Page 1

Top 75 gevaarlijke kruispunten in Gelderland 2007 t/m 2011

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum


Top 75 gevaarlijke kruispunten in Gelderland Het aantal gevaarlijke kruispunten in Gelderland vertoont gelukkig een afnemende tendens. Niettemin vindt het ROVG het de moeite waard om er aandacht voor te blijven vragen, temeer omdat een deel van de afname het gevolg is van de verslechterde ongevallenregistratie. In deze publicatie zijn de 75 Gelderse kruispunten opgenomen waar in de periode 2007-2011 de meeste slachtofferongevallen (ongevallen waarbij minimaal sprake is van letsel) zijn geregistreerd. Veel kruispunten zijn de afgelopen jaren aangepakt, of er zijn plannen om dat op termijn te doen. Dit blijkt uit een inventarisatie onder de Gelderse wegbeheerders. Deze informatie is bij de betreffende locaties in deze publicatie vermeld. Van enkele locaties is tevens beeldmateriaal opgenomen. In onderstaande grafiek is de afname van het aantal gevaarlijke kruispunten te zien. Per periode van 5 jaar is het aantal Gelderse kruispunten met 4 of meer (geregistreerde) slachtofferongevallen weergegeven. Voor de laatste periode (2007-2011) zijn dat er 103. De eerste 75 daarvan zijn dus in deze publicatie opgenomen.

Het aantal gevaarlijke kruispunten in Gelderland neemt gelukkig elk jaar af.

300 250 200 150

2

198

166

103

0

221

50

258

100

2003 2007

2004 2008

2005 2009

2006 2010

2007 2011


Achter de cijfers De kruispunten in deze publicatie zijn afgeleid uit het ongevalsbestand van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat. Daarbij is rekening gehouden met de zogenaamde ‘samengestelde locaties’. Dat wil zeggen dat zeer dicht bij elkaar liggende punten (zoals bijvoorbeeld bij een compacte rotonde) als één locatie worden gezien. Bij dergelijke locaties is in deze publicatie de letter “S” vermeld. Verder zijn uitsluitend die ongevallen meegenomen waarvan de locatie exact bekend is. Bij de ongevallen met letsel is geen onderscheid gemaakt naar de ernst ervan. Het verschil tussen licht en zwaarder letsel is soms afhankelijk van toeval. De registratie van slachtofferongevallen is beter dan die van ongevallen met uitsluitend materiële schade (ums). De ums-ongevallen zijn volledigheidshalve wel vermeld, maar hebben geen rol gespeeld bij het samenstellen van de lijst. Wel worden ze gebruikt voor het bepalen van de rangorde wanneer twee of meer punten hetzelfde aantal slachtofferongevallen hebben.

gelderland.oververkeer.nl De gevaarlijke kruispunten 2007-2011 zijn ook te vinden op de kaart gelderland.oververkeer.nl. Dit betreft niet alleen de top 75, maar alle 103 kruispunten met 4 of meer slachtofferongevallen. De kaart bevat meerdere lagen. Zo zijn ook de ongevallen met de drie focusgroepen uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid (fietsers, jonge bestuurders en ouderen) te vinden en kunnen deze vergeleken/gecombineerd worden met de gevaarlijke kruispunten. Zo kan vastgesteld worden of op bepaalde gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld vaak ongevallen met fietsers plaatsvinden.

Top 75 gevaarlijke kruispunten in Gelderland 2007 t/m 2011

3


• hoger attentieniveau automobilisten • oversteek beter zichtbaar • snelheid bromfietsers lager

02.

Grote Poortstraat / Hogeweg / Kuipwal Harderwijk

rotonde vervangen door verkeerslichten in 2012

11.

Laan van Malkenschoten (S) / Oude Apeldoornseweg

14.

