Page 1


Contents - Inhoud

Maart 2013 March No 181 Owners - Eienaars S.A. & Wêreld Duiwe Nuus - Bk / Ck 8857441/23 131 Kelner Street, Mimosa Mall, Bloemfontein 9301 Postal Address - Posadres Email address PO. Box 12190, Brandhof e-pos adres 9324 South Africa pigeonnews@vodamail.co.za Tel / Fax - 051-522 6885

Accounts & Subscriptions Rekenings & Subskripsies Tel: 051-522 6885

Advertisements Advertensies Tel. 051-522 6885

Copyright - Kopiereg

The reproduction, adoptation or broadcast without permission of any articles, photographs or advertisements published in this magazine is forbidden and copyright is expressly reserved © under the Copyright Act of 1978 as amended. Alle regte van reproduksie van alle berigte, fotos, tekeninge, en alle ander materiaal wat in hierdie tydskrif geplubiseer word, word uitdruklik voorbehou ingevolge die bepalings van Artikel 12(7) van die wet op outeursreg nr 98 van 1978, soos gewysig.

ADVERTISING RATES (Vat Included) Page 1/2 Page 1/4 Page Front Cover Plus R3500 (Includes colour page inside) Front Cover Only R2500 Back Cover R2000 R1050 Full Colour R2000 R1050 R600 B & White R1700 R 850 R500 Smalls B&W R 170 (6.2 x 4.2 cm) Kleiner Kleur R 200 (6.2 x 4.2 cm) Terms: Cash with order except by prior arrangements and advertisements placed are only accepted on the strict understanding that the advertiser accepts full responsibility for payment.

2

Huldeblyk Hennie Fourie regstelling

3

Where to buy your magazine

4

Loft Einkamerer hold South Africa’s name high in the 17th SAMDPR

6

Suid-Afrikaanse Miljoen Dollar wedvlugwenners

7

Willie Venter en vennote behaal die 2de plek by Dinokeng Hokke

8

The greatest pigeon race in the World

9

Sanpo AGM – AJV 6 April 2013

10

A story on Derick Streak

12

Selecting Pigeons for Breeding – the Finer Details (Part 8 of 8)

15

Zwartkops Wedvlugduiweklub (ZWDK) presteerders vir 2012

16

The Gaddin Bros / Charl Stander partnership

17

Out of Africa Lofts (Advertisement)

18

Pierre Els - Drie en twintigste keer Klubkampioen

20

F C I World Championship race report

21

Posduif-boodskap uit Tweede Wêreldoorlog pas ontsyfer

22

Allflight CC – Main Race Results Springfontein 26 January 2013

23

Allflight Summer 2013 averages all money races

Copy required one week prior to publication Die menings van die skrywers in die uitgawe verteenwoordig nie noodwendig die SA & Wêreld Duiwe Nuus se standpunt nie.

Allflight South Africa challenge – Cum averages legs 1, 2 and final 24

MASKAM Posduif Federasie kampioen vir 2012

25

Moreland Racing Pigeon Stud (Advertisement)

The opinions expressed by authors and contributors do not necessarily reflect the official viewpoint or policy of the SA & World Pigeon News

If you have any enquiries concerning the South African National Racing Pigeon Organisation, please contact the following persons.

Gillroy Benzing (Advertisement) Secrets of Champions (Advertisement) 26

Are you making a difference?

27

Western Flyers Homing Union 2012 Prize Giving

28

Pa Klubkampioen en seun Juniorkampioen Noord Vrystaat Vliegduifbond (NFS) Puntewenners vir 2012 seisoen

Indien u enige navrae oor die Suid-Afrikaanse Nasionale Posduif Organisasie het, kan u die volgende persone kontak. President - Faunty Gillmer Tel.: 049 843 1505 Cell. 083 455 2052 Fax: 086 726 7319 Email: fauntyg@vodamail.co.za Sekretaris / Secretary - Willie Venter Tel. (012) 377-2055 · Fax. (012) 377-1651 Email: Willie@scriptcom.co.za Tesourier / Treasurer - Yvonne Coertzen Tel. (051) 436-2170 · Fax. (051) 436-3892 Email: sanpo@telkomsa.net

29

What at is behind World Class Foundation Breeders in Pigeon Racing.

30

Ek vra maar net Tribute – Huldeblyk Bill Steensma

31

In ligter luim - Pa en die jennerytertjie

32

Turf Pet Hyper – Your one stop pet paradise (Advertisement)

National Fancy Pigeon Association of South Africa (NFPA)

FRONT PAGE - VOORBLAD

Email: fadiel@lansdownecoach.co.za

Butch Einkamerer van Schweizer – Reneke in Suid Afrika by die nuwe moter wat hy tydens die vierde Hot Spot gewen het.

President: Fadiel Hendricks Cell: 082 827 8099 Secretary: Yassiem Khan

Cell: 083 270 600

Email: yassiemkhan@yahoo.com

Ring Distributor: Petal Renda

Phone 021-572 5555

Email: giopet@renco.za.net

SA & World Pigeon News - March 2013

2

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


Redaksioneel Editorial

WHERE TO BUY YOUR MAGAZINE JOHANNESBURG CYRIL’S PIGEON & PET - NOORDRAND WEG 153, BOKSBURG. EXCEDER - 26 OOSTHUIZEN STR, NEWLANDS CAMPO SEED AND FEEDS - JOYMOND CENTRE, 18 BARRETT STR. FACTORIA KRUGERDORP. TURF PETS - NO 105 TRAMWAY STREET. TURFFONTEIN. FORREST FARM PIGEON SHOP - LAZAAR AVENUE, RANDGATE, RANDFONTEIN PRETORIA EXCEDER PRETORIA, WHISTLETREELAAN 1278, QUEENSWOOD 0888 VILLIERIA PIGEON & BIRD SUPPLIES - 33STE LAAN 517, VILLIERA VAAL TRIANGLE. VAAL PIGEON PRODUCTS - 15 PATTON ST., DUNCANVILLE, VEREENIGING SUPREME FLIGHT - 23 CHRISTIAAN DE WETSTRAAT, VANDERBIJLPARK LIMPOPO PIGEON PERFECT - THABAZIMBI POSDUIFKLUB , THABAZIMBI

Huldeblyk Hennie Fourie regstelling

I

TEL:- 011-918 5183 TEL:- 011-673 2010 TEL:- 011-955 1819 TEL:- 082 370 8609 TEL:- 011-416 1562 CELL:- 083 675 TEL:- 012 333 8416 TEL:- 012 333 8654 TEL:- 016-421 1230 SEL:- 071 697 9629 SEL:- 071 881 7413

WESTERN CAPE

n die Januarie 2013 uitgawe is die geboortedatum van Huldeblyk aan Hennie Fourie foutief verstrek en moet wees 19-10-1949, sien onderstaande e-pos van sy dogter wat dit onder ons aandag gebring het.

PANORAMA PET SHOP - PAROW OOS, KAAPSTAD. DUIWE PARADYS - SHOP 42, BRACKENFELL SHOPPING CENTRE, BRACKENFELL DIERE PLESIER - VOORTREKKERSTRAAT 62, CERES OAKDALE PET SHOP - DURBANWEG, BELLVILLE BIRDS HAVEN PETSHOP - 324 MAIN ROAD, VAN DER STEL, SOMERSET WES WELLINGTON PET SHOP - HOOFWEG 72, WELLINGTON. ULTIMATE PIGEON PRODUCTS - 33 ALGOA STREET, STRAND. SPRINGBOK PHARMACY - 468 LANDSDOWNE RD, LANDSDOWNE PIGEON WORLD - SHOP NO 2, GUNNERS CENTRE, GERRY FERRY ROAD, EPPING 1

‘n Huldeblyk is vir my deur ʼn duiweboer met die naam Dirk Smit, gedoen. Die huldeblyk is pragtig en ons as familie waardeer dit baie want hy was ʼn legende. Hy was ook besig om ʼn boek te skryf oor sy lewe en ek is besig om dit klaar te maak. Ek sien per toeval is in dieselfde uitgawe ʼn artikel oor Oom Frans Putterie.

TEL:- 021-930 2609 TEL:- 021-981 6072 TEL:- 023-316 2761 TEL:- 021-945 3121 TEL:- 021-851 2379 TEL:- 021-864 2364 TEL:- 021-854 8729 TEL:- 021-696 1242 TEL:- 021-534 3165

EASTERN CAPE ARTHUR’S PET SHOP - 62 BURT DRIVE, NEWTON PARK, P.E. G&Y GRAINS & SEEDS - LAVENDER CRESCENT 80, FAIRBRIDGE HEIGHTS, UITHENHAGE FAUNTY GILLMER - NOUPOORT DIE KRAAINES PET WAREHOUSE - HOOFSTRAAT 63, DESPATCH

My pa was 5 jaar oud toe sy pa twee duifies vir hom gekry het by oom Frans Putterie. Die oom Frans was ʼn kliënt van my oupa en dit is so legende dat my pa, ek dink die jongste in die wêreld was, wat ooit duiwe van Oom Frans bekom het.

TEL:- 041-364 3971 TEL:- 041-992 1447 TEL:- 049-843 1505 TEL:- 041 933 1987

NORTHERN CAPE DIAMANT STOETERY - GEORGESTRAAT 111, KIMBERLEY. RIVER FOODS TRADING - SOUTPANSTRAAT 23, UPINGTON

Maar eintlik hoekom ek epos is dat my pa nie in 1930 gebore is nie maar in 1940. Hy was 72 toe hy oorlede is en nie 82 nie. Is dit dalk moontlik om in die volgende uitgawe ʼn regstelling te maak. Ek weet nou nie wie se skuld dit is nie, maar net uit respek vir my pa voel ek dat die mense moet sy regte ouderdom weet.

TEL:- 053-831 2619 TEL:- 054-331 3122 CELL:- 076 409 4224

NORTH WEST KLERKSDORP DUIWE BENODIGHEDE - 35 KLEYNHANSSTRAAT PIENAARDORP KLERKSDORP

CELL:- 082 929 3040 FREE STATE

Byvoorbaat dankie

SENTRALE PROVINSIALE HOK - 7KM BUITE BLOEMFONTEIN OP DIE JAGERSFONTEIN PAD KWAZULU - NATAL

CELL: 083 511 8736

Wilma De Beer (dogter)

ASSAGAY PIGEON & PET - 1 KASSIER RD, UNIT NO. 6, ASSAGAY, KZN

CELL: 084 301 2394

SUBSCRIPTION FEE

SUBSCRIPTION FORM INTEKENVORM

RSA

Name/Naam:.................................................................................. Address/Adres:............................................................................... ........................................................................................................ ....................................................................................................... Postal Code:....................Tel........................................................... Mark Payment with X

PAYMENT / BETALING

Cheque

Internet

Cheques and Postal Orders payable to: SA Duiwe Nuus, P.O. Box / Posbus 12190. Brandhof. 9324 Bank Deposits and Internet Banking payable to:

SA Duiwe Nuus

Fax Subscription form and deposit slip to: 051-522 6885 or e-mail to: pigeonnews@vodamail.co.za

Renewal / Hernuwing Account / Rekening 700-

SA & World Pigeon News - March 2013

Overseas

1 Year 6 Months 1 Year 6 Months 1 Year 6 Months

Account No: 04049689964 ABSA Mimosa Branch Code: - 632005

New Subscriber Nuwe Intekenaar

AMOUNT - BEDRAG R................................

Bank Deposito

Namibië

R360,00 R180,00 R432,00 R216,00 R504,00 R252,00

3

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


Einkamerer Loft hold South Africa’s name high in the 17th SA Million Dollar Pigeon Race By Thomas Smit - Cell 082 861 5593

cash prize winning opportunities were added to the prizewinning kitty. There are more than 400 different cash prizes per race. Change of Venue For good cause, the venue for the race has moved this year from the premises of Sun City to Linbro Park, North East of Johannesburg. Subsequently the name of the event was changed from the Sun City Million Dollar Pigeon Race to the South African Million Dollar Pigeon Race. Everything else in terms of its owners and management remained the same. The SAMDPR is still presented by Air Sport Internationale, situated in Geneva, Switzerland. The loft complex makes room for more than 10,000 pigeons.

William and Butch Einkamerer with the car won by their pigeon Shiloh on the fourth Hot Spot Car Race

T

he pigeon named, ‘Shiloh’, entered by Butch and Elma Einkamerer from Schweizer Reneke, snatched away the car in the 4th Car Race against 3,000 of the world’s best pigeons, entered by 36 Countries in the 17th annual South African Million Dollar Pigeon Race. The Einkamerer name is honoured amongst the South African greats in pigeon racing and they humbly give all the glory to God for their achievements.

Meet the Team The million-dollar pigeon race is the brainchild of, veteran pigeon fancier and well-known SA Business Entrepreneur, Zandy Meyer, who is appointed as the South African Race Director. Marion Branford takes care of the international administration at the South African office; Joan Holt is the Events Public Relations Manager. Michael Holt is the Systems Administrator. Champion pigeon fancier and young bird specialist, Corrie Naude manages the training of the pigeons with the assistance of Champion fanciers, Dave Van Der Merwe, Andre Van Wyk and 12 loft helpers. The experienced team of Loft staff ensures that the pigeons are effectively home trained and entered into the race panniers for timeous release on the road training flights and properly prepared for the final day.

About the Race The 17th South African Million Dollar Pigeon Race is in full swing and participants are counting the days towards the final race scheduled for the 2nd of February 2013. Pigeons from 36 countries around the World were entered for this year’s event. There are just short of 3,000 pigeons in training of which 323 pigeons are entered by South African fanciers. Weather permitting, the final race will be held from a distance of approximately 550 kms.

Hot Spot Car Races There are 5 longer pre-final training flights known as Hot Spot Car Races held in a run-up to the final SAMDPR each year.

Prize Money The SAMDPR has paid out more than US$1 Million Dollars, 5 brand new Motor Cars and 10 magnificent gold pendants to the winning fanciers on every single race for 16 years. Every cent due to past winners was paid out on time, which makes this event the race with the proven track record.

Results - Hot Spot (5) Car Race (12th January 2013) The pigeons were liberated at 05h35 from a distance of 356 km in hot conditions. The pigeon named, ‘MJ 1’, entered by Mershed Jedova Alnamlan from Kuwait , won the car in a net flying time of 5Hours 03 Minutes and 55 seconds, less than 3 second in front of the 2nd pigeon, ‘Blacky’, entered by Thomas Konelius from Germany. South Africa’s, EW Solomon, clocked in 7th with his pigeon ‘Wie Is Ek’, and the Partnership of Gaddin Bros (Gigi & Raymond) and Charl Stander scooped up the 8th position with their pigeon Buy and Purchase. Results - Hot Spot (4) Car Race (29th December 2012)

The Entry Fee Without having raised the entry fee of US$1,000-00 per pigeon for the past 17th years, the SAMDPR did not charge a perch fee to train and feed the pigeons, yet the overgenerous cash prize package has remained unchanged. In fact, more

SA & World Pigeon News - March 2013

4

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


The pigeons were liberated at 05h20 from a distance of 303 km in rather humid and hot conditions. The pigeon named, ‘Shiloh’, entered by Loft Einkamerer, snatched the car away in a net flying time of 4Hours 14 Minutes and 44 seconds, less than a second in front of the 2nd pigeon, ‘Cast A Shadow’, entered by Hans Hirn from Germany. Manfred Tihen, from Germany, clocked in at 3rd Position. Top performers, Mike Ganus from the US scored two positions- and Gerhard Koopman from the Netherlands scored three positions within the top 20 of this care race. South Africa’s Rockafella Syndicate scored in the 20th position.

!

The Champion pigeon over the five Hot Spot Car races is officially won by the German pigeon ‘Omat’, entered by the partnership of Horst & Frank Zander with ‘Blue River’ from Atmiks & Soudy from Germany in the 2nd position. South Africa has 2 pigeons that are placed within the top 30 of this category: they are ‘The Dinmont’ entered by Rockafella Syndicate in the 26th position and ‘Natalie D’ entered by Gemsag Canaeries ranks 28th.

