Page 1

1


Pris/värde undersökning 2008 Kommersiell användning Din Del 120 100

97 90

80

87 83

89 84

86 80

84 76

84 71

82 68

60

80

77

76

65

63

63

21 16

24 17

24 18

80 68

40 28

20

18

27

25

17

16

26 18

Mars

April

27

26

17

17

22 17

Juni

Sept

26 20

0

Jan

Feb

Användningstillfällen i miljoner

Maj

Kontakter i miljoner

Okt

Nov

Antal köp i miljoner

Dec

Feb

Köpvärde i miljarder Kr

2


Frekvent användning Din Del per region jan – dec 2008 70

60

50

40

2008:1

30

2008:3

20

10

0

Östersund Luleå Umeå Sundsvall Gävle Falun Uppsala Karlstad Linköping Västerås Örebro Eskilstuna Norrköping Gotland Jönköping Skövde Uddevalla Borås Halmstad Växjö Blekinge Kalmar Kristianstad Helsingborg Ystad Göteborg Malmö Stockholm Totalt hela landet

3 Orvesto Sifo Internation Research 2008


Frekvent användning 2008 Din Del vs Lokaldelen

70

60

50

40

DD 2008 30

LD 2008 20

10

0

Norrbottens Västerbottens Jämtlands Västernorrlands Gävleborgs Dalarnas Västmanlands Örebro Värmlands Västra Hallands Skånes Blekinge Gotlands Kalmar Kronobergs Jönköpings Östergötlands Södermanlands Uppsala Stockholms Totalt

4


Internetanvändare Även Internetanvändare använder Din Del Katalogen

Använder Internet

Andel som använder Din Del

Använder Aldrig

42,8%

Använder Ngn Gg/År

49,6%

Använder Ngn Gg/Kvartal

47,4%

Använder Ngn Gg/Månad

51,7%

Använder Varje Vecka

46,5%

Använder I Stort Sett Dagligen

39,0%

Använder Flera Gånger/Dag

25,4%

Orvesto Konsument 2008 Helår, SIFO Research International Febr. 2009 46.352 Intervjuvpersoner

5


Frekvent användning Din Del Räckvidd % Förändring

Räckvidd % Förändring

Totalt hela landet Stockholm Malmö Göteborg Ystad Helsingborg Kristianstad Kalmar Blekinge Växjö Halmstad Borås Uddevalla Skövde Jönköping

34,3 20,4 21,8 21,9 35,6 34,3 43,5 50,4 47,2 45,7 40,7 42,0 44,2 47,0 44,9

0,0 0,2 0,2 -0,8 -0,2 -3,0 1,3 -0,5 0,6 0,9 -1,1 -2,3 1,4 -0,7 0,8

SIFO Research International Orvesto Konsument jan 2009

Gotland Norrköping Eskilstuna Örebro Västerås Linköping Karlstad Uppsala Falun Gävle Sundsvall Umeå Luleå Östersund

59,8 34,0 41,0 35,7 38,7 35,7 44,3 33,7 49,7 45,1 42,2 38,7 42,7 43,2

6

1,3 1,1 -3,3 -0,3 -0,7 0,6 -1,0 1,7 0,5 1,6 -2,1 1,9 2,1 -2,1


Frekvent användning GS och DD 2008

Totalt Stockholm Malmö Göteborg Ystad Helsingborg Kristianstad Kalmar Blekinge Växjö Halmstad Borås Uddevalla Skövde Jönköping

GS 48,1 36,1 49,5 46,8 54,4 49,1 57,9 57,0 53,6 58,3 53,0 50,7 51,6 60,0 57,8

Diff -7,0 -9,2 -6,7 -10,4 -5,1 -10,3 -2,6 -5,3 -7,4 -4,7 -4,5 -7,9 -5,3 -5,6 -4,3

DD 34,3 20,4 21,8 21,9 35,6 34,3 43,5 50,4 47,2 45,7 40,7 42,0 44,2 47,0 44,9

SIFO Research International Orvesto Dec 08

Diff 0,0 0,2 0,2 -0,8 -0,2 -3,0 1,3 -0,5 0,6 0,9 -1,1 -2,3 1,4 -0,7 0,8

Gotland Norrköping Eskilstuna Örebro Västerås Linköping Karlstad Uppsala Falun Gävle Sundsvall Umeå Luleå Östersund

GS 67,8 52,6 49,0 51,3 49,2 50,3 55,9 42,1 53,7 47,7 46,7 48,6 50,2 58,5

Dis -4,6 -5,5 -6,0 -8,7 -4,4 -6,8 -3,3 -7,8 -4,3 -5,7 -1,2 -6,2 -5,5 -5,5

7

DD 59,8 34,0 41,0 35,7 38,7 35,7 44,3 33,7 49,7 45,1 42,2 38,7 42,7 43,2

Diff 1,3 1,1 -3,3 -0,3 -0,7 0,6 -1,0 1,7 0,5 1,6 -2,1 1,9 2,1 -2,1

testar  

testartestartestartestartestartestartestartestartestartestar

testar  

testartestartestartestartestartestartestartestartestartestar

Advertisement