Bijleveldsingel / Prins Bernhardstraat

Apeldoorn

• Asfalt in plaats van klinkers • Aangepaste markering

4

• Aparte linksafstrook

Nijmegen


16

8

Binnen / buiten de bebouwde kom

8

Wegbeheerder

7

G

bi

-

(R = rijk, P = provincie, G = gemeente)

1

Slachtofferongevallen

Totaal aantal ongevallen

Arnhem

Ums-ongevallen

Kronenburgdijk / Kronenburgsingel / Sch van Ommerenstraat

Letselongevallen

1

Gemeente

Dodelijke ongevallen

(S = samengestelde locatie)

Gevaarlijke kruispunten 2007 t/m 2011

Maatregelen

2

Grote Poortstraat / Hogeweg / Kuipwal

Harderwijk

0

8

6

14

8

G

bi

oversteek inmiddels aangepast in 2010, na de aanpassing hebben er geen ongevallen met letsel plaatsgevonden

3

Voorst 21 A1 (S) / Zutphensestraat N345

Apeldoorn

0

7

8

15

7

R

bu

-

4

Harderwijkerweg (S) / Stationsstraat

Ermelo

0

7

8

15

7

G

bi

-

5

Burgemeester Daleslaan / Weg door Jonkerbos

Nijmegen

0

7

8

15

7

G

bi

in 2010/11 voorzien van verkeerslichten, in 2013 vindt er weer een reconstructie plaats in het kader van de doorstroomroute nieuwe stadsbrug

6

Energieweg (S) / Zaagmolenpad

Doetinchem

0

7

6

13

7

G

bi

rotonde aangepast in 2011

7

Kapelweg / Toldijk

Oude IJsselstreek

0

7

3

10

7

G

bu

opgenomen in GVVP 2012-2020

8

Utrechtseweg N225 (S) / Wolfhezerweg N783

Renkum

0

7

2

9

7

P

bu

VRI gepland in 2013

9

Dr Hoegenstraat / Langeboomsestraat / Terborgseweg N335

Montferland

1

5

8

14

6

P

bu

gereconstrueerd in 2010

10

Den Elterweg N314 / Gelderhorst

Zutphen

1

5

3

9

6

P

bu

kleine aanpassing aan de fietsvoorzieningen, waardoor de veiligheid van de fietsers is verbeterd

11

Laan van Malkenschoten (S) / Oude Apeldoornseweg

Apeldoorn

0

6

9

15

6

G

bi

sinds oktober 2012 gereconstrueerd wegvak en kruispunt met vri in gebruik genomen

12

Amersfoortseweg (S) / Jachtlaan / Loolaan

Apeldoorn

0

6

8

14

6

G

bi

-

13

Oude Zevenaarseweg (S) / Johan de Wittlaan

Arnhem

0

6

7

13

6

G

bi

-

14

Bijleveldsingel / Prins Bernhardstraat

Nijmegen

0

6

6

12

6

G

bi

kruising is in 2011 aangepast

15

Deventerweg (S) / Leeuweriklaan

Zutphen

0

6

2

8

6

G

bi

route van de Leeuweriklaan is wat onaantrekkelijker gemaakt, maar het blijkt dan nog steeds dat het nodige verkeer gebruik maakt van deze route

16

Bennekomseweg N782 / Utrechtseweg

Renkum

0

6

0

6

6

P

bu

verkenning loopt. onderhoud en evt. reconstructie gepland in 2015

Top 75 gevaarlijke kruispunten in Gelderland 2007 t/m 2011

5


22.

Braamtseweg / Logistiekweg / Transportweg

31.

Gorsstraat(S) / Visserlaan-Oost

Doetinchem

• Uitgebogen fietspaden • Verhoogde oversteek

Shared space inrichting

6

Duiven


Ums-ongevallen

Totaal aantal ongevallen

Wegbeheerder

Binnen / buiten de bebouwde kom

Harderwijk

1

4

16

21

5

G

bi

in studie 2013

18

Drielandendreef (S) / Weisteeg / Westermeenweg

Harderwijk

1

4

5

10

5

G

bi

in studie met mogelijke aanpassing in het kader van planvorming stations足 omgeving 2014