Results - Hot Spot (3) Car Race (15th December 2012)

The Auction The day after the main event the top 100 winning pigeons will be auctioned off at Linbro Park. It is not unusual to see these pigeons selling in an excess of R200, 000-00 each. The highest selling record is still held by ‘Birdy’, the best pigeon ever to compete in the SAMDPR. She was auctioned for R800,000-00 to SA businessman, Mark Kitchenbrand.

The pigeons were liberated at 05h30 from a distance of 233 km in normal conditions. The Netherlands’s pigeon ‘Puch’, entered by the partnership of Jan Hooymans – Hu Zhen Yu, won the car with almost three seconds lead, after being 3hours 4 minutes and 36 seconds on the wing. The Hooymans Team also scooped up the 10th position. The pigeon ‘Ewa’ entered by Tomasz Jopek from Poland scored in the 2nd Position. The 3rd position was taken by Slovakia’s, Las Vladimer and Juraj. Gerhard Koopman from the Netherlands again had a brilliant day scoring in the 5th, 6th and 7th positions. South Africa’s Club Stellenberg scored in the 11th position.

Contact Detail: For more information about the race please contact Joan Holt, Events Public Relations Manager at: (011) 452 6474. n

Chris Smith Teelstasie Breeding Station

Results - Hot Spot (2) Car Race (1st December 2012) The pigeons were liberated at 08h20 from a distance of 176 km in normal conditions. The official race winner was unpaid and the US pigeon ‘King Arthur Hees’, entered by Carter Mayotte snatched the car away in a net flying time of 2Hours 44 Minutes and 18 seconds followed by Joe Nemelka from the US with his pigeon ‘Call me Maybe’, in the 2nd position. Saad Alqanem from Kuwait scored in the 3rd position with his pigeon ‘Marzouq 1’.

4 Chris Smith str. Boksburg West Tuiste van die groot kampioene

Bied met trots aan Spesiale geselekteerde stoetduiwe vanaf R500 per duif R300 vir Jongduiwe op bestelling

Results - Hot Spot (1) Car Race (25th November 2012)

ook met u eie ringe

The pigeons were liberated at 07h30 from a distance of 126 km in normal conditions.

Ons versend op u koste wêreldwyd. Chris Smith bloues, Pepsi Pieterse Janssens en van Arendonck, Eierkamp ens., Croxford Blues, Cattrysse (Die ou goed), Huysken van Riels (ook wittes), Chris Scott Putteries, 475 en van Engelas, Lou Wouters, Houbens ens.

The Brothers Landewe from The Netherlands won the car in a net flying time of 01Hours 14 Minutes and 27 seconds, with their pigeon, ‘Typhoon’, 28 second in front of the 2nd pigeon, ‘Frysian Angel’, entered by Sam Syndicate also from the Netherlands. The pigeon ‘Anita’ entered by Tage Graversen, from Denmark scored in the 3rd position.

Ons teel net met bewese duiwe met erfdwang. Ons maak die goeies dood en behou net die beste. Ons voorsien stambome “Pedigrees” Ons verskaf ’n gesondheid- en oefenprogram.

The Leading SAMDPR Champion Pigeons: !

Grand Averages Champion

Check my Track Record Ons wen 4 bakkies tot datum Ons het 2 SANPO silwer medalje wenners al opgelewer Ons duiwe wen oral vir almal ook oorsee op alle vlakke.

South Africa won this category last season with the pigeon ‘Cliff’ entered by the partnership of Fred Brough and Dr Meyer. This year the pigeon named, ‘Blue River’, entered by the German partnership of Atmiks & Soudy is in the lead of Grand Averages Champion pigeon League in the SAMDPR at the time of going to press. Germany has 8 pigeons within the first 20 and South Africa 5 pigeons within the top 50 currently in the lead. The South African Pigeons, ‘Natalie D’ entered by Gemsag Canaeries ranks 15th and ‘Monglow’ from Murrumba Syndicate SA, ranks 18th within this category of best pigeons in the World prior to the final race of the 17th SAMDPR.

SA & World Pigeon News - March 2013

Champion pigeon Hot Spot Car races

Kontak Chris Smith Tel: 011 826 1692 (huis) Sel: 082 456 8984 Tel/Faks 011 826 4009 (werk) Posbus 10149, Fonteinriet. 1464. Email /e-pos: Info@chrissmithlofts.co.za Web address: chrissmithlofts.co.za

5

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


17DE SUID-AFRIKAANSE MILJOEN DOLLAR WEDVLUGUITSLAE Deur Thomas Smit 082 861 5593

wat die voortou geneem het deur die wedvlug te wen. Kort op sy hakke was twee Duitse Duiwe, Said In Spun Silver van Helmut Mann en Purdey ingeskryf deur Team Esser – Klaas. Suid-Afrika se TNT hokke was 27e en Danie Hattingh was 28e Suid-Afrika het 25 van die eerste 300 geldpryse verower en Duitsland 78 geldpryse binne die eerste 300 duiwe. Die Veiling: Die afslaers is professionele afslaers, die hoofaslaer is Johan van der Nest, wie ʼn internasionaal erkende afslaer is. Die eerste honderd Duiwe tuis in die wedvlug is Sondag in Linbro Park opgeveil en die res sal op Saterdae in kleiner veilings van so tussen 25-40 duiwe in Duiweklubs regoor die land opgeveil word. Die klubs hou ʼn hanteringsfooi van die veilingopbrengs vir klubfondse. Die eerste 100 posisies was ook in dieselfde orde opgeveil. Die Engelse benaming om ʼn duif wat opgeveil word te identifiseer is: Lot- of Pennommer en in Nederlands is dit koopnommer

Die wenduif van die 17de Million Dollar Pigeon Race ''Untamed Desert'', die eienaar is Ton De Kovel van Nederland. Henk Juries van Nederland is die persoon wat die duif vashou. Foto deur Denzil Maregele//Foto24 - Beeld

Jurie Erwee van Suid-Afrika het die eerste twee duiwe vir Mike Ganus van Amerika aangekoop vir onderskeidelik R150,000-00 en R75,000-00

2,793 Miljoen Dollar Wedvlugduiwe van 36 lande is Saterdag-oggend om 06h00 op Douglas in die Noord Kaap vrygelaat om die 553 kilometer na hul hokke te Linbro Park Noord-Oos van JHB, terug te vlieg. Dit was ʼn sonnige oggend op Douglas tydens die loslating en die wind was aanvanklik nie ʼn faktor nie, maar het stil-stil langs die roete begin opsteek. Voordat die wind of die hitte egter kon pla was die duiwe oor die wenstreep. Dit was wel ʼn strawwe vlug maar ʼn goeie toets vir die kwaliteit van die Duiwe. Die uitslae was op die skerms binne in die Emperor palace geprojekteer en deelnemers kon die beeldmateriaal van die aankomende Duiwe eerstehands waarneem.

Teen R280,000-00 moes Alfons Klaas en sy vennoot Hans Esser van Duitsland hul hand diep in hul sak steek om hul duif wat 3e in die vlug was te behou. Mark Kitchenbrand van Suid-Afrika het R160,000-00 opgedok om die Koeweitse kampioen duif in die 6e posisie aan te koop. Uitslae van die eerste 10 duiwe is soos volg: Pos

Die manne wat in die wenpryse ingeklok het was tevrede, maar sommige het met teleurstelling die saal verlaat. Party het somme gemaak watter broeipare hul volgende keer sal gebruik om beter te teel. Ek wat al oor 2000 duiwe artikels gepubliseer het en al 3 keer met net een inskrywings sonder toelaatbare twee reserwes, al drie keer in die geldpryse ingeklok het, bevel aan: vat jou pak soos ʼn man maar kom terug en doen jou huiswerk, moet net nie bang raak omdat die vlug so groot lyk nie. Niemand kan die vlug met massa inskrywings koop nie, maar deur jou duiwe noukeurig te selekteer sal sukses jou nie kan ontwyk nie.

Land

Eienaar

Vliegtyd

Prysgeld

1 2 3 4 5 6

Nederland Duitsland Duitsland Denemarke Duitsland Koeweit

07:46:11.78 07:46:24.48 07:46:39.68 07:50:49.83 07:51:09.21

US$ 200,000 US$ 120,000 US$ 75,000 US$ 50,000 US$ 25,000

7 8 9

Amerika Poland Nederland

07:54:53.80 07:55:07.69 07:59:28.31

US$ 20,000 US$ 17,500 US$ 15,000

10

Oostenryk

Ton De Kovel Helmut Mann Team Esser – Klaas Hans Schougaard Josef Lang Mershed Jedova Alnamlan Don and Judy Hart Buttner G I A Leideman – Spithoven Karl Fuermsinn

07:59:30.81 07:59:35.91

US$ 12,500 US$ 10,000

Onder: Kopers van reg oor die Wêreld het die veiling bygewoon

Die wenners konferensie Na 7 ure en 45 minute op die vlerk het drie blou band Duiwe saam opgedaag, maar nie onmiddellik die hok binne gegaan nie. Hulle het om die beurt voor die ingang hokkies gehuiwer en vir mekaar opsy gestaan, As ons hul kon hoor praat moes hul sekerlik vir mekaar gesê het: “neem maar die eer van die wenprys van US $200,000-00 vir jou hartjie”. Uiteindelik was dit Untamed Desert ingeskryf deur Ton De Kovel van Nederland

SA & World Pigeon News - March 2013

6

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


Willie Venter en vennote behaal die tweede plek by Dinokeng Hokke Geskryf deur Jaap Nel. E-posadres jaapnel@mentornet.co.za; faks. 012 653 7030

Die lede van die vennootskap is dit eens dat die duiwe by Dinokeng Hokke uitstekend afgerig word. Die oefenprogram insluitend die “hot spots” is so beplan dat die duiwe optimaal voorberei word vir die finale wedvlug. Om duiwe by Dinokeng Hokke te hê is, aldus die lede van die vennootskap, ʼn aangename ervaring en daarom gaan hulle weer duiwe vir die 2013 wedvlugte inskryf. Willie voel egter dat die inname nooit meer as sowat 1 200 duiwe moet wees nie, anders gaan die hokke dieselfde paadjie loop as soveel ander internasionale een-hok-wedvlugte. Die enigste wenk wat die vennootskap aangebied het hoe die wedvlugte verbeter kan word is om die “hot spots” soos die finale wedvlug te hanteer, mits daar genoeg belangstelling is. Ek het die vennootskap gevra waarom hulle duiwe by Dinokeng Hokke ingeskryf het. Hulle het die volgende beweegredes genoem:

Willie Venter en Vennote: Vlnr Ferdie Groenewald, Piet Swanepoel, Willie Venter (met Duitse Leeu), Wynand Venter

Die wedvlug is baie goed in die Pretoria Wedvlugduiwe Federasie bemark en dit het hulle belangstelling geprikkel.

“Willie Venter en Vennote” bestaan uit Willie Venter, Wynand Venter, Piet Swanepoel en Ferdie Groenewald wat elk ʼn 25% aandeel het. As deel van Pigeon Friends het hulle gedurende 2012 die tweede plek in beide Dinokeng Hokke en SAPIR met dieselfde familie duiwe gevlieg. Hierdie artikel gaan egter oor prestasies by Dinokeng sodat ons hoofsaaklik daaraan aandag sal skenk. Vir hulle tweede plek by Dinokeng Hokke het die vennootskap R210 000.00 verdien.

Daar is heelwat geleenthede om goeie pryse te wen. Dit is ʼn puik geleentheid om die duiwesport saam met ander duiwevriende te geniet. Willie Venter het die vraelys wat ek aan hulle gestuur het om te voltooi met die volgende gevleuelde woorde afgesluit (effens geredigeer om by die doel met die artikel aan te pas):

Duitse Leeu, die duif wat vir die vennootskap so puik gevlieg het, is 25% De Norre, 12% Janssen, 12% Putterie en 50% Xavier Oswald, Duitsland. Die De Norre bloed is afkomstig uit ʼn duif wat Willie by Johan King gekoop het. Die Putterie en Janssen bloed kom van ʼn duif wat deur D du Plessis van die PWDF uit Gert Coetzee se Putteries en Cyril Leibach se Janssens geteel is. Die kombinasie van “rasse” is gekies op grond van faktore soos die vermoë om in warm weerstoestande op afstande van 600km en meer te presteer, deursettingsvermoë, vorige konstante prestasies van voorouers, spierkwaliteit en die vermoë om vinnig na ʼn moeilike wedvlug te herstel.

“Almal moet egter onthou dat op die dag moet geluk vir jou glimlag, dat wanneer daar soos met Dinokeng ʼn klompie duiwe gelyk by die huis aankom jou duifie so gou as moontlik moet klok. In ons geval was ons duif tweede deur die klok. Duiweboere vergeet egter baie gou van die ander duiwe wat saam eerste by die hok was. Iets om oor na te dink en nederig te bly.” n

Willie en Wynand Venter was die telers in die vennootskap. Piet Swanepoel het ʼn Duitse hen by Ferdie Coetzer gekoop en sodoende die Duitse bloed tot die teelskema bygevoeg. Ferdie Groenewald het as duiwevriend tot die vennootskap toegetree. Willie, Piet en Ferdie vlieg in Eureka Wedvlugduiweklub in die Pretoria Wedvlugduiwe Federasie. Die resultaat van die insette van die verskillende lede van die vennootskap was die duif genaamd Duitse Leeu. Duitse Leeu is op vyf-en-dertig dae ouderdom na Dinokeng Hokke geneem. Hy is nie vooraf teen enige siektes behandel nie omdat dit by die hokke gedoen word.

SA & World Pigeon News - March 2013

Duitse Leeu, die duif wat vir Willie Venter en Vennote uitmuntend presteer het

7

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


The 17th SA Million Dollar Pigeon Race The greatest Pigeon Race in the World! By Thomas Smit The Sport of Queens and Princes

Risk Protection - Should a paid reserve pigeon strays before the final race and has not won any prize money in the prefinals, the entrant gets his money refunded. Should a fancier’s team of three pigeons all stray prior to the final race, a free entry is allowed in the following event.

It is called the Tour De France of Pigeon Racing and the pigeon race with the proven record of accomplishment, but call it what you may - the SA Million Dollar pigeon race is BIG! Moreover, it is big for South Africa, because pigeon fanciers from near 36 countries around the world flock together to await the arrival of the pigeons from the final race around the end of January to mid- February every year.

Main Race Prizes - Similar to all One-Day Loft pigeon races, the SAMDPR pigeons are trained for race readiness on the final race, which carries the bulk of the prize money. There are cash prize awards towards the first 300 pigeons returning from the main event.

What’s more, as a holiday destination -the South African sun, our animal kingdom and spectacular natural heritage provides the most exhilarating scenery your eyes may feast on. Adding exhilaration to the event is the 5 star accommodations in the worlds premium hotels and the finest catering a Prince may wish for, and yes, a Prince is often on the guest list and likewise the representatives of the Royal Pigeon Lofts from her Majesty the Queen, based in Sandringham in the UK.

SAMDPR - Main Race Cash Prize Pay-outs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 75 76 - 100 101 - 150 151 - 250 251 - 300

The SAMDPR is more than a pigeon race! In the words of its Race Director and founder, Zandy Meyer: “It is a meeting place for bakers and candlestick makers’’. The loft complex where the SAMDPR pigeons are homed and trained is based at Linbro Park, North East of Johannesburg and ideally situated within 20 minutes’ drive from the Oliver Tambo International Airport. A Role Model to the Pigeon World Many other One-Day Pigeon Lofts are operational around the World, some with commendable accolades, but none with an equal reference to measure the performance quality of a racing pigeon stands on the same podium of the genetic quality pigeons entered into the SAMDPR. The pigeons annually entered into the SAMDPR are a distinguished breed - the role models of the Pigeon Racing Fraternity!

