Page 25

PROJEKTI

Naša vizija je postati eden vodilnih nacionalnih centrov vseživljenjskega učenja in evropsko prepoznavno središče za usposabljanje ranljivih skupin. Uresničujemo jo tako, da se redno prijavljamo na nacionalne, mednarodne in evropske projekte. Z vedno novimi prijavami skušamo v naš prostor pripeljati dodatna finančna sredstva, s čimer omogočamo pestrost brezplačnih programov za vsakega med nami, hkrati pa skrbimo za trajnostni razvoj okolja, v katerem delujemo. Vse več uspešno zaključenih projektov prispeva tudi k dobrim referencam zavoda za kandidiranje na novih razpisih. 25

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Izobraževalna ponudba 2014  

Izobraževalna ponudba 2014

Profile for ricnm
Advertisement