Page 1

De

Bosbode

15e 13e

nr.04 nr.05

jaargang jaargang

2012 2010

DEBOSBODE.NL | BEKIJK AL HET LAATSTE NIEUWS ONLINE EN DEEL JE MENING

Voortgang ‘t Paradijs Allemaal nieuwe gezichten

Wijkkrant De Bosbode

Van deheeft redactie als centraal uit-

Wijkkrant De Bosbode heeft als cengangspunt, dat een goede traal uitgangspunt, dat een informatievoorziening De snackbar, bloemist en de apotheek zijngoede informatievoorziening kan bijdragen aan kanbetrokkenheid bijdragen aanen betrokzelf ook aan het verbouwen. De snackbar motivatie gaat van de bewoners. kenheid en moticatie van medio december weer open, de bloemist eind Het doel is leefbaarheid in de wijk de bewoners. Het doel is te bevorderen. november en de apotheek halverwege januari leefbaarheid in de wijk te volgend jaar. Merks; “In de tweede week van Pauls Column bevorderen januari 2011 zullen de werkzaamheden aan Een man en zijn huisdieren |2 winkelcentrum ’t Paradijs weer worden hervoor het KWF |3 vat. We verwachten alles in maart of aprilCollecteren te

Planning

In onze vorige uitgave heeft u kunnen lezen hoe de verbouwing van ons winkelcentrum invulling zou krijgen. De verbouwing vindt plaats in vier fasen. ”Inmiddels zitten we in de derde fase”, vertelt Stephan Merks. De heer Merks werkt voor Archangel bouw en is betrokken bij de verbouwing van ’t Paradijs.

hebben afgerond”.

Colomn

|2

DeOverbosser Wijkraad Zomaar een

|4| 3

Zomaar een Overbosser | 4 De Ark |5 Een nieuwe dominee |5| 6 Ymere Gebied 4 |7 Op onze vraag hoe de reacties tot op heden Hondenpoep |8 Jong moeder |8 van publiek en winkeliers zijn: “De winkeDe Bosbode online |9 liers worden door de uitvoerder begeleid en De politie Alle column |9| 10 eendjes..... Agenda | 11 zijn zeer tevreden. Sommige mensen die het Nieuw in de wijk | 12 Agenda |11

Hij legt uit dat de verbouwing voorspoedig

Reacties

verloopt. Er is slechts een kleine vertraging van ongeveer anderhalve week. “Half november zijn de grote werkzaamheden klaar. De vertraging is te wijten aan slecht weer en een beschadiging aan een pui. Dit probleem

,,Allemaal nieuweworden”. gezichten”, is de reactie van winkelcentrum willen bezoeken, klagen soms moest eerst verholpen In dedat maand veel mensen dieprincipe sinds juli apotheekdat Overbos ze moeten omlopen. Dit is begrijpelijk, december zijn er in geenBENU werkzaam-

apotheek Overbos. Maar in dit stukje de hoofdentrée gereed en dan gaat deze weer is mij ge-

Steek een kaarsje aan: bidden op internet Pauls Column

vraagd om vooral mijzelf voor te stellen en daar zal open.

De Ark heeft dit niet jaar een bijLekkere huisdieren, maar heus.

binnenkomen. En klopt. Er tijd maar de overlast is tijdelijk en wordt zo klein heden om de overlast inja, de dat feestmaand totis de laatste hoop veranderd de personele bezetting van gehouden”. mogelijk eeneen minimum te beperken.inEind november is

zondere advent- en kerstgroet: alle Overbossers kunnen op de website van De Ark: www.deark. nu een kaarsje aansteken

ik dan ook mee beginnen.

Pagina |2

Sinds 1 juli ben ik de beherend apothe-

altijd in samenwerking met een andere

ker van BENU apotheek Overbos. Hier-

apotheker. Toen de vraag kwam of ik in

mee vervang ik de interim apotheker

apotheek Overbos wilde gaan werken,

die sinds februari van dit jaar werkzaam

leek me dit een uitdaging, omdat ik hier

was in de apotheek. In de ogen van velen

wel beherend apotheker ben.

is een apotheker een man van middel-

bare leeftijd met het liefst ook nog een

In een apotheek kom je om de genees-

stofjas aan. Ikzelf voldoe niet helemaal

middelen, die een arts heeft voorge-

aan dit beeld. Mensen vragen soms naar

schreven, op te halen en om uitleg te

Dan gebeurt het weleens dat je het even niet meer ziet zitten. Daarom besteedt het JIP deze maand extra aandacht aan.... onderwerp; jong moeder (vader) Uitleg over zijn. het gemeentebeleid met

de apotheker, terwijl ze al geholpen wor-

krijgen hoe je deze geneesmiddelen

betrekking tot honden.