SAMDPR - Run-up Competition Prizes

To enhance the supreme quality of the gene pool of their pigeon stock, Professional Pigeon Breeders in Europe earnestly study the breeding history of the today leading quality racing pigeons around the world. When reference is made to performance in the SAMDPR, in the pedigree history of the pigeons they study, the gene pool is considered more valuable and the price goes up! In fact, competitive fanciers deliberately hunt after the performance gene pool from SAMDPR pigeons and build their first choice pedigree breeding around it!

Five Car Races - 5 Motor Vehicles The races are known as Hot Spot car races. Each Car Race carries 20 prizes of US$ 1000 to each of the first 20 paid entries in the race. In addition to the US$ 1 000 the owner of the Pigeon that wins, ‘walks’ away with a brand new motor car! Two Pigeon Challenge A team of a participant consist of 3 pigeons. On each of the five Car Races, the team with the highest combined velocity between the first two paid pigeons wins a US$ 2,000 cash prize.

SAMDPR - Cash Prize Package (All Prizes are subject to the Terms and Conditions of Entry) Entry fee - For the past 17 years, since the inception of the race in 1996, the SAMDPR entry fee remained fixed at a US$1,000-00 per pigeon.

SAMDPR Winners 2013 International Challenge Race On the final Car Race each of the first five countries to have a pigeon home wins US$5000. Thereafter the first pigeon from the remaining countries in the top 250 win US$1000, providing the country have more than three individual entries.

Reserve Pigeons - Two reserve Pigeons may be sent as backups to the main entry with NO additional charge of a perch fee for feeding & training them. The reserve pigeons can be activated at any stage in paying the US$1,000-00 entry fee.

SA & World Pigeon News - March 2013

US$ 200,000 US$ 120,000 US$ 75,000 US$ 50,000 US$ 25,000 US$ 20,000 US$ 17,500 US$ 15,000 US$ 12,500 US$ 10,000 US$ 7,500 US$ 5,000 US$ 3,500 US$ 2,500 US$ 2,000 US$ 1,500 US$ 1,250 US$ 1,000 US$ 500

To be continued on next page

8

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


Kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering van SANPO wat sal gehou word op 6 April 2013 te Emerald Casino and Resort Hotel, Konferensiesaal, Frikkie Meyer Boulevard 777, Vanderbijlpark (GPS lesing 26.741852 – 27.855102) Geliewe Kennis te neem van die Algemene Jaarvergadering van die Suid Afrikaanse Nasionale Posduif Organisasie wat sal plaasving om 09h00 op 6 April te Emerald Casina and Resort Hotel, Vanderbijlpark. Alle lede van alle Organisasies wat by SANPO geaffilieër is, is welkom en word genooi om SANPO se algemene Jaarvergadering wat op 6 April 2013 om 09h00 sal plaasving, by te woon. Vir akkommodasie bespreek so gou moontlik direk by: Emerald Casino and Resort Hotel – Lebohang Lethole – 016-9828149 Riverside Sun Resort – Riaan Smalberger – 016-9827300 Waterfront Country Lodge – Thembi – 016-9873434 Ingwe Estate – 016-9873811 Stonehaven on Vaal – 016-9822951/2 At Olive Guest House – 016-9324222 Vaal Rivier Guest House – 079 822 5817 Little Eden Guest Lodge – 016-9322124/50

Notice of the Annual General Meeting of the South African National Pigeon Orghanisation that will be held on 6th April 2013, at Emerald Casino and Resort Hotel, 777 Frikkie Meyer Boulevard, Vanderbijlpark (GPS Reading 26.741852 – 27.855102) The Annual General Meeting of the South African National Pigeon Organisation will be held at Emeral Casino and Hotel Resort – Conference Hall, Vanderbijlpark at 09h00 on 6th April 2013. All members of all organisations affiliated to SANPO are welcome and are invited to attend SANPO Annual General Meeting to be held on Saturday 6th April 2013 at 09h00. For Reservations contact: Emerald Casino and Resort Hotel – Lebohang Lethole – 016-9828149 Riverside Sun Resort – Riaan Smalberger – 016-9827300 Waterfront Country Lodge – Thembi – 016-9873434 Ingwe Estate – 016-9873811 Stonehaven on Vaal – 016-9822951/2 At Olive Guest House – 016-9324222 Vaal Rivier Guest House – 079 822 5817 Little Eden Guest Lodge – 016-9322124/50

Willie Venter SANPO Sekretaris

Willie Venter SANPO Secretary

n

The 17th SA Million Dollar Pigeon Race The greatest Pigeon Race in the World! - continue from the previous page There were 23 prize winners in this category in 2013 and the top winners are as follows: Kuwait

Mershed Jedova Alnamlan

$5000.00

Germany Slovakia United States Netherlands South Africa Hungary United Kingdom Chec Republic Belgium Austria Ireland Romania Canada Denmark Poland Sweden Italy China Quatar Saudi Arabia

Thomas Kornelius Las Vladimir and Juraj Golden Team Jan Hooymans - Hu Zhen Yu EW Solomon Dr Laszlo Gotthard Premier Stud UK Syndicate Jiri Svoboda Kurt+Raf Platteeuw Ferenc Butyka ODonnell ABU Lofts Stanescu and Dobre Castleguard Lofts M+C Hansen Jaworscy - Michalak Team Lund Sweden Italian Champions Group Familie Milanovic Ivica Abdulla Al Thani Ahmed 41

$5000.00 $5000.00 $5000.00 $5000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00 $1000.00

SA & World Pigeon News - March 2013

Australia Korea

Interstate Blend Bong-kyun Lee

$1000.00 $1000.00

Champion Club Challenges - SA This competition is for South African pigeon clubs that nominates fanciers amongst themselves to enter pigeons into the SAMDPR. It is a rewarding way of winning cash, which can be used to boost the winning kitty of a Club or pay for building alterations to the Club House. Club members usually sell shares against the entry amongst themselves to afford the entry fee of US$1,000. Winners of the 2013 SAMDPR Club Challenge - held on 12th January, 2013. The Club Challenge was held in conjunction with the 5th Hot Spot Car Race 5. Pos Club Name

Prize Money

1 Club Jeffreysbaai Duiwe Klub R25 000.00 2 Club Delmas + Distrik Duiweklub R15 000.00 3 Club Germiston and Dist Homing Soc R10 000.00 For more information, visit the SAMDPR website at www.samdpr.com n

9

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


A STORY ON DERICK STREAK

The Professer of Pigeonology By Danny Terblanche – dannyter@telkomsa.net

simply expand on this just to reassure you that many of the revolutionary ideas this man comes up with are not sucked out of his thumb (although sometimes you’d wonder) but gleaned from these visits.

Derick and Elena of The Diamond Pigeon Stud next to the classic Sputnik Pigeon trap on a loft comprising 16 divisions.

P

ersonally, I like the guy – I like him a lot. At my age, you have gotten to the stage where you have been there, seen it all, and bought the T-shirt but still hoping that something original is going to show up. So an encounter with the professor soon pricks your ears up and get you learning things that you would not have even thought to investigate.

more specifically from a book titled “Pigeon Lore” by a certain Neilson Hutton of Scotland (1978); but all from times gone by. It was good now to eventually discover a revolutionary in the pigeon racing sport –in our modern day – who was willing and eager to explore the art of racing pigeons to its fullest and to share the knowledge gained along the way. Derick does this and has gathered a large following because of his large deportment. You can tell when he is on to something new when he uses his favourite introduction: “Now I am going to show you something that nobody else has ever seen; it will change the way you think about…..such and such”. Well, go on Derick, you really have our attention now!

Derick Streak to me deserves the title of Professor of Pigeonology and, should there be such an academic endowment, would easily rank among those who have aspired to doctorate stratums – most probably a PhD in Pigeonology - his major, of course, being the science of the racing pigeon – although I did notice a I watched the video of his visit to the De fan-tail or two in his lofts. Zitter’s home, in Belgium, a few times Before I arrived at his home in Kimberley over. You could see the professor in to meet him in person I already knew him action; he questioned; he looked into quite well. I have devoured a number of every nook and cranny of the lofts; he his videos over the years where it inspected all the old champion pigeons seemed either symposiums, workshops from head to toe. He looked at the racing or seminars were being conducted. In mix and the breeding mix; he sometimes classroom style – with whiteboard and all got the “old man” aside (De Zitter’s father) – he covers various aspects of the racing and gleaned as much information as the pigeon. I am sure I am not alone in stating old man could possibly supply. Even the that he has been a worthy mentor in the wife and son were put under the spotlight. sport. I learnt pigeon racing in general All the while, he was a professor with the from my dad who had pigeons all my life proverbial “magnifying glass”. He has (but I wasn’t much interested); and then visited many an overseas loft too; and I

SA & World Pigeon News - March 2013

10

As we walked up to his magnificent home and lofts he pointed and said, “All this has been given to me by my pigeons”. In other words the Professor was saying, “Not just TALK; there’s the EVIDENCE”. How many of us are not wondering if this sport is worth it? Well maybe we need to have a new look at things, become more innovative in our sport, and find ways to start setting the world on fire ourselves. Are we breeding homing pigeons or racing pigeons? The former fancier will be glad to settle for mediocre, while the latter will want to win. For this man, Derick is your man! So Professor, help me in my quest to be a winner! Jy moet onthou die ou is eintlik ‘n boereseun. So dit is ʼn grootse poging vir Derick om so baie in Engels te praat – veral die lang lesings wat hy gee tussen die souties. Maar hy gaan voort nietemin en hy doen dit baie goed! So he gets to the subject in a very forthright manner. “Some of you will think I’m talking bullshit; but that’s alright. Keep doing what you are doing and stay on the bottom of the sheet, like you do every week. Others will take my advice and see the results change for them.” “I am going to tell you things that will change you from a “hopeful” to a “definite”. Here they are then: 1. Get good pigeons. Gentlemen you need good pigeons! Breed from proven stock. In my case I say breed a multiples winner with multiple winner(or the purchase of such) and then you will be on the right track. Then furthermore, if you cross one family of GOOD PIGEONS with another; don’t leave it there; wait until you make a second cross, ‘oumaat’ – that is a cross with yet another good family – and then you will see “dynamite”. Those birds will work for you.

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


2. Another thing: Our pigeons are often too fat. Do you know just how much (or how little) a pigeon needs to survive on? Very little in fact - at least 15 grams of food twice a day – and that is all. 3. Do not over-populate the loft. Ideally, birds should cover a loft space of at least two cubic metres per bird. Remember, Lou Wouter won the Antwerp Yearling Champion award (out of 600 members) with as little as six pigeons. So, select your race team until the amount of pigeons in your loft is correct. 4. Pigeons need love and security. Many people forget this. It should be as if your pigeons are flying home to you on a race day. Here Derick pauses to illustrate the point. He shows me carpets strewn around a section of the racing loft (a loft comprising some 16 compartments) where he hand-feeds his birds. He literally sits down there on the floor with them (and here I thought he was a busy man!) and has them eating around him on the carpet. Evidence of the benefits of these extra lengths was shown when he caught numerous pigeons for me to inspect; they did not flutter around all over the place but took his handling very calmly – which helped me a lot, what with my pigeon-lung problem. He touched on other things in his didactic manner, touching on things like training tosses, vaccinations and how to work with your race teams – a juggling of the pigeons from one race to the next, making sure all the birds get their turn – and that you’re not jumping them to unreasonable distances on the alternate dates. With Derick you can ask questions about things – he is a man with a ready answer. In your wanderings you sometimes get wrong advice and you sometimes discard birds which you should not have – because of this type of eye, or that type of wing etc. but I have always found Professor’s advice (and sometimes over the phone) very sensible.

means more flaps per second, compared to birds with longer wings. Then eventually we come to the famous “working feather” (shown to him by the Belgians) which an odd feather is found in the middle of the primaries and secondaries – which is only found on exceptional racers. Once again…. “Oumaat, if you find this feather on a bird (and usually only on one wing) then you have got a good racing pigeon – a pigeon that will work for you”. He needed to show me a few examples of this “poo-poo feather” to help me recognize it, should I per adventure find it on my birds. Nee wat! Professor het my baie van duiwe geleer in die paar jaar wat ek nou gevlieg het.

is 59 now and this time it is not his mother but lovely blonde Elena, his good lady, who always knows where to find him when he’s gone missing. It was good to see a couple so equally devoted to this love for the racing pigeon. The Diamond Pigeon Stud, Kimberley, is well known to most of us. I have a number of friends who have obtained good pigeons from there over the years. Many of you know Derick well and I am sure you would agree, he has contributed a lot to the sport. He has a catalogue issued each year listing a great deal of pigeon products from all the trends in medicine, equipment and babies from prized stock. He is a man, I believe, who should be invited to the various districts around the country to lecture on pigeon racing. Not only are lectures like these informative (Oh yes, of course, some of us can’t be taught much more on the sport) but with the subjects at hand and the gathering of the audiences, the perfect stage could be set for discussion, proposals, administrative suggestions, as well as his main theme “the technical aspect” of the sport. Like Charles Glass, I am not easily impressed, but this guy certainly does it for me – and he is so approachable – just a phone call away too. Let’s hear more from this guy.

Till I came into contact with his lectures I didn’t know very much. Things like how quickly a baby pigeon grows was new to me. I learnt that in 8 days the rings must be on; I thought weaning would take a few months - as is the case with poultry. I learnt the art of slipping eggs; using one cock to breed from numerous hens in a short time; how to dip pigeons safely; how to inoculate safely; how to go about preparing for races with training tosses and feed etc – all learnt from this Kimberley School of Learning. Just wish Professor would cover the I guess the best thing I learnt from Pro- subject of pigeon feed in his next module. fessor Streak was a passion for pigeons. Give us an understanding of 18% protein; He certainly has it. As a child, his mother and 13% carbohydrates etc (or is it visa always knew where to find him when he versa?)….what does all that mean? At had disappeared. His fascination for least tell us these measures in cup-fills or pigeons, having been evident from as something more hands on. I am sure early as 5 yrs old when he would go some of us would like to mix our own through a hole in the fence and sit at the pigeon mix at some stage in our racing neighbour’s loft staring at the pigeons for careers – but we find such ingredient hours. Well, lots of time has passed since information nowhere on the net. Seems then but nothing’s changed for Derick. He to be a well-guarded secret. n Below: There it is…you see…if your pigeon has that odd-looking feather emerging in the middle of the wing you will have a pigeon that will work for you. Apparently, it is a feather that does not know if it is a primary or a secondary

Talking about wings: How long is the length from the nail of your middle finger to your second knuckle? Must be about 4 or 5cm. Well, he prefers that to be the length of the bird’s humerus; and moving your finger around towards the ulna/radius section, it must also be about the same. I got lost here a bit; but the general idea is to prefer them short – which

SA & World Pigeon News - March 2013

11

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


Selecting Pigeons for Breeding The Finer Details Part 8 of 8 - Tying up Loose Ends By Dr. Wim Peters – email: wpeters@iafrica.com

F

or many fanciers, the alluring part of our sport lies in breeding the pigeons, which are successful. The racing, though important, is done mainly to test the results of breeding. In previous articles of this series, we have tried to identify – as far as that is possible – the pigeons that possibly could become the parents of such successful racers. But our task would not be complete without a final few words about how to use these breeders and the actual production of successful racers. We touched on some mating methods and the significant role these play in the production of good racers. When talking about breeding, there are a few phenomena and terms that are often discussed, attacked or defended. Two of these being hybrid vigour or more correctly, heterosis and progeny testing.

animal when compared to other animals of the same species, when all are kept under the same conditions. It is a relatively easy task when dealing with commercial produce-delivering animals, but extremely difficult in the case of racing pigeons. In a progeny-testing establishment, the essentials are that the conditions for all the test animals must, as far as possible, be equal. Feed (amount and quality), housing, population density etc must all be the same whereas in a pigeon loft there are so many variables that the information gleaned from race results can easily be misinterpreted. In reality, pigeon fanciers automatically do a certain degree of progeny testing when they compare the performances of youngsters from one stock bird to those of another. With this information to hand they then breed from the birds that have in past years shown that they are able to breed exceptional pigeons. However, because each participating fancier has a different management style, there are so many influences on the result of a race, that it becomes extremely difficult to draw logical conclusions.

