

Pri učenju pravilne rabe slovenščine nas je obiskala ekipa regionalne televizije Vaš kanal in tako je pogovor stekel tudi z novinarjem Markom Mesojedcem.

27

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Profile for ricnm
Advertisement