Page 1

compact

Verzorgd door Kliniek voor Parodontologie Amsterdam

clinics


Programma overzicht Compact Clinics 2013 KvPA De Compact Clinics van de KvPA staan in ons vakgebied zeer goed aangeschreven. Logisch, want ze zijn kort en bondig, bieden ‘state of the art’ nascholing en worden vanuit de kliniek verzorgd door medewerkers met een langdurige ervaring in de parodontologie, implantologie en halitose. Ook gerenommeerde docenten van buiten de kliniek zijn dit najaar bereid gevonden om hun expertise met u te delen. Voor uw eigen praktijkprogramma hoeft u niet te vrezen: de Clinics vinden zoals gebruikelijk in de avonduren plaats. Vanzelfsprekend zijn aan de Compact Clinics KRT- en KRM registratiepunten toegekend. Dankzij onze sponsoren betaalt u voor een cursusavond (19:00-22:00 uur) de aantrekkelijke prijs van 95 euro. ✔ Vanaf nu verzorgen wij een doorlopende cursusagenda. ✔ Altijd direct op de hoogte zijn van ons laatste nieuws? ✔ Schrijf u nu in voor de Compact Clinics!

Regenerat

ctie of werkelijkheid

Guido Rhemrev, M. Sc., parodontoloog (NVvP) Datum: 5 september 2013 De parodontale plastische (micro-)chirurgie heeft in de afgelopen decennia enorme vooruitgang geboekt. Parodontale regeneratie biedt daarbij nieuwe mogelijkheden. Guido Rhemrev bespreekt vernieuwende inzichten in de esthetische chirurgie die van belang zijn bij besluitvorming in de vooropgezette behandelplanning en uitvoering. Ook nieuwe mogelijkheden van parodontale regeneratie komen uitvoerig aan bod. Reanimatie-cursus met o.a. AED Kees Hartogh, ambulanceverpleegkundige Datum: 9 september & 13 november 2013 Wat doet u als iedere seconde telt? Met behulp van korte

mpjes en geluidsfragmenten

bespreekt Kees Hartogh allereerst de theorie. Vervolgens gaat u met een eigen reanimatiepop aan de slag. O.a. hartklachten, AED, 112-melding en reanimatie bij baby en kind komen aan de orde. De training wordt gegeven door een ervaren ambulanceverpleegkundige met NRR-certi

at.

Cursus parodontologie voor assistenten Leo Kroon , parodontoloog (NVvP) & Miranda Belder, mondhygiënist Datum: 14 & 21 september 2013 (tweedaagse cursus op zaterdag) Kosten: € 495,- inclusief lunch De tandartsassistent weet goed hoe tandbederf wordt opgespoord, behandeld én kan worden voorkomen. Vreemd genoeg ontbreekt die kennis vaak als het om tandvleesontsteking gaat. Deze cursus biedt assistenten én preventie-assistenten in de algemene, parodontologische, orthodontische of kaakchirurgische praktijken een unieke kans om zich (bij) te scholen in de parodontologie. En is tevens een intensieve en waardevolle voorbereiding aan assistenten die de cursus preventie-assistente gaan volgen.

