Page 1

Wat mag u van de 6D Inventarisatie verwachten? Wat verwachten wij van u?

Deze inventarisatie creëert inzicht in uw huidige

Om snel inzicht te krijgen in de processen binnen uw

verzamelde gegevens worden samengevat en uitgewerkt

bedrijf, hebben we de medewerking nodig van diverse

in een rapport. Tevens worden conclusies getrokken en

geautoriseerde gebruikers van uw engineering tools bij

aanbevelingen gedaan met betrekking tot het verdere 6D

het traject. Hierbij maken we onderscheid tussen twee

optimalisatietraject.

processen rondom engineering, R&D en productie. Alle

functieniveaus:

Het rapport biedt onder andere: Processpecialist Een processpecialist is iemand die een deelproces

> Een blueprint van uw - aan engineering, R&D en productie gerelateerde - bedrijfsproces

kan beschrijven en kan uitvoeren danwel simuleren.

> Inzicht in de verbeterpunten

Zo beschouwen wij bijvoorbeeld degene die

> Inzicht in de procesonderdelen die zorgen voor

eindverantwoordelijk is voor de artikelnummers in een ERP systeem en voor ordelijke stuklijsten als een processpecialist.

onderscheidend vermogen > Een overzicht van de zaken die middels een 6D optimalisatietraject kunnen worden aangepakt > Een overzicht van de soft- en hardware die uw

Proceseigenaar

engineering afdeling gebruikt

De proceseigenaar is degene die het ontwerp-, test- of productieproces kan uitleggen en kan (laten) uitvoeren/

De 6D Inventarisatie heeft een sterke focus op

simuleren tijdens de inventarisatie. De proceseigenaar is

productontwikkeling, design en maakbaarheid. Soms is

meestal een manager of teamleider van een afdeling.

de invloed van andere processen (zoals het sales proces of het betalingsproces) echter zo sterk, dat het noodzakelijk

6D Inventarisatie®

De eerste stap richting meer effectiviteit

is deze mee te nemen in de inventarisatie. Wat de meest doeltreffende aanpak is wordt per project bekeken door de consultant van Design Solutions.

Als preferred supplier van SolidWorks voor de Benelux hebben wij buitengewoon Nederland Design Solutions BV

expertise hebben we vertaald naar de 6D Methodiek®. Hiermee helpen wij

Sint Antoniestraat 7

bedrijven in de maakindustrie meer te halen uit hun investeringen. De belangrijke

5314 LG Bruchem Telefoon: 0418 - 510 557 Fax: 0418 - 511 519

Zet die belangrijke eerste stap Neem contact op met uw account manager en laat u informeren over de mogelijkheden voor uw bedrijf.

veel ervaring opgedaan met de implementatie van engineering tools. De ontstane

België Design Solutions BVBA De Gheeststraat 1b 9300 Aalst Telefoon: 053 - 60 81 38 Fax: 053 - 60 81 42

eerste stap richting meer effectiviteit is de 6D Inventarisatie®.


Design Solutions 6D Inventarisatie®

De 6D Inventarisatie® bestaat uit twee onderdelen: 1

Technische inventarisatie Welke soft- en hardware gebruiken de specialisten op de afdelingen engineering, R&D en productie? Hoe is uw centrale software ingericht? Wat is de werkwijze in het huidige CAD systeem, de technische staat van de server, pc’s, grafische kaarten en drivers, sluit de infrastructuur aan op de processen, et cetera. Deze analyse resulteert in een rapport met daarin de knelpunten voor het optimaal werken met CAE tools. Meer hierover in de CAE Audit beschrijving. Neem voor meer informatie over de technische inventarisatie contact op met uw account manager.

De basis voor verbetering De 6D Methodiek® is een beproefde methode voor procesoptimalisatie rondom engineering, R&D en productie. Voor een goed eindresultaat is inzicht nodig in

2

Bedrijfsproces inventarisatie Deze inventarisatie bestaat uit zes onderdelen. Alle disciplines binnen het bedrijf komen aan bod. Het is van belang dat de juiste mensen worden vrijgemaakt en dat iedereen voldoende tijd en ruimte krijgt om zich voor te bereiden. Meer hierover in de programma beschrijving.

uw huidige bedrijfsprocessen. Daarom vormt de 6D Inventarisatie® de basis voor

1. Gesprekken met de processpecialisten binnen uw bedrijf

verbetering.

Op dag 1 worden gesprekken gepland met medewerkers die direct betrokken zijn bij de engineering- en

> Tot 8 personen, max. 1 uur per persoon productieprocessen. U bepaalt welke personen geinterviewd moeten worden. Het is noodzakelijk dat zij samen het gehele

In korte tijd lichten we uw ontwerp- test- en productieprocessen door en bepalen we

proces afdekken.

de uitdagingen. Ook leggen we uw doelstellingen vast en houden we de onderliggende

2. Procesanalyse met proceseigenaar

strategie tegen het licht. De inventarisatie resulteert in een rapport met conclusies en

> 1 persoon, max. 1 dag

aanbevelingen, die dienen als leidraad voor het verdere optimalisatietraject.

Op dag 2 wordt met de proceseigenaar het gehele bedrijfsproces doorlopen. Het heeft onze sterke voorkeur deze analyse op de werkplek uit te voeren, zodat direct inzichtelijk wordt welke handelingen verricht worden. Ook kunnen de processpecialisten extra inzicht geven in - en toelichting geven op - hun werkzaamheden. 3. Groepsessie > Alle belanghebbenden, 0,5 dag

Belangrijk De 6D Inventarisatie® is een belangrijke eerste stap van de 6D Methodiek®. Uw engineering en R&D-processen worden

Tijdens deze groepsessie worden de geconstateerde verbeterpunten besproken. Ook worden de acties die reeds zijn ondernomen geëvalueerd. Daarnaast wordt bekeken welke onderdelen van het proces juist zorgen voor onderscheidend vermogen. Design Solutions treedt op als moderator. Gezamenlijk wordt toegewerkt naar een overzicht van wat er goed gaat (en dus bewaard moet blijven) en wat er beter kan (en dus onderdeel is van het 6D optimalisatietraject).

grondig doorgelicht, door gecertificeerde consultants met een bovengemiddelde kennis van de processen. Het rapport is daardoor ook van grote waarde wanneer u een bedrijfsbrede optimalisatieslag wilt maken.

4, 5 en 6. Uitwerken, bespreken en wijzigen rapport Alle bevindingen en uitkomsten worden samengevat in een rapport. De inventarisatie is pas afgerond als alle betrokkenen

Wanneer de Inventarisatie is afgerond, volgen er nog 5 fases die leiden tot blijvende verbetering: > Consultancy (op het gebied van ontwerp, simulatie, visualisatie en beheer) > Rapportage (planning, procesanalyse, oplossing) > Implementatie (van hardware, software en processen) > Training (on-site, klassikaal, E-learning > Support (telefonisch, DeskShare, onderhoud, on-site) Uit het brede palet van beschikbare producten en diensten, adviseren en selecteren wij de instrumenten die uw engineeringproces versterken. Het eindresultaat: een unieke, op uw bedrijf toegespitste business oplossing.

het eens zijn over de conclusies en richtlijnen.

6D Inventsarisatie  

Als preferred supplier van SolidWorks voor de Benelux hebben wij buitengewoon veel ervaring opgedaan met de implementatie van engineering to...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you