What these terms mean, what benefits they hold and why they might be needed, needs to be investigated. Hybrid vigour or heterosis.

Pigeons that are raced from a One-Race-Loft (ORL) are probably the nearest that pigeons get to being subjected to a proper progeny test. (We understand that fanciers do not enter an ORL competition to test their birds. As far as they are concerned, they send their best youngsters, bearing in mind the expected conditions. However, the difference with progeny stations is that the fancier himself is credited with the performance of his birds and the achievements of one fancier are often compared with those of another. The results of the race can therefore be viewed as an indirect progeny test, grouping all a fancier’s stock together as one entity.)

Whenever two specimens from pure lines were paired together, it is done with the intention of profiting from the expected heterosis. The phenomenon describes the improvement in any particular trait seen in the offspring when two lines or two families are mated together. When, under normal circumstances, the offspring would have been at the midpoint between the parents for that particular trait, they are now above the midpoint. A few points in this regard, need consideration: To be able to measure the degree of heterosis it is necessary that a performance value be given to the parents and subsequently to the offspring. In pigeons, this value must be based on racing results and in racing pigeons; this is extremely difficult as there are so many factors that play a role in the outcome of a race.

One-Race-Lofts The objective of a progeny test is to compare the offspring of one breeding pigeon against those of another. The number of youngsters to be tested from each stock pigeon must therefore be, more or less, the same. In ORLs’ there is no selection prior to a race or training flight; all the pigeons must go (excepting the obviously unhealthy or injured ones). The management for all the birds is the same, i.e. the housing, feed, treatment, exercise, number of tosses and previous races etc. are all the same. However, all fanciers are aware that the condition (and form) of pigeons, which can play a huge role in determining the racing ability of pigeons at any specific moment, moves in cycles. Because the condition and form are not constant, ups and downs in racing results are to be expected. The other huge influencing factor is the weather. Though the same for all contestants, it is well-known that certain pigeons families fare better under specific weather conditions than other and that some birds can, for instance, be devastating in fair weather but fail totally in inclement weather.

1. Heterosis is not all it is cracked up to be. In domestic stock, the degree of heterosis for various traits, depending on the species, ranges between 0 and 25%. The 25% increase is extremely rare and the improvement for most traits is in the 5 to 10% range. 2. Heterosis or hybrid vigour is where you find it. Though it is most commonly seen when pure lines are crossed, it does not automatically follow that it will always occur. (Occasionally one can even see out breeding depression.) Neither is heterosis limited to pairings from two inbred lines. Progeny testing The effectiveness of all breeding can only be measured if a controlled progeny test, in our case for racing success, is done. The test consists of measuring any trait in a particular

SA & World Pigeon News - March 2013

12

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


Using a Co-efficient

You be the Judge!

We realize that most fanciers racing from their own lofts, do their own progeny testing, as seen above and that even though their judgement might not be one hundred percent accurate, yet they do manage to identify the better racers and through them, the better breeders. Different systems, usually all based on points gained during the races, are used for this purpose.

In the end, it is a judgement call, really. Whether or not certain pigeons should be kept over is best left to each individual fancier who knows his pigeons and who was most intimately involved with their preparation and training. He will likely be the most correct. And that fancier will know whether or not his birds at stock are good enough or whether new introductions need to be made. But, no matter who you are as a racing fancier, the claim that, “Only the foolish expect better results if everything, breeders included, is always kept the same”, has a great amount of truth and needs to be kept in mind. It is always a good idea to introduce better stock into your breeding team.

In addition, all racers that survived the race programme have already been selected to some extent and indicate that their parents could be amongst the better breeders. At the end of the season, the fancier must add together the total number of points scored by the offspring of any stock bird and divide that figure by the number of races the birds participated in.

However, at the same time, it is totally illogical to do so if the present breeders were not given a fair chance to show their worth. Doing that would be like going around in circles. To prevent the possibility of that happening and to be able to identify your better breeders, a good progeny-testing plan is essential. Otherwise, the danger of succumbing to the alluring adverts for ‘super pigeons’ in pigeon magazines, or falling for the beauty or write-up of a fancied bird at one of the many auctions, is likely to be overpowering.

This will give him a co-efficient for that breeder, which can then be compared to those of the other breeders. To use only this simple calculation is not enough however, as special significance must still be given to the more important races, like a National or Union race, that any bird excelled in. In addition, there are various factors, which can distort the final co-efficient; for instance, one fantastic flier in the group may give both the sire and dam a better-than-deserved co-efficient point. On the other hand some birds, particularly those that are being prepared for the long distance events, are sent to shorter races only as part of their ‘prepping’ programme and these ‘races’ could be seen as training tosses. However, the system is a useful guide to determining the value of any stock bird.

Beware; in the search for better stock, there is always the danger of, “Throwing out the baby with the bathwater”. In other words, be hesitant about culling stock pigeons to make room for new introductions before the old stock has been thoroughly proven. This can easily occur if one succumbs to the adverts of ‘fantastic’ pigeons and their promised victories. (I counted 42 ads for ‘pigeons for sale’ in one week’s edition of a popular British pigeon magazine!) So, bring in new stock but to safeguard oneself when doing so, old stock should not be discarded - until the new introductions have shown themselves, without doubt, to be superior and that should be over at least two years of testing.

Who should stay? Most fanciers, when they look at the season’s results, wish to eliminate every pigeon that has failed to perform. This can create problems, as inadequate training, underlying disease with loss of form, inclement weather; slow developing birds etc. often play a decisive role on the result sheet. So the difficulty with holding over the right birds for next season is complicated by a few situations.

Year to Year

Firstly, there is the age at which pigeons mature. If you are successful at the longer distances your pigeons are likely of the slower maturing variety and as yearlings they will hardly have developed to perform at anywhere near their full potential. Removing such yearlings from your team would thus be illogical. On the other end, with the emphasis nowadays on ORL’s, the drift is moving towards faster-maturing pigeons ones that can reach their best at 6 to 12 months of age. This must be brought into the reckoning when the results of one group are compared against those of another.

“Every year is a racing year”, it is said, “but not every year is a winning year”. After a lifetime in the sport, we find that this is still very true and that there is a vast amount of pigeon racing data that awaits unravelling. In some years fantastically good racing is experienced but in the next, following the same programme, with pigeons from the same stock and with the same preparation, one is only just better than average. All of which just goes to show that even though the birds were bred out of the same stock, the quality of the babies, year after year, is not necessarily always the same. Outwardly the youngsters might be identical to previous years but the unidentifiable homing instinct and racing ability – call it what you will – is not present to the same degree. So having gone through a year when the racing results were not as expected, do not be hasty to discard the stock.

A further conundrum is created when, in the search for the better breeders, the results of the offspring are compared. There are namely two groups of racers that need special attention where the abilities of individuals within one group could be totally different from that of the other. Example: In Group One are the pigeons that for weeks and months do nothing noteworthy but then, out of the blue, come right to the fore and win a big championship. In the Group 2 are those pigeons that, in the whole season, do not win but are never late either. They perform well in the loft and win many club places. Question is, “Which is better? Which of these racers should be kept and should the breeders of these birds be retained in the stock loft? In other words, how does one select the preferred breeders; the ones breeding the really exceptional winners on rare occasions or the ones regularly breeding consistent racers?”

SA & World Pigeon News - March 2013

Bring in new breeders, as said above; retain the stock that has proven themselves in prior years. All years are different and the season following the average one, might just be the one where the previous champion stock birds once more come into their own. The other major factor determining the results from year to year is the weather. The wise pigeon man realizes this and keeps birds that can breed successful racers To be continued on next page

13

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


Selecting Pigeons for Breeding - The Finer Details - continue from the previous page amount of controversy regarding the issue. World-famous fanciers such as Jos van Limpt (de Klak) of the Netherlands was fond of selling the parents of his super racers because he was of the opinion that they were not likely to repeat their successes. (Besides which the sale of champion birds netted him a fair amount of money).

at slower races as well as a few breeders for the faster races. Though it is not likely that you can cover for all situations, a spread of capabilities is necessary. There is a mysterious factor (hither-to unknown) that sometimes plays a role in racing, as hinted at in the previous paragraph. On the day, that one fancier wins a race in his club, the same happens to his friend in another club when he also wins, with the nest mate who had been gifted to him as a baby. How often has this not occurred and why does it happen? Easily glossed over with the glib statement “horses for courses”, it remains a puzzle. What factor in the conditions would it be that suit a bird so much that it wins, whilst the same factor suits a nest mate equally? Or would it be just co-incidence?

My own experience is that good stock birds regularly breed good racing pigeons but only every now and again – once in a lifetime perhaps – produce a champion. Because, make no mistake, a champion is an exception and very few of those ever see the light of day. Do Looks count? Finally, looks can do wonders. In mankind they give film stars a kick up the ladder, get you the girl of your choice (if you play your cards right), ease your way into a job and generally can make one’s life easier and more pleasurable. But in all, it is only a start. Acting ability, work ethic, human kindness and decency coupled to intelligence, hard work, perseverance and discipline, prevail in the end to decide one’s life and status. In pigeondom, it is no different.

Yearlings or Older Birds? Can one rate the parents on performances of yearlings? In my opinion that would be highly risky, particularly if one had success at long distance races in mind. When the going gets tough and the distance to be flown is far, the situation very often calls for pigeons with experience. Having travelled the road before, two-year old and older birds seem to be better able to handle adverse conditions. Better, at braving the conditions of cold, heat, headwind, rain and mist, they seem to have ‘learned’ about sleeping out at night. Certainly better than yearlings. Could it be that they have learned to ‘keep back’ something in reserve on the first day, which enables them to continue on the next morning? Having said that, I stand amazed at performances in races of up to 8/900km sometimes put up by younger birds. These pigeons are often just 6 or 7 months old and were bred in the same year in which they race. (In our area, these races usually take place during the second half of the season when it is early summer with warmer daytime temperatures. But the explanation for these results could be the subject of a completely new discussion; into which we will not delve at this stage).

Many stock birds are tried because of their good wing design, soft feathering, elastic muscles, and intelligent look and so on. But the proof is in the performance of their young. Not in how they look or feel in the hand, though that would add to their desirability, but how they perform in the races. And that, as we have seen, is largely dependent on their ‘intellect’, their drive, their will to persevere, all of which are totally invisible. And which, together with all the physical traits, depend in the main on the genetic formulation inherited from the parents. And that – on the parents, that is - is where the emphasis must be placed. Do Family Count? A family history is extremely valuable and should be cherished, both in humans and in pigeons. It can provide a futuristic vision of the results that could reasonably be expected from members of the family. There have been occasions in the past where complete outsiders, with no history of family achievements, have produced exceptional champions. But, and this is the crucial point, these are exceptions. One should never aim for exceptions nor place your confidence on the performance of exceptions. ‘Apples do not fall far from the tree’ and when given a choice of pigeons for breeding it is safer to choose a lesser looking one from a proven good family rather than the best one from a poor family. Never aim for the exception. In general, it is difficult to achieve success in life and to improve one’s chances of success; one should endeavour to arrange the odds in your favour.

With the modern emphasis on ORL’s it would seem that earliermaturing pigeons are becoming more and more sought after and that the stock whose youngsters perform only as adults, are being slowly phased out. Should one wish for these earlymaturing yearlings, the move is sound, as long as it is recognized as such and that pigeons who reach their peak at 2 years or later, are looked at differently and given the opportunity to develop to full maturity before their parents are rated. What makes a Champion? One question that is often debated, is, “When is champion a champion?” The answer depends for the greater part, on the owner. In the case of a fancier that wins only one or two races in a season in his Club, any pigeon that wins three races is a champion. But to the very good fancier that annually wins 20 races in his Club, a three-time winner would be good, but hardly champion material. For that, he would have to win three Union races. And the same for the stock birds that bred them. It is entirely relative to the fancier’s other breeding birds and his rating against the other fliers in his Club or Union.

Always choose the best breeders that you can afford; choosing the best from an established family is the quickest way of ensuring success. But keep in mind the important principles; as far as it is possible select from the family that has proven its success in the area that you live and has been subjected to the management style and distance races in which you are anticipating to compete.

How often does a champion stock bird produce winners of large races – national and international? There is a great

SA & World Pigeon News - March 2013

I wish you luck. When seeking good stock, you will need it. n

14

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


ZWARTKOPS WEDVLUGDUIWEKLUB (ZWDK) PRESTEERDERS VIR 2012 Deur Jaap Nel

D

ie 2012 wedvlugseisoen was ʼn besonder moeilike een omdat die weer onvoorspelbaar was. Waar die Noordwestewinde in die verlede die grootste gedeelte van die seisoen Gustav Umberti, Eddie Reynders en gewaai het, kon die wind Johan Duvenhage (Voorsitter). hierdie jaar uit enige rigting waai. Selfs wanneer die weerburo ʼn redelik gunstige windrigting en –spoed voorspel het, kon dit steeds ʼn moeilike wedvlug wees vanweë reën, mis en by tye selfs sneeu iewers op die wedvlugroete. Nogtans het die duiweboere wat alreeds bekend is vir hulle goeie prestasies se duiwe hulle nie in die steek gelaat nie. Hier en daar het ʼn nuwe ster op die horison verskyn. Hier dink ek byvoorbeeld aan Dieter Polomski wat vierde algeheel in die klub geëindig het en daardeur die trofee vir die beste vordering verower het. ZWDK is ʼn redelik groot klub met 24 lede wat begin het, dog soos ʼn mens kan verwag het hierdie getal geleidelik verminder totdat daar net sowat 11 lede vir die laaste wedvlug van die seisoen gemandjie het. Ek lys net die lede wat wedvlugte gewen het hier, alhoewel daar ʼn paar lede was wat redelik goed gevlieg het maar ongelukkig nie ʼn wedvlug kon wen nie. Iewers moet ʼn mens egter ʼn streep trek. Johan Duvenhage, Voorsitter van ZWDK, het tydens die prysuitdelingsfunksie op Saterdagaand 27 Oktober 2012 die volgende pryse aan wenners oorhandig:

Willie Willers. Wen Noupoort 2 OPE 685 km, wen Springfontein 2 ope 560 km. Nardus Volschenk (vlieg as Nardus en Luzanne). Wen JO kampioenskap, wen VLNR: Riana Duvenhage, Yolanda Senekal, Gert Senkal, Johan Duvenhage. Trompsburg I 535 km, wen Jamestown I OPE 615 km, wen Gariepdam I OPE 600 km, wen Middelburg II OPE 720 km. Dawid en Bunty Erasmus (vlieg as Dawid en Bunty’s Lofts). Wen Bloemfontein II OPE 430 km, wen Colesberg II OPE 630 km, wen Noupoort I OPE 685 km. Johan Prinsloo. Kortpadkampioen, wen Winburg IV OPE 330 km. Dieter Polomski. Wen Dewetsdorp II OPE 450 km, wen Gariepdam II OPE 600 km, wen Colesberg IV OPE 630 km, wen Leeu Gamka 990 km. Koos White. Wen Verkeerdevlei I JO 385 km, wen Richmond I OPE Kampioenskap 760 km, wen Victoria Wes II OPE 800 km. Johan Duvenhage. Wen Richmond II OPE 760 km, wen Noupoort IV OPE 685 km. Theunis Kotze en Piet Reynders (vlieg as Petshop Boys). Wen Ventersburg II OPE 280 km, wen Trompsburg II OPE 535 km.