den door mij. Hoog tijd dus om mijzelf

moet gebruiken. Daarnaast helpen we

voor te stellen.

met klachten waarmee iemand nog niet

Mijn naam is Daphne van der Heide. Ik

bij een huisarts is geweest en zoeken we

ben 27 jaar oud. Ik heb farmacie gestu-

mee naar oplossingen wanneer genees-

deerd in Groningen. Na mijn studie ben

middelen wel eens vergeten worden.

ik naar het westen van het land ver-

Ook helpen we bij vragen over de

huisd. Sinds drie jaar ben ik werkzaam

werking en bijwerkingen van genees-

als apotheker. Voordat ik hier kwam

middelen.

werken heb ik in Landsmeer en Amsterdam gewerkt. Maar op die locaties

vervolg pagina 12

Pagina | 5 De Ark Be the church Jong moeder en of jong vader

Pagina |5

Waar wel en waar geen honden?

Pagina | 8

Pagina |8

Alle eendjes.... Mijn samenwerking Het duurde een week, moeder zat weer op haar stekkie. Zeven met Rien Wattel

eieren had ze. Vader bracht takjes aan. Het nest werd hoger en hoger. Ditwijls had ik medelijden met ze.

Pagina |10 Pagina | 10 De De


Pauls column

Man verstopt 24 dodelijke slangen en spinnen in zijn huis in Hoofddorp

Velen van u zullen op negen

wordt verwerkt in een crème en belooft

juli dit jaar dit bericht hebben

rimpels glad te strijken. Misschien was

gelezen. Wat mij dan bezig houdt:

de huid van de man aan een update

is het mijn buurman? Of is het de

(extreme make-over) toe? Je weet het

buurman naast mijn buurman?

niet, hé?

Of,……, ach, laat ook maar, ik

Tenslotte misschien een verklarend be-

wil het niet weten. Wat ik wel wil

richt van juli 2011: Mannelijke spin ruikt

weten is wat zo iemand bezielt

kannibalistisch vrouwtje op afstand.

om ze in huis halen? En dan

Mannelijke zwarte weduwe-spinnen zijn

nog zonder medeweten van zijn

hier blijkbaar toe in staat.

vrouw. Ik besluit hier naar te googelen en misschien was wat ik op

Zou de man de spinnen hierom in huis

het internet vond wel de reden. Ik

hebben gehaald? Misschien wel, in ieder

wil het graag met u delen. (Bron:

geval werd hij door de vrouw des huizes

NU.nl).

het huis uitgezet. Hup, zo achter de

Uit een bericht van december 2011 blijkt

reptielen en spinnen aan!

dat de kleine spinnen de hersenen in hun pootjes hebben zitten. Was de eigenaar op zoek naar hersencellen? Was dit de reden om ze in huis te houden? Dan dit bericht van oktober 2011: Giftige spin kan erectieproblemen oplossen. Tja, wie weet, was dit wel de reden. Immers, de kosten van de gezondheidszorg lopen zo hoog op dat spinnen misschien wel goedkoper zijn. Of deze van april 2009: Slangengif nieuwste wapen tegen rimpels. Het gif

SABRI

Hairstyling

Geopend: ma. 11.00 - 18.00 uur di. t/m do. 09.00 - 18.00 uur vr. 09.00 - 21.00 uur za. 09.00 - 17.00 uur

Winkelcentrum ’t Paradijs Muiderbos 156, 2134 SW Hoofddorp Tel. 023-563 86 09

2

Bosbode

De


Collecte! Wat komt daarbij kijken? Hoogstwaarschijnlijk heeft u onlangs een collectant(e) aan de deur gehad. Er werd van drie tot negen september gecollecteerd voor het Koningin Wilhelmina Fonds in de strijd tegen Kanker. Ook in Overbos zijn vrijwilligers aan het werk geweest om deze belangrijke collecte tot een succes te maken. In dit artikel wordt u een kijkje gegeven in de organisatie van deze collecte in de wijk Overbos. We vragen het wijkhoofd Romy.

Ze vertelt: “Ik ben wijkhoofd en coördinator voor Overbos Oost”. Ze toont een kaart waarop Overbos is onderverdeeld. Romy verzorgt deel Overbos Oost. Hier vallen de volgende straten onder: Dassenbos, Albergerbos, Bervoetsbos, Assinkbos, Mastbos, Muiderbos. Bunderbos en Corversbos. Romy: “Alle wijkhoofden van Hoofddorp komen bij elkaar als er weer een collecte aankomt. Elk jaar wordt de collecte in de eerste week van september gehouden. We bespreken dan de landelijke collecte datum, verdeling van de wijken, de nieuwe collectanten en nemen de wijkhoofd Overbos Oost: Romy

bijzonderheden door” Thuis moet het wijkhoofd vervolgens

80% werd hiervan besteed aan we-

kerbestrijding/collecte of bij mij via de

de collectebussen in elkaar zetten en

tenschappelijk onderzoek en 20% aan

PR van De Bosbode”.

verzegelen. Zij verstrekt een informa-

preventie en patiënten ondersteuning.