COMPACT CLINICS 2013


Door de ogen van de patiënt: lichaamsbeeld in de tandheelkunde Prof. dr. Theo Bouman, psycholoog (RUG) Datum: 17 september 2013 Patiënten hebben een eigen beeld van hun lichaam (body image) en de dentofaciale aspecten daarvan. Dat beeld correspondeert niet altijd met het beeld dat de tandarts daarvan heeft. Voor een goede behandeling moeten beide beelden optimaal op elkaar zijn afgestemd. Hoe krijgt een tandarts voldoende inzicht in het ‘body image’ van de patiënt en mogelijke verstoringen daarin? En hoe kan deze kennis begunstigend werken bij diagnostiek en behandeling? Materiaalkeuze in kroon- en brugwerk Paul de Kok, tandarts Datum: 23 september 2013 Met de ontwikkeling van volkeramiek in de tandheelkunde lijkt het aanbod aan restauratiematerialen voor kroon- en brugwerk eindeloos. Om door de bomen het bos te blijven zien in materiaalkeuze, indicatiegebied en cementen, biedt deze lezing een praktisch, evidence based overzicht dat u direct in de praktijk kunt toepassen. De medische anamnese en acute noodsituaties Dr. Denise van Diermen, arts (ACTA) Datum: 24 september 2013 Een patiënt heeft een tandheelkundige én medische voorgeschiedenis. Welke interactie kan er hiertussen plaatsvinden? Welke invloed heeft de medische aandoening op de mondgezondheid van een patiënt en zijn alle ingrepen nog wel mogelijk? Essentials voor juiste naleving van de WIP-richtlijnen Dorothé Voet, tandarts Datum: 26 september 2013 Als u de essentie van de ‘WIP’ kent, kunt u de werkwijzen in uw team eenvoudig bijstellen tot een voldoende hygiëne niveau. Kernachtige oneliners, demonstraties van praktische essentials en heldere toelichting op het vereenvoudigen van routinehandelingen helpen u op weg naar tijdwinst en een beter hygiëne niveau. Social Media - Online marketing in de tandheelkunde Paul de Kok, tandarts & Bas de Kok, online adviseur Datum: 10 oktober 2013 Dankzij de razendsnelle ontwikkeling van het internet wordt online marketing een steeds belangrijker aspect in de tandartspraktijk. Voor het werven van nieuwe patiënten en het informeren van huidige patiënten kunt u binnenkort niet meer om Twitter, Facebook en Youtube heen. Met een blik op de toekomst ervaart u wat dit nieuwste medium kan betekenen voor uw praktijk. Een frisse adem. Hoe krijg je die, hoe houd je die? Prof. dr. Edwin Winkel, parodontoloog (NVvP) Datum: 15 oktober 2013 De mondholte is de belangrijkste bron voor halitose. Bij de diagnose en behandeling daarvan kan de tandarts dus een belangrijke rol spelen. Welke bronnen voor halitose herbergen de mondholte en hoe vindt onderzoek naar halitose plaats? Uiteraard passeren ook de mogelijkheden voor het krijgen van een frisse adem de revue. De mooie lach: het restauratief-parodontale raakvlak Paul de Kok, tandarts & Guido Rhemrev, M. Sc., parodontoloog (NVvP) Datum: 25 oktober 2013 Voor esthetische restauraties in het front vormt mooi tandvlees vaak de grootste uitdaging. Guido Rhemrev en Paul de Kok benaderen dit aspect van de juiste indicatie tot en met de beste nazorg. Black triangles, pontic sites, kroonverlenging en recessiebedekking komen aan bod. Overzichtelijke schema’s en handige tips leiden tot meer inzicht, dat de volgende dag toepasbaar is in de praktijk.


compact

clinics

Slijpen van instrumenten Esther Waagemans, mondhygiënist Datum: 28 oktober 2013 functie en slijpwijze van deze instrumenten gaat u zelf met testen en slijpen aan de slag, handmatig en met de slijpmachine. Hierbij wordt u intensief begeleid door geroutineerde docenten met een grote praktijkervaring. Interessant voor tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten. Tricks en Trucs bij peri-implantaire problemen. Wat kan je doen? Prof. dr. Edwin Winkel, implantoloog (NVOI) Datum: 5 november 2013 Op basis van de huidige literatuur worden de oorzaken van peri-implantaire ontstekingen plus de (on-)mogelijkheden voor preventie en behandeling besproken. Diverse facetten van problemen ‘rondom’ implantaten worden belicht en aan de hand van case reports passeren voorbeelden uit de praktijk de revue. Plaquebeheersing: alles over mondhygiëne Prof. dr. Fridus van der Weijden, parodontoloog (NVvP) Datum: 12 november 2013 De laatste jaren is er veel verbeterd inzake mechanische gebitsreiniging, zeker wat betreft de elektrische tandenborstel. Daarnaast heeft chemische plaquebeheersing met mondspoelmiddelen de aandacht van consumenten getrokken. Om uw patiënten goed te kunnen adviseren, worden (on)waarheden van de huidige mondhygiënehulpmiddelen besproken. Zo blijft de instructie mondhygiëne in uw praktijk inspirerend! Hoe houd je een paropatiënt stabiel in de toekomst? Dr. Dick Barendregt, parodontoloog (NVvP) & Miranda Belder, mondhygiënist Datum: 18 november 2013 Bij patiënten waar na de actieve parodontale behandeling geen of minimale problemen resteren, kan nazorg veelal in de algemene praktijk plaatsvinden. In deze compact clinic krijgt u daartoe nuttige handvatten en praktische tips aangereikt. Daarmee kunt u op een gestructureerde,