19

Bouwhuisweg N332 (S) / Rengersweg N332

Lochem

1

4

1

6

5

P

bu

-

20

Kayersdijk (S) / Lange Amerikaweg

Apeldoorn

0

5

14

19

5

G

bi

sinds oktober 2012 aanpassingen aan kruispunt gereed en in gebruik genomen

21

Apeldoorn 24 A50 (S) / Zutphensestraat N345

Apeldoorn

0

5

7

12

5

R

bu

-

22

Braamtseweg / Logistiekweg / Transportweg

Doetinchem

0

5

7

12

5

G

bi

het kruispunt is voorjaar 2013 aangepast

23

Liemersweg (S) / Plattenburgstraat

Doetinchem

0

5

7

12

5

G

bi

naar aanleiding van ongeval is gekeken naar afstelling van de verkeerslichten

24

Burg De Meesterstraat (S) / Knardijk N302

Harderwijk

0

5

7

12

5

P

bu

venstertijden ingesteld voor het landbouwverkeer van en naar Flevoland

25

Hoofdweg N789 / Kanaal Zuid / Klarenbeekseweg N789

Apeldoorn

0

5

5

10

5

P

bu

-

26

Arnhemseweg (S) / Laan van Westenenk

Apeldoorn

0

5

5

10

5

G

bi

sinds oktober 2012 gereconstrueerd wegvak en kruispunt met vri in gebruik genomen

27

Loenen 23 A50 / Loenenseweg N786

Apeldoorn

0

5

4

9

5

R

bu

-

28

Broekhuizerstraat N813 / Weemstraat N815

Doetinchem

0

5

4

9

5

P

bu

onderhoud gepland in 2015, eventuele kruispuntreconstructie wordt daar in meegenomen

29

Hoofdweg (S) / Vondellaan

Harderwijk

0

5

4

9

5

G

bi

in studie 2013

30

De Savornin Lohmanstraat / Kayersdijk

Apeldoorn

0

5

2

7

5

G

bi

-

31

Gorsstraat(S) / Visserlaan-Oost

Duiven

0

5

2

7

5

G

bi

fiets/voetoversteek veranderd in shared-space stationsplein in 2012

32

Kanaal Noord / Sluisoordlaan

Apeldoorn

0

5

1

6

5

G

bi

-

(R = rijk, P = provincie, G = gemeente)

Letselongevallen

Stationslaan (S) / Verkeersweg

Gemeente

Slachtofferongevallen

Dodelijke ongevallen

17

(S = samengestelde locatie)

Gevaarlijke kruispunten 2007 t/m 2011

Maatregelen

Top 75 gevaarlijke kruispunten in Gelderland 2007 t/m 2011

7


33.

Azewijnsestraat N816 / Berghseweg N816 / Driekoningenweg N816 Oude IJsselstreek

• Uitgebogen fietsoversteek • Middengeleider met opstelruimte

Plateau aangelegd

42.

Kiefteweg / Molenweg Berkelland

60km zone ingesteld

8


Ums-ongevallen

Totaal aantal ongevallen

Wegbeheerder

Binnen / buiten de bebouwde kom

Oude IJsselstreek

0

5

1

6

5

P

bu

gereconstrueerd in 2012

34

Eglantierlaan / Heemradenlaan

Apeldoorn

0

5

0

5

5

G

bi

extra attendering geplaatst ‘fietsers uit twee richtingen’

35

Harskamperweg / Kootwijkerbroekerweg N800 / Ravenweg

Barneveld

0

5

0

5

5

P

bu

trajectverkenning 2014

36

Beulekampersteeg / Voorthuizerstraat N303 /

Putten

1

3

9

13

4

P

bu

reconstructie gepland

37

Snelliusstraat (S) / Venemansweg

Winterswijk

1

3

6

10

4

G

bu

inrichting tot bibeko gepland in 2014

38

Ds van Dijkweg / Hofstraat

Doetinchem

1

3

4

8

4

G

bi

gereconstrueerd in 2011

39

Nieuwe Zuiderlingedijk / Zeiving N848

Lingewaal

1

3

4

8

4

P

bu

-

40

Hengeloseweg / Schooltinkweg / Varsselsestraat

Bronckhorst

1

3

2

6

4

G

bu

kruising is in 2010 gereconstrueerd (middengeleider en uitbuiging)