Meer over het KWF kunt u vinden op

tieboekje aan de collectanten en maakt

Ze besluit: “Nieuwe collectanten zijn al-

www.kwfkankerbestrijding.nl.

de legitimatiebewijzen gereed. Wanneer

tijd welkom. Ze kunnen zich aanmelden

de bussen aan de collectanten wordt

op de website van KWF www.kwfkan-

overhandigd vertel ik in welk deel van de wijk moet worden gecollecteerd en

Collecteren is niet de enige ma-

spreek ik de datum met de collectanten

nier waarop het KWF aan geld

af wanneer de bus gezamenlijk wordt

komt om kanker te bestrijden.

geleegd. Als alle collectebussen zijn

Ook de bestijging van de Alpe

geleegd stort ik het geld bij de bank”.

d’Huez is een initiatief dat jaarlijks onder grote belangstelling

Ze vertelt dat vorig jaar een totaalbedrag

veel geld oplevert voor onder-

van 133 miljoen euro werd opgehaald.

zoek en patientondersteuning. Bosbode

De

3


Zomaar een Overbosser “We liepen in het zuiden van Nederland. We overnachtten daar dan in een klooster. Dat kostte geen drol. De volgende dag liepen we verder in België”. Ditmaal zijn we bij de familie

zorgen van De Bosbode een leuk verzetje

zijn ze zeer positief. Ze kijken uit over het

Zweegman. Onze zomaar een

voor hem is. Maar ook Thea loopt haar

groene speelveld en de IJweg en hebben

Overbosser is eigenlijk niet zo-

wijk, eventueel geholpen door dochter

vrij zicht. Wel moeten ze nog wat kwijt.

maar een Overbosser. Hugo en

Susan van 18. De familie Zweegman heeft

“Ik vind dat er steeds meer rommel in

Thea Zweegman zijn van groot

ook nog een zoon, Martijn van 22 jaar.

de wijk ligt. Er staan overal boodschap-

belang voor De Bosbode. Zij zor-

Thea werkt in de thuiszorg en Hugo is

penwagentjes. Mensen gooien van alles

gen ervoor dat de bezorgers het

postbode. In de kamer staan vitrines waar maar op straat en ik vind dat veel tuinen

juiste aantal kranten ontvangen

veel post gerelateerde attributen staan

er slecht verzorgd bij liggen, maakt Hugo

voor verspreiding en ze nemen

uitgestald, zoals een collectie post model-

duidelijk. Thea vult aan: “Ik heb een open

zelf een groot deel van de bezor-

auto’s. Maar ook een verzameling van de

lijn met de gemeente, ik bel zo vaak.”

ging voor hun rekening.

bekende Droste voorraadbussen. Hebben ze hobby’s vragen we? Naast de

Thea: “Ik weet eigenlijk niet eens precies

wandelsport is Hugo een liefheb-

meer hoe wij bij De Bosbode zijn geko-

ber van cactussen. Hij is lid van

men.” Zij kijkt haar man Hugo aan, maar

de cactusvereniging Succulenta

hij kan het zich ook niet meer herinne-

te Haarlem, maar heeft ook de

ren. Al gauw wordt duidelijk dat ze het

nodige borduurwerken gemaakt

lopen erg leuk vinden.

die in het huis zijn opgehangen.

Hugo vertelt: “Wij hebben elkaar leren

Er zitten werkelijk mooie plaatjes

kennen via de wandelsport. We liepen elk

bij. Verder loopt hij voor verschil-

weekend”. Hij vervolgt, Ik ben ik 1983 in

lende goede doelen collectes.

Overbos komen wonen. Thea valt hem

Thea: “Ik doe aan aquafitness,

bij: “ik kwam in 1987 bij hem wonen en

maar vind het ook leuk om brade-

in 1988 zijn we getrouwd”.

rieën af te lopen of er zelf te staan.

Ze vertellen verder dat de woning

Verder struin ik rommelmarkten

destijds een premie-A woning betrof en

af. Heerlijk!” Ze verkoopt op de

dat de firma Blom deze woning als een

braderie zelf geteelde pompoe-

modelwoning had ingericht. Hugo: “Ik

nen. “Verder spaar ik dingen uit

kreeg 40% korting op het interieur. Dat

Heemskerk, waar ik vandaan

was natuurlijk heel mooi”.

kom, vult ze aan”.