Nico en Christelle van Rensburg (vlieg as Nico en Christelle). Klubkampioen, Langpadkampioen, OPE kampioen, wen klubderby, wen twee-jaaroud-kampioeskap, tweede hokkampioen, tweede middelpadkampioen, tweede jongduifkampioen, wen Verkeerdevlei 385 km, wen Bloemfontein 430 km, wen Middelburg I 720 km, wen Victoriawes 800 km, wen Colesberg OPE 630 km, wen Noupoort OPE 685 km.

Colyn Nel. Wen Dewetsdorp I OPE 450 km. A.L. Tromp. Wen Winburg II OPE 330 km. Piet Myburg. Wen Jamestown II OPE 615 km. Veertien uit die 24 lede het dus wedvlugte gewen. Dit is reeds ʼn gesonde situasie, alhoewel ‘n mens graag sou wou sien dat meer lede wedvlugte wen. Wat lekker was, is dat die lede se punte so na aan mekaar was dat feitlik elke lid tot die laaste wedvlug nog ʼn kans gestaan het om die persoon bo hom verby te steek. Baie van ons kan waarskynlik leer van die drie top vlieërs in die klub, sodat ek ʼn vraelys aan elk van hulle gestuur het om te voltooi. Hulle antwoorde op my vrae het ek in ʼn afsonderlike artikel in tabelformaat saamgevat sodat ons hulle vliegmetodes kan vergelyk. n

Eddie Reynders en Gustav Umberti (vlieg as Reynders en Umberti). Hokkampioen, wen die langste wedvlug, wen die grandslam, eerste en tweede beste duif, eerste, tweede en derde beste jongduif, wen winburg III OPE 330 km, wen Matjiesfontein OPE 1115 km, wen Richmond OPE kampioenskap 760 km, wen Hokkampioenskap, wen Jongduifkampioenskap, wen Smithfield JO 520 km, wen Smithfield OPE 520 km. Johan en René De Beer (vlieg as Johan De Beer). Middelpadkampioen, derde Klubkampioen, derde Hokkampioen, derde Langpadkampioen, derde Jongduifkampioen, derde Ope Kampioen, wen Springfontein OPE 560 km, wen Colesberg Derby 630 km, wen Ventersburg Die trofeë waarvoor lede van ZWDK I JO 280 km. wedywer.

SA & World Pigeon News - March 2013

VLNR: Johan de Beer, Nico van Rensburg, Gustav Umberti, Eddie Reynders en Johan Duvenhage (Klubvoorsitter)

15

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


The Gaddin Bros

Charl Stander partnership Probably the most successful one loft racers in South Africa By Saville Penkin [mailto:saville@jspenkin.co.za]

required to compete against the world class at Sun City as well as all the one loft races around the country and so Gigi became the owner of some of the best birds on offer from Germany, Netherlands, Canada and Belgium which were in the main, crossed with their local bloodlines as well as breeding the imported birds with winners mated together and birds off champion bloodlines crossed with one another. The results are there to speak for themselves. There have been three wins at Carnival City and two seconds with the winner walking through the traps split seconds ahead with many other positions in the top 10 year after year. The partnership has now won the Klapmuts National loft final 3 times in a short space of time and have entered the SAPIR race twice and won both times. At National Loft South they have won a Bakkie and a Benzing clocking system and flown in the first 10 in the final on numerous occasions. They have also won the Diaz loft race and came ninth in Bloemfontein in the final. At Dinokeng they have managed 47th but their bird was 5th on averages which is also excellent and at Sun City scored a creditable 8th and had second best SA bird that year but won best SA bird flying 16th

Gigi Gaddin and Charl Stander

L

et me introduce you to probably one of the best and most successful one loft partnerships in South Africa being the Gaddin Bros/Charl Stander team who have a wonderful breeding stud in Nylstroom which is managed by Charl a true champion in his own right. In 2008 a meeting took place at Soetdoorn farm which had been acquired by Gigi at which time Charl and Gigi agreed to the partnership as we know it today. Gigi agreed to build the lofts and both placed their best birds in the stock lofts once completed. In 2009 it was their first season together and they commenced breeding birds to race from the new location as well as breeding quite a number to enter one loft races.

Truly outstanding performances from a Champion Stud managed by a top pigeon man in Charl Stander who is truly a dedicated pigeon fancier if ever there was one. Their amazing performances were recognized by Sanpo and Gigi received a special meritorious award which he richly deserved.

Raymond Gaddin also contributed by placing his best breeders into the stud and from then on Soetdoorn always supplied him with the best of the best which arrangement has been most successful and continues until today. Raymond’s results have been outstanding whilst the results in the two Unions that Gigi/Charl competes in have been most successful winning out of turn.

Their stud has a proven track record and they are now in a position to sell 100 youngsters a year which opportunity should not be missed by those wishing to improve their racing performance. n

Gigi and Raymond have been racing pigeons for almost 60-years having been loft managers to the late Frans Putterie in their youth. What better schooling in pigeon racing could anyone wish for? He gave them youngsters which they treasured and they admit learning the ropes from him. Once the partnership had decided to enter into the one loft races it was obvious that even better birds would be SA & World Pigeon News - March 2013

16

SA & WĂŞreld Duiwe Nuus - Maart 2013


17

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013

htt p:/ /www.o u to fa fr ic a lo fts .c o .za

Wel co me t o o ut o f A F R IC A LOFT’ S W E BS I TE

We l c ome t o out o f A F R IC A L OF T’S W EB SITE

h ttp ://www.o u to fa fr ic a lo fts .co. za

SA & World Pigeon News - March 2013


Pierre Els Drie en twintigste keer Klubkampioen Deur P. Blignaut

Pierre Els – Merino Posduif Klub Kampioen – Graaff-Reinet

D

ie lewende legende van Graaff-Reinet, Pierre Els was hierdie jaar vir die 23ste keer die Klub Kampioen van die Merino Posduif Klub. Pierre Els is een van daardie mense wie sinoniem is met die duiwe sport en bereik het wat nie baie ander bereik nie. Tragedie het Pierre nie verby gegaan nie, so na ongeveer 12 weke het booswigte by sy hok ingebreek en 12 van sy duiwe koppe afgeruk, koppe daar gelos en die lywe weg gevat. Dit het veroorsaak dat Pierre 3 wedvlugte nie gevlieg het nie. Steeds was hy beter as die res van die klub.

program sit wat al die siektes dek. Ek maak meestal van DOVA produkte gebruik omdat dit ʼn wonderlike middel is en die goedkoopste. Soek duiwe wat goed vlieg en teel vir jou onder jou omstandighede en in jou hok. Bou deur seleksie vir jou ʼn familie met die duiwe wat werk. Ek bring elke jaar ʼn duif of twee in, toets hulle en as hulle nie werk nie, raak ek ontslae van hulle. Desember maand elke jaar knip ek die tiende pen van duiwe wat stadig verveer om nie te sit met duiwe wat nie deur die verveer is wanneer ek wil begin oefen nie.

Soos een van ons klub se 26 lede nou die dag sê, Pierre Els stel die hoogte van die dwarslat, as jy daaroor kan kom, dan is jy goed. Pierre is reeds diep in sy 70 ‘s, maar as jy na sy energie kyk lyk hy nader na 50 toe. Wat skryf ʼn mens van iemand soos Pierre Els, daar was al soveel artikels gedoen oor hom. Ek het besluit om so bietjie ander vrae te vra, so ander hoek van die duiwesport.

Daar kan verskeie redes wees, maar ek dink dat fyn waarneming by die meeste duiweboere kortkom. Kos en water gee is nie genoeg nie. Spandeer tyd om jou duiwe dop te hou vir enige foute of siektes wat kan opduik.

So het my onderhoud met die meester verloop

Ek is ʼn oog man en paar my duiwe op volgens die oë soos ek dit deur die jare uitgewerk het. Ek sal nooit ʼn duif stoet hok toe neem as hy nie die binnesirkel in die oog het nie. By my het duiwe sonder daardie sirkel nog nooit sukses behaal nie. Ek hou nie baie stoetduiwe aan nie want ek teel elke jaar met my beste vliegduiwe ook kuikens. Ek het tans 7 mannetjies in my broeihok, daar is een Putterie, 2 Crussons (Venus), 2 van my vliegduiwe wat ek stoet toe getrek het wat al in die vlieghok goed geteel het en twee duiwe met Sun City bloed in. My wyfies bestaan uit die ou Kampioen Tom Lock hen, Gavin Rous wyfie, 1 Sun City bloedlyn wyfie, 1 Bertus Nel wyfie en 3 wyfies uit my

Wat is die grootste oorsaak van swak prestasie?

Oom se stoetduiwe – waaruit bestaan hulle en hoe teel oom elke jaar, is daar iets waarna oom kyk voor oom op paar en hoeveel kuikens teel oom per paar?

Wat het verander in die duiwesport sedert oom begin het waarvan oom hou en waarvan oom nie hou nie.? Ek hou baie van die moderne vervoerstelsel van duiwe. Dit is so groot verbetering as jare gelede, teen bv. die trein stelsel van die sestigs tot vroeë tagtigs. Ek hou ook baie van ons huidige stelsel van Vrydagaande mandjie (Karoo Wedvlug Unie mandjie alle wedvlugte op Vrydae). Die duiwe is korter in die mandjie en vir my beteken dit dat ek meer tyd het om my duiwe reg te kry vir die wedvlug. Die goed waarvan ek nie hou nie is die vyandigheid wat ek ervaar vanaf sommige duiweboere as jy goed vlieg. Dit is nie openlik nie, maar jy voel dit aan. Die kostes in die sport sal altyd ʼn probleem wees en dan is dit jammer dat die sport so erg “Professioneel” raak want dit beïnvloed die man wat dit nie kan bekostig nie en dit haal die genot uit die sport uit. Oom vlieg elke jaar uitstekend. Is daar iets wat oom doen wat ons ander nie doen nie. Is daar ʼn geheime middel wat gegee word of waaraan skryf oom jou hok se sukses toe? Nee daar is geen geheime middel in die duiwe sport nie, want dan was al die ouens wat dit kan bekostig kampioene gewees. Seleksie is vir my die belangrikste in die duiwesport. Wees streng en moenie na iets anders kyk as jou uitslae nie. Die mandjie is die enigste selekteerder en hy is nooit verkeerd nie. My kuikens kry van geboorte af die beste kos wat ek kan bekostig en geen medisyne nie. Die eerste medisyne wat hulle kry is wanneer ek in April van elke jaar al my duiwe deur ʼn gesondheid

SA & World Pigeon News - March 2013

Pierre se hok waar talle wenners elke jaar geklok word

18

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


Medikasie – Hoe gebruik oom dit en wat gebruik oom? Ek behandel my duiwe vanaf April elke jaar op ʼn program wat ek self opstel om al die siektes te dek voor ons begin vlieg. In die vliegseisoen behandel ek gereeld vir kanker, maar ander siektes net wanneer ek dink dit is nodig. Ek volg nie altyd ʼn program nie, maar volg sommer my eie waarnemings wat ek moet gee. Ek gebruik meestal Dova produkte. Hoe belangrik is voeding in duiwe en hoe maak oom met kosgee en watter kos gee oom? Ek is baie perfeksionisties wat my duiwe se kos aanbetref. Ek soek my kos voor die seisoen uit en gee die hele seisoen dieselfde kos. Ek haat vrot pitte en al my kos word met die hand uitgesoek om enige vrot pitte uit te haal. Ek gee my duiwe duiwepille as hulle terug keer vanaf die wedvlug om hul herstel te bespoedig. My duiwe kry twee keer per dag kos en ek hou hul gewig dop, gee minder as ek voel hul raak swaar of meer as hulle te lig is.

Best Jaaroud Duif in die klub

vlieghok wat vir my goed geteel het. Ek teel tussen 4 en 6 kuikens van ʼn paar en in totaal tussen 70 en 100 kuikens elke jaar. Ek hou van vroeg teel sodat ek nie Desember maande nog met kuikens in die nes sit nie.

Enigiets anders wat oom in die duiwesport met die lesers wil deel, iets wat oom gevind het ʼn goeie invloed op duiwe het of iets wat duiweboere kan help?

Hierdie jaar het oom in die klub in die beste 0pe duif reeks die beste 9 duiwe gehad, 14 uit top 15 duiwe, hoe is hulle geteel?

Kry vir jou ʼn basiese gesondheidprogram en gebruik dit, gee eerder minder medisyne as wat die program sê as om meer te gee. Kyk wat werk onder jou omstandighede. Onthou duiwe moet by jou aanpas, nie jy by die duiwe nie. Gebruik slegs die uitslag van die mandjie as vir die keurig van die duiwe en niks meer nie.

Ja dis snaaks hoe die lewe loop. Die Kampioen duif in die klub en unie, asook die 5de beste duif in die klub was altwee slagoffers van die inbraak by my hok gewees. Hy het egter so goed gevlieg dat hy na 12 wedvlugte van die jaar ʼn onaanvegbare klomp punte opgebou het wat hom die kampioen duif gemaak het. Die kampioen OPE duif – ZA 10 GRT 971 was geteel in my vlieghok uit ʼn duif met die nommer 712 wat ʼn Claude Bouwer Catrysse mannetjie en Tom Lock wyfie kruising was. 971 Se ma is ʼn wyfie 243 - uit die een Crusson Mannetjie by ʼn Van der Merwe Jansen wyfie vanaf Bertus Nel.

Ek wil jul die volgende storie vertel. Ek het elke jaar my duiwe gekeur voor die seisoen op hul bouvorm, keel, vlerk en watter ander foute daar ook al mag wees. Nadat ʼn vriend van my een jaar klaar sy duiwe gemerk het wat nie sy keuringsproses gemaak het nie, het hy ʼn klomp van sy “Gekose Vliegspan” verloor wat hom toe noodsaak om die wat nie die paal gehaal het nie in die span te sit. Aan die einde van die seisoen was al sy beste duiwe van die wat “Uitgegooi” was as te swak. Hy was daardie jare ʼn groot Kampioen in Pretoria. Nou gebruik ek slegs die mandjie. Gesonde duiwe, wat fiks gemaak is en goeie kos kry, klop jy nie maklik nie.

My beste Jaaroud duif (sien foto), ZA 11 GRT 1077 is geteel uit ʼn Putterie Janssen mannetjie en die Vandenabeele wyfie van Bertus Nel. Ek hou rekord van my stoetduiwe se prestasie. My beste duif in my teelhok is die Tom Lock wyfie, 5853-04. Haar kinders en kleinkinders het die laaste twee jaar (2011 en 2012) 42 keer plekke onder die top 10 in die klub behaal.

Is daar ʼn kortpad na sukses in die sport of nie?

Ander duiwe wie se kinders goed gevlieg het was as volg : 444 (De Norre/Putterie wyfie) haar kinders behaal 22 keer plek in die klub onder die TOP 10, 243 (Crusson/Jansen wyfie) behaal 24 keer plek onder top 10. Die mannetjies wat die beste vaar is 601 (Crusson) sy kinders behaal 18 keer top 10, 948 (Janssen/Putterie) 20 keer, 5552 (Crusson) 16 keer en 2388 (Sun City) ook 16 keer onder top 10 in klub.

Nee daar is nie, harde werk, goeie duiwe, goeie kos, fikse duiwe en gesonde oordeel is die enigste manier wat jou bo sal bring. Selfs die beste duiweboere het swak jare. n

Hoeveel oefenvlugte gee oom voor die eerste wedvlug?

.

Baie, ek begin met 10, 20, 30, 40, 50, 80, 120, 150 en 200 km voor die eerste wedvlug, maar in totaal is dit tussen 20 en 30 oefenvlugte. Meer kortes as langes.

.

Hoeveel keer per week en wanneer in die seisoen? As die wedvlugte begin kry my duiwe 2 oefenvlugte ʼn week van tussen 20 en 25 km, of 1 van 40 km, maar my duiwe het amper twee derdes van die dag oop hok en vlieg soos hulle wil om die hok.

SA & World Pigeon News - March 2013

Pierre se broeihokke waar elke paar sy eie hok het.

