Page 5

GRATIS MUSIK I AFTENSKOLER – ET PARADOKS Af Klaus Cort Aftenskoler slipper for at betale for den musik, de bruger. Musik må afspilles offentligt, når det sker ”til brug ved gudstjeneste og undervisning.” Det fremgår af Lov om ophavsret. Skoler skal være ikke-kommercielle, for at kunne spille musik gratis. Denne danske undtagelse gælder plader, bånd og cd’er. Aftenskolerne kan også frit afspille downloadet musik. Det afgjorde Højesteret i en sag imellem Koda/Gramex og FOF. - Jeg tror, at hvis sagen var blevet forelagt for EU-domstolen , ville den måske nå frem til, at afspilning af downloadet musik lagret for eksempel på aftenskole-instruktørernes mobiltelefoner er overføring, der kan sidestilles med streaming. Afspilning af musik lagret i for eksempel telefoner indebærer i øvrigt rettighedsbelagt eksemplarfremstilling, som FOFforeningerne givetvis skal betale for. Det aspekt blev ikke behandlet i FOFdommen, siger professor i ophavsret ved Københavns Universitet, Morten Rosenmeier. - Rettighedsbelagt eksemplarfremstil-

ling er det juridiske udtryk for piratkopiering.

STREAMING SKAL BETALES Streaming af musik er derimod underlagt fælles EU-lovgivning. Der findes en mere begrænset undtagelse om ikke-kommerciel brug udelukkende til ”illustration af undervisning”. Hidtil har EU-staterne kunnet indføre undtagelsen. Med det nye direktiv skal de indføre den. - Undervisning på danseskoler vil formentlig ikke være omfattet af den undtagelse, fordi brugen af musikken ikke sker for at ”illustrere” det, der undervises i. Brugen skal ske som led i en forklarende eksemplifikation, der får stoffet til at sidde bedre fast i elevernes hoveder. Der er ingen EUdomme om det, men det fremgår af den EU-retslige litteratur siger Morten Rosenmeier. Det er derfor ulovligt, hvis aftenskolerne streamer musik, uden at betale til Koda, til hold som MaveBaller-Lår, Babygymnastik, Pilates, Barre-Yoga og danse-hold. Men i musikundervisning er det lovligt og

gratis at streame musik. I en artikel, som Morten Rosenmeier har skrevet sammen med kollegaen professor Jørgen Blomqvist (N I R, 2, 2018), betegner de resultatet af Højesteretsdommen som ”paradoksalt” og et for forbrugerne ”helt uforståeligt juristeri.”

FÅ TRANSPORTSTØTTE TIL DINE KONCERTER I både forårs – og efterårssæsonen løber ORAs (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) koncertrække Plekter Tour af stablen. I denne koncertrække arrangerer ORA koncerterne og via en ansøgningsrunde bliver udvalgte bands sat sammen for at spille 2-3 koncerter sammen, gerne over én weekend. Du kan lige nu ansøge om at være med til efterårets koncerter. Hvis man vil gøre det selv, har ORA nu åbnet op for Plekter DIY Tour-puljen. En økonomisk håndsrækning til bands og solister, der arrangerer deres egne koncerter sammen med ligesindede musikere fra hele landet. Puljen skal dække de transportudgifter, der følger med, når to eller flere bands skal give koncerter sammen på tværs af landet. Foruden at gøre det muligt for vækstlaget at komme rundt i landet og spille uden de økonomiske barrierer, er puljen også et tiltag, der skal sætte

fokus på DIY-kulturen, der er vigtig del i opstarten af en musikkarriere i dag. Koncerterne kan støttes, når der er tale om udveksling. Man skal altså min. være to bands/solister der vil spille koncerter sammen i hver deres hjemby – altså min. to koncerter med samme line-up, og så skal koncerterne ligge indenfor samme koncertsæson, eller

indenfor en 6 måneders periode. Man må gerne være 3 eller 4 bands/ solister der udveksler koncerter, og man kan få transportstøtte til alle de koncerter, der er en del af udvekslingen. Læs mere og søg puljen på ORAs webside: www.ora.dk 5

Profile for MONO

Mer' Monitor! 39  

Giv musikere og andre ophavsretshavere hvad der tilkommer dem! Det er lige netop hvad et nyt EU direktiv sigter mod at gøre. Find ud af hvor...

Mer' Monitor! 39  

Giv musikere og andre ophavsretshavere hvad der tilkommer dem! Det er lige netop hvad et nyt EU direktiv sigter mod at gøre. Find ud af hvor...

Advertisement