Beiden vertellen zeer gepassioneerd over

“Ik ben eigenlijk elke week wel ergens

hun gemeenschappelijke liefhebberij

in een tuin bezig. Ik onderhoud tuintjes

wandelen. Thea verhaalt: “We liepen in

van oude mensen,

het zuiden van Nederland. We overnacht- bijvoorbeeld in Hoofddorp, Benneten daar dan in een klooster. Dat kostte geen drol. De volgende dag liepen we

broek en Heemstede”,

verder in België”.

vertelt de postbode.

“Ik maakte het clubblaadje voor de

Hij vertelt dat hij tien

vereniging, dat was leuk, nog met een

euro per uur vraagt

stencilmachine”, vult Hugo aan. Hugo

en dat ze zelf een

wandelt nog steeds en toont trots een

volkstuin hebben bij

medaille van de Nijmeegse vierdaagse.

Dassenbos. De op-

Het getal 23 prijkt op de medaille. Hij

brengst gaat op aan

laat nog een aantal medailles en speldjes

het wandelen.

zien. Het is duidelijk: het is echt een pas-

Als we vragen of het

sie van hem. We begrijpen nu dat het be-

ze bevalt in Overbos

4

Bosbode

De

Thea en Hugo Zweegman bij hun cactussen


‘Be the church’:

een nieuwe dominee voor De Ark September was in De Ark de maand van het afscheid van Rien Wattel als Arkdominee, vanaf het begin van Overbos in 1983, en de komst van Aarnoud van der Deijl als zijn opvolger. Waarom Aarnoud van der Deijl? ‘Heel kort samengevat omdat Aarnoud een predikant is die niet alleen koestert wat wij met elkaar hebben opgebouwd en onze gedachten deelt, maar ook omdat Aarnoud onze route, onze reis verder met ons wil gaan. Met weer nieuwe ideeën en nieuwe accenten’, vertelt Mark Dijkstra namens de beroepingscommissie.

leuke kerk

geloof en levensbeschouwing dat Omroep

‘liever een lege kerk?’

Die commissie, samengesteld uit een

Zeeland op zondag-

achttal Arkleden, begon herfst vorig jaar

morgen uitzond.

schien ook wel anderen goed uit, die

een zoektocht naar een ‘nieuwe dominee

Hij startte ‘Praat-

tekst’, lacht Rien Wattel op de vraag hoe

voor De Ark’. Tegenwoordig gaat dat in

paal’, een centrum

letterlijk je ’t moet nemen. ‘Op internet

de kerk net als overal: met advertenties

voor kinderpastoraat in Oost-Souburg en

kom je ‘m ook een paar keer tegen met

en ‘tips’ van binnen en buiten. Afgelo-

had een leidende rol in de Oecumenische

het woordje ‘just’ erbij: ‘Don’t just go

pen mei kon de verkiezing van Aarnoud

Kerkendag Zeeland 2010.

to church, be the church, Ga niet alleen

‘Ja, dit komt heel wat jongeren en mis-

van der Deijl voorgesteld worden – en

maar naar de kerk, wéés de kerk’. Ja, voor

sinds juni is alles in kannen en kruiken.

Ook heeft hij boeiende standpunten over

mij spreekt het vanzelf: als je samen kerk

Zondag 9 september 2012 is hij aan De

de rol van de kerk: ‘een kleinere kerk

bent, wil je ook voelen dat je niet de enige

Ark verbonden.

is niet erg, want die kan weer groeien,

bent die hiermee bezig is. Een kaarsje

Dat is voor vacaturewerk in de kerk

met minder zorgen voor organisatie en

aansteken, samen een lied zingen. Dezelf-

bijzonder snel. Het geeft wel aan dat De

gebouwen.’

de gedachten bij elkaar ontdekken. Soli-

Ark een aantrekkelijke kerk is.

praatpaal voor kinderen Aarnoud van der Deijl is 48 jaar en heeft hiervoor 12,5 jaar in Oost-Souburg gewerkt, een dorp tegen Vlissingen aan. Daar begaf hij zich ook veel ‘buiten de kerk’: zo was hij presentator van Veelstromenland, het radioprogramma over

dariteit, heel maken, midden in de wereld

You tube

staan. Daarom wilden we in De Ark ook

Dat vat hij samen in de tekst Don’t go to

altijd open kerk zijn op alle dagen van

church, be the church: ‘ga niet naar de

de week. Zo is de Markt-In ontstaan, ‘De

kerk, maar wéés de kerk’. Zijn gedachten

Ark als huiskamer’. Er zijn tentoonstel-

zijn te zien in een kort filmpje op You

lingen, met deelnemers uit heel Haarlem-

Tube, www.youtube.com/watch?v=DM-

mermeer, daarom geven we gastvrijheid

1idEi1To

aan de slachtoffers van de Schipholbrand voor hun herdenking én aan de wijkraad

Dat filmpje eindigt met het beeld van een

om samen te komen. Zo brengen we dat

T-shirt met die tekst. Markante over-

‘be the church’ in de praktijk: een kerk

eenkomst is dat de

voor mensen ‘die in deze wereld de zegen

voormalige Arkdo-

zoeken, uitzicht op vrede en goede moed’,

minee Rien Wattel -

zoals we ’t bij de verbintenis van Aarnoud

zonder Aarnoud van

verwoordden.’

der Deijls filmpje te

Mooi dus om te zien hoe zowel Aarnoud

kennen - dit voorjaar als Rien met dezelfde gedachten bezig aan een aantal men- zijn!