19

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


First of all I just want to thank Martha van Geel (FCI) for the opportunity to be part of the Carnival City One Loft Race. It was a great honour and pleasure. I hope the following report will be sufficient and meet your standards. On my arrival on Friday the 11th of January 2013 at Carnival City One Loft Race, for the basketing, my first impression was that there is constantly controlled management because of the neatness and tidiness of the lofts. The pigeons were basket in a very controlled and secure environment and all the data was displayed on a screen during the whole process. There were between seventeen (17) and eighteen (18) pigeons put into a basket (the baskets can take up to thirty five (35) pigeons). As soon as the baskets were filled they were loaded onto the Transport Vehicle. The baskets was then, under my supervision, sealed and noted by Mr. Herman van Rensburg. Three hundred and twelve (312) pigeons were basketed for the race and one pigeon was left at home because of his general fitness. The basketing list was immediately emailed to Martha van Geel, Vincente Prats and Attila Petho. Mr. Herman van Rensburg locked up both sides of the Transport vehicle with padlocks to ensure that no one can open or tamper with the pigeons. The transport vehicle departed at approximately 13h00. On their way to race point (Glen 357 km) they stopped once to give the pigeons some water. On arrival at overnight destination (Plover Cottage) the pigeons were given food and water. Saturday 12th January 2013 at approximately 04h50 the pigeons were given water again. The Pigeons were liberated at 05h35. All the pigeons were airborne without any complications. All necessary documents were completed and signed at liberation point.


At 11h01 the first eleven (11) pigeons arrived and were kept separately to confirm the data on the clocking system. All the data of the eleven (11) pigeons correlated. At 11h03 the second group of twelve (12) pigeons arrived and were also kept separately for controlled purposes. The results were emailed to Martha van Geel, Vincente Prats and Attila Petho.

LA Hough with the FCI and the Hotspot winner of the day Blue Bar Cock, DV 07755 2012 754

The FCI and the Hotspot winner of the day is a Blue Bar Cock, DV 07755 2012 754. The first three (3) Owners are invited to The National Prize Giving (Gala Night) on the 6th of April 2013 at 18h30 held at the Emerald Casino Resort . I would like to take this opportunity to thank Mr. Herman van Rensburg for the effort that he puts into this precious sport and the relations that he built nationwide. n

Owner of Hotspot winner of the day Magdelana Bruehl Blue Bar Cock, DV 07755 2012 754

Posduif-boodskap uit Tweede Wêreldoorlog pas ontsyfer Leopold Scholtz Bron - Daily Telegraph

D

EN HAAG – ’n Geheimsinnige boodskap wat op 6 Junie 1944 per posduif uit Normandië na Brittanje gestuur is, is eindelik ontsyfer.

vergeefs oor die boodskap gebreek, maar niemand kon dit ontsyfer nie. Die Telegraph het toe die volledige boodskap, ʼn reeks van 27 groepe van vyf letters, gepubliseer, saam met ʼn oproep dat iemand dit asseblief moet ontsyfer. Die koerant het honderde reaksies ontvang, maar uiteindelik het ʼn groep Kanadese navorsers van die navorsingsinstituut Lakefield Heritage Research in Ontario die knoop deurgehak.

Die boodskap is op die dag van die groot Geallieerde inval in Normandië deur ʼn Britse valskermsoldaat gestuur wat die Duitse posisies agter die vyandelike linies verken het. Die posduif waarmee hy die gekodeerde boodskap gestuur het, het in die skoorsteen van ʼn huis op die dorp Bletchingley in Surrey beland.

Luidens ʼn berig in die koerant gisteroggend was die boodskap afkomstig van sers. William Stott (27). In die boodskap berig hy oor die posisie van die Duitse tenks, artillerie en taktiese hoofkwartier aan die Britse bomwerpers wat lugsteun aan die invalstroepe moes verleen.

Daar het die egpaar David en Anne Martin 30 jaar gelede die oorblyfsels van die posduif ontdek. Hulle was op die punt om dit weg te gooi, toe hulle ʼn rooi kokertjie aan een van die duif se pote ontdek het. Binne-in die kokertjie was ʼn stuk papier met ʼn gekodeerde boodskap.

Die boodskap het nooit by sy bestemming uitgekom nie. Moontlik het die posduif in die slegte weer gedisoriënteerd geraak, eenvoudig te moeg geword om verder te vlieg.

ʼn Paar weke gelede het die Daily Telegraph die eerste keer daaroor berig. Verskeie kodekenners het hul koppe

SA & World Pigeon News - March 2013

Stott het ‘n paar weke later gesneuwel.

21

n

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


ALLFLIGHT CC MAIN RACE - SPRINGFONTEIN 26 JANUARY 2013 Summer race - Final Pos Fancier 1 Alfons Klaas 2 Helmut Mann 3 Dieter Siebert 4 Craig Hunt 5 Old Boys on Tap 6 Siewike Franzsander 7 Hok M Reijnen 8 Familie Soellner 9 M & Y Klingbiel 10 Roehlig-Bukowski 11 Guenter Goetz 12 Guenter Goetz 13 Willie Munnik 14 Andre Carelsen 15 Berg Hokke 16 Team Marsman-Ferreira 17 Team Owl-Renner 18 Mathias Sprang 19 ERPC 20 Old Boys on Tap 21 Gaddin Brothers & Charl Stander 22 Team Owl-Renner 23 Marc van Haute 24 David Clausing 25 Klaus Stieneker 26 SG Altmiks/Soudy 27 Cachalia Brothers 28 Cachalia Brothers 29 Cachalia Brothers 30 Fort Knox Lofts 31 Johan Hamilton 32 Johan & Thomas 33 Stefan van Huyssteen 34 Cachalia Brothers 35 Eddy Noel & Ivan Wiiockx 36 Petzer Hokke 37 Beyens, Jos & Ken 38 Peter van Druten 39 Cachalia Brothers 40 Ivo Renders 41 Guenter Goetz 42 Greg Rippon 43 Smits Kevin, Filip, Kris 44 Du Randt & Gouws 45 Andre Carelsen 46 Sakkie Gerber & Robert Scott 47 Team Voorwaarts Kampen 48 Beyens, Jos & Ken 49 Team LFB 2012 50 Team Ostseerennen

Ring Details DV 0507 12 696 DV 01219 12 51 DV 06723 12 815 ZA BYO 12 813 ZA GRPA 12 1228 DV 05679 12 666 NL 12 5213284 DV 02733 12 2006 ZA Cyrils 12 102 DV 01460 12 55 DV 05136 12 158 DV 05136 12 471 ZA NWPFK 12 7984 ZA 12 19200 ZAWynland 12 998 NL 12 1493275 DV 04913 12 27 DV 0121 12 83 ZA VPU 12 1674 ZA GRPA 12 1224 ZA YSCLIM 12 3417 DV 04425 12 652 Belg 12 4251621 IF Clausing 12 82 DV 01654 12 281 DV 02694 12 928 ZA YSCLIM 12 5454 ZA 12 49847 ZA TRPF 12 2614 ZA Fort Knox 12 79 ZA 12 37063 ZA 12 37997 ZA NFS 12 2528 ZA TRPF 12 2619 Belg 12 4020238 ZA RAW 12 1805 Belg 12 6162749 ZA 12 37365 ZA YSCLIM 12 5455 Belg 12 6316311 DV 05136 12 149 ZA 3SRO 12 1037 Belg 12 6056850 ZA MID 12 999 ZA 12 23756 ZA SOTVL 12 3661 NL 12 1113705 Belg 12 6162245 Belg 12 2035831 DV 06510 12 77

Fixed rate> 10.00 EURO Rand 14 000 140 000 7 000 70 000 5 250 52 500 3 500 35 000 2 800 28 000 2 100 21 000 1 750 17 500 1 400 14 000 1 050 10 500 1 050 10 500 525 5 250 525 5 250 525 5 250 525 5 250 525 5 250 350 3 500 350 3 500 350 3 500 350 3 500 350 3 500 210 2 100 210 2 100 210 2 100 210 2 100 210 2 100 210 2 100 210 2 100 210 2 100 210 2 100 210 2 100 175 1 750 175 1 750 175 1 750 175 1 750 175 1 750 175 1 750 175 1 750 175 1 750 175 1 750 175 1 750 140 1 400 140 1 400 140 1 400 140 1 400 140 1 400 140 1 400 140 1 400 140 1 400 140 1 400 140 1 400 € 49,525 R495,250

To be continued on next page

SA & World Pigeon News - March 2013

22

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


SUMMER 2013 AVERAGES

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fancier Alfons Klaasr Helmut Mann M & Y Klingbiel Team Marsman-Ferreira Guenter Goetz Gaddin Brothers & Charl Stander Team Owl-Renner Siewike Franzsander Craig Hunt Johan & Thomas Familie Soellner Siegfried Mayer Wouters-Debecker Cachalia Brothers Du Randt & Gouws Team Ostseerennen Team Obstler Klaus Stieneker Gaddin Brothers & Charl Stander Mathias Sprang

Pigeon DV 0507 2012 696 DV 01219 2012 51 ZA Cyril's 2012 102 NL 2012 1493275 DV 05136 2012 471 ZA YSC/LIM 2012 3417 DV 04913 2012 27 DV 05679 2012 666 ZA BYO 2012 813 ZA 2012 37997 DV 02733 2012 2006 DV 0435 2012 2158 BELG 2012 6313739 ZA YSC/LIM 2012 5455 ZA MID 2012 999 DV 06510 2012 77 DV 01395 2012 391 DV 01654 2012 281 ZA YSC/LIM 2012 3426 DV 0121 2012 83

Z004 Z316 Z262 Z459 Z180 Z138 Z495 Z421 Z077 Z262 Z125 Z411 Z600 Z068 Z106 Z478 Z469 Z280 Z150 Z326

Country Germany Germany South Africa Netherlands Germany South Africa Germany Germany Zimbabwe South Africa Germany Germany Belgium South Africa South Africa Germany Germany Germany South Africa Germany

Total 1 617 km minutes 1,586.45 1,621.72 1,661.00 1,748.68 1,770.51 1,785.83 1,792,14 1,799.53 1,842.23 1,911.07 1,930.02 1,978.89 1,979.54 1,983.39 1,987.81 2,025.68 2,030.40 2,036.96 2,037.29 2.045.74

HS1 8 Dec 206 km HS1 152.51 137.01 135.22 137.98 164.68 135.16 123.91 137.16 166.16 231.07 313.47 152.31 137.21 136.01 158.42 138.01 134.88 165.35 137.27 164.62

HS2 20 Dec 242 km HS2 206.10 239.44 218.04 218.04 206.20 211.52 237.29 204.60 208.89 206.05 215.57 204.61 237.52 295.26 218.12 219.68 215.57 372.33 206.24 218.07

HS3 30 Des 292 km HS3 257.26 247.12 246.09 260.04 287.37 318.66 256.55 321.34 458.83 254.50 325.76 246.17 248.49 257.21 264.78 247.08 249.81 274.74 258.46 249.73

HS4 12 Jan 356 km HS4 433.70 414.41 350.99 358.81 386.87 328.20 386.99 436.95 407.66 328.13 365.06 361.41 364.87 353.87 379.59 433.77 357.67 370.28 345.85 633.40

FINAL 12 Jan 521 km FINAL 536.89 583.74 710.66 773.81 725.40 792.28 776.40 699.48 600.68 891.85 710.17 1,014.39 991.45 941.04 966.91 987.14 1,072.48 854.25 1,089.48 779.92

ALLFLIGHT AFRICA CHALLENGE - CUM AVERAGES LEGS 1, 2 AND FINAL Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fancier Gaddin Brothers & Charl Stander Craig Hunt Johan Hamilton/Thomas Smit Gaddin Brothers & Charl Stander Gaddin Brothers & Charl Stander Johan Hamilton Poggenpoel & seuns Willie Munnik Norman Phillips Poggenpoel & seuns

Z138 Z077 Z262 Z150 Z144 Z267 Z363 Z593 Z339 Z365

Pigeon ZA YSC/LIM 2012 3417 ZA BYO 2012 813 ZA 2012 37997 ZA YSC/LIM 2012 3426 ZA YSC/LIM 2012 3414 ZA 2012 37065 ZA NOK/CAS 2012 832 ZA NWPF/K 2012 7995 ZA BORDER 2012 5377 ZA NOK/CAS 2012 830

Country South Africa Zimbabwe South Africa South Africa South Africa South Africa South Africa South Africa South Africa South Africa

Total 1170 km minutes 1,439.15 1,467.17 1,474.48 1,693.78 1,723.84 1,770.39 1,938.58 2,033.04 2,073.26 2,090.03

HS3 30 Des 292 km HS3 318.66 458.83 254.50 258.46 265.82 271.51 342.25 609.46 287.52 336.45

HS4 12 Jan 357 km HS4 328.20 407.66 328.13 345.85 355.02 381.87 381.23 348.23 484.78 364.28

FINAL 12 Jan 521 km FINAL 792.28 600.68 891.85 1,089.48 1,102.99 1,117.01 1,215.09 1,075.34 1,300.96 1,389.29

ALLFLIGHT CC MAIN RACE - SPRINGFONTEIN 26 JANUARY 2013 - continue from the previous page All money races - Best Bird Pos Fancier 1 Alfons Klaas 2 Helmut Mann 3 M & Y Klingbiel 4 Team Marsman-Ferreira 5 Guenter Goetz 50 EUR 1

Name of pigeon DV 0507 2012 696 DV 01219 2012 51 ZA Cyril's 2012 102 NL 2012 1493275 DV 05136 2012 471

Fancier Alfons Klaas

SA & World Pigeon News - March 2013

Name of pigeon DV 0507 2012 696 Totaal Main race + Ace Birds > Four Hot Spots > Total excluding pools > Entries: 280 x 300EUR = Payout >>

23

EURO 2 100 1 050 700 420 210 € 4,480

Rand 21 000 10 500 7 000 4 200 2 100 R44,800

€ 2,400 € 56,405 € 51,925 € 11,200 € 63,125 € 84,000 75.1%

R24,000 R564,050 R564,050 R112,000 R676,050

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


MASKAM POSDUIF FEDERASIE het ʼn Nuweling tot die sport; as 2012 kampioen gekroon Opgestel deur - Jos De Kock Sel 076 829 2260

W

at die prestasie merkwaardig maak is dat die vorige kampioene almal saam baklei het om bo te eindig. Johan Mostert wen egter die laaste wedvlug en volg dit op met ʼn tweede plek om te verseker sy voorsprong wat hy voor die wedvlug gehad het kan nie ingehaal word nie.

Die vliegspan kry Woensdag B12 in die water en Donderdag oggend kry hul mielies wat oornag in warm glukose water geweek was.

Die duiwe gogga het hom in 2010 beetgekry en met plaaslike lede se skenkings is daar gou ʼn paar duiwe in die hok, hy gaan haal egter ʼn paar duiwe in Riebeeck Wes by Johan Foot, wat die kern van sy hok sou word.

Duiwe wat siek vertoon word onmiddelik verwyder en apart behandel, afhangende van die kwaal.

Medikasie bestaan uit die ent van die duiwe teen Paramyxo en ontwurming voor die seisoen begin en weer een keer in die middel van die seisoen.

Hy glo sy sukses op die langpad lê daarin dat die duiwe nie oormatig gevlieg word nie en genoeg rus tussen vlugte moet kry.

Die eerste jaar is daar gemengde welslae maar 2011 begin hy die pap dik aanmaak deur 3 Federasie vlugte te wen; onder andere die Bloemhof vlug met enigste duif terug op die dag. Die jongduif met die meeste punte, 273 ‘n geruite wyfie, saam met haar twee sussies sou nog wys dat hy op die regte spoor met sy boerdery was.

Hoogtepunte: Om ‘n duif tydens die week voor ‘n vlug op grond van sy houding en gedrag in en om die hok te identifiseer en dan die Saterdag presteer. Wat grief jou in die sport? Jaloesie en verdagmaking van lede as hul presteer; in plaas van gaan uitvind wat die persone reg doen.