Hechten: theorie en praktijk Prof. dr. Fridus van der Weijden, parodontoloog (NVvP) Datum: 19 november 2013 Meer weten over de theorie en de praktijk van het hechten? In deze compact clinic maakt u uitvoerig kennis met verschillende typen naaldvoerders, hechtmateriaal, hechtdraden en hechtmethoden. Daarna oefent u stapsgewijs diverse hechtmethoden en –materialen op kunsthuid (bij de cursusprijs inbegrepen). Gewapend met de opgedane kennis en kunde kunt u in elke situatie adequaat hechten.

COMPACT CLINICS 2013: PROGRAMMA OVERZICHT


compact

clinics

Perio-Medical Link: Praktische Implicaties Prof. dr. Frank Abbas, parodontoloog (NVvP) Datum: 20 november 2013 Parodontitis en peri-implantitis zijn chronische ontstekingsprocessen met een multifactoriële etiologie. Deze clinic biedt u een korte update over de rol van specifieke microflora en genetische-, medische- en lifestylefactoren. Ook de associaties tussen parodontitis en vele systemische aandoeningen worden aan een kritische beschouwing onderworpen, vooral wat betreft de invloed van parodontitis als risicofactor, het onderliggend mechanisme en het effect van parodontale behandeling op het risico van ontstaan en het verloop van de systemische ziekte. En hoe past u al deze kennis nu toe in de praktijk?! De diepte in met socket preservation techniek Guido Rhemrev, M. Sc., parodontoloog (NVvP) Datum: 21 november 2013 De socket preservation techniek wordt vaak uitgevoerd om de fysiologische omvang van harde en zachte weefsels van de processus alveolaris na extractie zo veel mogelijk in stand te houden. Guido Rhemrev bespreekt alle facetten van deze techniek, vanaf indicatiestelling en a-traumatische extractie tot en met de post operatieve zorg. Niet te missen is ook de casuïstiek aan de hand van een paropatiënt. Parodontologie: de stand van zaken Leo Kroon & Prof. dr. Fridus van der Weijden, parodontologen (NVvP) Datum: 9 & 16 november 2013 - (tweedaagse cursus op zaterdag) Kosten: € 495,- inclusief lunch De parodontologie is voortdurend in ontwikkeling. Wat is relevant voor uw handelen? Deze cursus geeft uw parodontologische kennis een update met actuele informatie over klinische, röntgenologische en microbiologische diagnostiek. Vervolgens komen de planning en de uitvoering van de initiële behandeling, herbeoordeling, chirurgie en nazorg ter sprake alsmede de effecten daarvan. Er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Wanneer verwijzen? - Van indicatie tot ingreep Hankie Bulthuis, M. Sc., parodontoloog (NVvP), Johan Cossé, implantoloog (NVOI) & Miranda Belder, mondhygiënist Datum: 25 november 2013 Weet u wanneer u moet verwijzen? Een parodontoloog, implantoloog en mondhygiënist bekijken indicatiestellingen vanuit verschillende invalshoeken. De casussen die behandeld worden, ziet u dagelijks in uw praktijk. Van diepe pockets tot implantaten of van furcaties tot recessies: moet er geflapt of geïmplanteerd worden? Of...........?

Voor meer informatie over alle Compact Clinics gaat u naar onze site: www.kvpa.nl Sponsors:


Weerdestein 117 - 1083 GH Amsterdam T. 020 64 60 727 - www.kvpa.nl

2013091 kvpa cc website versie2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you