De nieuwe Ark dominee: Aarnoud van der Deijl

sen dezelfde tekst

Het afscheid van Rien Wattel was op zon-

rondmailde: Don’t

dag 30 september, met een kerkdienst en

go to church, be the

een receptie een verrassende afsluiting.

church.

Bosbode

De

5


Fototentoonstelling ‘Nergens zoals hier’ in wijkpark Overbos Alejandra (10 jaar) Wilt u ook nog foto’s delen van uw wijk? Dat kan op www.facebook.com/nergenszoalshier. Meer informatie is ook te vinden op www.nergenszoalshier.nl.

samenwerking Ymere en Foam willen met dit project bijdragen aan een betere cohesie tussen en talentontwikkeling van buurtbewoners. Ook kan een breed publiek op een toegankelijke manier kennismaken met en genieten van fotografie.

In het wijkpark waren begin

Ymere eerder dit jaar fotografiework-

september levensgrote foto’s

shops, waarbij zij in hun buurt bijzondere

uit de buurt te bewonderen.

plekken, mensen en verhalen fotografeer-

Deze tentoonstelling ‘Nergens

den.

zoals hier’ was ontwikkeld door

Per buurt zijn drie winnende foto’s ge-

woningcorporatie Ymere en

kozen die levensgroot te zien zijn in een

Foam (Fotografiemuseum Am-

reizende tentoonstelling.

sterdam) en bevatte foto’s die bewoners van Ymere maakten van bijzondere plekken, mensen en verhalen uit hun buurt.

in Overbos volgden negen bewoners de workshops. De drie beste foto’s

De tentoonstelling ‘Nergens zoals hier’

waren:

bevatte drie foto’s van bewoners uit

“Stilte voor het kindergeschater” van El-

Hoofddorp Overbos en zeven andere

len (65 jaar)

buurten in Amsterdam, Haarlem,

“Op het speelveld vind ik mijn vrienden”

Noord-Kennemerland en Almere. In

van Ans (70 jaar)

deze wijken volgden huurders van

“Hoe iets simpels toch mooi kan zijn” van

De redactie is op zoek naar bezorgers. We nodigen jongelui en volwassenen uit om te reageren. We verschijnen vijf keer per jaar. Er staat een vergoeding tegenover. Draag je de krant een warm hart toe? Kun je een extraatje gebruiken? Meld je dan aan!

voor meer informatie: Hugo Zweegman 023-5635737 HZweegman1956@kpnmail.nl

6

Bosbode

De

Colofon Wijkkrant De Bosbode verschijnt vijf maal per jaar. Geen krant ontvangen? Bel 023 561 59 51. of e-mail naar: HZweegman1956@kpnmail.nl De volgende uitgave van De Bosbode is in week 49. De uiterste inleverdatum voor de volgende editie is 31 oktober 2012. Redactie: Jeannette Brands-Van Toren, Egbert Fokkema, Martin Hartman, Paul Cowan. Vormgeving: Egbert Fokkema.

Met steun en onder begeleiding van Nick Nijman van MeerWaarde. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. PR: Jeannette Brands 023 561 59 51. Email: jhevantoren@quicknet.nl Kopij kunt u richten aan bovenstaand adres. Druk: Paswerk Grafisch Cruquius Oplage: 4500 exemplaren


Van de gemeente Gebiedsmanagement reconstructie Leenderbos De werkzaamheden vorderen en de laatste fasen zijn in aantocht. Het zijn de drukste delen en de (onvermijdelijke) overlast zal dus nog even duren. De meest actuele informatie is te vinden op www. haarlemmermeer.nl/Leenderbos.

kastanjes In Overbos staan de nodige kastanjebomen. Kastanjes in Nederland worden sinds 2002 geplaagd door de kastanjeziekte. In de verwachting dat onderzoek resultaat zou opleveren, is ook met vervanging gewacht. Er is landelijk veel onderzoek gedaan naar de kastanjeziekte en naar de beste behandelmethode, maar dat heeft uiteindelijk nog niet veel opgeleverd. Daarom

het Spaarneziekenhuis – bezig met een

halte van de Zuidtangent gemakkelijker

is nu gestart met een vervangingsplan.

extra brug voor langzaam verkeer zodat

kan worden bereikt.