Die jaar 2012 was ‘n besonderse jaar; van die begin af maak hy sy stem dik deur kort-kort wedvlugte te wen. Ek persoonlik dink die groot kanonne het hom onderskat en nie verwag wat gaan kom nie. Maar op die langpad sou die kaf van die koring geskei word. Hy wen op die einde 6 Federasie vlugte onder andere die Derby wedvlug, met nog 4x 2de, 8x 3de, 2x 4de en 5x 6de plekke om maar ‘n paar te noem.

Sy raad aan beginners. Is om broeipare wie se kinders presteer of hul kuikens te bekom. Hou min duiwe maar kwaliteit aan en ken jou duiwe. Moet nie net aandag aan hulle gee gedurende die vliegseisoen nie. Geen simpatie word aan duiwe wat nie presteer betoon nie. Die plat op die aarde man; met sy stil geaardheid, gaan nog diep spore trap in die duiwesport, want om Federasie Kampioen te word het hy vermag wat baie lede na jare se probeer nog nie kon regkry nie.

Die Algehele beste duif 273-10 in die federasie wen 3 wedvlugte, ‘n 5de en 7de om Johan te help om as die langpadkampioen gekroon te word.

Baie geluk Johan, jy is ‘n waardige Kampioen!

Ek het hom uitgevra oor sy oefen metodes, Die duiwe doen padwerk tot op 200km voor die wedvlugte begin en word dan in drie spanne opgedeel van 20 elk, omdat hy met min duiwe vlieg. Die duiwe wat Saterdag moet vlieg word al die vorige Sondag uitgesoek en word apart gehou en behandel. Op die end word net 10 tot 15 uitgekies om aan die wedvlug deel te neem.

n

Maandag word 70km padwerk gedoen, Dinsdag 40km en Woensdag en Donderdag 25km net voor sononder, met die res van die duiwe wat om die beurt om die hok oefen, wyfies soggens en mannetjies saans. Die geslagte word apart gehou en oefenbeurte word omgeruil. Hy lê absoluut klem op die duiwe se gedrag en houding in en om die hok, die week voor die vlug, dit bepaal wie gestuur word. Voeding bestaan uit gewone vliegmengsel en as hulle van wedvlug terugkeer wag ‘n fynkos mengsel met o.a. gars as bestandeel en vitamiene B12 in die water tot Maandag toe. Dinsdag geen kos. Vanaf Woensdag word weer gewone vliegmengsel gegee wat stelselmatig vermeerder word tot Saterdag wanneer die normale rantsoen weer bereik word.

SA & World Pigeon News - March 2013

Johan Mostert se geruite wyfie 273-10, Beste jongduif en algehele beste duif in die Federasie 2012

24

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


GILLROY Check our Website: www.gillroy.co.za or email us at: fauntyg@vodamail.co.za

ELECTRONIC RINGS - Green, Blue & Red TRADE-INS ON NEW ELECTRONIC CLOCKS USED CLOCKS FOR SALE FROM TIME TO TIME Northern Cape FAUNTY GILLMER Gillroy

Duiwe

Produkte

Free State PETRO KRUGER Tel: 051-522 2757

Tel: 049-843 1505 Fax: 086 726 7319

DERICK STREAK

Eastern Province BERTRAM MEYER Cell: 083 483 6647

Limpopo Province RICHIE PIETERSE

Border

Cell: 083 655 1829

BEKKIE FRIESS

Mpumalanga PIETER STEYN

Tel: 053-831 2619

Tel: 045-838 3348

Cell: 072 408 1666

Cell: 084 405 3031

SA & World Pigeon News - March 2013

Tel: 082 256 8225 Cell: 017-631 3278

25

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


ARE YOU MAKING A DIFFERENCE? By Brent Hill (BA HDLIS ACE PGCE), Publicity Officer for the South Peninsula Homing Union

I

still remember the phone call. It was 1977 and I was racing my first season with my father in the South Peninsula Homing Union. With a membership of over 120 fanciers, with the quality of the fanciers competing including Louis and Marie Gadd, Eddie and Stuart Hayman, Toerien Bros, Jannie Mohr, Ellman Bros, Stan Hinrichsen, Pokkie Hayman, R&S.Scholefield, James Willoughby amongst others, the likelihood of featuring in the top ten positions in the federation as a thirteen year old was rather unlikely. On the phone, it was the chairman of the South Peninsula Homing Union, Louis Gadd, who said that he was coming to a meeting at the Scholefield’s residence around the corner from my house and that I was to meet him there. I waited under a streetlight in the dark and when Louis Gadd arrived, he handed me a box with a pair of pigeons, saying that he was giving me a pair of pigeons so that I could breed myself some decent birds. I still remember the blue bar cock and the check white flight hen. Louis and Marie Gadd continued to make a difference in my pigeon-racing career. They kept an eye on me at the South Peninsula Homing Union, invited me to their lofts and gave me advice as to how to manage my birds. I persisted through many bleak seasons and slowly the results improved and it was a great sense of achievement, to finally win my first federation.

Back row left to right - Louis Gadd, Brent Hill Front row left to right - Michael Hill and Luc Hill

as the old masters held onto their hallowed secrets. It is important to realise that in a sport where the numbers are dwindling at an ever-increasing rate and in the face of mounting pressure from anti-cruelty leagues, we need to do all we can to popularise the allure of the pigeon sport to ensure its continued existence. Being an educator by profession myself, I am very aware that the attractions posed to today’s youth, are very different to the options that we had as youngsters.

Restarting in the sport in 2010, after having lived abroad, it has been a sense of déjà vu, with my two sons, Luc and Michael showing a very keen interest in the pigeons. Luc, fourteen and Michael, eleven, are both members of the South Peninsula Homing Union, racing in the South West Pigeon Combine in Cape Town. Both boys are actively involved on basketing nights, assisting with the electronic clocks. A special mention must be made of the management of the South Western Pigeon Combine, chairman Saville Penkin, race secretary Karl Schwormstedt, and race secretary Des Smit and the members of the Wetton Homing Union, who have all welcomed, encouraged, and included the boys in the proceedings at the basketing and ring out evenings.

We need to cherish any new member who wishes to participate in the pigeon sport, teach and develop them so that they can continue with the sport, which continues to fascinate us. In the promotion of pigeon racing and in the attempt to encourage the youth to take up our sport of pigeon racing and to feel welcome in the sport, maybe each one of us needs to ask the question, “Am I making a difference?”

There is a universal trend of dwindling numbers of pigeon fanciers around the world. Belgium, the home of pigeon racing, has had a drop in the numbers of fanciers from 240 000 after the World War to 30 000 in 2012. Germany, also had a drop to 25 000 this year. (Brieftaubensport International July 2012: 21). Any new fancier, adult or child needs to be encouraged and made to feel welcome in our pigeon organisations, an environment that can be very foreboding, especially for a child.

I know that Louis and Marie Gadd certainly made a difference in my fascination with pigeon racing. n

TE KOOP – STOETDUIWE 8 puik broeipare beskikbaar.

World-renowned psychologist, Leo Buscaglia, said that only you yourself can make a difference in your life and in the lives of others, and in doing so, he advises that you must ask yourself the question, “Am I making a difference?”

Rede vir verkoop; Eienaar hou op vlieg na 57 jaar. Vir navrae: Kontak eienaar Herman Prenzler

We need to remember that the majority of us were at some time, starry-eyed youngsters, captivated by the fascination of the racing pigeon, very often feeling on the outside looking in,

SA & World Pigeon News - March 2013

Sel 017 712 6136 of 082 773 7401

26

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


Western Flyers Homing Union 2012 Prize Giving “Promoting & growing pigeon sport in our surrounds” Article by Greg van Graan Trophy table

C

annot believe the year and another pigeon racing season went passed us so fast. However, as the saying go, “all good things started must come to an end” and so can there be only one winner .We held our third prize giving at the Robinvale sport ground hall in Atlantis on the 25th of November 2012. And our theme for the evening was “Hard work paid off “and indeed it did. Among the 160 guests was our guest of honour Uncle Bill Steensma and his lovely wife. The MC of the night was none other than a well-known entertainer in the Western Cape by the name of Luigi and his daughter that opened the evening with a beautiful song “I wish nothing but the best for you”. First on the agenda was the announcement of our junior winners. Once again, for the third year in a row the Junior Butlers were crowned junior champions with second runner up Shannon Solomons and third runner up Shogun Braaf out of nine competing juniors. Then it was time for the “Big Boys”. Racers one to twenty third were called out and each fancier that received a diploma or trophy was cheered on by the crowd. As the trophies were collected so was, the friendly treads made for the new upcoming season. John Erasmus was again crowned as champion of WFHU for a second year in a row. This person did not only won the championship but was unstoppable with outstanding performances running away with overall points. His performance among others was, Young, Old and overall best bird champion, sprint, middle and long distance

champ. Winning nine out of the 23 races more than a dozen second and third places. Also winning the YB sale race, Derby and WCPTA (Atlantis) race. What an outstanding performance by a down to earth and humble person. Second runner up was the Leukes Brothers and third runner up was Wayne Carolus. This year we decided to have a best newcomer and Best sport man fancier of the year. Henry Maarman was the best newcomer fancier ending under the first ten places and Kevin Africa was crowned Sport man of the year. The crowd were well entertained by the MC and the people that were responsible for the sound. WFHU would like to thank the following people: Ithriam Leukes helping to generate funds for WFHU by getting us top class birds from top class fanciers in RSA that went on auction at SA Pigeon auctions 2011/2012. Also thanks to Saville Penkin, Yaseed Moerat, Panorama Pet Shop, and Lionel Smith who sponsored us with our classic race trophies. To Hentu Hayman, Carl Swormstedt, Martin van Staden, Yaseed Moerat, Nathan Jacobs, Mark Kitchenbrand, Gaddin Bros, Dicky Pretorius, Saville Penkin, Emile Slabbert and many more for donating birds to our union. To Yvonne Carolus, aunty Clor Williams, Tracy Erasmus doing the catering and hall arrangement for the evening thank you. You did a wonderful job! n Best 1st year fancier H Maarman

3rd 3rdrunner runnerup up W WCarolus Carolus

SASA & World & World Pigeon Pigeon News News - March - March 2013 2013

Junior ChampsJunior Butlers

Uncle Bill Steensma talking about his life and pigeons Sport man of the year K Africa

Kimberley winner & sport mans nominated bird winner W Petersen

Bloemfontein winner-1st year fancier P Boswell

J Erasmus WFHU-2012 Overall Champion

2727

Some of the 160 guest

SASA & Wêreld & Wêreld Duiwe Duiwe Nuus Nuus - Maart - Maart 2013 2013


Pa Klubkampioen en seun Juniorkampioen Dirk Smit (Medewerker)

D

ie Hoëveld Posduifklub se prysuitdelingsfunksie was weereens ʼn groot okkasie. Die grootkampioen was weereens soos verlede jaar Jan Besuidenhout en sy seun Janneman Besuidenhout die junior kampioen. Die grapmaker troffee het na Piere van Rooyen gegaan, die sportman van die jaar was Dirk Smit. Na die prysuitdeling is daar heerlik vleisgebraai en gekuier, daarna het die gaste op lekker musiek begin beweeg op

die dansbaan (ek hoor sommige het eers na 3 uur die oggend by die huis gekom)

Joep Symington (regs) oorhandig die Grootkampioenbeker aan Jan Besuidenhout

Joep Symington (regs) oorhandig die junior kampioenbeker aan Janneman Besuidenhout

Daar is lekker gekonkel en al die manne het saamgestem die pa en seun kombinasie moet vanjaar gebreek word. Jan het maar net staan en lag want volgens hom het hy klaar nuwe planne (en sy geheime pienkpoeier) reg vir vanjaar en is hy nie van plan om sy titel so maklik prys te gee nie! n

Noord Vrystaat Vliegduifbond (NFS) Puntewenners vir 2012 seisoen Verslag opgestel deur Vyver Krog

D

ie NFS (Noord Vrystaat Vliegduifbond) bestaan uit die volgende Hennenman, Koppie klubs; Alleen, Kroonstad, Steynsrus, Theunissen, Ventersburg, . Virginia en Welkom. Die aantal lede wat in 2012 aan wedvlugte delgeneem het was 88.

Danie Hattingh, 5de Neil Kotze en Simon Langpad Punte: 1ste Danie Hattingh, 2de Vyver Krog, 3de Kurt Eiber, 4de Hattingh. Rassie Erasmus, 5de Albie Esterhuizen. Middelpad Punte: 1ste Vyver Krog, 2de Beste duif NFS: 1ste Kurt Eiber, 2de Kurt Eiber, 3de. Albie Esterhuizen, 4de Vyver Krog, 3 de Vyver Krog, 4de Vyver Kleintjie Strydom, 5de Danie Hattingh. Krog, 5de Vyver Krog. n

Wedvlugprogram : Smithfield, Rouxville, Aliwal Noord, Jamestown, Queenstown, Cathcart, Cradock, Richmond, Cookhouse, Aberdeen, Jansenville, Paterson 1, Leeugamka, Willowmore, Prins Albert Road, Laingsburg 1, Paterson 2, Laingsburg 2. Algehele Punte: 1ste Vyver Krog, 2de Kurt Eiber, 3de Danie Hattingh, 4de Rassie Erasmus, 5de Albie Esterhuizen. Kortpad Punte: 1ste Rassie Erasmus, 2 de Kurt Eiber, 3de Vyver Krog, 4de

SA & World Pigeon News - March 2013

Van Links na regs : Vyver Krog (1ste), Kurt Eiber (2de), Danie Hattingh (3de), Rassie Erasmus (4de) en Neil Kotze (6de)

28

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


What’s behind World Class Foundation Breeders in Pigeon Racing? (Revise the Strength of your Stock Loft) By Thomas Smit Stingy mother nature As with all other avian species not all world class racing pigeons are hereditary transmitters of quality off-spring. In fact many top class racing pigeons often fail to pass on its fame into its young. However there are World Class producer racing pigeons of which the quality does not seem to easily fade in future generation offspring. Sometimes the quality of top racers are amiss in its first generation off-spring, but surprisingly pops up again in the 3rd generation through its children – despite the latter not being great racers themselves. More often than not the less performing brother or sister of our champion racers becomes the better breeders in the stock loft. Some strains or pigeon families cross better with others, but quality racers are not necessarily forthcoming just because your crosses knitted well. In fact most of the time we do not always know with certainty which pigeon in the family tree is responsible for passing on the favourable gene from one generation to the next. Similarly, we do not automatically know which pigeon in a new mating is responsible for not passing on its favourable genes. Favourable genes are not passed down in a straight line from generation to generation. It rather appears to be highjacked by the bad (inferior) quality genes. The direct off-spring of an Ace performing pair bought for R550, 000-00 at the Sun City Million Dollar Pigeon Race by a Capetonian fancier, failed to produce similar top scores in racing competition. However, with patience in experimental matingsthe fancier did manage to succeed. In pigeon racing success cannot be bought, but found with skilful breeding. Disciplines in Breeding Mating super racers to super breeders often proves to be a success formula to retain the desirable gene pool. But there are no guarantees. We can steer the gene pool into any desired direction but cannot fully manipulate it. It helps to have as many top breeders of performers in the pedigree as is possible. It is an expensive breeding program as the acquisitions of a large number of high class pigeons do not come cheap. When one does already own high class racing pigeons, the next challenge is preserve the quality. It’s a bonus if we could manage to advance on it. It’s often documented how a fancier had ‘accidentally’ bred a superstar from two pigeons that have otherwise themselves delivered poor results as racers – yet they manage to produce quality off-spring. If this performing off-spring fails to produce results, these freak performers