41

Berencamperweg N301 (S) / Zeedijk

Nijkerk

1

3

2

6

4

P

bi

ovatonde aangelegd in 2009

42

Kiefteweg / Molenweg

Berkelland

1

3

1

5

4

G

bu

kruispuntplateau aangelegd in 2010, in het gebied zone 60 ingesteld

43

Burg Tenkinkstraat (S) / Plantsoenstraat / Raadhuisstraat

Doetinchem

1

3

1

5

4

G

bi

de situatie is aangemeld voor aanpassing op de lange termijn

44

Callenbachstraat (S) / Frieswijkstraat

Nijkerk

1

3

1

5

4

G

bi

-

45

Europaweg N304 (S) / Hoenderloo 19 A1

Apeldoorn

0

4

15

19

4

R

bu

in 2013 vindt een verkenning plaats naar mogelijke maatregelen.

46

Borculoseweg N822 / Stokkersweg

Berkelland

0

4

15

19

4

P

bu

-

47

Hamelandweg N313 / Vragenderweg N312

Oost Gelre

0

4

12

16

4

P

bu

het kruispunt is in 2012 compacter gemaakt, gemeente onderzoekt verkeersontsluiting Lichtenvoorde-Oost

48

Europaweg (S) / Koning Stadhouderlaan

Apeldoorn

0

4

9

13

4

G

bi

-

49

Rondweg N315 / Ruurloseweg N315 / Wessel van Eylllaan N315

Berkelland

0

4

9

13

4

P

bu

verkenning gestart, uitvoering gepland in 2015

(R = rijk, P = provincie, G = gemeente)

Letselongevallen

Azewijnsestraat N816 / Berghseweg N816 / Driekoningenweg N816

Gemeente

Slachtofferongevallen

Dodelijke ongevallen

33

(S = samengestelde locatie)

Gevaarlijke kruispunten 2007 t/m 2011

Maatregelen

Top 75 gevaarlijke kruispunten in Gelderland 2007 t/m 2011

9


• Aangepaste vormgeving • Verkeerslichten

53.

Energieweg / Scheepvaartweg

61.

Jan Th. Tooroplaan (S) / Nieuwe Maanderbuurtweg

Nijmegen

Verkeerslichten maken veilige oversteek mogelijk.

10

Ede


Dodelijke ongevallen

Letselongevallen

Ums-ongevallen

Totaal aantal ongevallen

Wegbeheerder

Binnen / buiten de bebouwde kom

50

Vosselmanstraat (S) / Wilhelmina Druckerstraat

Apeldoorn

0

4

8

12

4

G

bi

-

51

De Wittenhagen (S) / Deventerweg

Harderwijk

0

4

8

12

4

G

bi

in studie 2013

52

Bievankweg N335 (S) / Afrit A18

Montferland

0

4

8

12

4

R

bi

-

(R = rijk, P = provincie, G = gemeente)

Gemeente

(S = samengestelde locatie)

Slachtofferongevallen

Gevaarlijke kruispunten 2007 t/m 2011

Maatregelen

53

Energieweg / Scheepvaartweg

Nijmegen

0

4

8

12

4

G

bi

in het kader van de route naar de nieuwe stadsbrug is de kruising Energieweg/Scheepvaartweg in 2012 gereconstrueerd en van verkeerslichten voorzien

54

Marchantstraat (S) / Oude Beekbergerweg (S) / Ravenweg

Apeldoorn

0

4

7

11

4

G

bi

-

55

Deventerstraat / Geerstraat / Kanaalweg

Epe

0

4

7

11

4

G

bu

in studie in 2011/12

56

Graafseweg / Stijn Buysstraat / van Oldenbarneveltstraat

Nijmegen

0

4

7

11

4

G

bi

busroute Stijn Buysstraat - van Oldenbarneveldtstraat is vervallen, kruising kan verkleind worden en inpassing extra voetgangersoversteekplaats. Echter geen budget beschikbaar

57

J.C. Wilslaan (S) / Laan van Spitsbergen

Apeldoorn

0

4

6

10

4

G

bi

-

58

Batavierenweg (S) / Brabantweg

Arnhem

0

4

6

10

4

G

bi

-

59

Energieweg (S) / Mercuriusstraat

Doetinchem

0

4

6

10

4

G

bi

in studie is of deze rotonde vervangen kan worden door een verkeersregelinstallatie