Ook in Overbos (Liesbos) zullen binnen-

het voorterrein van het ziekenhuis en de

kort de nodige kastanjebomen worden vervangen.

verbinding Overbosnoord naar Spaarneziekenhuis. Het Spaarneziekenhuis is dichtbij en voor Overbossers op fiets- of loopafstand. Bij het Ravensbos ligt al een tijdje een mooie brug over de IJtocht, maar daarna wordt de weg naar het ziekenhuis nogal omslachtig. De gemeente is – samen met

Je belt: 112: bij spoedeisende hulp van politie, brandweer of ambulance noodzakelijk is. 0900-8844: bij niet-spoedeisende zaken en opvallende zaken. U wordt via de landelijke centrale met de lokale politie verbonden. 144: bij dierenleed.

Bosbode

De

7


Ergert u zich ook aan hondenpoep en loslopende honden? U bent niet de enige. Er zijn bijna 8.000 honden in de Haarlemmermeer. Honden zijn lieve en trouwe dieren en een waardevol bezit voor de eigenaar. Helaas veroorzaken honden ook regelmatig overlast. Twee van de grootste ergernissen zijn hondenpoep en overlast door loslopende honden. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken zijn er regels voor hondenbezitters. Die regels moeten ervoor zorgen dat iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte en het groen in de Haarlemmermeer. De toezichthouders van de gemeente

de eigenaar. Als het gaat om gevaarlijke

1. Buiten loopt een hond in principe altijd

maken regelmatig een rondje door de

honden doen we dit in samenwerking

aangelijnd, tenzij anders is aangegeven.

verschillende dorpen en wijken, om er op

met de politie,” aldus een van de toezicht- 2. Een hond kan lekker uitrennen in de

toe te zien dat hondenbezitters zich aan

houders.

losloopgebieden. Deze gebieden zijn met

de regels houden en om mensen die de

Uitlaatplekken en spelregels

groene borden aangegeven.

regels negeren te bekeuren.

De gemeente heeft verschillende plekken 3. Honden mogen niet komen op speel-

“We hebben te maken met zeer verschil-

aangewezen waar honden uitgelaten kun- plekken, trapvelden en zandbakken. Deze

lende meldingen. Vaak over hondenpoep,

nen worden. Bij deze uitlaatplekken zijn

zijn met rode borden aangegeven.

maar ook over loslopende of gevaarlijke

hondenpoepbakken geplaatst. Een over-

4. De poep van een hond gaat in een zakje

honden. Als de gemeente een melding

zicht van deze locaties en de spelregels

in de afvalbak of mee naar huis. Afval-

van overlast binnen krijgt, voeren we een

voor hondenbezitters zijn te vinden op:

bakken zijn goed te herkennen aan de

controle uit. We kijken dan bijvoorbeeld

www.haarlemmermeer.nl/hondenbeleid.

´hondenpoepbak´sticker en gele kleur.

of honden wel of niet zijn aangelijnd door

Hoe zat het ook alweer?

Bezorgers gezocht!

8

Bosbode

De


“Kijk op de wijk”

Column door de wijkagenten van Overbos

Tuimel er niet in

De afgelopen maanden hebben we

den van vorig jaar.

als wijkteam, samen met diverse

Nu zijn we helemaal niet zo van de cijfers, (www.eigenhuis.nl) kunt u diverse tips

partners, veel tijd en energie

maar wilden wij deze optimistische cijfers

gestoken in de aanpak van wo-

toch wel graag met u delen.

internetsite van de Vereniging Eigen Huis vinden om uw woning te beveiligen.

ninginbraken. Een inbraak thuis heeft altijd een grote impact op

Van alle inbraken die tot nu toe in 2012

We wensen u verder nog een paar mooie

bewoners en omwonenden.

zijn gepleegd, is iedere inbraak er één

en gezellige zomerdagen toe in Overbos.

teveel. Het blijft dus zaak dat we met z’n allen (wijkbewoners en politie) alert

tips via Twitter

Tot ziens in de wijk!

blijven op dit onderwerp. Spreek bijvoor-

Zowel aan de preventieve- als aan de

beeld met de buren af dat zij de post uit

repressieve kant zijn er veel acties uitge-

de brievenbus halen als u met vakantie

voerd zoals onder meer het plaatsen van

gaat, blijft u vooral de politie bellen op

papieren voetstappen bij inbraakgevoe-

0900-8844 als u een situatie in uw straat

lige situaties bij woningen, het verzenden

niet vertrouwt. Sluit zelf deuren (nacht-

van actuele tips via twitter, het houden

slot) en ramen als u (ook voor een korte

van een voorlichtingsavond, het uitvoeren

tijd) uw woning verlaat.

