Page 1

LabOral Diagnostics速

www.laboral.nl


Bacteriologische diagnostiek Informatie over de samenstelling van de subgingivale plaque bij patiënten met (ernstige) parodontitis is een waardevolle aanvulling op de klinische diagnose. Microbiologische informatie kan bepalend zijn voor de keuze om, naast de mechanische behandeling, lokale of systemische antimicrobiële middelen in te zetten. Er kan ook worden vastgesteld welke antimicrobiële therapie voor een patiënt het meest geschikt is. LabOral Diagnostics biedt een breed scala aan testen voor parodontitis, peri-implantitis en cariës. LabOral Diagnostics heeft als enige laboratorium in Europa de expertise om met zowel de kweek- als DNA techniek (Q-PCR) te werken.

Parodontologie

Implantologie

Overig

PDT

IST

CT

Genda perumque nus aut utendis

Genda perumque nus aut utendis

Genda perumque nus aut utendis

parum que nimi, nobit, conet que

parum que nimi, nobit, conet que

parum que nimi, nobit, conet que

simporiberia imus dolorio molor sa

simporiberia imus dolorio molor sa

doluptat. PKT

PIDT

WKT

Genda perumque nus aut utendis

Genda perumque nus aut utendis

Genda perumque nus aut utendis

parum que nimi, nobit, conet que

parum que nimi, nobit, conet que

parum que nimi, nobit, conet que

simporiberia imus dolorio.

simporiberia imus dolorio molor sa

simporiberia imus dolorio molor sa

doluptat.

doluptat. En nog iets.

PGT

PIKT

Genda perumque nus aut utendis

Genda perumque nus aut utendis

parum que nimi, nobit,

parum que nimi, nobit, conet que simporiberia imus dolorio molor sa doluptat. En nog iets.

PTT Genda perumque nus aut utendis parum que nimi, nobit, conet que simporiberia imus dolorio molor sa doluptat. En nog iets.

01

01

01

00

0

01 01

01

01

00


1

1

1

0

01

1

1

Het kweken van paropathogenen Met een kweek is kwantitatieve analyse mogelijk. Er is een

meer dan 48 uur bedragen. Het materiaal voor een kweek kan

open vraagstelling; wat kan groeien, groeit. Naast de typische

per reguliere post worden ingestuurd op maandag, dinsdag

paropathogenen kunnen ook enterobacterien, Candida species,

en woensdag. Voor de andere dagen van de week kan gebruik

Pseudonomas species en haemolytische streptokokken

worden gemaakt van de DNA test (PIDT, PDT).

worden aangetoond. Alleen bij de kweek is het mogelijk om

Tot 2 maanden na afname van een plaquemonster voor

een gevoeligheidsbepaling ten aanzien van antibiotica te doen

een kweekanalyse van een patient kan er een Parodontitis

en tevens kan er met de kweektechniek worden vastgesteld

Transmissie Test (PTT) worden aangevraagd bij afname van een

of er een overdracht van paropathogenen is tussen meerdere

plaquemonster van een familielid.

personen (bijvoorbeeld gezinsleden).

De procedure bij kweken

Wanneer een kweek? ✔ bij ernstige onbehandelde parodontitis

Na afname van het materiaal bij de patiënt worden de

✔ bij refractaire parodontitis

paperpoints opgestuurd in een transportflesje waar speciale

✔ bij recidiverende parodontitis

bewaarvloeistof voor anaerobe bacteriën in zit. De tijd tussen

✔ bij per-implantaire infecties

afname en aankomst op het laboratorium mag niet

✔ bij medisch gecompromitteerde patiënten

Q-PCR Een aantal testen van LabOral Diagnostics worden uitgevoerd

De PCR techniek wordt toegepast voor het aantonen van

met de Q-PCR techniek. Met deze techniek is het mogelijk het

medisch belangrijke pathogenen zoals virussen en bacteriën.

aantal pathogenen nauwkeurig vast te stellen. Q staat voor kwantitatief. PCR staat voor Polymerase Chain

Voordelen van een PCR test

Reaction (polymerase kettingreactie). Polymerase is een

✔ kleine hoeveelheden DNA kunnen worden gedetecteerd

enzym dat het vermeerderen van DNA mogelijk maakt.

✔ grote specificiteit door gebruik van specifieke

Wanneer een bacterie in patiëntmateriaal aanwezig is, dan

herkenningsmoleculen (primers)

kan het DNA van deze bacterie worden gebruikt in de PCR-

✔ reproduceerbare uitkomsten

reactie. Door het bij elkaar brengen van de bouwstenen van

✔ korte analyse-tijd

DNA, herkenningsmoleculen (soort specifieke ‘primers’)

✔ moeilijk kweekbare micro-organismen kunnen worden

en het polymerase enzym, komt de PCR-reactie op gang. Theoretisch is één DNA molecuul genoeg om de reactie te laten verlopen. Het gevormde DNA kan zichtbaar gemaakt worden in

aangetoond ✔ testen kunnen alle dagen van het jaar worden ingestuurd, transsporttijd is geen beperkende factor

bijvoorbeeld een gel.

1 Een genetische test voor diagnose en prognose Onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde genetische

Genotype positieve patiënten hebben wellicht een grotere

eigenschappen van de patiënt verband houden met de ernst

nazorgfrequentie en een zeer goede mondhygiëne nodig voor

van parodontitis en/of peri-implantitis. Er wordt aangenomen

een blijvend stabiele parodontale situatie. LabOral Diagnostics

dat deze genetische eigenschappen mede oorzaak zijn voor

biedt als eerste en enige laboratorium een test aan waarbij

het ontstaan en verloop van de aandoening.

de 3 genen onderzocht worden die behoren tot de familie van

Genetische informatie kan deel uitmaken van de diagnose en

Interleukine 1 (IL-1) genen: IL-1A, IL-1B en IL-1RN.

mogelijk de gevoeligheid van een patiënt voor parodontitis en/

Deze genetische informatie is vooral bruikbaar in combinatie

of peri-implantitis verklaren.

met microbiologische gegevens van de subgingivale plaque.


Verantwoord therapie-advies Het uitvoeren van een bacteriologische analyse van de subgingivale plaque is de eerste stap in de microbiologische diagnostiek van ernstige parodontale en peri-implantaire infecties. De tweede stap is de interpretatie van de bevindingen. Hiervoor is kennis van en ervaring in de parodontologie en implantologie noodzakelijk. LabOral Diagnostics heeft deze expertise in de laatste 2 decennia opgebouwd. De derde stap is het therapie-advies. Zowel parodontitis als peri-implantitis is een complexe, multifactoriĂŤle aandoening. Door combinatie van de microbiologische en klinische parodontale gegevens en op basis van de anamnese kan een verantwoord advies worden verstrekt. De therapie-adviezen van LabOral Diagnostics zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en worden samengesteld door een team van specialisten in de parodontologie, implantologie en microbiologie.

LabOral Diagnostics

ÂŽ

Lichtschip 15, 3991 CP Houten, Nederland T +31 30 63 61 674 F +31 30 63 61 527 E info@laboral.nl I www.laboral.nl

2013183 corporate folder  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you