60

Hengelosestraat / Kruisbergseweg N316 / Molenenk

Bronckhorst

0

4

5

9

4

P

bu

-

61

Jan Th. Tooroplaan (S) / Nieuwe Maanderbuurtweg

Ede

0

4

5

9

4

G

bi

in 2010 zijn verkeerslichten geplaatst om deze kruising te regelen

62

Smeepoortstraat / Stationslaan / Vitringasingel

Harderwijk

0

4

5

9

4

G

bi

aangepast in 2011

63

Kortenoord Allee (S) / Marijkeweg

Wageningen

0

4

5

9

4

G

bi

in studie

64

Laan van Erica / Laan van Osseveld / Zutphensestraat

Apeldoorn

0

4

4

8

4

G

bi

kruising wordt in 2013/2014 gereconstrueerd als gevolg van de verdubbeling Zutphensestraat

Top 75 gevaarlijke kruispunten in Gelderland 2007 t/m 2011

11


• Plateau

65.

Baron van Nagellstraat / Verbindingsweg

72.

Laan van Zevenhuizen / Zilverschoon

Barneveld

• 60-km zone

Apeldoorn

Met het nieuwe ontwerp kunnen fietsers in twee keer oversteken

12


Dodelijke ongevallen

Letselongevallen

Ums-ongevallen

Totaal aantal ongevallen

Wegbeheerder

Binnen / buiten de bebouwde kom

65

Baron van Nagellstraat / Verbindingsweg

Barneveld

0

4

4

8

4

G

bu

In 2012 een verkeersplateau gerealiseerd en een maximumsnelheid van 60 km/uur ingesteld.

66

Eendenparkweg (S) / Harderwijkerweg N303 / Lokhorstweg

Ermelo

0

4

4

8

4

P

bi

-

67

Bleek (S) / Hierdenseweg

Harderwijk

0

4

4

8

4

G

bi

in studie in 2013

68

A.H. de Kockstraat / Rijweg / Steenweg N830

Neerijnen

0

4

4

8

4

P

bu

vrijliggende fietsvoorziening gepland in 2014

69

Lawickse Allee (S) / Marijkeweg

Wageningen

0

4

4

8

4

G

bi

in studie

70

Laan van Hilbelink (S) / Zonnebrink

Winterswijk

0

4

4

8

4

G

bi

-

71

Schimmelpennincklaan (S) / Weg naar Laren

Zutphen

0

4

4

8

4

P

bi

reconstructie gepland i.k.v. aanleg rondweg Eefde

72

Laan van Zevenhuizen / Zilverschoon

Apeldoorn

0

4

3

7

4

G

bi

in 2013 zal het bestaande middeneiland tbv fiets verbreed worden en extra opstelcapaciteit krijgen

73

Kanaal Noord / Molenstraat / Welgelegenbrug

Apeldoorn

0

4

3

7

4

G

bi

versnelde realisatie van vrijliggend fietspad wordt onderzocht

74

Beuningen 1 A73 (S) / Schoenaker N847

Beuningen

0

4

3

7

4

R

bu

kruispunt is in maart 2013 gekoppeld in de verkeerslichtenregeling

75

Dr W Dreeslaan N781 / Dr. W. Dreeslaan N781 / Langesteeg

Ede

0

4

3

7

4

P

bi

vervanging verkeerslichten gepland in 2015

(R = rijk, P = provincie, G = gemeente)

Gemeente

(S = samengestelde locatie)

Slachtofferongevallen

Gevaarlijke kruispunten 2007 t/m 2011

Maatregelen

Top 75 gevaarlijke kruispunten in Gelderland 2007 t/m 2011

13


ROVG adres

Postbus 9090 6800 GX Arnhem

telefoon

(026) 359 98 40

e-mail rovg@gelderland.nl internet

www.rovg.nl

twitter www.twitter.com/ROVGelderland facebook

www.facebook.com/ROVGelderland

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) is onder regie van de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem-Nijmegen een onafhankelijk samenwerkingsverband van overheden en organisaties die actief betrokken zijn bij het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

Uitgave • juni 2013 Samenstelling en vormgeving • Verkeer en Vorm, Houten

Kruispunten top 75 rovg2013 def  
Advertisement