van extra onopvallende (burger) surveillances in de wijk en ook is er een speciaal woninginbrakenteam binnen de politie opgericht.

beveiligen van tuimelramen Over uw woning gesproken, in Overbos

daling woninginbraken

zijn veel woningen met een (b.v. Velux) “tuimelraam”. Het is ons opgevallen dat bij de laatste inbraken men zich toegang

Dat deze initiatieven hun vruchten heb-

heeft verschaft door deze ramen te for-

ben afgeworpen, wisten we gevoelsmatig

ceren en hierdoor binnen te komen. Via

al, daar we diverse inbrekers hebben

goedkope en makkelijk te verkrijgen (bij

kunnen pakken. Dit werd bevestigd uit

bouwmarkten) raambeveiligingen maakt

de halfjaarlijkse politiecijfers. Er is een

u het inbrekers weer een stuk moeilijker.

daling van 21.5% van het aantal wonin-

Voor zo’n € 20,- heeft u al een dergelijk

ginbraken in de eerste zes maanden van

raamslot en is uw raam beveiligd en uw

2012, vergeleken met de eerste zes maan-

huis weer een stuk veiliger. Ook op de Bosbode

De

9


Mijn samenwerking met Rien Wattel Rien ken ik al heel lang. In 1990 ben ik in het gezondheidscentrum Overbos komen werken als directeur. Wat mij opviel was dat mensen vaak bij de huisarts kwamen. In het gezondheidscentrum weten we dat mensen vaker ziek worden als ze zich niet prettig voelen in hun woonomgeving. Ik heb hierover met Rien gesprekken gevoerd en we hebben bedacht dat het goed zou zijn om een onderzoek te laten doen naar de gezondheidsbeleving in de wijk Overbos.

Samen met de GGD is dat onderzoek

geworden (dat nu de Wijkraad Overbos

delijk hebben wij gelijk gekregen: het

toen uitgevoerd. Uitkomst van dit on-

heet).

grootste deel van het geld is naar dat

derzoek in 1993: “een groot deel van de

Ik heb Rien leren kennen als een hele

bureau gegaan en er is weinig geld aan

problematiek in de wijk ligt op het soci-

aardige man die heel betrokken is bij de

de wijk besteed (als ik me goed herin-

ale vlak: eenzaamheid, sociaal isolement

wijk, met een groot gevoel voor rechtvaar-

ner is er één zebrapad aangelegd uit die

en een algemeen gevoel van onbehagen.

digheid. Zo herinner ik me dat we een

gelden….).

Oorzaak naar de mening van respon-

keer samen heel boos zijn geweest over de

Nu Rien met pensioen gaat, verliest de

denten: losse samenlevingsverbanden,

keuze van de gemeente om gelden voor

wijk Overbos een bevlogen man met

nieuwbouwwijk waar niemand elkaar

sociale vernieuwing te gunnen aan een

een groot sociaal gevoel.

kent en verregaande individualisering.”

organisatie in Utrecht, terwijl wij van het

Ik wens hem langs deze weg alle goeds!

Met deze informatie zijn Rien en ik aan

Wijknetwerk, een heel goed plan hadden

de slag gegaan om plannen te maken om

voor besteding van de gelden. Wij zijn

Marijke ’t Hart,

meer samenhang in de wijk te realiseren.

toen nog bij de wethouder geweest, die

directeur gezondheidscentra Haarlem-

Wij hebben verschillende partijen in de

ons vertelde dat op grond van ‘prijs-kwa-

mermeer.

wijk benaderd om een wijkoverleg op te

liteits-overwegingen’ het project aan het

zetten. Dit is het Wijknetwerk Overbos

bureau in Utrecht gegund was. Uitein-

De redactie is op zoek naar een nieuw redactielid Onze voorkeur gaat uit naar een vrouw. Wie wil ons komen versterken? Inlichtingen bij Jeannette Brands-Van Toren 023-561 59 51 10

Bosbode

De

Voor al uw maaltijden en snacks Winkelcentrum ’t Paradijs • Muiderbos 96-98 • 2134 ST

Tel. 023-563 79 38 Fax. 023-562 40 61 www.snackparadise.nl


Agenda & telefoonnummers De Boskern Sociaal Cultureel Centrum Liesbos 26. tel. 023 563 55 12 Alarmnummer: Ma |

Di |

Wo | Do |

112

Kleding maken voor jong en oud Klaverjassen Toneel Bridge

Politie: 0900 8844

Klaverjassen Biljart Magickaart

Brandweer:

Thai-Chi Bridge

Gemeente

023 567 40 40

Haarlemmermeer: 0900 1852

Ouderengym Darten

Publieke dienstverlening

Voor informatie en tijden: 0235698888

gebied 4: 0900 1852 Wijkraad Overbos:

De Ark

06 504 400 38

Oecumenische Kerkgemeenschap Muisderbos 36. Tel. 023 56376 66 Zo |

10:30

Kerkdienst

SASA:

Di |

13:30 - 16:00 14:00 - 14:15 14:15 - 15:00

Markt-in, Wereldwinkel Meditatief moment Pastoraal spreekuur

De Boskern:

Do |

19:30 - 20:00

elke 1e en 3e van de maand 55+ groep Jeugdclub 10 t/m 12 jr. elke 2e en 4e van de maand: Pergamano Club start 12 sept (inlichtingen: 023-5611302) (regelmatig) Vespers

Vr |

19:00 - 20:00

Jeugdclub 7 t/m 9 jr.