SA & World Pigeon News - March 2013

should be regarded as exceptions and not representative of a convincing quality gene pool. Once there are prove of above average results in the overall performance in your flock the discipline if breeding is to protect what you have. Therefore no risks should be taken to introduce alien genes that may dilute the gene pool and water down the quality. Test new introductions separately, once it’s proved to at least match the performance of your winning family, it may be used in the furthering of your gene pool and blended with it. Five Main Considerations in Breeding Superior health stands above all – therefore our racing pigeons must be endowed with an advance immune system and kept in hygienic conditions to secure optimal health. If pills and potions are always needed to keep the pigeons healthy, it does not own a naturally high immune system and its health status disqualified them as a choice of foundation pigeons. Pigeons may be prone to disease and will need treatment from time to time and routine preventative treatment is a natural practise in pigeon racing. However, racing pigeons that are in good care and still fall ill after a little calculated exposure owns a weak immune system and earn no place in our breeding program. A Superior direction finding ability is what makes a racing pigeon, without it your pigeons cannot find the way home. Racing Pigeons that do not know the way home in racing competition, may rather be kept as pets in a canary cage for all it matters. It’s a known fact that the larger the flock in a race event the easier it is for the pigeons to navigate, as long as the flock manage to stay together during flight. Its easy for a fast pigeon with poor navigation to stay with the pack as a follower from liberation point, but increase it’s pace nearer to home when landmarks, buildings, towers etc becomes known. Such pigeons can manage good positions in competition, but in reality they are followers and useless at stock. Once the middle distances are reached its surprising to note how many pigeons find it difficult to stay on the line of flight. The reason is simple, as the distances progress the packs begin to out fly each other and break into smaller packs. The leading pigeons become less and less and the followers lose pace and come home late or not at all. Racing Pigeons that stay on course during race events that requires longer hours of flight further from home, often in overcast conditions are the better direction finders. It’s a wise practise to ensure that there are a high number of multiple performers amongst our breeding stock that have proved to own above average direction finding ability. That’s

29

the reason why fanciers all over the World pursue the gene pool of a winning family. The fighting spirit. First we need a healthy pigeon that knows its way home, after that follows the talent of speed and stamina. Multiple winners need both – a fair combination of speed and stamina. Unfortunately nature seems either to provide a lot of speed or a lot of stamina, finding both at high measure in the same pigeons is a challenge in our selection – as this combination is rare. The stamina endowed racing machines can fly forever, but at a slower pace and the sprint type out fly those providing the race conditions are easy. The faster pigeons that manage to stay in front as the distance increase and the course becomes difficult, are those blessed with speed and stamina. It should however, not be concluded that out and out sprinters should be equally successful at long distance racing as there are horses for courses, but the middle and long distance specimens that owns extra stamina and speed are the latest trend in world class breeding. The will to win is a psychological trait that separates the winners from the losers in pigeons racing. Multiple winners are endowed with the will to win, compared to those that simply come home in reasonable time, whilst they can do better, but don’t - because it does not own the will to win. The will to win is seen in that extra effort our front ‘running’ pigeons own by not missing a good position. A high hit rate of success – secures the future to a large degree. When there is depth of quality in the gene pool, blood will crawl where it cannot walk. A pedigree has an odour potential when it’s littered with multiple performing breeders and performers in racing competition. A High hit rate in the strongest competition stands as a role model in our selections in the racing pigeon fraternity. A Final Word of Advice Ensure that the pedigree of the pigeons you use have a long history of (today), super breeders and racers in strong competition and on similar distances and weather conditions in which you want to perform. Mate a super racer to a super breeder to pick up on the proven hereditary transmission coming from the super breeder – it may not always work, but it’s a shortcut when it does! There are lot of potential in mating sons and daughters of super breeders to sons and daughters of another super breeder. Champion fanciers of all Europe hunt down the direct progeny of each other’s super breeders and Ace racers and capitalize on the strength of the gene pool. n

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


Ek Vra maar net Ds. L.F.P. Roodt – Jeffreysbaai

T

Waarom nie die wedvlug gedurende Meimaand laat plaasvind nie? Almal kla oor die Suid- Afrikaanse duiwe wat nie die mas opkom nie. Gee die duiwe genoeg geleentheid om deur te verveer en ʼn paar maande sterker te ontwikkel en dan praat ons weer.

ien jaar gelede het ek die duiwesport vaarwel toegeroep toe ek die laaste klompie jare van my bediening al my aandag aan my roeping wou gee. Soos dit met baie ander duiweboere gaan het die gemis aan my geveerde kinders op die erf my begin vang en gevolglik het ek twee jaar gelede van my ou duiwe, wat by vriend op sy plaas gehou is, gaan haal.

Waarom gaan soveel duiwe verlore by die hokke? Nog voordat ʼn enkele oefenvlug gevlieg is, is daar reeds ʼn baie groot persentasie van die duifies verlore. Vir my is dit absoluut ongehoord om meer as 5% duiwe te verloor met die inbreek slag.

Met die hulp van Stefan Strydom en Dicky Viviers van Uitenhage het ek gou tien paar jong teelduiwe daargestel wat alreeds hier en daar vir manne goeie prestasies gelewer het. Ek hou myself besig om vir jong duiweboere en beginners teen ʼn baie goedkoop prys duifies te teel wat vir hulle van waarde kans wees. As ek duifies kan skenk vir veilings, doen ek dit graag. Volgende jaar wil ek die internasionale SuidAfrikaanse “Million Dollar Pigeon Race” probeer ondersteun.

Daar is iewers ʼn groot fout as sommige duiweboere meer as 50% van hulle duiwe verloor voor die eerste oefenvlug. Daar is baie geld en moeite betrokke by elke inskrywing en elke duiweboer wil tog graag die eindstryd bywoon, maar helaas – sonder ʼn duif, sonder hoop.

Twee weke gelede het ek ʼn paar S.A. & Wêreld Duiwe Nuusblaaie bekom. Dit was ʼn heerlike ervaring om al die nuus en nuutste inligting te bekom.

My laaste vraag gaan oor ʼn teer saak naamlik wat het geword van eerlikheid en integriteit in die sport? As ʼn vooraanstaande individu op onregmatige wyse probeer om te wen, dan doen dit die sport ʼn oneer aan. Duiwe is tog die simbool van eerlikheid, opregtheid, betroubaarheid, hardwerkendheid en liefde.

Na aanleiding van sekere berigte en gebeurtenisse is daar in my gemoed ʼn paar vrae wat ek graag wil deel. Wat die “Million Dollar” wedvlug betref die volgende vrae: Waarom so baie duiwe in die hokke? Kan die organiseerders nie ʼn stelsel uitwerk wat nie meer as 4000 duiwe tot die hokke toelaat nie. Dit is tog onmoontlik om 6000+ duiwe effektief te beheer en af te rig.

Ons mag nooit die sport laat daal tot so ‘n lae vlak nie. Kom ons neem deel met trots en respek vir mekaar en ons geveerde kinders. n

TRIBUTE/HULDEBLYK BILL STEENSMA Deur Bennie Wiggins (Sekretaris WKDU) William (Bill) Steensma is gebore op 16 Desember 1930 en oorlede op 3 Januarie 2013 na ’n kort siekbed. Hy het as jong seun saam met sy pa aan wedvlugte by die Maitland & District Homing Society wat geaffilieer was met Western Province Homing Union, begin deelneem. Oom Bill was van die weinige lede wat al drie meriete balkies by Sanpo verwerf het, naamlik vir administrasie, skoubeoordelaar en wedvlugprestasies waarop hy baie trots was. Oom Bill was ’n stigterslid van die Weskaap Duiweunie (WKDU) gedurende 1981, wat vanjaar twee en dertig jaar oud is. Hiervan was hy sewe en twintig jaar aaneenlopend voorsitter tot 2010. Hy het ook op Sanpo, Unie-, klub- en vervoervlak in verskeie besture gedien. As a founder member of the WKDU we feel that all upcountry and overseas fanciers should know more about Bill. If ever there was a fancier that absolutely did everything for the sport with no gain for himself, that was Bill Steensma. Nothing was ever too much of a problem when it came to the pigeon sport, all his time was given freely, his record keeping, and controls of all matters relating to the pigeon sport, were out of this world. His records should find a home at the SANPO museum in Noupoort, which will help fanciers to remember him. Annual WKDU meetings were held at different venues each year and all those who attended can confirm that these were the greatest weekends ever. Friendships and contacts were made that are lasting till today. He will dearly be missed by all those who served with him but hope that he rests in peace. He was a wonderful husband and father and the pigeon fraternity wish his wife Elma and his children their sincere condolences on the sad loss of a very special gentleman and pigeon fancier. n

SA & World Pigeon News - March 2013

30

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


In ligter luim - Pa en die jennerytertjie

D

ie onderstaande humoristiese e-pos van Pa en sy kragopwekkerkie word geplaas net soos dit ontvang is.

swietsbord se krag Pa tref nie! Kyk, Antie, toe Pa so oppie leertjie regstaan en hy konnek daai jennerytertjie se kragdraad so aan die swietsbord se rooi draad, toe smaak dit vir my Pa is aan die hartaanval kry, of hy kry ’n senuwee instorting of ’n eleptiese aanval of ’n stroke offe ding, só beskyt hy hom!

Hallo Antie Hannie, Lanklaas van Antie gehoor. Net baie donkerte hier by ons op Paterson as gevolg van een of ander moer wat moeligheid gemaak het by Koe- Koe... ag, die Kaap se Eskom.

Die way wat Pa daai swietsbord ruk en pluk, met die briekdance en alles, dog ek Pa gat die ding uit die muur uitruk en net ’n gat daar los daar waar die swietsbordtjie was.

Ons huis lyk party aande soos ’n disco so kort opmekaar gaan die krag af en aan. Pa het toe gesê genoeg is genoeg. Net voor Krismis besluit hy, hy wil oplaas ’n jenneryter koop, oorlat hy moeg was vir allie alewige kragonderbrekings.

Met ’n vreemde smile op sy gesig van die ge-shock lyk dit nogal of hy dit geniet. Pa spog mos hoeka hy kon jongtyd deurnag disko sonner ophou. Hy ruk daai swietsbord of hy aan’t wen is op ’n dobbelmasjien!

My Oupa het al gedink die krag word afgesny omdat Pa elke maand die Munispaliteit se geld innie borrelstoor belê. Maar Pa sê hy’s gatvol, dit maak nie saak nie, of dit nou daai simpel mannetjie vannie Cownsil is wat onse krag afsny, of daai onnooslike amptenaar van Eskom, hy worrie nie, hy wil ’n jenneryter hê. Hy en Ma is altwee moeg van allie episodes van Sewende Laan wat hulle nie te siene kry nie.

Nou ja - die swietsbordtjie moef nie, en Pa hou nie op ruk nie, en hy maak sukke jodel-geluide wat amper klink soos Charles Jacobie op my ma se favourite langspeelplaat. Ek dog dis van woede wat Pa so skreeu oorlat hy nou begin kwaad word virrie swietsbordtjie. Hy dans so oppie leer dat die een ná die ander boutjie uit die leer pop vannie geskud... en hy gooi sy dikkerige lyf rond bo-op daai leer asof hy nou inne jaaif-kompetisie deelneem, of ’n voordanser by die 2020 krieket is!

Nou ja, toe gat ek en Pa kooperasie toe om die ding te koop. Oppie kaart, want Pa sê my ma se kaart is baie lekker - jy koop net op Budget se rekening. Jy vertel die mense om dit op Budget se rekening te sit, dan doen hulle dit sommer. Ek weet nie lekker wie Budget issie, maar ek weet net Pa sit alles op Budget se rekening. Ek reken dié Budget gat darem lekker moerig wees as hy uitvind wat Pa alles op sy rekening koop.

Net toe ek vir Pa wil waarsku lat hy vannie leer gaan afval, toe gebeur dit al klaar - hy val van daai leer af, maar hy val nie grond toe soos ’n mens moet nie. Toe verstaan ek hoekom party mense sê “hy’t daar afgemoer” want daai wassie ’n val nie, daai was ’n moerse gatslag!

Maar Pa worrie nie. Hoe gaan hulle ooit uitvind, wil Pa weet In elk geval ons loop koop toe die jenneryter, en dis net mooi daar waar die moeilikheid begin.

In elk geval, Pa val toe lat dit lyk asof hy geskiet is, maar sy lyf gee nog so ’n paar rukke met dié wat hy so met ’n boog deur die lug trek, nes daai ouens op TV wat by die olimpiese spele innie swembad induik en dan sulke langarm S-draaie innie lug maak. Al verskil is nou dat daar nie water onner is nie - net die klipsteenharde kombuisvloer met die bont linoleumtapyt wat golwe maak soos hy hom daarop desmoers val. Sy splinternuwe bo-tanne sit op die kombuistafelblad se rand vasgebyt, sonner lat Pa naby hulle is.

Kyk, as julle dink my pa weet niks van kampeer af nie, of van karre af nie, of van vroumense af nie - dis tog goed wat ’n mens kan sien - dan moet julle weet, hy weet nog minner as niks van lektriek af nie. Dis wat my ouma altyd sê. Maar Pa is nie gepla nie. Toe hy eers ná ’n hele ellelange paragraaf se vreemde woorde daai jennerytertjie gestaart kry, toe dink hy mos lat hy ’n elektriese ingeneer is. Dis glo slim ouens wat als van krag verstaan, sê hy.

En toe Pa sy kop helemal misval en op sy agterent met ’n gatslag te lande kom, toe skrik ek want ek vrees toe vir harsingskudding, want my ma sê altyd Pa se verstand sit in sy agterent en dat hy sommer ’n lamsak is.

So, voor my pa die ding aan die krag loop koennek, toe swiets hy eers die jennerytertjie af en hy se vir my, “Kleinboet, as ’n ou met kragwerk, dan moet jy slim wees, en nugter wees.” Toe tref dit my - Pa is nie gewoonlik een vannie twee nie - só toe weet ek: hie kom gróót stront!

Maar toe’s dit nog nie al nie. Daar sit Pa oppie vloer en beginne jaaif. Toe voel ek darem beter want ek kan sien hy is nie heeltemal ’n lamsak nie, oorlat hy sy boude toe daar oppie grond lekker vinnig wikkel, en hy boonop tog te lekker jodel met die een kragdraad steeds in sy hand soos ’n wafferse sanger met ’n mike. Skielik sien ek weer vir Charles Jacobie voor my.

Maar ek het verniet geworrie, toe Pa daai drade vat, en hy sjok nie, toe weet ek sommer hy weet wat hy doen. Toe maak hy die drade se punte mooi skoon solat die koper uitsteek en hy is toe reg om die masjien aan die kragpunt te konnek. Nou ja, toe sit ek lekker en kyk hoe my slim pa die kragonderbreking ding onner die knieg kry, en ek worrie niks nie, oorlat ek kan sien Pa kén.

En so tussendeur trek hy nog vir my snaakse gesigte ook, en eindig af met die spoeg van sy onnertanne in ’n sierlike boog netjies tot innie wasbak - wat ’n performance!

Toe maak hy daai swietsbord innie kombuis oop, en hy staan reg om sy jennerytertjie se drade aan die swietsbord se drade te koennek. Dis glo solat as die krag afgaan, dan staart Pa net sy jennrytertjie en dié se krag sal dan die swietsbord maak werk.

Ek kon wragtag nie anders as om vir Pa hande te klap nie. Die jennerytertjie staan deesdae vergete innie geraatsj onder ’n laag stof - niemand praat oorie voorval nie. En Pa soek nou net woes vir ’n windlaaier innie Landbouweekblad se snuffelgids...

Daar’s ’n gesegde wat die grootmense gebruik, hulle sê dat as die pawpaw die fan straaik, dan is daar groot moeilikheid. Daai ooms wat só sê, het nog nie gesien wat gebeur as die

SA & World Pigeon News - March 2013

Groetnis, Kleinboet

31

n

SA & Wêreld Duiwe Nuus - Maart 2013


Sa duiwe nuus maart 2013  
Sa duiwe nuus maart 2013  
Advertisement