Wo |

10:00 - 12:00 19:00 - 20:00 20:00 - 22:00

De Bosbode wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Ark, Wijkraad Overbos, Benu apotheek Overbos en Ridder’s Kaashuis Toolenburg Daarnaast dragen adverteerders, Gemeente en Ymere financieel bij.

023 563 98 29

023 563 55 12 Gezondheidscentrum: 023 563 13 03 MeerWaarde: 023 569 88 88 Huisartsenpost: 023 890 87 00 Meldpunt jeugd en veiligheid: 023 567 19 27 Buurtbemiddeling: 023 569 88 83 of buurtbemiddeling @meerwaarde.nl

Ook u kunt een advertentie plaatsen of ons sponsoren. Interesse? Bel 023 561 59 51

Bosbode

De

11


vervolg Allemaal nieuwe gezichten

Of zoeken we naar oplossingen wanneer het slikken van medicijnen moeilijk is.

De Bosbode bedankt Rien Wattel voor zijn bijdrages aan De Bosbode en wenst Rien Wattel een mooie en onbezorgde pensioentijd toe Beste lezers, Rien Wattel gaat met pensioen. De Bosbode gunt het deze

Veel van bovenstaande activiteiten doen

aimabele, creatieve duizendpoot van harte, maar beziet het vertrek van de

de assistentes ook. Maar ik ben er voor

dominee wel met gemengde gevoelens.

om te helpen wanneer een assistente de

Gemengde gevoelens omdat Rien vanaf het eerste moment bij de De Bos-

vragen niet meer kan beantwoorden of

bode betrokken was in de vorm van copy over en voor De Ark.

wanneer er overleg met een arts nodig

Gemengde gevoelens omdat Rien De Bosbode een warm hart toe draagt en

is.

zelf sponsort.

Naast het ondersteunen van de assisten-

Gemengde gevoelens omdat onze lezers op deze manier over hun kerk kon-

tes heeft een apotheker een belangrijke

den lezen.

controlerende taak. Elk recept wat de

Hij is, zeg maar, een beetje De Bosbode. Maar ook gemengde gevoelens om-

apotheek heeft verlaten wordt elke dag

dat we Rien het van harte gunnen dat hij het wat rustiger aan gaat doen.

achteraf nog bekeken door de apotheker. Hierbij wordt het recept nog een

Rien bedankt!

keer gecontroleerd, op bijvoorbeeld de

Redactie De Bosbode.

dosering en de wisselwerkingen met de andere geneesmiddelen die in gebruik zijn. Niet altijd is er direct tijd om een vraag of probleem te bespreken, maar in die gevallen is het altijd mogelijk om een afspraak te maken. Niet alleen met mij,

Een bijzondere man Rien Wattel en Marijke ’t Hart hebben samen het Wijknetwerk Overbos opgericht in 1993. Ondergetekende heeft Rien in 2004 bij de wijkraadvergaderingen ontmoet en was direct al onder de indruk van zijn sociale bewogenheid met de wijk en met

maar ook met een assistente.

de bewoners. Altijd zat ik met genoegen te luisteren naar zijn verhalen en wat hij

Tot ziens in apotheek Overbos

achterliggende verhalen. Bij het jaarlijks etentje was hij altijd nieuwsgierig naar mijn

allemaal heeft meegemaakt. Rien was altijd echt geĂŻnteresseerd in de persoon en de gezondheid, wat ik zeer op prijs stelde. Het is een bijzonder sociale man, die node gemist gaat worden in de wijk Overbos. Persoonlijk vind ik het jammer, dat ik Rien niet vaker heb meegemaakt en dat ik hem niet meer zie bij de vergaderingen van de wijkraad. Rien, het ga je goed en ik wens je, mede namens alle Overbossers, heel veel geluk. John Peterse Wijkraad Overbos

VOORAANKONDIGING: Zaterdag 29 juni 2013 zal het zomerfeest van Overbos wederom plaatsvinden. Noteer deze datum alvast en graag tot volgend jaar! Wijkraad Overbos

Uitgave september 2012  

Uitgave september 2012

Advertisement